Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông

3 462 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

Giáo án Tiếng việt Chính tả (nhớ – viết) : TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I- MỤC TIÊU Nhớ viết lại tả thơ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà Trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự Làm BT(2)a/b, BT(3) a/b II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số tờ phiếu viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc BT2a 2b để hs “bốc thăm”, tìm từ ngữ chứa tiếng - Giấy bút, băng dính (để dán bảng) cho nhóm thi tìm nhanh từ láy theo yêu cầu BT3a 3b III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - HS viết tiếp sức bảng + Tìm viết từ có chứa tiếng có vần uyên lớp tiếng chứa vần uyên, uyêt trả lời câu hỏi uyêt ? + Em có nhận xét cách đánh dấu tiếng có vần uyên uyêt ? - Nhận xét, ghi điểm - Nghe Bài : 1- Giới thiệu : GV giới thiệu 2- Hướng dẫn nhớ – viết: a) Trao đổi nội dung thơ: - Đọc thuộc lòng thơ TaiLieu.VN - HS đọc, lớp theo dõi, ghi nhớ bổ sung, sửa chữa cần Page - HS nêu ý kiến + Bài thơ cho em biết điều ? b) Hướng dẫn cách viết: - HS nêu +Bài gồm khổ thơ ? - HS nêu +Trình bày dòng thơ ? - HS nêu +Những chữ phải viết hoa ? - HS nêu, HS lên bảng, lớp viết vë nh¸p, nhận xét, bổ sung +Viết tên đàn ba-la-lai-ca ? - HS viết c) Viết tả d) Sốt lỗi, chấm - Chấm 10 - Hết thời gian qui định, yêu cầu HS tự sốt lại - 10 HS nộp - Nghe nhận xét - Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Treo bảng phụ - Đọc thầm - Chia lớp thành nhóm (2 nhóm hay mắc Cách chơi : HS tự chuẩn bị, sau lỗi BTa, nhóm hay mắc lỗi lên “bốc thăm” mở TBb) phiếu đọc to cho lớp nghe -Tổ chức cho HS “bốc thăm” cặp âm, vần cần cặp tiếng ghi phiếu (Vd : laphân biệt thi viết từ ngữ có tiếng chứa na) ; viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng đó, đọc âm, vần giấy nháp lên (Vd : la hét – nết na) - Nhận xét, KL løm - Yêu cầu đọc lại từ sau hồn thành - Cả lớp nhận xét bổ sung - Kết thúc trò chơi, vài hs đọc lại cặp từ ngữ ; em viết vào từ ngữ Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Chia lớp thành đội, tổ chức chơi tiếp sức - HS thi tìm từ láy (trình bày lên bảng lớp, HS viết từ) - Nhận xét, tuyên dương TaiLieu.VN - HS đọc, lớp đọc thầm Page - Gọi HS đọc lại từ vừa tìm - Mỗi HS viết vào từ láy - Yêu cầu viết vào 3- Củng cố , dặn dò: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực - Nghe học - Nhắc HS nhớ từ ngữ luyện tập để - Nghe không viết sai tả TaiLieu.VN Page ... tên đàn ba- la- lai- ca ? - HS viết c) Viết tả d) Sốt lỗi, chấm - Chấm 10 - Hết thời gian qui định, yêu cầu HS tự sốt lại - 10 HS nộp - Nghe nhận xét - Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả. .. thăm” cặp âm, vần cần cặp tiếng ghi phiếu (Vd : laphân biệt thi viết từ ngữ có tiếng chứa na) ; viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng đó, đọc âm, vần giấy nháp lên (Vd : la hét – nết na) - Nhận...- HS nêu ý kiến + Bài thơ cho em biết điều ? b) Hướng dẫn cách viết: - HS nêu +Bài gồm khổ thơ ? - HS nêu +Trình bày dòng thơ ? - HS nêu +Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn