Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh

2 568 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:10

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ NHỚ - VIẾT: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH I Mục đích yêu cầu -Nhớ viết lại tả câu đẫ định Thư gửi học sinh,đoạn “Từ sau 80 năm giời…….của em” -Luyện tập cấu tạo vần;bước đầu làm quen với vần có âm cuối u Nắm qui tắc đánh dấu tiếng II Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng chép vần tiếngtrong hai dòng thơđã cho vào mô hình 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS nhớ -viết tả Cả lớp đọc thầm theo - Gọi 1-2 HS đọc thuộc - Em nêu … nội dung ? …nhiệm vụ toàn dân giao trách -Em tìm từ dễ viết sai ? nhiệm cho cháu HS… - GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) HS viết vào HS soát lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số –NX trước lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập -Gọi HS đọc Đọc ,nêu yêu cầu đề HS nối tiếp lên bảng điền vần dấu thanhvào mô hình (có thể đánh không đánh dấu vào âm chính) đáp án: SGVtr87 HS chữa ttrong VBT Bài Gọi HS đọc đề, xácđịnh y/c đề HS thảo luận nhóm Gọi HS nêu ý kiến HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -Ghi nhớ qui tắc đánh dấu tiếng Dấu đặt âm Gọi HS nhắc lại nhiều lần ...HS thảo luận nhóm Gọi HS nêu ý kiến H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -Ghi nhớ qui tắc đánh dấu tiếng Dấu đặt âm Gọi HS nhắc lại nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn