Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã phú lãm tp hà đông hà nội

3 653 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 01:11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009 HỢP ĐỒNG KINH TẾ ( V/v giao khoán thi công toàn từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà xã Phú Lãm - Tp.Hà Đông – Hà Nội) - Căn Bộ luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc hội khoá XI , kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.- Căn nhu cầu lực hai bên Hôm nay: ngày …… tháng……… năm 2008 Tại Phú Lãm - Tp.Hà Đông - Hà Tây, đại diện bên Giao Khoán ( Bên A ) bên Nhận Khoán ( Bên B ) A – BÊN GIAO KHOÁN ( GỌI TẮT LÀ BÊN A ) • • • • Người đại diện là: Ông Nguyễn …………………… Địa Chỉ: Khu tập thể Công ty giống trồng Hà Tây Điện thoại: 0904……… Số CMTND: 1115….…… ngày cấp 17/03/1999 Công an Hà Tây cấp KHU B - BÊN NHẬN KHOÁN ( GỌI TẮT LÀ BÊN B) • • • • • Người đại diện: Ông: Hoàng ……… Số chứng minh nhân dân: 13…… cấp ngày 01 tháng năm 2003 CA Phú Thọ Địa chỉ: Nông Trang - Tp.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Chức vụ : Tổ trưởng Điện thoại: 0168…… Hai bên thoả thuận ký hợp đồng giao khoán thi công toàn từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà xã Phũ Lãm - Tp.Hà Đông - Hà Nội theo điều khoản đây: Điều 1: Nội dung thực hợp đồng Bên B nhận thi công toàn từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà xã Phú Lãm Tp.Hà Đông - Hà Tây Bao gồm công việc sau: - Thi công toàn phần Cốp pha, cốp thép, bê tông, xây trát, bả matít, lăn sơn, ốp loại gạch Thi công đào lấp đất, lấp cát công việc khác theo nội dung từ phần móng đến phần hoàn thiện Điều : Thời gian thực hiện, khối lượng thực Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 03 năm 2009 (và theo yêu cầu bên A) Tiến độ thi công công trình : theo tiến độ thi công thực tế trường yêu cầu bên A Khối lượng thực hiện: theo vẽ kỹ thuật thi công bên A cung cấp thực tế trường mặt khác thay đổi theo kiến trúc cho hợp lý mỹ thuật kỹ thuật Điều 3:Trách nhiệm bên A Cung cấp vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng nhà xã Phú Lãm - Tp.Hà Đông - Hà Tây Thông báo cho bên B yêu cầu kỹ thuật trình bên B thi công Cử người xác nhận khối lượng thực cho bên B Cung cấp nội dung thiết kế thay đổi (nếu có ) cho bên B Cung cấp vật liệu dùng để thi công đến chân công trình (trừ phần cốp pha) Chuẩn bị tiền để toán cho bên B hàng tháng đảm bảo thời gian qui định Tạo điều kiện để bên B thi công hoàn thành theo nội dung hợp đồng ký Điều 4:Trách nhiệm bên B Thi công đảm bảo vẽ thiết kế nhà bên A Tự chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, chịu trách nhiệm mặt pháp lý, trách nhiệm dân người lao động tự chịu trách nhiệm việc xẩy an toàn lao động trình thi công Trả lương quyền lợi khác cho người lao động theo Luật định mà bên B sử dụng Tự lo giày, quần áo trang bị bảo hộ lao động khác trình thi công Trường hợp bên B không tự lo được, bên A mua sắm cấp phát cho bên B Số tiền mua sắm trang bị bên A trừ dần vào lần toán giá trị khối lượng thực cho bên B Tự lo dụng cụ, máy móc để thi công công trình Tự lo cốp pha, đà chống, giáo chống lót cốp pha Bên B dùng cốp pha gỗ cốp pha định hình đảm bảo cốp pha sau lắp ghép phải chắn, phẳng kín khít Riêng phần cốp pha cột bên B phải dùng cốp pha thép định hình Thi công yêu cầu kỹ thuật bên A đặt trình thi công đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm an toàn lao động cho người thứ ba suốt trình thi công công trình Trong trình thi công bên B thấy không đảm bảo an toàn lao động bên B phải kiến nghị lại bên A để giải đảm bảo an toàn lao động Bên B có quyền ngừng thi công thấy không đảm bảo an toàn lao động Trong trình thi công bên B không tự ý trộn vữa, cắt thép sử dụng vật liệu khác bên A không với qui định bên A Bên B phải trộn vữa Bê tông máy Trong loại công việc cụ thể đồng ý bên A bên B trộn vữa tay Đảm bảo cấu kiện bê tông tường xây phải phẳng, thẳng, yêu cầu thiết kế Trước thi công, công nhân bên B phải ký cam kết an toàn lao động Công nhân bên B trình thi công phải đeo dây an toàn thi công cao nơi nguy hiểm đặc biệt khu vực xung quanh biên nhà Phải đội mũ bảo hiểm nhựa cứng giày, tuyệt đối không để đầu trần dép lê vào thi công công trình Điều : Đơn giá toán Phương thức toán, tiến độ toán 5.1- Đơn giá toán khoán gọn: 370.000đồng/1m2 đo theo mép sàn bê tông Cách đo sau: Tầng đo theo m2 sàn bê tông tầng 2; tầng đo theo m2 sàn bê tông tầng 3, tầng đo theo m2 sàn bê tông (Các sàn có lỗ rỗng diện tích Nhỏ 1m2 coi phủ kín, không trừ Các sàn có lỗ rỗng diện tích lớn 1m2 diện tích sàn đo theo cách trừ lỗ, ô đó) ( Đơn giá tổng chi phí đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ cho người lao động mà Bộ luật Lao động hành qui định) 5.2- Phương thức toán tiến độ toán: Thanh toán tiền mặt Hàng tháng bên A toán cho bên B lần vào ngày mồng với tổng số số tiền 80% giá trị công việc (giá trị công việc toán tính M2 sàn bê tông mục 5.1 ), Trường hợp hết tháng, bên B thi công công việc dở dang chưa hoàn thành theo M2, bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị công việc dở dang Sau thi công hoàn thành bàn giao xong cho bên A xác nhận khối lượng hoàn thành hai bên ký kết, bên A toán cho bên B Số tiền 20% giữ, thời gian toán sau 40 kể từ ngày bàn giao công trình Điều : Các điều khoản chung - Trong trình thi công, bên B làm sai phải sửa chữa khắc phục lại, bên B phải hoàn toàn chịu chi phí - Nghiêm cấm hành vi bạo lực công trình, bên vị phạm bên phải bồi thường theo vật chất Bên bị hại có quyền đưa mức phạt cao mà bên bắt buộc phải thi hành - Hai bên cam kết thực điều khoản thống nêu trên, trình thực hợp đồng có vấn đề vướng mắc bên B phải kịp thời thông báo cho để bàn bạc giải - Trường hợp không thoả thuận được, hai bên nhờ án kinh tế Hà Nội làm trung gian giải Quyết định án kinh tế buộc bên phải chấp hành Hợp đồng lập thành 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 có hiệu lực ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A ... cầu thi t kế Trước thi công, công nhân bên B phải ký cam kết an toàn lao động Công nhân bên B trình thi công phải đeo dây an toàn thi công cao nơi nguy hiểm đặc biệt khu vực xung quanh biên nhà. .. hình Thi công yêu cầu kỹ thuật bên A đặt trình thi công đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm an toàn lao động cho người thứ ba suốt trình thi công công... bảo thời gian qui định Tạo điều kiện để bên B thi công hoàn thành theo nội dung hợp đồng ký Điều 4:Trách nhiệm bên B Thi công đảm bảo vẽ thi t kế nhà bên A Tự chịu trách nhiệm quản lý nhân lực,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã phú lãm tp hà đông hà nội , Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã phú lãm tp hà đông hà nội , Mẫu hợp đồng kinh tế giao khoán thi công toàn bộ từ phần móng đến phần hoàn thiện nhà tại xã phú lãm tp hà đông hà nội

Từ khóa liên quan