Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ

4 624 2
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Dùng Từ đồng âm để chơi chữ I Mục tiêu Hiểu dùng từ đồng âm để chơi chữ Bước đầu hiểu tác dụng biện pháp dùng từ đồng âm để chơi chữ; tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe II Đồ dùng dạy - học - Các mẩu chuyện, câu thơ, câu đố vui, sử dụng từ đồng âm để chơi chữ - Bảng phụ viết sẵn hai cách hiểu câu Hổ mang bò lên núi: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi Hổ mang bò lên núi (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi - Giấy khổ to, bút để HS làm III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS đọc kết làm Bài tập - Hai HS lên bảng thực theo yêu (tiết Luyện từ câu trước) mà em cầu GV hoàn thiện nhà vào - GVnhận xét, cho điểm việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Các em học từ đồng âm - HS lắng nghe Khi sử dụng từ đồng âm để chơi chữ người ta tạo câu nói gây bất TaiLieu.VN Page ngờ, thú vị cho người đọc, người nghe Để hiểu rõ vấn đề này, học Dùng từ đồng âm để chơi chữ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét - Yêu cầu HS đọc phần Nhận xét - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Phần nhận xét yêu cầu làm gì? - HS trả lời: đọc cho biết câu văn cho hiểu theo cách nào? Vì sao? - GV yêu cầu HS thực yêu cầu - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi theo nhóm đôi để làm - Yêu cầu nhóm trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày thảo luận kết thảo luận, lớp theo dõi nhận xét - GV đưa bảng phụ ghi đây, - HS lắng nghe chốt lại (theo lời giải) để HS hiểu Đáp án: Câu văn Hổ mang bò lên núi hiểu theo cách khác nhau: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi Hổ mang bò lên núi (Rắn) hổ mang (đang) bò lên núi Câu văn hiểu theo nhiều cách người viết biết sử dụng từ đồng âmđể chơi chữ Các tiếng hổ, mang từ hổ mang (chỉ tên loài rắn) đồng âm với từ hổ (con hổ) động từ mang (đưa vật từ nơi đến nơi khác) - Em hiểu dùng từ - Dùng từ đồng âm để chơi chữ dựa vào đồng âm để chơi chữ? tượng đồng âm, tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe TaiLieu.VN Page Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Hai đến ba HS đọc phần ghi nhớ SGK - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ và lấy ví dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, - HS làm vào giấy nháp, sau làm sau làm xong trao đổi kết xong trao đổi với bạn với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày - HS trình bày kết - GV theo dõi gọi HS nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét, GV chốt chốt lại ý kiến lại lời giải Đáp án: a) Đậu ruồi đậu dừng chỗ định; đậu xôi đậu đậu để ăn Bò kiến bò hoạt động; bò thịt bò bò b) Chín cho chín tinh thông; chín chín nghề số c) Tiếng Bác thứ từ xưng hô, tiếng bác thứ làm chín thức ăn cách đun nhỏ lửa quấy sền sệt Tiếng thứ từ xưng hô, tiếng thứ hai đổ nước vào để làm cho tan d) Từ đá có lúc động từ (hành động đưa chân nhanh làm tổn thương đối phương), có lúc danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, câu có hai cách hiểu khác nhau: - Con ngựa (thật)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá ngựa (thật) - Con ngựa (bằng)/ đá ngựa (bằng) đá,/ ngựa (bằng) đá/ không đá TaiLieu.VN Page ngựa (thật) - GV chốt lại : Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS, quan sát mẫu, tự làm - HS làm việc cá nhân Ba HS lên bảng Lưu ý HS đặt câu chứa làm (mỗi HS đặt hai câu mẫu) HS lớp làm vào hai từ đồng âm Ví dụ: Con cá mực để cạnh lọ mực - Gọi HS nhận xét, chữa bạn - Nhận xét, chữa bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - Năm đến bảy HS đọc làm của GV ý sửa lỗi ngữ pháp cách dùng từ cho HS (nếu có) Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà học nội dung Ghi nhớ - HS lắng nghe nhà thực theo làm lại tập vào yêu cầu GV TaiLieu.VN Page ... dụng từ đồng âm ể chơi chữ Các tiếng hổ, mang từ hổ mang (chỉ tên loài rắn) đồng âm với từ hổ (con hổ) động từ mang (đưa vật từ nơi đến nơi khác) - Em hiểu dùng từ - Dùng từ đồng âm để chơi chữ. .. sệt Tiếng thứ từ xưng hô, tiếng thứ hai đổ nước vào để làm cho tan d) Từ đá có lúc động từ (hành động đưa chân nhanh làm tổn thương đối phương), có lúc danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, ... lại : Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to toàn bài,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn