Bìa tiểu luận marketing dịch vụ đề tài xây dựng chiến lược marketing dịch vụ cho công ty du lịch young travel

2 1,164 8
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 16:47

BỘ Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014 CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN Môn: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ CHO CÔNG TY DU LỊCH YOUNG TRAVEL DANH SÁCH NHÓM STT 10 HỌ TÊN Lê Thị Thu Hoàng Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Tố Hà Thị Phương Phạm Thị Đặng Thị Hoàng Thị Hồng Đỗ Thị Quỳnh Dương Thành Nguyễn Thị Hoài Hưng Loan Nam Ngoan Ngọc Ngọc Như Sang Thảo MSSV 11060141 11065151 11070231 11068571 11073261 11075791 11089781 11091181 12126771 11074311 THAM GIA (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tp Hồ ChíTp Minh, HồTp Chí ngày HồMinh, Chí 18 Minh, tháng 618năm tháng 182012 tháng năm6 2012 năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Bìa tiểu luận marketing dịch vụ đề tài xây dựng chiến lược marketing dịch vụ cho công ty du lịch young travel , Bìa tiểu luận marketing dịch vụ đề tài xây dựng chiến lược marketing dịch vụ cho công ty du lịch young travel , Bìa tiểu luận marketing dịch vụ đề tài xây dựng chiến lược marketing dịch vụ cho công ty du lịch young travel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn