Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đến môi trường và Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường

65 2,089 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 15:19

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội của cả nước. Trong những năm qua, thành phố đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ về nhiều mặt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển trên là gánh nặng trong việc gia tăng dân số do tập trung quá nhiều lao động, dẫn đến cơ sở hạ tầng giao thông không còn đủ đáp ứng đòi hỏi nhu cầu đi lại của người dân. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 THÔNG TIN VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.1.1 Tên Đề Tài Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên đến môi trường Xây dựng Kế hoạch quản môi trường. 1.1.2 Sự Cần Thiết Của Đề Tài Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước. Trong những năm qua, thành phố đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ về nhiều mặt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển trên là gánh nặng trong việc gia tăng dân số do tập trung quá nhiều lao động, dẫn đến cơ sở hạ tầng giao thông không còn đủ đáp ứng đòi hỏi nhu cầu đi lại của người dân. Tình hình giao thông đô thị tại Tp. HCM đang trở nên bức xúc, đặc biệt là những khu vực đô thị hóa cao hoặc mới hình thành. Xa lộ Hà Nội là tuyến giao thông quan trọng ở cửa ngõ Đông Bắc nối TP.HCM với Biên Hòa Vũng Tàu, nơi có lưu lượng giao thông cao nhất trong số các cửa ngõ của thành phố, hiện nay đang là điểm đen về ùn tắc tai nạn giao thông. Chính quyền thành phố trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực cải tạo, mở rộng tuyến giao thông huyết mạch này nhưng vẫn không mang tính bền vững vì lưu lượng giao thông tăng quá nhanh. Tình hình đó tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh tế đời sống sinh hoạt của người dân. Nhằm khắc phục tình trạng trên một cách lâu dài bền vững, Chính phủ đã cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thành phố, tuyến Bến Thành Suối Tiên, với sự tài trợ của nguồn vốn ODA Nhật Bản. Nó sẽ góp phần đáng kể vào việc cải thiện tình hình giao thông của TP.HCM. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ khởi công vào năm 2009 đến năm 2014 sẽ đưa vào hoạt động. Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng vận hành, theo điều 18 Luật BVMT 2005, dự án cần lập Báo cáo ĐTM. Tháng 10, năm 2006 Chủ đầu tư là Sở Giao thông công chánh (nay là Sở GTVT) thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành lập “Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Chợ Nhỏ - Bến xe Suối Tiên” nhằm nghiên cứu, đánh giá, dự báo những tác động có hại đề xuất các biện pháp khả thi nhằm giảm thiểu khắc phục các tác động trên đến môi trường khu vực Dự án. Cũng theo mục 6 điều 20 của Luật BVMT 2005, dự án cần có Kế hoạch quản môi trường nhằm tăng cường khả năng hiệu quả của các giải pháp BVMT đã đề xuất. trong thực tế, một kế hoạch như vậy luôn được đề xuất cập nhật nhằm đảm bảo dự án phát triển thân thiện với môi trường. Trong trường hợp này một kế hoạch như vậy chưa được đề cập đến trong báo cáo ĐTM chưa được xây dựng cho dự án. Trên cơ sở đó, trong Khóa luận tốt nghiệp của mình, dưới sự hướng dẫn của Thầy Vương Quang Việt, sinh viên đã chọn đề tài “Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên đến môi trường Xây dựng kế hoạch quản môi trường” nhằm tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực Dự án, phân tích ảnh hưởng tiêu cực của Dự án đến môi trường, qua đó sinh viên sẽ xây dựng Kế hoạch Quản môi trường cho Dự án. SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 1 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt Đây là một Dự án thực mà sinh viên đã áp dụng như nghiên cứu điển hình để xây dựng Kế hoạch quản môi trường đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam (thông tư 05/2008 BTNMT TT) chính sách của JBIC, Dự án đường sắt nội đô tuyến Bến Thành Suối Tiên. Nội dung kết quả được trình bày trong khuôn khổ Khóa luận. Do sự hiểu biết của sinh viên có hạn nên sai sót là điều khó tránh khỏi. Mọi góp ý của thầy cô các bạn đều được trân trọng tiếp thu để nội dung của khoá luận chặt chẽ hơn. 1.1.3 Mục Tiêu Nghiên Cứu  Mục tiêu lâu dài: Bảo vệ môi trường khu vực dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên. Đảm bảo một môi trường sống lành mạnh cho dân cư khu vực dự án khi tuyến đường sắt được thi công vận hành.  Mục tiêu cụ thể: − Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên những tác động có hại đến môi trường của Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành Suối Tiên; − Xây dựng kế hoạch quản môi trường cho Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành-Suối Tiên. 1.1.4 Phạm Vi Nghiên Cứu Khu vực các quận của Tp Hồ Chí Minh có tuyến đường sắt đi qua như quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức quận 9. 1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương Pháp Thu Thập, Phân Tích Tổng Hợp Số Liệu Tập hợp các số liệu đã có, so sánh, xác định độ tin cậy của số liệu, phân tích tổng hợp. Phương pháp này được sử dụng để thực hiện chương 3, với các thông tin về Dự án Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên, số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội khu vực Dự án thu thập tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Bảo vệ Môi trường (VITTEP). Cùng với đó là tham chiếu tài liệu “Báo cáo Khảo sát nền môi trường” khu vực Dự án do Trung tâm nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ Môi trường (ETC) thực hiện dưới sự giám sát của liên danh NJPT. 6.2 Phương Pháp Khảo Sát Phương pháp này áp dụng để khảo sát các thành phần môi trường khu vực dự án. Quá trình là cần thiết, với mục đích khẳng định các số liệu tham khảo về thành phần môi trường khu vực Dự án là đáng tin cậy. Phương pháp này nhằm đánh giá cảm quan các thành phần môi trường khu vực Dự án (được nêu trong chương 3 của khóa luận này) sau khi sinh viên đã được tham chiếu “Báo cáo Khảo sát nền môi trường” khu vực Dự án. 6.3 Phương Pháp Phỏng Vấn Phương pháp áp dụng để phỏng vấn nhân dân trong khu vực Dự án. Trong quá trình thực tập tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Bảo vệ môi trường (VITTEP), sinh viên được thực hiện một số cuộc SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 2 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt phỏng vấn nhân dân các phường Long Bình, quận 9 phường 22, quận Bình Thạnh để tìm hiểu rõ hơn về đền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án. Phương pháp này giúp sinh viên hiểu được một cách chân thực nhất điều kiện sống của người dân khi chưa có khi thực hiện Dự án. Điều đó khái quát được một số tác động của Dự án đến môi trường xã hội (chương 3). 6.4 Phương Pháp So Sánh Dùng để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực Dự án các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN - 1995, TCVN - 2001, TCVN - 2006). Sau khi có được các số liệu về hiện trạng môi trường khu vực Dự án cũng như phân tích các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, những số liệu này sẽ được đối chiếu với tiêu chuẩn phù hợp nhằm kết luận mức độ ô nhiễm môi trường. Một số tiêu chuẩn sử dụng để đối chiếu như: TCVN 5942:1995 (tiêu chuẩn nước mặt), TCVN 5944:1995 (tiêu chuẩn nước ngầm),… Phương pháp này được áp dụng để hoàn thành chương 3 4 của Khóa luận này. 6.5 Phương Pháp Tham Khảo Ý Kiến Của Các Chuyên Gia Trong quá trình viết khóa luận, sinh viên đã tham khảo một số ý kiến từ các chuyên gia môi trường của VITTEP như cử nhân Huỳnh Phước Lộc (cử nhân kinh tế môi trường), cử nhân Phú Trần Liêm (cử nhân môi trường) về kế hoạch quản môi trường trong khoá luận của mình. Sự hướng dẫn của các chuyên gia đã giúp sinh viên có cơ sở thực hiện việc xây dựng kế hoạch quản môi trường cho Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên (chương 4). 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu về hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực Dự án: môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung, môi trường nước, môi trường đất hệ sinh thái. Thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội: tại Quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức quận 9: dân số, điều kiện sống, giáo dục, nghề nghiệp … Phân tích các ảnh hưởng của Dự án: đến môi trường tự nhiên dân cư trong các giai đoạn chuẩn bị, thi công vận hành. Tổng quan về Kế hoạch quản môi trường: Khái niệm, quá trình phát triển nội dung. Xây dựng kế hoạch quản môi trường cho Dự án: tìm hiểu khung pháp quản môi trường cho Dự án; xác định Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm giữa các tổ chức này; đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động lập chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, thi công vận hành. SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 3 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt 1.4 TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khóa luận tốt nghiệp được trình bày như sau: − Chương 1 Giới thiệu chung Là chương đề cập đến những thông tin về Khóa luận tốt nghiệp: sự cần thiết của đề tài, mục tiêu, phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài của Khóa luận. − Chương 2 Tổng quan về Kế hoạch quản môi trường Là chương xây dựng khái niệm Kế hoạch Quản Môi trường, điểm lại quá trình thực hiện KQM ở một số dự án những nội dung chính của Kế hoạch QLMT. − Chương 3 Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Các ảnh hưởng đến môi trường Chương này giới thiệu khái quát dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên, phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án ảnh hưởng của dự án đến môi trường. − Chương 4 Kế hoạch quản môi trường cho Dự án Đây là một nội dung lớn của khóa luận, trình bày những nội dung quan trọng của Kế hoạch quản môi trường như: cơ sở pháp lý, nguyên tắc tổ chức thực hiện, các giải pháp giảm thiểu - quản môi trường quan trắc môi trường. − Chương 5 Kết luận chung Rút ra một số kết luận về quá trình xây dựng Kế hoạch Quản Môi trường cho Dự án. Ngoài ra, khóa luận tốt nghiệp còn có 2 phụ lục: (i) Kết quả khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án: Trình bày đầy đủ các kết quả khảo sát nền môi trường của Dự án (ii) Hướng dẫn Nội dung Kế hoạch Quản Môi trường của Nhà thầu: Đề xuất cách trình bày một Báo cáo Kế hoạch quản môi trường của Nhà thầu. Nội dung Khóa luận có tổng cộng 73 trang (bao gồm cả 2 phụ lục), với 35 bảng 18 hình. SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 4 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt Chương 2 TỔNG QUAN KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG 2.1 KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Việc xây dựng ban hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) là một bước quan trọng trong công cuộc BVMT ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 27/12/1993 Chủ tịch nước ký lệnh ban hành ngày 10/01/1994. Luật này quy định việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục vụ quá trình phát triển bền vững đất nước, góp phần bảo vệ khu vực toàn cầu. Luật bảo vệ môi trường bao gồm Lời nói đầu, bảy chương 55 điều. Trong luật BVMT năm 1994, việc quy định lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chỉ nằm trong một phần của Chương II (Phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường) gồm điều 17 18. Luật lần đầu tiên đề cập đến nghiên cứu ĐTM như một công cụ để quản môi trường. Tiếp theo Nghị định 175/CP được ban hành để hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, đã dành trọn 3 chương (từ điều 9 đến 20) quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, yêu cầu ĐTM quy định lập, thẩm định báo cáo ĐTM. Từ đây, một số văn bản pháp luật ra đời có quy định nghĩa vụ ĐTM. Tuy nhiên trong các văn bản đầu này chưa đề cập đến khái niệm “Kế hoạch Quản Môi trường”. Trong Luật BVMT năm 2005 dành riêng Mục 2, Chương III gồm 6 Điều để hướng về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVMT quy định rõ các đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); báo cáo ĐTM bản cam kết Bảo vệ Môi trường, phân cấp thẩm định báo cáo ĐTM bản cam kết BVMT, trách nhiệm củaquan Nhà nước sau khi phê duyệt báo cáo ĐTM. lần đầu tiên khái niệm Kế hoạch quản môi trường được đề cập đến một cách đơn giản trong Luật bảo vệ môi trường 2005. Theo đó các dự án cần có chương trình quản giám sát môi trường (Mục 6 điều 20). Thực tế cho thấy nghiên cứu ĐTM ở Việt Nam cho đến năm 2009 đã có 15 năm phát triển các nhà quản cũng như tư vấn đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Các văn bản của Luật dưới Luật (nhất là Luật BVMT 2005) được qui định tỷ mỉ chi tiết qua các thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, một lần nữa khái niệm Kế hoạch quản môi trường lại không được hướng dẫn tỷ mỷ như nó cần phải có. Những năm qua, trong các loại hình dự án đầu tư phát triển nổi lên loại hình ODA. Đây là một dạng đầu tư đặc biệt với số vốn lớn thường đầu tư vào các công trình hạ tầng mang ý nghĩa xã hội nhiều hơn so với mục đích kinh tế (so với các dự án FDI). Tuy nhiên chính các loại hình dự án này luôn đi kèm những đòi hỏi mang tính nhân văn cao, tính xã hội cao đôi khi đi kèm cả những áp lực về chính trị. Có thể nói trong chừng mực nào đó các nhà tư vấn, nhà quản trong nước đã học được những khái niệm mới về công bằng, về nhân quyền bảo vệ môi trường thông qua đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức tài chính nước ngoài qua các dự án ODA của WB, ADB, JBIC… Các nhà tài trợ có các yêu cầu riêng của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường trong các dự án do mình tài trợ. Cũng như các yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường, các nhà tài trợ đòi hỏi phải có SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 5 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt Đánh giá tác động môi trường cho dự án, đặc biệt các dự án cần có một Kế hoạch hành động tổng hợp nhằm thực thi hiệu quả các hoạt động, giải pháp giảm thiểu tác động xấu của dự án đã đề ra trong nghiên cứu ĐTM thường gọi là Kế hoạch quản môi trường. Nội dung Kế hoạch quản môi trường được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực do dự án gây ra được thể hiện dưới hình thức một kế hoạch tổng thể trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đã được phân tích, đánh giá. Như vậy yêu cầu của cả Việt Nam các nhà tài trợ đều tương đồng với nhau về mặt bảo vệ môi trường. Tuy nhiên các đòi hỏi của nhà tài trợ về quản môi trường chi tiết hơn, cụ thể hóa về các mặt kỹ thuật, tài chính, thời gian trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong khi đó tại Việt Nam, Luật mới chỉ qui định cần có chương trình quản giám sát môi trường trong ĐTM. thực tế thực hiện ĐTM ở Việt Nam cho thấy đến năm 2009, kế hoạch này đã được đưa vào trong báo cáo ĐTM nhưng hầu hết đều thiếu tính khả thi mà chỉ mang tính đối phó với qui định của pháp luật. Có thể nhận xét vấn đề phát sinh do một số do sau: (i) văn bản nhà nước chưa có qui định, hướng dẫn chi tiết; (ii) các nhà tư vấn chưa quen với công việc mới; (iii) các nhà quản cũng chưa hình dung ra sự cấp thiết các đòi hỏi của một Kế hoạch quản môi trường. Mặc vậy cũng cần khẳng định một điều: mục tiêu BVMT của chính phủ Việt Nam tương đồng với chính sách của các nước phát triển. Pháp luật qui định về BVMT của Việt Nam đang tiếp cận gần với các yêu cầu của các tổ chức tài chính nước ngoài về BVMT. Tóm lại: Kế hoạch quản môi trường là một văn bản khung về công tác quản môi trường bao gồm các chương trình giám sát các báo cáo theo quy định. Kế hoạch quản môi trường có tính đặc thù đối với từng dự án hay địa điểm (Thuật ngữ quản dự án ODA, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2006).  Mục tiêu cơ bản của việc lập Kế hoạch quản môi trường: − Đảm bảo phòng tránh ảnh hưởng xấu (trực tiếp hay gián tiếp) đến môi trường, dân cư người thực hiện dự án; − Đảm bảo xác định, đánh giá đầy đủ các rủi ro chuẩn bị các biện pháp giảm thiểu; − Đảm bảo là các công việc được tiến hành sẽ chỉ ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường trong phạm vi cho phép; − Duy trì việc trao đổi thông tin với tất cả các bên có liên quan.  Kế hoạch quản môi trường phải được xây dựng cho các giai đoạn sau: − Thiết kế sơ bộ Dự án; − Thi công (triển khai Dự án); − Vận hành. 2.2 KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG QUA CÁC DỰ ÁN Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tiến hành hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của mình với các dự án đóng vai trò chiến lược quan trọng. Các dự án này luôn phải tuân thủ các qui định yêu cầu BVMT của Việt Nam nhưng bên cạnh đó các dự án cũng cần đáp ứng các yêu cầu khắt khe của SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 6 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt nhà tài trợ về BVMT, trong đó có yêu cầu về xây dựng Kế hoạch quản môi trường. Một số dự án điển hình với Kế hoạch quản môi trường được điểm lại như sau: 2.2.1 Dự Án Cải Tạo Hệ Thống Đường Của Việt Nam (Road network Improvement Project) Dự án do WB tài trợ Ban quản dự án PMU 18 thay mặt cho Nhà nước Việt Nam làm chủ đầu tư. Nghiên cứu ĐTM Kế hoạch quản môi trường do tư vấn Berger Group, Inc. thực hiện hoàn thành tháng 12 năm 2003. Tài liệu được xây dựng theo hướng dẫn của WB (OP 4.01- Annex B). Kế hoạch quản môi trường được xây dựng với một số nội dung chính sau: 1. Tổng quan dự án 2. Các hợp phần của Chương trình cải thiện hệ thống giao thông bộ Kế hoạch giảm thiểu tác động Kế hoạch giám sát môi trường Phát triển năng lực đào tạo Tiến độ thực hiện chi phí 3. Mối liên hệ giữa Kế hoạch quản môi trường dự án 2.2.2 Dự Án Phát Triển Giao Thông Thành Phố Hà Nội (Hanoi Urban Transport Development project) Dự án do WB tài trợ là một phần quan trọng của Qui hoạch tổng thể Giao thông đô thị Hà Nội. Dự án có tên phát triển giao thông thành phố Hà Nội viết tắt là HUTDP. Kế hoạch quản môi trường cho giai đoạn tiền khả thi được tư vấn MVA Asia Limited thực hiện tháng 4 năm 2006. Kế hoạch quản môi trường này là một phần của báo cáo ĐTM cho dự án. Các yêu cầu của nhà tài trợ WB thể hiện trong đánh giá môi trường (OP/BP/GP 4.01). Kế hoạch quản môi trường được xây dựng với một số nội dung chính sau: 1. Giới thiệu chung Tổng quan dự án, mục tiêu khung pháp của Kế hoạch QLMT 2. Mô tả dự án Tên, vị trí, các hợp phần 3. Tóm tắt các tác động của dự án 4. Các giải pháp giảm thiểu Giai đoạn thiết kế Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành Liên quan tới cộng đồng các trở ngại Quan trắc môi trường 5. Quản môi trường quan trắc SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 7 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt 2.2.3 Dự Án Đường Cao Tốc Long Thành Dầu Giây (Express way Long Thanh Dau Giay) Dự án có tên là xây dựng đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Dự án gồm 2 đoạn đường từ nút giao thông An Phú tới quốc lộ 51. đoạn từ nút giao quốc lộ 51 đến Dầu Giây. Dự án do JBIC (Ngân hàng Nhật bản về Hợp tác quốc tế) tài trợ. Báo cáo nghiên cứu ĐTM do Trung tâm khoa học công nghệ BVMT xây dựng. Kế hoạch quản môi trường do nhóm chuyên gia SAPROF (Nhóm trợ giúp đặc biệt của dự án) tư vấn xây dựng hoàn thành tháng 8 năm 2007. Chủ đầu tư đại diện cho phía Việt Nam là VEC. Kế hoạch quản môi trường được xây dựng với một số nội dung chính sau: 1. Giới thiệu chung Tổng quan dự án Mục tiêu khung pháp của Kế hoạch QLMT Cơ sở pháp các tiêu chuẩn áp dụng 2. Mô tả dự án Tên, vị trí, các hợp phần 3. Tóm tắt các tác động của dự án 4. Kế hoạch quản môi trường Kế hoạch giảm thiểu tác động Kế hoạch giám sát môi trường (các thành phần môi trường) Phát triển năng lực Kế hoạch thực hiện Chi phí 5. Mối liên hệ giữa Kế hoạch quản môi trường dự án Nhận xét chung: Các dự án trên đều thuộc nhóm các dự án ODA đầu tư vào công trình hạ tầng cơ sở. Các dự án đều tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu về BVMT của chính phủ Việt Nam thông qua trình nộp các báo cáo ĐTM. Bên cạnh đó dự án tuân thủ yêu cầu của nhà đầu tư về đánh giá môi trường. Các Kế hoạch quản môi trường được xây dựng như một phần không thể tách rời của báo cáo ĐTM. Các kế hoạch này được xem xét bổ sung theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Một điểm đặc biệt là cho đến nay các kế hoạch này luôn được tư vấn thực hiện như một phần trợ giúp củaquan tài trợ. 2.3 NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG Để đi đến quyết định lập kế hoạch quản môi trường cần: − Xem lại kế hoạch triển khai dự án; − Kiểm các hoạt động chính của dự án; − Đối chiếu các hoạt động đó với điều kiện thực tế của khu vực; − Cân nhắc các tác động có thể của các hoạt động này đối với môi trường tự nhiên, dân cư trong khu vực dự án. Quyết định về việc xây dựng kế hoạch quản môi trường. − Khẳng định quyết tâm BVMT thông qua các chương trình hành động. Kế hoạch quản môi trường bao gồm 4 thành phần chương trình chủ yếu được trình bày trong Bảng 2.1 sau đây. SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 8 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt Bảng 2.1 Thành phần chương trình của Kế hoạch quản môi trường Giảm thiểu Các vấn đề môi trường Các biện pháp giảm thiểu Chi phí Trách nhiệm thể chế Quan trắc Biến số cần đo đạc Địa điểm Cách thức đánh giá Thời điểm đánh giá Chi phí Trách nhiệm Xây dựng năng lực Nhu cầu thiết bị (số lượng chi phí) Nhu cầu đào tạo (loại hình, xác định đối tượng, địa điểm, chi phí). Tổ chức thực hiện Hệ thống điều phối/tổ chức thực hiện từ công tác quan trắc đến công tác đưa ra quyết định quản môi trường Nội dung Kế hoạch quản môi trường bao gồm: − Khái quát Dự án; − Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án; − Xác định các vấn đề môi trường của Dự án; − Đối chiếu Luật Quy định của các bên liên quan Yêu cầu pháp lý; − Tổ chức thực hiện; − Chương trình giảm thiểu; − Quan trắc môi trường; − Xây dựng năng lực. Một số nội dung chính được điểm lại như sau: 1. Khái quát Dự án Lập một bản mô tả ngắn gọn về Dự án, quy mô phạm vi của dự án khu vực dự án, thời gian tiến hành dự án. Cần có một bản đồ khu vực dự án bao gồm các thông tin về: vị trí của dự án, các thành phố thị trấn chính, các trục đường chính đường tàu, các sông hồ chính, các vùng bảo vệ, khu vực nhạy cảm sinh học các di sản văn hóa lịch sử. Nếu dự án được thực hiện tại các khu vực có dân tộc thiểu số cũng cần cung cấp rõ thông tin về nhóm dân tộc, số lượng người điều kiện sinh hoạt của họ. 2. Khảo sát hiện trạng Môi trường khu vực Dự án Chủ dự án sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án trong giai đoạn tiền thi công (khảo sát môi trường nền), như một phần của quá trình quan trắc môi trường. Mục tiêu chính của công tác khảo sát hiện trạng môi trường như sau: − Thu thập thông tin cơ sở về điều kiện tự nhiên để xác định môi trường nền khu vực Dự án; − Cập nhật thông tin mới nhất về điều kiện tự nhiên của Dự án. Dữ liệu này sẽ được dùng làm cơ sở để tham chiếu cho các quan trắc môi trường tiếp theo; SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 9 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Vương Quang Việt − Xác định các vấn đề môi trường quan trọng trong giai đoạn tiền thi công, thi công vận hành, phục vụ việc soạn thảo Kế hoạch Quản Môi trường. 3. Xác định các vấn đề môi trường của Dự án Xác định cụ thể các tác động tiêu cực do hoạt động triển khai của dự án mà có thông qua các báo cáo: Nghiên cứu khả thi, Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của dự án; qua quan sát trong quá trình thanh tra tại chỗ các số liệu môi trường thích hợp khác. Các tác động môi trường được xác định dựa vào tác nhân, quy mô, đối tượng, mức độ thời gian xảy ra tác động. Từ đó, trong Kế hoạch quản môi trường sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu bảo vệ môi trường khu vực dự án. Các tác động phải được tính đến trong giai đoạn chuẩn bị, thi công vận hành dự án. Với các thành phần chịu tác động như: xã hội (người dân, công trình văn hóa,…); chất lượng không khí, ồn, rung; chất lượng nước mặt, nước ngầm; chất lượng đất; cảnh quan đô thị,… 4. Đối chiếu Luật Quy định của các bên liên quan Yêu cầu pháp Một dự án muốn được thực thi buộc phải đáp ứng những đòi hỏi về mặt pháp của Nhà nước sở tại. Hơn nữa, dự án còn phải thỏa mãn yêu cầu của Nhà tài trợ (nếu có). Vì vậy, trước khi dự án được triển khai, Chủ đầu tư cần đối chiếu tất cả các văn bản pháp của các bên liên quan, sao cho dự án tuân thủ đến mức tối đa những quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, các văn bản pháp bảo vệ môi trường gần như đã hoàn chỉnh với việc Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2005, kèm theo là các nghị định, thông tư,… hướng dẫn thực hiện luật. Mà gần nhất là việc Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư 05/2008 TT BTNMT, hướng dẫn thực thi các công tác đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cam kết bảo vệ môi trường. 5. Tổ chức thực hiện Tổ chức thực hiện dự án sẽ được xác định thông qua việc phân công vai trò, trách nhiệm, tổ chức trách nhiệm báo cáo của các tổ chức thực hiện. Mà nổi bật nhất là vai trò của Chủ đầu tư Nhà thầu. − Chủ đầu tư: chịu trách nhiệm chính trong việc chọn Nhà thầu; giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công. − Nhà thầu (cả chính phụ): chịu trách nhiệm về các việc xây dựng theo dõi các hoạt động chính đặc hiệu mà nhà thầu phải thực hiện trong Kế hoạch quản môi trường. Bao gồm: o Áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng; o Đảm bảo an toàn cho công nhân người dân địa phương trong quá trình xây dựng. Ngoài vai trò của Chủ đầu tư Nhà thầu, tùy hoàn cảnh của dự án có thể có Giám sát độc lập (hay Tư vấn độc lập) do Nhà tài trợ hoặc Chủ đầu tư chỉ định. Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Kế hoạch quản môi trường. Một công tác quan trọng trong Kế hoạch quản môi trường là Báo cáo định kì của từng đơn vị thực hiện, trong đó cần xác định rõ: − Ai báo cáo; − Báo cáo cho ai; SVTH: Nguyễn Phương Triều Trang 10 [...]... ngầm của Tp Hồ Chí Minh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên đã được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 1453/QĐUBND ngày 06/04/2007 Hình 3.1 Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên (VITTEP, 2008) Tuyến Bến Thành Suối Tiên được xác định là tuyến tàu điện ngầm ưu tiên xây dựng đầu tiên trong hệ thống đường sắt đô thị của Tp.Hồ... (Bến Thành Ba Son) thải ra 550.000m3 đất thải thi công cao (Ba Son Suối Tiên) thải ra 50.000m3 đất thải (Trung tâm KHCN BVMT, Viện KHCN GTVT, 2006) 15 Ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị Trong quá trình xây dựng đường sắt đô thị trên cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan Bởi vì lộ trình của tuyến đường sắt đô thị bắt đầu từ Bến Thành đến Bến xe Suối Tiên với tổng chiều dài 19,7km, môi trường của. .. ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH SUỐI TIÊN CÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG 3.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Bộ Xây dựng thẩm định trình Chính phủ phê duyệt (tờ trình số 44/TTr BXD ngày 11/08/2006) Theo đó dự án Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên được đưa vào quy hoạch đứng vị trí số 1 trong hệ... khu vực dự án Mặt khác cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước khi có sự cố như rò rỉ, cháy nổ… Vì thời gian ảnh hưởng không dài, mức độ ảnh hưởng nhỏ nên tác động là không đáng kể 7 Ảnh hưởng do san ủi làm đường, xây dựng bến bãi, kho chứa Trong quá trình san ủi, xây dựng bến bãi, kho chứa cho dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường do các tác nhân sau: − Bụi, đất cát rơi vãi làm tăng độ đục của nước sông... vật liệu thi công ra vào công trường, chất thải của công nhân xây dựng sẽ tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên xã hội Đặc biệt chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, rung động, nguồn nước,… sẽ bị ô nhiễm từ các hoạt động thi công Một số ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của Dự án được phân tích xem xét sau đây 1 Ảnh hưởng tới chất lượng không khí Trong giai đoạn xây dựng ô nhiễm không... người bị ảnh hưởng khu vực quận 9 chỉ có thể làm việc với những ngành nghề không đòi hỏi chuyên môn cao như lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, hoặc làm dịch vụ, nông nghiệp,… − Nhìn chung mức thu nhập của người bị ảnh hưởng của quận 9 thấp hơn so với quận Bình Thạnh 3.4 ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG Bên cạnh những mặt tích cực, Dự án có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Dự án sẽ ảnh hưởng. .. án sẽ ảnh hưởng tới những đối tượng sau: môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, thương mại, công trình văn hóa, khu dân cư qua các giai đoạn chuẩn bị, thi công vận hành Nhìn chung, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội của khu vực Dự án rất thuận lợi để xây dựng tuyến đường sắt đô thị Các tác động tuyến đường sắt đô thị khi dự án được thực hiện tới môi trường kinh tế - xã hội sẽ được nhận dạng... này ít ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên trên mặt đất mà chủ yếu là hệ sinh thái dưới lòng đất − Đoạn Ba Son Thảo Điền đường được xây dựng trên cao: đoạn này ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên chủ yếu là công viên Thảo Cầm Viên thực hiện xây cầu vượt sông Sài Gòn (hệ sinh thái thủy sinh, hệ sinh thái thực vật) − Đoạn từ Thảo Điền Bến xe Suối Tiên đường sắt được xây dựng trên cao: ít ảnh hưởng, ... sông Sài Gòn (Km4 + 766) đến Rạch Chiếc (Km8 + 657) thuộc địa bàn quận 2; Từ Rạch Chiếc (Km8 + 657) đến Bến xe Suối Tiên (Km19 + 501) thuộc địa bàn quận 9, Thủ Đức một phần tuyến nằm trên địa bàn huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN Hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực Dự án đường sắt đô thị Tp Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Suối Tiên được khảo sát bởi Trung... Hà Nội Đến khoảng km18 + 535 tuyến vượt sang phía nam xa lộ Hà Nội để vào ga số 14 (ga bến xe Suối Tiên mới), sau đó tuyến rẽ phải vào Depot Long Bình Toàn tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên dài 19,7 km thuộc TP.HCM, một phần tuyến nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương: − − − − Từ ga Bến Thành (Km0 245) đến rạch Thị Nghè (Km2 + 400) thuộc địa bàn quận 1; Từ rạch Thị Nghè (Km2 + 400) đến sông . 19 /08/ 2 008 Nhà hát Thành phố 52,5 20 /08/ 2 008 Ba Son 50,3 21 /08/ 2 008 Công viên Văn Thánh 45,7 22 /08/ 2 008 Thảo Điền 47,8 23 /08/ 2 008 Rạch Chiếc 46,1 25 /08/ 2 008. 22 /08/ 2 008 Thảo Điền 73,8 74,4 65,9 23 /08/ 2 008 Rạch Chiếc 67,8 70,7 60,0 25 /08/ 2 008 Bình Thái 68,8 71,3 59,4 26 /08/ 2 008 Thủ Đức 69,0 71,1 62,0 27 /08/ 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đến môi trường và Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường, Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đến môi trường và Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường, Phân tích ảnh hưởng của Dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên đến môi trường và Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường, Sự Cần Thiết Của Đề Tài, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương Pháp Khảo Sát Phương Pháp Phỏng Vấn Phương Pháp So Sánh, Phương Pháp Tham Khảo Ý Kiến Của Các Chun Gia TRÌNH BÀY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP, KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, Dự Án Cải Tạo Hệ Thống Đường Của Việt Nam Dự Án Phát Triển Giao Thông Thành Phố Hà Nội Dự Án Đường Cao Tốc Long Thành – Dầu Giây, NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, GIỚI THIỆU DỰ ÁN, Chất Lượng Khơng Khí, Tiếng Ồn Rung Động, Chất Lượng Nước Mặt, Chất Lượng Nước Dưới Đất, Chất Lượng Đất, Tài nguyên thủy sinh, Ảnh hưởng tới chất lượng khơng khí, Ảnh hưởng của tiếng ồn, Ảnh hưởng do rung Ảnh hưởng do lún sụt đất Ảnh hưởng do nước mưa chảy tràn Ảnh hưởng do hoạt động của tàu thuyền, xà lan, Ảnh hưởng do san ủi làm đường, xây dựng bến bãi, kho chứa Ảnh hưởng do hoạt động nạo vét và đổ bùn nạo vét, Ảnh hưởng đến sinh vật Ảnh hưởng do sinh hoạt của công nhân, Ảnh hưởng do xây dựng cầu vượt sơng Ảnh hưởng tới mơi trường nước ngầm trong q trình thi cơng móng trụ cầu Ảnh hưởng tới hệ thống giao thơng, Ảnh hưởng tới chất lượng khơng khí Ảnh hưởng do tiếng ồn, rung động Ảnh hưởng của rác thải và nước thải tại các ga, Ảnh hưởng do chuyển dịch mạch nước ngầm Ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, Chính sách mơi trường của Việt Nam Cấp độ quốc gia, Cấp độ thành phố, Hướng Dẫn Của JBIC Và Yêu Cầu Pháp Lý, Xác Định Các Vấn Đề Môi Trường Của Dự Án, u cầu kiểm sốt vị trí thi cơng:, Yêu cầu kiểm soát khi khoan và phá nổ:, Giải pháp giảm thiểu và quản lý môi trường trong giai đoạn thi công, Quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công, Quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành, Chia sẻ thơng tin Hệ thống biện pháp đối phó Lịch trình thực hiện

Từ khóa liên quan