Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa

2 1,057 1
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:39

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu - Tìm từ đồng nghĩa màu sắc (3 màu tập 1) đặt câu với từ tìm BT1 (BT2) - Hiểu nghĩa từ ngữ học - Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh văn (BT3) II Đồ dùng dạy – học VBT Tiếng Việt , tập Bút 2,3 tờ phiếu khổ to to nội dung BT3 III Các hoạt động dạy – học Hoạt động dạy GV Hoạt động học HS A Kiểm tra bi cũ: -Hs trả lời B Bài mới: Giới thiệu – ghi đề Luyện tập : Bài tập 1: -GV yêu HS đọc tập xác định - HS mở SGK/13 yêu cầu tập -GV phát phiếu tập, yêu cầu HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Yêu cầu đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp – Lớp nhận xét sửa sai -GV nhận xét chốt lại tuyên dương nhóm làm nhanh, tìm nhiều từ - HS đọc tập xác định yêu cầu tập HS theo nhóm em trao đổi tìm từ đồng nghĩa với từ màu sắc cho -Đại diện nhóm dán kết lên bảng lớp nhận xét sửa sai * Từ đồng nghĩa với từ chỉ: a) Màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh lơ,… b) Màu đỏ: đỏ bừng, đỏ choé, đỏ chói, đỏ rực,… c) Màu trắng: trắng tinh, trắng toát, trắng muốt, … Bài tập2: d) Màu đen: đen sì, đen láy, đen -GV yêu HS đọc tập xác định đen,… yêu cầu tập -HS đọc tập xác định yêu -Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, bảng lớp (đặt câu có từ tìm tập 1) -GV mời dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức -Yêu cầu HS nhận xét bảng ( có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết hoa) Bài tập3: -GV yêu HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -GV phát phiếu tập cho HS, yêu cầu HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống -Yêu cầu HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai GV yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh - Yêu cầu HS sai sửa lại theo lời giải đúng: 3.Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học -Đọc lại đọan văn "Cá hồi vượt thác" cầu tập -Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức em đọc nhanh câu đặt với từ nghĩa vừa tìm Dãy khác nghe nhận xét -HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống em lên bảng làm bảng phụ -HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai điên cuồng nhô lên sáng rực gầm vang hối -2 HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh ... vào vở, bảng lớp (đặt câu có từ tìm tập 1) -GV mời dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức -Yêu cầu HS nhận xét bảng ( có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết hoa) Bài tập3: -GV yêu HS đọc yêu... cầu tập -Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức em đọc nhanh câu đặt với từ nghĩa vừa tìm Dãy khác nghe nhận xét -HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích... tập đoạn: Cá hồi vượt thác -GV phát phiếu tập cho HS, yêu cầu HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống -Yêu cầu HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai GV yêu cầu -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn