Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh

3 333 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (DỰNG ĐOẠN MỞ BÀI , KẾT BÀI) I- MỤC TIÊU Củng cố kiến thức đoạn mở bài, đoạn kết văn tả cảnh Biết cách viết kiểu mở bài, kết cho văn tả cảnh II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ, phiếu học tập, VBTTV5 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Bài cũ : - Gọi HS lên bảng Hoạt động học - HS nối tiếp đọc đoạn văn miêu tả tiết trước HS khác nhận xét - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : - Nghe 2- Hướng dẫn làm tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm + Đoạn mở theo kiểu trực tiếp, - Trả lời đoạn mở theo kiểu gián tiếp ? - Nhận xét cách chọn lớp, ghi lên bảng - Nhận xét chốt câu trả lời + Cách viết đoạn văn b có khác mà em cho mở gían tiếp ? + Em đọc câu văn nói đến kỉ niệm quê hương không ? TaiLieu.VN Page KL : (a) kiểu mở trực tiếp ; (b) kiểu mở gián tiếp - Nghe + Em thấy kiểu mở hay - HS nêu Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu ? - HS nêu GV gạch chân từ trọng tâm HS nêu -Yêu cầu thảo luận, làm theo nhóm - Chữa - Nhóm 4, đọc thầm đoạn văn, nêu nhận xét cách kết bài, ghi nhận xét vào phiếu -1 nhóm làm phiếu lớn dán lên bảng trình bày - Nhận xét chốt làm đúng, yêu cầu HS nhắc lại nội dung phiếu - KBKMR : Nói đến tình cảm + Thế kết KMR, kết người viết với cảnh tả KBMR : MR ? Nói đến tình cảm người viết với Các em thực hành kiểu tập cảnh tả Nói thêm việc làm nhằm tô đẹp thêm cho cảnh Bài 3: Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp đọc thầm + Đề yêu cầu ? HS nêu GV gạch chân từ trọng + Địa phương em có cảnh thiên tâm nhiên ? - HS nêu - Hướng dẫn quan sát tranh (cảnh thiên - Quan sát tranh theo yêu cầu nhiên điạ phương) + Em dự định tả cảnh ? - HS nêu GVgợi ý : em nói cảnh đẹp - Nghe gợi ý làm chung, sau giới thiệu cảnh đẹp cụ TaiLieu.VN Page thể địa phương - Nhận xét, ghi điểm -2 HS viết vào giấy khổ to, HS khác viết vào -2 HS viết vào giấy khổ to trình bày bài, HS khác nhận xét, bổ sung - HS làm đọc làm (3 HS đọc mở bài, HS đọc kết bài), lớp theo dõi, nhận xét 3- Củng cố , dặn dò: - Trò chơi : Ai nhanh ? Ai ? - Cả lớp chơi - Đọc đoạn mở bài, đoạn kết -1 HS đọc - Nhận xét trò chơi - HS nêu Nhận xét tiết học Dặn HS viết mở bài, kết chưa đạt nhà viết lại - Nghe - Hướng dẫn chuẩn bị sau - Nghe TaiLieu.VN Page ... Thế kết KMR, kết người viết với cảnh tả KBMR : MR ? Nói đến tình cảm người viết với Các em thực hành kiểu tập cảnh tả Nói thêm việc làm nhằm tô đẹp thêm cho cảnh Bài 3: Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp... theo nhóm - Chữa - Nhóm 4, đọc thầm đoạn văn, nêu nhận xét cách kết bài, ghi nhận xét vào phiếu -1 nhóm làm phiếu lớn dán lên bảng trình bày - Nhận xét chốt làm đúng, yêu cầu HS nhắc lại nội dung... kiểu mở gián tiếp - Nghe + Em thấy kiểu mở hay - HS nêu Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu ? - HS nêu GV gạch chân từ trọng tâm HS nêu -Yêu cầu thảo luận, làm theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn