Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

3 559 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:20

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I- MỤC TIÊU Rèn kĩ nói : - HS kể lại câu chuyện đọc (hay nghe) có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn - Hiểu trao đổi bạn bè ý nghĩa câu chuyện kể; biết nghe nhận xét lời kể bạn II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường ( GV HS sưu tầm ) III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS kể lại 1,2 đoạn tồn câu - HS lên bảng thực chuyện Người săn nai yêu cầu HS khác nhận xét - Nói điều em hiểu qua câu chuyện - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : Trong tiết kể chuyện tuần Nghe trước, em nghe cô kể câu chuyện Người săn nai Hôm 2- Hướng dẫn kể chuyện : a)Hướng dẫn hs hiểu đề : - Đọc đề -1 hs đọc đề - Ghi đề lên bảng TaiLieu.VN Page - Gv gạch cụm từ nghe, đọc bảo vệ môi trường đề - Yêu cầu đọc phần gợi ý -3 HS nối tiếp hau đọc gợi ý 1,2,3 HS đọc thành tiếng đoạn văn tập tiết LTVC tuần 12 để nắm yếu tố bảo vệ môi trường - HS nối tiếp nêu theo gợi ý + Hãy giới thiệu tên câu chuyện em chọn kể ? Đó chuyện ? Em đọc truyện sách báo ? Hoặc em nghe thấy truyện đâu ? b) Thực hành kể chuyện nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS cách hoạt động nhóm : + Giới thiệu tên truyện -HS dựa vào gợi ý kể theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện + Kể chi tiết thể rõ hành động nhân vật nhằm bào vệ môi trường + Trao đổi ý nghĩa truyện c) Kể trước lớp - HS thi KC trước lớp ; đối thoại - Tổ chức cho HS thi kể, HS khác lắng nghe bạn nội dung, ý nghĩa để hỏi lại bạn tình tiết nội dung, ý nghiõa câu chuyện câu chuyện - Nhận xét bạn có câu chuyện hay nhất, bạn - Cả lớp bình chọn câu chuyện hay kể hấp dẫn nhất, có ý nghĩa nhất, người kể - Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm chuyện hấp dẫn 3- Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học - Nghe tốt - Chuẩn bị trước nội dung Kể chuyện TaiLieu.VN Page chứng kiến tham gia ; nhớ – kể lại hành động dũng cảm bảo vệ môi trường mà em thấy, việc thuyết trình em người xung quanh làm để bảo vệ môi trừơng TaiLieu.VN Page ...- Gv gạch cụm từ nghe, đọc bảo vệ môi trường đề - Yêu cầu đọc phần gợi ý -3 HS nối tiếp hau đọc gợi ý 1,2,3 HS đọc thành tiếng đoạn văn tập tiết LTVC tuần 12 để nắm yếu tố bảo vệ môi... ý + Hãy giới thiệu tên câu chuyện em chọn kể ? Đó chuyện ? Em đọc truyện sách báo ? Hoặc em nghe thấy truyện đâu ? b) Thực hành kể chuyện nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS cách... thi kể, HS khác lắng nghe bạn nội dung, ý nghĩa để hỏi lại bạn tình tiết nội dung, ý nghiõa câu chuyện câu chuyện - Nhận xét bạn có câu chuyện hay nhất, bạn - Cả lớp bình chọn câu chuyện hay kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn