Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

4 491 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: hữu nghị - hợp tác I Mục tiêu Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác Biết đặt câu với từ, thành ngữ học II Đồ dùng dạy - học - Từ điển tiếng Việt (hoặc phô-tô cóp-pi vài trang phục vụ học) - Bút giấy khổ to để HS làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV kiểm tra HS phần Ghi nhớ (của tiết - Hai HS lên bảng thực theo yêu học trước) từ đồng âm, yêu cầu lấy ví cầu GV dụ phân tích minh họa - GV cho điểm, nhận xét việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Bài học hôm giúp em mở rộng, - HS lắng nghe hệ thống hóa vốn từ tình hữu nghị, hợp tác, làm quen với thành ngữ nói tình hữu nghị, hợp tác đặt câu với từ, thành ngữ học - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập1 - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận để làm - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi tập GVphát giấy khổ to, bút cho làm tập vào giấy nháp Hai đến ba hai đến ba nhóm làm nhóm làm giấy khổ to Nhắc HS tra từ điển từ không hiểu nghĩa - Gọi HS trình bày kết làm - Đại diện HS đứng lên trình bày kết làm nhóm Các nhóm làm giấy khổ to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập - Gọi HS đọc Bài tập TaiLieu.VN - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm Page - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân, HS lên bảng xong em trao đổi với bạn bên làm Sau làm xong HS trao đổi cạnh kết làm theo nhóm đôi kết làm - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bày kết nhận xét bạn làm Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - Gọi HS nhận xét chữa cho bạn - Nhận xét, chữa bảng Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm việc cá nhân làm vào - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - HS đứng lên đọc kết GV ý sửa lỗi ngữ pháp làm cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét, tuyên dương - HS nhận xét làm bạn bạn đặt chay Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS giải nghĩa câu thành - HS nêu cách hiểu em câu ngữ nhóm, GV hỗ trợ, gúp đỡ HS thành ngữ đó, nhóm nghe, nhận TaiLieu.VN Page hiểu xác nghĩa ba câu thành xét bổ sung giải nghĩa cho bạn ngữ: Sau nhóm trao đổi với ý + Bốn biển nhà: người khắp nơi nghĩa câu thành ngữ trước lớp đoàn kết người gia đình; thống mối + Kề vai sát cánh: đồng tâm hợp lực, chia sẻ gian nan người chung sức gánh vác công việc quan trọng + Chung lưng đấu sức: tương tự kề vai sát cánh - GV tổ chức cho nhóm thi đặt câu - Đại diện nhóm nối tiếp lần với thành ngữ lượt đứng dậy đọc câu văn đặt với thành ngữ - GV trọng tài, ghi điểm cho - Nhóm đặt nhiều câu nhóm nhóm nhóm thắng Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn HS học tập tích cực - Dặn HS nhà làm lại Bài tập đặt - HS lắng nghe nhà thực theo câu với tất thành ngữ vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page ... Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài. .. (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập... to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn