Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh.docx

88 953 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 11:45

Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh [...]... chưa có sự quan tâm đúng mức Công ty .Đối với công ty cao su Tĩnh thì việc kiểm tra chất lượng cũng đang được quan tâm. việc thẩm định chất lượng do công ty cao su Quảng Trị đánh giá đây là công ty trung gian tiêu thụ sản phẩm của công ty cao su Tĩnh khi công 26 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpvực đồi núi khe su i manh mun,nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của lũ lụt nên chi phí cho... diện tích cao su nước ta tăng lên nhanh chóng là điều kiện thuận lợi để cho ngành cao su nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hố có hiệu quả cao. Đối với Tĩnh nằm trong chiến lược phát triển cao su của Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam nên được sự quan tâm của tổng công ty về mọi mặt. Nhằm nâng cao hơn nữa sản lượng cao su cho xuất khẩu. Góp phần xây dựng Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam thành tập... biện pháp nâng cao chất lượng đang được áp dụng công ty cao su Tĩnh7.1 Về chính sách tiền lương và chính sách khuyến khích người lao động. Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty Cao su Tĩnh, công tác tổ chức tiền lương là một công tác quan trộng của công ty đối với người lao động. Công ty luôn tim hiểu và nắm bắt vận dụng cụ thể hố các chế độ chính sách tiền lương, thưởng của nhà nước... doanh nghiệp xuất khẩu cũng như sự phát triển bền vững của công ty cao su Tĩnh III>MỘT SỐ BIỆP PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 1.Một số pháp nhằm nâng cao chất lượng 1.1 .Giải pháp khoa học công nghệ:Theo đánh giá của bộ Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn thì khoa học cơng nghệ đã đóng góp tới 30-40% tăng trưởng sản lượngnâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trong thời gian vừa qua và ngày... thể nâng cao chất lượng sản phẩm , từ đó tăng tỷ lệ loại cao su SVR10, 20 mà các nớc đang có nhu cầu lớn thì sẽ có khả năng mở rộng thị trường cho xuất khẩu . hiên nay công ty cao su Tĩnh đang sản xuất loại nước có chất lượng thấp SVRl chưa qua q trình sơ chế do đó chất lượng cịn thấp trong tương lai khi đưa nhà máy sản xuất tờ vào hoạt động thì chắc chắn chất lượng cao su sẽ được nâng. .. các biện pháp kỹ thuật và phương pháp thâm canh. Nên năng su t cao su của cơng ty tăng lên rất nhanh chóng năm 1996 tăng 35% so với năm 1995 và vượt 1,3 tấn/ha năm 1999. Trong đó một số vườn cây có năng su t rất cao như cơng ty cao su Dầu Tiếng có 6 nông trường đạt trên 2 tấn/ha, công ty cao su Bình Long,cơng ty Đồng Phú với năng su t 1,9 tấn/ha,…Tốc độ tăng năng su t toàn nghành thể hiện đồ thị... đổi. Hơn nữa , giá cao su xuất khẩu của ta lại thường thấp hơn giá quốc tế khoảng 15-20%. Như vậy, vấn đề thị trường và chất lượng sản phẩm sẽ là những vấn đề chính trong chiến lược phát triển của cơng ty cao su trong thời gian tới. Chỉ có việc thực hiện thành công các biện pháp nâng cao năng su t và chất lượng sản phẩm mới có thể tăng khả năng cạnh tranh của công ty cao su 46 Chuyên đề thực... nghiệplớn cao su sản xuất thành sản phẩm thì giá trị của nó lớn hơn rất nhiều lần so với thô. Do đó cơng ty cần gấp rút hồn thành dự án xây dựng nhà máy chế biến mũ tờ với công su t 9000tấn/năm. Để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty Bên cạnh vấn đề chất lượng qua thực tế của các công ty đi trước cho thấy các sản phẩm của hầu hết các công ty trong... xây dựng nhà máy chế biến mủ tờ với công su t 9000tấn/năm. Để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty Bên cạnh vấn đề chất lượng qua thực tế của các công ty đi trước cho thấy các sản phẩm của hầu hết các công ty trong ngành chưa đa dạng ,nhiều loại mẫu mũ chưa hấp dẫn với người tiêu dùng ,cần có chiến lược chất lượng linh hoạt hơn để nâng cao vị thế... của nhà nước trong việc phát triển cao su thiên nhiên nên giá thành cao su sản phẩm của nước ta thấp hơn nhiều so với các nước sản xuất cao su chính trên thế giới . Đây là một trong những lợi thế trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu cao su Việt namnói chung và cơng ty cao su Tĩnh nói riêng.Tóm lại, khả năng cạnh tranh của cao su thiên nhiên Việt nam nằm điều kiện đất đai, khí hậu , lực lượng . tĩnh Hà Tĩnh thành lập công ty cao su Hà Tĩnh. Có trụ sở tại: Km 22 QL 15A Hương Khê Hà Tĩnh Công ty cao su Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở. phải nâng cao chất lượng sản phẩmChương 2: Thực trạng về chất lượng hiện nay ở công ty Chương 3: Đề xuất giả pháp nâng cao chất lượng mũ cao su ở công ty cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh.docx, Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh.docx, Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh.docx, Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY, Mũ cao su là đầu vào cho các ngành công nghiêp., Đặc điểm về cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty, Đặc điểm kĩ thuật Sở vật chất kĩ thuật, Kết quả sản xuất kinh doanh của công trong những năm qua, Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm mũ cao su, II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MỦ CAO SU Ở CÔNG TY CAO SU HÀ TĨNH, Quá trình hình thành và phát triển của bộ ISO-9000:2000, Triết lý của bộ tiêu chuẩn ISO-9000:2000

Từ khóa liên quan