Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

2 795 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:34

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát toàn bài, giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, phù hợp với nội dung văn -Hiểu ý bài: nguyên nhân rừng bị tàn phá;thành tích khôi phục rừng; tác dụng rừng ngập mặn II Đồ dùng học tập: ảnh rừng ngập mặn SGK III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc Vườn chim, TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 256 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn đoạn 1:…sóng lớn đoạn 2:….Cồn Mờ(Nam Định) đoạn 3: lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó :quai đê, lấn biển, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai xói lở, danh từ riêng -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó :rừng ngập mặn , -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , quai đê, phục hồi, … đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? + chiến tranh, trình quai đê, lấn biển, làm đầm nuôi tôm làm phần rừng ngập mặn +Hậu quả: chắn bảo vệ đê không còn, đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ có gió, bão, sóng lớn đoạn Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học + tỉnh làm tốt công tác … đê điều + phát huy tác dụng bảo vệ vững đê biển; tăng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản tăng nhiều ; loài chim nước trở nên phong phú Lớp NX sửa sai ý mục I ...đoạn Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học + tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn