Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

3 304 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I- MỤC TIÊU Biết lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh đẹp địa phương, đủ phần: mở bài, thân bài, kết Dựa vào dàn ý (phần thân bài), viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - HS sưu tầm tranh, ảnh cảnh đẹp địa phương III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Bài cũ : Hoạt động học - GV nhận xét , chấm điểm - HS nối tiếp đọc đoạn văn tả cảnh sông nước (đã viết tiết TLV trước, nhà em viết lại hồn chỉnh) HS khác nhận xét Bài : - Nghe 1- Giới thiệu : - Tổ trưởng báo cáo kết chuẩn bị thành viên tổ - Gọi HS lên bảng - Kiểm tra việc chuẩn bị - Nhận xét chuẩn bị HS - GV giới thiệu - Nghe, xác định nhiệm vụ học 2- Hướng dẫn luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm - Dựa kết quan sát có, lập dàn ý - Nghe chi tiết cho văn với đủ phần ; mở bài, thân TaiLieu.VN Page bài, kết + Phần mở em cần nêu ? -HS nối tiếp nêu + Em nêu nội dung phần thân bài? - HS nối tiếp nêu + Các chi tiết miêu tả cần xếp theo trình - HS nối tiếp nêu tự ? + Phần kết em cần nêu ? - HS nối tiếp nêu Lưu ý : Nếu muốn xây dựng dàn ý tả phần cảnh, tham khảo tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa Nếu muốn xây dựng - Nghe để tham khảo dàn ý tả biến đổi cảnh theo thời gian, tham khảo Hồng hôn sông Hương - Yêu cầu tự lập dàn ý cụ thể cho cảnh định - HS làm vào bảng phụ, HS tả khác làm vào - Yêu cầu HS làm vào bảng phụ trình bày - HS làm vào bảng phụ trình bày HS khác nhận xét, - Nhận xét, chốt dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa bổ sung phương em Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc gợi ý, lớp đọc thầm + Bài tập yêu cầu ? -1 HS nêu Gợi ý :* Nên chọn đoạn phần thân - HS dựa vào gợi ý để viết đoạn văn để chuyển thành đoạn văn * Mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm đoạn Các câu đoạn làm bật ý * Đoạn văn phải có hình ảnh Chú ý áp dụng biện pháp so sánh, nhân hóa cho hình ảnh thêm sinh động * Đoạn văn cần thể đựơc cảm xúc người viết TaiLieu.VN Page - GV chấm điểm đoạn viết số HS, đánh giá cao đọan tả chân thực, có ý riêng, không sáo rỗng - Một số HS nối tiếp đọc đoạn văn - Cả lớp GV nhận xét 3- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, khen HS có tiến - Nghe - Dặn HS viết đoạn văn chưa đạt yêu cầu - HS nhà viết lại để cô kiểm tra tiết TLV sau TaiLieu.VN Page ... cụ thể cho cảnh định - HS làm vào bảng phụ, HS tả khác làm vào - Yêu cầu HS làm vào bảng phụ trình bày - HS làm vào bảng phụ trình bày HS khác nhận xét, - Nhận xét, chốt dàn ý miêu tả cảnh đẹp... tiếp nêu Lưu ý : Nếu muốn xây dựng dàn ý tả phần cảnh, tham khảo tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa Nếu muốn xây dựng - Nghe để tham khảo dàn ý tả biến đổi cảnh theo thời gian, tham khảo Hồng hôn... thành đoạn văn * Mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm đoạn Các câu đoạn làm bật ý * Đoạn văn phải có hình ảnh Chú ý áp dụng biện pháp so sánh, nhân hóa cho hình ảnh thêm sinh động * Đoạn văn cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn