Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

80 1,246 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 17:34

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Gãy phức hợp xương gò má-cung tiếp (GMCT) tổn thương hay gặp chấn thương hàm mặt Theo Covington cộng (năm1994) nghiên cứu tình hình chấn thương hàm mặt 10 năm từ 1979 đến 1989 Mỹ có 243 người bị gãy xương GMCT tổng số 1388 trường hợp gãy xương hàm mặt [26] Trong nghiên cứu J.Nukata cộng năm 2000 nghiên cứu tình hình gãy xương hàm mặt Tokyo-Nhật 13 năm từ 1987 đến 1999 tổng số 561 người bị gãy xương hàm mặt có 112 người bị gãy xương GMCT [51].Trong nghiên Trương Mạnh Dũng (năm 2002) viện Răng Hàm Mặt (RHM ) Quốc gia 372 trường hợp gãy xương hàm mặt có 191 trường hợp gãy xương GMCT [6] Theo Đặng Minh Tú (năm2002) Viện quân y 103 cho thấy tỷ lệ gãy xương GMCT gãy xương Tầng mặt 54,7%[21] Xương gò má xương tầng mặt, đóng vai trò quan trọng vào tạo hình dáng khuôn mặt chống đỡ che chở cho nhiều quan xung quanh như: ổ mắt, thần kinh, mạch máu Khi xương gò má bị tổn thương thường gây gãy phức hợp cung tiếp, ảnh hưởng nhiều đến chức thẩm mỹ bệnh nhân, không điều trị kịp thời gây biến chứng mắt, chức ăn nhai thẩm mỹ Chẩn đoán gãy phức hợp xương GMCT dựa vào Lâm sàng X quang quy ước, trường hợp chưa rõ ràng chụp cắt lớp vi tính (CLVT) có giá trị tốt để chẩn đoán xác định, chụp CLVT có dựng hình không gian ba chiều giúp ta nhận định tổn thương xương hàm cách tổng thể [9] Điều trị gãy phức hợp xương GMCT có nhiều phương pháp: Điều trị bảo tồn ; Nắn chỉnh xương móc Limberg bẩy ; Phẫu thuật kết hợp xương thép nẹp vít Gần phát triển hệ thống nẹp vít kết xương, đặc biệt miniplate sử dụng phẫu thuật nắn chỉnh kết xương GMCT có kết tốt Theo Trương Mạnh Dũng (2002) cho thấy kết tốt chiếm 96,4%[6] ; Trong nghiên cứu Nguyễn Đình Tuấn (2009) phẫu thuật kết xương nẹp vít kết tốt 86,1%[22] Tỉnh Hải Dương Tỉnh đồng nằm hai Thành phố lớn Thủ đô Hà Nội Thành phố Hải Phòng, có quốc lộ nối hai Thành phố xuyên qua địa bàn Tỉnh, tình hình tai nạn giao thông gây chấn thương nói chung chấn thương xương GMCT nói riêng phức tạp Việc cấp cứu điều trị gãy phức hợp xương GMCT đặc biệt phẫu thuật kết xương nẹp vít bệnh viện đa khoa tỉnh Hải dương tiến hành từ nhiều năm nay, chưa có nghiên cứu vấn đề Hải Dương; Để góp phần tìm hiểu đặc điểm tổn thương đánh giá kết điều trị phẫu thuật gãy phức hợp xương gò má cung tiếp nẹp vít Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương, Chúng tiến hành thực đề tài " Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang đánh giá kết điều trị phẫu thuật gãy xương gò má- cung tiếp nẹp vít” (tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương) với mục tiêu sau: 1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang gãy phức hợp xương GMCT Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương 2.Đánh giá kết điều trị phẫu thuật kết hợp xương GMCT nẹp vít Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU XƯƠNG GÒ MÁ – CUNG TIẾP VÀ CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 Giải phẫu xương gò má cung tiếp Xương gò má - cung tiếp (GMCT) bao gồm xương gò má (XGM) cung tiếp (cung gò má) * Xương gò má: thành phần khối xương tầng mặt, xương dầy khỏe hình bốn cạnh tiếp khớp với bốn xương: xương trán, cánh lớn xương bướm, xương thái dương, xương hàm qua đường khớp: gò má – bướm, gò má – thái dương, gò má – trán, gò má – hàm [27] XGM gồm mặt, mỏm [3,13] Hình 1.1 Giải phẫu xương gò má [13] - Mặt (mặt má): Lồi, tròn tạo nên ụ gò má, có lỗ gò má –mặt để nhánh gò má mặt thần kinh gò má thoát - Mặt (mặt thái dương): Dẹt, hướng vào sau phía hố thái dương, có thần kinh gò má – thái dương nhánh thần kinh gò má thoát lỗ gò má – thái dương - Mặt ổ mắt: Tạo nên phần thành thành ổ mắt, có lỗ gò má - ổ mắt để thần kinh gò má - ổ mắt vào [3,13] - Mỏm thái dương: Dẹt, chạy ngang sau tiếp khớp với mỏm gò má xương thái dương tạo nên cung tiếp (hay cung gò má) [3,13,49] -Mỏm trán: Tiếp khớp với mỏm gò má xương trán tạo nên phần thành ổ mắt [48,49] * Cung tiếp (Cung gò má): Là phần xương có hình cung mỏm thái dương xương gò má mỏm gò má xương thái dương tạo thành + Mỏm thái dương xương gò má: Chạy từ trước sau để tiếp khớp với mỏm gò má xương thái dương + Mỏm gò má xương thái dương : mỏm nằm hai phần mặt phần trai xương thái dương, dẹt theo hướng –ngoài nên có hai mặt ngoài, hai bờ dưới, hai đầu (trước sau) Đầu trước tiếp khớp với mỏm thái dương XGM đường tiếp khớp cưa [13] -Mặt lồi, có da phủ - Mặt liên quan với thái dương - Bờ sắc mỏng, có cân thái dương bám -Đầu trước tiếp khớp với xương gò má - Đầu sau có hai rễ thẳng rễ ngang Rễ ngang gọi lồi cầu xương thái dương bám vào hai rễ, có củ khớp để dây chằng khớp thái dương hàm bám vào Ở rễ có hố (hố chảo xương thái dương) tiếp khớp với lồi cầu hàm 1.1.2.Tính chất dễ tổn thương xương gò má – cung tiếp - Điểm nối với xương trán bờ ổ mắt dễ gãy chấn thương - Cung gò má (cung tiếp) yếu mảnh dễ gãy chấn thương - Đường nối khớp với xương hàm dễ gãy chấn thương - Xương gò má hơn, dầy song lại nhô cao khuôn mặt, nên ngã va đập lại điểm bị hứng chịu trước tiên làm xương vỡ, sập, đồng thời kéo theo vỡ khớp tự nhiên gắn vào nó[17] 1.1.3 Vai trò xương gò má – cung tiếp - Đóng vai trò chủ yếu tạo hình dạng khuôn mặt cá thể [52] - Góp phần tạo nên ổ mắt, qua XGM bảo vệ nhãn cầu [48,52] - Dẫn truyền lực nhai lên sọ, hấp thụ phần lực nén trước tác động tới sọ [6] - Là nơi bám nhiều cắn, gò má lớn, gò má bé, vòng mắt nâng môi trên, tạo đường cho hai nhánh thần kinh cảm giác vùng gò má [48,52] Hình 1.2 Xương gò má cung tiếp xương mặt (Tranh Frank H ) [18] 1.1.4 Thần kinh * Cảm giác vùng GMCT chi phối nhánh thần kinh hàm hàm gồm: + Thần kinh gò má (nhánh bên thần kinh hàm trên) chi phối chủ yếu cảm giác vùng gò má [3,13,48] + Thần kinh ổ mắt nhánh tận thần kinh hàm Đi ống ổ mắt sàn ổ mắt, gãy XGM làm vỡ sàn ổ mắt làm tổn thương thần kinh gây tượng tê bì vùng má, cánh mũi, mi dưới, môi bên [3,45,53] + Thần kinh tai – thái dương nhánh thần kinh hàm dưới, cảm giác cho da vùng phần sau thái dương [48] * Vận động bám da mặt chi phối nhánh thái dương, gò má nhánh má dây thần kinh mặt [3,48] Cần ý: Nhánh thái dương bắt chéo cung tiếp da vào vùng thái dương cách ống tai khoảng biên độ từ 0,5 – 3,6cm [23,27] Vận động cho tai, chẩm trán, vòng mắt cau mày Khi sử dụng đường rạch trán – thái dương dễ bị tổn thương làm nếp nhăn trán không nhướng mày Các nhánh gò má bắt chéo XGM tới góc mắt vận động cho vòng mắt Đây nhánh có liên quan nhiều gãy Xương GMCT, bị tổn thương làm mắt không nhắm Hình 1.3.Các nhánh thần kinh mặt(Tranh Frank H)[18] 1.1.5 Mạch máu vùng gò má cung tiếp[3,11] Gò má cung tiếp vùng lân cận cấp máu động mạch mặt động mạch ổ mắt (ở phía trước), động mạch thái dương nông (ở phía sau) - Động mạch mặt : Tách từ động mạch cảnh tam giác cảnh, chạy theo hình cung tuyến hàm tới bờ trước cắn để vào mặt Ở mặt lúc đầu động mạch chạy trước lên qua phía góc miệng chạy lên dọc cạnh bên mũi tới góc mắt Trên đoạn đường động mạch mặt phân nhánh vào môi dưới, môi trên, mũi ngoài; tiếp nối với động mạch mắt, động mạch ngang mặt động mạch ổ mắt - Động mạch ổ mắt: nhánh động mạch hàm trong; sau chạy rãnh ống ổ mắt phân nhánh cho cấu trúc sàn ổ mắt, tận mặt để cấp máu cho phần mềm nằm khoảng vùng cấp máu động mạch ngang mặt, động mạch gò má ổ mắt động mạch mặt - Động mạch thái dương nông: nhánh tận động mạch cảnh tách tuyến mang tai, sau lồi cầu từ chạy lên bắt chéo mặt cung tiếp vào vùng thái dương khoảng 5cm tận nhánh trước sau Chạy phía sau động mạch tĩnh mạch thái dương nông thần kinh tai thái dương Hình 1.4 Mạch máu vùng đầu mặt cổ(Tranh Frank H)[18] 1.1.6 Các cấu trúc liên quan xương gò má cung tiếp 1.1.6.1.Xương hàm + Mỏm gò má xương hàm trên: tiếp khớp với mặt đáy thân XGM diện khớp rộng hình tam giác mà ba cạnh nằm đường biên mặt ngoài, mặt ổ mặt mặt thái dương xương gò má Như xương hàm có vai trò giá đỡ chắn cho xương gò má, với xương gò má tạo nên bờ sàn ổ mắt [50] Hai xương có liên quan với chế gãy xương ảnh hưởng đến mắt bị gãy [5,46] + Xoang hàm hốc rỗng xương hàm có hình tháp có mặt, đỉnh - Mặt trước hay mặt có ụ nanh hố nanh - Mặt sàn ổ mắt mỏng, có rãnh ống ổ mắt, có thần kinh hàm chạy qua [48,53] - Mặt sau liên quan đến hố chân bướm hố chân bướm - Nền hay mặt - Đỉnh xoang có liên quan đến XGM [3], XGM góp phần tạo nên thành trước xoang hàm, thành xoang mỏng nên gãy XGM thường làm vỡ xoang hàm gây tụ máu xoang [45] 1.1.6.2 Ổ mắt Xương gò má, xương hàm liên quan mật thiết với ổ mắt Ổ mắt hình tháp với thành, trước, đỉnh sau [3,45] - Thành phần ổ mắt xương trán cánh nhỏ xương bướm tạo nên, ngăn cách ổ mắt với hố sọ trước, thành có hố ròng rọc nơi bám chéo lớn - Thành mỏm trán xương hàm trên, xương lệ xương sàng tạo nên - Thành gồm cánh lớn xương bướm, mỏm trán xương gò má xương trán - Thành (hay ổ mắt) mặt xương hàm trên, xương gò má diện ổ mắt xương tạo nên, có rãnh ổ mắt nối với khe ổ mắt thông với ống ổ mắt Thành ngăn cách với xoang hàm vách xương mỏng, vách có động mạch, thần kinh ổ mắt Khi chấn thương vùng vỡ sàn ổ mắt, nhãn cầu tụt xuống làm lệch trục mắt gây tượng nhìn đôi (dấu hiệu Blowoat), tổn thương động mạch thần kinh ổ mắt [48] - Đỉnh ổ mắt phía sau có khe ổ mắt phía khe ống thị giác Khe ống thông với hộp sọ nơi dây thần kinh số II, III, IV, VI nhánh mắt thần kinh V chui qua để vào ổ mắt 1.1.6.3 Xương hàm Xương gò má cung tiếp, cung tiếp có liên quan đến lồi cầu mỏm vẹt xương hàm Xương GMCT gãy sập gây khó há miệng đè vào mỏm vẹt xương hàm Mỏm vẹt xương hàm bị gãy, thái dương co, kéo mảnh gãy lên kẹt vào cung tiếp gây khó há miệng [4,48,52] 1.1.6.4 Các bám vào xương gò má cung tiếp - Cơ cắn: Gồm hai phần, phần nông bám vào 2/3 trước bờ cung gò má phần mặt ngành hàm góc xương hàm Phần sâu bám vào mặt xương gò má mỏm vẹt, phần mặt ngành hàm Sự bám rộng cắn tạo biến dạng di lệch cung thân XGM bị gãy [39.45] Những nghiên cứu gần cho cắn có tác dụng gây di lệch thứ phát sau điều trị gãy xương GMCT [6] - Cơ gò má lớn: Cơ bám vào XGM trước đường khớp thái dương tận hết góc miệng Là cười, co kéo góc miệng lên - Cơ gò má nhỏ : Bám vào mặt XGM môi Cơ góp phần nâng môi tạo nên rãnh mũi môi Cơ gò má nhỏ lớn nguyên nhân gây thất bại phương pháp chỉnh hình kín cố định mèche [52] 10 1.2 NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP 1.2.1 Nguyên nhân - Tai nạn giao thông - Tai nạn lao động - Tai nạn sinh hoạt - Các tai nạn khác 1.2.2 Cơ chế gãy xương gò má cung tiếp Khi bệnh nhân bị ngã đập mặt xuống cứng vật cứng hay bị lực va đập tác động theo nhiều hướng mạnh gãy xương GMCT Khi gẫy di lệch theo chiều hướng khác khối XGM dễ sập vào xoang hàm Lực gây xăng chấn tầng mặt phân bố tới sọ, qua cột chịu lực( cột ụ nanh, cột xương gò má, cột xương chân bướm) Các đường gãy xương gò má thường vị trí khớp nối tự nhiên( trán gò má, gò má thái dương, bờ ổ mắt đường nối gò má hàm trên) 1.3 PHÂN LOẠI GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP * Phân loại Knight & North [38]: Trên sở phân tích 120 người bị gãy xương gò má chia nhóm nhóm phụ sau: - Loại 1: Gãy dấu hiệu di lệch biểu phim X quang sọ mặt đường gãy qua gờ ổ mắt ụ gò má dấu hiệu lâm sàng - Loại 2: Gãy cung tiếp đơn - Loại 3: Gãy gò má không bị xoay Do lực tác động thẳng vào thân xương hàm, xương gò má lệch sau vào xuống biểu lâm sàng gò má bị dẹt, có dấu hiệu bậc thang bờ ổ mắt Trên phim X quang bờ ổ mắt di lệch nhẹ xuống dưới, đường nối trán gò má di lệch ụ gò má bị xoay vào 66 Qua kết cho thấy hình ảnh phim CT giúp ta phát nhiều tổn thương chụp phim Hirtz blondeaux chưa có hình ảnh tổn thương rõ * Phân loại gãy xương gò má cung tiếp Qua bảng 3.8 cho thấy 63 bệnh nhân bị gãy xương GMCT, gãy thân xương gò má xoay vào chiếm tỷ lệ 22,2%, gãy thân xương gò má xoay chiếm 28,6%, gãy cung tiếp đơn 14,3%, gãy phức tạp xương gò má chiếm 7,9% Kết khác với nghiên cứu Nguyễn Thế Hanh ( 2006) có tỷ lệ gãy thân xương gò má xoay vào 12,5%, xoay 15,3%, gãy cung tiếp đơn 12,5% [10] có tỷ lệ tương đồng với nghiên cứu Trong nghiên cứu gãy thân xương gò má không bị xoay 27% , thấp với nghiên cứu Trương Mạnh Dũng (2002) 34,3% [6] Nguyễn Quốc Trung (1997) cho kết gãy thân xương gò má xoay vào 9,87%, xoay 14,01% , gãy cung tiếp đơn 26,43% [20] Qua kết nghiên cứu thấy tỷ lệ gãy làm thân xương gò má xoay hay gặp nhất, điều bị tai nạn va đập, gò má nơi gồ cao nên bị tổn thương tuỳ hướng lực tác động để gây tổn thương xương GMCT làm thân xương gò má xoay hay vào gãy phức tạp nhiều đường Trong bệnh nhân gãy bị gãy cung tiếp đơn hay gặp gãy lõm hình chữ V (44,5%), tương tự kết nghiên cứu Nguyễn Thế Hanh có tỷ lệ gãy lõm hình chữ V 44,5% [10] Hình ảnh gãy chồng lên chíếm 33,3%, gãy có mảnh rời thứ 22,2%, gần tương tự kết Nguyễn Thế Hanh có tỷ lệ gãy chồng lên 22,2%, gãy có mảnh rời thứ 22,2% [10] 67 Gãy lõm bẹt hình chữ V hay găp bệnh nhân ngã đập nghiêng mặt xuống cứng, lực tác đông trực tiếp vào cung tiếp làm sập cung tiếp hình chữ V * Phân loại gãy xương GMCT kết hợp với gãy xương khác Kết nghiên cứu qua bảng 3.10 cho thấy gãy xương GMCT đơn chiếm 17,5%; tổn thương phối hợp cao tổn thương xoang hàm có tỷ lệ 79,4% Kết khác với Nguyễn Thế Hanh có tổn thương xương GMCT đơn 51,4%, tổn thương;tổn thương xương hàm xương hàm 16,7% [10] Còn kết 1,6% Chúng có kết tổn thương xương hàm 14,3%, tổn thương xương hàm 9,5%, kết gần tương tự kết Vũ Thị Bắc Hải có tỷ lệ tổn thương xương hàm 11,8%, xương hàm 6,3% [8] Qua kết nghiên cứu cho thấy chấn thương sọ não kết hợp chiếm 12,7%, tổn thương xương mũi 7,9% chấn thương khác gãy xương đùi (1,6%) gãy xương đòn (3,17%) Qua nghiên cứu cho bị chấn thương gãy xương GMCT tỷ lệ tổn thương phối hợp với quan khác vùng đầu mặt toàn thân lớn, xử lý cấp cứu điều trị cần phải xem xét toàn diện 4.3 ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GMCT 4.3.1 Về thời gian trước phẫu thuật Kết nghiên cứu qua bảng 3.11 cho thấy phần lớn bệnh nhân phẫu thuật tuần đầu (88,9%).Kết hần tương tự nghiên cứu Phạm Văn Đo 94,1% [7], Nguyễn Thế Hanh 85,3% [10] , Nguyễn Đình Tuấn 83,3% [22] Rất bệnh nhân phẫu thuật tuần thứ (11,1%) Bởi lẽ bệnh nhân vào khoa cấp cứu thường chụp phim ngay, kèm theo đa số có vết thương vùng hàm mặt, dụng cụ phẫu thuật kết xương lúc vào hấp sấy tư sẵn 68 sàng, khoa phẫu thuật gây mê đầy đủ phòng mổ máy thở phục vụ mổ cấp cứu Chỉ trừ số bệnh nhân gãy kín,hoặc cấp cứu theo dõi điều trị chấn thương phối hợp khác chuyển mổ tới tuần thứ 4.3.2 Về phương pháp điều trị * Về đường rạch sử dụng phẫu thuật - Trong 63 bệnh nhân nghiên cứu, phần lớn bệnh nhân phẫu thuật với nhiều đường rạch da niêm mạc để vào ổ gãy như: Đường chân tóc mai ( 77,85), đường bờ mi (73,0%), đường đuôi cung mày (71,4%) Kết gần tương đương với nghiên cứu Đoàn Kim Hoa (2012) có tỷ lệ đường mổ chân tóc mai 79%, đường bờ mi 53,75% [12], thấp nghiên cứu Nguyễn Đình Tuấn (2009) có tỷ lệ đường rạch ngang cung tiếp 91,7% , bờ ổ mắt 91,7%, đường bờ ổ mắt 81,1% [22] Những bệnh nhân bị gãy trụ gò má hàm sử dụng đường rạch niêm mạc ngách miệng, hàm bên gãy (Cadl Well luc) chiếm 14,3% Ngoài có tổn thương xương gàm phối hợp sử dụng đường rạch khác đường bờ góc hàm (4,8%) đường ngách tiền đình hàm (6,4%) Qua nghiên cứu thấy phẫu thuật gãy xương GMCT có đường mổ thường sử dụng để đặt nẹp vít kết xương là: Đường chân tóc mai, đường bờ mi đường đuôi cung mày * Về số lượng đường rạch phẫu thuật Kết nghiên cứu qua bảng 3.13 biểu đồ cho thấy phần lớn bệnh nhân nghiên cứu phẫu thuật với đường mổ (46%), có 25,4% bệnh nhân có đường mổ, sử dụng đường mổ chiếm 15,9% Gặp bệnh nhân phải sử dụng nhiều đường mổ (12,7%) Kết phù hợp tình trạng bệnh nhân điều trị nội trú bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bệnh nhân bị gãy phức tạp phải sử dụng nhiều 69 đường mổ thường kèm theo với chấn thương nặng chuyển lên tuyến trung ương * Về vị trí đặt nẹp cố định xương Kết bảng 3.14 cho thấy phần lớn bệnh nhân nghiên cứu phải cố định vị trí xương như: Cung gò má (77,8%), bờ ổ mắt (73), bờ ổ mắt (71,4%) Kết gần tương tự với nghiên cứu Nguyễn Thế Hanh (2006) có tỷ lệ cung tiếp 68,75%, bờ ổ mắt 48,43%, bờ ổ mắt 82,8% [10] Một số vị trí khác gặp như: Xương gò má (15,9%), trụ gò má hàm (14,3% Khi có tổn thương trụ gò má hàm phải đặt nẹp vít cố định cột chống đỡ khối xương gò má vững nhất, thể đường mổ miệng (Cadl Well luc) Trong gãy xương GMCT thường bị tổn thương vị trí tiếp khớp xương gò má với xương lân cận với xương trán trụ gò má – trán, xương thái dương cung tiếp, xương hàm bờ ổ mắt Các vị trí phải đặt nẹp vít cố định xương để xương gò má vị trí giải phẫu vững * Về số lượng nẹp vít Kết nghiên cứu bảng 3.15 cho thấy phần lớn bệnh nhân bị gãy xương GMCT phải dùng từ nẹp trở lên Trong số bệnh nhân dùng nẹp chiếm tỷ lệ cao (36,5%), có 10 bệnh nhân sử dụng nẹp chiếm 15,9% gãy cung tiếp đơn gãy thân xương gò má không di lệch Trong nghiên cứu Nguyễn Đình Tuấn (2009) cho thấy bệnh nhân dùng ÷ nẹp có tỷ lệ 58,3% [22]; Nguyễn Thế Hanh có tỷ lệ dùng nẹp 17,2%, nẹp 35,9%, nẹp 46,9% [10] Qua nghiên cứu thấy bệnh nhân bị gãy xương GMCT thường gãy vị trí tiếp khớp xương gò má với xương hàm (trụ gò má hàm trên) bị tổn thương (14,3%) Vì phẫu thuật nắn chỉnh 70 cố định xương GMCT bị gãy ta phải đặt nẹp tất vị trí gãy để nâng đỡ cố định xương GMCT vị trí giải phẫu để xương liền tốt đảm bảo mặt chức thẩm mỹ cho bệnh nhân * Về thời gian phẫu thuật Qua nghiên cứu (bảng 3.16) cho thấy đa số bệnh nhân phẫu thuật thời gian (63,5%), số bệnh nhân lại phẫu thuật khoảng thời gian từ ÷ (36,5%) Có kết chuẩn bị trước mổ tốt ( vệ sinh tốt vị trí mổ, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật đầy đủ ), khoa phẫu thuật gây mê có đầy đủ phòng mổ máy móc trang thiết bị phục vụ cho gây mê tốt Hai bệnh nhân gãy phức tạp có tổn thương phối hợp nặng chuyển lên tuyến trung ương, bệnh nhân phải mổ thời gian * Về thời gian hậu phẫu Kết nghiên cứu bảng 3.17 cho thấy đa số bệnh nhân điều trị sau phẫu thuật thời gian ngày (63,5%) có 34,9% phải điều trị sang tuần thứ 2, có bệnh nhân điều trị hậu phẫu kéo dài 16 ngày, có chấn thương khác kết hợp Nghiên cứu Nguyễn Đình Tuấn cho thấy bệnh nhân điều trị hậu phẫu tuần đầu 52,3% [22] Thời gian nằm viện sau phẫu thuật bệnh nhân nghiên cứu 7,49 ± 1,52 ngày, bệnh nhân phải điều trị sang tuần thứ có tổn thương khác phối hợp chấn thương sọ não, gãy xương đòn, xương đùi bệnh nhân bị gãy phức tạp kết hợp với xương hàm xương hàm 4.3.3 Về kết điều trị * Kết gần Kết điều trị gãy xương GMCT nghiên cứu bệnh nhân viện (kết gần), Phần lớn đạt kết tốt (81%), bệnh nhân lại có kết khác (19%), không bệnh nhân có kết Kết 71 gần tương tự với kết nghiên cứu Trương Mạnh Dũng có tỷ lệ tốt 78,9% [6], Vũ Thị Bắc Hải có kết tốt 81,1%, 16,5% 2,4% [8] Nguyễn Đình Tuấn có kết tốt 86,1%, 13,9% [22] Qua kết nghiên cứu thực tế điều trị bệnh nhân thấy tỷ lệ bệnh nhân kết tương đối cao có nhiều bệnh nhân có chấn thương sọ não kết hợp nên việc tự vệ sinh, tự luyện tập há miệng bệnh nhân khó khăn, số bệnh nhân khác gãy xương phức tạp nên việc nắn chỉnh cố định xương vị trí giải phẫu không hoàn chỉnh, vết thương phần mềm phức tạp gây tổ chức da vùng mặt ảnh hưởng nhiều đến kết viện * Liên quan kết điều trị với thời gian từ lúc gãy đến phẫu thuật Kết bảng 3.19 cho thấy bệnh nhân mổ tuần đầu có kết tốt (87,5%) cao nhiều so với bệnh nhân mổ sau tuần (28,6%) với P = 0,002 Kết nghiên cứu Nguyễn Đình Tuấn cho thấy kết tốt phẫu thuật tuần đầu 80,6% [22] Điều cho thấy việc phẫu thuật sớm có ý nghĩa định đến kết điều trị nhiều, cần phải ý chẩn đoán, hội chẩn chuẩn bị trước mổ kịp thời để định phẫu thuật sớm cho bệnh nhân (trừ bệnh nhân có chấn thương phối hợp khác nặng nề) *Liên quan kết điều trị với tổn thương phối hợp Kết nghiên cứu bảng 3.20 cho thấy bệnh nhân gãy xương GMCT đơn có kết điều trị tốt 100%, bệnh nhân bị gãy xương GMCT có kết hợp với tổn thương khác kết điều trị tốt 76,9% Kết cho thấy mối liên quan chặt chẽ mức độ tổn thương xương GMCT với kết điều trị, tổn thương phức tạp kết điều trị hạn chế 72 * Liên quan kết điều trị với số lượng nẹp vít sử dụng phẫu thuật: Kết bảng 3.21 cho thấy bệnh nhân điều trị phẫu thuật gãy xương GMCT phải dùng nẹp trở lên, kết điều trị tốt có tỷ lệ thấp (53,3%) so với dùng ÷ nẹp (88,0%) nẹp (91,3%) so sánh có ý nghĩa thống kê với P = 0,016 P = 0,024 Kết điều trị phẫu thuật dùng ÷ nẹp so với dùng nẹp ý nghĩa thống kê với P = 0,99 Kết thực tế điều trị bệnh nhân nghiên cứu thấy bệnh nhân sử dụng ÷ nẹp phẫu thuật kết tốt phải có tỷ lệ cao hơn, có nhiều bệnh nhân có tổn thương phần mềm phức tạp tổ chức da, số bệnh nhân có chấn thương sọ não kết hợp nên ảnh hưởng nhiều đến kết điều trị Kết cho thấy bệnh nhân phải sử dụng nhiều nẹp bệnh nhân nặng gãy phức tạp có tổn thương phối hợp nên kết điều trị thấp điều hợp lý * Liên quan kết với số lượng đường mổ: Kết nghiên cứu qua bảng 3.22 cho thấy bệnh nhân phải sử dụng từ đường mổ trở lên có kết qảu điều trị thấp so với bệnh nhân có ÷ đường mổ đường mổ Sự so sánh có ý nghĩa thống kê với P = 0,009 P = 0,012 So sánh bệnh nhân sử dụng ÷ đường mổ với đường mổ ý nghĩa thống kê với P = Kết tương tự kết bảng 3.21 nói lên liên quan kết điều trị với số lượng nẹp vít dùng phẫu thuật Kết lần khẳng định bệnh nhân bị tổn thương phức tạp, phẫu thuật phải sử dụng nhiều đường mổ kết điều trị hạn chế * Liên quan kết điều trị với thời gian mổ: Nghiên cứu bảng 3.23 cho thấy bệnh nhân phẫu thuật thời gian có kết tốt cao (90%) so với bệnh nhân mổ thời gian ÷ (65,2%), so sánh có ý nghĩa thống kê với P = 0,022 73 Qua nghiên cứu thực tế điều trị bệnh nhân đối tượng nghiên cứu phẫu thuật nắn chỉnh kết xương GMCT cho thấy bệnh nhân bị tổn thương ít, phẫu thuật nhanh kết điều trị tốt Những bệnh nhân phải phẫu thuật kéo dài tổn thương phức tạp kết điều trị hạn chế *Liên quan kết điều trị với thời gian nằm viện sau mổ (hậu phẫu) Kết nghiên cứu bảng 3.24 cho thấy bệnh nhân có thời gian điều trị sau phẫu thuật ngày kết điều trị tốt cao (87,5%), thời gian hậu phẫu từ ÷ 14 ngày có kết tốt 68,2%, có bệnh nhân nằm viện 14 ngày sau mổ có kết điều trị Kết cho thấy thời gian nằm viện sau phẫu thuật ngắn kết điều trị tốt Điều phù hợp thực tế điều trị thấy bệnh nhân bị tổn thương phức tạp kết hợp tổn thương khác thường phải nằm điều trị dài ngày kết điều trị hạn chế * Kết điều trị sau tháng (Kết xa) Trong 63 bệnh nhân nghiên cứu phẫu thuật nắn chỉnh kết xương GMCT nẹp vít có 52 bệnh nhân tái khám sau tháng, kết điều trị tốt đạt 88,5%, lại kết khá, bệnh nhân có kết Qua kết cho thấy sau tháng kết tốt cao kết điều trị viện Điều thể rõ qua bảng 3.25, bệnh nhân có kết viện tới tái khám, có bệnh nhân có kết tốt Kết phù hợp tập luyện bệnh nhân với tự bình chỉnh thể người bệnh 4.3.4 Biến chứng di chứng Nghiên cứu qua bảng 3.26 cho thấy có di chứng để lại sau bị chấn thương gãy xương GMCT gặp tỷ lệ rối loạn cảm giác (4,8%), song thị (3,2%) giảm thị lực (1,9%) 74 Sau tháng tái khám di chứng có giảm đáng kể, bệnh nhân bị rối loạn cảm giác (tê bì vùng môi má bên tổn thương) bệnh nhân thị lực Kết chứng tỏ sau bệnh nhân điều trị phẫu thuật nắn chỉnh kết xương dấu hiệu tổn thương liên quan đến mắt thần kinh phục hồi cải thiện tốt KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 63 Bệnh nhân điều trị phẫu thuật gãy xương GMCT nẹp vít Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2013 rút số kết luận sau: * Đặc điểm chung - Chấn thương gãy xương GMCT gặp chủ yếu nam giới (chiếm 93,7%) - Tuổi hay bị chấn thương lứa tuổi trẻ từ 19 đếm 39 tuổi (chiếm 71,4% Tuổi trung bình 29,65 ± 10,44 - Nguyên nhân gây chấn thương chủ yếu tai nạn giao thông (chiếm 92,1%) - Bệnh nhân bị chấn thương phần lớn nghề làm ruộng (chiếm 52,3%) * Đặc điểm lâm sàng - Hầu hết bệnh nhân bị gãy xương GMCT có triệu chứng đau chói ấn điểm gãy (95,2%) - Các triệu chứng khác như: sưng nề bầm tím quanh ổ mắt xuất huyết kết mạc gặp phần lớn bệnh nhân (82,5%) - Các triệu chứng hay gặp như: liên tục bờ ổ mắt chiếm 77,8%, lõm cung gò má 69,8%, vết thương phần mềm vùng hàm mặt chiếm 66,7%, 75 liên tục bờ ổ mắt há miệng hạn chế 65,1%, lõm bẹt gò má chiếm 69,8% - Một số triệu chứng gặp như: Rối loạn thần kinh V2 chiếm 12,7%, song thị hạn chế vận nhãn có tỷ lệ 9,5% * Đặc điểm Xquang - Tổn thương bên phải bên trái gần (47,7% 46%) - Về phân loại gãy xương thường gặp loại gãy: + Gãy thân xương gò má xoay chiếm 28,6% + Gãy thân xương gò má không xoay 27% + Gãy thân xương gò má xoay vào chiếm 22,2% - Gãy xương GMCT thường kết hợp với tổn thương kết hợp, tổn thương xoang hàm gặp nhiều (79,4%), gãy xương GMCT đơn gặp 17,5% * Phương pháp điều trị kết - Phần lớn bệnh nhân phẫu thuật tuần đầu kể từ bị chấn thương (chiếm 88,9%) - Các đường mổ sử dụng nhiều phẫu thuật gãy xương GMCT đường: + Đường chân tóc mai (77,85%) + Đường bờ mi (73%) + Đường đuôi cung mày (71,4%) Đó vị trí đặt nẹp vít cố định xương GMCT: cung gò má, sàn ổ mắt bờ ổ mắt - Số bệnh nhân phải dùng nẹp phẫu thuật kết xương GMCT chiếm tỉ lệ cao 36,5%, sử dụng nẹp nhiều nẹp hay gặp 23,8% - Phần lớn bệnh nhân điều trị hậu phẫu ngày (63,5%) 76 - Kết điều trị Bệnh nhân viện (kết gần) đạt tỷ lệ tốt 81%, chiếm 19% -Bệnh nhân mổ tuần đầu có kết tốt cao nhiều (87,5%) so với bệnh nhân mổ sau ngày (28,6%) - Kết sau tháng có phần cải thiện tốt hơn: kết tốt đạt 88,5%, kết KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang kết điều trị phẫu thuật gãy xương GMCT nẹp vít, có vài kiến nghị sau: - Nguyên nhân chủ yếu chấn thương nói chung gãy xương GMCT tai nạn giao thông, để phòng ngừa chấn thương không vấn đề y tế mà vấn đề xã hội Cần phải cải thiện sở hạ tầng giao thông, tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức người dân an toàn giao thông sâu rộng, xử phạt phải nghiêm khắc minh bạch để người tự ý thức việc thực luật an toàn giao thông văn hóa người - Phương pháp điều trị phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít có kết điều trị tốt gãy xương GMCT, Bệnh nhân phẫu thuật sớm có ý nghĩa định đến kết điều trị nhiều, thêm bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (chuyên khoa đầu ngành hàm mặt) tải bệnh nhân, khoảng cách nhiều tỉnh lên Hà Nội xa Vì cần triển khai rộng rãi phương pháp kết hợp xương nẹp vít gãy xương GMCT tuyến tỉnh, thành phố để 77 nâng cao chất lượng điều trị, giúp bệnh nhân địa phương thuận tiện bị chấn thương - Nghiên cứu đóng góp nhỏ lĩnh vực hẹp chấn thương, cần phải có nghiên cứu chuyên ngành khác mắt, tai mũi họng chấn thương chỉnh hình địa bàn để góp phần điều trị khắc phục biến chứng di chứng chấn thương 78 Ảnh BN Phạm Đình T (Số BA 3229) Trước mổ, viện sau tháng 79 Ảnh BN Nguyễn Văn H (Số BA 3803) Tước mổ, viện sau tháng 80 [...]... x c định dựa vào lâm sàng và hình ảnh X – quang thấy được hình thái của gãy x ơng GMCT [9,38] - Gãy thân x ơng gò má đơn thuần - Gãy phức hợp x ơng gò má và cung tiếp - Gãy cung tiếp đơn thuần - Gãy gò má di lệch, ít di lệch - Gãy thân XGM xoay ra ngoài, xoay vào trong - Gãy phối hợp với x ơng hàm trên và x ơng hàm dưới Ngoài ra trong chẩn đoán cần x c định gãy x ơng có di lệch hay gãy x ơng không di... Chụp X quang Blondeau, Hirtz , cắt lớp vi tính( nếu cần) để kiểm tra trước khi ra viện 2.2.5 Phương pháp theo dõi đánh giá kết quả điều trị: 2.2.5.1.Thời gian theo dõi đánh giá kết quả điều trị Đánh giá trên lâm sàng , X quang , thẩm mỹ Đánh giá kết quả gần: Khi ra viện Đánh giá kết quả xa: Sau 3 tháng kể từ khi ra viện 2.2.5.2 Chỉ tiêu đánh giá kết quả điều trị: Đánh giá kết quả dựa vào giải phẫu, ... thép và nẹp vít là phương pháp được áp dụng nhiều nhất Kết quả điều trị tốt và khá là: 96,4% [6] *Nguyễn Quốc Trung nghiên cứu hình thái lâm sàng, phương pháp điều trị gãy x ơng gò má cung tiếp tại Viện răng hàm mặt Hà Nội(1993- 1997)[20] * Năm 2002, tác giả Vũ Thị Bắc Hải khi nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị gãy x ơng gò má cung tiếp trên 127 bệnh nhân gãy x ơng GMCT nằm điều trị tại khoa. .. - Loại 1: Gãy thân x ơng gò má không di lệch - Loại 2: Gãy cung tiếp đơn thuần Loại này chia 4 nhóm: + Gãy lõm hình chữ V + Gãy lồi + Gãy chồng lên nhau + Gãy có mảnh rời thứ 3 - Loại 3: Gãy thân x ơng gò má không xoay - Loại 4 :Gãy thân X ơng gò má xoay vào trong - Loại 5: Gãy thân X ơng gò má xoay ra ngoài - Loại 6: Gãy nhiều đường phức tạp 28 2.2.4 Phương pháp điều trị phẫu thuật kết x ơng GMCT... về gãy x ơng gò má kết quả điều trị qua 72 trường hợp tại Bệnh viện Khánh Hòa trong 22 năm(1981- 2002) [5] Tác giả đã nêu được các phương pháp điều trị hiện nay, nhấn mạnh phương pháp điều trị nắn chỉnh x ơng và cố định x ơng bằng bấc gạc tẩm thuốc đặt trong xoang hàm để làm vật liệu độn cho x ơng không gãy lún * Lâm Huyền Trâm( 1996) nghiên cứu về điều trị gãy x ơng gò má bằng phương pháp kết hợp x ơng... Thân x ơng gò má xoay vào trong Do lực tác động vào thân x ơng gò má trên trục ngang làm thân x ơng gò má lệch ra sau vào trong xuống dưới và xoay nhẹ vào trong Trên phim nhìn thẳng ở bên trái thân x ơng gò má di lệch ngược chiều kim đồng hồ,bên phải thân x ơng di lệch theo kim đồng hồ Trên phim X quang bờ dưới ổ mắt di lệch nhẹ xuống dưới hoặc xoay vào trong ở đường nối trán gò má hay mỏm gò má xoay... loại gãy x ơng gò má cung tiếp: thân x ơng xoay ra ngoài, xoay vào trong, gãy nát thân x ơng và các gãy phối hợp với hàm trên, hàm dưới (vùng cằm và thân x ơng) * Phim Hirtz Có thể thấy gãy cung tiếp và một số tổn thương khác như: phần sau x ơng má, nền sọ và các xoang sàng 15 * Phim CT Scanner Cho ta thấy hình ảnh gãy bờ ngoài, bờ dưới x ơng ổ mắt, thành trước, thành bên xoang hàm ,cung tiếp và thấy... các đường gãy ở thân x ơng như loại 3 kèm theo đường gãy ở thân x ơng, loại 4 kèm theo 2 đường gãy làm tách rời bờ dưới ổ mắt và đường nối trán gò má * Ellis [29] trên cơ sở phân tích 2067 trường hợp gãy x ơng gò má ở Scotlen thành 7 nhóm như sau: Nhóm 1: Gãy x ơng gò má không di lệch Nhóm 2: Gãy cung tiếp Nhóm 3: Gãy x ơng gò má không di lệch ở đường nối trán – gò má Nhóm 4: Gãy x ơng gò má có di lệch... CỨU Gồm các bệnh nhân bị gãy x ơng GMCT được điều trị phẫu thuật kết hợp x ơng tại khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2013 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Bệnh nhân bị gãy x ơng GMCT mới chưa tạo can x ơng chắc hoặc chưa tạo khớp giả (không quá 3 tuần kể từ khi bị chấn thương ) có chỉ định phẫu thuật kết x ơng - Bệnh nhân có chẩn đoán x c định gãy x ơng GMCT... định bằng chỉ thép[19] Tác giả đã nêu lên ưu điểm của phương pháp kết hợp x ơng cố định bằng chỉ thép và cũng rút ra một số kinh nghiệm của đường phẫu thuật vào gãy * Trương Mạnh Dũng(2002) nghiên cứu lâm sàng và điều trị gãy x ơng gò má cung tiếp trong 10 năm từ 1988 đến 1998 tại Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội, Phương pháp kết hợp x ơng bằng nẹp vít chiếm 63,4% Phương pháp phẫu 24 thuật kết hợp x ơng bằng ... tài " Nhận x t đặc điểm lâm sàng, X- quang đánh giá kết điều trị phẫu thuật gãy x ơng gò má- cung tiếp nẹp vít” (tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương) với mục tiêu sau: 1.Mô tả đặc điểm lâm sàng,. .. ảnh X quang gãy phức hợp x ơng GMCT Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương 2 .Đánh giá kết điều trị phẫu thuật kết hợp x ơng GMCT nẹp vít Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU X ƠNG GÒ MÁ – CUNG TIẾP... CUNG TIẾP VÀ CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN 1.1.1 Giải phẫu x ơng gò má cung tiếp X ơng gò má - cung tiếp (GMCT) bao gồm x ơng gò má (XGM) cung tiếp (cung gò má) * X ơng gò má: thành phần khối x ơng tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương , Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương , Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít” (tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan