Đề án hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam thực trạng và giải pháp

45 365 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 19:22

Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp LỜI MỞ ĐẦU Tiền mặt xuất từ lâu phương thức toán thiếu quốc gia Tuy nhiên, sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển kéo theo phương thức toán phát triển, phương thức kế thừa phát triển phương thức trước Khắc phục nhược điểm phương thức toán tiền mặt (TTBTM), toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) phương thức toán ưu việt hơn, đáp ứng cách tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế Hiện nhiều nước giới việc TTKDTM trở nên quen thuộc với người dân, Việt Nam khối lượng TTKDTM chiếm tỷ lệ hạn chế TTKDTM chưa người dân chấp nhận rộng rãi, chí nhiều người chưa nhìn thấy tờ séc, thẻ tín dụng Có thể nói chưa phát huy tính ưu việt TTKDTM chưa tận dụng hết điều kiện tốt cho phát triển kinh tế Hiện mà toán tiền mặt phổ biến việc tìm giải pháp cho phát triển TTKDTM cần thiết điều không đơn giản Nó đòi hỏi phải có quan tâm, nghiên cứu cách đầy đủ, phải có nhìn sâu hơn, rộng Với mong muốn hình thức TTKDTM ngày phát triển mạnh mẽ Việt Nam, chọn đề tài : “Hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam - thực trạng giải pháp” Nội dung đề tài bao gồm: Chương 1: Hình thức toán không dùng tiền mặt Chương 2: Thực trạng hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam thời gian qua Chương 3:Giải pháp phát hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp Chương 1: HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 Lưu thông tiền tệ 1.1.1 Khái niệm lưu thông tiền tệ Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế để thực quan hệ thương mại, hàng hóa, phân phối thu nhập, hình thành nguồn vốn phúc lợi xã hội Có thể nói lưu thông tiền tệ kinh tế đóng vai trò hệ thống mạch máu thể sống, hệ thống mạch máu hoạt động tốt thể khỏe mạnh phát triển, ngược lại hệ thống mạch máu hoạt động trục trặc bị tắc nghẽn thể ốm yếu phát triển bình thường 1.1.2 Hai hình thức lưu thông tiền tệ - Lưu thông tiền mặt Khái niệm : Là vận động tiền mặt kinh tế phục vụ cho quan hệ thương mại với quy mô nhỏ nội dân cư Đây hình thức tiền tệ hàng hóa đồng thời vận động với Ưu điểm: Đấy hình thức đơn giản, chu chuyển nhanh, không gây ách tắc chu chuyển có hiệu kinh tế cao người tham gia lưu thông Nhược điểm: Hình thức lưu thông tốn mặt chi phí lưu thông tiền tệ in ấn, bảo quản, tổ chức lưu thông gây tượng tiêu cực xã hội trộm cắp, rửa tiền, trốn thuế nạn tiền giả - Lưu thông không dùng tiền mặt Khái niệm: Là hình thức lưu thông tiền tệ hàng hóa vận động tương đối độc lập với nhau, đáp ứng cho nhu cầu toán với quy mô lớn, thông thường doanh nghiệp Nhược điểm: Hình thức đòi hỏi phải có trình độ định tham gia được, toán phải thông qua ngân hàng, trang bị sở vật chất ban đầu tốn kém, vấn đề bảo mật phải quan tâm nhiều Ưu điểm: Lưu thông không dùng tiền mặt khắc phục phần chi phí lưu thông, tăng cường khả kiểm soát nhà nước, ngân hàng, tạo văn minh lịch toán Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 1.2 Thanh toán tiền tệ Trong kinh tế thị trường, quan hệ toán chi trả lẫn phải dùng hình thức tiền tệ Vì vậy, toán tiền tệ yêu cầu tất yếu khách quan, điều kiện cần thiết để phục vụ cho trình tái sản xuất xã hội Tương ứng với hai hình thức lưu thông tiền tệ ta có hai hình thức toán tiền tệ: Thanh toán tiền mặt toán không dùng tiền mặt 1.2.1 Thanh toán dùng tiền mặt - Khái niệm: Thanh toán tiền mặt việc chi trả trực tiếp tiền mặt quan hệ toán thu chi nhân dân với nhau, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, quan nhà nước với nhân dân - Đặc điểm Người tham gia toán nhân dân, tổ chức kinh tế, quan nhà nước, người tài khoản mở ngân hàng, toán tiền mặt xuất nhân vật thứ ba Thanh toán tiền mặt thích hợp với vai trò tiền tệ làm vật mô giới trình lưu thông Sau xuất chuyển hàng hóa hay cung ứng dịch vụ cho người mua, người bán nhận tiền Và trình toán chấm dứt Khi sản xuất trao đổi phát triển đến trình độ cao hơn, việc toán trực tiếp tiền mặt không tỏ phương thức Sự hạn chế biểu chỗ, muốn thực khối lượng lớn tổng giá hàng hóa phải có lượng tiền mặt lớn, điều làm cho chi phí lưu thông tiền tệ tăng lên, việc tổ chức lưu thông tiền mặt thêm phức tạp, tốc độ luân chuyển vốn chậm Ngược lại, lý tiền tệ, trình toán không giải được, từ trình tái sản xuất tiếp tục Những bất tiện việc sử dụng tiền mặt toán đòi hỏi phải có thêm hình thức toán thuận lợi Bên cạnh đó, với phát triển vượt bậc hệ thống ngân hàng, dịch vụ, công cụ toán ngân hàng nghiên cứu đưa để khách hàng lựa chọn cho hình thức toán thích hợp thay cho toán tiền mặt TTKDTM phát sinh từ ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 1.2.2 Thanh toán không dùng tiền mặt - Khái niệm: TTKDTM toán qua ngân hàng, tổng hợp mối quan hệ chi trả tiền tệ thực cách trích chuyển từ tài khoản người sang tài khoản người khác ngân hàng với kiểm soát ngân hàng mà không cần dùng tiền mặt - Đặc điểm: So sánh với toán tiền mặt, TTKDTM có đặc trưng sau: Trong TTKDTM, vận động vật tư hàng hóa độc lập với vận động tiền tệ thời gian lẫn không gian, thường không ăn khớp với Nếu toán tiền mặt, vận động hàng hóa gắn liền với vận động tiền tệ, TTKDTM người bán thu tiền trước sau xuất hàng hóa cho người mua Sự tách rời mặt thời gian không gian trình toán đặt yêu cầu cho ngân hàng tổ chức hệ thống TTKDTM phải rút ngắn khoảng cách tiền hàng Trong TTKDTM, vật trung gian trao đổi (tiền mặt) không xuất toán tiền mặt theo kiểu hàng - tiền - hàng (H-T-H), mà xuất hình thức tiền tệ kế toán (tiền ghi sổ) ghi chép chứng từ sổ sách Mỗi bên tham gia toán (chủ yếu người mua) phải mở tài khoản ngân hàng (trừ vài hình thức toán ngân phiếu toán Việt Nam) Vì lẽ đơn giản, không việc toán tiến hành Khác với toán tiền mặt quan hệ trực tiếp người mua người bán, TTKDTM, chủ thể chịu trách nhiệm toán chủ thể hưởng, có tham gia ngân hàng Quá trình TTKDTM diễn ngân hàng, nên ngân hàng có vai trò lớn “vắng mặt” toán qua ngân hàng, vừa người tổ chức,vừa người thực khoản toán 1.3 Nguồn gốc vai trò hình thức toán không dùng tiền mặt 1.3.1 Nguồn gốc toán không dùng tiền mặt Trong xã hội loài người, sản xuất hàng hóa lưu thông hàng hóa, tồn mối quan hệ Tiền - Hàng tất yếu khách quan Đó mối quan hệ biện chứng tác động lẫn Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp Theo tiến trình lịch sử hình thành tiền tệ, đồng tiền có bước phát triển từ thấp đến cao Trong kinh tế tư nhiên khép kín, nhu cầu đơn giản, người tự sản xuất cần họ nhu cầu trao đổi Khi xã hội phát triển mở rộng hơn, họ thấy tự sản xuất thứ mà cần nhiều lý do, lúc nhu cầu trao đổi xuất vấn đề trao đổi Vấn đề trùng lặp nhu cầu trao đổi xuất Nhưng lúc đâu có trùng lặp nhu cầu Muốn trao đổi hàng hóa người ta nghĩ tới hàng hóa mà nhiều người cần, vật đứng làm vật ngang giá chung hình thức tiền tệ Lúc đầu vật ngang gía chung đơn giản, vỏ sò, hến hay bò miếng đồng Do yêu cầu thuận tiện trao đổi người ta thấy cần phải có vật ngang giá chung dễ vận chuyển, dễ chia nhỏ, không hao mòn tích trữ dùng cho sau Con người chọn vàng Sản xuất hàng hóa ngày phát triển, hàng hóa đưa vào lưu thông ngày nhiều đòi hỏi phải có thêm lượng tiền đưa vào đáp ứng nhu cầu hàng hóa đưa vào lưu thông Hơn người ta thấy mua bán chịu, tờ giấy ghi nợ có giá trị tiền Tiền giấy đời giúp cho việc trao đổi hàng hóa diễn thuận lợi nhiều Nhưng sản xuất không ngừng phát triển, khối lượng tiền đưa vào lưu thông ngày lớn, đặc biệt có lạm phát Tiền giấy bộc lộ hạn chế định chi phí in ấn, bảo quản, tiền giả, kiểm đếm Hơn nữa, kinh tế phát triển ngày khối lượng tiền giao dịch lớn, toán tiền mặt rõ ràng bất tiện Như vậy, đòi hỏi phải có phương thức toán ưu việt khắc phục hạn chế trên, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế TTKDTM xuất tất yếu, thể bước phát triển hoàn thiện đỉnh cao lịch sử phát triển tiền tệ 1.3.2 Vai trò toán không dùng tiền mặt - Vai trò TTKDTM kinh tế TĐKDTM góp phần giảm tỉ trọng tiền mặt lưu thông, từ tiết kiệm chi phí lưu thông in ấn, phát hành, bảo quản, vận chuyển…Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế hoach hoá lưu thông tiền tệ Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp TĐKDTM tạo điều kiện tập trung nguồn vốn lớn cho xã hội vào NH để tái đầu tư cho kinh tế, phát huy vai trò điều tiết, kiểm tra Nhà nước vào hoạt động tài tầm vĩ mô vi mô, góp phần ngăn chặn lạm phát - Vai trò TKDTM ngân hàng thương mại (NHTM) Các nhà tổ chức thực hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường quan tâm đến vấn đề toán là: an toàn - tiện lợi - quay vòng số nhanh NH trở thành trung tâm tiền tê - tín dụng – toán kinh tế TDKDTM góp phần không nhỏ vào thành công NH TTKDTM tạo điều kiện cho hoạt động huy động vốn ngân hàng TDKDTM làm giảm chi phí lưu thông mà bổ sung nguồn vốn cho NH thông qua hoạt động mở tài khoản toán tổ chức cá nhân Như vậy, NH có lượng tiền định tạm thời nhàn rỗi tài khoản với chi phí thấp Nếu sử dụng nguồn vốn thi NH không kiếm lợi nhuận, giành thắng lợi cạnh tranh mà mang lại lợi ích lớn cho toàn kinh tế quốc dân TDKDTM thúc đẩy trình cho vay Nhờ có nguồn vốn tiền gửi không kì hạn, NH có hội để tăng lợi nhuận cho cách cấp tín dụng cho kinh tế NH thu hút nguồn vốn với chi phí thấp nên sở hạ lãi suất tiền vay, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân vay vốn NH để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh có lãi Mặt khác, thông qua TDKDTM, NH đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, kết kinh doanh doanh nghiệp Từ giúp NH an toàn kinh doanh, góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu hoạt động đầu tư tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh TDKDTM giúp cho NHTM thực chức tạo tiền Trong thực tế toán tiền mặt, sau lĩnh tiền mặt khỏi NH, số tiền không nằm phạm vi kiểm soát NH Nhưng TDKDTM NH thực trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi người phải trả sang cho người thụ hưởng bù trừ tài khoản NHTM với Như vậy, thực chất chế tạo tiền hệ thống NH tổ chức toán qua NH cho vay chuyển khoản Vì vậy, TDKDTM phát triển khả tạo tiền lớn, tạo cho NH lợi nhuận đáng kể TDKDTM góp phần mở rộng đối tượng toán, tăng doanh số toán Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp TDKDTM tạo điều kiện toán tiền hàng hoá, dịch vụ cách an toàn, hiệu quả, xác, tin cậy tiết kiệm thời gian, chi phí Trên sở tạo niềm tin cho công chúng vào hoạt động hệ thống NH, thu hút người dân doanh nghiệp tham gia toán qua NH Như vậy, TDKDTM giúp NH thực việc mở rộng đối tuợng toán, phạm vi toán (trong nước) tăng doanh số toán, làm tăng lợi nhuận, tăng lực cạnh tranh NH - Vai trò TTKDTM Ngân hàng trung ương (NHTW) TTKDTM tăng cường hoạt động lưu thông tiền tệ kinh tế, tăng cường vòng quay đồng tiền, khơi thông nguồn vốn khách nhau, tạo điều kiện quan trọng cho việc kiểm soát khối lượng giao dịch toán dân cư kinh tế Qua đó, tạo tiền đề cho việc tính toán lưọng tiền cung ứng điều hành thực thi sách tiền tệ có hiệu - Vai trò TDKDTM quan tài Tăng tỉ trọng TDKDTM ý nghĩ tiết kiệm chi phí lưu thông mà giúp cho công tác quản lý tài sản doanh nghiệp tốt Nếu giao dịch kinh tế thực chủ yếu chuyển khoản tiền chuyển từ tài khoản người sang tài khoản người khác, từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản doanh nghiệp khác, từ NH sang NH khác nên tiền tệ nằm hệ thống NH Do đó, tổn thất tài sản Nhà nước tổn thất tài sản người dân hạn chế Như vậy, sở tài khoản tiền gửi tài khoản toán qua NH giúp cho doanh nghiệp quan quản lý chủ quản, quan thuế…có điều kiện để kiểm tra, theo dõi doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh xác Do giảm thiểu tác động tiêu cực hoạt động “kinh tế ngầm”, tăng cường tính chủ đạo Nhà nước việc điều tiết kinh tế điều hành sác kinh tế tài quốc gia, góp phần làm lành mạnh hoá kinh tế – xã hội 1.4 Các hình thức toán không dùng tiền mặt Theo định 22/NH 21/01/1994 thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành, hình thức TTKDTM áp dụng hệ thống ngân hàng bao gồm: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, ngân phiếu toán, thẻ toán Gần theo định số 235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002 thống đốc ngân hàng nhà nước việc chấm dứt việc phát hành trái phiếu toán Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp Theo kể từ ngày 1/4/2002 NHNN không phát hành ngân phiếu toán Vậy nên nội dung đề tài không đề cập đến hình thức toán ngân phiếu toán 1.4.1 Thanh toán Séc 1.4.1.1 Khái niệm Séc tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện khách hàng ngân hàng lệnh cho ngân hàng trích số tiền định tài khoản mở ngân hàng để trả cho người cầm séc cho người đinh tờ séc (tổ chức kinh tế hay cá nhân) Séc mệnh lệnh yêu cầu nhận séc ngân hàng chấp nhận vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản người phát hành không đủ tiền trả 1.4.1.2 Phương thức toán Séc Có người liên quan đến tờ Séc: - Người phát hành - Ngân hàng - Người thụ hưởng séc Phương thức toán séc thể qua sơ đồ sau Sơ đồ 1: Vận hành Séc qua ngân hàng Người phát hành (1) Người thụ hưởng (3) (2) Ngân hàng thụ lệnh (1) Người phát hành kí phát Séc giao người thụ hưởng (2) Người thụ hưởng xuất trình Séc cho ngân hàng thụ lệnh để đòi trả tiền (3) Ngân hàng thụ lệnh gửi giấy báo tình trạng tài khoản cho người phát hành Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp Sơ đồ 2: Lưu thông Séc qua Ngân hàng Ngân hàng bên bán (4) Ngân hàng bên mua (5) (3) (7) (6) Người bán (1) Người mua (2) (1) Bán giao hàng cho Mua (2) Mua phát hành Séc giao cho Bán (3) Bán nộp Séc vào NH để nhờ thu hộ tiền Séc (4) NH bên bán thu hộ tiền qua ngân hàng bên mua (5) NH trả tiền cho người hưởng lợi qua NH bên bán (6) Thanh tóan tiền cho bên Bán (7) NH toán Séc với người mua 1.4.1.3 Các loại Séc áp dụng ngân hàng Việt Nam Séc chuyển khoản: Là lệnh trả tiền người phát hành séc NH việc trích nộp khoản tiền định từ tài khoản để trả cho người thụ hưởng có tên tờ séc Séc chuyển khoản không phép lĩnh tiền mặt, toán phạm vi khách hàng có tài khoản chi nhánh NH (một kho bạc) khác chi nhánh NH (khác kho bạc) NH, kho bạc có tham gia toán bù trừ (TTBT) địa bàn tỉnh thành phố Thời gian hiệu lực toán tờ séc 15 ngày kể từ ngày ký phát hành, đến ngày nộp vào NH Người phát hành séc phải ghi đầy đủ yếu tố quy định tờ séc Người thụ hưởng nhận séc phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tờ séc Séc bảo chi: Séc bảo chi tờ séc chuyển khoản thông thường NH bảo đảm chi trả cách trích trước số tiền ghi tờ séc từ tài khoản bên trả tiền đưa vào tài khoản riêng (TK tiền ký gửi bảo đảm toán séc) NH làm thủ tục bảo chi đánh dấu bảo chi séc trước giao séc cho KH Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 10 Sổ séc định mức: Là hình thức bảo chi toàn sổ Séc, tức không bảo chi tờ séc Mỗi sổ Séc định mức áp dụng để chi trả cho môt số người thụ hưởng thuộc đơn vị chủ quản Séc chuyển tiền: Loại tương tự loại séc ngân hàng áp dụng giới Loại séc dùng để toán chuyển khoản rút tiền mặt Séc cá nhân: áp dụng khách hàng có tài khoản tiền gửi đứng tên cá nhân ngân hàng để toán tiền hàng hóa, dịch vụ khoản tóan khác Hiện theo quy định ngân hàng, Séc cá nhân có số tiền triệu phải làm thủ tục bảo chi séc, người thụ hưởng phải yêu cầu người phát séc xuất trình CMTND để kiểm tra chi nhận séc đích thân người có tên sau tờ Séc phải kí tên chỗ Tất loại séc áp dụng toán phạm vi khách hàng có tài khoản chi nhánh NH (một kho bạc) khác chi nhánh NH (khác kho bạc) NH, kho bạc có tham gia toán bù trừ (TTBT) 1.4.2 Thanh toán thẻ 1.4.2.1 Khái niệm thẻ toán Theo điều 24 thể lệ TTKDTM ban hành theo định 22-QĐ/NH1 ngày 21/02/1994, thẻ toán định nghĩa sau: “Thẻ toán ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt ngân hàng đại lý toán hay quầy trả tiền mặt tự động” 1.4.2.2 Phân loại thẻ toán Có nhiều cách để phân loại thẻ toán: phân loại theo công nghệ sản xuất, theo chủ thể phát hành, theo tính chất toán thẻ, theo phạm vi lãnh thổ - Phân loại theo công nghệ sản xuất: Có loại Thẻ khắc chữ (EmbossingCard): dựa công nghệ khắc chữ nổi, thẻ sản xuất theo công nghệ Hiện người ta không sử dụng loại thẻ kỹ thuật thô sơ dễ bị giả mạo Thẻ băng từ (Magnetic stripe): dựa kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ sử dụng phổ biến 20 năm qua , bộc lộ số nhược điểm: thông tin ghi thẻ không tự mã hoá được, Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 31 - Chưa hiểu rõ phương thức tín dụng chứng từ Theo kết khảo sát Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank), có khoảng 80% chứng từ xuất trình lần đầu doanh nghiệp xuất nhập (XNK) Việt Nam bị từ chối sai biệt.Sở dĩ có tới 80% chứng từ doanh nghiệp xuất trình lần đầu bị “đối tác” từ chối giao dịch toán tín dụng chứng từ, việc toán chủ yếu thực sở hoàn hảo chứng từ người bán xuất trình, mà thực tế để lập chứng từ hoàn hảo khó.Mà từ ngữ thuộc thông lệ quy định quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ xuất nhập (gọi tắt UCP) ICC ban hành, nói chung khó hiểu với người làm kinh doanh thực tế, doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa am hiểu nhiều Việc khó hiểu dẫn đến sai lệch - Rủi ro đối tác không cung cấp hàng hoá Rủi ro xuất doanh nghiệp không tìm hiểu rõ bạn hàng Chẳng hạn mua bán thông qua trao đổi, thông tin Internet mà doanh nhiệp vội vàng đặt hàng mà chưa đề cập kỹ đến nội dung L/C chuyển tiền qua ngân hàng đối tác định Doanh nghiệp gặp rắc rối đối tác doanh nghiệp ảo, đồng nghĩa với việc hàng hóa không chuyển cho doanh nghiệp - Rủi ro toán chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn hàng hoá chứng từ: Nếu đối tác không tin cậy hay đối tác có chủ ý “lừa đảo”, bạn gặp rắc rốI lọai giấy tờ giả Ngoài ra, vấn đề mâu thuẫn hàng chứng từ cũnglà yếu tố cần để ý, hàng hoá nhập bị hải quan tịch thu trùng khớp với giấy tờ - Các rủi ro khác lựa chọn hãng tàu không tin cậy, hư hỏng hàng hoá xếp hàng không quy định Ví dụ tàu chở hàng hóa bị hải quan bắt vận chuyển hàng cấm, thiệt hại không đáng có hàng hóa bị vỡ, ẩm, giảm chất lượng… Trong thời gian tới, hoạt động toán kinh tế tiếp tục diễn biến tích cực, sôi động với nỗ lực từ phía tổ chức cung ứng dịch vụ toán tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ toán việc đem đến cho khách hàng dịch vụ toán tốt Dịch vụ mở tài khoản cá nhân xu phát triển nhanh chóng vượt bậc, với tham gia ngày gia tăng lượng khách hàng vào thị trường chứng khoán việc triển khai thực Chỉ thị 20/2007CT-TTg Và Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 32 điều kiện để Các tổ chức cung ứng dịch vụ toán cung cấp đến người sử dụng nhiều dịch vụ toán tiện ích, đại Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam - Phát triển dịch vụ toán dân cư mục tiêu chiến lược nhằm mở rộng thị trường nâng cao hiệu lực ngành ngân hàng Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Từ thúc đẩy mạnh mẽ trình gửi tiền tiết kiệm vào đầu tư, nâng cao tỷ trọng đầu tư dân chúng lên Phát triển TTKDTM phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật công nghệ hệ thống toán Các giải pháp xây dựng đề án phát triển TTKDTM không mang tính hành chính, áp đặt, gây tác động tiêu cực kìm hãm phát triển hoạt động kinh tế - xã hội Ngoài ra, việc phát triển TTKTM phải đặt mối quan hệ cân lợi ích chung cộng đồng lợi ích người sử dụng dịch vụ toán, tổ chức cung ứng dịch vụ toán Những biện pháp hỗ trợ Nhà nước mang tính chất ngắn hạn, nhằm tạo bước đột phá ban đầu cho phát triển TTKDTM - Tổ chức dịch vụ tiền tệ dân cư thuận tiện, an toàn, đưa lại lợi ích cho khách hàng sử dụng, xây dựng thành tập quán sử dụng séc, thẻ toán, uỷ nhiệm toán định kỳ để thay tập quán sử dụng tiền mặt, giảm tỷ trọng khối tiền mặt diện rộng M2 xuống 10% vào nửa đầu kỷ - Tăng mạnh khối lượng phạm vi cung ứng dịch vụ ngân hàng dân cư đưa doanh số toán không dùng tiền mặt ngân hàng đến năm 2020 gấp khoảng 15 – 16 lần năm 2001 Bằng mở rộng dịch vụ tiền tệ dân cư để điều chỉnh cấu lao động; giảm mạnh lao động lĩnh vực liên quan, đặc biệt khâu tiền mặt ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng giảm lao động kho quĩ doanh nghiệp, công sở, hộ kinh doanh cá thể - Sớm triển khai hoàn thiện chương trình đại hoá toàn hệ thống ngân hàng Một số tổ chức tín dụng cần triển khai mạnh mẽ phương án thành Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 33 lập công ty cổ phần tin học ngân hàng; ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục để mô hình công ty sớm vào hoạt động - Thu hẹp tối đa toán tiền mặt kinh tế nhằm hạn chế tệ nạn tham nhũng công quĩ, tôn trọng pháp luật, bảo đảm công khai, công văn minh xã hội Từ tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng theo định số 683/QĐ-NHNN ngày 26/06/2003 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.2 Giải pháp phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt 3.2.1 Áp dụng chung cho phương thức - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động toán kinh tế Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bao gồm luật, quy định liên quan đến chủ thể tham gia toán nói chung kinh tế hoạt động toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng Định hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bao gồm: phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm bên tham gia hoạt động toán không dùng tiền mặt, sở kiểm soát rủi ro pháp lý thích hợp, bảo đảm phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế định chế tài chính, tiền tệ quốc tế khuyến nghị áp dụng chung nhiều quốc gia khác; tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bảo đảm khả tiếp cận thị trường tiếp cận dịch vụ chủ thể có chức tương tự nhau; hình thành chế bảo vệ khách hàng hữu hiệu bảo đảm quy trình giải tranh chấp hiệu khách quan; hạn chế toán tiền mặt đối tượng có sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm tăng khả kiểm soát việc sử dụng nguồn ngân sách Sở giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam kiến nghị: “Chính phủ nên sớm ban hành Luật séc phù hợp thông lệ quốc tế cải tiến qui trình toán séc, Ngân hàng Nhà nước sớm cho đời qui định toán không dùng tiền mặt phương tiện toán phải bao trùm hết đối tượng toán phải tiện lợi sớm có quy định dịch vụ ngân hàng điện tử” Hiện nay, vấn đề gây nhiều tranh cãi việc thu phí dịch vụ toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán Chính vậy, Nhà nước nên sớm có quy định rõ ràng phí dịch vụ toán, bao gồm biểu phí mức thu phí cụ thể Một số NHTM có ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh biểu phí giảm Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 34 xuống, để NHTM giảm phí để khuyến khích khách hàng sử dụng toán không dùng tiền mặt - Đào tạo đội ngũ cán Con người yếu tố định đến thành công nghiệp phát triển đất nước hoạt động kinh doanh ngân hàng Để trở thành ngân hàng đổi nghiệp vụ kinh doanh cách có hiệu quả, cán nhân viên ngân hàng, người đứng đầu phận phải có trách nhiệm cao, làm việc với động uy tín thành đạt ngân hàng Những người phải có trình độ nghiệp vụ cao, hiểu biết có khả xử lý nhiều loại giao dịch phức tạp, đồng thời phải có khả giao tiếp tốt thành thạo ngoại ngữ Muốn làm điều này, ngân hàng phải có chế độ làm việc, khuyến khích tặng thưởng, đề bạt nhân phù hợp Ngân hàng nên nghiên cứu, sớm áp dụng biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần cho cán bộ, tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng, động viên toàn cán phát huy hết khả góp phần thực thắng lợi kế hoạch đề Tuy nhiên, quan trọng tất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán ngân hàng Việc đào tạo chuyên môn toàn ngân hàng nói chung phòng toán quốc tế nói riêng bước đầu cho việc áp dụng hình thức giao dịch toán Việc đào tạo cần quan tâm đến kiến thức kinh tế thị trường như: Marketing ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, dự đoán rủi ro có sở khoa học, môi trường vi mô môi trường vĩ mô hoạt động kinh doanh ngân hàng Điều không mang lại lợi ích cho khách hàng mà củng cố thêm vị trí sở thời gian tới Sau số giải pháp cụ thể: Đào tạo đào tạo lại, nâng cao trình độ cán cũ, đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên tuyển dụng Đa dạng hoá loại hình đào tạo, thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cử cán học nâng cao Tổ chức buổi dự thảo nhằm truyền đạt kinh nghiệm xử lý tình Tổ chức kỳ thi sát hạch kiểm tra tuyển chọn cán có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm - Phát triển hình thức toán đại Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 35 Hiện giới xuất nhiều hình thức toán đại Chúng sử dụng rộng rãi hoạt động toán dân chúng tổ chức tài xã hội Ở Việt Nam có nhiều hình thức toán toán qua mạng điện thoại di động (Ebanking), toán qua mạng Internet (Internetbanking)…Ebanking kênh giao dịch mang lại nhiều tiện lợi cho khách hàng, ví dụ nhà chuyển tiền, toán hóa đơn, mua hàng qua mạng hay mua thẻ cào điện thoại Khách hàng không cần phải chờ đợi, gặp phiền phức với giao dịch viên, mà cần click chuột yêu cầu đáp ứng tức khắc Internetbanking, dịch vụ cho phép khách hàng truy vấn thông tin tài khoản, thực giao dịch với ngân hàng thông qua qua Internet Tuy nhiên thực tế hình thức chưa sử dụng cách rộng rãi, giai đoạn thử nghiệm cung cấp cho số khách hàng Một biện pháp nhằm đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt phát triển hình thức toán đại Một điều dễ nhận thấy để phát triển hình thức toán đại cần phải có hệ thống máy móc tối tân với lượng vốn lớn, móng khoa học công nghệ cao, chuyên gia máy móc nhân viên toán phải có trình độ bề dày kinh nghiệm Tuy nhiên, phải đánh giá cách khách quan hệ thống toán không dùng tiền mặt Việt Nam vừa “tỉnh giấc” sau thời gian dài chế tập trung quan liêu bao cấp Vì vậy, cách giải tốt Việt Nam phải “đi tắt đón đầu” tiếp thu công nghệ nước phát triển, nhập máy móc thiết bị họ cách có chọn lọc, mua lại phần mềm hướng dẫn cách sử dụng phương thức toán đại cải tiến để phù hợp với nhu cầu toán tình hình thực tế Việt Nam - Mở rộng loại hình dịch vụ ngân hàng Trong kinh tế toàn cầu, đòi hỏi ngân hàng phải có đủ lực tài trợ, đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro cho công ty, lớn hay nhỏ, khắp nơi giới Họ cần có khả luân chuyển vốn xuyên biên giới chuyển dịch nguồn vốn kịp thời đến khu vực phát triển nhanh loại hình kinh doanh có lợi Chìa khóa để đạt thành công đòi hỏi ngân hàng thương mại nói chung phải có hoạt động truyền thống tiếp nhận cho vay, uỷ thác, chuyển tiền… sang nghiệp vụ thích hợp độc đáo Những sáng kiến đổi cách linh hoạt phát huy nhiều kỹ sáng tạo hữu hiệu giúp ngân hàng Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 36 có lợi kinh doanh tiền tệ chứng khoán, hoạt động thiết kế phân bố sản phẩm Những loại hình dịch vụ ngân hàng toán không dùng tiền mặt là: Dịch vụ tư vấn thông tin, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ tư vấn pháp luật; mở rộng loại hình dịch vụ ngân hàng nhà; dịch vụ thuê mua, dịch vụ mua bán chứng khoán…Những loại hình dịch vụ đòi hỏi phải có kết hợp nhiều yếu tố, thực sớm chiều, cần phải có hỗ trợ chung toàn hệ thống phối hợp ngân hàng bạn, đòi hỏi cán lãnh đạo phải có hướng đắn cho Sở giao dịch - Giải pháp thu hút dân cư mở tài khoản cá nhân toán qua ngân hàng Phương thức toán dân cư chủ yếu phương thức toán tiền mặt trao tay Tỷ lệ người dân mở tài khoản cá nhân ít, lượng giao dịch toán qua ngân hàng chưa nhiều Ngân hàng cần có biện pháp kích thích dân cư mở tài khoản cá nhân tuyên truyền quảng cáo để họ biết lợi ích việc mở tài khoản cá nhân Các biện pháp khuyến khích là: Giảm chi phí không thu phí dịch vụ toán qua ngân hàng dân cư; tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn dân cư cao mức lãi suất cho doanh nghiệp vay; trường hợp số khách hàng hội đủ điều kiện, ngân hàng ưu đãi lãi suất cho vay thời gian thẩm định khách hàng có nhu cầu vay Thêm nữa, ngân hàng cần phát triển qui mô mạng lưới cung cấp ngân hàng nhằm giảm chi phí Từ đó, ngân hàng đưa phát triển số dịch vụ nhằm khuyến khích dân cư toán qua tài khoản mở ngân hàng mình: Thứ nhất, ngân hàng nên đưa phát triển dịch vụ chi trả tiền lương cho cán công nhân viên qua ngân hàng Xuất dịch vụ xuất nhu cầu quan nhờ ngân hàng trích từ tài khoản tiền gửi trả lương cho cán công nhân viên theo danh sách, công nhân viên có nhu cầu dành phần tiền lương gửi tài khoản cá nhân; công nhân viên có nhu cầu toán số khoản chi phí chi phí điện nước, bảo hiểm theo định kỳ Chính vậy, ngân hàng nên tiếp cận doanh nghiệp để doanh nghiệp thực nghiệp vụ này, tạo thói quen toán qua tài khoản cá nhân Thứ hai, ngân hàng nên phát triển nghiệp vụ cho vay đời sống, tổ chức thu nợ hàng tháng từ tài khoản cá nhân Bởi vì, sau Chính phủ có chủ trương kích cầu tiêu dùng, ngành ngân hàng triển khai mạnh nghiệp vụ cho vay thu Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 37 kết khả quan góp phần “xã hội hoá” công tác ngân hàng Tuy nhiên, cần gắn kết nghiệp vụ cho vay phục vụ đời sống cán công nhân viên Ngoài ra, để thực thu nợ tốt khách hàng có tài khoản cá nhân, ngân hàng nên thu nợ hàng tháng cách rút tiền từ tài khoản họ Thứ ba, ngân hàng nên thúc đẩy việc thực nghiệp vụ môi giới, trung gian toán, hỗ trợ vốn giao dịch mua bán bất động sản mua bán tài sản có giá trị lớn qua tài khoản tiền gửi ngân hàng Bằng cách này, ngân hàng vừa nâng cao sức cạnh tranh với ngân hàng khác, vừa tăng doanh số; vừa thúc đẩy kinh tế phát triển 3.2.2 Áp dụng cho phương thức Mỗi phương thức TTKDTM lại có đặc điểm riêng, muốn phát triển phải đòi hỏi điều kiện khác Vì vậy, bên cạnh biện pháp nhằm phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt , xin đề xuất số biện pháp áp dụng cho phương thức sau 3.2.2.1 Thanh toán Séc Séc lĩnh vực không Việt Nam song tính phổ dụng thấp chưa có đầu tư đáng kể nào, séc chưa hình thành thành thị trường thống Hiện giới hình thành hai mô hình để xây dựng trung tâm xử lý séc: Mô hình cũ (xử lý séc truyền thống) mô hình (mô hình có can thiệp công nghệ đại) Ở Việt Nam nên theo đường thứ hai Việt Nam nước sau, rút ngắn thời gian việc làm cần thiết Việt Nam xây dựng thị trường séc biện pháp sau: - Ngân hàng thành lập trung tâm xử lý séc ba miền như: Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh Sự lựa chọn có sở, thành phố chiếm tới 80 % số lượng séc toàn quốc Bên cạnh đó, ngân hàng nên cho phép sử dụng rộng rãi séc phạm vi thành phố, tỉnh tham gia vào trung tâm Các chi nhánh ngân hàng gửi tờ séc thông tin séc đến ngân hàng nhà nước để kiểm tra, kiểm soát chúng toán bù trừ, sau phân loại gửi séc đến ngân hàng phát hành Ngoài việc toán qua trung tâm bù trừ, ngân hàng địa bàn mở tài khoản song biên clearing Tài khoản hoạt động nguyên tắc phục vụ lẫn việc thu hộ, chi hộ Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 38 phạm vi toán thoả thuận trước ngân hàng với có séc cá nhân Đến kỳ ngân hàng đối chiếu song biên với để toán số tiền thu hộ, chi hộ toán với khoản phải thu, Các ngân hàng không nên tính lãi tài khoản này, không bắt buộc trì số dư ký quĩ làm thủ tục mở suốt trình hoạt động Tài khoản song biên giúp cho trình toán séc nhanh chóng có cố rút ngắn thời gian xử lý - Ngân hàng nên phát hành thẻ séc dùng song song với séc cá nhân Mục đích việc đời thẻ tạo tâm lý an tâm sử dụng hạn chế khả sử dụng thẻ bất hợp pháp Trên thẻ séc ghi đầy đủ yếu tố để đảm bảo cho toán như: Họ tên chủ tài khoản, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số hiệu, tên ngân hàng giao dịch, số thẻ séc.Khi người thụ hưởng có tài khoản ngân hàng muốn phát hành séc, ngân hàng cấp cho chủ tài khoản thẻ séc kèm theo số séc nhượng, có nghĩa ngân hàng nhượng séc đảm bảo khả chi trả cho người thụ hưởng, gọi chứng toán ngân hàng nơi mở phát hành cho người sử dụng séc, loại dùng trongphát hành séc chuyển nhượng Có thể cần thiết ngân hàng nên nghiên cứu thủ tục uỷ quyền sử dụng thẻ séc giống người uỷ quyền phát hành séc - Ngân hàng nên quan tâm đến séc cá nhân có đảm bảo khả chi trả ngân hàng thương mại Từ phận dân cư có sử dụng séc toán (Có bảo chi sổ séc lẫn mức khống chế không số tiền định tờ séc trao tay)cótác dụng kích thích nhu cầu toán Tuỳ theo giai đoạn, ngân hàng qui định séc không chuyển nhượng séc chuyển nhượng Đối với khách hàng có uy tín có đảm bảo phù hợp, ngân hàng cấp tín dụng cách áp dụng hình thức thấu chi (Tính lãi tiền vay vượt số dư thời hạn định) Với doanh nghiệp bán hàng cho dân cư sử dụng séc toán doanh số bán hàng hình thức toán qua ngân hàng nên miễn giảm thuế thời kỳ định 3.2.2.2 Thanh toán thẻ toán - Mở rộng đối tượng sử dụng thẻ: Thực tế thẻ tín dụng thường số đối tượng có thu nhập cao sử dụng Thời gian tới, bên cạnh đối tượng khách hàng truyền thống này, NHTM nên mở rộng việc sử dụng thẻ tới Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 39 phận dân cư như: người sống thành thị, người làm việc quan, doanh nghiệp có thu nhập cao công ty liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước có thu nhập cao, ổn định (dầu khí, bưu điện, hàng không) Và tương lai xa hơn, NHTM nên quan tâm đến đối tượng người có thu nhập trung bình, ổn định xã hội, đối tượng chiếm đa số Việt Nam - Đa dạng hoá sản phẩm, tạo sản phẩm thẻ tín dụng phù hợp với điều kiện VN Tiến hành tạo sản phẩm thẻ liên kết với doanh nghiệp lớn có uy tín hoạt động lĩnh vực sản xuất vật chất ngành, dịch vụ như: siêu thị, khách sạn, cửa hàng bán xăng dầu, đại lý bán vé máy bay, đại lý bảo hiểm… - Một vấn đề nhiều người sử dụng thẻ toán quan tâm việc thu phí toán Nhiều ngân hàng thực thu phí giao dịch rút tiền, chuyển khoản, xem số dư in kê máy ATM NH khác liên minh Smartlink Banknet Mức phí thu cụ thể thực quy định Smartlink Banknet Trong số trường hợp việc thu phí không công không hợp lý với khách hàng Vì vậy, để người dân an tâm giao dịch toán ngân hàng nên thận trọng với mức phí đưa Khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức phí họ cảm thấy thực hài lòng với chất lượng dịch vụ mà ngân hàng mang lại - Ngày 24/8/2007, thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg thực trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước Dịch vụ thẻ từ đóng vai trò quan trọng để thực mục tiêu kinh tế xã hội Tuy nhiên, tình hình hịên cho thấy có nhiều vướng mắc xung quanh vấn đề Việc thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống ATM, vùng nông thôn ATM, người dân phải thị trấn thành phố rút Thêm vào tình trạng công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất phải xếp hàng dài đợi hàng rút tiền chuyện Tình hình đòi hỏi NHTM cần rà soát toàn sở hạ tầng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản (số lượng phân bổ máy ATM địa bàn; tình trạng an toàn điện, chất lượng đường truyền, dịch vụ tiếp quỹ, chăm sóc khách hàng, xử lý trục Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 40 trặc kỹ thuật, thắc mắc, khiếu nại….) theo hướng mở rộng, tăng cường lắp đặt máy ATM địa bàn 3.2.2.3 Thanh toán thư tín dụng - Trước hết cần tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập phát triển Qua nghiên cứu lý luận trên, trước hết thấy rõ vai trò ngân hàng trình thực trình toán quốc tế: vừa làm trung gian thu hộ tiền, vừa thực chi trả tiền hàng theo lệnh, vừa làm đảm bảo cam kết toán theo yêu cầu khách hàng, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng Ngân hàng muốn tăng lợi nhuận phải cải tiến mở rộng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá hoạt động kinh doanh xuất nhập thông qua mà góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập phát triển - Áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro cho doanh nghiệp thực giao dịch L/C Cụ thể doanh nghiệp tham gia LC cần tìm hiểu bạn hàng kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến ngân hàng trình kinh doanh đối tác, nghiên cứu kỹ quy định điều khoản phạt hợp đồng (Penalty), yêu cầu hai bên ký quỹ ngân hàng để đảm bảo thực hợp đồng , yêu cầu phải đưa công cụ đảm bảo an ninh toán ngân hàng Standby L/C, Bank Guarantee, Performance Bond (chỉ áp dụng hợp đồng lớn khách hàng không quen biết nhau) để đảm bảo quyền lợi nhà nhập Nhìn chung, giao thương quốc tế ngày nay, toán theo L/C phương thức toán quan trọng đối tác kinh doanh L/C tạo an tâm thuận lợi tối đa cho công ty Nhưng dù an toàn tiện lợi đến toán qua L/C tránh khỏi rủi ro tranh chấp phát sinh Doanh nghiệp cần sớm chuẩn bị cho kiến thức L/C đồng thời lường trước rủi ro trình toán L/C Có việc mua bán hàng hoá diễn nhanh gọn L/C thực trở nên hiệu 3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động toán không dùng tiền mặt 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước - Hoàn thiện sách kinh tế vĩ mô Nhà nước Trong thời gian qua, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường như: Bộ luật Dân sự, luật Thương mại, luật Ngân hàng Nhà nước, luật Các tổ chức tín Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 41 dụng…Tuy nhiên chung chung, sau văn luật có hiệu lực văn hướng dẫn cụ thể, nhiều lĩnh vực chưa sửa đổi, có văn phải sửa đổi bổ sung nhiều lần, tính ổn định nên việc thực thi áp dụng khó Thực tế văn luật liên quan đến hoạt động hệ thống ngân hàng nói chung hoạt động toán không dùng tiền mặt nói riêng, đặc biệt hoạt động nhờ thu chuyển tiền nhiều vướng mắc…Chính vậy, dù luật ban hành phần qui định toán không dùng tiền mặt, thể thức toán phổ biến, chiếm đa số hoạt động tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng dậm chân chỗ, gây nhiều khó khăn cho hoạt động tài Để tạo điều kiện môi trường pháp lý cho ngân hàng hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực có hoạt động toán toán không dùng tiền mặt, Nhà nước cần: Xử lý văn pháp lý, đạo luật đồng Bên cạnh, hoàn thiện sách hành, nghiên cứu cho đời văn lĩnh vực ngân hàng, thị trường chứng khoán… - Cần có biện pháp xử lý mạnh hành vi vi phạm pháp Về vấn đề an toàn, bảo mật, nhiều người e dè chưa giám sử dụng hình thứ TTKDTM vấn đề an toàn bảo mật thông tin Nhà nước nên coi hành vi trộm cắp thông tin tài khoản, mã số …là hành vi vi phạm pháp luật có khung hình phạt thích đáng Đồng thời ngân hàng phải phối hợp tìm giải pháp bảo mật thông tin cho khách hàng Phải để khách hàng thấy gửi tiền vào ngân hàng an toàn kinh tế cất két sắt Điều có lợi cho ngân hàng việc huy động vốn phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội - Hoàn thịên phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Cần tập trung phát triển hệ thống toán liên ngân hàng (TTLNH) hệ thống toán xương sống kinh tế Việc thiết kế mở rộng hệ thống đáp ứng nhu cầu cho thành viên phải phù hợp với chuẩn quốc tế áp dụng chung cho hệ thống toán toán Các giải pháp phần mềm hệ thống cần đảm bảo độc lập xử lý số liệu truyền liệu, đảm bảo tính bảo mật hệ thống, tích hợp liệu tính liên tục hoạt động Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 42 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước NHNN cần sớm ban hành văn pháp qui qui định quyền hạn, trách nhiệm NH doanh nghiệp giao dịch liên quan đến ngoại hối Ngoài việc thắt chặt quản lý ngoại hối, ngân hàng Nhà nước cần có qui định rõ ràng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn việc xin mua ngoại tệ để thực nghĩa vụ toán quốc tế Cần phối hợp chặt chẽ ban tra ngân hàng Nhà nước với máy kiểm tra giám sát ngân hàng thương mại để nhanh chóng phát vướng mắc, sai lầm, vi phạm để kịp thời xử lý 3.3.3 Đối với khách hàng Thanh toán không dùng tiền mặt hoạt động chứa nhiều rủi ro Sự rủi ro không đơn giản tách biệt vị trí địa lý người xuất người nhập mà nhiều rủi ro xuất phát từ khách hàng yêu cầu ngân hàng thực toán Để hạn chế điều này, khách hàng phải không ngừng hoàn thiện điều kiện phát triển công cụ toán Trong giao dịch mình, khách hàng nên thực cách nhanh tốt nghĩa vụ ngân hàng Trong trường hợp có thông tin thiếu xác khách hàng nên cẩn trọng xem xét phản hồi lại cho ngân hàng để ban lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời Khách hàng nên thận trọng lựa chọn đối tác Bởi vì, dù toán theo phương thức việc trả tiền phụ thuộc vào thiện chí người mua, uy tín mối quan hệ hai bên Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 43 KẾT LUẬN Có thể nói, phát triển hoạt động toán không dùng tiền mặt song hành chung với phát triển chung toàn xã hội Phương thức trình độ nghiệp vụ toán phản ánh trình độ phát triển kinh tế – xã hội, trình độ dân trí quốc gia Nền kinh tế phát triển khối lượng giao dịch mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ ngày tăng nhu cầu toán an toàn nhanh chóng xác trở nên cấp thiết hết Từ tiện ích mà toán không dùng tiền mặt mang lại, khẳng định phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt định hướng lớn, có tầm quan trọng lớn kinh tế nước ta Đổi mạnh mẽ công nghệ Ngân hàng theo hướng quốc tế hoá đại hoá, giảm tỉ trọng tiền mặt dân cư xu tất yếu thời đại Hi vọng qua đề tài này, phản ánh phần thực trạng toán không dùng tiền mặt Việt Nam đóng góp vài giải pháp nhỏ nhằm phát triển hoàn thiện hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Báo điện tử : vnexpress.net, dantri.com.vn, vietbao.com, laodong.com.vn (2) Một số viết trang Web : http://www.sbv.gov.vn, http://www.vietlaw.com.vn http://www.tapchiketoan.com (3) Một số tạp chí chuyên ngành : -Tạp chí Ngân hàng, Thời báo ngân hàng -Tạp chí Tài `-Tạp chí Thị trường tiền tệ (4) Giáo trình : - Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài (Frederic S Mishkin) - Lý thuyết Tài chính- tiền tệ (Đại học tài chính-kế toán) - Quản trị Ngân hàng thương mại - Gs.Ts Lê Văn Tư (Nhà xuất tài - 2005) - Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ Việt Nam, Lê Văn Tề & Trương Thị Hồng (Nhà xuất trẻ) (5) Luận án tiến sĩ “Những vấn đề nhằm hoàn thiện nghiệp vụ toán quốc tế”, Lại Ngọc Quý Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 45 MỤC LỤC Chương 1: HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 Lưu thông tiền tệ 1.1.1 Khái niệm lưu thông tiền tệ 1.1.2 Hai hình thức lưu thông tiền tệ .2 1.2 Thanh toán tiền tệ 1.2.1 Thanh toán dùng tiền mặt .3 1.2.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 1.3 Nguồn gốc vai trò hình thức toán không dùng tiền mặt 1.3.1 Nguồn gốc toán không dùng tiền mặt 1.3.2 Vai trò toán không dùng tiền mặt 1.4 Các hình thức toán không dùng tiền mặt 1.4.1 Thanh toán Séc .8 1.4.2 Thanh toán thẻ .10 1.4.3 Thanh toán thư tín dụng L/C 13 1.4.4 Ủy nhiêm thu .14 1.4.5 Ủy nhiệm chi 15 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 17 2.1 Thực trạng chung hình thức TTKDTM Việt Nam thời gian qua 17 2.1.1 Những thành tựu hoạt động TTKDTM Việt Nam thời gian qua 17 2.1.2 Những hạn chế toán không dùng tiền mặt Việt Nam nguyên nhân 19 2.2 Thực trạng phương thức toán không dùng tiền mặt 24 2.2.1 Tình hình toán Séc 24 2.2.2 Thanh toán thẻ toán 25 2.2.3 Thanh toán hình thức khác 29 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 32 3.1 Định hướng phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam 32 3.2 Giải pháp phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt 33 3.2.1 Áp dụng chung cho phương thức 33 3.2.2 Áp dụng cho phương thức 37 3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động toán không dùng tiền mặt 40 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước .40 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà nước 42 3.3.3 Đối với khách hàng 42 [...]... biết Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 17 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 2.1 Thực trạng chung về các hình thức TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua 2.1.1 Những thành tựu trong hoạt động TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua Trong thời gian qua hoạt động TTKDTM tại các ngân hàng có sự chuyển biến mạnh mẽ Nhiều phương tiện thanh. .. vụ thanh toán cung cấp đến người sử dụng nhiều dịch vụ thanh toán tiện ích, hiện đại Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam - Phát triển dịch vụ thanh toán trong dân cư là một mục tiêu chiến lược nhằm mở rộng thị trường nâng cao hiệu quả và năng lực của ngành ngân hàng Việt. .. kiểm tra và tuyển chọn cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm - Phát triển các hình thức thanh toán hiện đại Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 35 Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều hình thức thanh toán hiện đại Chúng cũng được sử dụng rộng rãi trong mọi hoạt động thanh toán của dân chúng cũng như của các tổ chức tài chính và xã hội Ở Việt Nam cũng... 9.000 ATM và hơn 35.000 thiết bị chấp nhận thẻ trên cả nước Những con số trên phần nào thể hiện được thị trường thẻ Việt Nam đã và đang “phát triển nóng” như thế nào Đây là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, nhất là trong định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 27 - Cùng với sự phát triển không ngừng về mặt khoa... bên bán giao hàng hoá cho bên mua (5) Ngay sau đó, bên bán lập hoá đơn giao hàng gởi NH bên bán (NH thanh toán) (6) NH bên bán sau khi kiểm tra hoá đơn giao hàng phù hợp với giấy mở thư tín dụng sẽ ghi tăng tài khoản người bán và báo Có cho người bán biết (7) NH bên bán nợ NH bên mua (8) NH bên mua tất toán thư tín dụng và báo bên mua biết Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp. .. đến 6 tháng đầu năm nay Còn ủy nhiệm thu, tỷ trọng thanh toán cũng rất thấp, chỉ bằng 2,07% tổng doanh số không dùng tiền mặt Vậy vì sao các công cụ TTKDTM ở một đô thị lớn như thành phố HCM lại phát triển chậm và Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 25 lệch lạc như vây? dẫu rằng không phải chúng ta không thấy được tác động tích cực của nó Thanh toán bằng séc thuận lợi và nhanh... và phát triển một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Khi đi vào hoạt động, hai hệ thống này sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng, đảm bảo tính ổn định và thông suốt với chất lượng dịch vụ tốt nhất 2.1.2 Những hạn chế trong thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam và các nguyên nhân 2.1.2.1 Hạn chế trong thanh toán không dùng tiền. .. thích hợp và độc đáo hơn Những sáng kiến đổi mới một cách linh hoạt và phát huy nhiều kỹ năng sáng tạo hữu hiệu sẽ giúp các ngân hàng Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 36 có lợi thế trong kinh doanh tiền tệ và chứng khoán, trong hoạt động thiết kế và phân bố sản phẩm mới Những loại hình dịch vụ mới của ngân hàng trong thanh toán không dùng tiền mặt có thể là: Dịch vụ tư vấn... nhập khẩu chủ tâm không thanh toán hay không có khả năng thanh toán Vì thế, trước khi chấp nhận phát hành L/C, NH cần thẩm định một cách chặt chẽ giống như việc cấp một khoản tín dụng cho khách hàng Các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng thanh toán bằng L/C Đề án: Hình thức TTKDTM ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp 31 - Chưa hiểu rõ về phương thức tín dụng chứng... triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 3.2.1 Áp dụng chung cho các phương thức - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bao gồm các luật, quy định liên quan đến các chủ thể tham gia thanh toán nói chung trong nền kinh tế cũng như hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng Định hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bao ... thông tiền tệ ta có hai hình thức toán tiền tệ: Thanh toán tiền mặt toán không dùng tiền mặt 1.2.1 Thanh toán dùng tiền mặt - Khái niệm: Thanh toán tiền mặt việc chi trả trực tiếp tiền mặt quan... bên bán ghi tăng tài khoản người bán báo có cho họ biết Đề án: Hình thức TTKDTM Việt Nam - thực trạng giải pháp 17 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM. .. dịch vụ toán tiện ích, đại Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam thực trạng và giải pháp, Đề án hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam thực trạng và giải pháp, Đề án hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam thực trạng và giải pháp, Chương 1: HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT, 3 Nguồn gốc và vai trò của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, 4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA, 1 Thực trạng chung về các hình thức TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua, 2 Thực trạng của từng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM, 2 Giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, 3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn