tạo đồng hồ đếm lùi 10 giây trong flash

10 551 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 08:33

Tạo đồng hồ đếm lùi 10 giây Khởi động chương trình thiết lập bản: - Khởi động chương trình Flash (ở sử dụng Flash CS3) - Chọn Flash (ActionScrip 2.0) bạn biết lập trình 3.0 chọn 3.0 - Màn hình hiển thị sau: - Bạn thiết lập kích thước trang đồng hồ (thường nhỏ để phù hợp với phương pháp chèn nhúng PowerPoint - khoảng 200 - 400 pixels vừa Kích chuột vào nút Size -> xuất hộp thoại bên - Đặt lại kích thước Dimensions 200 px (width), 200 px (height) - Thiết lập tốc độ khung hình giây/khung hình để tiện cho đồng hồ chạy tránh Timeline bị dài - Thiết lập mầu mục Background color (nếu cần thiết) Tạo đồng hồ Timeline: - Vẽ khung để hiển thị đồng hồ đếm lùi: + Chọn công cụ Rectangle Tool công cụ vẽ hình bên + Chọn màu để vẽ hình vuông cách kích chuột trái vào màu theo ý thích công cụ Fill tool (công cụ bên công cụ Stroke color + Huỷ đường viền qua công cụ Stroke color (chọn gạch chéo màu đỏ để vẽ hình đường viền nữa) + Vẽ vào trang hình chữ vuông màu vàng sau: + Vẽ tiếp hình vuông màu khác đè lên hình vuông màu vàng nhỏ để lại khung viền vừa phải sau: + Chọn công cụ Selections Toll (V) gõ phím V để chọn công cụ + Kích chuột vào khung hình màu nâu khung màu nâu chọn có biểu mầu thay đổi có đốm trắng + Xoá khung hình màu tím để rỗng tạo khung hình vuông có màu vàng Các bước sau thiết lập số lùi khung hình - Tạo số cho đồng hồ đếm lùi (ở làm ví dụ cho đồng hồ 10 giây- muốn làm nhiều bạn thực tương tự tăng số lượng khung hình lên được) + Chọn công cụ Text Tool (T) gõ phím T để chọn + Chọn Font chữ, cỡ chữ, mầu chữ bảng Properties (chú ý cần thiết lập kiểu đối tượng chữ Static Text + Điều chỉnh kích thước chữ lớn gần khung hình màu vàng (cân đối) Dùng công cụ Free TransfomTool (Q,F) gõ phím Q hay F để lựa chọn Sau kéo nút điều khiển để kích thước chữ vừa ý + Nhập hai chữ số không 00 để đảm bảo kích thước hiển thị vừa đẹp cho số có hai chữ số + Kích chuột vào khung hình (khung hình số 1) + Bấm phím F6 để tạo thêm khung hình với nội dung khung hình tạo từ trước + Kích chuột chọn lại khung hình kích đúp chuột vào số 00 để đổi lại thành số 10 (do đếm lùi từ 10 trở mà) + Kích chuột vào khung hình sửa số thành 09 + Tiếp tục làm tương tự đến khung hình 10 sửa đến số 00 Đến đồng hồ hoàn thiện, để nguyên đồng hồ chạy tuần hoàn, tức chạy 00 lại tiếp tục chạy từ 10 Nhung mục đích cần cho đồng hồ dừng giây thứ 00 + Kích chuột vào khung hình cuối nhấn F9 để để gõ lệnh stop(); + Bấm F9 lần để đóng cửa sổ lệnh lại nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter để dịch file Flash gốc thành file *.swf ===> Như thiết kế đồng hồ đếm lùi từ 10 giây trở 00 dừng lại Đồng hồ tự chạy không cần điều khiển, bạn muốn điều khiển thông qua nút lệnh hướng dẫn viết sau Từ viết bạn tạo đồng hồ đếm lùi chạy có số giây nhỏ 10, 15, 20, 30 … Nhưng lớn e làm lâu (vì giây ta cần khung hình) Ở viết tiếp sau hướng dẫn bạn lập trình dòng lệnh để điều khiển đồng hồ theo liệu nhập vào, có tín hiệu nhạc, tín hiệu hết giờ… ... Xoá khung hình màu tím để rỗng tạo khung hình vuông có màu vàng Các bước sau thiết lập số lùi khung hình - Tạo số cho đồng hồ đếm lùi (ở làm ví dụ cho đồng hồ 10 giây- muốn làm nhiều bạn thực... khung hình giây/ khung hình để tiện cho đồng hồ chạy tránh Timeline bị dài - Thiết lập mầu mục Background color (nếu cần thiết) Tạo đồng hồ Timeline: - Vẽ khung để hiển thị đồng hồ đếm lùi: + Chọn... viết bạn tạo đồng hồ đếm lùi chạy có số giây nhỏ 10, 15, 20, 30 … Nhưng lớn e làm lâu (vì giây ta cần khung hình) Ở viết tiếp sau hướng dẫn bạn lập trình dòng lệnh để điều khiển đồng hồ theo liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: tạo đồng hồ đếm lùi 10 giây trong flash, tạo đồng hồ đếm lùi 10 giây trong flash, tạo đồng hồ đếm lùi 10 giây trong flash

Từ khóa liên quan