ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI

41 764 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 15:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THANH HOÀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP GỐI NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Trung Dũng TS Đào Xuân Thành HÀ NỘI - 2014 ĐẶT VẤN ĐỀ  Viêm khớp nhiễm khuẩn vi khuẩn sinh mủ không đặc hiệu gây nên làm tổn thương hay phá hủy khớp  Do nhiều nguyên nhân khác  Chẩn đoán điều trị:  Hợp lý, kịp thời khỏi hoàn toàn  Không phù hợp dẫn tới hậu nặng nề ĐẶT VẤN ĐỀ  Nguyên tắc điều trị bệnh phải dẫn lưu hết mủ khỏi ổ khớp  Điều trị PT:  Mổ mở làm khớp: can thiệp rộng rãi vào khớp làm ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc giải phẫu  Nội soi khớp cho phép xâm nhập khớp đường mổ tối thiểu tầm hoạt động đánh giá lại rộng rãi dễ dàng ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân viêm khớp gối nhiễm khuẩn Đánh giá kết điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn phẫu thuật nội soi TỔNG QUAN TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu định khu vùng gối ĐM đùi ĐM gối xuống Nhánh khớp Nhánh hiển ĐM gối ĐM gối ĐM khoeo Đám rối bánh chè ĐM gối ĐM quặt ngược chày sau ĐM gối ĐM gối ĐM quặt ngược chày trước ĐM mũ mác ĐM chày trước Màng gian cốt Khớp gối ĐM chày sau ĐM mác Động mạch khoeo nhánh bên TỔNG QUAN 1.2 Đặc điểm giải phẫu nội soi gối Túi xương bánh chè Khoang đùi - chày TỔNG QUAN 1.2 Đặc điểm giải phẫu nội soi gối Khoang đùi - chày Khoang sau TỔNG QUAN Bệnh viêm khớp gối nhiễm khuẩn 2.1 Triệu chứng LS VKGNK  Toàn thân - Sốt - Nặng có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc  Tại chỗ - Sưng, nóng, đỏ, đau, HCVĐ, TDKG - Teo cơ, hạch bẹn TỔNG QUAN 2.2 Triệu chứng CLS VKGNK  Xét nghiệm máu ngoại vi  Xquang  Siêu âm  CHT KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Xét nghiệmPhân biểu loại hiệnkiểu viêm gãytrong theo Schatzker máu ngoại vi Bình thường Xét nghiệm máu ngoại vi n X ± SD Tăng Số BN % Số BN % Số lượng BC (G/l) 36 12,5 ± 5,0 14 38,9 22 61,1 TĐML 1h (mm) 24 72,0 ± 26,9 4,2 23 95,8 TĐML 2h (mm) 24 99,0 ± 22,9 0 24 100 CRP (mg/dl) 31 8,44 ± 5.96 3,2 30 96,8 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết nuôi cấy dịch khớp gối  Trong đó: 77,8% tụ cầu vàng; 22,2% Salmonella steptococcus bovis  Trần Nam Chung: 75% tụ cầu vàng, 25% Salmonella KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Kết điều trị BN VKGNK p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước sau phẫu thuật BN giai đoạn I KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân loại kiểu gãy theo Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước sau phẫu thuật BN giai đoạn II KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân loại kiểu gãy theo Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước sau phẫu thuật BN giai đoạn III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân trung loại kiểu gãy theo Điểm KOOS bình BNSchatzker giai đoạn IV ĐIỂM KOOS Số BN Trước Sau phẫu thuật phẫu thuật Triệu chứng 10,0 ± 2,0 60,0 ± 14,1 Đau 14,5 ± 5,2 63,0 ± 14,1 11,2 ± 6,6 62,3 ± 17,2 6,3 ± 2,5 43,8 ± 21,0 6,0 ± 0,0 57,8 ± 16,3 Chức năng, sống hàng ngày Chức năng, hoạt động thể thao giải trí Chất lượng sống Nhận xét: P KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân loại kiểu gãy theo Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước sau phẫu thuật KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liên quan giới loại tính với sựgãy thaytheo đổi tổng điểm KOOS Phân kiểu Schatzker Giới Thay đổi tổng điểm KOOS Số BN (n=32) Nữ 54,4 ± 12,3 13 Nam 66,4 ± 9,4 19 p < 0,05 Liên quan nhóm tuổi với thay đổi tổng điểm KOOS Thay đổi tổng điểm Số BN KOOS (n=32) < 18 72,0 ± 8,5 Nhóm 18 – 44 70,2 ± 5,4 tuổi 45 – 59 63,4 ± 8,8 13 > 60 p 48,7 ± 10,9 < 0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liên quan giai đoạn nội soi với thay đổi tổng điểm KOOS Giai đoạn nội soi I Thay đổi tổng điểm KOOS 65,8 ± 12,4 Số BN (n=32) II 62,0 ± 13,6 13 III IV p 63,6 ± 6,2 48,8 ± 11,7 > 0,05 Liên quan kết cấy dịch với thay đổi tổng điểm KOOS Cấy dịch Dương tính Thay đổi tổng điểm KOOS 66,2 ± 13,7 Số BN (n = 29) Âm tính 60,0 ± 11,5 20 khớ p p > 0,05 KẾT LUẬN KẾT LUẬN Đặc điểm triệu chứng lâm sàng - Sốt: Có 61,1% BN sốt - Nóng biểu 88,9% BN - Đỏ biểu 75% BN - TDKG biểu 69,4% BN - Triệu chứng sưng, đau, HCVĐ biểu 100% BN Đặc điểm triệu chứng cận lâm sàng - SLBC: 12,5 ± 5,0 (G/L).Tăng chiếm 61,1% - TĐML: 1h: 72,0 ± 26,9 (mm) Tăng chiếm 95,8% BN 2h: 99,0 ± 22,9 (mm) Tăng 100% - Nồng độ CRP: 8,44 ± 5,96 (mg/dl), có 96,8% BN tăng - Kết nuôi cấy dịch: Dương tính 28,1% Tụ cầu vàng 77,8% - SÂ: 72,4% BN TDKG 69,0% BN viêm màng hoạt dịch KẾT LUẬN Kết điều trị BN VKGNK phẫu thuật nội soi khớp kết hợp với điều trị nội khoa -Trung bình thời gian chờ phẫu thuật dài 13,9 ± 11,3 ngày -Trung bình thời gian điều trị nội trú 21,5 ± 10,5 ngày -Không có mối liên quan thời gian điều trị với giai đoạn nội soi -BN sử dụng phối hợp kháng sinh từ nhập viện 97,2% -Sự cải thiện chung khớp gối sau phẫu thuật nội soi ghi nhận thay đổi điểm KOOS Sự cải thiện ghi nhận cụ thể giai đoạn nội soi I, II, III -Sự cải thiện tốt BN trẻ tuổi nam giới -Sự cải thiện kết điều trị không liên quan đến giai đoạn nội soi MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình ảnh BN duỗi gối Hình ảnh BN quỳ gối Hình ảnh BN đứng thẳng Hình ảnh bệnh nhân ngồi xổm Hình ảnh BN duỗi khớp gối Hình ảnh BN đứng mặt phẳng Hình ảnh BN gấp gối Hình ảnh BN ngồi xổm [...]... Schatzker Đặc điểm điều trị kháng sinh trước khi vào viện Trần Nam Trung: Điều trị kháng sinh: 81,8% Chưa điều trị kháng sinh: 18,2% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nguyên nhân VKGNK Nguyên nhân Số lượng Tỷ lệ (%) Sau tiêm khớp gối 15 41,7 Sau chọc hút dịch khớp gối 4 11,1 Sau chấn thương khớp gối 2 5,6 Sau mổ mở 2 5,6 Sau mổ nội soi 1 2,8 Qua đường máu 12 33,2 Tổng 36 100  Nguyên nhân thủ thuật tại khớp 58,2%, ... 96,8 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết quả nuôi cấy dịch khớp gối  Trong đó: 77,8% là tụ cầu vàng; 22,2% là Salmonella và steptococcus bovis  Trần Nam Chung: 75% là tụ cầu vàng, 25% là Salmonella KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Kết quả điều trị BN VKGNK p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước và sau phẫu thuật BN giai đoạn I KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân loại kiểu gãy theo Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước và sau phẫu. .. tượng NC Tiêu chuẩn chọn BN  BN được chẩn đoán viêm khớp gối do nhiễm khuẩn theo các triệu chứng LS và CLS  Được PTNS khớp gối  Có bằng chứng của nhiễm khuẩn tại khớp  Bệnh án ghi chép đầy đủ Tiêu chuẩn loại trừ  Viêm không do nhiễm khuẩn  Bệnh án không đầy đủ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2 Phương pháp NC  Sử dụng phương pháp NC hồi cứu kết hợp tiến cứu, mô tả cắt ngang  NC hồi cứu... bỏ các tổ chức hoại tử, giả mạc, fibrin, cắt lọc MHD quá phát, cắt lọc tổn thương sụn khớp nếu có, cầm máu bằng đầu đốt arthrocare • Rửa khớp bằng dung dịch NaCl 0,9% Thể tích dịch rửa khoảng 9 – 10 lít • Đặt một dẫn lưu khớp • Khâu vết mổ • Băng thun khớp gối ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4 Đánh giá kết quả  BN lựa chọn các câu hỏi được đưa ra và mỗi câu trả lời được gán từ 0-4 điểm  Điểm... Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước và sau phẫu thuật BN giai đoạn II KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân loại kiểu gãy theo Schatzker p < 0,05 Sự thay đổi điểm KOOS trước và sau phẫu thuật BN giai đoạn III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân trung loại kiểu gãy theo Điểm KOOS bình của BNSchatzker giai đoạn IV ĐIỂM KOOS Số BN Trước Sau phẫu thuật phẫu thuật Triệu chứng 4 10,0 ± 2,0 60,0 ± 14,1 Đau 4 14,5 ± 5,2... KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đặc điểm chung giới tính - Nam/nữ: 20/16 Nguyễn Mai Hồng: 12/7 Trần Nam Chung: 19/14 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi  Lứa tuổi lao động chiếm 63,8% Theo Trần Nam Chung lao động chiếm 72,7%  Độ tuổi trung bình: 53,9 ± 17,9 Nguyễn Mai Hồng: 47,9 ±9,6; Bussière F : 52 tuổi KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp KẾT QUẢ... điểm: cho thấy các triệu chứng cực đoan ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4 Đánh giá kết quả  Quy đổi điểm  Đánh giá kết quả: So sánh điểm KOOS giữa hai thời điểm trước và sau PT ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4 Xử lý số liệu - Các số liệu được xử lý thống kê theo thuật toán thống kê y học trên máy tính bằng phần mềm SPSS – 16.0 - Để so sánh các trung bình, dùng test t Student - Các... 0,05 9 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liên quan giữa giai đoạn nội soi với sự thay đổi tổng điểm KOOS Giai đoạn nội soi I Thay đổi tổng điểm KOOS 65,8 ± 12,4 Số BN (n=32) 6 II 62,0 ± 13,6 13 III IV p 63,6 ± 6,2 48,8 ± 11,7 9 4 > 0,05 Liên quan giữa kết quả cấy dịch với sự thay đổi tổng điểm KOOS Cấy dịch Dương tính Thay đổi tổng điểm KOOS 66,2 ± 13,7 Số BN (n = 29) 9 Âm tính 60,0 ± 11,5 20 khớ p p > 0,05 KẾT LUẬN... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 Phẫu thuật nội soi khớp gối  Được tiến hành tại phòng mổ  Thì 1: Đường vào 1 Trước - Ngoài 2 Trước - Trong 3 4 3 Trên - Ngoài 4 Trên - Trong 1 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Thì 2: Thăm dò và chẩn đoán: • Theo Gächter chia 4 giai đoạn: Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn III Giai đoạn IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Thì 3: Điều trị • Lấy bỏ các tổ chức hoại... Chung 54,5%, Nguyễn Mai Hồng 45,5%, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Triệu chứng lâm sàng lúc vào viện Triệu chứng Có Tổng Số BN 14 % 38,9 Số BN 22 % 61,1 Số BN 36 % 100 Sưng 0 0 36 100 36 100 Nóng 4 11,1 32 88,9 36 100 Đỏ 9 25 27 75 36 100 Đau 0 0 36 100 36 100 HCVĐ 0 0 36 100 36 100 TDKG 11 30,6 25 69,4 36 100 Sốt Khớp gối Không KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Xét nghiệmPhân biểu loại hiệnkiểu viêm gãytrong theo Schatzker máu ... động đánh giá lại rộng rãi dễ dàng ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân viêm khớp gối nhiễm khuẩn Đánh giá kết điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn phẫu thuật nội soi. .. tăng - Kết nuôi cấy dịch: Dương tính 28,1% Tụ cầu vàng 77,8% - SÂ: 72,4% BN TDKG 69,0% BN viêm màng hoạt dịch KẾT LUẬN Kết điều trị BN VKGNK phẫu thuật nội soi khớp kết hợp với điều trị nội khoa... BN chẩn đoán viêm khớp gối nhiễm khuẩn theo triệu chứng LS CLS  Được PTNS khớp gối  Có chứng nhiễm khuẩn khớp  Bệnh án ghi chép đầy đủ Tiêu chuẩn loại trừ  Viêm không nhiễm khuẩn  Bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI

Từ khóa liên quan