Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

3 480 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:34

Giáo án Tiếng Việt Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I- MỤC TIÊU - Hiểu “ khu bảo tồn đa dạng sinh học” qua đoạn văn gợi ý BT1 - Xếp từ ngữ hành động môi trường vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2 - Viết đoạn văn ngắn môi trường theo yêu cầu BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Bảng phụ trình bày nội dung BT2 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ Bài mới: : - HS lên bảng, HS khác làm giấy nháp - Yêu cầu HS đặt câu có quan hệ từ cho biết từ ngữ nối từ ngữ câu? - Gv nhận xét, chấm điểm - Nghe Bài cũ Bài mới: 1- Giới thiệu -GV giới thiệu 2- Hướng dẫn làm tập Bài tập : Đọc yêu cầu nội dung -1 hs đọc đọc yêu cầu, hs đọc nội - Gv gợi ý : Nghĩa cụm từ khu bảo tồn dung (đọc thích : rừng TaiLieu.VN Page đa dạnh sinh học thể nguyên sinh, lồi lưỡng cư, rừng đoạn văn thường xanh, rừng bán thường xanh), - Chú ý số liệu thống kê nhận xét lớp đọc thầm lồi động vật (55 lồi có vú, 300 lồi chim, 40 lồi bò sát ), thực vật (thảm thực -Hs đọc đoạn văn, trao đổi bạn vật phong phú, hàng trăm lồi cây) bên cạnh -Lời giải : - Nhận xét, KL làm Khu bảo tồn đa dạng sinh học nơi lưu giữ nhiều lồi động vật thực vật Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng có động vật, có thảm thực vật phong phú Bài tập : Đọc yêu cầu nội dung -1 hs đọc đọc yêu cầu, hs đọc nội dung, lớp đọc thầm -Nhóm hoạt động hồn thành Đại diện nhóm tiếp nối - Tổ chức cho HS xếp từ theo hình thức trò trình bày kết chơi - Gv phát bút giấy khổ to 2-3 nhóm -Lời giải : * Hành động bảo vệ môi trường - trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc *Hành động phá hoại môi trường -phá rừng, đánh cá mìn, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá điện, buôn bán thú vật hoang dã Nhận xét, Kl làm đúng, tuyên dương Bài tập : Đọc yêu cầu -Hs đọc yêu cầu BT : em chọn cụm từ BT2 làm đề tài, viết đoạn văn khoảng câu đề tài - Gợi ý : viết đề tài hs tham gia phong -4 Hs nói đề tài chọn viết trào trồng gây rừng ; viết hành động -Hs viết săn bắn thú rừng người -4HS theo dõi hai nhóm A,B, đọc viết TaiLieu.VN Page - GV theo dõi giúp đỡ HS nhóm B - Cả lớp gv nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố , dặn dò -Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -Nhận xét tiết học, biểu dương hs - HS nghe, thực học tốt -Yêu cầu hs viết chưa đạt đoạn văn BT3 nhà hồn chỉnh đoạn văn - Chuẩn bị sau : Luyện tập quan hệ từ TaiLieu.VN Page ... xếp từ theo hình thức trò trình bày kết chơi - Gv phát bút giấy khổ to 2-3 nhóm -Lời giải : * Hành động bảo vệ môi trường - trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc *Hành động phá hoại môi trường. .. rừng, đánh cá mìn, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá điện, buôn bán thú vật hoang dã Nhận xét, Kl làm đúng, tuyên dương Bài tập : Đọc yêu cầu -Hs đọc yêu cầu BT : em chọn cụm từ. .. nguyên sinh, lồi lưỡng cư, rừng đoạn văn thường xanh, rừng bán thường xanh), - Chú ý số liệu thống kê nhận xét lớp đọc thầm lồi động vật (55 lồi có vú, 300 lồi chim, 40 lồi bò sát ), thực vật (thảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn