Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

27 367 0
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 21:44

Tài liệu tham khảo Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MC LC Mở đầu 1 Phần I : Quá trình hình thành, phát triển cơ cấu tổ chức của Chi nhánh .2 I.1.Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2 I.2.Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên .2 I.3.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 3 I.3.1.Mô hình tổ chức 3 I.3.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban .4 I.3.2.1. Phòng tổ chức hành chính 4 I.3.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp .4 I.3.2.3. Phòng khách hàng cá nhân .5 I.3.2.4. Phòng quản lí rủi ro .5 I.3.2.5. Phòng tổng hợp .6 I.3.2.6. Phòng kế toán 6 I.3.2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ 7 Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên .8 II.1. Các hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 8 II.1.1. Tình hình huy động vốn 9 II.1.2. Tình hình sử dụng vốn 12 II.1.3 . Tình hình d nợ tín dụng: 15 II.1.4 Phân tích kết quả kinh doanh: 17 II.2. Phân tích một số hoạt động chủ yếu của chi nhánh 19 II.2.1 Kiểm soát chứng từ 19 II.2.2 Quy trinh kiểm soát .19 II.2.3. Mô tả 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần III: Nhận xét - kết luận phơng hớng hoạt động năm 2010 của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 21 III.1. Nhận xét về môi trờng kinh doanh .21 III.2. Ưu - Nhợc điểm 21 III.2.1. Ưu điểm 21 III.2.2. Nhợc điểm .21 III.3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên .22 III.3.1. Các giải pháp .22 Kết luận 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mở đầu Ngân hàng luôn là xơng sống trong nền kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của ngân hàng. Xây dựng phát triển hệ thống ngân hàng luôn là một yêu cầu nhiệm vụ quan trọng. Ngày nay hệ thống ngân hàng lớn mạnh phát triển không ngừng cả về mặt chất lợng số lợng vì vậy tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng cao. Trong xu thế đó các ngân hàng phải thực sự nỗ lực tự cải thiện năng lực của mình sức khỏe của ngân hàng mình, nh một điều tất yếu lĩnh vực Marketing ngân hàng ngày càng đợc chú trọng. Trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên, em đã luôn chú trọng đến vấn đề Marketing ngân hàng nhận thấy Ngân hàng Nông nghiệp nói chung NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên nói riêng rất chú trọng đến vấn đề này. Đây là một điểm khá mới mẻ trong hoạt động ngân hàng ngân hàng Nông nghiệp là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này. Với những định hớng nêu trên trong bản báo cáo này em đã thực hiện bản báo cáo theo những phần trọng tâm nh sau: Phần I: Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu bộ máy của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Phần III: Nhận xét kết luận. Do thời gian thực tập quá trình thu thập dữ liệu hạn chế nên bản báo cáo thực tập của em không thể tránh khỏi những thiếu xót về nội dung cũng nh hình thức trình bày. Em kính mong nhận đợc sự nhận xét đóng góp của thầy cô để báo cáo thực tập của em đợc hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần I : Quá trình hình thành, phát triển cơ cấu tổ chức của Chi nhánh I.1.Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đợc thành lập theo Nghị định 53/NĐ-HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trởng (Nay là chính phủ) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái nguyênchi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Với nhiệm vụ là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua 20 năm hoạt động với cơ sở vật chất ban đầu tiếp nhận từ các chi nhánh của Ngân hàng Nhà nớc còn nghèo nàn, lạc hậu đến nay đã có những bớc tiến vợt bậc. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên có trụ sở chính tại số 279 đờng Thống nhất Thành phố Thái Nguyên, với tổng số 359 cán bộ, trong đó cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm tỷ lệ 52,8% có đủ năng lực thực hiện chức năng kinh doanh đa năng. Các hoạt động của ngân hàng đã đợc tin học hoá, tất cả các chi nhánh đã đợc trang bị đầy đủ máy vi tính đợc kết nối nội bộ trong phạm vi toàn ngân hàng nông nghiệp tỉnh theo đờng truyền riêng. Các chi nhánh loại III đều đợc trang bị xe chuyên dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán bộ thờng xuyên đợc đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ cũng nh các kỹ năng khác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh trong thời hội nhập. I.2.Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng nh đòi hỏi của các thành phần kinh tế, trong những năm gần đây chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên hoạt động các nghiệp vụ cơ bản nh sau: -Tiếp nhận vốn ủy thác, tài trợ do NHNo&PTNT Việt Nam chỉ định để thực hiện chơng trình văn hóa, kinh tế, xã hội. -Chiết khấu thơng phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu các giấy tờ trị giá bằng tiền. Làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng, cất giữ, bảo quản, quản lí các chứng khoán, giấy tờ có giá các tài sản quý khác cho khách hàng. -Thực hiện các dịch vụ t vấn về tiền tệ, đại lý ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, quản lý tiền vốn các dự án đầu t phát triển theo yêu cầu khách hàng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.3.Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Bộ máy quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên đợc tổ chức thành ban giám đốc các phòng ban chức năng. Ban giám đốc gồm: 1 giám đốc 4 phó giám đốc. Các phòng ban gồm: phòng tổ chức hành chính, phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng khách hàng cá nhân, phòng quản lí rủi ro, phòng tổng hợp, phòng kế toán, phòng tiền tệ kho quỹ. I.3.1.Mô hình tổ chức. Sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 3 Giám đốc Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng khách hàng cá nhân Phòng quản lí rủi ro Phòng tổng hợp Phòng kế toán Phó giám đốc 1 Phó giám đốc 3Phó giám đốc 2 Các chi nhánh trực thuộc Phó giám đốc 4 phụ trách 1 chi nhánh trực thuộc Các phòng giao dịch thuộc chi nhánh loại 3 Phòng tiền tệ kho quỹ Phòng tổ chức hành chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.3.2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. I.3.2.1. Phòng tổ chức hành chính. a.Chức năng: -Tổ chức cán bộ đào tạo tại chi nhánh theo đúng chính sách của Nhà nớc. -Quản trị các hoạt động văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện các công tác bảo vệ an ninh, an toàn chi nhánh. b.Nhiệm vụ: -Thực hiện quy định về tiền lơng, bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên trong toàn chi nhánh. -Quản lí lao động tuyển dụng lao động, điều động sắp xếp cán bộ phù hợp với chức năng trình độ yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh. -Mua sắm tài sản, công cụ lao động, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. -Theo dõi, bảo dỡng sửa chữa tài sản công cụ lao động theo ủy quyền. I.3.2.2. Phòng khách hàng doanh nghiệp. a.Chức năng: -Giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với chi nhánh. -Khai thác vốn bằng Việt Nam đồng ngoại tệ. -Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng, quảng cáo tiếp thị, giới thiệu bán các sản phẩm dịch vụ. b. Nhiệm vụ: -Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ ngoại tệ. -Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng. -Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng. -Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam. -Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro. -Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng có nhu cầu quan hệ giao dịch đang có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.3.2.3. Phòng khách hàng cá nhân. a.Chức năng: -Phòng khách hàng cá nhân là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ ngoại tệ. -Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành của ngân hàng Nhà nớc hớng dẫn của NHNo&PTNT Việt Nam. -Trực tiếp quản cáo, tiếp thị, giới thiệu, bán các sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng cá nhân, quản lí hoạt động các quỹ tiết kiệm điểm giao dịch. b.Nhiệm vụ: -Khai thác các nguồn vốn bằng VNĐ ngoại tệ. -Tiếp thị hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, t vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của ngân hàng. -Thẩm định, xác định, quản lí các giới hạn tín dụng cho khách hàng cá nhân. -Quản lí các khoản tín dụng đã đợc cấp, quản lí tài sản đảm bảo theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam. -Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho phòng quản lí rủi ro. -Thực hiện chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng cá nhân có quan hệ có nhu cầu giao dịch tín dụng với chi nhánh. I.3.2.4. Phòng quản lí rủi ro. a.Chức năng: -Đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng, thẩm định hoặc tái thầm định khách hàng, dự án, phơng án đề nghị cấp tín dụng. -Chịu trách nhiệm quản lí xử lí các khoản nợ có vấn đề (Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, nợ quá hạn, nợ xấu ). -Quản lí, khai thác xử lí tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định của Nhà nớc nhằm thu hồi các khoản nợ gốc lãi tiền vay, quản lí, theo dõi, thu hồi các khoản nợ đã đợc xử lí rủi ro. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b.Nhiệm vụ: -Đề xuất mức tăng trởng tín dụng, đề xuất danh sách khách hàng cần hạn chế, tín dụng hoặc ngừng quan hệ tín dụng. -Theo dõi quản lí các khoản nợ có vấn đề, nợ quá hạn. -Thực hiện thẩm định độc lập, tái thẩm định, đánh giá rủi ro. -Chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánh. -Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ tín dụng, giám sát thực hiện các khoản cấp tín dụng việc nhập dữ liệu đối với khách hàng có quan hệ tín dụng tại chi nhánh. I.3.2.5. Phòng tổng hợp. a.Chức năng: -Phòng tổng hợp có chức năng tham mu cho giám đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh tổng hợp. -Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh. -Thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh. b.Nhiệm vụ: -Dự kiến kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính. -Phân tích đánh giá tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kết quả kinh doanh của chi nhánh. -Làm đầu mối các báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nớc NHNo&PTNT Việt Nam. -Làm công tác thi đua của chi nhánh. I.3.2.6. Phòng kế toán. a.Chức năng: -Phòng kế toán có chức năng quản lí tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh, -Cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lí, hạch toán các giao dịch. b.Nhiệm vụ: -Chỉ đạo bộ phận thanh toán điện toán, quản lí hệ thống giao dịch trên máy, thực hiện mở, đóng giao dịch cho chi nhánh hàng ngày. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Nhận các dữ liệu tham số mới nhất từ NHNo&PTNT Việt Nam, thiết lập thông số đầu ngày để thực hiện hoặc không thực hiện các giao dịch, phối hợp đảm bảo thông suốt. -Thực hiện các giao dịch thanh toán với khách hàng: mở đóng các tài khoản, thực hiện các giao dịch, bán Séc cho khách hàng. I.3.2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ. Chức năng nhiệm vụ: -Quản lí an toàn kho quỹ, quản lí quỹ tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nớc NHNo&PTNT Việt Nam. -ng thu tiền từ các quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch trong ngoài quầy. -Thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có thu chi tiền mặt lớn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần II: Thực trạng hoạt động sản xuất- kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. II.1. Các hoạt động cơ bản của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên. NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên hoạt động theo chỉ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam linh hoạt áp dụng các chính sách của chi nhánh để phù hợp với tình hình của địa bàn hoạt động. Do vậy NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên có các hoạt động kinh doanh nh sau: a. Huy động vốn : Nhận tiền gửi có kì hạn không kì hạn bằng VNĐ ngoại tệ của các tổ chức kinh tế dân c. Nhận tiền gửi tiết kiệm dới nhiều hình thức phong phú hấp dẫn: tiết kiệm có kì hạn không kì hạn bằng VNĐ ngoại tệ, tiết kiệm dự thởng tiết kiệm tích lũy. Các thông tin về lãi suất, kì hạn mới luôn đợc cập nhật niêm yết rộng rãi cho khách hàng đợc biết lựa chọn kì hạn cho thích hợp. Phát hành kì phiếu, trái phiếu. Tuy nhiên mảng huy động này chỉ chiếm tỉ trọng vốn nhỏ trong cơ cấu vồn của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên (0.16% các công cụ nợ). b. Cho vay đầu t : Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ ngoại tệ. Cho vay trung dài hạn bằng VNĐ ngoại tệ. Tài trợ xuất, nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Đồng tài trợ cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài. Cho vay tài trợ theo chơng trình lớn của NHNo&PTNT Việt Nam của Ngân hàng trung ơng (hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa nhỏ) các hiệp định tín dụng khung. Thấu chi, cho vay tiêu dùng. Hùn vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng các tổ chức định chế tài chính trong nớc quốc tế. 8 [...]... tích một số hoạt động chủ yếu của chi nhánh II.2.1 Kiểm soát chứng từ Do là một chi nhánh lớn của tỉnh Thái Nguyên, NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên phải kiểm soát một lợng lớn các giao dịch, trong thời gian thực tập em đã có dịp tham gia vào một phần các quy trình kiểm soát chứng từ của chi nhánh: Nh đã nêu trên, chi nhánh có quan hệ giao dịch với gần 400 khách hàng doanh nghiệp hàng nghìn khách hàng cá... tỉnh Thái Nguyên nằm ở trung tâm của thành phố Thái Nguyên, nơi ngã t giao cắt của rất nhiều tuyến giao thông quan trọng, là nơi hội tụ của nhiều ngân hàng, cửa hàng, công ty kinh doanh, các trụ sở giao dịch, các ngân hàng lớn Đây là một trong những u thế của ngân hàng trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bởi nhu cầu về sử dụng các dịch vụ của khách hàng là rất lớn Bên cạnh đó còn... trọng tâm của ngân hàng Phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích mới, quản trị rủi ro, an ninh bảo mật, đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng, phát triển dịch vụ thanh toán chuyển tiền, chi trả kiều hối Những mục tiêu giải pháp trên hoàn toàn phù hợp với khả năng của ngân hàng, đáp ứng những nhu cầu của thực tế Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên là một ngân hàng hội... 21%, đến năm 2009 tăng hẳn 51% so với năm 2008 Năm 2008 những tháng đầu năm 2009 do kinh tế có sự tăng trởng vợt bậc nên nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh là vô cùng lớn, thêm vào đó nguồn vốn của ngân hàng luôn ổn định nên tạo đợc sự tín nhiệm ở khách hàng, nhờ thế mà hoạt động cho vay của ngân hàng luôn tạo đợc nguồn doanh thu lớn ổn định cho ngân hàng Cho vay trung hạn của ngân hàng cũng... chung là sự phát triển bền vững của ngân hàng Ngân hàng luôn có những định hớng chi n lợc sớm phù hợp với từng thời kì, tạo cho ngân hàng sự chủ động trong mọi hoàn cảnh Nguồn lực cán bộ chất lợng làm việc hiệu quả cũng là một thành công của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên, tạo nên những thành công cho các hoạt động của ngân hàng Bên cạnh đó thị trờng luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro, vì vậy Ngân hàng cần... Ngân hàng cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các cán bộ trong khâu thẩm định quản trị để cải thiện ổ định hơn tình hình d nợ tín dụng trong các năm tiếp theo II.1.4 Phân tích kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh phản ánh phần nào hoạt động tài chính của ngân hàng, qua đó ta có thể đánh giá năng lực của ngân hàng cũng nh sức khỏe của ngân hàng đó Để tìm hiểu rõ hơn về NHNo&PTNT tỉnh Thái. .. nhạy cảm này Do ngân hàng có lợi thế là ngân hàng lớn, uy tín nên tuy lãi suất có phần thấp hơn các ngân hàng thơng mại khác nhng vẫn rất đợc khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ cũng nh tiếp tục gửi tiền tại chi nhánh Trong thời buổi kinh tế suy thoái ngoài chức năng kinh doanh tiền thì ngân hàng còn phải kinh doanh cả niềm tin, có nh vậy ngân hàng mới có thể tồn tại, phát triển vợt qua đợc giai... vốn thị trờng tiền tệ trong nớc quốc tế Trong mảng cho vay đầu t NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên chú trọng vào việc cho vay các doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời, các làng nghề, các doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động an toàn, các khu công nghiệp (kết hợp với khâu thẩm định quản lí rất chặt chẽ) Chính vì vậy mảng cho vay đầu t này là mảng chính trong hoạt động thu phí dịch vụ của ngân hàng. .. này sự cạnh tranh khốc liệt về khuyến mại của các ngân hàng Hơn nữa NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên luôn áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt uy tín đối với khách hàng nên lợng vốn huy động không có gì biến động lớn, vẫn đảm bảo các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đem lại khả năng sinh lời 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Biểu đồ tình hình huy động. .. chủ yếu của ngân hàng, mục tiêu của ngân hàng trong những năm tới là sẽ tích cực phát triển mảng dịch vụ này, biến nó trở thành nguồn thu chính cho ngân hàng Phần Chi: Do nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng là huy động tiền gửi nên phần chi cho trả lãi cũng luôn chi m tỉ trọng cao (76.78% năm 2007, 78.22% tổng Chi năm 2009) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Phòng khách hàng doanh nghiệp. Phòng khách hàng cá nhân. Phòng quản lí rủi ro., Tình hình huy động vốn., . Tình hình d nợ tín dụng:, Phân tích kết quả kinh doanh:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn