Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn hàm dưới bằng hệ thống endo express

101 970 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 17:38

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lý tủy bệnh lý miệng thường gặp, chiếm tỉ lệ cao bệnh miệng Chúng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khả lao động người bệnh Viêm tủy không điều trị điều trị không đảm bảo dẫn đến viêm quanh cuống Từ năm 30 kỷ XX, coolidge, Prinz Appleton đặt móng cho việc điều trị bảo tồn dựa cấu trúc giải phẫu sinh lý răng, coi không mô tủy đơn vị sống cung hàm Từ thuật ngữ “điều trị nội nha” đời với hệ thống nguyên tắc sinh học nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ để trì sức nhai Trải qua kỷ, có nhiều quan điểm điều trị nội nha, song yếu tố quan trọng then chốt định cho điều trị nội nha thành công hoàn thiện việc làm - tạo hình hệ thống ống tủy [1],[2] Muốn cần phải có dụng cụ chuyên biệt Đó lý phương pháp, vật liệu, dụng cụ điều trị tủy không ngừng cải tiến Lịch sử dụng cụ nội nha kể đến từ năm 1852, Arthur sử dụng trâm nhỏ để làm rộng ống tủy Năm 1957 có chuẩn hóa hệ thống dụng cụ nội nha cổ điển thép không gỉ theo ISO với độ thuôn 2% Nhưng dụng cụ truyền thống tạo hình vách ống tủy cách đồng với hình dạng thuận tiện cho làm hàn kín ống tủy [3] Một thách thức lớn việc làm tạo hình ống tủy ống tủy cong Vì vào năm 1990 nhà sản xuất đưa dụng cụ trâm xoay máy Profile, protapper…đươc sử dụng nội nha [3] Đã có nhiều chứng khoa học chứng tỏ rõ dụng cụ quay máy tạo dạng ống tủy đồng nhất, đẩy chất bẩn vùng chóp định vị tốt phần trung tâm ống tủy Tuy vậy, kinh nghiệm lâm sàng khiếm khuyết hệ thống trâm xoay máy protapper như: tăng độ mềm dẻo trâm có số lớn thuôn hơn, hiệu cắt, an toàn sử dụng [4] Năm 2010 hệ thống trâm xoay đời Endo- Express với thiết kế cải tiến nhằm khắc phục vấn đề trên,có khả kiểm soát lực tốc độ trâm xoay giúp cho việc sửa soạn ống tủy hiệu an toàn với thời gian làm việc ngắn Sự xuất chúng tạo thành cách mạng ngành nội nha động lực đẩy cao trình độ chữa tủy Với mong muốn góp phần tìm giải pháp sử dụng dụng cụ điều trị nội nha hiệu quả, an toàn dễ dàng cho bác sĩ điều trị tủy, kéo dài tuổi thọ vĩnh viễn cung hàm, hàm lớn, chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá kết điều trị nội nha nhóm hàm lớn hàm hệ thống Endo-Express” Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng – Xquang nhóm hàm lớn điều trị nội nha máy Endo-Express Đánh giá kết điều trị tủy nhóm hàm lớn hàm máy Endo-Express CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số nét cấu trúc giải phẫu đặc điểm mô học 1.1.1 Giải phẫu hình thể Răng chia thành phần: thân răng, cổ răng, chân (do men, ngà xê măng tạo thành) - Cấu tạo gồm men răng, ngà răng, tủy * Men răng: phủ mặt ngà thân răng, có nguồn gốc ngoại bì, mô cứng thể, hàm lượng hydroxyapatit chiếm 86% thể tích 96% trọng lượng * Ngà : có nguồn gốc từ trung bì, cứng men, chứa tỉ lệ chất vô thấp men (75%) - Bề dày ngà thay đổi theo thời gian hoạt động nguyên bào ngà Ngà ngày dày theo hướng hốc tủy răng, làm cho hốc tủy hẹp dần theo tuổi Tuổi tăng thể tích hốc tủy thu hẹp Hình 1.1 Cấu tạo răng[5] * Tủy - Tủy mô mềm, ngà bao bọc toàn Tủy nằm hộp kín Theo Shillder, mô tủy có đặc tính quan trọng liên quan tới bệnh lý tủy trình điều trị tủy [6] * Đặc điểm mô học liên quan đến bệnh lý tủy - Về mặt hóa học, mô tủy chứa 70% nước, 30% chất hữu Áp lực bình thường tủy từ 8mmHg, điều hòa chế vận mạch Theo Shillder, tủy viêm áp lực tăng tới 35mmHg [6] - Khi tủy viêm có khả hồi phục, thường nhanh chóng hoại tử toàn tiến triển thành bệnh cuống * Đặc điểm mô học liên quan tới trình điều trị tủy - Theo nghiên cứu mô học Hatton năm 1918, giới hạn mô tủy đường ranh giới xê măng - ngà Tuy nhiên mốc khó xác định lâm sàng Qua nghiên cứu invivo invitro, năm1955 Kuttler xác định mốc tin cậy để áp dụng lâm sàng Đó điểm cách cuống XQ 0,5-1mm, điểm coi tận hết HTOT [8] 1.1.1.2 Giải phẫu hình thể OT a Hình thái cấu trúc hệ thống ống tủy Hình thái hệ thống ống tủy vấn đề quan trọng điều trị nội nha Khi mọc buồng tủy ống tủy thường rộng, hẹp theo lứa tuổi lớp ngà thứ phát tiếp tục hình thành suốt trình tồn Ở người cao tuổi buồng tủy hẹp có trần gần sát với sàn tủy, mở tủy dễ làm tổn thương đến sàn tủy hay thủng sàn Từ năm 1925, qua nghiên cứu Hess W Zurcher E phân nhánh ống tủy (thành ống tủy phụ hay ống tủy bên), đa dạng ống tủy có liên thông, tiếp nối ống tủy chân chân liền yếu tố gây khó khăn việc chuẩn bị ống tủy hàn kín ống tủy [22] Trần buồng tủy: tùy độ tuổi cách xa gần sát với sàn buồng tủy Theo Major M.A [5], độ tuổi từ 25 đến 30, chiều cao buồng tủy nhóm cửa 1/2 chiều cao thân răng, nhóm hàm lớn 1/3 chiều cao thân Nhưng người cao tuổi trần sàn buồng tủy tiến gần lại với nhau, người già buồng tủy vạch ngang Bên cạnh trình tích tuổi ngà, kích thích học hoá học đặc biệt tổn thương sâu mòn làm buồng tủy hẹp nhanh Sàn buồng tủy: chân sàn buồng tủy Các hàm lớn có sàn buồng tủy điển hình, hàm nhỏ sàn buồng tủy thường không rõ Sàn buồng tủy ranh giới phân định tủy buồng tủy chân Hình 1.2 Hình ảnh sàn buồng tủy [21] Sàn buồng tủy không đơn mặt phẳng, sàn thường có vùng gồ, lồi lên, gồ cao tuổi nhiều xuất bè canxi làm cho buồng tủy hẹp lại gây sỏi buồng tủy, gây tắc ống tủy Mặt sàn có nhiều gồ ngà gồ có rãnh nối với Trên mặt sàn buồng tủy có miệng (lỗ vào) ống tủy Trong điều trị nội nha sàn buồng tủy phải tôn trọng Ống tủy chân: sàn buồng tủy kết thúc lỗ cuống Ở sàn, ống tủy tương đối rộng sau thu hẹp lại (ở đoạn ống tủy có hình phễu), để thông hết chiều dài ống tủy khó khăn Ống tủy phụ ống tủy bên: hình thành từ giai đoạn hình thành phát triển chân răng, nên người trẻ 35 tuổi ống tủy bên, ống tủy phụ rộng rõ nét hơn, độ tuổi trung niên ống tủy bắt đầu thu nhỏ lại người già ống tủy thường bị ngà lấp gần kín, đặc biệt có kèm theo bệnh viêm quanh răng, quan niệm tạo nên số thay đổi chuẩn bị hàn kín ống tủy Hình 1.3 Hình ảnh ống tủy phụ (Mũi tên ống tủy phụ) [5] b Định khu hốc tủy Theo Henry O , Kim S., Trowbridge H , thể tích hốc tủy vĩnh viễn thay đổi theo hình dạng, kích thước răng, chân theo tuổi Tuổi tăng thể tích hốc tủy thu hẹp, thu hẹp diễn nhiều vùng trần, sừng tủy phần sàn, thành bên buồng tủy [12], [13] Đồng thời diễn thu hẹp đường kính tủy chân lỗ chóp, nhiều tuổi thể tích buồng tủy thu hẹp dần, tạo ngà bào bị lớp ngà thứ phát đẩy lùi vào khoang tủy, chân răng, ống tủy bị thu hẹp dần Sự phân chia hoàn toàn không hoàn toàn (giữa ống tủy phân chia có liên thông) Trần buông tủy Hốc tủy Ống tủy chân Hình 1.4: Tiêu cắt dọc qua [5] c Giải phẫu vùng cuống - Lỗ cuống nơi mạch máu dây thần kinh vào khỏi buồng tủy để nuôi Số lượng vị trí lỗ cuống thường không phụ thuộc vào số lượng chân số ống tủy Lỗ cuống răng: trước đây, quan niệm ống tủy có lỗ cuống răng, có thêm lỗ khác coi bất thường Trong năm thập kỷ 80, nhiều nghiên cứu hình thái ống tủy kính hiển vị lập thể cho thấy chân răng, chí ống tủy, có nhiều lỗ cuống Các lỗ cuống gặp vị trí chân [4], [10], [48] - Chóp chân giải phẫu: đầu tận chân Trên phim XQ, chóp XQ chóp giải phẫu - Vị trí thắt chóp: nơi OT phần chóp có đường kính nhỏ Vị trí đa dạng thường ngắn 0,5 - mm so với tâm lỗ chóp Khoảng cách thay đổi theo tuổi: khoảng 0,524 mm người trẻ 0,659 mm người lớn tuổi dành cho tất loại [4], [10] Từ vị trí thắt chóp đến lỗ chóp đường kính mở rộng dần Hình 1.5 Hình ảnh giải phẫu chóp [5] 1: Chóp chân giải phẫu, 2: Vị trí thắt chóp, 3: Lỗ chóp răng, 4: Khoảng cách từ vị trí thắt chóp đến lỗ chóp răng, 5,6: Ranh giới cement - ngà - Vị trí thắt chóp biến đổi khác khác Theo Dummer [19], có dạng hình thể vị trí thắt chóp: Hình 1.6 Hình ảnh dạng vị trí thắt chóp theo Dummer [19] Loại A: Vùng thắt chóp điển hình có điểm thắt đột ngột Loại B: Vùng thắt chóp có dạng thuôn Loại C: Vùng thắt chóp có nhiều điểm thắt Loại D: Vùng thắt chóp dạng song song Ở người trẻ, lỗ cuống lúc đầu thường rộng, hình phễu mở rộng phía chóp Khi chân phát triển, lỗ cuống trở nên hẹp dần, mặt lỗ chóp lót lớp xê-măng dài 0,5-1mm ống tủy Vì mà ta điều trị tủy tủy sống nên hàn cách cuống 1mm, để không phá vỡ cân sinh lý vùng cuống - Theo nghiên cứu Marmasse [18], Ông nghiên cứu xương vùng cuống cho lớp xê- măng lót lỗ cuống nguyên vẹn có khả ngăn cản xâm nhập vi khuẩn độc tố vi khuẩn xuống vùng cuống Nhìn chung lỗ cuống đóng kín sau mọc khoảng từ 2,5-3,5 năm tùy theo loại Do vậy, hàn kìn ống tủy bệnh viêm tủy đơn khác với hàn kín ống tủy bệnh viêm quanh cuống Hình 1.7 Lỗ cuống [5] d Phân loại hình thái hệ thống ống tủy Theo Weine thay đổi thông thường HTOT chân phân thành bốn loại sau: - Loại I: có OT từ BT đến lỗ chóp chân - Loại II: có hai OT tách từ BT, tạo thành hai OT riêng biệt gặp gần chóp để tạo thành OT khỏi chân lỗ chóp - Loại III: có hai OT tách từ BT tạo thành hai OT riêng khỏi chân hai lỗ chóp riêng biệt - Loại IV: có OT từ BT sau chia thành hai OT riêng khỏi chân hai lỗ chóp riêng biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Hình 1.8 Phân loại hệ thống ống tủy theo weine [23] 10 1.1.2 Các bệnh lý thường gặp có định điều trị nội nha 1.1.2.1 Bệnh lý tủy răng: Nguyên nhân: gồm nhóm chính: - Vi khuẩn: Là nguyên nhân chủ yếu, phần lớn vi khuẩn tủy vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn xâm nhập vào mô tủy theo đường sau: + Do sâu răng, vi khuẩn theo ống tomes vào tủy răng, lỗ sâu hở sừng tủy, buồng tủy + Lõm hình chêm cổ + Kẽ nứt răng, thiểu sản men + Viêm quanh gây viêm tủy ngược dòng + Qua đường máu: gặp - Yếu tố hóa học: + Dung dịch thừa loại xi măng, composite + Các chất sát khuẩn lỗ hàn - Yếu tố vật lý: + Yếu tố học: sang chấn cấp gãy nứt răng, sang chấn mãn núm phụ, thói quen cắn chỉ, + Yếu tố nhiệt: trình mài răng, đánh bóng chất hàn, sinh nhiệt trình chất hàn rắn lại Phân loại: Theo Seltzer Bender: - Các thể bệnh giai đoạn viêm + Chứng đau tủy: -Tăng nhạy cảm -Xung huyết tủy Bảng 3.4 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lý đến khám theo giới 43 Bảng 3.5: Phân bố tình trạng bệnh lý theo nhóm tuổi 44 Tuổi 44 Bệnh lý 44 40 44 Tổng số 44 n 44 % 44 n 44 % 44 n 44 % 44 n 44 % 44 Bệnh lý tủy 44 23 44 69,7 44 44 6,1 44 44 24,2 44 33 44 100,0 44 Bệnh lý cuống 44 44 61,5 44 44 7,7 44 44 30,8 44 13 44 100,0 44 Điều trị tủy lại .44 44 16,7 44 44 16,7 44 44 66,6 44 44 100,0 44 Tổng 44 32 44 61,5 44 44 7,7 44 16 44 30,8 44 52 44 100,0 44 Bảng 3.6: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng bệnh lý theo giới 45 Giới 45 Bệnh lý 45 Nam 45 Nữ 45 Tổng 45 n 45 % 45 n 45 % 45 n 45 % 45 Bệnh lý tủy 45 15 45 45,5 45 18 45 54,5 45 33 45 100,0 45 Bệnh lý cuống 45 45 16,7 45 10 45 83,3 45 12 45 100,0 45 Điều trị lại 45 45 60,0 45 45 40,0 45 45 100,0 45 Tổng 45 20 45 40,0 45 30 45 60,0 45 50 45 100,0 45 46 Nhận xét: 46 Bảng 3.7: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng bệnh lý 46 theo phân loại .46 Răng 46 Bệnh lý 46 R.6 46 R.7 46 Tổng số 46 n 46 % 46 n 46 % 46 n 46 % 46 Bệnh lý tủy 46 21 46 63,6 46 12 46 36,4 46 33 46 100,0 46 Bệnh lý cuống 46 46 53,8 46 46 46,2 46 13 46 100,0 46 Điều trị tủy lại .46 46 33,3 46 46 66,7 46 46 100,0 46 Tổng số 46 30 46 57,7 46 22 46 42,3 46 52 46 100,0 46 Nhận xét: 46 Bệnh lý tủy chiếm tỉ lệ cao R.6 70,0% 46 Bệnh lý cuống gặp R R.7 có tỉ lệ xấp xỉ 46 Điều trị tủy lại tỉ lệ R.7 là18,2% (4/22) cao R 66,7% ( 2/3) .46 47 Nhận xét: 47 Tỉ lệ bệnh lý tủy 63,5% (33/52) Bệnh lý cuống chiếm 25,0% (13/52) Điều trị tủy lại chiếm 11,5% (6/52).Có khác rõ rệt tỉ lệ bệnh lý 47 Bảng 3.8 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nguyên nhân gây bệnh theo giới 47 Giới 47 Nguyên nhân 47 Nam 47 Nữ 47 Tổng 47 n 47 % 47 n 47 % 47 n 47 % 47 Biến chứng sâu 47 15 47 37,5 47 25 47 62,5 47 40 47 100,0 47 Tt tổ chức cứng 47 47 66,7 47 47 33,3 47 47 100,0 47 Chấn thương 47 47 42,9 47 47 57,1 47 47 100,0 47 Tổng 47 20 47 40,0 47 30 47 60,0 47 50 47 100,0 47 Bảng 3.9 Phân bố nguyên nhân gây bệnh theo nhóm tuổi 48 Bảng 3.10 Phân bố tổn thương theo tuổi 49 Bảng 3.11 Nguyên nhân gây bệnh theo .50 Bảng 3.12 Tình trạng vùng cuống theo tuổi 51 52 Theo biểu đồ 3.7 ta thấy tuổi trẻ < 20 tuổi 82,8% vùng cuống bình thường bệnh nhân > 40 tuổi có 62,5% tổn thương vùng cuống 52 Bảng 3.13 Phân bố số lượng OT theo XQ 53 Bảng 3.14 Tình trạng OT theo .54 Bảng 3.15 Độ rộng OT qua trâm thăm dò theo 55 Bảng 3.16 Thời gian chuẩn bị OT trung bình theo tuổi-răng .56 Bảng 3.17 Kết hàn OT qua phim XQ theo 57 Bảng 3.18 Kết hàn OT qua phim XQ theo tuổi .58 Bảng 3.19 Kết điều trị sau tuần theo giới 59 Bảng 3.20 Kết điều trị sau tuần theo tuổi 60 Bảng 3.21 Kết điều trị sau tuần theo tình trạng bệnh lý .61 Bảng 3.22 Kết điều trị sau tháng theo giới 62 Bảng 3.23 Kết điều trị sau tháng theo tuổi 63 Kết điều trị sau tháng nhóm tuổi 40 đạt kết tốt 93,3% 64 Bảng 3.24 Kết điều trị sau tháng theo tình trạng bệnh lý 64 Bảng 3.25 Kết điều trị sau tháng theo giới 65 Bảng 3.26 Kết điều trị sau tháng theo tuổi 66 Bảng 3.27 Kết điều trị sau tháng theo tình trạng bệnh lý 67 Theo bảng 3.5 , 3.6, cho thấy: Bệnh lý tủy nhóm tuổi < 20 chiếm tỉ lệ cao 69,7% (23/33) tỉ lệ thấp 6,1% (2/33) nhóm tuổi từ 20 – 40.Bệnh lý cuống chiếm tỉ lệ cao nhóm tuổi 40 chiếm tỷ lệ 66,6 % (3/4) hai nhóm tuổi lại gặp tỉ lệ Bệnh lý tủy nữ chiếm tỉ lệ 54,5% (18/33) cao nữ giới 45,5 % (15/33).Bệnh lý cuống chiếm chủ yếu nữ giới chiếm tỉ lệ 83,3% (10/12) Điều trị điều trị nội nha lại chủ yếu gặp nam giới chiếm tỉ lệ 60,0% (3/6 ).Tỉ lệ bệnh nhân nam giới chiếm tỉ lệ 40,0% (20/50) thấp tỉ lệ gặp nữ giới 60,0% (30/50) Bệnh lý tủy chiếm 63,5%, bệnh lý cuống chiếm 25%, thấp điều trị tủy lại chiếm 11,5% Bệnh lý tủy chiếm tỉ lệ cao R.6 70,0%.Bệnh lý cuống gặp R.6 R.7 có tỉ lệ xấp xỉ Điều trị tủy lại tỉ lệ R.7 là18,2% (4/22) cao R.6 66,7% (2/3) Tỉ lệ bệnh lý tủy 63,5% (33/52) Bệnh lý cuống chiếm 25,0% (13/52) Điều trị tủy lại chiếm 11,5% (6/52).Có khác rõ rệt tỉ lệ bệnh lý Kết tương tự với nghiên cứu Trần Thị Lan Anh (2005) [69], Nguyễn Thị Phương Ngà (2009) [26] Kết phần nói lên bệnh lý hay gặp cấp cứu nha khoa viêm tủy Trong nghiên cứu, ghi nhận lý đến khám bệnh nhân chủ yếu triệu chứng đau.Chẩn đoán xác định phân biệt bệnh lý tủy yêu cầu dựa vào triệu chứng kết hợp với thực thể, Xquang thử nghiệm tủy tiêu chuẩn bắt buộc Những bị viêm tủy không điều trị kịp thời điều trị không tốt gây biến chứng VQC Vì phải tuyên truyền giáo dục cho người ý thức phát điều trị sớm bệnh lý tủy để phục hồi chức nhai cho bệnh nhân 71 Bảng 4.1 Số lượng ống tủy RHL1, RHL2 hàm với nghiên cứu số tác giả 73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ - Sử dụng tay khoan Giromatic 15 - Sử dụng dụng cụ nội nha siêu âm .15 Dụng cụ dùng sóng siêu âm: gắn vào đầu siêu âm chuyên dụng, tạo sóng âm từ 150Hz lên tới 20 000 Hz để hỗ trợ làm ống tủy và, tạo hình ống tủy 15 Peters O.A [76] cộng nghiên cứu sửa soạn ống tủy trâm máy, đưa đánh giá mối liên quan kiểm soát lực Torque cấu trúc ống tủy Nghiên cứu cho rằng: việc trì tốc độ ổn định trâm xoay yếu tố quan trọng giảm tai biến gãy dụng cụ biến dạng dụng cụ sửa soạn ống tủy 23 Yared G cộng [77] nghiên cứu kiểm soát lực Torque thường xuyên mô tơ điện thất bại sửa soạn OT trâm máy 23 Qvist đưa số kết nghiên cứu trường đại học Temple (Mỹ) tỉ lệ thành công điều trị nội nha 95,2% sau năm tái khám Nam Phi 89% 23 Theo Hession nhà nội nha có tiếng Úc, công bố tỉ lệ thành công 98,7% 23 Nghiên cứu Sha N [78] New Delhi Ấn Độ tỉ lệ thành công 84,4% sau năm 23 Theo Atuosa Rashedi (Thụy Điển) [79], tỉ lệ thành công 90% sau năm điều trị 23 L Scherman/P Sultan (2009) cộng hòa Pháp [78], nghiên cứu tỉ lệ thành công điều trị tủy hệ thống endo-express 96,2% sau năm điều trị 24 Kết điều trị bảo tồn phương pháp nội nha ngày nâng cao, nhờ vào tiến phương tiện, dụng cụ hiểu biết thấu đáo nha sĩ hệ thống giải phẫu ống tủy Tuy nhiên có biến chứng sau điều trị nội nha 24 Theo nhiều báo cáo tỉ lệ thành công điều trị nội nha năm gần cho thấy khoảng 90,0% tỉ lệ thất bại 10% 24 Chỉ tính riêng Mỹ năm có tới 50 triệu điều trị nội nha, điều đồng nghĩa có khoảng triệu bị điều trị nội nha thất bại 24 Theo số công trình nghiên cứu tác giả nước: 24 Đỗ thị Hồng Nga [55] tỉ lệ thành công 92,6% sau tháng theo dõi 24 Nguyễn thị Ngọc Dung [67] ti lệ thành công 89,6% sau năm điều trị 24 Phạm Thị Thu Hiền [68] tỉ lệ thành công 95% sau năm theo dõi .24 Nguyễn Quốc Trung [69] tỉ lệ thành công 91,0% sau tháng theo dõi 24 Trần Thị Lan Anh [70] tỉ lệ thành công X-quang 91,0%: Lâm sàng 94,0% sau tháng theo dõi 24 Lê thị Hường [71] tỉ lệ thành công 84,3% sau tháng điều trị 24 Nguyễn Mạnh Hà [72] tỉ lệ thành công 75-100% sau 6-12 theo dõi 24 Trịnh Thị Thái Hà [73] tỉ lệ thành công 90,6% sau năm điều trị 24 Phạm Đan Tâm [74] tỉ lệ thành công 93,3% theo dõi sau năm 24 Cao Huy Bình [80] tỉ lệ thành công 96% theo dõi sau tháng 24 Biểu đồ 3.1: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 41 Biểu đồ 3.2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo điều trị 42 Biểu đồ 3.3: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lý đến khám .44 Biểu đồ 3.4: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng bệnh lý 46 Biểu đồ 3.5: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng bệnh lý 47 Biểu đồ 3.6: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nguyên nhân gây bệnh 51 Biểu đồ 3.7 Tình trạng vùng cuống theo tuổi 52 Biểu đồ 3.8 Phân bố số lượng OT theo XQ .53 Biểu đồ 3.9: Phân bố kết hàn ống tủy phim Xquang theo 57 Biểu đồ 3.10: Phân bố kết điều trị sau tuần theo giới .60 Theo biểu đồ 3.10 cho thấy: Kết điều trị sau tuần nữ giới 96,7% nam giới 95,2% 60 Biểu đồ 3.11 Kết điều trị sau tháng theo tuổi 64 Biểu đồ 3.12: Tai biến trình sửa soạn OT 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cấu tạo răng[5] Hình 1.2 Hình ảnh sàn buồng tủy [21] .5 Hình 1.3 Hình ảnh ống tủy phụ (Mũi tên ống tủy phụ) [5] Hình 1.4: Tiêu cắt dọc qua [5] .7 Hình 1.5 Hình ảnh giải phẫu chóp [5] .8 Hình 1.6 Hình ảnh dạng vị trí thắt chóp theo Dummer [19] Hình 1.7 Lỗ cuống [5] Hình 1.8 Phân loại hệ thống ống tủy theo weine [23] .9 Nguyên nhân: gồm nhóm chính: .10 Vi khuẩn: Là nguyên nhân chủ yếu, phần lớn vi khuẩn tủy vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn xâm nhập vào mô tủy theo đường sau: 10 + Do sâu răng, vi khuẩn theo ống tomes vào tủy răng, lỗ sâu hở sừng tủy, buồng tủy .10 + Lõm hình chêm cổ 10 + Kẽ nứt răng, thiểu sản men .10 + Viêm quanh gây viêm tủy ngược dòng .10 + Qua đường máu: gặp 10 Yếu tố hóa học: 10 + Dung dịch thừa loại xi măng, composite 10 + Các chất sát khuẩn lỗ hàn .10 Yếu tố vật lý: 10 + Yếu tố học: sang chấn cấp gãy nứt răng, sang chấn mãn núm phụ, thói quen cắn chỉ, 10 + Yếu tố nhiệt: trình mài răng, đánh bóng chất hàn, sinh nhiệt trình chất hàn rắn lại 10 Phân loại: Theo Seltzer Bender: 10 Các thể bệnh giai đoạn viêm 10 + Chứng đau tủy: 10 -Tăng nhạy cảm 10 -Xung huyết tủy 10 + Viêm tủy đau: 11 -Viêm tủy cấp 11 -Viêm tủy mạn kín 11 + Viêm tủy không đau: .11 -Viêm tủy mạn hở .11 -Viêm tủy mạn tăng sản .11 - Tủy hoại tử 11 - Giai đoạn thoái hóa 11 + Thoái hóa thể teo .11 + Can xi hóa, loạn dưỡng khoáng hóa 11 Viêm quanh cuống tổn thương viêm thành phần mô học vùng cuống Đây tổn thương nhiễm khuẩn bao gồm vi khuẩn khí yếm khí xâm nhập từ mô tủy viêm mô nha chu viêm, phát động phản ứng viêm thành phần mô học quanh cuống Tổn thương gồm vùng: vùng nhiễm khuẩn vùng thâm nhiễm.Tổn thương quanh cuống tổn thương không hồi phục chưa có điều trị nội nha 11 Phân loại:Theo Ingle: 11 + Thể bệnh có đau: 11 1.Viêm quanh cuống cấp tính .11 2.Thể tiến triển viêm quanh cuống cấp: .11 a.Áp xe quanh cuống cấp tính 11 b.Áp xe thứ phát thể mãn tính 11 c.Áp xe quanh cuống mãn tính 11 + Thể bệnh không đau: 12 1.Viêm xương đặc vùng cuống 12 2.Viêm quanh cuống mãn tính 12 3.Viêm quanh cuống mãn tính tiến triển: 12 a.U hạt cuống 12 b.Nang cuống 12 c.Áp xe quanh cuống mãn tính 12 Nguyên nhân: .12 Nguyên nhân chủ quan: 12 a.Chẩn đoán không xác, tiên lượng kém,kỹ thuật thực không tốt thiếu thận trọng điều trị 12 b.Sự thấm qua chóp hàn thiếu, lỗi kỹ thuật, định sai 12 Nguyên nhân khách quan: 12 a.Thiếu dụng cụ tốt để thực 12 b.Hệ thống OT phức tạp, có cấu trúc đặc biệt 12 Triệu chứng: 12 Bệnh cảnh lâm sàng: 12 a.Thể đau: - Viêm quanh cuống cấp tính 12 -Viêm quanh cuống bán cấp 12 b Thể bệnh không đau: 12 - Viêm mạn tính vùng cuống 12 - Không có phản ứng vùng cuống .12 - Hình ảnh X quang: hình ảnh nhận thấy điều trị nội nha thất bại, bao gồm: .13 a Hệ thống ống tủy không trám bít chặt theo ba chiều không gian .13 b Hệ thống ống tủy không trám bít hoàn toàn 13 c Chất trám bít cuống 13 d Hình ảnh dụng cụ gãy lòng ống tủy 13 e Hình ảnh di lệch lỗ cuống .13 Hình 1.9: Sơ đồ cân lực 16 Hình 1.10: Cây trâm Safesider [75] 18 Hình 1.11: Giải phẫu vùng chóp [10] 20 Hình 1.12 Hình ảnh Xquang vùng chóp [73] 21 Hình 2.1: Hình ảnh minh họa dụng cụ vật liệu nghiên cứu .29 Hình 2.2: Thử côn guttapercha với chiều dài xác [75] 33 Hình 2.3: Thử côn guttapercha ngắn chưa tới chóp răng[75] 33 Hình 2.4 Thử côn guttapercha chóp răng[75] 34 Hình 2.5 Xi măng côn Gutta [75] 34 Hình 2.6: Máy Apex- Express 35 3,5-9,14,16,18,29,31-35,41-42,44,46,47,51,52,53,57,60,64,68 1-2,4,10-13,15,17,19-28,30,36-40,43,45,48-50,54-56,58-59,6163,65-67,69-87 [...]... hàm lớn hàm dưới có chỉ định điều trị nội nha - Răng viêm tủy không hồi phục Tủy hoại tử Răng viêm quanh cuống cấp Răng viêm quanh cuống mãn Răng đã điều trị tủy phải điều trị tủy lại 2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ: - Loại trừ khỏi mẫu nghiên cứu những răng có tổn thương sau: - Răng VQC mãn tính có nang chân răng lớn phải kết hợp điều trị nội nha với nội nha phẫu thuật - Răng chưa đóng kín cuống, - Răng hàm. .. công là 90% sau 1 năm điều trị 24 L Scherman/P Sultan (2009) cộng hòa Pháp [78], đã nghiên cứu tỉ lệ thành công điều trị tủy bằng hệ thống endo- express là 96,2% sau 1 năm điều trị 1.2.2.2 Ở Việt Nam: Kết quả của điều trị bảo tồn răng bằng phương pháp nội nha ngày càng được nâng cao, nhờ vào những tiến bộ của các phương tiện, dụng cụ và sự hiểu biết thấu đáo hơn của các nha sĩ về hệ thống giải phẫu ống... bác sĩ thật sự tiết kiệm so với hệ thống khác 1.2.1.2 Các phương pháp điều trị nội nha: Tất cả các tổn thương viêm tủy không hồi phục và biến chứng của tủy là viêm quanh cuống đều có chỉ định điều trị nội nha a Các nguyên tắc trong điều trị nội nha Cho đến nay, nguyên tắc cơ bản của điều trị nội nha vẫn không thay đổi so với những năm giữa thế kỷ XX, đó là “ tam thức nội nha : 19 - Vô trùng - Làm sạch... - Số lượng răng được tính theo công thức sau: 26 Trong đó: - n: cỡ mẫu tối thiểu pa: là tỷ lệ thành công ước lượng của điều trị nội nha bằng hệ thống - Endo- Express trong nghiên cứu này (ước lượng pa=0,9), qa= 1- pa po: Là tỷ lệ thành công điều trị nội nha bằng hệ thống Endo- - Express trong nghiên cứu của L.Scherman/P Sultan và cộng sự năm - 2009 (po=0,96) [78], qo= 1- po α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn... phẫu ống tủy Tuy nhiên vẫn còn có những biến chứng sau điều trị nội nha Theo nhiều báo cáo về tỉ lệ thành công trong điều trị nội nha trong những năm gần đây cho thấy khoảng 90,0% như vậy tỉ lệ thất bại vẫn là 10% Chỉ tính riêng ở Mỹ mỗi năm có tới 50 triệu răng được điều trị nội nha, điều này cũng đồng nghĩa có khoảng 5 triệu răng bị điều trị nội nha thất bại Theo một số công trình nghiên cứu của các... năm điều trị Phạm Đan Tâm [74] tỉ lệ thành công là 93,3% theo dõi sau 6 năm Cao Huy Bình [80] tỉ lệ thành công là 96% theo dõi sau 9 tháng CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 - Các bệnh nhân có răng hàm lớn hàm dưới chỉ định điều trị nội nha tại khoa Chữa răng và nội nha bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương Hà Nội 2.1.1.Tiêu chuẩn lựa chọn: - Bệnh nhân có các răng hàm. .. ba chiều không gian b Hệ thống ống tủy không được trám bít hoàn toàn c Chất trám bít đi quá cuống răng d Hình ảnh dụng cụ gãy trong lòng ống tủy e Hình ảnh di lệch lỗ cuống răng 1.2 Nghiên cứu về kết quả điều trị nội nha 1.2.1 Các phương pháp điều trị nội nha 1.2.1.1 Dụng cụ và vật liệu trong điều trị nội nha a Các dụng cụ tạo hình * Dụng cụ cầm tay: - Năm 1950 Ingle đã đưa ra bộ dụng cụ cầm tay gồm... trạng hệ thống OT trước điều trị + Số lượng OT + Đặc điểm OT: OT cong, OT hẹp, OT hẹp và cong + Xác định chiều dài làm việc đo qua phim 28 - Xác định tổn thương vùng quanh răng và cuống răng: + Vùng cuống răng bình + Giãn dây chằng quanh răng + Tổn thương vùng cuống: Có u hạt?, Nang? 2.3.2.3 Ghi lại thông tin vào phiếu thu thập thông tin 2.3.2.4 Lập kế hoạch điều trị 2.3.3 Các bước tiến hành điều trị răng. .. móc được sử dụng trong điều trị nội nha 29 Hình 2.1: Hình ảnh minh họa dụng cụ và vật liệu trong nghiên cứu 2.3.3.2 Các bước tiến hành điều trị răng Bước 1: Mở tủy - Mở buồng tủy, lấy hết trần buồng tủy bằng mũi khoan tròn hoặc mũi khoan Endo Access, làm nhẵn thành với mũi khoan Endo Z, bơm rửa buồng tủy bằng NaOCl 5,25% 30 - Xác định lỗ miệng OT bằng thám trâm số 17 Lấy tủy bằng trâm gai phù hợp... thuật tạo hình ống tủy bằng máy Endo- express : Chúng tôi sẽ trình bày ở phần phương pháp nghiên cứu 1.2.2 Một số nghiên cứu về kết quả điều trị nội nha răng RHL hàm dưới 1.2.2.1 Trên thế giới: Peters O.A [76] và cộng sự đã nghiên cứu về sửa soạn ống tủy bằng trâm máy, đưa ra đánh giá mối liên quan giữa kiểm soát lực Torque và cấu trúc ống tủy Nghiên cứu cho rằng: việc duy trì tốc độ ổn định của trâm xoay ... hàm, hàm lớn, chọn đề tài nghiên cứu: Đánh giá kết điều trị nội nha nhóm hàm lớn hàm hệ thống Endo-Express Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng – Xquang nhóm hàm lớn điều trị nội nha máy Endo-Express. .. nhân có hàm lớn hàm định điều trị nội nha khoa Chữa nội nha bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương Hà Nội 2.1.1.Tiêu chuẩn lựa chọn: - Bệnh nhân có hàm lớn hàm có định điều trị nội nha - Răng viêm... với hệ thống khác 1.2.1.2 Các phương pháp điều trị nội nha: Tất tổn thương viêm tủy không hồi phục biến chứng tủy viêm quanh cuống có định điều trị nội nha a Các nguyên tắc điều trị nội nha Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn hàm dưới bằng hệ thống endo express , Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn hàm dưới bằng hệ thống endo express , Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm lớn hàm dưới bằng hệ thống endo express

Từ khóa liên quan