Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty

72 296 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 21:41

Tự khi nền kinh tế của nước ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế mở cửa. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục: Cơ sở lý luận của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh 4 1.1 Khái niệm và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 4 1.1.1 Khái niệm: .4 1.1.2 Y nghĩa và nhiệm vụ về phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 4 1.2 Phơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 6 1.2.1 Phơng pháp phân tích số tuyết đối: 6 1.2.2 Phơng pháp phân tích theo số tơng đối: .7 1.2.3 Phơng pháp phân tích số bình quân: 8 1.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 9 2 Chơng2: phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thiết bị 16 2.1 Giới thiệu khái quát chung về doanh nghiệp .16 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 16 2.1.2 Chức năng và nội dung kinh doanh của công ty 17 2.1.3 Công nghệ sản xuất một số mặt hàng hoặc dịch vụ chủ yếu: .19 2.1.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp .23 2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp .24 2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty cổ phần thiết bị .26 2.2.1 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty năm 2002-2003 26 2.2.1.1 Theo chiều dọc 26 2.2.1.2 Theo chiều ngang 27 2.2.2 Các chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 27 2.2.2.1 Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản: .27 2.2.2.2 Suất hao phí của các yếu tố cơ bản: .30 2.2.2.3 Sức sinh lợi của các yếu tố cơ bản: 32 2.2.3 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thiết bị .33 2.2.3.1 Các tỷ số về khả năng thanh toán 40 2.2.3.2 Tỷ số đòn cân nợ .41 2.2.4 Phân tích các tiềm năng của công ty 45 2.2.4.1 Tiềm năng về nguồn lực 45 2.2.4.2 Tiềm năng về cơ sở vật chất và tài sản cố định .47 2.2.4.3 Tiềm năng về thị trờng 48 2.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị thơng mại .48 3 Chơng3:Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thiết bị thơng mại .50 3.1 Mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới .50 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.1 Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của công ty 50 3.1.2 Định hớng của công ty trong những năm tới. 51 3.1.2.1 Định hớng chung .51 3.1.2.2 Kế hoạch năm 2004-2008 .51 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị trong những năm tới. .51 3.2.1 Kế hoạch hoá lại nguồn nhân lực: 51 3.2.2 Các bớc xây dựng chiến lợc chiến lợc tổng thể kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 56 3.2.2.1 Dự đoán nhu cầu nhân lực trong thời gian ngắn .57 3.2.3 Chủ động trong công tác huy động sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. .58 3.2.4 Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ. 60 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý mạnh lới tiêu thụ. 60 3.2.6 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .62 3.2.7 Xác định giá bán sản phẩm hợp lý .64 3.2.8 Nâng cao chất lợng sản phẩm cải tiến mẫu mã cho phù hợp với thị yếu của khách hàng. .69 3.2.9 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng .70 3.2.10 Điều kiện thực hiện các biện pháp .72 72 Mở đầu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ khi nền kinh tế của nớc ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế mở cửa.Những chính sách kinh tế của nớc ta cũng thay đổi theo để phù hợp với cơ chế thị trờng.Hàng năm thờng có những cuộc hội nghị của chính phủ để nghe tìm hiểu xem ngời dân nghĩ gì ,nói về những luật mà quốc hội lập ra.Từ đó điều chỉnh,đổi mới thay bằng điều luật khác phù hợp hơn.Các công ty hay còn gọi là doanh nghiệp nhà nớc làm việc dựa trên đội ngũ lãnh đạo từ cán bộ đa xuống nguồn kinh tế phụ thuộc vào nhà nớc.Nên việc làm của công nhân viên chức một phần bị lơ đãng.Ngày nay,một số doanh nghiệp đang trên hình thức cổ phần hoá.Đây là loại hình công ty sẽ nâng cao đợc sản lợng sản xuất tiết kiệm nguồn nhân lực d thừa.Công ty thiết bị thơng mại từ doanh nghiệp nhà nớc chuyển đổi thành công ty cổ phần có tên Công ty cổ phần thiết bị thơng mại Hà nội.Do mới chuyển đổi thành công ty cổ phần năm 1999 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn.Vốn chính là số cổ phiếu do công nhân viên chức trong công ty nắm giữ 70% doanh nhân ngoài doanh nghiệp 30%.Nhân công trong công ty đa phần là nhân công cũ.Số công nhân này một phần do quá trẻ tích cực năng động nhng tay nghề cha cao số còn lại thì nhiều tuổi có kinh nghiệp nhng sức khoẻ còn hạn chế.Vì vậy hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty gặp ít nhiều khó khăn. Đứng trớc tình hình đó công ty cổ phần thiết bị thơng mại phải làm gì để đơng đầu và vợt qua khó khăn thử thách để khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình.Vấn đề này sẽ đợc giải quyết nếu đánh giá đúng thực trạng của công ty khắc phục những mặt hạn chế và phát huy các thế mạnh , xác định các cơ hội đào tạo để đề ra các phơng án thích hợp.Nghĩa là phải xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần thiết bị thơng mại Hà nội. Giới hạn đề tài. Đồ án này tập trung phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần thiết bị Thơng mại. Đồ án này đợc thể hiện trong ba chơng nhng tập trung chủ yếu chơng 3. Chơng I. Cơ sở lý thuyết của hiệu quả kinh doanh. Chơng II. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty. Chơng III. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cơ sở lý luận của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh 1.1 Khái niệm và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dung các nguồn nhân tài,vật lực của doanh nghiệp để đạt đợc kết quả cao nhất trong quá trình với tổng chi phí thấp nhất. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình kinh doanh(lao động,t liệu lao động đối tợng lao động) nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt đợc hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố kinh doanhhiệu quả. 1.1.2 Y nghĩa và nhiệm vụ về phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trờng ngày càng mở rộng,doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trớc hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả.Nh vậy hiệu quả kinh doanh là một đại lợng so sánh:so sánh giữa đầu vào và đầu ra giữa chi phí kinh doanh bỏ ra để sản xuất kinh doanh với hiệu quả thu về đợc.Hay nói một cách rõ ràng hơn bản chất của hiệu quả kinh doanh chính là kết quả của quá trình lao động xã hội(lao động,t liệu lao động đối tợng lao động) đợc xác định và so sánh bằng cách so sánh giữa đại lợng kết quả hữu ích cuối cùng thu đợc với đại lợng hao phí lao động xã hội. Do vậy thớc đo hiệu quả là sự tiết kiệm hao phí lao động xã hội và tiêu chuẩn của hiệu quả là tối đa hoá kết quả hoặc tối thiểu hoá chi phí dựa trên nguồn vật lực vật tài sẵn có.Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải đợc xem xét toàn diện cả về thời gian và không gian trong mối quan hệ hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân,kể cả hiệu quả về mặt xã hội,về mặt thời gian. Hiệu quảdoanh nghiệp đạt đợc trong từng thời kỳ,từng kỳ sản xuất từng kỳ kinh doanh thì không đợc làm tăng hoặc kéo dài thêm trong kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo.Đây cũng là mặt phân đấu để đạt đợc hiệu quả về mặt thời gian,kết quả tốt góp phần tích cực trong việc vòng quay vốn đợc hình thành. Về mặt không gian hiệu quả kinh doanh có thể đạt đợc toàn diện tốt khi mà các tổ đội bộ phận,phân xởng hoạt động mang lại hiệu quả mà không làm ảnh hởng xấu đến hiệu quả 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chung.Mỗi hiệu quả đợc tính từ giải pháp kinh tế,tổ chức kỹ thuật hay hoạt động nào đó trong từng đơn vị nội bộ hay toàn đơn vị nếu không làm tổn hại đến hiệu quả chung.Mỗi hiệu quả đợc tính từ giải pháp kinh tế,tổ chức kỹ thuật hay hoạt động nào đó trong từng đơn vị nội bộ hay từng đơn vị nếu không làm tổn hại đến hiệu quả chung(cả hiện tại và tơng lai) mới coi là hiệu qủa,mới trở thành mục tiêu phấn đấu về tiêu chuẩn đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Về mặt định lợng:hiệu quả kinh doanh phải đợc thực hiện giữa mối tơng quan thu và chi theo hớng tăng thu giảm chi.Điều đó có nghĩa là tiết kiệm tối đa các chi phí hay thực chất là tiết kiệm các suất hao phí lao động(lao động sống lao động vật hoá) để tạo ra đợc sẩn phẩm đạt tiêu chuẩn,có ích và có lợi nhuận.Vì vậy là mục tiêu phấn đấu là chỉ khi nào thự hiện nâng cao đợc năng suất đợc biểu hiện cụ thể và đợc xác định đúng trong mối tơng quan kể cả chất lợng của các yếu tố cơ bản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đó là:lao động t liệu lao động đối tợng lao động. Tóm lại mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thể tác động liên hoàn với nhau.Bởi vậy tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh một cách toàn diện,mới có thể đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng.Trên cơ sở đó nêu lên một cách một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành của các mục tiêu mà biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu:kinh tế-kỹ thuật-tài chính của doanh nghiệp.Đông thời phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó để đánh giá mặt mạnh mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp và tìm ra các biện pháp xát thực tế tăng cờng các hoạt động kinh tế và các biện pháp sát thực tế tăng cờng hiệu quả kinh tế và quản lý doanh nghiệp,nhằm huy động mọi khả năng tiềm năng về vốn lao động đất đai và quá trình sản xuất nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Biểu hiện tập trung kết quả kinh doanh là lợi nhuận.Lợi nhuận chi phối toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh,không có lợi nhuận thì không có sản xuất kinh doanh.Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở phân tích từng phần tổng hợp lại hớng vào mục tiêu chung của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh để phân tích. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh nh:tổng sản lợng doanh thu lợi nhuận đợc phân tích trong mối quan hệ chỉ tiêu và điều kiện(yếu tố) của quá trình sản xuất kinh doanh nh- :lao động tiền vốn, vật t, đất đaiTrên cơ sở đó rút ra những nhận định cơ bản rồi liên kết 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chúng lại với nhau để có nhật đinh đúng đắn về hiệu quả kinh doanh:đánh giá những hiệu quả kinh doanh có những nhiệm vụ sau: - Phân tích các yếu tố trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình tái chính trong doanh nghiệp. - Đánh giá sử dụng các nguồn tiềm năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2 Phơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.2.1 Phơng pháp phân tích số tuyết đối: Số tuyệt đối biểu hiện quy mô,khối lợng của hiện tợng kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị tổng thể hay bộ phận hay các trị số của một tiêu thức nào đó(giá trị tổng sản lợng,tổng mức tiền lơng,giá trị sản lợng hàng hoá)số tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng đối với mọi công tác quản lý kinh tế,xã hội.thông qua số tuyệt đối ta có thể nhận thức về quy mô khối lợng cụ thể thực tế của hiện tợng.Số tuyệt đối chính xác là thực tế khách quan có sức thuyết phục không thể phủ nhận đợc.Số tuyệt đối là cơ sở đầu tiên để phân tích để tiến hành phân tích,thông kê,đặc biệt cho việc chỉ đạo kế hoạch đó. Đặc điểm của số tuyệt đối:mọi số tuyệt đối trong thông kê đều bao hàm nội dung kinh tế xã hội cụ thể trong điều kiện thời gian và địa điểm nhất định.Nói khác với các đại lợng tuyệt đối trong toán học(vì đại lợng này không mang tính trừu tợng,không nhất thiết phải gắn liền với một hiện tợng cụ thể nào) Do đăc điểm nói trên,điều kiện chủ yếu để có số tuyệt đối chính xác là phải xác định đ ợc một cách cụ thể,đúng đắn với nội dung kinh tế mà chỉ tiêu phản ánh.Bởi vậy,số tuyệt đối trong thông kê không phải con số tuỳ ý lựa chọn mà phải qua điều kiện kiểm tra thực tế,tổng hợp một cách khoa học.Cũng có trờng hợp phải sử dụng các phơng pháp tính toán khác mới có đợc một số tuyệt đối chính xác. Các số tuyệt đối trong thông kê có đơn vị tính cụ thể,tuỳ theo tính chất của hiện tợng mà mục đích nghiên cứu. Các hiện tợng tính theo chiều dài(m,km,hải lý). Các hiện tợng tính theo diện tích(m 2 ,km 2 ,ha). Các hiện tợng tính theo trọng lợng(tấn,tạ). Các hiện tợng tính theo dung tích(m 3 ,lít). Các hiện tợng tính theo đơn vị tiền tệ(VNĐ,USD,EURO). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2 Phơng pháp phân tích theo số tơng đối: Số tơng đối trong thông kê biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hai hiện tợng nghiên cứu.Đó là hiện tợng so sánh giữa hai mức độ của hai chỉ tiêu thông kê cùng loại nh- ng khác nhau về điều kiện hay thời gian không gian hoặc giữa hai chỉ tiêu thông kê khác loại nhng có liên quan với nhau. Trong phân tích thông kê,các số tơng đối đợc sử dụng rộng rãi để nêu lên kết cấu quan hệ so sánh,tốc độ phát triển,trình độ phổ biến của hiện tợng nghiên cứu trong điều kiện thời gian không gian cụ thể từ đó biết đợc các hiện tợng tăng hay giảm để phân tích đánh giá. Hình thức biểu hiện của số tơng đối là số lần,số phần trăm hay phần nghìn. Các loại số tơng đối : - Số tơng đối động thái:biểu hiện về mức độ của hiện tợng nghên cứu qua một thời gian nào đó.Số tơng đối này đợc sử dụng rộng rãi trong phân tích thông kê vì nó xác định xu hớng biến đổi,tốc độ phát triển của hiện tợng qua thời gian.Số tơng đối động thái là hiện tợng so sánh hai mức độcùng loại của hiện tợng hai kỳ khác nhau,đợc biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm. Công thức tính: T= %100 0 1 x Y Y Trong đó: t:số tơng đối động thái. Y 1: mức độ kỳ báo cáo. Y 0: mức độ kỳ gốc. Nếu kỳ gốc không thay đổi,còn kỳ nghiên cứu có thể lấy khác nhau ta gọi đó là kỳ gốc cố định.Mục đích dùng kỳ gốc cố định nhằm nghiên cứu sự phát triển của hiện tợng qua thời gian tơng đối dài thời gian và mức độ phản ánh. - Số tơng đối kế hoạch đợc dùng để lập kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và kiểm tra tình hình các kế hoạch.Có hai loại số tơng đối kế hoạch. - Số tơng đối nhiệm vụ kế hoạch:là tỷ lệ so sánh giữa mức độ cần đạt tới của chỉ tiêu nào đó trong kỳ kế hoạch với mức độ thực tế của chỉ tiêu ấy của kỳ gốc. Công thức: T nk= %100 0 x Y Y kh Trong đó: T nk :số tơng đối nhiệm vụ kế hoạch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Y kh: mức độ kế họạch. Y 0 :mức độ thực tế kỳ gốc so sánh. - Số tơng đối hoàn thành kế hoạch:là tỷ lệ so sánh giữa mức thực tế đạt đợc trong kỳ nghiên cứu với mức kế họach đặt ra cùng kỳ của một chỉ tiêu nào đó. Công thức: T hk = %100 0 1 x Y Y T hk :số tơng đối hoàn thành kế họach. Y 1 :Mức độ thực tế kỳ nghiên cứu. Y 0 ;mức độ kế hoạch đề ra. Số tơng đối kế cấu:là kết quả so sánh trị số tuyệt đối của từng bộ phận với trị số tuyệt đối của cả tổng thể.Nó thờng xuyên mang đơn vị tính là số phần trăm(%) hoặc phần nghìn. Công thức: d= %100x Y Y t b Trong đó :d số tơng đối kết cấu. Y b: trị số tơng đối từng bộ phận. Y 0: Trị số tuyệt đối của tổng thể. Số tơng đối cờng độ:là kết quả so sánh của hai hiện tợng khác nhau nhng có quan hệ với nhau.Mức độ hiện tợng mà ta nghiên cứu trình độ phổ biến của nó đợc đặt tử số.Còn mức độ quan hệ đợc đặt mẫu số. Số tơng đối không gian:biểu hiện quan hệ so sánh giữa các hiện tợng cùng loại nhng khác nhau về không gian.Nó so sánh giữa các bộ phận trong cùng một tổng thể.Khi so sánh cũng lấy một bộ phận làm gốc rồi đem các bộ phận khác so với nó.Chẳng hạn trong cùng một công ty so sánh số lao động trực tiếp với số lao động gián tiếp. 1.2.3 Phơng pháp phân tích số bình quân: Số bình quân trong thống kê biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức nào đó trong một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.Các tổng thể thống kê bao gồm nhiều đơn vị cấu thành,tuy về cơ bản các đơn vị này có thể cùng tính chất nhng biểu hiện cụ thể về mặt lợng theo các tiêu thức thờng chênh lệch nhau.Nhng chênh lệch này do nhiều nguyên nhân,bên 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cạnh những nguyên nhân chung còn có những nguyên nhân riêng ảnh hởng đến mặt lợng của từng đơn vị cá biệt. Nó đợc dùng trong mọi công tác nhằm nghiên cứu nhằm nêu lên các đặc điểm chung của hiện tợng kinh tế xã hội số lợng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể của hiện tợng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và điều kiện cụ thể.Ta thờng gặp nh:giá thành bình quân giá cả bình quân,năng suất lao động bình quân,tốc độ chu chuyển vốn bình quân là những chỉ tiêu rất cần thiết trong phân tích hoạt động kinh tế. Công thức tính: X= n xxx n +++ . 21 Trong đó: X:số bình quân. N số đơn vị tổng thể. 1.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác có cơ sở khoa học về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cần xây dựng các chỉ tiêu tổng hợp(khái quát) và các chỉ tiêu chi tiết(cụ thể).Tiếp đó vận dụng phơng pháp thích hợp để đánh giá.Ngoài ra hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chỉ thực sự có hiệu quả khi phơng án kinh doanh của công ty lựa chọn là tối u nhất.Vì vậy,cần phân tích hiệu quả kinh doanh trong quan hệ chi phí kinh tế. Từ những phân tích sơ bộ nói trên,chỉ tiêu dùng để phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hay hiệu suất sử dụng các yếu tố cơ bản vào quá trình sản xuất kinh doanh.Đó là việc xác định phạm vi và nội dung của kết quả sản xuất kinh doanh phù hợp với quan điểm về hiệu quả kinh doanh phải là một đại lợng so sánh. Giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu đợc.Hay nói một cách rộng hơn là giữa chi phí đầu vào(vốn,chi phí)và đầu ra(giá trị tổng sản lợng,giá trị tống sản lợng hàng hoá đã thực hiện đợc và lợi nhuận ). Chỉ tiêu tổng hợp dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty có thể tính theo cách: Tính hiệu quả kinh doanh theo hiệu số: Hiệu quả kinh doanh =kết quả đầu ra -chi phí đầu vào Cách tính này tuy đơn giản,nhng có nhiều nhợc điểm là không phản ánh đợc hết chất lợng kinh doanh cũng nh tiểm năng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty giữa các kỳ khác nhau,hay so với các đơn vị khác.Mặt khác cách tính này cũng thấy đợc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do hiệu quả kinh doanh là một vấn đề phức tạp,có nhiều quan hệ cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh(lao động,t liệu lao động,đối tợng lao động)nên công ty chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi sử dụng các yếu tố cơ bản đóvào quá trình sản xuất kinh doanhhiệu quả.Vì vậy cần xem xét đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh nhiều góc độ thông qua các yếu tố hay các chỉ tiêu chi tiết cụ thể nh sau: *Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản: Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản lao động t liệu lao động,phản ánh một lao động hay một đồng chi phí tiền lơng,một đồng chi phí nguyên vật liệu hay một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định trong kỳ thì làm ra bao nhiêu giá trị tổng sản lợng (hoặc giá trị hàng hoá thực hiện )sức sản xuất của yếu tố cơ bản càng tăng chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh càng đợc nâng cao và ngợc lại. +Sức sản xuất của một lao động sống = nongbinhquaTongsolaod Doanhthu +Sức sản xuất của tài sản cố định= sancodinhinhquantaiNguyengiab Doanhthu +Sức sản của nguyên vật liệu= envatlieuChiphinguy Doanhthu *Suất hao phí của các yếu tố cơ bản: Suất hao phí của các yếu tố cơ bản là chỉ tiêu nghịch đảo của chỉ tiêu sức sản xuất của các yếu tố cơ bản.Nó cho biết để làm ra một đồng(hay 1000đ) giá trị sản lợng (hoặc giá trị sản lợng hàng hoá thực hiện) thì cần bao nhiêu đơn vị (1đ,1000đ,hay lao động) thuộc các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu này càng giảm khi hoạt động sản xuất kinh doanh càng tốt. +Suất hao phí của một lao động = Doanhthu ngthucteTongquyluo +Suất hao phí nguyên vật liệu= Doanhthu envatlieuChiphinguy +Suất hao phí của tài sản cố định= Doanhthu DinhquanTSCNguyengiab Trong việc sản xuất kinh doanh thờng có việc điều chỉnh trong kỳ sản xuất kinh doanh.Bởi vậy có một số yếu tố cơ bản đợc tăng thêm,chỉ tiêu này cho biết lao động(hay một đơn vị chi phí tiền lơng,TSCĐ,NVL) tăng thêm trong kỳ bao nhiêu đồng giá trị sản lợng(hoặc giá trị sản lợng hàng hoá thực hiện) Công thức: 10 [...]... hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đó Nếu có cơ cấu tổ chức quản lý thích hợp sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đợc liên tục trôi chảy dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cao ngợc lại một bộ máy quản lý quá ít không thể quản lý nổi sản xuất dẫn đến sản xuất bị gián đoạn hoặc bộ máy quản lý cồng kềnh mệnh lệnh chồng chéo không hiệu quả dẫn đến sản xuất kinh doanh không tốt Công ty cổ phần... vật t có chức năng cung ứng vật t, quản lý vật t - Phòng phục vụ sản xuất có chức năng tạp vụ với công nhân trực tiếp sản xuất cán bộ gián tiếp sản xuất 2.2 2.2.1 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty cổ phần thiết bị Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty năm 2002-2003 Nhìn vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị qua 2 năm 2002-2003... 387.211.300đso với năm 2002 Nh vậy co thể nói năm trong năm 2003 hoạt động kinh doanh của công ty tăng hơn so với năm 2002.Sự tăng lên này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao 2.2.2 2.2.2.1 Các chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản: Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản lao động t liệu lao động,phản ánh một lao động... của doanh nghiệp có giới hạn về thời gian và không gian.Vì vậy cần có biện pháp khai thác sử dụng bảo quản bảo dỡng kịp thời,hợp lý và tránh lãng phí *Phơng pháp luận để nghiên cứu đề tài Tóm lại,phần cơ sở lý luận để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp thể hiện việc phân tích đợc: + Sức sản xuất của yếu tố cơ bản +Sức sinh lợi của các yếu tố cơ bản 2 Chơng2: phân tích hiệu. .. của doanh nghiệp .Doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh +Sức sản xuất của tài sản cố định Doanhthu Sức sản xuất của tài sản cố định= Nguyengiabinhquantaisancodinh Nguyên giá bình quân tài sản cố định= TSCDdauky + TSCDcuoiky 2 Năm 2002 Nguyên giá bình quân TSCĐ= Sức sản xuất của tài sản cố dịnh= 9.787.563.247 = 10.449 936.620.562 Năm 2003 nguyên giá bình quânTSCĐ= Sức sản. .. khi chuyển đổi sang cơ chế thị trờng công ty đã mở rộng ra nhiều danh mục sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nh tủ văn phòng các loại 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 máy trộn muối iốt , thiết bị dạy học sản phẩm của công tysản phẩm gia dụng có tính năng đợc chế tạo bởi kỹ thuật cao Sản phẩm của công tysản phẩm gia dụng có tính năng kỹ thuật... yếu tố cơ bản của hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị TT I Sức sản xuất của các yếu tố cơ bản 1 2002 2003 % NX Sức sản xuất của một lao động sống 55.611.154 68.349.591 122.9 Tốt 2 Sức sản xuất của TSCĐ 10.449 10.2 97.61 Xấu 3 Sức sản xuất của NVL 1.44 1.9 131.94 Tốt II Xuất hao phí của các yếu tố cơ bản 1 Xuất hao phí của một lao động sống 0.31 0.335 108 Tốt 2 Xuất hao phí của... thành phẩm quả cân dây thép mạ que hàn 5kg , quả cân 10kg Kho bãi tập kết và phân phối Gia công cơ khí KCS Lắp ráp sản phẩm KCS Kho thành phẩm 21 Điện sản xuất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản phẩm của công ty mà quy trình công nghệ sản phẩm đây khá phức tạp Muốn sản xuất đợc sản phẩm phải trải qua một số khâu nh gia công cơ khí... về công việc đợc giao - Văn phòng công ty phụ trách công tác quản lý lao động tuyển chọn, thêu mớn bố trí sử dụng sa thải lao động, lựa chọn hình thức lơng thực hiện công tác văn th lu trữ nhà trẻ ytế bảo hiểm xã hội cho công ty - Phòng kinh doanh có chức năng tổ chức kinh doanh và tiếp nhận quản lý nguyên vật liệu phụ liệu vật tủ thiết bị sản xuất qua hệ thống kho tàng - Phòng kỹ thuật quản lý công. .. tiêu thụ sản phẩm của mình cạnh tranh với các doanh nghiệp khác nhằm duy trì sự ổn định trong chiến lợc phát triển chung của toàn công ty Công ty cổ phần thiết bị thơng mại Hà-nội sản xuất chủ yếu sản phẩm kinh doanh trong nớc Các sản phẩm của công ty đã có mặt nhiều tỉnh thành phố trong cả nớc nh: Hải Phòng, Đà Nẵng, Vinh, Thái Nguyên v.v và đã chiếm đợc cảm tình của khách hàng bởi uy tín về sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty, Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty, Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty, Khái niệm và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp., Phơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp., Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp., Giíi thiƯu kh¸i qu¸t chung vỊ doanh nghiƯp, Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty cổ phần thiết bị., Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị thơng mại. Mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới., Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ