Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6

7 443 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

Tit 2: Vn bn: BNH CHNG, BNH GIY (T HC Cể HNG DN) A MC TIấU BI HC: Giúp học sinh: - Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện - Chỉ hiểu đợc ý nghĩa chi tiết tởng kì ảo - Tìm hiểu, tập phân tích nhân vật truyện truyền thuyết - Kể đợc truyện B CHUN B: - Giáo viên: + Soạn + Đọc sách giáo viên sách soạn + Su tầm tranh ảnh cảnh nhân dân ta chở dong, xay đỗ gói bánh chng, bánh giầy - Học sinh: + Soạn C CC BC LấN LP: ổn định tổ chức Kim tra bi Em hiu th no truyn thuyt? Ti núi truyn Con Rng, c: chỏu Tiờn l truyn truyn thuyt? TaiLieu.VN Page Nờu ý ngha ca truyn thuyt "Con Rng, chỏuTiờn"? Trong truyn em thớch nht chi tit no? Vỡ em thớch? Bi mi * Gii thiu Hng nm c mi tt n, xuõn v, nhõn dõn bi ta, chỏu ca vua Hựng t ngc n xuụi, vựng rng nỳi cng nh vựng bin li nụ nc, h hi ch lỏ dong, xay go, gió go gúi bỏnh quang cnh y lm sng li truyn thuyt "Bỏnh chng, bỏnh giy" * Bi mi: õy l tit t hc cú hng dn nờn GV t chc cho HS tho lun nhiu hn Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung cn t Hot ng Hng dn HS tỡm hiu chung v I c v tỡm hiu chung: 1: bn - GvVgi HS c truyn - HS c c - k: - Em hóy k túm tt truyn - HS k - Hựng Vng v gi mun truyn ngụi cho no lm va ý, ni nh vua - Nhn xột - Cỏc ụng lang ua lm c tht hu, riờng Lang Liờu c thn mỏch bo, dựng go lm hai th bỏnh dõng vua - Vua cha chn bỏnh ca lang Liờu t tri t cựng Tiờn Vng v nhng ngụi cho chng - T ú nc ta cú tc lm bỏnh TaiLieu.VN Page chng, bỏnh giy vo ngy tt Chỳ thớch: - Hng dn HS tỡm hiu chỳ - Hs tr li thớch: 1,2,3,4,8,9,12,13 - Theo em, truyn cú th chia lm my phn? B cc: phn a T u chng giỏm b Tip hỡnh trũn c Cũn li Hot ng Hng dn Hs tỡm hiu bn 2: - HS c phn II Tỡm hiu bn: M truyn: Vua Hựng chn ngi ni ngụi - M u cõu chuyn mun gii - HS theo dừi SGK thiờ vi chỳng ta iu gỡ? v tr li - Hon cnh: gic ngoi ó yờn, t nc thỏi bỡnh, ND no m, - Vua Hựng chn ngi ni vua ó gi mun truyn ngụi ngụi hon cnh no? - ý ca vua: ngi ni ngụi vua - ý nh ca vua sao?(qua phi ni c vua, khụng im ca vua v vic chn nht tht l trng ngi ni ngụi) - Hỡnh thc: iu vua ũi hi mang tớnh cht mt cõu th ti - Vua chn ngi ni ngụi bng hỡnh thc gỡ? * GV: Trong truyn dõn gian gii l1 nhng loi th thỏch khú khn i vi nhõn vt - iu kin v hỡnh thc truyn ngụi cú gỡ i mi v tin b so TaiLieu.VN (Khụng hon ton theo l truyn ngụi t cỏc i trc: ch truyn cho trng Vua chỳ trng ti hn trng th õy l Page vi ng thi? - Qua õy, em thy vua Hựng l v vua nh th no? mt v vua anh minh) - Cho HS c phn 2 Din bin truyn: Cuc thi ti gia cỏc ụng lang - lm va ý vua, cỏc ụng Lang ó lm gỡ? - Cỏc ụng lang thi lm c tht hu, tht ngon - Vỡ Lang Liờu c thn - HS c bỏo mng? - HS tr li * GV: Cỏc nhõn vt m cụi, bt hnh thng c thn, bt hin lờn giỳp mi b tc - Lang Liờu: - Vỡ thn ch mỏch bo m khụng lm giỳp l vt cho lang Liờu? + Trong cỏc vua, chng l ngi rhit thũi nht + Tuy l Lang nhng t ln lờn chng riờng, chm lo vic ng ỏng, trng lỳa, trng khoai Lang Liờu thõn thỡ vua nhng phn thỡ gn gi vi dõn thng - Thn dnh ch cho ti nng sỏng to ca Lang Liờu - T gi ý, lang Liờu ó lm hai loi bỏnh Kt thỳc truyn: Kt qu cuc thi - Kt qu cuc thi ti gia cỏc ụng Lang nh th no? - Vỡ hai th bỏnh ca lang Liờu c vua chn t Tri, t, Tiờn Vng v Lang Liờu c chn ni ngụi vua? TaiLieu.VN - Lang Liờu c chn lm ngi ni ngụi - Hai th bỏnh ca Lang Liờu va cú ý ngha thc t: quớ ht go, trng ngh nụng (l ngh gc ca t nc lm cho ND Page - HS c phn - HS tr li c no m) va cú ý ngha sõu xa: cao s th kớnh Tri, t v t tiờn ca nhõn dõn ta - Hai th bỏnh hp ý vua chng t ti c ca ngi cú th ni vua em cỏi quớ nht ca tri t ca rung ng chớnh tay mỡnh lm m tin cỳng Tiờn Vng, dõng lờn vua thỡ ỳng l ngi ti nng, thụng minh, hiu tho * ý ngha ca truyn: - Gii thớch ngun gc hai loi bỏnh c truyn - Truyn thuyt bỏnh chng, bỏnh giy cú nhng ý ngha gỡ? - Gi thớch phong tc lm bỏnh chng, bỏnh giy v tc th cỳng t tiờn ca ngi Vit - cao ngh nụng trng lỳa nc - Quan nim vt thụ s v Tri, t - c m vua sỏng, tụi hin, t nc thỏi bỡnh, nhõn dõn no m - HS tho lun nhúm phỳt TaiLieu.VN Page Hot ng Hng dn HS thc hin phn ghi nh 3: III GHI NH: SGK- TR12 - Hc truyn ny, chỳng ta cn - HS c ghi nh iu gỡ? Hot ng Hng dn HS luyn IV Luyn tp: - úng vai Hựng Vng k li - HS k truyn bỏnh chng, bỏnh Giy? Tp k chuyn 2.ý ngha ca phong tc ngy tt nhõn dõn ta lm bỏnh chng, - HS trao i cp bỏnh giy phỳt - cao ngh nụng, cao s th kớnh Tri, t v t tiờn ca nhõn dõn ta Cha ụng ta ó xõy dng phong tc quỏn ca mỡnh t nhng iu gin d nhng rt linh thiờng, giu ý nghió Quang cnh ngy tt nhõn TaiLieu.VN Page dõn ta gúi hai loi bỏnh cũn cú ý ngha gi gỡn truyn thng hoỏ m bn sc dõn tc v lm sng li truyn thuyt Bỏnh chng, bỏnh giy Ch v phõn tớch mt s chi tit truyn m em thớch nht - c truyn ny, em thớch nht - HS tr li cỏ - Lang Liờu c thn bỏo chi tit no? Vỡ sao? nhõn mng: õy l chi tit thn kỡ lm tng sc hp dn ca truyn, nờu lờn giỏ tr ca ht go mt t nc m c dõn sng bng ngh nụng, th hin cỏi ỏng quớ, cỏi ỏng trõn trng ca sn phm ngi lm - Li ca vua núi v hai loi bỏnh: õy l cỏch "c", cỏch "thng thc" nhn xột v hoỏ Nhng cỏi bỡnh thng, gin d song li nhiu ý ngha sõu sc ú cng chớnh l ý nghió t tng, tỡnh cm ca nhõn dõn v hai loi bỏnh v phong tc lm bỏnh Hớng dẫn học tập: - Học bài, thuộc ghi nhớ - Soạn bài: Từ cấu tạo từ tiếng Việt TaiLieu.VN Page ... nghĩa truyện: - Giải thích nguồn gốc hai loại bánh cổ truyền - Truyền thuyết bánh chưng, bánh giầy có ý nghĩa gì? - Gải thích phong tục làm bánh chưng, bánh giầy tục thờ cúng tổ tiên người Việt -... Đóng vai Hùng Vương kể lại - HS kể truyện bánh chưng, bánh Giầy? Tập kể chuyện 2.ý nghĩa phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chưng, - HS trao đổi cặp bánh giầy phút - Đề cao nghề nông, đề cao... bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh để dâng vua - Vua cha chọn bánh lang Liêu để tế trời đất Tiên Vương nhường cho chàng - Từ nước ta có tục làm bánh TaiLieu.VN Page chưng, bánh giầy vào ngày tết Chú
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn