TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI MỐC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

81 1,725 12
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2015, 20:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG & MỔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI MỐC (RHIZOMYS PRUINOSUS BLYTH, 1851) TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Ngành: Quản lý Tài nguyên rừng Mã số : 302 Giáo viên hướng dẫn : Th.s Đỗ Quang Huy Sinh viên thực : Trương Trọng Nhận Khóa học : 2004 – 2008 Hà Tây, 2008 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 2.1 Tình hình nghiên cứu nước .3 2.2 Tình hình nghiên cứu nước .4 2.3 Đặc điểm họ Dúi giá trị Dúi mốc Chương 3: MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Mục tiêu nghiên cứu .10 3.2 Đối tượng nghiên cứu .10 3.3 Nội dung nghiên cứu 10 3.4 Phương pháp nghiên cứu 10 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu .10 3.4.2 Nghiên cứu đặc điểm nhận biết, sinh học, sinh thái 11 3.4.3 Nghiên cứu tập tính .11 3.4.4 Nghiên cứu thức ăn 12 3.4.4.1 Nghiên cứu thành phần thức ăn 13 3.4.4.2 Nghiên cứu loại thức ăn ưa thích .13 3.4.4.3 Nghiên cứu phần ăn hàng ngày .14 3.4.5 Nghiên cứu kỹ thuật tạo chuồng nuôi 14 3.4.6 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật chăm sóc 15 3.4.7 Nghiên cứu bệnh tật cách phòng chống 15 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 16 4.1 Đặc điểm nhận biết, sinh học Dúi mốc 16 4.1.1 Đặc điểm nhận biết 16 4.1.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái 17 4.2 Tập tính Dúi mốc điều kiện nuôi nhốt 17 4.2.1 Tập tính kiếm ăn 17 4.2.2.Tập tính nghỉ ngơi 18 4.2.3 Tập tính vận động 18 4.2.4 Tập tính vệ sinh 19 4.2.5 Tập tính tự vệ .19 4.2.6 Tập tính ghép đôi sinh sản 20 4.2.7 Sử dụng thời gian ngày Dúi mốc 20 4.3 Quá trình sinh trưởng Dúi mốc 24 4.4 Thức ăn Dúi mốc .27 4.4.1 Thành phần thức ăn Dúi mốc 28 4.4.2 Các loại thức ăn ưa thích Dúi mốc 30 4.4.3 Khẩu phần ăn hàng ngày Dúi mốc 30 4.5 Kỹ thuật tạo chuồng nuôi .33 4.5.1 Loại chuồng lớn 34 4.5.2 Loại chuồng nhỏ 35 4.6 Ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh hoạt động Dúi mốc .39 4.6.1 Ảnh hưởng nhiệt độ .39 4.6.2 Ảnh hưởng ánh .39 4.7 Biện pháp kỹ thuật chăm sóc 39 4.8 Bệnh tật cách phòng chống 42 4.8.1 Bệnh ghẻ 42 4.8.2 Bệnh nấm da 42 4.8.3 Bệnh viêm kết mạc mắt .43 4.8.4 Bệnh bại liệt 43 4.8.5 Bệnh chướng bụng đầy 43 4.8.6 Bệnh cầu trùng ruột .44 4.8.7 Bệnh phân nát 44 4.8.8 Vệ sinh chuồng trại, phòng chống động vật gây hại .44 Chương 5: KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Tồn .47 5.3 Kiến nghị 47 LỜI NÓI ĐẦU Để đánh giá kết học tập rèn luyện sau năm học tập (2004 2008) trường, nhằm củng cố thêm kiến thức kỹ thực hành, đồng thời vận dụng tổng hợp kiến thức vào thực tiễn sản xuất, đồng ý khoa Quản lý Tài nguyên rừng môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp, tiến hành đề tài: “Tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái kỹ thuật chăn nuôi Dúi mốc (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) Trung tâm Phát triển Cứu hộ động vật rừng - Trường Đại học Lâm nghiệp.” Đến đề tài hoàn thành, cho xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo Đỗ Quang Huy thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên rừng Môi trường nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình chú, anh, chị Trung tâm Cứu hộ Phát triển Động vật rừng Trường Đại học Lâm nghiệp giúp đỡ suốt trình thu thập số liệu Do thời gian trình độ chuyên môn hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót công tác nghiên cứu Tôi mong nhận góp ý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Xuân mai, ngày tháng……năm 2008 Sinh viên thực Trương Trọng Nhận Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Cuộc sống người từ thời tiền sử đến gắn liền với việc sử dụng loài động vật hoang dã sản phẩm chúng Động vật hoang dã cung cấp cho nhiều giá trị vật chất giá trị tinh thần như: Cung cấp thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác,… Việt Nam nước giàu tài nguyên sinh vật có tài nguyên động vật hoang dã Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng không hợp lý làm cho tài nguyên sinh vật nói chung tài nguyên động vật hoang dã nói riêng nước ta bị suy giảm nghiêm trọng, nhu cầu sản phẩm từ động vật hoang dã không ngừng gia tăng Từ nảy sinh yêu cầu cấp bách phải chủ động nhân nuôi loài động vật hoang dã nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội góp phần bảo tồn thiên nhiên Dúi mốc lớn loài gặm nhấm có trọng lượng trung bình (1 - 1,5kg), thuộc họ Dúi (Rhizomyidae), gặm nhấm (Rodentia), phân bố rộng nhiều tỉnh rừng núi nước Dúi sống hang khu rừng trảng bụi, thức ăn chủ yếu thực vật rễ tre nứa, thân thảo, măng tre, củ sắn khoai (Cao Văn Sung Nguyễn Minh Tâm, 1999) nên dễ thích nghi với sinh cảnh bị người tác động Dúi mốc lớn có giá trị kinh tế cao, cho thịt thơm ngon, người dân vùng rừng núi khai thác sử dụng từ lâu đời Ngày thịt Dúi ăn đặc sản nhiều người ưa chuộng có giá trị cao nhiều so với thịt gia súc gia cầm Ngoài ra, mỡ Dúi dùng để trị bỏng chứng vô sinh thũng độc (Võ Văn Chi, 1998) Cho đến nay, Dúi mốc khai thác thiên nhiên khai thác mức nhiều năm liền nên nguồn tài nguyên bị cạn kiệt không đáp ứng nhu cầu thị trường ngày cao Vì vậy, việc nhân nuôi loài Dúi mốc nhằm chủ động cung cấp nguồn thực phẩm dược phẩm quý cho xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ sử dụng bền vững nguồn lợi Dúi mốc thiên nhiên cần thiết Hiện nay, nước ta chưa có sở chăn nuôi Dúi mốc với qui mô lớn, số hộ gia đình thu gom từ thiên nhiên nuôi tạm thời chờ tiêu thụ Nguyên nhân hiểu biết đặc điểm sinh học, sinh thái loài Dúi mốc tài liệu kỹ thuật nhân nuôi loài hạn chế nên việc nhân nuôi thiếu sở khoa học, dễ thất bại Xuất phát từ vấn đề mà chọn đề tài: “Tìm hiểu đặc điểm sinh học, sinh thái kỹ thuật chăn nuôi Dúi mốc (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) Trung tâm Phát triển Cứu hộ động vật rừng - Trường Đại học Lâm nghiệp.” Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Theo tài liệu lịch sử, loài người biết săn bắt, dưỡng loài động vật hoang dã từ 4000 - 5000 năm trước công nguyên Đến giới có tập đoàn loài vật nuôi đa dạng, với hàng ngàn loài giống (genus), gia súc, gia cầm, thuỷ sản, động vật cảnh, nhằm chủ động tạo nguồn sản phẩm động vật đa dạng, phong phú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã hội Do nhu cầu xã hội ngày tăng sản phẩm có nguồn gốc từ rừng, người khai thác, săn bắn mức loài động vật hoang dã làm cho nguồn tài nguyên trở nên cạn kiệt, hầu hết loài quý hiếm, có giá trị cao đứng trước nguy tuyệt chủng không khả khai thác Trước thực tế nghề nhân nuôi, dưỡng loài động vật hoang dã phát triển mạnh nhiều quốc gia có Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời làm giảm áp lực săn bắt động vật hoang dã bảo tồn đa dạng sinh học Chăn nuôi động vật hoang dã mang lại hiệu kinh tế cao mà giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn cứu nguy nguồn gen có nguy bị tuyệt chủng Theo Conway (1998), Vườn động vật giới nuôi khoảng 500.000 động vật có xương sống cạn, đại diện cho 3000 loài chim, thú, bò sát, ếch nhái Mục đích phần lớn Vườn động vật gây nuôi quần thể động vật quý hiếm, có nguy bị tuyệt chủng, phục vụ tham quan du lịch giải trí bảo tồn đa dạng sinh học Việc nghiên cứu Vườn động vật trọng Các nhà khoa học cố gắng tìm giải pháp tối ưu để nhân giống, phát triển số lượng Tuy nhiên kỹ thuật nhân nuôi, sinh thái tập tính việc thả chúng môi trường tự nhiên có nhiều vấn đề đặt cho công tác nhân nuôi cần phải giải Ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đức Thái Lan quốc gia có nghề nhân nuôi đông vật hoang dã phát triển Nhưng tài liệu nước kỹ thuật nhân nuôi Một số công trình nước kể đến: - Từ Phổ Hữu (Quảng Đông - Trung Quốc, 2001), Kỹ thuật nuôi rắn độc, trình bày đặc điểm hình thái, sinh học, kỹ thuật chăn nuôi (chuồng trại, thức ăn, chăm sóc, bệnh tật cách phòng tránh ) cho 10 loài rắn độc kinh tế - Vương Kiến Bình (Hà Nam - Trung Quốc, 2002) Sổ tay nuôi hiệu cao loài rắn, trình bày yêu cầu kỹ thuật nuôi rắn đạt hiệu kinh tế cao - Cao Dực (Trung Quốc, 2002) Kỹ thuật thực hành nuôi dưỡng động vật kinh tế, trình bày yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi nhiều loài thú, chim, bò sát, ếch nhái, bọ cạp, cua, giun đất 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Ở nước ta, nghề chăn nuôi động vật hoang dã ngày trở thành nghề kinh doanh có thu nhập hiệu kinh tế cao như: Nuôi Hươu, Sao, Gấu, loài Khỉ, Nhím, Don, loài Cầy, Trăn, Rắn độc, Ba ba, Cá sấu, Chim cá cảnh Tuy chăn nuôi động vật hoang dã có từ lâu, nhiều yếu kém, quy mô nhỏ chưa trở thành phong trào rộng rãi Tài liệu chuyên khảo công trình nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi động vật hoang dã nước ta Các sở chăn nuôi động vật hoang dã quy mô tập trung, với nhiều loài kể đến là: Vườn thú Hà Nội, Thảo cẩm viên Sài Gòn, VQG Cúc Phương, Đảo Rều (Quảng Bình), Hòn Tre (Nha Trang), Trung tâm giống Thụy Phương (Hà Nội), Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn (Hà Nội) Chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình nhiều địa phương như: Nuôi Hươu Quỳnh Lưu (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh), Hiếu Liêm (Đồng Nai); nuôi Rắn Hổ mang Lệ Mật - Gia Lâm (Hà Nội), Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); nuôi Gấu nhiều địa phương (Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La ); nuôi Nhím, Don Ba Vì (Hà Tây), Cúc Phương (Ninh Bình), Thụy Phương (Hà Nội), thị xã Sơn La (Sơn La), Cát Bà (Hải Phòng); nuôi Ba Ba nhiều địa phương (Hải Dương, Hà Bắc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ) Để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nhân nuôi động vật hoang dã, số năm gần có số công trình nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, tập tính tổng kết kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi * Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái chăn nuôi động vật hoang dã nói chung: Hiện nước ta có sở nuôi nhốt động vật hoang dã lớn: - Thảo Cầm Viên (Sài Gòn), xây dựng từ 100 năm nay, nuôi 120 loài với khoảng 530 cá thể - Vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội), thành lập 30 năm, nuôi khoảng gần 100 loài với 500 cá thể Nhiệm vụ vườn thú phục vụ tham quan, công tác nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi, nhân giống số loài (Hổ, Nai, Hươu sao, Khỉ, loài Cầy ) tiến hành, kết tiến hành phổ biến Đặng Duy Huỳnh cộng (1975), công trình Động vật kinh tế tỉnh Hòa Bình, giới thiệu sơ hình thái, phân bố, nơi sống, tập tính, thức ăn, đặc điểm sinh sản giá trị loài động vật có giá trị kinh tế cao tỉnh Hòa Bình: Hươu sao, Nai, Khỉ vàng, Khỉ cộc, Cầy Vòi mốc, Cầy Vòi hương, Nhím, Don - Trần Quốc Bảo (1983); Phạm Nhật (1983); Đặng Huy Huỳnh, Đặng Ngọc Cần, Nguyễn Xuân Đặng (1990) tổng kết kỹ thuật nuôi nhốt Hươu nhiều điạ phương (Quỳnh Lưu - Nghệ An, Hương Sơn - Hà Tĩnh, Cúc Phương - Ninh Bình ), bao gồm: Kỹ thuật kiến tạo chuồng nuôi, kỹ thuật chăm sóc Hươu lấy nhung, Hươu sinh sản, Hươu non, loại bệnh tật thường gặp, cách phòng tránh Các nghiên cứu đưa ra: 96 loài thực vật làm thức ăn cho Hươu Sao Khẩu phần ăn từ 10 - 15 kg/ngày 90 - 95% cây, - 10% củ Thức ăn bổ sung gồm 15 - 20 gam muối 100gam bột xương - Đặng Huy Huỳnh (1986), Nghiên cứu sinh học sinh thái loài thú Móng Guốc Việt Nam Trình bày khái quát đặc điểm sinh học, sinh thái loài thú móng guốc có giá trị kinh tế cao Việt Nam, có số loài chăn nuôi - Nguyễn Quốc Thắng, Lê Thị Liễu (1987), Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Trăn - Nguyễn Duy Khoát (1993), Nghiên cứu kỹ thuật nuôi ốc Bươu vàng, Ba Ba, Ếch đồng - Đỗ Quang Huy (1994, 1996), Nghiên cứu sinh học, sinh thái kỹ thuật chăn nuôi Hươu sạ - Việt Chương (1998), Kỹ thuật nuôi huấn luyện chim biết nói - Nguyễn Duy Khoát (2002), Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Ba ba, ếch đồng, cá Trê lai - Đỗ Quang Huy, Nguyễn Xuân Đặng, Lưu Thế Hùng Trần Văn Cường (2005), Nghiên cứu kỹ thuật Chăn nuôi rắn Hổ mang (Naja naja) quy mô hộ gia đình xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - Đỗ Quang Huy, Lưu Quang Vinh (2005), Nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi Tắc kè phát triển kinh tế hộ gia đình, Vân Đồn (Quảng Ninh) Cát Bà (Hải Phòng) - Trung tâm cứu hộ thú Linh trưởng Cúc Phương, loài linh trưởng (Voọc mông trắng, Voọc gáy trắng, Voọc đầu trắng, Voọc xám, Chà vá chân nâu, Chà vá chân đen, Chà vá chân xám, Vượn Siky, Vượn má trắng, Cu li lớn, Cu li nhỏ), nuôi nhốt thành công Cầy vằn Bắc Kết nghiên cứu cho thấy: Trong điều kiện nuôi nhốt, Cầy vằn Bắc sinh trưởng sinh sản tốt, thời gian động dục vào tháng - 2, sinh sản vào tháng - 4, thời gian mang thai 70 - 74 ngày Mỗi năm đẻ lứa, lứa - - Theo Nguyễn Thế Trấn cộng (1996), Vườn thú Hà Nội chăn nuôi thành công loài Cầy là: Cầy vòi mốc, Cầy vòi hương, Cầy mực, Cầy vằn Bắc, Cầy giông Cầy hương 10 13/3/2008 14/3/2008 15/3/2008 16/3/2008 18/3/2008 19/3/2008 20/3/2008 21/3/2008 22/3/2008 23/3/2008 Tre Cỏ voi Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 80 200 60 30 80 170 60 100.00 85.00 100.00 60 15.00 340 85.00 100 90 210 60 10 60 40 90 90 150 20 90.00 100.00 71.43 33.33 80 25.00 240 75.00 100 70 180 60 40 0 60 70 180 60 60.00 100.00 100.00 100.00 140 35.90 250 64.10 100 55 180 60 20 50 80 55 130 60 80.00 100.00 72.22 100.00 160 46.38 185 53.62 100 90 200 60 50 80 200 60 50 80 200 60 50 80 190 60 40 100 215 60 40 80 190 0 75 25 50 0 45 25 20 20 40 40 100 90 125 60 25 80 150 60 50 80 155 60 25 80 170 60 20 100 210 60 80 150 100.00 100.00 62.50 100.00 50.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 77.50 100.00 50.00 100.00 89.47 100.00 50.00 100.00 97.67 100.00 0.00 100.00 78.95 85 28.33 215 71.67 110 32.35 230 67.65 85 26.56 235 73.44 80 24.24 250 75.76 60 16.22 310 83.78 60 20.69 230 79.31 67 31/3/2008 1/4/2008 2/4/2008 3/4/2008 4/4/2008 5/4/2008 6/4/2008 7/4/2008 8/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi 60 40 80 190 60 50 90 200 60 50 80 190 60 50 100 200 60 20 100 100 200 60 20 100 85 215 60 20 100 90 200 60 20 40 75 15 20 0 10 0 25 0 0 50 0 10 60 20 0 40 20 60 80 115 60 35 70 200 60 40 80 190 60 25 100 200 60 20 50 100 200 60 10 40 85 195 60 20 100 85 160 60 100.00 0.00 100.00 60.53 100.00 70.00 77.78 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00 40.00 100.00 90.70 100.00 100.00 100.00 94.44 80.00 100.00 0.00 100 100 210 60 20 20 100 10 100 80 110 60 10 100.00 80.00 52.38 100.00 50.00 100 100 220 0 30 100 100 190 100.00 100.00 86.36 68 95 32.76 195 67.24 100 27.03 270 72.97 85 23.94 270 76.06 80 18.60 350 81.40 70 17.07 340 82.93 80 17.39 380 82.61 160 39.51 245 60.49 170 47.22 190 52.78 170 36.96 290 63.04 60 20 10 60 10 100.00 50.00 100 100 200 60 40 90 220 60 40 80 210 60 40 80 210 60 20 90 190 60 20 80 200 60 20 90 0 40 10 40 0 40 0 15 0 15 10 20 100.00 10.00 100.00 100.00 0.00 100.00 95.45 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 95.00 100.00 0.00 Tổng 100 10 200 60 90 210 60 80 210 60 80 210 60 90 190 60 80 190 60 11301.0 Trung bình 342.45 9/4/2008 10/4/2008 11/4/2008 12/4/2008 13/4/2008 14/4/2008 Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương 69 60 22.22 210 77.78 60 16.67 300 83.33 60 17.14 290 82.86 65 18.31 290 81.69 65 18.84 280 81.16 60 18.18 270 81.82 2910 88.1 25.60 9351 283.3 74.40 Phụ biểu 11: Thử nghiệm thức ăn cho Dúi mốc Ô số Thời gian Loại thức ăn Tre Cỏ voi 1/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 2/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 3/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 6/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 7/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 8/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 11/3/2008 Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi 12//3/2008 Ngô hạt Măng tươi Khối lượng thức ăn (g) Cho Tiêu Thừa vào thụ 90 90 210 30 180 60 60 20 20 100 100 210 150 60 60 60 20 20 80 80 210 80 130 60 60 20 20 80 50 30 210 50 160 60 60 20 20 20 10 10 80 50 30 200 60 140 60 60 20 20 20 10 10 70 20 50 200 110 90 60 60 20 20 20 20 80 15 65 210 30 180 60 60 % Tiêu thụ 100.00 85.71 100.00 100.00 100.00 28.57 100.00 100.00 100.00 61.90 100.00 100.00 37.50 76.19 100.00 0.00 50.00 37.50 70.00 100.00 0.00 50.00 71.43 45.00 100.00 0.00 100.00 81.25 85.71 100.00 100 80 220 60 15 20 90 85 60 130 60 85.00 75.00 59.09 100.00 100 20 80 80.00 70 Thành phần thức ăn Tỷ lệ Tỷ lệ Tinh Thô % % 80 22.86 270 77.14 80 33.33 160 66.67 80 27.59 210 72.41 70 5.47 1210 94.53 70 29.17 170 70.83 80 36.36 140 63.64 60 15.38 330 84.62 60 18.18 270 81.82 13/3/2008 14/3/2008 15/3/2008 16/3/2008 18/3/2008 19/3/2008 20/3/2008 21/3/2008 22/3/2008 23/3/2008 31/3/2008 Tre Cỏ voi Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre 90 200 60 20 130 70 70 60 77.78 35.00 100.00 60 20.34 235 79.66 100 90 215 60 50 130 95 40 85 60 95.00 44.44 39.53 100.00 110 46.81 125 53.19 100 50 170 60 50 20 50 45 150 60 50.00 90.00 88.24 100.00 155 44.29 195 55.71 100 60 180 60 10 50 95 50 130 60 95.00 83.33 72.22 100.00 130 41.94 180 58.06 100 100 200 60 50 100 210 60 50 80 220 60 50 100 210 60 40 75 230 60 40 90 210 60 40 80 30 125 20 90 30 90 20 180 40 85 30 120 30 30 70 100 75 60 30 100 120 60 20 80 130 60 30 100 30 60 75 145 60 10 90 90 60 10 50 70.00 100.00 37.50 100.00 60.00 100.00 57.14 100.00 40.00 100.00 59.09 100.00 60.00 100.00 14.29 100.00 0.00 100.00 63.04 100.00 25.00 100.00 42.86 100.00 25.00 62.50 90 33.96 175 66.04 80 26.67 220 73.33 90 30.00 210 70.00 60 31.58 130 68.42 70 24.14 220 75.86 70 28.00 180 72.00 80 42.11 110 57.89 71 1/4/2008 2/4/2008 3/4/2008 4/4/2008 5/4/2008 6/4/2008 7/4/2008 8/4/2008 9/4/2008 Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre 190 60 50 80 210 60 50 50 120 60 50 80 200 60 20 100 50 100 60 20 100 70 220 60 20 100 90 200 60 20 130 30 40 100 30 30 40 10 0 0 30 30 30 0 60 20 90 0 30 120 15 60 60 20 40 110 60 20 20 80 60 40 80 200 60 20 70 20 70 60 20 40 50 130 60 20 100 60 80 60 31.58 100.00 40.00 50.00 52.38 100.00 40.00 40.00 66.67 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 40.00 70.00 100.00 100.00 40.00 71.43 59.09 100.00 100.00 100.00 66.67 40.00 100.00 25.00 100 80 230 60 20 20 80 15 100 60 150 60 100.00 75.00 65.22 100.00 25.00 100 90 200 60 20 30 40 100 60 160 60 15 100.00 66.67 80.00 100.00 75.00 100 100 50 100 50 100.00 50.00 72 80 34.78 150 65.22 100 50.00 100 50.00 80 18.60 350 81.40 80 38.10 130 61.90 80 22.22 280 77.78 165 54.10 140 45.90 165 44.00 210 56.00 175 44.30 220 55.70 60 19.67 245 80.33 Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 10/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 11/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 12/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi 13/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi 14/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tổng Trung bình 210 60 40 80 220 60 40 80 210 60 40 80 210 60 20 100 210 60 20 90 200 60 20 15 40 30 40 50 35 50 40 20 0 15 0 15 195 60 75 190 60 80 160 60 30 170 60 100 210 60 90 200 60 9725.00 294.70 73 92.86 100.00 0.00 93.75 86.36 100.00 0.00 100.00 76.19 100.00 12.50 37.50 80.95 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 25.00 60 18.46 265 81.54 65 21.31 240 78.69 60 23.08 200 76.92 65 17.33 310 82.67 65 18.31 290 81.69 2875 87.12 29.77 7870 238.48 70.23 Phụ biểu 12: Thử nghiệm thức ăn cho Dúi mốc Ô số Thời gian Loại thức ăn Tre Cỏ voi 1/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 2/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 3/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 6/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 7/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 8/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 11/3/2008 Ngô hạt Măng tươi Tre 12//3/2008 Cỏ voi Ngô hạt Khối lượng thức ăn (g) Cho Thừa Tiêu thụ vào 80 40 40 200 90 110 60 60 20 15 90 50 40 210 70 140 60 60 20 20 90 20 70 170 30 140 60 60 20 10 10 80 80 220 40 180 60 60 20 20 20 10 10 80 80 210 210 60 60 20 20 20 15 80 80 200 200 60 60 20 10 10 20 20 70 70 200 200 60 60 100 80 200 60 0 0 100 80 200 60 74 % Tiêu thụ 50.00 55.00 100.00 25.00 44.44 66.67 100.00 100.00 77.78 82.35 100.00 50.00 100.00 81.82 100.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 25.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Thành phần thức ăn Tỷ lệ Tỷ lệ Tinh Thô % % 65 30.23 150 69.77 80 30.77 180 69.23 70 25.00 210 75.00 70 5.47 1210 94.53 65 18.31 290 81.69 90 24.32 280 75.68 60 13.95 370 86.05 60 13.64 380 86.36 13/3/2008 14/3/2008 15/3/2008 16/3/2008 18/3/2008 19/3/2008 20/3/2008 21/3/2008 22/3/2008 23/3/2008 Măng tươi Tre Cỏ voi Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre 100 80 200 60 0 0 100 80 200 60 100.00 100.00 100.00 100.00 60 13.64 380 86.36 100 90 220 60 0 0 100 90 220 60 100.00 100.00 100.00 100.00 160 34.04 310 65.96 100 60 190 60 0 50 100 60 140 60 100.00 100.00 73.68 100.00 160 44.44 200 55.56 100 60 150 60 0 0 100 60 150 60 100.00 100.00 100.00 100.00 160 43.24 210 56.76 100 80 200 60 50 100 200 60 50 100 210 60 50 100 210 60 40 75 225 60 40 100 0 0 0 30 0 35 0 20 30 30 0 30 100 80 200 60 50 100 170 60 50 100 175 60 50 100 190 60 10 45 225 60 10 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00 100.00 90.48 100.00 25.00 60.00 100.00 100.00 25.00 100.00 110 28.21 280 71.79 110 28.95 270 71.05 110 28.57 275 71.43 70 19.44 290 80.56 70 20.59 270 79.41 60 16.22 310 83.78 75 31/3/2008 1/4/2008 2/4/2008 3/4/2008 4/4/2008 5/4/2008 6/4/2008 7/4/2008 Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang 210 60 40 90 200 60 50 90 210 60 50 100 200 60 50 90 210 60 20 100 90 190 60 20 100 80 210 60 20 100 100 210 60 20 0 40 10 0 10 0 15 0 20 0 0 80 0 0 70 0 0 60 60 10 210 60 80 200 60 40 90 210 60 35 100 200 60 30 90 210 60 20 20 90 190 60 20 30 80 210 60 20 100 40 150 60 10 100.00 100.00 0.00 88.89 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 71.43 100.00 50.00 100 80 210 60 20 0 30 15 100 80 180 60 100.00 100.00 85.71 100.00 25.00 100 100 100.00 76 100 26.32 280 73.68 95 24.05 300 75.95 90 23.08 300 76.92 80 20.00 320 80.00 80 20.51 310 79.49 80 17.02 390 82.98 170 47.22 190 52.78 165 38.82 260 61.18 Tre Cỏ voi 8/4/2008 Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi 9/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 10/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 11/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 12/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi 13/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi 14/4/2008 Ngô hạt Đỗ tương Tổng Trung bình 90 200 60 20 10 30 10 80 170 60 10 88.89 85.00 100.00 50.00 100 90 180 60 40 80 230 60 40 80 210 60 40 80 210 60 20 90 200 60 20 100 210 60 20 30 30 40 10 50 40 80 35 20 20 15 0 20 25 10 15 100 60 150 60 70 180 60 80 130 60 60 190 60 90 200 60 75 200 60 12035.00 100.00 66.67 83.33 100.00 0.00 87.50 78.26 100.00 0.00 100.00 61.90 100.00 12.50 75.00 90.48 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 0.00 75.00 95.24 100.00 25.00 364.70 77 170 40.48 250 59.52 60 22.22 210 77.78 60 19.35 250 80.65 65 23.64 210 76.36 65 20.63 250 79.37 60 17.14 290 82.86 65 19.12 275 80.88 3035 91.9 24.81 9950 301.52 75.19 Phụ biểu 13: Thử nghiệm thức ăn cho Dúi mốc Ô số Thời gian Loại thức ăn Tre Cỏ voi 1/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 2/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 3/3/2008 Ngô hạt Thịt bò Tre Cỏ voi 6/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 7/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 8/3/2008 Ngô hạt Đỗ tương Thịt lợn Tre Cỏ voi 11/3/2008 Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi 12//3/2008 Ngô hạt Măng tươi 13/3/2008 Tre Khối lượng thức ăn (g) Cho Thừa Tiêu thụ vào 90 30 60 210 40 170 60 60 20 20 80 15 65 190 60 130 60 60 20 20 100 30 70 160 20 140 60 60 20 20 90 90 210 20 190 60 60 20 20 20 20 80 80 200 200 60 60 20 20 20 20 70 70 200 40 160 60 60 20 20 20 20 80 10 70 210 205 60 60 100 20 80 80 200 60 0 80 200 60 100 100 80 80 78 % Tiêu thụ 66.67 80.95 100.00 100.00 81.25 68.42 100.00 100.00 70.00 87.50 100.00 100.00 100.00 90.48 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 80.00 100.00 0.00 100.00 87.50 97.62 100.00 Tinh Thức ăn Tỷ lệ Thô % Tỷ lệ % 80 25.81 230 74.19 80 29.09 195 70.91 80 27.59 210 72.41 80 6.20 1210 93.80 80 22.22 280 77.78 80 25.81 230 74.19 60 14.46 355 85.54 80.00 100.00 100.00 100.00 60 13.64 380 86.36 100.00 100.00 60 15.38 330 84.62 14/3/2008 15/3/2008 16/3/2008 18/3/2008 19/3/2008 20/3/2008 21/3/2008 22/3/2008 23/3/2008 31/3/2008 Cỏ voi Ngô hạt Măng tươi Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi 200 60 50 150 60 100 100 90 210 60 10 30 80 180 60 100 60 40 65 200 60 60 65 140 60 100 100 69 180 60 0 69 180 60 100 100 80 200 60 50 90 200 60 50 80 180 60 50 80 210 60 40 90 235 60 40 100 210 60 40 90 220 20 20 30 0 0 0 30 15 60 0 10 0 30 10 40 80 180 60 30 90 170 60 50 80 180 60 50 80 180 60 25 30 235 60 30 100 210 60 10 80 180 79 75.00 100.00 100.00 88.89 85.71 100.00 100 27.78 260 72.22 40.00 100.00 70.00 100.00 160 43.84 205 56.16 100.00 100.00 100.00 100.00 160 39.12 249 60.88 90 25.71 260 74.29 110 29.73 260 70.27 110 29.73 260 70.27 85 24.64 260 75.36 90 25.35 265 74.65 70 18.42 310 81.58 90 25.71 260 74.29 100.00 100.00 90.00 100.00 60.00 100.00 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71 100.00 62.50 33.33 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 25.00 88.89 81.82 1/4/2008 2/4/2008 3/4/2008 4/4/2008 5/4/2008 6/4/2008 7/4/2008 8/4/2008 9/4/2008 Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Sắn Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt lợn Măng Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi Ngô hạt Thịt bò Khoai lang Tre Cỏ voi 60 50 90 210 60 50 90 200 60 50 80 200 60 20 100 100 200 60 20 100 100 210 60 20 100 100 210 60 20 20 70 30 0 20 0 0 25 0 0 40 30 40 0 30 70 10 60 30 90 140 60 20 90 200 60 30 80 200 60 20 75 100 200 60 20 60 70 170 60 20 100 70 140 60 10 100 100 80 230 60 20 20 125 15 60 105 60 100 100 90 200 60 20 10 90 10 80 110 60 10 100 100 100 200 40 30 60 170 80 100.00 60.00 100.00 66.67 100.00 40.00 100.00 100.00 100.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 70.00 80.95 100.00 100.00 100.00 70.00 66.67 100.00 50.00 100.00 75.00 45.65 100.00 25.00 100.00 88.89 55.00 100.00 50.00 100.00 60.00 85.00 80 25.81 230 74.19 90 23.68 290 76.32 80 18.39 355 81.61 80 18.18 360 81.82 80 19.05 340 80.95 170 44.74 210 55.26 165 50.00 165 50.00 170 47.22 190 52.78 70 23.33 230 76.67 10/4/2008 11/4/2008 12/4/2008 13/4/2008 14/4/2008 Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Lạc Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương Tre Cỏ voi Ngô hạt Đỗ tương Tổng Trung bình 60 40 100 200 60 40 80 210 60 40 80 210 60 20 90 200 60 20 90 200 60 20 30 30 50 30 80 60 35 70 20 0 20 0 15 60 10 70 150 60 10 150 60 80 140 60 90 200 60 90 200 60 11649.0 353.00 81 100.00 25.00 70.00 75.00 100.00 25.00 0.00 71.43 100.00 12.50 100.00 66.67 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 25.00 70 24.14 220 75.86 65 30.23 150 69.77 60 21.43 220 78.57 60 17.14 290 82.86 65 18.31 290 81.69 3030 91.82 9549.0 25.81 289.3 74.19 [...]... cá thể Dúi mốc trưởng thành (5 cá thể đực và 5 cá thể cái), 4 cá thể Dúi mốc non, 7 lô thí nghiệm Địa điểm: Trung tâm Phát triển và Cứu hộ động vật rừng - Trường Đại học Lâm nghiệp 3.3 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: - Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của Dúi mốc - Nghiên cứu tập tính của Dúi mốc trong điều kiện nuôi nhốt - Nghiên cứu thức ăn và kỹ thuật chế... Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái Dúi mốc và Dúi má đào tại xã Đại Đình - VQG Tam Đảo - Vĩnh Phúc, Chuyên đề tốt nghiệp - Trường ĐHLN 12 2.3 Đặc điểm họ Dúi và giá trị của Dúi mốc Họ Dúi (Rhizomyidae) gồm những loài gặm nhấm trung bình, suốt đời sống trong hang, ăn rễ củ thực vật, nguồn thức ăn phong phú, ổn định và dễ kiếm Đuôi không có lông, phủ vảy sừng nhỏ Dúi mốc là loài gặm nhấm sinh. .. (2002), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật chăn nuôi Cầy vòi mốc (Paguma larvata) trong điều kiện 11 nuôi nhốt tại Trung tâm cứu hộ động vật Sóc Sơn (Hà Nội) Kết quả nghiên cứu cho thấy, Cầy vòi mốc sinh trưởng tốt trong điều kiện nuôi nhốt Tăng trưởng trung bình 100 - 200g/con/tháng Cầy vòi mốc ăn tạp, gồm hoa quả, côn trùng và động vật có xương nhỏ Trong tự nhiên, chúng ăn quả cây rừng trong họ... kỹ thuật nuôi Dúi mà chỉ có nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của Dúi ngoài tự nhiên: - Đào Trường Giang (2001), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học thú gặm nhấm Vườn quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc Khóa luận tốt nghiệp - Trường ĐHLN - Đỗ Văn Khanh (1999), Nghiên cứu đặc điểm khu hệ gặm nhấm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn - Thanh Sơn - Phú Thọ, Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHLN... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Bổ sung các tư liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái và tập tính của loài Dúi mốc (Rhizomis pruinosus Blyth, 1851) - Tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc Dúi trong điều kiện nuôi nhốt để rút ra biện pháp kỹ thuật chăm sóc bảo tồn loài - Góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi Dúi 3.2 Đối tượng nghiên cứu Loài Dúi mốc (Rhizomis pruinosus Blyth,... hoạt động của Dúi mốc đã có thay đổi khá nhiều Dúi mốc cái hoạt động nhiều ở nhiệt độ từ 21 - 24oC, hoạt động nhiều nhất ở nhiệt độ 23oC, khi nhiệt độ môi trường hạ xuống còn 19oC thì thời gian hoạt động của Dúi mốc cái giảm hẳn Điều này cho thấy Dúi mốc cái có khả năng chịu lạnh kém Dúi mốc đực hoạt động ít hơn Dúi mốc cái, Dúi mốc đực hoạt động nhiều khi nhiệt độ môi trường từ 21 - 23oC, hoạt động. .. được ghi vào mẫu bảng 05: Mẫu biểu 05: Khẩu phần ăn hàng ngày của Dúi mốc Ngày Ô chuồng Tên thức ăn Cân vào (g) Còn lại (g) Lượng ăn (g) Ghi chú Ngoài những hiểu biết cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh thái của vật nuôi, để đảm bảo cho việc nhân nuôi thành công người nuôi cần nắm vững những yêu cầu kỹ thuật nuôi Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ thuật nuôi là hết sức quan trọng 3.4.5 Nghiên cứu kỹ thuật tạo... thịt động vật 20 - 30%, củ quả 70 - 80% - Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng, Đỗ Quang Huy (2000 - 2001 - 2004), Nhân nuôi động vật hoang dã, Quản lý động vật rừng, đã giới thiệu một số nét cơ bản trong kỹ thuật chăn nuôi Cầy hương, Cầy vòi mốc, Cầy mực, Cầy vằn Bắc * Nghiên cứu về chăn nuôi các loài gặm nhấm: Hiện nay đã có các nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi Nhím, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về kỹ thuật. .. 04, ta thấy Dúi mốc ăn 10 loại thức ăn trong đó có 8 loại thức ăn thực vật và 2 loại thức ăn động vật Các loại thức ăn thực vật của Dúi mốc đề là các loại thức ăn rẻ tiền và dễ kiếm Đây đều là các loại thức ăn chăn nuôi đã được nhân dân ta sử dụng phổ biến, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình chăn nuôi Dúi mốc cho người dân Trong tự nhiên Dúi mốc không ăn thức ăn là động vật nhưng... bạo dạn và nhanh chóng thích nghi với điều kiện nuôi nhốt, khả năng chăn nuôi thành công cao - Nguyễn Xuân Đặng (1998), Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Cầy vòi mốc, Cầy mực, Cầy vằn bắc - Phạm Nhật và Nguyễn Trường Sơn (1999), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và tập tính của Cầy vằn bắc (Chrotogale Owstole) trong điều kiện nuôi nhốt tại VQG Cúc Phương, cho thấy: Cầy vằn Bắc ăn tạp, trong nuôi nhốt tại Cúc ... động vật có xương nhỏ Trong tự nhiên, chúng ăn rừng họ Dâu tằm, Bồ hòn, Trám, Thầu dầu, Sến Côn trùng, động vật có xương nhỏ ếch nhái, chim non, bò sát số thân mềm (Ốc sên) Trong chăn nuôi sử dụng... lượng phân Dúi nhiều dọn 4.2.5 Tập tính tự vệ Trong tự nhiên, Dúi mốc thường sống hang, bị nhiều loài thú ăn thịt công chúng nhút nhát với tác động từ bên Trong nuôi nhốt, có tiếng động Dúi mốc liền... vật đến gần chúng cắn nhanh 4.2.6 Tập tính ghép đôi sinh sản Trong tự nhiên, mùa sinh sản Dúi mốc từ tháng tháng Sau sinh nuôi đực bỏ Trong nuôi nhốt, bình thường đực nhốt chung chuồng, đến mùa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI MỐC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI MỐC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH THÁI VÀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI MỐC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn