thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở quận 11 – thành phố hồ chí minh

143 482 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Minh Tuấn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Minh Tuấn THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HUỲNH VĂN SƠN Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, bày tỏ lòng biết ơn đối với: - Phòng Khoa học Công nghệ - Sau Đại học Khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Các thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập viết luận văn - Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn tận tình, chu đáo trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ hoàn thành luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo Quận ủy UBND Quận 11 - Lãnh đạo chuyên viên phòng GD & ĐT Quận 11 - Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Quận 11 - Gia đình, bè bạn đồng nghiệp động viên, khích lệ học tập hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong dẫn, góp ý thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU T T T T T T T T Lí chọn đề tài T T 2 Mục đích nghiên cứu T T Khách thể đối tượng nghiên cứu T T Nhiệm vụ nghiên cứu 10 T T Giả thuyết khoa học 10 T T Các phương pháp nghiên cứu 10 T T Giới hạn phạm vi nghiên cứu 11 T T Cấu trúc luận văn 11 T T CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC 12 T T 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 12 T T 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu .16 T T 1.2.1 Phát triển .16 T T 1.2.2 Đội ngũ 17 T T 1.2.3 Cán 18 T T 1.2.4 Quản lý 19 T T 1.2.5 Quản lý giáo dục 25 T T 1.2.6 Quản trị nguồn nhân lực giáo dục .28 T T 1.2.7 Phát triển đội ngũ cán quản lý 30 T T 1.3 Một số vấn đề chung nhà trường tiểu học 34 T T 1.3.1 Vị trí trường tiểu học 34 T T 1.3.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học .35 T T 1.3.3 Nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động quản lý trường tiểu học 36 T T 1.4 Những yêu cầu việc xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học 37 T T 1.4.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trưởng phó hiệu trưởng 37 T T 1.4.2 Những yêu cầu việc xây dựng phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học 39 T T 1.5 Các nguyên tắc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học 41 T T 1.5.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .41 T T 1.5.2 Nguyên tắc đảm bảo tính quán 42 T T 1.5.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .42 T T 1.5.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 42 T T 1.6 Dự báo giáo dục phương pháp dự báo giáo dục 43 T T 1.6.1 Khái niệm dự báo 43 T T 1.6.2 Dự báo giáo dục 44 T T 1.6.3 Ý nghĩa công tác dự báo giáo dục 46 T T 1.6.4 Các phương pháp dự báo giáo dục .46 T T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11, TPHCM 49 T T 2.1 Cách thức nghiên cứu thực trạng đề tài 49 T T 2.2 Tổng quan quận 11 giáo dục đào tạo quận 11 – TPHCM 51 T T 2.2.1 Tổng quan quận 11 51 T T 2.2.2 Khái quát giáo dục đào tạo quận 11, TPHCM 52 T T 2.3 Thực trạng đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11, TPHCM 56 T T 2.3.1 Thực trạng số lượng đội ngũ CBQL trường tiểu học .56 T T 2.3.2 Thực trạng trình độ đội ngũ CBQL trường tiểu học 57 T T 2.3.3 Thực trạng độ tuổi thâm niên đội ngũ CBQL trường tiểu học .58 T T 2.3.4 Thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL trường tiểu học: 60 T T 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11, TPHCM .67 T T 2.4.1 Thực trạng việc thực kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học 67 T T 2.4.2 Thực trạng việc thực chức quản lý công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học .71 T T 2.4.3 Thực trạng việc thực hình thức phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học 78 T T 2.4.4 Một số kiến nghị xoay quanh việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11, TPHCM 84 T T CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11, TPHCM 89 T T 3.1 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học quận 11 89 T T 3.1.1 Dự báo tình hình phát triển phát triển học sinh 91 T T 3.1.2 Dự báo nhu cầu quy hoạch mạng lưới trường học .95 T T 3.1.3 Dự báo tình hình CBQL chuẩn bị hưu .95 T T 3.1.4 Dự báo nguồn nhân lực CBQL trường tiểu học quận 11 giai đoạn 2010-2015 96 T T 3.2 Một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học quận 11, TPHCM giai đoạn 2010-2015 97 T T 3.2.1 Các quan điểm phát triển GD - ĐT Đảng Nhà nước 97 T T 3.2.2 Một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11, TPHCM giai đoạn 2010-2015 .100 T T 3.3 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11, TPHCM 113 T T KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 116 T T Kết luận 116 T T 2 Kiến nghị 117 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC 123 T T T T DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW : Ban chấp hành Trung ương CB : Cán CBQL : Cán quản lý CNV : Công nhân viên CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐCSVN : Đảng cộng sản Việt Nam ĐH : Đại học GD - ĐT : Giáo dục - Đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh NXB : Nhà xuất PCGDTH : Phổ cập giáo dục tiểu học PCGDTHCS : Phổ cập giáo dục trung học sở KT - XH : Kinh tế - xã hội TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Khi bàn đến vai trò giáo dục phát triển kinh tế - xã hội, khoá họp lần thứ 27 năm 1993 UNESCO Pháp khẳng định: "Giáo dục chìa khóa tiến tới xã hội tốt hơn, vai trò giáo dục phát triển tiềm người, giáo dục đòn bẩy mạnh mẽ để tiến vào tương lai, giáo dục quyền người, giáo dục điều kiện tiên để thực nhân quyền, dân chủ, hợp tác trí tuệ, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau" [34,tr.22] Như vậy, giáo dục phương tiện mà xã hội dùng để đổi phát triển điều kiện sinh tồn Giáo dục có vai trò to lớn việc tái sản xuất sức lao động thức tỉnh tiềm sáng tạo người, tạo môi trường cho phát triển kinh tế xã hội Đến lượt mình, phát triển kinh tế xã hội lại tác động trở lại tạo điều kiện cho giáo dục phát triển Bên cạnh đó, giáo dục có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công nghiệp hoá đại hoá, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc.[51] Ở tất bậc học nhiều vấn đề cần phải giải từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục - đào tạo, chế quản lý, hệ thống sách đến huy động nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo đặc biệt vấn đề xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục - nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, quan điểm xuyên suốt Đảng Nhà nước ta khẳng định vai trò định nhà giáo việc nâng cao chất lượng giáo dục tầm quan trọng đội ngũ cán quản lý việc điều hành hệ thống giáo dục ngày mở rộng phát triển Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước ta đứng trước thời thách thức mới, trước yêu cầu công đổi phát triển kinh tế - xã hội, xu hội nhập quốc tế, đòi hỏi nhà giáo cán quản lý giáo dục phải lực lượng nòng cốt định việc thực thắng lợi mục tiêu chiến lược giáo dục Trong phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ (khoá VIII) Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Đỗ Mười khẳng định: "khâu then chốt để thực chiến lược phát triển giáo dục phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cán quản lí giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lực chuyên môn nghiệp vụ" [14,tr.13] Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến nghiệp giáo dục nói chung bậc học tiểu học nói riêng có vấn đề xây dựng đội ngũ cán quản lý trường học đáp ứng với yêu cầu giai đoạn cách mạng Việc xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học có đủ phẩm chất, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; lực giải vấn đề thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu bậc học tiểu học - bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân yêu cầu đổi thời kỳ công nghiệp hoá đại hoá vấn đề cấp bách quan trọng Điều 17 Điều lệ trường tiểu học quy định: "Hiệu trưởng trường tiểu học phải giáo viên có thời gian dạy học năm cấp tiểu học, hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán quản lý, có uy tín phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có lực quản lý trường học có sức khoẻ."[4,tr.9] Thực tiễn giáo dục Quận 11 đường phát triển, việc xây dựng đội ngũ cán quản lý năm qua đạt kết định Đồng thời tồn mâu thuẫn lớn cần giải trình phát triển là: yêu cầu vừa phát triển nhanh quy mô giáo dục – đào tạo vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, khả điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiều hạn chế, công tác xây dựng đội ngũ cán quản lý nhiều vướng mắc, chưa phát huy hết tiềm mạnh Quận 11 Vì vậy, việc thực công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học cần thiết vô quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục phát triển kinh tế - xã hội Quận 11 Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: "Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11, sở đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ cán quản lý công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Hệ thống hóa sở lý luận công tác phát triển đội ngũ cán quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ quản lý trường tiểu học 4.2 Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 4.3 Đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 Giả thuyết khoa học Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 quan tâm chưa thực mang lại hiệu cao Nếu có biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý phù hợp với yêu cầu xu phát triển dự báo công tác cán theo nhiều hướng, nhiều tiêu; có kế hoạch tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng khuyến khích tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển đồng đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 năm tới Các phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu thị, nghị Đảng, Nhà nước, ngành tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.2 Phương pháp điều tra phiếu khảo sát Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến phục vụ mục đích nghiên cứu dành cho cán quản lý trường tiểu học; đội ngũ giáo viên trường tiểu học lãnh đạo, cán Phòng giáo dục Quận 11 6.3 Phương pháp vấn Tham khảo ý kiến cán quản lý, giáo viên nhiều kinh nghiệm vấn đề liên quan đến công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Quận 11 thông qua việc đề nghị họ trả lời câu hỏi mà tác giả đặt phiếu vấn 6.4 Phương pháp dự báo Sử dụng phương pháp dự báo nghiên cứu nguồn nhân lực giáo dục Quận 11 công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học, bao gồm: - Phương pháp sơ đồ luồng - Phương pháo dự báo theo dịnh hướng giáo dục Quận 10 15 Tăng cường giao lưu, thông tin quản lý giáo dục, học tập kinh nghiệm quản lý 16 Đổi công tác thi đua khen thưởng 0.46 4.70 28 70% 12 30% 0 0.50 4.58 23 57.5% 17 42.5% 0 Câu 12: Những hình thức sau đây, thầy (cô) đầu tư giáo viên trường bồi dưỡng để trở thành đội ngũ CBQL kế cận: STT Hình thức Bồi dưỡng theo chu kỳ UBND quận Bồi dưỡng theo đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng hàng năm theo quy định Bồi dưỡng, học tập nâng cao Bồi dưỡng qua hoạt động chuyên môn tổ, trường Khuyến khích tự bồi dưỡng giáo viên Các hình thức bồi dưỡng khác St.D Mean 0.78 4.50 0.64 4.55 0.50 4.55 0.55 4.53 0.52 4.70 0.52 0.50 Tốt 24 60% Mức độ Khá TB Y K 14 1 35% 2.5% 2.5% 24 60% 15 37.5% 0 2.5% 22 55% 22 55% 26 65% 18 45% 17 42.5% 13 32.5% 0 2.5% 2.5% 4.70 23 57.5% 17 42.5% 0 4.58 16 40% 22 55% 5% 0 Câu 13: Theo thầy (cô) đâu biện pháp cần ưu tiên để thực công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: (M: Mean, St.D: Standard Deviation) Xếp hạng Số TT Nội dung đánh giá M St.D 2.50 1.75 3.13 1.71 I II III IV V VI VII +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 16 11 2 11 11 2 Dự báo nguồn nhân lực CBQL nhà trường Dự báo tình hình CBQL chuẩn bị hưu Dự báo tình hình CBQL chuẩn bị thuyên chuyển 12 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên 8 3.45 1.78 Dự báo tình hình học sinh tương lai theo số liệu dân số 2 10 4.35 2.21 129 3.93 1.44 Dự báo tình hình mở trường địa phương 11 4.05 1.74 Dự báo biến cố khác 3 4 24 5.43 2.18 Câu 14: Thầy (cô) vui lòng cho biết cần thiết khả thi biện pháp sau để phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: (5 cần thiết, cần thiết, có không được, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết) STT Nội dung đánh giá St.D Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể CBQL 0.81 Mức độ +3 M +5 +4 4.45 23 57.5% 14 35% 0.50 4.40 16 40% 0.50 4.55 Thực tốt chế độ sách cán giáo viên nói chung CBQL trường tiểu học nói riêng 0.38 Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL trường tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý Tăng cường đạo, kiểm tra, tra Phòng giáo dục & đào tạo Tăng cường khảo sát, đánh giá đội ngũ CBQL trường tiểu học Xây dựng thực tốt công tác quy hoạch cán +2 +1 5% 2.5% 24 60% 0 22 55% 18 45% 0 4.83 33 82.5% 17.5% 0 0.50 4.45 18 45% 22 55% 0 047 4.33 13 32.5% 27 67.5% 0 Câu 15: Để bồi dưỡng cho giáo viên thành CBQL kiến thức sau thầy cô nghĩ giáo viên trường cần trang bị: Số TT Nội dung đánh giá St.D Khoa học quản lý giáo dục 3.41 trường học Tâm lý học quản lý 2.53 Tâm lý học giao tiếp 2.22 Xếp hạng IV V VI +4 +5 +6 I +1 II +2 III +3 20 2 15 130 VII +7 VIII +8 IX +9 M 1 10 3.70 3 3.73 4.28 Lý luận dạy học đại 2.19 Phát triển chương trình học Quản lý nguồn nhân lực giáo dục Quản lý hoạt động sư phạm Quản lý tài 2.33 2.40 2.22 2.80 Quản lý hành nhà 3.06 nước 5 6 4.40 11 6 5.50 4 7 5.05 4.45 5 10 5.48 5 13 5.98 Câu 16: Đâu kiến nghị thầy (cô) việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: Xếp hạng Số St.D I Các ý kiến đề xuất II III IV V VI TT M +1 +2 +3 +4 +5 +6 BGH tiền nhiệm phép giới thiệu CBQL có định hưu ý kiến cần tôn trọng 2.05 CBQL trường tiểu học chọn theo phương thức bầu cử trực tiếp 1.33 Mạnh dạn chọn CBQL trường tiểu học cán - giáo viên trẻ 1.51 Đưa giáo viên giỏi vào chế độ bồi dưỡng 1.57 Đề nghị GV giỏi phát triển Đảng 1.71 Thi tuyển hiệu trưởng 1.96 Phụ lục 15 12 8 3.13 15 12 4 3.25 13 2.8 7 12 3.6 14 3.5 7 12 3.7 TỔNG HỢP PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC (276 phiếu) Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài “"Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào cột ô tương ứng Xin chân thành cám ơn! Câu 1: Thầy (cô) đánh giá trình độ khả quản lý CBQL trường nào: 131 -Tốt 236 (85.5%) -Khá 37 (13.4%) -Trung bình (1.1%) -Yếu -Kém Câu 2: Thầy (cô) đánh giá kiến thức nghiệp vụ quản lý giáo dục CBQL trường mức độ nào: (St.D: Standard Deviation, T: tốt, K: khá, TB: trung bình, Y: yếu, K: kém) STT Nội dung đánh giá Trình độ hiểu biết chuyên môn khả giảng dạy môn bắt buộc bậc tiểu học Nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp đặc trưng môn học Khả quản lý, đạo chuyên môn, quản lý chương trình đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương Ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ Tích cực đổi phương pháp giảng dạy, quan tâm tới điều kiện phục vụ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Nắm vững nguyên tắc, điều lệ quy định quản lý nhà trường, quản lý giáo dục bậc tiểu học Khả tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ khả quản lý St.D Mean 0.32 4.88 0.35 4.86 0.41 4.82 0.40 4.82 0.40 4.83 0.35 4.91 0.28 4.91 0.37 4.87 T 244 88.4% Mức độ K TB 32 11.6% 236 85.5% 230 83.3% 40 14.5% 43 15.6% 0 1.1% 0 229 83% 233 84.4% 255 92.4% 45 16.3% 40 14.5% 16 5.8% 0.7% 1.1% 1.8% 0 0 0 252 91.3% 24 8.7% 0 243 88% 30 10.9% 1.1% 0 Y K 0 Câu 3: Thầy (cô) đánh giá khả thực nhiệm vụ CQBL trường mức độ nào: STT Nội dung đánh giá St.D Mean Năng lực dự báo, thiết kế tổ chức thực giải pháp 0.45 4.78 132 T 220 79.7% Mức độ K TB Y K 52 0 18.8% 1.4% Năng lực quản lý hành chính, quản lý tài 0.55 4.71 Năng lực quản lý đội ngũ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết 0.51 4.77 Năng lực phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc Năng lực giao tiếp làm việc khoa học Năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học 54 19.6% 13 4.7% 39 14.1% 68 24.6% 12 4.3% 0 0.50 4.71 225 81.5% 202 73.2% 4.81 228 82.6% 44 15.9% 1.4% 0.43 4.74 212 76.8% 56 20.3% 2.9% 0.50 239 86.6% 24 8.7% 13 4.7% 4.82 232 84.1% 42 15.2% 0.7% 236 85.5% 37 13.4% 1.1% Năng lực phân tích hoạt động giáo dục, thể tính sư phạm 209 75.7% 0.49 2.2% việc tổ chức hoạt động Năng lực vận động, phối hợp lực lượng nhà trường 0.39 4.83 tham gia nghiệp giáo dục Năng lực đạo kiểm tra hoạt động dạy - học hoạt động 0.39 4.84 4.84 239 86.6% 30 10.9% 2.5% 0.43 4.82 229 83% 44 15.9% 1.1% 0.41 khác 10 Quyết đoán công việc, dám chịu trách nhiệm 11 Ưa đổi mới, nhạy bén công việc Câu 4: Thầy (cô) đánh giá phẩm chất trị phẩm chất đạo đức CBQL trường mức độ nào: STT Nội dung đánh giá Hiểu biết chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Có giác ngộ trị, biết phân tích bảo vệ quan điểm đường lối Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động St.D Mean 0.19 4.97 0.19 4.97 0.22 4.96 133 T 269 97.5% Mức độ K TB Y K 0 2.2% 0.4% 269 97.5% 265 96% 2.2% 10 3.6% 0.4% 0.4% 0 10 11 12 Giáo dục thuyết phục cán giáo viên chấp hành sách cấp Thái độ tích cực mới, tiến bộ, kiên đấu tranh chống tượng tiêu cực, sai trái, bảo vệ lẽ phải; có ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí Có tầm nhìn rộng, nắm bắt xử lý thông tin đầy đủ, xác, kịp thời Thực nhà giáo dục, chim đầu đàn tập thể sư phạm nhà trường Có uy tín tập thể cấp trên, cán bộ, giáo viên học sinh tôn trọng Quý trọng người, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, giáo viên học sinh Phong cách lãnh đạo dân chủ, công Trung thực báo cáo cấp trên, đánh giá cấp Tận tuỵ với công việc, gương mẫu lối sống, sinh hoạt 255 92.4% 20 7.2% 0.4% 251 90.9% 24 8.7% 0.4% 37 13.4% 0.7% 4.85 237 85.9% 35 12.7% 0.7% 4.86 239 86.6% 38 13.8% 0.4% 4.86 237 85.9% 4.89 19 6.9% 2.2% 0.38 251 90.9% 0.36 4.86 4.91 37 13.4% 21 7.6% 21 7.6% 0.4% 0.7% 0 0.31 238 86.2% 253 91.7% 255 92.4% 0.28 0.30 0.38 0.37 0.36 0.27 4.92 4.91 4.92 0 Câu 5: Theo thầy (cô) Ban giáo hiệu trường có xây dựng triển khai thực kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học hay không? -Có 236 (85.5%) -Không 40 (14.5%) Câu 6: Thầy (cô) đánh giá việc thực chức quản lý BGH trường công tác quản lý việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: STT Nội dung đánh giá Kế hoạch hóa phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Tổ chức phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học St.D Mean 0.46 4.79 0.46 4.78 134 T 223 80.8% 222 80.4% Mức độ K TB Y K 47 0 17% 2.2% 48 0 17.4% 2.2% Chỉ huy, điều hành việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Kiểm tra việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học 0.43 4.82 0.40 4.86 231 83.7% 241 87.3% 40 14.5% 30 10.9% 1.8% 1.8% 0 Câu 7: Thầy (cô) đánh giá thao tác cụ thể sau việc quản lý việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: STT Nội dung đánh giá Điều tra khảo sát chất lượng đội ngũ Đánh giá phân loại giáo viên để có biện pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học Chú trọng công tác dự báo phát triển giáo dục bậc tiểu học Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ kế cận Đưa giáo viên giỏi vào chế độ bồi dưỡng Đề nghị giáo viên giỏi phát triển Đảng Biết cách sử dụng phát huy lực sở trường giáo viên T 237 85.9% 233 84.4% Mức độ K TB Y K 37 0 13.4% 0.7% 41 0 14.9% 0.7% 4.82 228 82.6% 45 16.3% 1.1% 0.42 4.79 221 80.1% 53 19.2% 0.7% 0.40 4.83 232 84.1% 41 14.9% 1.1% 0.45 4.77 215 77.9% 58 21% 1.1% 0.33 4.89 249 90.2% 25 9.1% 0.7% 41 14.9% 1.4% St.D Mean 0.38 4.85 0.39 4.84 0.42 0.42 4.82 231 83.7% Khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ 0.38 4.87 243 88% 29 10.5% 1.4% 10 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ 0.52 4.79 232 84.1% 30 10.9% 14 5.1% 11 Đầu tư cho phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên trường học 0.50 4.79 229 83% 36 13% 12 Đầu tư sở vật chất, kỹ thuật thiết bị dạy học 0.48 4.77 219 79.3% 50 18.1% 13 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 0.44 4.85 14 Xã hội hoá công tác giáo dục 0.46 4.81 135 0 2.5% 244 23 88.4% 8.3% 3.3% 232 84.1% 2.9% 36 13% 11 4% 15 16 Tăng cường giao lưu thông tin quản lý giáo dục, học tập kinh nghiệm quản lý 0.49 Đổi công tác thi đua khen thưởng 0.51 49 17.8% 2.9% 4.76 219 79.3% 4.76 220 79.7% 45 16.3% 11 4.0% Câu 8: Thầy (cô) vui lòng đánh giá việc thực hình thức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường tiểu học? Hình thức STT Bồi dưỡng theo chu kỳ UBND quận Bồi dưỡng theo đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng hàng năm theo quy định Bồi dưỡng, học tập nâng cao Bồi dưỡng qua hoạt động chuyên môn tổ, trường Khuyến khích tự bồi dưỡng giáo viên Các hình thức bồi dưỡng khác T 249 90.2% Mức độ K TB Y K 24 0 8.7% 1.1% 237 85.9% 37 13.4% 0.7% 237 85.9% 231 83.7% 226 81.9% 37 13.4% 43 15.6% 39 14.1% 0.7% 0.7% 11 4% 4.76 222 80.4% 43 15.6% 4.70 207 75% 55 19.9% St.D Mean 0.35 4.89 0.38 4.85 0.38 4.85 0.40 4.83 0.50 4.78 0.51 0.56 11 4% 0 0 14 5.1% Câu 9: Thầy (cô) đánh giá chung hiệu công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL trường công tác -Tốt 241 (87.3%) -Khá 32 (11.6%) -Trung bình (1.1%) -Yếu -Kém Câu 10: Thầy (cô) cho biết tình hình thực công tác quy hoạch, đánh giá cán trường mức độ STT Hình thức Rất cao 136 Hiệu Cao TB Thấp Rất thấp Đánh giá cán đương chức 119 43.1% 111 Giới thiệu quy hoạch năm 40.2% 115 Bồi dưỡng cán quy hoạch 41.7% 97 Tiến hành phân loại cán theo chiều hướng 35.1% phát triển 151 54.7% 136 49.3% 126 45.7% 160 58% 2.2% 29 10.5% 35 12.7% 19 6.9% 0 0 0 0 Xác định lại cấu cán lãnh đạo, quản lý 106 theo giai đoạn cho phù hợp với nhiệm vụ 38.4% phát triển đơn vị Đưa giáo viên giỏi vào chế độ bồi 117 42.4% dưỡng Đề nghị giáo viên giỏi phát triển 114 41.3% Đảng 153 55.4% 17 6.2% 0 148 53.6% 11 4% 0 152 55.1% 10 3.6% 0 Câu 11: Thầy (cô) vui lòng cho biết cần thiết khả thi biện pháp sau để phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: (5 cần thiết, cần thiết, có không được, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết) STT Nội dung đánh giá St.D Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể CBQL Tăng cường khảo sát, đánh giá đội ngũ CBQL trường tiểu học Xây dựng thực tốt công tác quy hoạch cán Mức độ +4 +3 Mean +5 +2 +1 1.72 4.65 183 66.3% 90 32.6% 1.1% 0 2.85 4.56 158 57.2% 115 41.7% 1.1% 0 2.88 4.52 148 53.6% 125 45.3% 1.1% 0 Thực tốt chế độ sách cán giáo viên nói chung CBQL trường tiểu học nói riêng 2.84 4.61 177 64.1% 93 33.7% 2.2% 0 Thực tốt quy trình bổ nhiệm CBQL trường tiểu học, thực tốt việc bổ nhiệm lại ý công tác luân chuyển CBQL cách hợp lý 2.90 4.60 175 63.4% 92 33.3% 3.3% 0 Tăng cường đạo, kiểm tra, tra Phòng giáo dục & đào tạo 2.62 4.54 164 59.4% 99 35.9% 13 4.7 0 137 Câu 12: Đâu kiến nghị thầy (cô) việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học: Xếp hạng Số Các ý kiến đề xuất St.D I II III IV V VI Mean TT +1 +2 +3 +4 +5 +6 Ban giám hiệu tiền nhiệm phép giới thiệu CBQL có định hưu ý kiến cần tôn trọng 1.88 CBQL trường tiểu học chọn theo phương thức bầu cử trực tiếp 1.68 Mạnh dạn chọn CBQL trường tiểu học cán - giáo viên trẻ 1.54 Đưa giáo viên giỏi vào chế độ bồi dưỡng 1.46 Đề nghị giáo viên giỏi phát triển Đảng 1.62 Thi tuyển hiệu trưởng 1.71 41 47 99 24 29 36 46 39 24 38 88 3.86 66 40 29 66 28 3.31 31 63 54 11 18 2.64 43 74 62 37 36 3.55 58 35 28 96 30 3.70 32 25 79 28 76 3.94 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN Nhằm giúp có thêm sở thực đề tài “"Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh"; xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cách trà lời câu hỏi sau Xin chân thành cám ơn! Câu 1: Thầy (cô) đánh quan tâm Ban giám hiệu đến việc tích cực khuyến khích giáo viên đổi phương pháp giảng dạy điều kiện phục vụ để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo tiểu học quận 11? Câu 2: Thầy (cô) vui lòng cho biết việc thực ba công khai nhà trường theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7-5-2009 ban hành quy chế thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân? Câu 3: Ban giám hiệu tạo điều kiện để thầy (cô) tham gia hoạt động vui chơi giải trí sau dạy – học? Câu 4: Thầy (cô) cho biết ý kiến tầm quan trọng công tác quy hoạch cán quản lý nói chung cán quản lý trường tiểu học nói riêng? 138 Câu 5: Thầy (cô) nhận xét công tác bồi dưỡng cán quy hoạch nay? Câu 6: Thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến cá nhân việc thực chức quản lý công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học quận 11? Câu 7: Thầy (cô) đánh chế độ tiền lương, sách phụ cấp dành cho đối tượng CBQL GV tiểu học nay? Câu 8: Công tác thi đua khen thưởng trường thầy (cô) công tác thực mang lại hiệu việc tạo động lực phấn đấu cho CB-GV hoàn thành tốt nhiệm vụ giao? Câu 9: Thầy (cô) nhận định việc điều tra, khảo sát chất lượng đội ngũ thực với mức độ hiệu sao? Câu 10: Hình thức bồi dưỡng qua hoạt động tổ chuyên môn có mang lại hiệu việc nâng cao trình độ GV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cấp tiểu học? Phụ lục DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỌC SINH TIỂU HỌC QUẬN 11 GIAI ĐOẠN 2010-2015 Lớp Tỷ lệ tuyển mới, lưu ban, lên lớp (%) 200 201 201 201 201 201 901234201 201 201 201 201 201 100 100 100 100 100 100 Tuyể n Lưu 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 0.10 ban Lên 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 lớp Lưu ban Lên lớp 0.35 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 139 Học sinh lớp Tuy ển Lưu ban HS lớp Lên lớp Lưu ban HS lớp Lên lớp Năm học 200 9201 342 322 201 0201 355 201 1201 359 201 2201 364 201 3201 368 201 4201 372 356 360 364 368 373 355 10 359 363 8 368 372 356 360 364 368 373 354 358 363 367 372 Lưu ban Lên lớp Lưu ban Lên lớp Lưu ban Tốt nghi ệp 0.47 0.42 0.37 0.33 0.29 0.25 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.7 4 0.46 0.41 0.36 0.30 0.26 0.22 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 0.49 0.43 0.39 0.34 0.30 0.26 100 100 100 100 100 100 Lưu ban HS lớp Lên lớp Lưu ban HS lớp Lên lớp Lưu ban HS lớp Tổn g số HS 14 13 11 10 356 360 364 368 372 354 15 358 12 363 10 367 372 356 359 364 368 372 354 15 358 13 363 12 367 10 371 361 355 359 364 368 372 173 48 178 03 180 00 182 22 184 34 186 45 342 366 Phụ lục 6: MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI QUẬN 11 140 Hoạt động văn nghệ chào mừng trường Mầm non quận 11 đạt chuẩn quốc gia nhận Huân chương lao động hạng III 141 Thầy hiệu trưởng Lê Quang Vình Hòa tập thể giáo viên trường tiểu học Lạc Long Quân – trường bậc tiểu học quận 11 đạt chuẩn quốc gia 142 Học sinh trường đạt chuẩn quốc gia THCS Lê Quý Đôn quận 11 đóng góp tập vở, dụng cụ học tập cho bạn miền Trung đợt lũ vừa qua 143 [...]... tiểu học công lập trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 8 Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm các phần: - Mở đầu - Chương 1: Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học - Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ. .. sử dụng cán bộ, công chức b Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý - Với nghĩa chung nhất, phát triển đội ngũ cán bộ thực chất là phát triển con người - Nghĩa hẹp hơn, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường học là phát triển nguồn lực người trong ngành giáo dục; đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực lao động, làm cho mỗi người tự phát triển bản thân - Phát triển đội ngũ cán bộ để đội ngũ đó được... [11] đã nêu lên thực trạng cũng như các giải pháp về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Bình Phước và Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng các đề tài này vẫn chưa đi sâu vào công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học ở một quận cụ thể Nhìn chung, các văn bản, công trình nghiên cứu, bài viết khoa học. .. 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh - Kết luận - kiến nghị 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Từ thuở bình minh của nhân loại, quản lý là một vấn đề được đặc biệt quan tâm: tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm tìm ra quy luật... lực quản lý cho hiệu trưởng các trường tiểu học trên đại bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An" của tác giả Trương Liên Phong (năm 2006) [34]; "Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường tiểu học tỉnh Bình Phước và một số giải pháp" của tác giả Nguyễn Thị Nhị (năm 2006) [33]; "Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình dạy học của hiệu trưởng các trường Tiểu học tại Quận Tân Bình, TP.HCM" của tác. .. của nhà quản lý (phẩm chất, năng lực) Hiệu quả quản lý là sản phẩm kép, nghĩa là trong quá trình quản lý, đối tượng quản lý phát triển và phẩm chất năng lực của nhà quản lý cũng phát triển Chủ thể quản lý Cơ chế quản lý Mục tiêu quản lý Đối tượng quản lý Sơ đồ 1.1: Sơ đồ mô tả về hoạt động quản lý [44] b Bản chất của hoạt động quản lý và các chức năng quản lý * Bản chất của hoạt động quản lý: Từ khi... trường học mà người hiệu trưởng phải lãnh đạo và quản lý [8] Ngoài ra, có thể nhận thấy một số công trình nghiên cứu có liên quan, thông qua các luận văn thạc sĩ: "Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học tỉnh Bạc Liêu" của tác giả Văn Thị Tường Oanh (năm 2000) [32]; "Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học tại tỉnh Bến Tre" của tác giả... yêu cầu của công tác quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục [42] 1.2.7 Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý a Một số nội dung về công tác cán bộ trong Nghị quyết của Đảng Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vai trò đội ngũ cán bộ cực kỳ quan trọng vì họ là người vạch ra các kế sách, người tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra Vì vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trở nên quan... công trình nào đi sâu nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học ở một quận mà điển hình là quận 11 Để đáp ứng với việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của quận, việc nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học có ý nghĩa lớn nhằm hoàn thiện cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn trong việc phát triển đội ngũ. .. của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà trước tiên là chất lượng chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Nhà trường và quản lý nhà trường trong thế kỉ XXI đòi hỏi những kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức mới ở người cán bộ quản lý giáo dục Do vậy, chuẩn cán bộ quản lý giáo dục và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản ... cứu: Đội ngũ cán quản lý công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 Nhiệm... thống hóa sở lý luận công tác phát triển đội ngũ cán quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ quản lý trường tiểu học 4.2 Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11 4.3... cán quản lý trường tiểu học - Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán quản
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở quận 11 – thành phố hồ chí minh , thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở quận 11 – thành phố hồ chí minh , thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở quận 11 – thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC, Có nhiều quan niệm và cách hiểu khác nhau về đội ngũ. Ngày nay, khái niệm đội ngũ được dùng cho các tổ chức trong xã hội một cách rộng rãi như: đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ trí thức, đội ngũ y, bác sĩ... đều xuất phát theo cách hiểu của từ điển ..., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11, TPHCM, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 11, TPHCM, KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm