Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

39 547 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 09:58

Bệnh bạch cầu cấp(Acute Leukemia)nhân dân gọi nôm na là bệnh máu trắng là một bệnh tăng sinh có tính chất ác tính MỞ ĐẦU Bệnh bạch cầu cấp(Acute Leukemia)nhân dân gọi nơm na là bệnh máu trắng là một bệnh tăng sinh có tính chất ác tính. Các bạch cầu non tiên phát tuỷ xương, lấn át sự tạo máu bỡnh thường của tuỷ và thâm nhiễm nhiều bộ phận trong cơ thể. Bệnh BCC xảy ra mọi lứa tuổi, song phổ biến trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ trai mắc bệnh nhiều hơn trẻ gái [5]. Với các bệnh nhi, đây khơng phải là căn bệnh vơ phương cứu chữa nhưng rất tốn cơng. Đây cũng là một bệnh hiểm nghèo, trước có thể gây tử vong chỉ trong 1 năm. Nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học về hiểu biết bệnh, phân loại bệnh, thuốc điều trị và ứng dụng các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử, nên hiện nay trên 60% trẻ bị bạch cầu được cứu sống các nước tiên tiến và trên 90% trẻ sống thêm được từ 3 - 5 năm. Việt Nam những năm qua đó cú nhiều tiến bộ về chuẩn đốn, song điều trị cũn gặp nhiều khú khăn, kết quả điều trị cũn hạn chế. Tại Khoa huyết học Lõm Sàng, Bệnh viện Nhi Trung Ương chiếm 45% các bệnh ung thư và hàng năm bệnh viện tiếp nhận từ 120 150 bệnh nhân[1]. Tại khoa A7 Viện 103 số bệnh nhân bị bệnh BCC đến khám bệnhđiều trị ngày càng tăng khoảng 40 60 bệnh nhân tăng thêm 1 năm. Để góp phần vào việc điều trị bệnh ngày càng hiệu quả chúng tơi thực hiện đề tài này: “Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 tháng 1/ 2008” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng điều trị và hiệu quả để có hướng phát hiện và điều trị bệnh trong những năm tới. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. BỆNH BẠCH CẦU CẤP Bệnh bạch cầu cấp (BCC) là bệnh ác tính đơn dũng của tổ chức tạo mỏu do đột biến tăng sinh ác tính khơng bỡnh thường, khơng kiểm sốt được của tế bào gốc (Stem cell) hay tế bào tiền thân tạo máu cùng với sự mất khả năng trưởng thành của chúng. Các tế bào này được gọi là blast ác tính hay blast . Hỡnh 1: Sự biệt húa cỏc tế bào mỏu 1. Bone Marrow: Tủy xương 7. Granulocyte: BC đa nhân trung tính 2. Cortex (bone): Hốc xương 8. Monocyte: BC đơn nhân 3. Stem Cell: Tế bào gốc 9. Red Blood Cells: Hồng cầu 4. Lymphoid Line: Dũng Lympho 10.Platelets: Tiểu cầu 5. Myeloid Line: Dũng mono 11. T Cell: Tế bào lympho T 6.B Cell: Tế bào Lympho B THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Bệnh BCC là một bệnh được xác định về mặt giải phẫu bệnh, bởi sự thâm ngấm các tế bào blast ác tính đầu tiên tuỷ xương và sau đó thường cả máu ngoại vi và các cơ quan tổ chức khác. Như vậy các tế bào blast ác tính xuất phát từ tuỷ xương và sự sinh sản tích luỹ của chúng làm giảm sự sinh sản của tế bào bỡnh thường trong tuỷ. Vỡ vậy bệnh BCC cú 2 rối loạn chớnh [10]: - Một là sự thâm ngấm tế bào ác tính vào các cơ quan làm tăng thể tích gan, lách, hạch, làm đau xương và xuất hiện các u cụm da . - Hai là cỏc tế bào lành giảm hoặc vắng mặt tuỷ sẽ gõy thiếu mỏu, chảy mỏu và nhiễm trựng. Bệnh BCC đó được mơ tả từ lâu, năm 1889 Ebstein là người đầu tiên gọi là BCC. Do những tiến bộ vượt bậc trong cơng nghệ sinh học, đặc biệt là cơng nghệ gen người ta đó cú nhiều hiểu biết mới đặc biệt về bệnh BCC [8]. Bệnh BCC là 1 bệnh mỏu ỏc tớnh khỏ phổ biến. Mỹ - Chõu Âu tỷ lệ bệnh BCC dũng tuỷ khoảng 2,3 trường hợp/100000 dân/năm. Riêng năm 1996 có tất cả 1280 trường hợp bệnh BCC dũng tuỷ mới sinh. Việt Nam chưa có thống kê cả nước, nhưng theo Bạch Quốc Tun (1991) thỡ điều tra trong 5 tỉnh miền Bắc tỷ lệ mắc bệnh tương đối thấp 1,76/100000 dân, chiếm 21% trong các bệnh máu phải điều trị tại bệnh viện [8]. Phân loại theo FAB (France American Britsh) của nhóm tác giả Anh Mỹ Pháp. Tuy chưa chính xác nhưng hiện nay vẫn được sử dụng rộng rói trờn thế giới, đặc biệt đối với BCC dũng tuỷ. Phõn loại FAB chủ yếu dựa vào hỡnh thỏi học và hoỏ tế bào, ngày nay để phân biệt được chính xác hơn người ta bổ sung thêm các yếu tố về miễn dịch và di truyền tế bào. Theo phân loại này bệnh BCC gồm 2 loại BCC dũng tuỷ và BCC dũng lympho[11]. BCC dũng lympho: Các tế bào ác tính được khởi động từ tế bào định hướng dũng lymphol hoặc cỏc tế bào đầu dũng và tế bào đó biệt hoỏ. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN BCC dũng tuỷ: Tế bào định hướng dũng tuỷ hoặc tế bào đầu dũng bị đột biến trở thành tế bào ác tính, dựa vào hỡnh thỏi và kết hợp với phương pháp nhuộm hố tế bào đó phõn ra cỏc thể sau: BCC dũng lympho hiện nay cú hai phõn loại: Theo hỡnh thỏi tế bào và theo miễn dịch tế bào.Việt Nam thường sử dụng cách 1, thế giới sử dụng cách 2. Theo phõn loại hỡnh thỏi: L1: Cỏc tế bào bạch cầu non có kích thước đồng đều L2: tế bào to nhỏ khơng đều L3: Đa số tế bào lớn khơng bào (thể Burkitt) BCC dũng tuỷ: Cú 8 thể: - Mo : Tế bào tuỷ chưa biệt hố hoặc biệt hố rất ít (khoảng 1 - 3% PO). - M1 : tế bào tuỷ biệt hoỏ ớt (3 - 20%). - M2 : Tế bào tuỷ đó biệt hoỏ một phần (khoảng 20 - 30%). - M3 : Tế bào tuỷ biệt hoỏ thành tiền tuỷ bào chiếm > 70%. - M3 : Có 2 dưới nhóm M3 và M3v. M3v tế bào ít hạt đặc hiệu, hạt nhỏ khó nhận dạng, cũn gọi là M3 biến thể (variant M3 = M3v). - M4: Bệnh đột biến tế bào gốc hạt / mono (granulocyte / monocyte progenitors cells) biểu hiện bệnh cả hai dũng : bạch cầu hạt và bạch cầu monocyte. - M5 : Bệnh xảy ra tế bào đầu dũng monocyte ( mono - progenitors ). - M5 : Thực chất cũn cú 2 dưới nhóm : M5a và M5b. M5a tế bào blast có nhiều trong máu ; M5b tế bào blast có nhiều trong tuỷ, trong máu gặp nhiều dạng mono đó biệt hoỏ và thõm nhiễm vào tổ chức gõy phỡ đại như: lợi hoặc u da. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN - M6 : BCC cấp dũng hồng cầu - bệnh lý xảy ra tế bào progenitor đầu dũng hồng cầu. - M7 : BCC cấp dũng mẫu tiểu cầu - bệnh lý xảy ra tế bào progenitor đầu dũng tiểu cầu[8]. Hỡnh 2.Hỡnh thỏi đột biến của bạch cầu cấp dũng tủy BCC thể chưa biệt hố : Đây thể BCC tế bào gốc (pluripotential stem cells), tế bồ này chưa biệt hố, bị đột biến trở thành [2]. 1.2. NGUYấN NHÂN GÂY BỆNH BẠCH CẦU CẤP Tỷ lệ mắc bệnh BCC Việt Nam vẫn chưa được xác định. Theo các thống tại bệnh viện Bạch Mai thỡ bệnh BCC chiếm 21% cỏc bệnh mỏu vào thời kỳ 1979 - 1984, 39,2% năm 1997 trong đó dũng tuỷ chiếm 64,3% và dũng lympho chiếm 25 %. Tại Mỹ, BCC cấp dũng tuỷ chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% cỏc bệnh ung thư. Tỷ lệ này tăng cùng với tuổi và tương đối ổn định từ những năm 1960. Tế bào đơn nhõn của BC THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hiện nay, ngun nhân gây bệnh BCCcấp vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Yếu tố di truyền, thuốc, yếu tố mơi trường, vi-rút được đề cập đến như là những yếu tố nguy cơ gây bệnh [8]. 1.2.1. Yếu tố di truyền 1.2.1.1. Yếu tố gia đỡnh: Cú rất nhiều thụng bỏo về tỡnh trạng mắc bệnh BCC cỏc thành viờn trong một gia đỡnh. Khả năng mắc bệnh tăng gấp 3 lần những đứa con những bố mẹ mắc bệnh BCC. Trong hai trẻ sinh đơi cùng trứng, nếu một trẻ mắc bệnh thỡ khả năng mắc bệnh của trẻ thứ hai là 25%, thường trẻ em dưới 2 tuổi, liên tiếp trong cùng một năm và thường cùng một loại bệnh BCC. Khả năng mắc bệnh BCC những trẻ do các bà mẹ lớn tuổi sinh ra cũng cao hơn so với bỡnh thường[8]. 1.2.1.2. Bệnh di truyền: Tỷ lệ mắc bệnh BCC trong nhóm các bệnh nhânbệnh di truyền như Down, Klinefelter, Fanconi . cao hơn so với nhúm khụng cú cỏc bệnh di truyền. Tỷ lệ mắc bệnh BCC của quần thể bệnh nhõn Down cao gấp 10 lần so với quần thể khụng mắc HC Down. Trong số cỏc trẻ em BCC cú hội chứng Down, trẻ bị BCC cao gấp 20 lần so với nhúm khỏc. Theo một số tỏc giả, thỡ sự phỏt triển của bệnh BCC những người mắc bệnh lý di truyền là cả một quỏ trỡnh gồm nhiều giai đoạn. Những biến loạn gen làm cho các NST trở nên kém bền vững và dễ dẫn đến những biến loạn thứ phát [2]. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Hỡnh 3:Cặp song sinh mắc bệnh bcc chứa “ tế bào gốc tiền bc” chuyển cho nhau trong tử cung mẹ . 1.2.2. Yếu tố mơi trường Sự tiếp xúc với tia xạ ion hố và một số chất hố học cũng liên quan đến sự phát triển của bệnh BCC [2]. Tỷ lệ mắc bệnh BCC trong nhúm những nạn nhõn sống sút sau vụ nổ bom hạt nhõn tại Hirosima và Nagazaki năm 1945 cao gấp 20 lần so với nhóm đối chứng. Thời gian tiềm tàng từ lúc xẩy ra vụ nổ bom đến khi xuất hiện bệnhtừ 5 đến 21 năm mà đỉnh điểm là khoảng năm thứ 6 - 7. Nguy cơ phát triển bệnh liên quan chặt chẽ với tuổi của người bệnh lúc vụ nổ xảy ra (cao nhất người < 10 và >50) và cường độ tiếp xúc. Tiếp xúc với cường độ trung bỡnh cũng liờn quan đến sự phát triển của bệnh. Nhóm những trẻ em sống gần những nhà máy điện ngun tửtỷ lệ mắc bệnh BCC cao hơn so với các nhóm trẻ khác. Qua một số cụng trỡnh nghiờn cứu, cỏc tỏc giả cũng nhận thấy rằng việc sử dụng tia xạ trong điều trị một số bệnh lành tính như viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, u tuyến giáp . cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh BCC [12]. Việc sử dụng thường xun các chất hố học như benzen, thorotrast, . thuốc trừ sâu, thuốc điều trị ung thư . làm cho nguy cơ xuất hiện BCC tăng cao. Tỷ lệ mắc bệnh BCC của cơng nhân các ngành như cao su, thuộc da thường THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN xun tiếp xúc với benzen cao hơn hẳn so với cơng nhân các ngành nghề khác. Trong các thuốc chống ung thư thỡ cỏc thuốc thuộc nhúm ankylan, nitrosourea, procarbazine là những thuốc cú khả năng gây BCC thứ phát cao. Việc kết hợp điều trị hố chất với điều trị tia xạ làm cho nguy cơ mắc bệnh BCC tăng cao một cỏch rừ rệt. Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh BCC liên quan đến điều trị hố chất chiếm 10 - 15% tổng số bệnh nhân BCC. Bệnh BCC thứ phát liên quan đến điều trị hố chất thường đi sau một tỡnh trạng rối loạn sinh tuỷ và cú những biểu hiện lõm sàng khỏc với BCC nguyờn phỏt [2]. Cho đến nay thỡ cỏc nhà huyết học trờn thế giới chưa tỡm ra được một bằng chứng nào xác nhận mối liên quan trực tiếp giữa bệnh BCC và viruts. Một số cơng trỡnh nghiờn cứu thực nghiệm đó cú thể gõy ra bệnh BCC trờn động vật bằng virut RNA thuộc nhóm retrovirus (sao chép ngược). Tuy nhiên hiện nay cũng đó cú những bằng chứng xỏc nhận mối liờn quan giỏn tiếp giữa BCC virut giữa HTLV1 (human T cell BCC virus 1)là một virut BCC nhận tỏc nhõn tỏc động trực tiếp vào tế bào tuỷ bệnh BCC lympho tế bào T, giữa virỳt Epstein - Barr và LXMc thể L3. 1.3. CƠ CHẾ GÂY BỆNH Cơ chế gây bệnh của bệnh BCC hiện nay vẫn chưa được xác định rừ. Đa số các tác giả trên thế giới đều cho rằng sinh bệnh học của BCC gắn liền với những biến loạn nhiễm sắc thể kiểu biến đoạn hoặc chuyển đoạn. Các biến loạn nhiễm sắc thể này dẫn đến rối loạn trong q trỡnh tổng hợp cỏc protein tham gia vào quỏ trỡnh phỏt triển và trưởng thành của các tế bào tạo máu, dẫn đến ức chế các q trỡnh này và gõy ra bệnh. Nguyờn nhõn xõu xa của những biến loạn này chính là các yếu tố nguy cơ mà đó được đề cập đến trong phần trên. Bệnh sinh: Bệnh BCC xuất hiện sau các bệnh máu ác tính khác như hội chứng tăng sinh tuỷ ác tính, đa u tuỷ xương và Waldenstrom, suy tuỷ xương vơ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN căn . Trong cơ thể tồn tại 2 hệ thống gen duy trỡ và kiểm soỏt sự phỏt triển bỡnh thường của tế bào: Các proto onogen là các gen “tiền ung thư”. Thực ra đây chính là các gen bỡnh thường của cơ thể có vai trũ quan trọng trong việc kiểm soỏt sự tăng sinh và biệt hố trưởng thành của các tế bào nhưng khi cấu trúc của chúng bị thay đổi do đột biến, do kết hợp gen thỡ chỳng sẽ trở thành onogen để tạo ra các onco potein tác động lên bộ máy phân bào làm tế bào phát triển ác tính. Các anti oncogen (các gen chống ung thư) vai trũ ức chế sự phỏt triển của khối u, sự đột biến làm các hạt các gen này và mất khả năng ngăn chặn sự tăng sinh ác tính [8]. 1.4. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA BỆNH BCC Bệnh thường bắt đầu bằng triệu chứng sốt và da xanh do thiếu máu tăng dần, lúc đầu thiếu máu nhẹ, sau thiếu máu nặng đũi hỏi phải truyền mỏu nhiềulần. Đồng thời với sốt, thiếu máu thường có biểu hiện xuất huyết, trên da thấy nhiều chấm xuất huyết màu đỏ, có những mảng bầm tím, dễ bị chảy máu cam, rỉ máu lợi chân răng. Trường hợp nặng có thể bị cháu đường tiêu hố, nhất là chảy máu hộp sọ và chảy máu phổi gây tử vong. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh BCC thường khơng đặc hiệu thường liên quan một cách chặt chẽ với q trỡnh giảm sinh của cỏc dũng tế bào tạo mỏu bỡnh thường, do sự tăng sinh của các tế bào BC và sự xâm nhiễm của các tế bào BC vào các cơ quan. Thường thỡ cả ba dũng tế bào mỏu đều bị giảm sinh thể hiện bằng các hội chứng lâm sàng : thiếu máu (dũng hồng cầu) , xuất huyết (dũng tiểu cầu) và nhiễm trựng (dũng bạch cầu). Sự xâm nhiễm của các tế bào BC vào các cơ quan gây nên các triệu chứng: phỡ đại lợi, gan to, lách to, hạch to, những tổn thương da, những dấu hiệu thần kinh khu trú như liệt mặt, sụp mi mắt, những dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ như đau đầu, nơn , tê đầu THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chi . Trong BCC dũng tuỷ, cỏc hội chứng do sự giảm sinh cỏc dũng tế bào tạo mỏu thường trầm trọng hơn và hay gặp hơn các triệu chứng thể hiện sự thâm nhiễm cũn trong BCC dũng lympho thỡ ngược lại [2] Hỡnh 4.Hỡnh ảnh xuất huyết của bệnh BCC trẻ em: cú những vết bầm tớm. 1.5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐỐN ĐIỀU TRỊ BỆNH BỆNH BCC Để chẩn đốn xác định bệnh phải dựa vào xét nghiệm máu ngoại biên và tuỷ máu, bệnh nhân mắc bệnh BCC máu ngoại biên giảm hồng cầu và huyết cầu tố, thường tăng cao có nhiều bạch cầu non, giảm bạch cầu.Vỡ đây là một bệnh ác tính do sự tăng sinh q sản dũng bc từ đó lấn át các dong khác. Chọc tuỷ dũ xương để xét nghiệm máu tuỷ thấy có biểu hiện tuỷ tăng sinh chủ yếu là tăng non, lấn át các dũng tế bào bỡnh thường tuỷ, như giảm dũng hồng cầu, giảm dũng bạch cầu, giảm dũng mẫu tiểu cầu tuỷ. Xột nghiệm mỏu tuỷ là xột nghiệm bắt buộc để chẩn đốn bệnh BCC. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... bệnh viện có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ mắc bệnh BCC tuổi 31 39 chiếm tỷ lệ cao nhất 39,06%, sau đó đến độ tuổi từ 21 30 chiếm tỷ lệ 31,25% độ tuổi dưới 20 và trên 40 tuổi chiếm tỷ lệ thấp hơn Điều đó chứng tỏ bệnh xuất hiện nhiều những người trẻ, trong đó nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới Tỷ lệ bệnh BCC những người trẻ và lao động nặng chiếm tỷ. .. ngày vào viện, triệu chứng lâm sàng và các số liệu được trỡnh bầy thành bảng và biểu đồ theo tỷ lệ phần trăm nhằm đánh giá tỷ lệ mắc bệnh BCC giúp bệnh viện có những phương pháp chuẩn đốn và phương pháp điều trị bệnh BCC cấp tốt hơn Bảng 1 Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh BCC được xác định bằng phương pháp xét nghiệm lâm sàng và tủy đồ Phương pháp Số bệnh nhõn mắc bệnh Tỷ lệ bệnh nhõn Xột nghiệm BCC BCC theo... chiếm tỷ lệ cao nhất 39,06% Do bệnh nhân sốt cao liên tục hay dao động có thể viêm phổi nhiễm khuẩn thường là ngun nhân trực tiếp dẫn đến tử vong bệnh nhân BCC Tỷ lệ bệnh nhân thể M1 tế bào tủy biệt hóa ít (3 20%), có tối thiểu 3% tế bào non dương tính với các xét nghiệm Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh BCC thể M6 là thấp nhất chiếm tỷ lệ 7,81% trong số 64 bệnh nhân Các triệu chứng như thiếu máu chiếm tỷ. .. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ diễn biến và tiến triển của bệnh BCC THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Qua bảng số liệu thống kờ bảng 5 bệnh nhõn dó được làm các xét nghiệm chuẩn đốn các thể bệnh của dũng BCC sẽ được các phác đồ điều trị do các bác sĩ chun khoa đưa ra Các bệnh nhân sau khi được điều trị thỡ số bệnh nhõn ổn định hồn tồn chiếm tỷ lệ cao nhất 50% trong tổng số 64 bệnh nhân được điều trị các triệu chứng... chiếm tỷ lệ cao nhất 39,06% Do bệnh nhõn sốt cao liờn tục hay dao động có thể viêm phổi nhiễm khuẩn thường là ngun nhân trực tiếp dẫn đến tử vong bệnh nhân BCC Tỷ lệ bệnh nhõn thể M1 tế bào tủy biệt hóa ít (3 20%), có tối thiểu 3% tế bào non dương tính với các xét nghiệm Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh BCC thể M6 là thấp nhất chiếm tỷ lệ 7,81% trong số 64 bệnh nhân Các triệu chứng như thiếu máu chiếm tỷ. .. là trẻ em dưới 5 tuổi[7] Nhỡn chung tỷ lệ mắc bệnh BCC Việt Nam và trờn Thế giới là cao hầu hết cỏc lứa tuổi việc phỏt hiện và điều trị chưa có kết quả như mong muốn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 64 bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa A7 Bệnh Viện 103 năm 2007 (01 2007 đến 01 2008) đây chúng tơi chỉ đưa ra những bệnh. .. lao động nặng chiếm tỷ lệ cao hơn các độ tuổi khác do trong độ tuổi này đều là độ tuổi lao động các ngành nghề khác nhau bị ảnh hưởng của các hóa chất độc hại, ơ nhiễm mơi trường, các sản phẩm benzen, loluen, thuốc trừ sõu gõy nờn bệnh BCC 3.4 SỐ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BCC DỰA VÀO NGHỀ NGHIỆP Bảng 4: Tỷ lệ nghề nghiệp của bệnh nhõn mắc BCC STT Nghề nghiệp Số lượng BN mắc bệnh BCC Tỷ lệ % 1 Học sinh 15 23,44... của 64 bệnh nhân BCC được điều trị tại bệnh viện từ tháng 1/2 007 tháng 1/2 008 cho thấy 1 Để xác định rừ BCC thỡ phải tiến hành cỏc phương pháp xét nghiệm như lâm sàng, xét nghiệm máu ngoại vi và làm xét nghiệm tủy đồ thỡ mới xỏc định được rừ cỏc thể bệnh của dũng BCC Theo kết quả xét nghiệm cho thấy số bệnh nhân BCC xét nghiệm lâm sàng và tủy đồ chiếm 35,94% trong tổng số 64 người Những bệnh nhân này... chất độc hóa học và các chất thải của các ngành cơng nghiệp, mơi trường làm việc khơng được đảm bảo… đó là những ngun nhân tỷ lệ mắc bệnh BCC những người làm ruộng chiếm tỷ lệ cao 45,31% trong số 64 bệnh nhân, sau đó là cơng nhân chiếm tỷ lệ 20,31% cũng một phần do họ làm việc nặng nhọc thường xun tiếp xúc với các chất độc hại Tỷ lệ mắc bệnh BCC trẻ em chiếm tỷ lệ khỏ cao 23,44% cũng khỏ cao Một... nhõn BCC điều trị ổn định khơng hồn tồn chiếm tỷ lệ khá cao 32,81% vỡ những triệu chứng lõm sàng của bệnh chưa được phát hiện, tỷ lệ tái phát chiếm 10,94% do bệnh BCC bệnh ác tính nên nhiều phương pháp điều trị chỉ là ức chế sự pháp triển của bệnh chứ hiện nay khơng có thuốc đặc trị nào chấm dứt được bệnh BCC này Tỷ lệ tử vong của bệnh BCC là 6,52% là tỷ lệ thấp vỡ hiện nay các tiến bộ về khoa học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008, Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008, Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008, BỆNH BẠCH CẦU CẤP, Yếu tố môi trường, CƠ CHẾ GÂY BỆNH TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA BỆNH BCC, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH BỆNH BCC, THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI, . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :, SỐ NGƯỜI MẮC BỆNH BCC DỰA VÀO TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG