Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

4 469 5
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

Giáo án Tiếng việt Chính tả Nghe - viết: Lương ngọc quyến Cấu tạo phần vần I Mục tiêu Nghe - viết xác, trình bày tả Lương Ngọc Quyến Nắm mô hình cấu tạo vần Chép tiếng, vần vào mô hình II Đồ dùng dạy - học - Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần Bài tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS lên bảng lớp yêu cầu nhắc lại quy tắc tả với g/gh, ng/ngh, c/k viết từ: ghê gớm, bát ngát, nghe ngóng, kiên quyết, cống hiến, - GV nhận xét viết HS bảng B Dạy Giới thiệu - Trong Chính tả hôm nay, em nghe viết tả Lương Ngọc Quyến làm tập tả để nắm mô hình cấu tạo vần, chép tiếng, vần vào mô hình - GV ghi tên lên bảng Hướng dẫn HS nghe - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - GV đọc tả SGK GV ý đọc thong thả, rõ ràng, phát âm xác tiếng có âm, vần, HS dễ viết sai - GV nói nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến: giới thiệu chân dung, năm sinh, năm Lương Ngọc Quyến; tên ông đặt cho Hoạt động học - Hai HS lên bảng thực theo yêu cầu GV HS lớp viết từ ngữ vào giấy nháp - HS lắng nghe - HS nhắc lại tên đầu ghi vào - HS lắng nghe theo dõi SGK - HS lắng nghe nhiều đường phố, nhiều trường học tỉnh, thành phố nước ta b) Hướng dẫn viết từ khó trình bày tả - Yêu cầu HS nêu từ khó dễ lẫn viết - HS nêu: Những từ khó viết: mưu, khoét, tả xích sắt, - GV đọc cho HS viết từ vừa tìm - Ba HS lên bảng viết, HS lớp viết vào nháp - Sau HS viết xong, GV hướng dẫn HS - HS thực theo yêu cầu GV nhận xét bạn bảng đọc lại từ c) Viết tả - GV nhắc HS: gấp SGK, ý ngồi viết - HS lắng nghe tư thế; ghi tên vào dòng, sau chấm xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào ô li; viết hoa tên riêng có bài, - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc không lượt d) Soát lỗi chấm - Đọc toàn cho HS soát lỗi - HS dùng bút chì, đổi cho để soát lỗi, chữa - GV chấm nhanh từ -7 HS nhận - Cả lớp theo dõi, lắng nghe, tự đối chiếu với xét viết em SGK để sửa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu tập - Một HS đọc to trước lớp HS lớp đọc thầm SGK - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau - HS làm vào giấy nháp (hoặc làm xong trao đổi kết với bạn bên cạnh tập), sau làm xong trao đổi với bạn - Gọi HS trình bày, nhận xét chốt lại lời giải - HS trình bày kết Cả lớp theo dõi, nhận xét có kết đúng: a) Trạng (ạng), nguyên (uyên), Nguyễn (uyên), Hiền (iên), khoa (oa), thi (i) b) Làng (ang), Mộ (ô), Trạch (ạch), huyện (uyên), Cẩm (âm), Bình (inh) Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu - Một HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm GV dán ba tờ phiếu - HS làm vào Ba HS làm vào lên bảng, mời ba HS lên bảng thi làm phiếu bảng nhanh - Gọi HS lớp nối tiếp đọc - Nhiều HS đọc làm Cả lớp theo dõi, nhận xét - Gọi HS nhận xét, chữa bạn bảng - HS nhận xét, chữa (nếu sai) bảng (nếu sai) chốt lại lời giải Tiếng Vần âm đệm trạng âm âm cuối a ng nguyên u yê n Nguyễn u yê n iê n Hiền khoa o a thi i làng a Mộ ô Trạch a ch yê n Cẩm â m Bình i nh huyện u ng Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà tập viết lại - HS lắng nghe nhà thực theo yêu cầu GV lỗi hay viết sai tả ... Trạch (ạch), huyện (uyên), Cẩm (âm), Bình (inh) Bài tập - Gọi HS đọc to yêu cầu - Một HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm GV dán ba tờ phiếu - HS làm vào Ba HS làm vào lên... Gọi HS nhận xét, chữa bạn bảng - HS nhận xét, chữa (nếu sai) bảng (nếu sai) chốt lại lời giải Tiếng Vần âm đệm trạng âm âm cuối a ng nguyên u yê n Nguyễn u yê n iê n Hiền khoa o a thi i làng a... tên vào dòng, sau chấm xuống dòng, chữ đầu nhớ viết hoa, viết lùi vào ô li; viết hoa tên riêng có bài, - GV đọc câu phận ngắn - HS lắng nghe viết câu cho HS viết Mỗi câu phận câu đọc không lượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài lương ngọc quyến cấu tạo của phần vần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn