Hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ

130 543 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 14:11

Hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viện khoa học thủy lợi báo cáo tổng kết chuyên đề Năng lợng gió thuộc đề tài kc 07.04: nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lợng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trờng Chủ nhiệm đề tài: kS dơng thị thanh lơng 5817-13 16/5/2006 hà nội 5/2006 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Trung tâm Nghiên cứu Thiết bò nhiệt và Năng lượng mới BÁO CÁO KHKT ĐỀ TÀI KC – 07 – 04 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bò để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông – lâm – thủy sản, sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông thôn” PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ Tp.HCM 12/2003 LỜI MỞ ĐẦU - 1 – BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số đang sống và làm việc tại nông thôn. Trong đó khoảng 47% sống ở các đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long với tiềm năng đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng biển to lớn. Do đó nông thôn luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế, nâng cao dân trí, giảm tỷ lệ gia tăng dân số…Nhà nước đã nhiều chính sách về xây dựng và phát triển nông thôn – Một trong các chính sách lớn đó là chương trình điện khí hóa nông thôn và chương trình KHCN KC – 07 “ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn”. Theo dự báo về nhu cầu tiêu thụ điện ở nông thôn đến năm 2010 ( trong tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn IV) đã dự kiến về bản công cuộc điện khí hoá nông thôn sẽ hoàn thành vào năm 2010 với khoảng 70% số hộ nông thôn được sử dụng lưới điện quốc gia. Ngày 12/02/1999 Chính phủ đã ra quyết đònh số 22/1999 QĐTT phê duyệt đề án điện nông thôn đến năm 2000 với nguyên tắc chỉ đạo “…Việc đưa điện về nông thôn phải kết hợp giữa phát triển điện quốc gia và điện tại chỗ như : thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, hầm khí biogas…Trên sở phân tích tối ưu các chỉ thò và các yếu tố khác liên quan…”. Với những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, những vùng miền núi hải đảo nơi tiềm năng về năng lượng gió thì việc sử dụng các động gió phát điện và bơm nước phục vụ cho sản xuất và đời sống là giải pháp tối ưu. Tuy LỜI MỞ ĐẦU - 2 – BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE nhiên vấn đề đặt ra là: làm thế nào để sử dụng một cách hiệu quả nguồn năng lượng vô tận này? Đề tài nhánh phần Năng lượng Gió thuộc “Đề tài KC – 07 – 04” đã được thực hiện với mục tiêu : Xác đònh các giải pháp công nghệchế tạo các loại thiết bò Động gió nhằm đáp ứng nhu cầu thò trường trong nước để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng gió phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng nông thôn Việt Nam. Với mục tiêu này, đề tài nhánh phần “Năng lượng Gió” đã tiến hành việc phân tích một cách hệ thống các yếu tố về tiềm năng gió, về nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống của các vùng nông thôn Việt Nam cũng như trình độ công nghệ để tìm ra các vấn đề tồn tại trong thiết kế và công nghệ chế tạo nhằm đưa ra những mẫu thiết bò thích hợp khả năng ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống. Để nâng cao chất lượng công việc trong nghiên cứu, thiết kế đề tài đã tập hợp được một đội ngũ chuyên gia liên ngành như: điệnđiện tử, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ chế tạo máy và vật liệu mới… Trong quá trình nghiên cứu đề tài cũng tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu trong và ngoài nước, tiến hành lựa chọn một cách chọn lọc những mẫu nghiên cứu phù hợp với điều kiện công nghệchế độ gió Việt Nam. Nội dung nghiên cứu và các công việc chính của đề tài : 1. Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật, phân tích mẫu mã của nước ngoài về động gió phát điện và bơm nước để thực hiện việc nghiên cứu mẫu. 2. Nghiên cứu lý thuyết, tính toán thiết kế các cấu thành bản của động gió phát điện vận tốc chậm, động gió phát điện quay nhanh, động LỜI MỞ ĐẦU - 3 – BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE gió bơm nước cột áp cao, động gió bơm nước cột áp thấp như: bánh xe gió, cấu đònh hướng… 3. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ. 4. Chế tạo lắp đặt thử nghiệm 04 hệ thống động gió phát điện và bơm nước. 5. Hoàn thiện thiết kế và lập qui trình công nghệ chế tạo những sản phẩm trên. Các sản phẩm của đề tài là: 1. Động gió bơm nước cột áp cao BP 350-12 • Đường kính bánh xe gió: D = 3,5m • Vận tốc gió đònh mức: V = 8m/s • Số cánh: B = 12 • Lưu lượng nước: Q ≤ 1,25m 3 /h ở H ≤ 20m Q ≤ 2,5m 3 /h ở H ≤ 10m ở 8m/s 2. Động gió bơm nước cột áp thấp BP 450 – 12 • Đường kính bánh xe gió: D = 4,5m • Vận tốc gió đònh mức: V = 8m/s • Số cánh: B = 12 • Lưu lượng nước: Q ≤ 40m 3 /h ở 8m/s • Cột áp: H ≤ 2m 3. Động gió phát điện vận tốc chậm PD 280 – 3 • Đường kính bánh xe gió: D = 2,8m • Vận tốc gió đònh mức: V = 8m/s • Số cánh: B = 3 ÷ 6 • Công suất đònh mức: N = 300W ÷ 500W 4. Động gió phát điện vận tốc nhanh PD 220 - 4 • Đường kính bánh xe gió: D = 2,2m • Vận tốc gió đònh mức: V = 10m/s • Số cánh: B = 2 ÷ 4 • Công suất đònh mức: N = 500W ÷ 1000W Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - 4 - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC § 1 - 1 Ngoài nước Kể từ cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu thập niên 70, nhiều nước trên thế giới đã điều chỉnh chính sách năng lượng hướng về các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Trong đó ở một số nước thì năng lượng gió được đánh gía như một nguồn năng lượng thể đóng góp một phần đáng kể trong cân bằng năng lượng quốc gia. 1.1.1 Sự phát triển của các động gió công suất lớn hoà mạng lưới điện quốc gia: • Tổng công suất lắp đặt và số lượng động gió được lắp đặt trên thế giới : Từ năm 1991 trở về trước, Mỹ luôn là quốc gia dẫn đầu về tổng công suất lắp đặt các tuabin gió, riêng ở bang California (1991) số lượng các tuabin gió được lắp đặt là 16387 cái và tổng công suất là 1679 MW. Nhưng cho đến nay, Châu u đã vượt qua Mỹ về công suất lắp đặt và đang xu hướng phát triển mạnh mẽ. Hiệp hội Năng lượng Gió Hoa Kỳ (AWEA) dự đònh tới năm 2007 sẽ lắp đặt trên 4.000 MW. Còn mục tiêu của Hiệp Hội Năng lượng Gió Châu Âu đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt các tuabin gió lên đến 15.000MW. Hiện nay, các hãng chế tạo động gió hàng đầu trên thế giới phần lớn thuộc về Châu Âu với hơn 80% thò phần. Năm 1997, Các Hiệp hội Năng lượng Gió dự tính tổng công suất lắp đặt trên toàn thế giới vào cuối năm 2001 sẽ là 11.400 MW nhưng đến ngày 18/07/2001 tổng công suất lắp đặt trên toàn thế giới là 18.6100 MW. Riêng Châu Âu là 13.664 MW. Dưới đây là bảng thống kê công suất lắp đặt động gió của các nước trên thế giới tính đến ngày 18/07/2001 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - 5 - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE No Tên nước Tổng công suất lắp đặt (MW) 1 Germany 6.900 2 USA 2.568 3 Spain 2.567 4 Denmark 2.346 5 India 1.120 6 Italia 506 7 Netherlands 475 8 U.K 413 9 China 340 10 Sweden 258 11 Greece 208 12 Japan 150 13 Canada 140 14 Ireland 118 15 Portugal 105 Tổng cộng : trên toàn thế giới : 18.600 MW Tổng cộng ở Châu u : 13.664 MW Năm 2002, tốc độ phát triển năng lượng gió của thế giới tăng không đáng kể, chỉ vượt trội hơn năm 2001 là 5,9 %. Riêng Châu Âu đã lắp thêm 6.163MW, tăng 36,1 % so với năm 2001. Sự phát triển của việc sử dụng năng lượng gió ở Châu Âu và trên toàn thế giới được biểu diễn trên hình 1 . Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - 6 - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE Như đã thấy trên hình (1) sự tăng trưởng của việc lắp đặt các tuabin gió từ 1998 là dấâu hiệu cho thấy ngày càng nhiều hơn các nước quan tâm và đang phát triển việc sử dụng năng lượng gió. Kết luận này hoàn toàn được củng cố bằng dự đoán về sự phát triển năng lượng gió cho đến năm 2007. Theo dự đoán này , năng lượng được sản xuất từ các tuabin gió triển vọng tăng từ 32.037MW đến hơn 83.000MW trên toàn thế giới đến năm 2007 [2]. Riêng ở Châu Âu, tới năm 2007, công suất được lắp đặt triển vọng tăng đến 58.000MW. Điều này nghóa là sự phát triển năng lượng gió hàng năm trên thế giới sẽ là 6.960MW/năm. Theo dự tính trên, Châu Âu sẽ chiếm 68% tổng công suất lắp đặt trên toàn cầu. Cũng trên hình 1 ta thể thấy: công suất lắp đặt tích lũy từ WTs (tuabin gió) ở Châu u là 23.832MW vào cuối năm 2002 và trên toàn thế giới là 32.037MW. Như vậy cho thấy hiện nay Châu Âu nắm giữ 1 vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp năng lượng gió. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - 7 - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LƯNG GIÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC - 8 - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KC 07 – 04 – PHẦN NĂNG LƯNG GIÓ RECTERRE Ở Châu Mỹ, công suất lắp đặt các WTs đã giảm đi : • Năm 2000 : 180MW • Năm 2001 : 1.745MW • Năm 2002 : 495MW Ở Châu Á cũng vậy, công suất lắp đặt giảm đi 17%, năm 2001 (511MW) xuống 424MW năm 2002. Ở những Châu Lục khác, công suất lắp đặt mới tăng từ 42MW (2001) tới 147MW (2002). Ba nước ở Châu u: Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch vẫn là những nước hàng đầu trong việc lắp đặt WTs. Trong tổng số 6.163MW lắp đặt ở Châu Âu năm 2002 5270MW được lắp đặt ở 3 nước này. Hiện nay các công ty sản xuất tuabin gió lớn nhất trên thế giới phần lớn thuộc về Châu Âu . [...]... Điển) để nhập công nghệ chế tạo các động gió 100W, 300W, 500W và 750W đáp ứng được thò trường trong nước và xuất khẩu Cho đến nay họ đã chế tạo được 30 chủng loại động gió từ 50W đến 5kW Con đường phát triển của họ cũng bắt đầu từ những động gió công suất cực nhỏ 50W đến 100W Sau đó là việc hợp tác với các công ty nước ngoài để nhập công nghệ tiến tiến nhằm nâng từ từ công suất động gió lên... động gió bơm nước cột áp cao” – 1991 Đề tài cấp nhà nước: Động gió phát điện vận tốc chậm” – 1992 Được Hội Đồng Bộ Trưởng khen thưởng Dự án P cấp nhà nước: “Dây chuyền chế tạo động gió phát điện công suất nhỏ sạc bình accu” – 1994 Đề tài cấp Bộ: “ Động gió trục đứng kiểu Darrieus” – 1994 Dự án P cấp nhà nước: Động gió trục đứng cánh mềm” – 1994 - 1995 Dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ: ... thiếu trình độ công nghệ cao và đội ngũ kỹ sư quan trọng họ đã bắt đầu bằng việc nghiên cứu những động gió công suất nhỏ mà cũng đã đầy khó khăn Công nghệ bắt đầu là công nghệ mượn : dạng khí động từ sổ tay cũ của NASA, cánh được thiết kế như cánh máy bay, thông số vật liệu từ sở của hàng không, hộp số, máy phát, hệ thống đònh hướng từ những động gió bơm nước cũ… Với việc hoàn thiện, cải tiến... nhằm thay thế các nhà máy nhiệt điện đốt than 1.1.2 Sự phát triển các động gió công suất nhỏ : Mặc dù các nước công nghiệp tiên tiến tập trung phát triển các động gió công suất lớn hòa mạng điện quốc gia nhưng bên cạnh đó kỹ thuật công nghệ sản xuất động gió nhỏ vẫn được chú trọng nhằm phục vụ cho các vùng xa xôi, hẻo lánh đặc biệt là trợ giúp về kỹ thuật và công nghệ cho các nước đang phát triển... những động này cũng ngừng hoạt động do bò ăn mòn và thiếu bảo trì sữa chữa Năm 1978: Nhóm nghiên cứu Viện NCKH KT Điện – Bộ Điện Lực cũng bắt tay vào nghiên cứu một số mẫu động gió đơn giản như: động gió trục ngang cánh vải, động gió savonius Hai mẫu này hiệu suất thấp, kết cấu cồng kềnh, năng suất bơm nhỏ, không cấu an toàn nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng Những động gió... nghiệm những mẫu động gió từ 3 ÷4 MW, hãng ENERON (Đức) sẽ cho ra đời loại động gió 5MW trong khoảng 1 vài năm tới Với sự phát triển của nền công nghiệp sản xuất động gió hiện nay, việc lắp đặt các động gió ngoài biển đã mở ra một triển vọng lớn cho các quốc gia tiềm năng gió ngoài khơi nhưng diện tích đất liền bò hạn chế như Hà Lan, Đan Mạch… Nếu trên đất liền nhà máy điện gió công suất vài... trong thiết kế và công nghệ, các vấn đề bức xúc cần giải quyết tránh việc nghiên cứu trùng lặp • Tiếp cận liên ngành : Để chế tạo động gió cần đến sự tham gia của khá nhiều ngành : trước hết là ngành cơ khí chế tạo, ngành điệnđiện tử về phương diện làm các máy phát chuyên dụng, các bộ bảo vệ bình accu và các bộ điều chỉnh…, ngành vật liệu mới về phương diện làm các bánh xe gió, máy công tác … Chính... điều kiện tự nhiên và công nghệ Việt Nam • Loại máy công tác phối hợp tải với động gió 3./ Xây dựng những mô hình thử nghiệm máy công tác ( máy bơm, máy phát, các hệ thống truyền động ) : Đây là một khâu rất quan trọng trong nghiên cứu giúp cho việc nghiên cứu được hoàn thiện Các thử nghiệm cho phép ta đánh giá trực quan các hoạt động của máy công tác, các hệ thống truyền động, sự phù hợp trong... án lắp đặt những động gió lớn hòa mạng điện quốc gia (vùng ven biển nơi lưới điện quốc gia) hoặc hòa mạng điện diesel (như ở Huyện đảo Bạch Long Vỹ, Huyện đảo Phú Quốc) Nói chung cho đến nay, chúng ta mới đạt được một số kết quả nhất đònh trong việc nghiên cứu triển khai các động gió công suất nhỏ và động gió bơm nước Trong vấn đề khai thác sử dụng năng lượng gió ở quy mô công nghiệp điều... sử dụng các động gió bơm nước cột áp cao lưu lượng nhỏ ( bơm giếng sâu) phục vụ cấp nùc sinh hoạt và động gió cột áp thấp lưu lượng lớn phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp ở những vùng tiềm năng về gió sẽ là phương án tối ưu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông thôn Trên sở xác đònh được đối tượng cần nghiên cứu là động gió phát điện công suất nhỏ, động gió bơm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ, Hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ, Hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ, Sự phát triển các động cơ gió công suất nhỏ :, Lực gió tác dụng lên cánh phụ: Momen ma sát ở trục quay z:, Giảm bán kính lệch r:, Động cơ gió bơm nước cột áp thấp BP 450 – 12 Động cơ gió phát điện vận tốc chậm PD 280 – 3 Cơ cấu tay quay con trượt tác động trực tiếp : a. Mô tả :, Cơ cấu tay quay con trượt tác động gián tiếp : a. Mô tả : Truyền động bằng bánh lệch tâm : a. Mô tả :, Động cơ gió bơm nước cột áp thấp BP 450 – 12, Động cơ gió phát điện vận tốc chậm PD 280 – 3, Động cơ gió phát điện vận tốc nhanh PD 220 - 4

Từ khóa liên quan