Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW

78 484 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 15:42

Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW BCN CTCTMVNHG Bộ Công nghiệp Công ty TNHH Nhà Nớc một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungary Tổ 53, Thị trấn Đông Anh-Hà nội # " Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Dự án SXTN độc lập: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55 kW đến 45 kW . Mã số: DAĐL 2005/09 KS. Hà Đình Minh 6230 11/12/2006 Hà Nội, 09-2006 Báo cáo này đợc viết cho Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nớc: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55 kW đến 45 kW Bộ Công nghệp Công ty TNHH Nhà Nớc một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungary Tổ 53, Thị trấn Đông Anh-Hà nội # " Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Dự án SXTN độc lập: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW . Mã số: DAĐL 2005/09 Chủ nhiệm Dự án (Họ, tên và chữ ký) KS. Hà Đình Minh Thủ trởng quan chủ trì Dự án (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) Hà Nội, 09-2006 Bản thảo viết xong 09/2006 Báo cáo này đợc viết cho Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nớc: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW . Danh sách những ngời thực hiện Họ và tên Chức danh Học vị Tham gia vào mục Chủ nhiệm dự án Ks. Hà Đình Minh Chủ nhiệm dự án Kỹ s I, II Kết luận và kiến nghị Cán bộ nghiên cứu Phan Văn Nhân Nghiên cứu viên Kỹ s Thiết kế điện Trần Xuân Hoà Nghiên cứu viên Kỹ s II, III Thiết kế điện Bùi Quốc Bảo Nghiên cứu viên Kỹ s Thiết kế điện Nguyễn Văn Học Nghiên cứu viên Kỹ s III Thiết kế công nghệ Bạch Đình Nguyên Nghiên cứu viên Kỹ s III Bùi Khắc Luận Nghiên cứu viên Kỹ s I,II,III Bùi Hữu Minh Nghiên cứu viên Kỹ s Vẽ thiết kế Lê Khắc Tuấn Nghiên cứu viên Kỹ s Thiết kế công nghệ Nguyễn Ngọc Dũng Nghiên cứu viên Kỹ s Kiểm tra thử nghiệm Nguyễn Đức Sơn Nghiên cứu viên Kỹ s Kiểm tra thử nghiệm Mục lục Lời mở đầu 1 Chơng I: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nớc 4 I. Tình hình nghiên cứu và triển khai ở nớc ngoài 4 II. Tình hình nghiên cứu và triển khai trong nớc 5 Chơng II: Tính toán thiết kế động điện phòng nổ 7 I. Thiết kế điện từ 8 I.1 Tính toán các kích thớc chính lõi thép động 8 I.1.1. Vật liệu lõi thép: 8 I.1.2. Các kích thớc chính của lõi thép 8 I.1.3. Thể tích động xác định theo công thức sau 8 I.1.4. Xác định đờng kính ngoài của lõi thép stato 8 I.1.5. Xác định đờng kính trong của lõi thép stato 9 I.1.6. Chiều dài tính toán của lõi thép 9 I.2. tính toán răng rãnh, dây quấn stato 9 I.2.1. Chọn số rãnh của 1 pha dới một cực q 1 . 9 I.2.2. Số rãnh stato 9 I.2.3. Bớc răng stato 10 I.2.4. Số vòng dây trong một rãnh u r 10 I.2.5. Số vòng dây nối tiếp của một pha 10 I.2.6. Chọn mật độ dòng điện 10 I.2.7. Tính mật độ từ thông theo số vòng dây đã tính đợc 10 I.2.8. Tính mật độ từ thông khe hở không khí 11 I.2.9. Thiết kế rãnh stato 11 I.3. tính toán khe hở không khí, răng, rãnh rôto 11 I.3.1. Tính chọn khe hở không khí 11 I.3.2. Số rãnh rôto 12 I.3.3. Thiết kế tiết diện rãnh, răng (Kích thớc rãnh) 12 I.3.4. Kiểm tra mật độ từ cảm 13 I.3.5. Đờng kính trục rôto 13 I.4. tính toán dòng điện từ hoá lõi thép 13 I.4.1. Tính sức từ động mạch từ stato 13 I.4.2. Tính sức từ động mạch từ rôto 13 I.4.3. Tính sức từ động khe hở không khí F 13 I.4.4. Tính sức từ động tổng của mạch từ 13 I.4.5. Dòng điện từ hoá lõi thép 13 I.5. Tính toán chế độ làm việc 14 I.5.1.Tính điện trở dây quấn 1 pha r 1 , điện kháng x 1 của stato 14 I.5.2. Điện trở thanh dẫn rôto r 2 , điện kháng x 2 . 14 I.5.3. Điện trở quy đổi r' 2 , điện kháng quy đổi x' 2 . 14 I.5.4. Điện kháng hỗ cảm x 12 14 I.5.5. Tính các thông số của đặc tính làm việc 14 I.5.6. Công suất đầu trục động 14 I.5.7. Hiệu suất động 14 I.5.8. Hệ số công suất của động Cos 14 I.5.9. Bội số mômen cực đại 14 I.5.10. Xây dựng đặc tính làm việc của động 14 I.6. Tính toán đặc tính khởi động của động (s=1) 14 I.6.1. Dòng điện khởi động 14 I.6.2. Bội số mô men khởi động m kd (hay còn gọi là mômen mở máy) 15 I.6.3. Xây dựng đặc tính mômen 15 I.6.4. Đặc tính dòng điện I 2 15 I.7. Tính toán nhiệt và tính toán làm mát 15 I.7.1. Tính toán nhiệt 15 I.7.2. Tính toán làm mát 16 II. Thiết kế kết cấu 17 ii.1. thiết kế thân 17 II.2. Thiết kế nắp 19 ii.3. cụm hộp cực 20 ii.4. Hệ thống làm mát 20 Chơng III: Công nghệ chế tạo động điện phòng nổ 21 I. Quy trình công nghệ sản xuất động điện phòng nổ 21 II. Những đặc điểm chế tạo động điện phòng nổ 21 III. công nghệ chế tạo phần điện từ 22 III.1. Công nghệ chế tạo lá tôn 22 III.2. Công nghệ ép lõi thép 22 III.3. Công nghệ đúc nhôm rôto 22 III.4. Công nghệ chế tạo bối dây stato 22 III.5. Lồng đấu bối dây vào động 22 III.6. Sấy Stato lồng dây 23 III.7. ép stato lồng dây vào thân. 23 III.8. Kiểm tra cao áp và đo điện trở một chiều của động cơ. 23 IV. Công nghệ chế tạo khí và công nghệ lắp ráp 24 IV.1. Công nghệ chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết 24 IV.1.1. Công nghệ chế tạo thân động điện phòng nổ 24 IV.1.2. Công nghệ chế tạo nắp 26 IV.1.3. Công nghệ chế tạo cụm hộp cực 27 IV.1.4. Công nghệ chế tạo trục 27 IV.2. Công nghệ lắp ráp 28 Chơng IV: Chỉ tiêu kiểm tra xuất xởng và thử nghiệm động điện phòng nồ dãy 3PN 29 I. Kiểm tra xuất xởng 29 I.1. Kiểm tra hình thức bên ngoài 29 I.2. Kiểm tra điện trở cách điện 29 I.3. Kiểm tra độ bền cách điện (thời gian 1 phút) 29 I.4. Kiểm tra điện trở thuần của cuộn dây stato 29 I.5. Kiểm tra không tải 29 I.6. Kiểm tra ngắn mạch 29 II. thử nhiệm động điện phòng nổ dãy 3pn 29 II.1. Kiểm tra động theo các bớc từ (2 ữ 6) của chỉ tiêu kiểm tra xuất xởng 29 II.2. Thử nghiệm va đập của động điện phòng nổ theo tiêu chuẩn TCVN 7079 0: 2002 29 II.3. Thử mô men xoắn cho cọc đấu dây và đầu cốt theo TCVN 7079 0: 2002 29 II.4. Thử khả năng chịu áp lực của vỏ theo TCVN 7079 1: 2002. 29 II.5. Thử nghiệm không lan truyền cháy nổ theo TCVN 7079 0: 2002 30 II.6. Thử nghiệm lấy các đặc tính kỹ thuật của động điện trên bàn thử D 1 , D 2 , D 3 bao gồm các thông số P 1 , I 1 , %, cos, M đm , n 30 II.7. Thử nghiệm động điện chạy tải định mức thời gian (4 ữ 6) giờ liên tục 30 II.8. Thử quá dòng điện, động phải chịu đợc dòng điện bằng 1,5I đm ( dòng điện định mức ) trong thời gian 2 phút 30 II.9. Thử quá mô men tạm thời với động (đo mô men cực đại). 30 II.10. Thử quá tốc độ, động chạy tốc độ bằng 1,2 n đm ( tốc độ định mức ) 30 Chơng V: Kết luận và kiến nghị 31 I. Kết luận 31 II. Kiến nghị 31 Lời cảm ơn 32 Tài liệu tham khảo 33 Phụ lục 34 I Tóm tắt Hiện nay trên các công trình khai thác mỏ, hầm lò của Việt Nam đang sử dụng rất nhiều các thiết bị điện mỏ đặc biệt ( làm việc trong môi trờng nhiều ga và nguy cháy nổ cao ) trong đó động điện phòng nổ. Trong nớc hiện vẫn cha đơn vị sản xuất máy điện nào chế tạo đợc động điện phòng nổ, trên thị trờng bên cạnh động điện phòng nổ của các hãng nổi tiếng của Đức, Nga, Nhật bản, .còn xuất hiện một số loại động điện phòng nổ kém chất lợng không đảm bảo an toàn do Trung Quốc chế tạo. Đứng trớc thực trạng đó, Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam Hungary ( viết tắt là VIHEM ) đã bắt tay ngay vào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo loại sản phẩm đặc biệt này với phơng châm tuân thủ nghiêm nghặt các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ ( tiêu chuẩn: IEC, TCVN 7079 ) từ khâu thiết kế đến chế tạo và thử nghiệm, đồng thời tham khảo các sản phẩm cùng loại của Quốc tế ( nh động phòng nổ của Đức, Hungary, v.v). Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên chế tạo máy điện Việt Nam Hungary ( VIHEM ) đã đợc Bộ Khoa học, Công nghệ quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện Dự án: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW mã số DAĐL 2005/09. Để kế thừa kết quả của đề tài KH-CN cấp Bộ: Chế tạo động điện phòng nổ công suất đến 18,5kW mã số: 04-35RD/HĐ-KHCN theo quyết định số 144/QĐ-KHCN ngày 29/01/2004 đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trờng Dự án Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW mã số DAĐL 2005/09 đã hình thành nh một tất yếu với các mục tiêu chính nh sau: - Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo động điện phòng nổ kiểu ExdI T3, cấp bảo vệ IP55 công suất từ 0,55kW đến 45kW chất lợng đạt tiêu chuẩn TCVN 7079, cung cấp cho các ngành khai thác mỏ và sản xuất công nghiệp môi trờng dễ cháy nổ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nớc và xuất khẩu. - Đầu t phần mềm thiết kế động điện trên máy tính và hoàn thiện thiết kế. - Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo động điện phòng nổ kiểu ExdI T3, cấp bảo vệ IP55. - Tăng sản lợng các động điện phòng nổ loại này trong các năm 2005 và 2006 lên vài nghìn động cơ/năm, nhằm đáp ứng thị trờng nội địa đang nhu cầu ngày càng tăng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. - Từng bớc đổi mới và hoàn thiện công nghệ chế tạo động điện phòng nổ dùng phục vụ cho các ngành: khai thác và chế biến dầu khí, công nghiệp hoá chất. - Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để nâng sản lợng sản phẩm, đáp ứng nhu II cầu thị trờng, lấy lại thị phần trong nớc và tiến tới xuất khẩu. Toàn bộ phần báo cáo gồm các nội dung nổi bật đợc tóm lợc sau đây: Chơng I: Khái quát tình hình nghiên cứu trong và ngoài nớc về thiết kế chế tạo động điện phòng nổ, sự kế thừa của công nghệ chế tạo động điện thông thờng vào chế tạo động điện phòng nổ. Chơng II: Nêu trình tự thiết kế động điện phòng nổ trong đó nêu điểm khác biệt trong thiết kế điện từ giữa động điện phòng nổđộng điện thông thờng, các yêu cầu nghiêm ngặt đối với kết cấu và chế độ lắp ghép vỏ của động điện phòng nổ (theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam đối với các thiết bị điện mỏ: TCVN 7079. Chơng III: Giới thiệu quy trình công nghệ gia công và lắp ráp động điện phòng nổ. Các công đoạn của công nghệ chế tạo động điện phòng nổ phải tuân thủ theo các yêu cầu thiết kế động điện phòng nổ và tiêu chuẩn về phòng nổ TCVN 7079. Chơng IV: Đa ra quy trình thử nghiệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lợng động điện phòng nổ ngoài các mục thử nghiệm nh động điện thông thờng còn các hạng mục thử nghiệm đặc biệt nh: - Thử nghiệm va đập - Thử nghiệm mô men xoắn - Thử nghiệm khả năng chịu áp lực của vỏ theo TCVN 7079 - Thử nghiệm không lan truyền cháy nổ theo TCVN 7079 Chơng V: Trình bày những kết luận rút ra sau khi thực hiện xong Dự án, một số kiến nghị của Công ty dành cho các nhà quản lý. 1 Lời mở đầu Dự án: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW mã số DAĐL 2005/09 và đã đợc Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt năm 2005 là sự kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài KH-CN cấp Bộ: Chế tạo động điện phòng nổ công suất đến 18,5kW mã số: 04-35RD/HĐ-KHCN theo quyết định số 144/QĐ-KHCN ngày 29/01/2004, một phần kinh phí thực hiện Dự án đợc Nhà nớc hỗ trợ từ nguồn vốn Ngân sách sự nghiệp khoa học(SNKH). Các thông tin liên quan đến Dự án nh sau: 1. Tên dự án: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW. 2. Thuộc chơng trình KHCN cấp Nhà nớc: Dự án SXTN độc lập 3. Mã số: DAĐL 2005/09 4. Cấp quản lý: Nhà Nớc(Bộ Khoa học và Công nghệ) 5. Thời gian thực hiện: 18 tháng(Từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 06 năm 2006). 6. Kinh phí thực hiện dự án: Tổng kinh phí dự án: 9.820 triệu đồng Trong đó, từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 3.000 triệu đồng 7. Thu hồi: Kinh phí đề nghị thu hồi 2.392 triệu đồng (80% kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách sự nghiệp khoa học) Thời gian đề nghị thu hồi: Đợt 1: Tháng 12 năm 2007 Đợt 2: Tháng 06 năm 2008 8. Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary. Địa chỉ: Tổ 53, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04. 8823204 Fax: 04. 8823291 9. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án: Ông: Hà Đình Minh Học vị: Kỹ s Chức vụ: Giám đốc Công ty Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội ĐT (cơ quan): 04. 8823284 Mobile: 090.3424641 Email: Minhhd@Vihem.com . 2 Căn cứ theo hợp đồng: Thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nớc số 09 /2005/HĐ - DAĐL ký ngày 19 tháng 5 năm 2005 giữa bên A là Bộ Khoa học và Công nghệ và bên B là Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên chế tạo máy điện Việt nam Hungary. Theo nội dung của hợp đồng thì bên B sẽ phải hoàn thành các sản phẩm khoa học công nghệ sau: Danh mục sản phẩm KHCN TT Tên sản phẩm Số lợng (Cái) Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu. Ghi chú 1 2 3 4 5 1 Động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55 kW đến 4,0 kW tốc độ 1500 vg/ph, điện áp 380/660V. 160 TCVN 7079 - 2002 2 Động điện phòng nổ cấp công suất từ 5,5 kW đến 22 kW tốc độ 1500 vg/ph, điện áp 380/660V. 160 TCVN 7079 - 2002 3 Động điện phòng nổ cấp công suất từ 30 kW đến 45 kW tốc độ 1500 vg/ph, điện áp 380/660V. 100 TCVN 7079 - 2002 [...]... v v - Lắp ráp động - Lắp ráp cụm chi tiết và lắp ráp hoàn chỉnh động điện - Sơn trang trí II Những đặc điểm chế tạo động điện phòng nổ: Động điện phòng nổ đợc chia thành nhiều cấp khác nhau, do vậy kiểu dáng và chủng loại của động điện cũng rất đa dạng và phong phú, tuỳ theo công dụng Những chi tiết bản của động điện phòng nổcông nghệ chế tạo động phòng nổ đợc liệt kê ở... cực, ta các mối lắp ghép đợc thể hiện ở (Hình 5), kết hợp với phần tính toán thiết kế điện từ và các chi tiết tiêu chuẩn, chi tiết phụ khác ta dựng đợc kế cấu động điện phòng nổ nh hình vẽ ( Hình 6) 20 Chơng IiI: Công nghệ chế tạo động điện phòng nổ Công nghệ chế tạo động điện phòng nổ kế thừa đến 80% công nghệ chế tạo động điện thông thờng Vì vậy dựa trên công nghệ hiện của công ty,... đã hai trung tâm thử nghiệm đủ năng lực để thử nổcấp giấy phép lu hành cho động điện phòng nổ đạt chất lợng là Trung tâm Jica tại Quảng Ninh, Trung tâm kiểm định KTATCN I 6 Chơng iI: Tính toán thiết kế động điện phòng nổ Lựa chọn thiết kế động điện phòng nổ [1] Hiện nay trên thế giới rất nhiều kiểu động điện phòng nổ các cấp độ phòng nổ khác nhau nh: động điện phòng nổ. .. Nam-Hungary đủ các điều kiện thuận lợi để sản xuất động điện phòng nổ: - Tận dụng đợc năng lực hiện và chỉ cần trang bị thêm một số máy móc, thiết bị chế tạo - Đã kinh nghiệm về sửa chữa động điện phòng nổ trong những năm qua - Đã đợc tập dợt trong việc thiết kế, chế tạo loạt nhỏ động điện phòng nổ của đề tài nghiên cứu KH-CN cấp bộ: Chế tạo động điên phòng nổ công suất đến 18,5kW... nớc về các loại động điện phòng nổ Bởi vậy, Công ty TNHH Nhà nớc một thành viên chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã đợc Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho thực hiện Dự án: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động điện phòng nổ cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW mã số DAĐL 2005/09 Đến nay Dự án đã đợc thực hiện thành công theo đúng tiến độ đã đăng ký, các sản phẩm của Dự án đã đợc cấp chứng chỉ chất... dạng bảo vệ i, động điện phòng nổ vỏ không xuyên nổ - dạng bảo vệ d, v.v nhng động điện phòng nổ phổ dụng nhất là kiểu vỏ không xuyên nổ dạng bảo vệ d kết cấu và yêu cầu công nghệ gia công phù hợp với công nghệ sẵn của Việt Nam nói chung và công nghệ sẵn của Công ty VIHEM nói riêng nên Công ty VIHEM đã lựa chọn thiết kế, chế tạo động điện phòng nổ vỏ không xuyên nổ - dạng bảo... công nghệ hiện của công ty, VIHEM hoàn toàn khả năng chế tạo động điện phòng nổ I Quy trình công nghệ sản xuất động điện phòng nổ: Quy trình bản sản xuất động điện phòng nổ đợc thể hiện trong bảng 2-1: Bảng 2-1 Các quá trình công nghệ gia công Chi tiết hoặc nhóm chi tiết chế tạo hoặc gia công - Đúc gang độ bền cao hoặc - Thân động cơ, nắp động cơ, nắp mỡ, thân nắp gang xám hộp cực... ak=350kgm/mm2 Đối với động điện phòng nổ công dụng khác, thân thể làm bằng thép hoặc gang tính không nhỏ hơn tính của gang GX15-32 - Thân động điện phòng nổ phải độ dày và độ bền hơn so với động điện thông thờng thì mới đảm bảo không bị lan truyền nổ ra ngoài môi trờng, khi hiện tợng nổ khí xảy ra bên trong vỏ động Trong động điện phòng nổ không đồng bộ, khe hở... gia công phải đảm bảo độ loe theo thiết kế IV.1.4 Công nghệ chế tạo trục: Khi chế tạo trục động điện phòng nổ vị trí nắp mỡ đợc gia công với độ bóng cao để đảm bảo yêu cầu của TCVN 7079- 0- 2002, còn lại nh công nghệ chế tạo trục động điện thông dụng 27 IV.2 Công nghệ lắp ráp: Tuỳ theo kích cỡ, cấp công suất, công ty VIHEM lắp ráp động điện phòng nổ trên dây truyền lắp ráp hiện của công. .. đạt tiêu chuẩn TCVN 7079-0-2002 21 III công nghệ chế tạo phần điện từ: Phần điện từ trong động điện bao gồm: lá tôn stato, lá tôn rôto, lõi thép stato, lõi thép rôto, bối dây stato Nói chung các bớc công nghệ chế tạo điện từ của động điện phòng nổ cũng tơng tự nh động điện thông dụng, nhng để giảm thiểu nguy phát sinh tia lửa xảy ra trong vỏ động điện và trong hộp cực, các bin dây phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW, Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW, Hoàn thiện công nghệ, chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0,55kW đến 45kW, Kinh phí thực hiện dự án: Thu hồi: Kinh phí đề nghị thu hồi 2.392 triệu đồng 80 kinh phí hỗ trợ từ Ngân Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án:, Tình hình nghiên cứu và triển khai ở nớc ngoài:, Tình hình nghiên cứu và triển khai trong nớc:, 2. Các kích thớc chính của lõi thép: 3. Thể tích động cơ xác định theo công thức sau: 4. Xác định đờng kính ngoài của lõi thép stato: 5. Xác định đờng kính trong của lõi thép stato: 6. Chiều dài tính toán của lõi thép:, Số rnh stato: Bớc răng stato: Số vòng dây trong một rnh u Số vòng dây nối tiếp của một pha: Chọn mật độ dòng điện: Tính mật độ từ thông theo số vòng dây đ tính đợc: Tính mật độ từ thông khe hở không khí: Thiết kế rnh stato:, Tính sức từ động tổng của mạch từ : . Hiệu suất động cơ:, Quy trình công nghệ sản xuất động cơ điện phòng nổ: Những đặc điểm chế tạo động cơ điện phòng nổ: công nghệ chế tạo phần điện từ:, Xây dựng đặc tính mômen: Công nghệ chế tạo thân động cơ điện phòng nổ: Công nghệ chế tạo nắp:, Kiểm tra xuất xởng 1. Kiểm tra hình thức bên ngoài:, Cơ quan chủ trì Dự án: Cơ quan cấp trên trực tiếp: Bộ chủ quản: Tổng kinh phí thực hiện Dự án: Chủ nhiệm Dự án : Ông: Hà Đình Minh Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: Tóm tắt kết quả nghiên cứu:, Kiến nghị áp dụng KQNC : Nội dung và kết quả thực hiện năm 2005: TT, Nội dung và kết quả thực hiện năm 2006: TT Nhận xét của Cơ quan chủ trì Dự án:, Quyết định thành lập và Biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá, Kinh phí thực hiện dự án: Thu hồi: Kinh phí đề nghị thu hồi 2.392 triệu đồng 80 kinh phí hỗ trợ từ Ngân Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án:, Tình hình nghiên cứu và triển khai ở nớc ngoài:, Tình hình nghiên cứu và triển khai trong nớc:, thiết kế điện từ [2][3] Các thông số của động cơ phòng nổ:, công nghệ chế tạo phần điện từ: Công nghệ chế tạo cơ khí, KiÓm tra xuÊt x−ëng

Từ khóa liên quan