Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

33 291 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 06:35

Đề cương ôn tập Kỹ thuật soạn thảo ban hành văn Vấn đề 1: Phân tích đặc điểm văn quản lý nhà nước Văn phương tiện lưu giữ truyền đạt thông tin ngôn ngữ hay ký hiệu định Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn (được văn hoá) quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định Nhà nước đảm bảo thi hành biện pháp khác nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý nội nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân Khi nói đến văn quản lý nhà nước nói đến loại văn tổ chức đặc biệt xã hội, Nhà nước Tính đặc biệt văn quản lý nhà nước thể đặc điểm sau: + Về chủ thể ban hành: văn quản lý nhà nước quan Nhà nước, người có thẩm quyền soạn thảo ban hành Chỉ có văn người thẩm quyền ban hành có ý nghĩa pháp lý Không phải chủ thể ban hành loại văn quản lý mà ban hành loại văn định phạm vi thẩm quyền để thực chức nhiệm vụ Ví dụ: quan thuộc Chính phủ quyền ban hành văn quy phạm pháp luật Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ quyền ban hành Thông tư mà có Bộ chủ quản có quyền + Về mục đích ban hành: văn quản lý nhà nước ban hành nhằm mục đích thực nhiệm vụ, chức Nhà nước + Đối tượng áp dụng: Văn quản lý Nhà nước mang tính công quyền, ban hành để tác động đến mặt đời sống xã hội, sở pháp lý quan trọng cho hoạt động cụ thể quan, tổ chức, cá nhân + Về trình tự ban hành, hình thức văn bản: Văn quản lý nhà nước đòi hỏi phải xây dựng, ban hành theo thủ tục pháp luật quy định trình bày theo hình thức luật định Mỗi loại văn thường sử dụng trường hợp định có cách thức trình bày riêng Sử dụng hình thức văn góp phần tạo thống nội dung hình thức hệ thống văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, sử dụng thực văn + Về bảo đảm thi hành Văn nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước, bắt buộc chủ thể khác phải thực đảm bảo thực Nhà nước hoạt động tổ chức trực tiếp cưỡng chế + Về văn phong Văn quản lý nhà nước nhằm mục đích truyền đạt thông tin, mệnh lệnh từ chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý cách đầy đủ, xác Nó không cần biểu cảm nên mang đặc trưng văn phong riêng, khác với văn phong nghệ thuật Văn quản lý nhà nước thường mang tính phổ quát, đại chúng không cần chi tiết văn khoa học Vấn đề 2: Hãy nêu ví dụ thực tế để làm sáng tỏ chức văn quản lý nhà nước Tính pháp lý văn quản lý nhà nước hiểu liên quan đến thể thức văn bản? Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn (được văn hoá) quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định Nhà nước đảm bảo thi hành biện pháp khác nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý nội quan nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân Văn quản lý nhà nước có chức chức thông tin, chức quản lý, chức pháp lý, chức thống kê, chức văn hoá - xã hội Chức thông tin Chức thông tin thuộc tính quan trọng, chất văn bản, nguyên nhân hình thành văn sở để thực chức khác Chức thông tin văn thể mặt sau: - Ghi lại thông tin quản lý - Truyền đạt thông tin quản lý từ nơi đến nơi khác hệ thống quản lý hay hệ thống với bên - Giúp cho quan thu nhận thông tin cần cho hoạt động quản lý - Giúp quan xử lý, đánh giá thông tin thu thông qua hệ thống truyền đạt thông tin khác Ví dụ: Các thông tin dự báo bão số (bão Xangsane) vừa qua giúp cho quan quản lý Nhà nước, tổ chức nhân dan biết, chủ động có biện pháp phòng chống bão Chức quản lý Đây chức có tính chất thuộc tính văn quản lý Chức quản lý văn thể khía cạnh sau: - Thông tin văn quản lý Nhà nước giúp cho việc tổ chức tốt công việc nhà lãnh đạo, làm sở ban hành định quản lý - Văn ghi lại truyền đạt định quản lý tới đối tượng thực hiện, tham gia vào tổ chức thực định - Là phương tiện hữu hiệu để phối hợp, kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động quản lý Ví dụ: Căn thông tin dự báo bão số (bão Xangsane), quan quản lý Nhà nước Trung ương địa phương đưa định quản lý đắn công tác đạo phòng chống bão Chức pháp lý Chức pháp lý văn biểu trước hết là: - Ghi lại quy phạm pháp luật quan hệ pháp lý tồn xã hội pháp luật điều chỉnh Khi sử dụng hình thức văn để ghi lại truyển tải định thông tin quản lý, quan nhà nước sử dụng thẩm quyền Mệnh lệnh chứa văn có giá trị pháp lý bắt buộc người phải tuân theo Bản thân văn chỗ dựa pháp lý, khung pháp lý ràng buộc mối quan hệ, dựa vào để tổ chức hoạt động quan, cá nhân, tổ chức - Là sở pháp lý cho hoạt động quan, tổ chức Văn sở xây dựng hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quan tổ chức - Là cầu nối tạo mối quan hệ tổ chức, quan Văn hệ thống văn quản lý giúp xác định quan hệ pháp lý quan quản lý bị quản lý, tạo nên ràng buộc trách nhiệm quan, cá nhân có quan hệ trao đổi văn bản, theo phạm vi hoạt động quyền hạn giao Ví dụ: quan hệ Bộ với sở, ban, ngành ; UBND tỉnh với UBND huyện, sở, ban, ngành; Bộ Công nghiệp với nhà máy, xí nghiệp; Cục Thuế với tổ chức kinh doanh - Bản thân văn nhiều trường hợp, chứng pháp lý để giải nhiệm vụ cụ thể quản lý điều hành công việc quan - Là trọng tài phân minh, phân xử thực văn không thống nhất, sở để giải tranh chấp bất đồng quan, đơn vị, cá nhân, giải quan hệ pháp lý nảy sinh Tính pháp lý văn hiểu phù hợp văn (về nội dung thể thức) với quy định pháp luật hành Như vậy, văn đảm bảo tính pháp lý ban hành theo quy định pháp luật nội dung thể thức Thể thức văn hình thức pháp lý văn bản, toàn yếu tố hình thức có tính bố cục thể chế hoá để đảm bảo giá trị pháp lý cho văn Như thể thức yếu tố thuộc hình thức bên nhằm đảm bảo tính pháp lý cho văn Vấn đề 3: Văn quản lý nhà nước có vai trò hoạt động quan nhà nước? Thực tiễn xây dựng ban hành văn quan hành nhà nước phát huy vai trò nào? Văn quản lý nhà nước đảm bảo thông tin cho hoạt động quan quản lý nhà nước Trong hoạt động quan, đơn vị, nhu cầu phục vụ thông tin lớn, đa dạng biến đổi Văn quản lý nhà nước cung cấp loại thông tin sau: + Thông tin chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước liên quan đến mục tiêu, phương hướng hoạt động lâu dài quan, đơn vị + Nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động cụ thể quan, đơn vị + Phương thức hoạt động, quan hệ công tác quan, đơn vị với + Về tình hình đối tượng bị quản lý, biến động quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị + Các kết đạt trình quản lý Để văn phát huy hiệu vai trò cung cấp thông tin đảm bảo cho hoạt động phận, đơn vị có hiệu quả, vấn đề không cung cấp thông tin mà quan trọng chất lượng thông tin Chất lượng văn phụ thuộc vào chất lượng thông tin có văn Đến lượt mình, chất lượng thông tin phụ thuộc vào tính xác, chân thực, tính cập nhật, đồng bộ, toàn diện, tính thuyết phục van ban Trên thực tế, văn kiểu "làm láo báo cáo hay", Thông tư hướng dẫn đáng phải ban hành từ cách vài năm, đến ban hành tính thời điểm cấp bách nó, hay văn thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo với văn ban hành nói văn đảm bảo thông tin có chất lượng hoạt động quản lý Văn phương tiện truyền đạt định quản lý Các định hành truyền đạt sau thể chế hoá thành văn mang tính quyền lực nhà nước Các định quản lý cần phải truyền đạt nhanh chóng đối tượng, đối tượng bị quản lý thông suốt, hiểu nhiệm vụ nắm ý đồ lãnh đạo để nhiệt tình, yên tâm phấn khởi thực Việc truyền đạt định quản lý vai trò hệ thống văn quản lý nhà nước Bởi lẽ tổ chức, xây dựng ban hành chu quyền cách khoa học, hệ thống có khả truyền đạt định quản lý cách nhanh chóng xác có độ tin cậy cao Văn phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động máy lãnh đạo quản lý - Kiểm tra có ý nghĩa quan trọng hoạt động quản lý nhà nước Không kiểm tra theo dõi thường xuyên, thiết thực chặt chẽ nghị quyết, thị, định quản lý lý thuyết suông Kiểm tra việc thực công tác điều hành quản lý nhà nước phương tiện có hiệu lực thúc đẩy quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động cách tích cực, có hiệu Kiểm tra biện pháp nhằm nâng cao trình độ tổ chức công tác quan thuộc máy quản lý nhà nước Công tác sử dụng phương tiện quan trọng hàng đầu hệ thống văn quản lý nhà nước Để phát huy hết vai trò to lớn công tác kiểm tra cần phải tổ chức cách khoa học Có thể thông qua việc kiểm tra, việc giải văn mà theo dõi hoạt động cụ thể quan quản lý Để kiểm tra có kết cần ý mức hai phương diện trình hình thành giải văn bản: là, tình hình xuất văn hoạt động quan đơn vị trực thuộc, hai là, nội dung văn hoàn thiện thực tế nội dung mức độ khác hai phương diện cho thấy chất lượng thực tế hoạt động quan Văn công cụ xây dựng hệ thống pháp luật Văn quản lý nhà nước có vai trò quan trọng bậc việc xây dựng định hình chế độ pháp lý cần thiết cho việc xem xét hành vi hành trình thực nhiệm vụ quản lý quan Đó sở quan trọng để giải tranh chấp bất đồng quan, đơn vị cá nhân, giải quan hệ pháp lý lĩnh vực quản lý hành Văn quản lý nhà nước sở cần thiết để xây dựng chế việc kiểm soát tính hợp pháp hành vi hành thực tế hoạt động quan nhà nước có ý nghĩa quan trọng hoạt động quản lý nhà nước Thực tiễn xây dựng ban hành văn quan hành nhà nước phát huy vai trò ? Trong năm gần đây, công tác xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước trọng Nhà nước ban hành nhiều văn quy định soạn thảo xử lý văn bản, đặt sở pháp lý cho công tác xây dựng ban hành văn bản, làm cho chất lượng văn nâng lên rõ rệt Về hình thức, văn ngày hoàn chỉnh, sai sót quan ban hành, số, ký hiệu văn bản, sử dụng không loại văn hay ký không thẩm quyền, thức ngày Về nội dung, văn ngày phản ánh sát hợp kịp thời chủ trương, đường lối Đảng, phù hợp với pháp luật, với đối tượng thực thi văn bản, với thực trạng vấn đề mà văn quy định với quy luật phát triển đời sống xã hội Giữa văn có hài hoà, thống Ranh giới loại văn khác nhau, văn quan khác ban hành phân định rõ ràng Về thủ tục xây dựng văn ngày quan hữu quan coi trọng, đặc biệt khâu, bước cần thiết bảo đảm chất lượng văn Việc sử dụng ngôn ngữ văn tiến rõ rệt, tạo nên văn phong riêng phù hợp với môi trường quản lý nhà nước, góp phần giữ gìn phát huy giá trị ngôn ngữ dân tộc Tuy nhiên, công tác xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước số ton tai định, là: - Chưa thống việc xây dựng sử dụng mẫu văn Vẫn trường hợp sử dụng loại văn chưa hợp lý, vai trò loại văn quản lý nhà nước chưa làm rõ - Các văn nhiều quan, nhiều cấp ban hành thiếu tính kế hoạch, thiếu phối hợp kịp thời, nhịp nhàng quan nên văn chậm vào thực tiễn đời sống xã hội - Việc xây dựng văn nhiều trường hợp chưa tiến hành đủ khâu, bước cần thiết hay tiến hành thiếu khách quan, chưa khoa học, chưa trọng mối quan hệ văn với toàn hệ thống văn nên chưa hoàn toàn hài hoà, thống nhất, đồng văn Nhiều văn chồng chéo, mâu thuẫn vừa khó thực vừa làm giảm hiệu lực văn Đồng thời, việc kiểm tra văn sau ban hành ý nên nhiều văn hết hiệu lực, giá trị giá trị thực tế tồn làm lu mờ nhu cầu ban hành văn mới, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu văn bản, cản trở quan hệ xã hội phát triển - Việc sử dụng ngôn ngữ văn chưa chuẩn xác, gây cách hiểu khác quy định hay nghĩa thể trái ngược ý tưởng người viết Tóm lại vấn đề tồn xây dựng ban hành văn thời gian quan là: Văn ban hành chậm, không kịp thời; chất lượng văn thấp, chưa đạt yêu cầu nội dung, hình thức văn bản; nội dung văn mâu thuẫn, chồng chéo nhau; thể thức văn chưa có hướng dẫn, quy định thống nhất; cán nhân viên soạn thảo văn không ý thức tầm quan trọng văn hoạt động quan; trình độ cán chưa nắm kỹ thuật soạn thảo văn bản; lãnh đạo ký văn chưa ý đến thể thức văn ký; chưa có quy định xử lý văn sai thể thức Có tình trạng chưa có hệ thống pháp luật đầy đủ đồng xây dựng ban hành văn nên hoạt động thực tế thiếu quán Cung cách xây dựng ban hành văn ý chí tồn nhiều năm chưa xoá bỏ hết, không quan tâm mức đến sở khoa học việc ban hành không ban hành văn Mặt khác, nhiều lúc, nhiều nơi chưa thấy hết tầm quan trọng công tác xây dựng ban hành văn nên không đầu tư hợp lý sở vật chất cán nghiệp vụ, hay chạy theo thành tích, dẫn đến văn làm nhiều chất lượng thấp Vấn đề 4: Tại cần phân loại văn quản lý nhà nước? Hãy nêu tiêu chí phân loại văn cho biết cách phân loại thông dụng Luật hành theo cách phân loại đó, văn quản lý nhà nước gồm loại nào? Cho ví dụ minh hoạ Mục đích việc phân loại a Giúp xác định vị trí văn hệ thống, giúp cho người sử dụng văn tránh nhầm lẫn, tạo định hướng đắn việc áp dụng vào quản lý Ví dụ: lấy báo cáo thay cho Chỉ thị, biên thay cho nghị quyết, không phù hợp gây khó khăn cho việc đạo thực định quản lý thực tế b Nghiên cứu xây dựng cấu trúc nội dung hình thức loại văn Ví dụ: soạn thảo công văn khác với soạn thảo thị c Phục vụ cho việc tra tìm văn cách thuận lợi Dựa vào cách phân loại theo đặc trưng văn để tìm loại văn mà cần, chẳng hạn: văn quy phạm pháp luật, văn cá biệt Các tiêu chí để phân loại: Căn vào mục đích sử dụng nội dung có tiêu chí phân loại sau: a Phân loại theo tác giả Các văn phân biệt với theo tên quan xây dựng ban hành chúng Theo tiêu chí này, văn là: Văn Quốc Hội, Chủ tịch nước, HĐND, văn TANDTC, văn Trưòng ĐHKHXH &NV b Phân loại theo tên loại: Văn bao gồm: Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, thông báo, báo cáo c Phân loại theo nội dung Văn xếp theo vấn đề đưa trích yếu văn bản: Văn nhập khẩu, văn xử phạt hành chính, văn hộ tịch d Phân loại theo mục đích biên soạn sử dụng Để giúp thấy mục đích việc xây dựng văn trình hoạt động quan mục tiêu sử dụng chúng thực tế, dựa vào chức quan quản lý, phân chia thành loại như: văn để đôn đốc, văn để trao đổi, văn thống kê, văn quản lý cán e Phân loại theo thời gian, địa điểm ban hành - Theo địa điểm ban hành: Văn Hà Nội, Hà Tĩnh, Hà Nam - Theo thời gian: Văn năm 1999, văn năm 2000, văn năm 2001 văn tháng khác g Phân loại theo lĩnh vực chuyên môn Văn ngoại giao, văn tài chính; văn kỹ thuật lĩnh vực như: văn xây dựng, văn kiến trúc h Phân lọai theo ngôn ngữ: Văn tiếng Việt, văn tiếng Nga, văn tiếng Anh i Phân loại theo kỹ thuật chế tác (kỹ thuật làm văn bản) k Phân loại theo hiệu lực pháp lý Văn quản lý nhà nước phân loại theo tiêu chí sau: - Văn quy phạm pháp luật - Văn cá biệt - Văn hành thông thường - Văn chuyên môn - kỹ thuật Vấn đề 5: Bằng ví dụ thực tế, chứng minh văn công cụ quản lý quan trọng thước đo trình độ văn minh, văn hoá quản lý quan nhà nước Văn công cụ quan trọng thước đo trình độ văn minh, văn hoá quản lýtrong quan quản lý Nhà nước, điều thể khía cạnh sau: Văn ghi lại thông tin quản lý, truyền đạt thông tin quản lý từ nơi đến nơi khác hệ thống quản lý hay hệ thống với bên ngoài, giúp cho quan thu nhận thông tin cần thiết cho hoạt động quản lý đánh giá, xử lý thông tin, đưa định quản lý cách kịp thời, xác Văn quản lý Nhà nước giúp cho nhà lãnh đạo tổ chức tốt công việc mình, làm sở ban hành định quản lý đắn, ghi lại truyền đạt định quản lý tới đối tượng thực phương tiện hữu hiệu để phối hợp, kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động quản lý Văn ghi lại quy phạm pháp luật quan hệ pháp lý tồn xã hội pháp luật điều chỉnh, chỗ dựa pháp lý, khung pháp lý ràng buộc mối quan hệ, dựa vào để tổ chức hoạt động quan, cá nhân, tổ chức sở pháp lý cho hoạt động quan, tổ chức Văn sở xây dựng hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quan tổ chức, cầu nối tạo mối quan hệ tổ chức, quan Văn hệ thống văn quản lý giúp xác Đối với Thông báo kết luận cấp có thẩm quyền cần nêu rõ họ tên cấp có thẩm quyền đó, nội dung họp dẫn đến kết luận, thành phần báo cáo viên, nội dung kết luận rõ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành + Kết thúc thông báo: Nhắc lại nội dung chính, trọng tâm cần nhấn mạnh, lưu ý người đọc, nội dung xã giao, cảm ơn xét thấy cần thiết Vấn đề 11: Anh (chị) so sánh hoạt động lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn hoạt động thẩm định văn quy trình lập quy Có thể kiến nghị để hoàn thiện hoạt động đó? Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn việc quan soạn thảo văn gửi dự thảo tới quan, tổ chức, cá nhân liên quan nêu ý kiến, quan điểm dự thảo nhằm hoàn thiện dự thảo trước ban hành Điểm giống hoạt động lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn hoạt động thẩm định văn quy trình lập quy: - Đây bước quy trình soạn thảo văn quy phạm pháp luật nhằm mục đích hoàn thiện dự thảo văn bản, nâng cao chất lượng văn ban hành - Hồ sơ gửi lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn thẩm định văn tương đối giống nhau, bao gồm: Công văn đề nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn hay thẩm định văn bản; dự thảo văn bản; tài liệu khác liên quan - Cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ quan đóng góp ý kiến hay thẩm định phải trả lời thời hạn định (luật định hay theo yêu cầu nêu văn đề nghị) - Cơ quan, đơn vị soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn bản, ý kiến thẩm định văn có quyền tiếp thu hay không tiếp thu ý kiến Điểm khác hoạt động lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn hoạt động thẩm định văn quy trình lập quy: Một số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động : + Tuyên truyền, phổ biến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân tổ chức việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn bản; + Tránh tính trạng lấy ý kiến cách hình thức + Cần có quan chuyên môn tư vấn, thẩm định riêng tính khả thi, tính khoa học văn + Cơ quan ban hành nên mời chuyên viên từ quan tư pháp tham gia vào ban soạn thảo để theo dõi, tư vấn từ soạn thảo dự thảo Vấn đề 13 : Tờ trình soạn thảo trường hợp cần đảm bảo yêu cầu nội dung nào? Tờ trình khác với Công văn đề nghị, yêu cầu điểm xin phép giải công việc Công văn? Tờ trình loại văn hành thông thường dùng để đề xuất với cấp vấn đề mới, xin cấp phê duyệt dự án, đề án, chủ trương Các trường hợp dự thảo Tờ trình: Tờ trình dự thảo trường hợp đề xuất hay xin duyệt chủ trương, phương án công tác, sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức hay đề nghị, bổ sung, bãi bỏ văn quy định lỗi thời vấn đề thông thường điều hành quản lý + Nội dung Tờ trình: Nêu tóm tắt nội dung đề nghị mới, phương án khả thi kèm thông tin trung thực có độ tin cậy cao Phân tích phản ứng xảy xoay quanh đề nghị Nêu ý nghĩa tác dụng đề nghị sản xuất, đời sống xã hội, công tác lãnh đạo, quản lý + Kết thúc Tờ trình: Nêu kiến nghị để cấp xem xét, chấp thuận cho phép sớm triển khai thực đề xuất Có thể nêu vài phương án để cấp duyệt, nhằm cần thiết chuyển đổi phương án Tờ trình có nội dung gần giống công văn đề nghị, yêu cầu đề nghị giải việc, vấn đề Tuy nhiên có điểm khác biệt sau: Vấn đề 14: Vì soạn thảo ban hành văn cần tuân theo quy trình khoa học? Anh (chị) phân tích ý nghĩa bước quy trình soạn thảo văn hành thông thường Văn quản lý nhà nước bao gồm nhiều loại khác nội dung vai trò hoạt động máy nhà nước nên quy trình xây dựng chúng khác Văn quan trọng quy trình xây dựng phức tạp, chặt chẽ, văn quan trọng quy trình xây dựng đơn giản, linh hoạt Như quy trình xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước hiểu việc thực thứ tự bước trình xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền Luật ban hành văn quy phạm pháp luật (đã sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định chặt chẽ quy trình soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Việc tuân thủ quy trình nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trình tự soạn thảo ban hành, đảm bảo văn ban hành có tính hợp hiến, hợp pháp tính thống hệ thống văn Đối với văn hành thông thường, có số bước quy trình pháp luật không quy định chặt chẽ, nên tuân thủ để đảm bảo cho văn có chất lượng cao, phát huy hiệu thực tế Văn quản lý nhà nước sử dụng để giải công việc quan trọng phát sinh đời sống xã hội Những công việc phong phú, đa dạng, để nội dung văn quản lý nhà nước đạt yêu cầu quy định quy trình xây dựng ban hành văn phải tuân thủ bước sau: Bước 1: Sáng kiến soạn thảo văn bản: + Sáng kiến: Thành lập ban soạn thảo hay định quan soạn thảo (đối với văn quy phạm pháp luật) + Soạn thảo: Thu thập, xử lý thông tin cần thiết có liên quan, chuẩn bị đề cương, biên soạn chỉnh lý dự thảo, lấy ý kiến dự thảo văn lần Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tham gia quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đối tượng chịu tác động trực tiếp văn phạm vi hình thức thích hợp tuỳ theo tính chất nội dung dự thảo bước nầy phần quan trọng tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Bước 3: Thẩm định dự thảo Bước chủ yếu tiếp thu ý kiến quan thẩm định dự thảo (đối với văn quy phạm pháp luật) Bước 4: Thông qua gồm trình ký ký Bước 5: ban hành văn hay gửi văn Bước 6: gui va luu tru Vấn đề 15: Trong trường hợp nhà quản lý cần ban hành văn bản? Hãy cho ví dụ minh hoạ để làm sáng tỏ yêu cầu cần thiết phải có văn để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước Văn phương tiện lưu giữ truyền đạt thông tin ngôn ngữ hay ký hiệu định Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn (được văn hoá) quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định Nhà nước đảm bảo thi hành biện pháp khác nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý nội nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân Nhà quản lý cần ban hành văn trường hợp: + Cần truyền đạt thông tin quản lý; cần lưu giữ lại thông tin Đây chức quan trọng, chất văn bản, nguyên nhân hình thành văn sở để thực chức khác Văn giúp nhà quản lý lưu giữ lại thông tin quản lý; truyền đạt thông tin quản lý từ nơi đến nơi khác hệ thống quản lý hay hệ thống với bên Ví dụ: Các thông tin dự báo bão số (bão Xangsane) quan khí tượng thuỷ văn Trung ương; Công điện khẩn Thủ tướng Chính phủ đạo địa phương phòng chống bão số + Để tạo pháp lý làm chứng pháp lý Văn giúp ghi lại quy phạm pháp luật quan hệ pháp lý tồn xã hội pháp luật điều chỉnh Bản thân văn chỗ dựa pháp lý, khung pháp lý ràng buộc mối quan hệ, sở pháp lý cho hoạt động quan, tổ chức Nó giúp xác định quan hệ pháp lý quan quản lý bị quản lý, tạo nên ràng buộc trách nhiệm quan, cá nhân có quan hệ trao đổi văn bản, theo phạm vi hoạt động quyền hạn giao + Để làm sở kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý Đây chức có tính chất thuộc tính văn quản lý Thông tin văn quản lý Nhà nước giúp cho việc tổ chức tốt công việc nhà lãnh đạo, làm sở ban hành định quản lý Ghi lại truyền đạt định quản lý tới đối tượng thực hiện, tham gia vào tổ chức thực định Đồng thời phương tiện hữu hiệu để phối hợp, kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động quản lý Ví dụ: Căn thông tin dự báo bão số (bão Xangsane), quan quản lý Nhà nước Trung ương địa phương đưa định quản lý đắn công tác đạo phòng chống bão Nêu ví dụ cụ thể trường hợp ban hành văn quy phạm pháp luật, văn cá biệt, văn hành thông thường, văn chuyên môn kỹ thuật để làm sáng tỏ yêu cầu cần thiết phải có văn để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước Vấn đề 16: Kỹ thuật lập quy gì? Hãy trình bày quy tắc kỹ thuật lập quy Công tác rà soát, hệ thống hoá văn có ý nghĩa hoạt động soạn thảo văn quy phạm pháp luật Kỹ thuật lập quy toàn quy tắc tổ chức hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền việc xây dựng ban hành văn lập quy Những quy tắc kỹ thuật lập quy gồm: Quy tắc chuẩn bị trình tự biên soạn: + Tìm hiểu nắm bắt ý đồ quan có thẩm quyền ban hành, lãnh hội chủ trương lãnh đạo để có sở xác định mục đích yêu cầu cần đạt văn ban hành + Tập hợp, rà soát văn chủ đạo Đảng có liên quan đến văn dự kiến biên soạn + Tập hợp hoá văn quy phạm pháp luật hành quy định mối quan hệ xã hội mà văn ban hành điều chỉnh để có sở cho văn trở thành phận cấu thành tương ứng hệ thống pháp luật Giúp cho văn ban hành khắc phục tình trạng lỗi thời, mâu thuẫn lỗ hổng hệ thống pháp luật + Khảo sát điều tra xã hội nhằm nắm bắt nhu cầu đời sống xã hội liên quan đến lĩnh vực dự định điều chỉnh Từ văn ban hành phù hợp với yêu cầu đời sống, có hình thức dễ hiểu, tiện lợi cho việc sử dụng, có khả thực thi mang lại hiệu điều chỉnh tốt Công đoạn giúp tạo văn cụ thể với thông tin cụ thể xác, có ý nghĩa thiết thực thực tiễn + Trong trường hợp cần thiết, cần thu thập kinh nghiệm tham khảo quy định nước để vận dụng cho phù hợp với điều kiện truyền thống Việt Nam + Phác thảo nội dung ban đầu dự thảo văn - Văn ban hành làm phát sinh hệ xã hội - Những vấn đề thuộc lĩnh vực đề cập, điều chỉnh có ý kiến, quan niệm chưa thống - Những điểm mới, khái niệm, thuật ngữ cần xác định rõ - Xác định vấn đề bản, chủ chốt văn dự định ban hành, định hướng cách thức nội dung triển khai + Tổ chức thảo luận nội dung phác thảo ban đầu - Viết dự thảo lần thứ - Tổ chức lấy ý kiến tham gia, điều chỉnh dự thảo - Chỉnh lý Quy tắc lựa chọn hình thức văn bản: Trước hết vào thẩm quyền ban hành văn theo luật định, cần cân nhắc cách tổng hợp điều kiện sau: + Phạm vi điều chỉnh quan hệ xã hội: Văn có hiệu lực pháp lý cao dùng để điều chỉnh quan hệ có phạm vi rộng, văn có hiệu lực pháp lý thấp dùng để điều chỉnh phạm vi hẹp Văn lập quy nhà nước Trung ương điều chỉnh quan hệ có tính chất toàn quốc, toàn ngành hay liên ngành, văn quyền địa phương cấp dùng để điều chỉnh quan hệ có tầm địa phương tương ứng + Mức độ chín muồi quan hệ xã hội Thông thường quan hệ quan trọng chín muồi ổn định điều chỉnh văn luật, mối quan hệ hình thành cần khuyến khích, bảo vệ, hướng dẫn dùng văn lập quy Mức độ chín muồi cao hình thức thể có hiệu lực pháp lý cao tương ứng + Tính chất quy định văn bản: Thông thường quan Trung ương ban hành quy định cấm đoán, cưỡng chế, xử phạt; cấp ngành văn lập quy cụ thể hoá quy định quyền nghĩa vụ công dân văn luật; quan quản lý ngành, quan quyền địa phương ban hành văn lập quy thuộc phạm vi thẩm quyền để đưa quy định có tính chất quản lý, ý nghĩa hướng dẫn tính chất nội dung văn có ý nghĩa định việc lựa chọn hình thức văn tương ứng Các quy tắc khác: Ngoài quy tắc văn lập quy phải ban hành đảm bảo quy tắc khác kỹ thuật lập quy như: quy tắc cấu văn bản, quy tắc diễn đạt quy phạm pháp luật, quy tắc sử dụng ngôn ngữ pháp lý Công tác rà soát, hệ thống hoá văn có ý nghĩa quan trọng hoạt động soạn thảo văn quy phạm pháp luật Đây hoạt động bắt buộc thực để tập hợp văn ban hành, kiểm tra, kịp thời xử lý văn sai trái, văn hết hiệu lực để đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật để việc ban hành văn tiếp sau đảm bảo tính hợp pháp, tránh mâu thuẫn, trùng lặp, chồng chéo với văn ban hành trước Vấn đề 17: Thế văn quản lý nhà nước có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hãy nêu nguyên tắc, thẩm quyền cách thức xử lý văn trái pháp luật Văn quản lý nhà nước có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi: + Ban hành sai thẩm quyền + Không phù hợp với nội dung văn quan nhà nước cấp điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia ký kết + Nội dung không phù hợp với hình thức văn + Sai thể thức + Không tuân thủ quy trình soạn thảo ban hành văn theo quy định pháp luật Những nguyên tắc, thẩm quyền cách thức xử lý văn trái pháp luật: + Cơ quan ban hành tự xử lý sau có ý kiến quan quản lý cấp + Cơ quan cấp xử lí theo thẩm quyền với hình thức xử lý sau: - Theo đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên, đại biểu Quốc hội, Quốc hội xem xét, định bãi bỏ phần, toàn luật, Nghị Quốc hội trái Hiến pháp; xem xét, định bãi bỏ phần, toàn văn quy phạm pháp luật Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái Hiến pháp, luật, Nghị Quốc hội (Điều 81) - Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự theo đề nghị của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội đại biểu Quốc hội huỷ bỏ phần, toàn văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 82); đình việc thi hành phần, toàn văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội trình Quốc hội định việc huỷ bỏ phần, toàn văn (Điều 82) - Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội đại biểu Quốc hội bãi bỏ phần, toàn nghị sai trái HĐND tỉnh - Thủ tướng Chính phủ xem xét, định bãi bỏ đình việc thi hành phần, toàn văn quy phạm pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên; xem xét, định đình thi hành phần, toàn nghị HĐND cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ (Điều 83) - Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang ban hành văn trái với văn ngành, lĩnh vực phụ trách bãi bỏ đình việc thi hành phần, toàn văn đó; kiến nghị không chấp nhận trình Thủ tướng Chính phủ định; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình việc thi hành nghị HĐND cấp tỉnh trái với văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ, quan ngang ngành, lĩnh vực Bộ, quan ngang phụ trách; đình việc thi hành đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ định, thị UBND cấp tỉnh trái với văn quy phạm pháp luật ngành, lĩnh vực phụ trách; UBND cấp tỉnh không trí với quýet định đình thi hành, phải chấp hành có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ (Điều 84) Vấn đề 18: Anh (chị) làm rõ nguyên tắc hoạt động sáng tạo pháp luật Hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước có ưu nhược điểm gì? Sáng tạo pháp luật trình ban hành văn luật luật nhằm tạo luật lệ đổi mới, sửa đổi, bổ sung luật lệ có Hay nói cách khác, sáng tạo pháp luật hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Hoat động sáng tạo pháp luật phải tuan thủ cac nguyen tắc sau: a Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo Đảng công tác xây dựng ban hành văn + Văn quy phạm pháp luật phải thể chế hoá đường lối, chủ truơng, sách Đảng + Văn quy phạm pháp luật phải gửi dến quan Đảng để giám sát, kiểm tra + Các quan Đảng tích cực tham gia chuẩn bị dự thảo văn quy phạm pháp luật, kêu gọi nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo văn vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật b Nguyên tắc dân chủ: + Văn quy phạm pháp luật phải phản ánh ý chí, nguyện vọng đại đa số nhân dân lao động + Văn quy phạm pháp luật phải bảo vệ quyền, lợi ích, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động + Văn quy phạm pháp luật phải thu hút tham gia tổ chức trị xã hội vào trình soạn thảo dự thảo c Nguyên tắc pháp chế XHCN: Pháp chế việc thực nghiêm chỉnh triệt để pháp luật, đảm bảo thống hệ thống pháp luật thông qua việc tuân thủ tính tối cao hiến pháp đạo luật nước ta hệ thống pháp luật lựa chọn pháp luật xhcn, dân chủ nhất, thống nhân văn nhất, thể ý chí đa số quần chúng nhân dân lao động, xây dựng quan lập pháp dân Hoạt động sáng tạo pháp luật phải đảm bảo tôn trọng tuyệt đối quy định pháp luật thẩm quyền, trình tự, hình thức ban hành: + Có nội dung tương ứng với hình thức + Không trái luật văn quan nhà nước cấp trên, không mâu thuẫn + Đúng thể thức + Được soạn thảo ban hành theo trình tự, thủ tục + Mọi hành vi vi phạm pháp luật xây dựng ban hành văn phải xử lý + Xoá bỏ tình trạng văn quan cấp muốn thi hành phải có văn hướng dẫn quan cấp d Nguyên tắc khoa học: + Nội dung đủ lượng thông tin pháp lý cần thiết + Dựa thành tựu ngành khoa học khác + Có trình độ pháp lý định, đặc biệt trình độ trình bày quy phạm ngôn ngữ hành - công vụ chuẩn mực, rõ ràng, chặt chẽ + Hoạt động xây dựng ban hành văn phải có kế hoạch theo kế hoạch + Nắm vững thể thức, thủ tục, quy trình xây dựng ban hành văn + Khả hội nhập, mức độ tương đồng phù hợp với tập quán thông lệ quốc tế, đảm bảo tính dân tộc, truyền thống phù hợp với thực tiễn Việt Nam đ Nguyên tắc bình đẵng dân tộc: Tính đến lợi ích dân tộc đất nước, đảm bảo lợi ích chung cho toàn quốc gia, riêng cho dân tộc Vấn đề 19: Hãy nêu yêu cầu nội dung văn quản lý nhà nước cho biết thực tiễn công tác đảm bảo thực yêu cầu nào? Là phương tiện nhà nước nên văn quản lý nhà nước sử dụng để giải công việc quan trọng phát sinh đời sống xã hội Những công việc phong phú, đa dạng, nội dung văn quản lý nhà nước cần đảm bảo yêu cầu sau: 1.Tính mục đích (tinh dang) Trước bắt tay vào soạn thảo, cần xác định mục tiêu giới hạn điều chỉnh văn tức càn phải trả lời vấn đề: Văn ban hành để làm gì? giải công việc gì? mức độ giải đến đâu? kết việc thực văn gì? Do đó, cần nắm vững nội dung văn cần soạn thảo, phương thức giải công việc đưa phải rõ ràng, phù hợp Nội dung văn phải thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra, phù hợp với pháp luật hành, không trái với văn cấp trên, có tính khả thi Không thế, văn phải ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn phạm vi hoạt động quan, tức phải giải đáp vấn đề: văn ban hành thuộc thẩm quyền pháp lý thuộc loại nào? Phạm vi tác động văn đến đâu? Trật tự pháp lý xác định nào? Văn dự định ban hành có mâu thuẫn với văn khác quan quan khác? Như người soạn thảo văn cần nắm vững nghiệp vụ kỹ thuật soạn thảo văn dựa kiến thức hiểu biết quản lý hành pháp luật Tính mục đích yêu cầu văn thể mục đích chung, phản ánh đường lối, chủ trương đảng, Nhà nước, không trật hành lang pháp luật phục vụ lợi ích nhân dân 2.Tính khoa học Một văn có tính khoa học phải đảm bảo có đủ lượng thông tin quy phạm thông tin thực tế cần thiết, phục vụ yêu cầu quản lý Các thông tin sử dụng để đưa vào văn phải xử lý đảm bảo xác: kiện số liệu xác, thực tế thời Bảo đảm lô gích nội dung, quán chủ đề, bố cục chặt chẽ Nội dung mệnh lệnh ý tưởng phải rõ ràng, không làm cho người đọc hiểu theo nhiều cách khác Văn sử dụng ngôn ngữ hành - công vụ chuẫn mực Ngôn ngữ cách hành văn phải đảm bảo nghiêm túc, chuẩn xác, khách quan, chuẩn mực phổ thông Đảm bảo tính hệ thống (tính thống nhất) văn Nội dung văn phận cấu thành hữu hệ thống văn quản lý nhà nước nói chung Nội dung văn phải có tính dự báo cao cách thức trình bày cần hướng tới quốc tế hoá mức độ thích hợp Tính đại chúng: Tính đại chúng văn giúp cho nhân dân dễ dàng nhanh chóng nắm bắt xác ý đồ quan ban hành để từ có hành vi pháp luật Tính đại chúng tính nhân dân văn bản, nhà nước ta dân, dân, dân nội dung văn quản lý hành nhà nước phải phản ánh nguyện vọng đáng đông đảo nhân dân lao động Tính đại chúng văn có khi: a Phản ánh nguyện vọng nhân dân, vừa có tính thuyết phục vừa động viên gây bầu không khí lành mạnh việc tuân chủ pháp luật xây dựng đạo đức XHCN nhân dân b Các quy định cụ thể văn không trái với quy định hiến pháp ve quyền lợi nghĩa vụ công dân Khi quy định nghĩa vụ phải quan tâm đến quyền lợi, quy định quyền lợi phải quan tâm đến biện pháp, thủ tục để đảm bảo quyền lợi dược thực Để đảm bảo văn có tính đại chúng cần tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng xã hội liên quan đến nội dung dự thảo, lắng nghe ý kiến quần chúng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng họ; tổ chức thảo luận đóng góp tham gia ý kiến rộng rãi tham gia xây dựng dự thảo văn bản, sử dụng ngôn ngữ phổ thông đại chúng trình bày nội dung văn bản, tránh lạm dụng thuật ngữ hành - công vụ chuyên môn sâu Tính công quyền: Văn quản lý nhà nước có chức pháp lý quản lý Tuỳ theo tính chất nội dung mà văn phản ánh thể quyền lực nhà nước mức độ khác nhau, bảo đảm sở pháp lý để nhà nước giữ vững quyền lực mình, truyền đạt ý chí nhà nước đến nhân dân chủ thể pháp luật khác Tính công quyền cho thấy tính cưỡng chế, bắt buộc thực mức độ khác nhau, tức văn thể quyền lực nhà nước, đòi hỏi người phải tuân theo, đồng thời phản ảnh địa vị pháp lý chủ thể pháp luật Để đảm bảo tính công quyền, đòi hỏi văn phải ban hành thẩm quyền, tức sử dụng văn giải công việc phạm vi thẩm quyền pháp luật quy định Mặt khác, nội dung văn quy phạm pháp luật phải trình bày dạng quy phạm pháp luật Nội dung quy phạm pháp luật thể hai mặt: cho phép bắt buộc, nghĩa quy phạm pháp luật quy tắc xử sự, quyền nghĩa vụ pháp lý bên tham gia quan hệ xã hội mà điều chỉnh Ngoài nội dung quy phạm pháp luật chặt chẽ, rõ ràng, xác hiểu thống Quy phạm pháp luật có cấu địnhvà phân chia theo tiêu chí định thành nhiều loại khác mà người soạn thảo văn cần nắm vững để diễn đạt chúng cách thích hợp Tính khả thi: Tính khả thi yêu cầu văn bản, đồng thời kết kết hợp đắn hợp lý yêu cầu nêu Không đảm bảo tính Đảng (tính mục đích), tính nhân dân, tính khoa học, tính quy phạm văn khó có khả thực thi Nội dung văn phải đưa yêu cầu trách nhiệm thi hành hợp lý, nghĩa phù hợp với trình độ, lực, khả vật chất chủ thể thi hành Nội dung văn phải phản ánh dược quy luật kinh tế nhằm đưa quy định, mệnh lệnh hướng kinh tế, toàn xã hội vận động theo quy luật khách quan Khi quy định quyền cho chủ thể phải kèm theo điều kiện bảo đảm thực quyền Đồng thời phải nắm vững điều kiện khả mặt đối tượng thực hiẹn văn nhằm xác lập trách nhiệm họ văn cụ thể Thực tiễn công tác đảm bảo thực yêu cầu nào: Về tính Đảng (tính mục đích) văn phù hợp thể chế hoá đường lối chủ trương đảng chưa? thể hịên ý chí, nguyện vọng vủa nhân dân chưa? Về tính pháp lý: Văn ban hành thẩm quyền hình thức chưa? Văn có nội dung hợp pháp không? Ban hành thủ tục thời hạn pháp luật quy định chưa? Về tính khoa học: Văn phù hợp với lĩnh vực mà điều chỉnh chưa? (phù hợp với kinh tế, với văn hoá truyền thống, phong tục tập quán dân tộc), phù hợp với đối tượng tác động văn bản, phù hợp cách thức trình bày chưa? Vấn đề 20 Hãy nêu yêu cầu thể thức văn quản lý nhà nước cho biết thực tiễn công tác đảm bảo thực yêu cầu nào? Văn quản lý nhà nước phải xây dựng ban hành đảm bảo yêu cầu thể thức Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung có tính bố cục thể chế hoá Các yếu tố thể thức, tuỳ theo tính chất loại văn mà bố trí theo mô hình kết cấu khác tạo thành cấu văn Cơ cấu văn hiểu bố cục phần, ý, câu yếu tố hình thức liên kết với theo chủ đề định nhằm tạo nên chỉnh thể thống văn Là phương tiện quan trọng, chủ yếu để chuyển tải quyền lực nhà nước vào sống, văn quản lý nhà nước cần phải thể hình thức đặc biệt để phân biệt dể dàng với với văn thông thường khác Hình thức đặc biệt thể thức chúng Là yếu tố cấu thành nghi thức nhà nước, cần phải tôn trọng tuân thủ nghiêm ngặt hoạt động xây dựng ban hành văn Cần hướng tới quy định chế tài cụ thể văn không đảm bảo yêu cầu thể thức Thể thức văn yếu tố mang tính pháp lý văn đó, nên phải đảm bảo yêu cầu: - Thể thức văn nhà nước quy định: TCVN 5700 - 2002 Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 Liên tịch Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn - Thể thức văn phải đầy đủ yếu tố bắt buộc (có số văn phép thiếu số yếu tố Công điện) - Thể thức văn phải trình bày cách khoa học, đẹp, trang nghiêm, thể tính tôn nghiêm, quyền lực nhà nước Vấn đề 21 Hãy nêu rõ yếu tố thể thức văn quản lý hành nhà nước cho biết việc thực yếu tố thực tiễn nào? Các yếu tố thể thức văn bao gồm: Quốc hiệu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quốc hiệu trình bày đầu trang giấy Quốc hiệu có giá trị xác nhận tính pháp lý văn Tên quan ban hành văn Tên quan ban hành văn cho biết vị trí quan ban hành hệ thống tổ chức máy nhà nước Tên quan đặt góc trái tờ đầu văn bản, trình bày đậm nét, rõ ràng, xác định thành lập quan, không viết tắt, sai tả tiếng Việt, phía có vạch dài.(1/3-1/2) Số ký hiệu: Số ký hiệu văn giúp cho việc vào sổ, tìm kiếm văn dể dàng Địa danh, ngày tháng a Địa danh: địa điểm đặt trụ sở quan ban hành, giúp cho nơi nhận văn theo dõi địa điểm quan ban hành nhằm liên hệ giao dịch công tác thuận lợi theo dõi thời gian ban hành b Ngày tháng: văn thông qua (đối với văn tập thể) thời điểm ký ban hành Tên loại văn trich yếu, nơi để gửi a Tên loại: Trừ công văn văn có tên loại b Nơi để gửi: c Trích yếu văn bản: Là câu ngắn gọn thể tổng quát, xác nội dung chủ yếu văn bản, giúp xác định nhanh chóng nội dung chủ yếu văn bản, thuận tiện vào sổ theo dõi giải cong việc, tra tìm cần thiết Đó nội dung văn Yếu tố dược ghi phía tên loại văn bản, chữ in thường (có thể in chữ đậm) Đối với công văn, trích yếu ghi bên số ký hiệu (không in đậm) d Căn ban hành văn bản: Đây yếu tố thường có văn đưa định quản lý Chỉ nêu trực tiếp liên quan đến nội dung văn Đó pháp lý (theo quy định văn có hiệu lực văn pháp lý cao), thẩm quyền (chức nhiệm vụ, quyền hạn quan ban hành văn bản), lý ban hành (nhằm giải vấn đề gì, theo đề nghị cấp nào, quan ) Đối với văn diễn đạt theo lối văn "điều khoản'' phần dược tình bày tách biệt, sau hết dấu chấm phẩy, hết cuối dấu phẩy văn viết theo kiểu "văn xuôi pháp luật" phần cứ, thông thường, viết liền mạch vào phần nội dung, để viết tương tự loại văn viết theo điều khoản e Loại hình định: Loại hình phù hợp với tên loại văn bản, trịnh bày tách biệt (nghị quyết, nghị định, định ) liền vào yếu tố ban hành Nội dung văn điều chỉnh: Đây phần trọng tâm văn Tuỳ theo nội dung loại văn mà phần trình bày theo "văn điều khoản" "văn tam đoạn luận" Nội dung văn quy phạm pháp luật trình bày dạng quy phạm pháp luật * Điều khoản thi hành Thông thường, văn đưa định quản lý có điều khoản cuối hay gọi điều khoản thi hành + Hiệu lực văn bản: Nêu rõ thời điểm bắt đầu giới hạn thời gian văn có hiệu lực thi hành + Xử lý văn cũ: Cần nêu rõ, cụ thể văn quy định bị bãi bỏ toàn hay phần; trường hợp cần thiết ban hành kèm theo danh mục văn hay điều khoản bị bãi bỏ + Các chủ thể liên quan: Nêu đối tượng chịu trách nhiệm việc triển khai, thực hiện, phối hợp văn ban hành Thẩm quyền ký Bao gồm hình thức để ký, chức vụ, chữ ký họ tên đầy đủ người thẩm quyền ký Phải ký thẩm quyền, kiểm tra kỹ nội dung trước ký; ký lần nhất; không ký giấy nến để in thành nhiều bản, không dùng bút chì, mực đỏ hay mực dễ phai nhạt để ký Khoảng cách từ yếu tố chức vụ người ký đến họ tên đầy đủ 30 mm Nếu văn có nhiều trang toàn mục thẩm quyền ký phải trình bày thống trang cuối Con dấu hợp pháp Dấu quan ban hành văn đóng ngắn, rõ ràng trùm lên 1/3 đến bên trái chữ ký Dấu đóng màu đỏ tươi, màu quốc kỳ Không đóng dấu không Dấu phải tên quan ban hành văn Cụm chữ ký dấu trình bày phần điều khoản thi hành, góc bên phải văn chữ ký; dàn sang hai góc van liên tịch, vị trí quan chủ trì soạn thảo góc bên phải Nơi nhận: Ghi ngang hàng phần chữ ký, góc trái văn bản, nội dung bao gồm đối tượng sau: Để báo cáo, để thi hành, để phối hợp, lưu Nơi nhận cần ghi rõ ràng, đối tượng, ngắn gọn hợp lý Không viết vào văn mục đích việc ghi (để báo cáo, để thi hành ) * Dấu độ mật mức độ khẩn Trong trường hợp cần thiết văn có dấu hiệu mức độ mật (Mật, Tối mật, Tuyệt mật) mức độ khẩn (Khẩn, Thượng khẩn, Hoả tốc, Hoả tốc hẹn giờ) Việc đóng dấu người ký quy định Văn thư đóng dấu mực dấu đỏ vào khoản trống số, ký hiệu theo quy định pháp luật * Tên viết tắt người đánh máy số lượng phát hành: yếu tố trình bày lề góc phải trang ngang yếu tố địa danh, ngày, tháng * Các yếu tố dẫn phạm vi phổ biến dự thảo tài liệu hội nghị, thu hồi, xem chỗ, xem xong xin trả lại, không phổ biến, lưu hành nội bộ, không đăng tin báo, đài [...]... dự thảo văn bản và hoạt động thẩm định văn bản trong quy trình lập quy: - Đây là các bước trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích hoàn thiện dự thảo văn bản, nâng cao chất lượng văn bản ban hành - Hồ sơ gửi lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản và thẩm định văn bản tương đối giống nhau, bao gồm: Công văn đề nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản hay thẩm định văn bản; bản. .. hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản hành chính thông thường, văn bản chuyên môn kỹ thuật để làm sáng tỏ yêu cầu cần thiết phải có văn bản để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước Vấn đề 16: Kỹ thuật lập quy là gì? Hãy trình bày những quy tắc cơ bản của kỹ thuật lập quy Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động soạn thảo văn bản. .. Muốn văn bản là thước đo trình độ văn minh, văn hoá quản lý trong cơ quan nhà nước thì việc soạn thảo văn bản phải tuân theo đúng những chuẩn mực nhất định về yêu cầu thể thức, văn phong ngôn ngữ chuẩn mực, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản ; lao động xây dựng văn bản càng nghiêm túc thì văn bản càng có tính văn hoá cao Vấn đề 6: Vì sao cần phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các loại văn bản. .. quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việc tuân thủ quy trình nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật về trình tự soạn thảo và ban hành, đảm bảo văn bản ban hành có tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản Đối với các văn bản hành chính thông thường, có một số bước trong quy trình pháp luật không quy định chặt chẽ, nhưng vẫn nên tuân thủ để đảm bảo cho văn bản có chất... - Không được dùng những văn bản loại này thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình soạn thảo vì văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức luật định, có giá trị bắt buộc thi hành Còn đối với văn bản hành chính thông thường, mọi cơ quan, tổ chức đều có thể ban hành Văn bản hành chính thông thường chứa đựng thông tin quản lý thông thường, không... cầu cần đạt được của văn bản sẽ ban hành + Tập hợp, rà soát các văn bản chủ đạo của Đảng có liên quan đến văn bản dự kiến biên soạn + Tập hợp hoá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về các mối quan hệ xã hội mà văn bản sắp ban hành sẽ điều chỉnh để có được cơ sở cho văn bản đó trở thành một bộ phận cấu thành tương ứng của hệ thống pháp luật Giúp cho văn bản sắp ban hành có thể khắc phục... quan ban hành nhằm liên hệ giao dịch công tác thuận lợi và theo dõi được thời gian ban hành b Ngày tháng: là văn bản được thông qua (đối với văn bản tập thể) hoặc thời điểm ký ban hành 5 Tên loại văn bản và trich yếu, nơi để gửi a Tên loại: Trừ công văn ra các văn bản đều có tên loại b Nơi để gửi: c Trích yếu văn bản: Là một câu ngắn gọn thể hiện tổng quát, chính xác nội dung chủ yếu của văn bản, giúp... công chức soạn thảo văn bản cần nắm rõ đặc điểm của từng loại văn bản để lựa chọn hình thức tên gọi phù hợp + Nắm vững quy định pháp luật về kỹ thuật soạn thảo văn bản + Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các văn bản hành chính thông thường có chứa quy phạm pháp luật + Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kiến thức và nghiệp vụ soạn thảo văn bản + Có biện pháp chế tài đối với cơ quan, cá nhân ban. .. pháp luật: Vấn đề 8: Văn bản hành chính thông thường có đặc điểm cơ bản gì và gồm những loại văn bản nào? Tại sao không được dùng những văn bản loại này thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình soạn thảo? Hiện nay trên thực tế còn tình trạng này không? Làm gì để có thể khắc phục tình trạng đó? - Văn bản hành chính thông thường là loại văn bản dùng để chuyển đạt thông tin trong hoạt... của văn bản + Cơ quan ban hành nên mời chuyên viên từ các cơ quan tư pháp tham gia vào ban soạn thảo để theo dõi, tư vấn từ khi soạn thảo dự thảo Vấn đề 13 : Tờ trình được soạn thảo trong trường hợp nào và cần đảm bảo yêu cầu về nội dung như thế nào? Tờ trình khác với Công văn đề nghị, yêu cầu ở điểm nào và khi nào có thể xin phép giải quyết công việc bằng Công văn? Tờ trình là 1 loại văn bản hành chính ... xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước trọng Nhà nước ban hành nhiều văn quy định soạn thảo xử lý văn bản, đặt sở pháp lý cho công tác xây dựng ban hành văn bản, làm cho chất lượng văn nâng lên... xây dựng ban hành văn phải tuân thủ bước sau: Bước 1: Sáng kiến soạn thảo văn bản: + Sáng kiến: Thành lập ban soạn thảo hay định quan soạn thảo (đối với văn quy phạm pháp luật) + Soạn thảo: Thu... giao, văn tài chính; văn kỹ thuật lĩnh vực như: văn xây dựng, văn kiến trúc h Phân lọai theo ngôn ngữ: Văn tiếng Việt, văn tiếng Nga, văn tiếng Anh i Phân loại theo kỹ thuật chế tác (kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản, Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản, Đề cương ôn tập kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

Từ khóa liên quan