Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa

3 778 14
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I- MỤC TIÊU 1.Nhận biết nghĩa chung và nghĩa khác từ chạy; hiểu nghĩa gốc từ ăn hiểu mối liên hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển câu BT Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động tư (BT4) HS nhóm A, B biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - SGK, VBTTV5 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - HS nhắc lại kiến thức từ + Thế từ nhiều nghĩa? Hãy nêu lại nhiều nghĩa nêu lại BT2 phần luyện tập tiết LTVC trước BT2 tiết học trước? - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : Trong tiết LTVC trước, em tìm hiểu - Nghe từ nhiều nghĩa danh từ ( : răng, lưỡi, tai , lưỡi, đầu, cổ, lưng, mắt, tay, chân ) Trong học hôm nay, em tìm hiểu từ nhiều nghĩa động từ 2- Hướng dẫn làm BT : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, 2HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu làm - HS làm vào nháp , HS làm bảng - Lời giải : TaiLieu.VN Page Từ chạy Các nghĩa khác : (1) Bé chạy lon ton sân - Sự di chuyển nhanh chân (d) (2) Tàu chạy băng băng đường ray - Sự di chuyển nhanh phương tiện giao thông © (3) Đồng hồ chạy - Hoạt động máy móc (a) (4) Dân làng khẩn trương chạy lũ - Khẩn trương tránh điều không may xảy đến (b) - Nhận xét, KL làm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS nối tiếp đọc lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy câu cột A - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung ? Chốt : Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung vận động nhanh Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu tự làm (Gợi ý : gạch gạch nghĩa gốc, gạch nghĩa chuyển) Nhận xét KL làm - Thảo luận nhóm đôi để trả lời - Nghe - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm -1 HS lên bảng, HS khác làm vào PHT + Nghĩa gốc từ ăn ? - HS làm bảng trình bày, HS KL : Từ ăn từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc khác nhận xét bổ sung từ ăn hoạt động tự đưa thức ăn vào - Nối tiếp trả lời miệng - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội Bài : Đọc yêu cầu nội dung dung, lớp đọc thầm - HS lên bảng, HS khác làm vào TaiLieu.VN Page - Yêu cầu tự làm - Chấm nhận xét - HS nộp vở, nhận xét bạn bảng - Nhận xét KL làm 3- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt - HS nghe để thực - Dặn HS ghi nhớ điều học ; nhà viết thêm vào vài câu văn đặt BT4 - Chuẩn bị sau : Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên TaiLieu.VN Page ... nội dung, lớp đọc thầm + Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung ? Chốt : Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung vận động nhanh Bài : Đọc yêu cầu nội dung... bảng trình bày, HS KL : Từ ăn từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc khác nhận xét bổ sung từ ăn hoạt động tự đưa thức ăn vào - Nối tiếp trả lời miệng - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội Bài : Đọc yêu cầu nội dung... gạch nghĩa gốc, gạch nghĩa chuyển) Nhận xét KL làm - Thảo luận nhóm đôi để trả lời - Nghe - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm -1 HS lên bảng, HS khác làm vào PHT + Nghĩa gốc từ ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn