Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê

3 487 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kê I Mục tiêu Trên sở phân tích số liệu thống kê đọc Nghìn năm văn hiến, học sinh hiểu hình thức trình bày số liệu thống kê, tác dụng số liệu thống kê Biết thống kê số liệu đơn giản gắn với số liệu tổ HS lớp, trình bày kết thống kê theo biểu bảng II Đồ dùng dạy - học - Bút giấy khổ to ghi theo mẫu BT2 cho nhóm làm III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi hai đến ba HS đọc đoạn văn tả cảnh - Hai đến ba HS đứng chỗ đọc buổi ngày nhà em viết lại hoàn theo yêu cầu GV chỉnh nhà (theo yêu cầu tiết Tập làm văn trước) - GV nhận xét, cho điểm HS B Bài Giới thiệu - Trong sống hàng ngày thiếu - HS lắng nghe báo cáo thống kê Qua đọc Nghìn năm văn hiến, em biết số liệu thống kê Tiết học hôm giúp em hiểu tác dụng thống kê luyện tập thống kê số liệu đơn giản trình bày kết theo biểu bảng - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - GV yêu cầu HS đọc toàn nội dung - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc tập thầm SGK - GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê - HS nhìn vào bảng thống kê bài Nghìn năm văn hiến, trả lời câu hỏi tập đọc Nghìn năm văn hiến trả lời: sau: + Từ năm 1075 đến năm 1919 nước ta + Từ năm 1075 đến năm 1919 nước ta mở bao mở 185 khoa thi, lấy 2516 người đỗ tiến nhiêu khoa thi? Và lấy người đỗ sĩ tiến sĩ? + Số khoa thi, số tiến sĩ trạng nguyên + HS dựa vào bảng thống kê trả triều đại lời + Số bia số tiên tiến sĩ có khắc bia - Số bia số tiến sĩ (từ khoa thi năm lại đến ngày 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc bia lại đến ngày 82 bia 1306 tên tiến sĩ có khắc bia + Các số liệu thống kê trình bày + Các số liệu thống kê trình hình thức nào? bày hai hình thức: * Nêu số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia số tiến sĩ có tên khắc bia lại đến ngày nay) * Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên triều đại) + Nêu tác dụng số liệu thống kê? - Trình bày số liệu thống kê có tác dụng sau: * Giúp cho người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh số liệu * Các số liệu thống kê chứng hùng hồn, giàu sức thuyết phục chứng minh rằng: dân tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống văn hiến từ lâu đời Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Thống kê số HS tổ lớp theo yêu cầu: Tổng số HS tổ, số học sinh nữ, số học sinh nam, số HS giỏi - GV chia nhóm (mỗi nhóm tổ - HS làm việc theo nhóm, số liệu lớp) phát phiếu cho HS làm việc HS khá, giỏi tổ (nếu nắm không xác) em tham khảo ý kiến GV - Yêu cầu nhóm trình bày kết GV - Đại diện nhóm dán kết làm lớp nhận xét, chỉnh sửa, biểu dương nhóm lên bảng trình bày Cả lớp theo dõi, làm góp ý, bổ sung Lời giải, ví dụ: Tổ Tổng số HS Nữ Nam HS khá, giỏi Tổ 4 Tổ Tổ 5 Tổ Tổng số 33 17 16 23 - GV yêu cầu HS so sánh vài số liệu thống - HS nhìn bảng so sánh trả lời kê Chẳng hạn: Tổ có nhiều bạn học khá, giỏi nhất? Tổ có nhiều bạn nữ nhất, tổ nhất? - Yêu cầu Một HS nói tác dụng bảng thống - Bảng thống kê giúp ta thấy rõ kết quả, kê đặc biệt kết có tính so sánh Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, tuyên dương bạn - HS lắng nghe tích cực phát biểu ý kiến - Dặn HS nhà trình bày lại bảng thống kê - HS lắng nghe nhà thực theo vào yêu cầu GV ... tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống văn hiến từ lâu đời Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Thống kê số HS tổ lớp theo yêu cầu: Tổng.. .tập thầm SGK - GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê - HS nhìn vào bảng thống kê bài Nghìn năm văn hiến, trả lời câu hỏi tập đọc Nghìn năm văn hiến trả lời: sau: + Từ năm 10 75 đến năm... theo dõi, làm góp ý, bổ sung Lời giải, ví dụ: Tổ Tổng số HS Nữ Nam HS khá, giỏi Tổ 4 Tổ Tổ 5 Tổ Tổng số 33 17 16 23 - GV yêu cầu HS so sánh vài số liệu thống - HS nhìn bảng so sánh trả lời kê Chẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn