Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

3 505 10
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIÊN NHIÊN I- MỤC TIÊU - Hiểu nghĩa từ thiên nhiên; nắm số từ ngữ vật, tượng thiên số thành ngữ, tục ngữ; tìm từ ngữ tả không gian, tả sông nước dặt câu với từ ngũtìm ý a,b,c BT3, BT4 - HS nhóm A,B hiểu ý nghĩa thành ngư,õ tục ngữ BT2; có vốn từ phong phú biết đặt câu với từ tìm ý d BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Từ điển HS vài trang photo phục vụ học - Bảng phụ ghi sẵn nội dung BT2 - Một số tờ phiếu để HS làm BT3 -4 theo nhóm III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Bài cũ : - Gọi HS lên bảng Hoạt động học - HS nêu lại BT4 tiết LTVC trước - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : giúp em mở rộng, hệ thống hóa vốn từ vật, tượng - Nghe thiên nhiên 2- Hướng dẫn làm tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu tự làm Gợi ý : - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Làm việc theo nhóm đôi Dùng bút chì khoanh vào chữ trước dòng giải - nhóm trình bày, nhóm thích từ thiên nhiên khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét KL : Ý b : Tất TaiLieu.VN Page không người tạo Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm việc theo nhóm dựa vào hướng dẫn : - Nhóm bàn làm việc theo hướng dẫn + Đọc kĩ câu thành ngữ, tục ngữ + Tìm hiểu nghĩa câu + Gạch chân từ vật tượng thiên nhiên - nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét KL làm Dành cho nhóm A,B: - nhóm trình bày + Hãy giải thích thành ngữ, tục ngữ ? + Lên thác xuống ghềnh : gặp nhiều gian lao , vất vả sống + Góp gió thành bão : Tích nhiều nhỏ thành lớn + Nước chảy đá mòn : Kiên trì, bền bỉ việc lớn làm xong + Khoai đất lạ, mạ đất quen : Khoai phải trồng đất lạ, mạ phải trồng đất quen mối tốt - Thi đọc thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ - Học thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm việc theo nhóm dựa vào hướng dẫn : - Nhóm4, nhận phiếu làm việc theo hướng dẫn + Tìm từ theo yêu cầu ghi vào phiếu + Đặt câu miệng với từ mà nhóm tìm - Trình bày TaiLieu.VN - Dán phiếu, đại diện trình Page - Cả lớp gv nhận xét , kết luận nhóm thắng bày kết Sau HS nhóm thực tốt yêu cầu : tìm từ nhóm nối tiếp đặt đặt câu câu với từ tìm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu làm việc theo nhóm - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Tổ chức thi tiếp nối tìm từ thành viên -Nhóm tổ thực theo yêu cầu tổ - Các tổ thi - Nhận xét tuyên dương 3- Củng cố , dặn dò : + Tiết LTVC hôm nay, em học chủ đề - HS nêu ? - Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Dặn HS viết thêm vào từ ngữ tìm đựơc BT3,4 ; thực hành nói, viết từ ngữ - Chuẩn bị : Luyện tập từ nhiều nghĩa TaiLieu.VN Page ... ghi vào phiếu + Đặt câu miệng với từ mà nhóm tìm - Trình bày TaiLieu.VN - Dán phiếu, đại diện trình Page - Cả lớp gv nhận xét , kết luận nhóm thắng bày kết Sau HS nhóm thực tốt yêu cầu : tìm từ. .. nhóm nối tiếp đặt đặt câu câu với từ tìm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu làm việc theo nhóm - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Tổ chức thi tiếp nối tìm từ thành viên -Nhóm... xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Dặn HS viết thêm vào từ ngữ tìm đựơc BT3,4 ; thực hành nói, viết từ ngữ - Chuẩn bị : Luyện tập từ nhiều nghĩa TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn