Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học

68 324 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 17:52

Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Mở đầu Lí chọn đề tài Chúng ta sống năm đầu kỉ 21, kỉ văn minh trí tuệ toàn cầu Sự phát triển vũ bão công nghệ cao, kinh tế tri thức cho thấy chất xám ngày đặc biệt coi trọng Vì thế, đổi toàn diện đất nước đổi giáo dục trọng tâm phát triển Báo cáo trị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 10 khẳng định: Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng giáo dục Việt Nam Hiện nay, Bộ GD triển khai chương trình sách giáo khoa thay cho sách giáo khoa cũ không phù hợp Bộ sách giáo khoa hóa học có lượng kiến thức tương đối khó, rộng, phong phú, đa dạng giúp học sinh giải thích tượng tự nhiên liên quan đến hóa học Ngoài ra, rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng, tư phức tạp song cần thiết phù hợp với thực tiễn Sau nhiều năm nghiên cứu, thí điểm, sửa chữa sách giáo khoa hoá học 12 thức áp dụng nước từ năm học 2008-2009 Chương trình Hoá học 12 gồm nhiều kiến thức kiến thức tâm phục vụ cho hai kì thi quan trọng kì thi tốt nghiệp THPT thi vào đại học, cao đẳng Trong chương trình Hoá học nâng cao 12, phần kim loại mảng lớn, trọng tâm, gồm nhiều nội dung lí thuyết tập mà học sinh phổ thông buộc phải hiểu, biết vận dụng cách linh hoạt Để soạn đề kiểm tra cho phần này, giáo viên cần phải nắm kiến thức vận dụng lí thuyết cách sâu sắc chất đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Mặt khác, trình dạy học trình phức tạp bao gồm: trình nghiên cứu tài liệu định chất lượng lĩnh hội tri thức; trình củng cố hoàn thiện kiến thức khắc sâu mở rộng thêm kiến thức, phát triển kĩ kĩ xảo cho học sinh; trình kiểm tra đánh giá - làm sáng tỏ tình trạng nắm vững kiến thức, phát triển kĩ thái độ học sinh yêu cầu chương trình tạo động lực phấn đấu vươn lên học tập, đồng thời giúp giáo viên có sở điều chỉnh hoạt động dạy Việc truyền đạt đúng, đủ, xác nội dung sách giáo khoa cho học sinh dễ dàng Việc thực dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ trở thành pháp lệnh, sở dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Vấn đề triển khai rộng rãi nước, nhiên việc thực bước đầu hiệu chưa cao Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học theo chương trình sách giáo khoa mơí vấn đề chuẩn kiến thức kĩ có vai trò quan trọng Vấn đề kiểm tra đánh giá kết học tập môn hóa học theo chuẩn kiến thức kĩ có ý nghĩa to lớn Nó không đơn trọng vào kết người học mà có vai trò to lớn việc thúc đẩy động cơ, thái độ tích cực người học, hoàn thiện trình dạy học, kiểm định chất lượng, hiệu dạy học trình độ nghề nghiệp người thầy Tức kiểm tra đánh giá góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học Vì lý chọn đề tài: “Kiểm tra đánh giá kết học tập môn Hóa học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng” để xây dựng số đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để làm rõ nội dung kiến thức kĩ chủ đề số đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp chương (chương 6, chương 7) sách giáo khoa nâng cao lớp 12 thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết học tập môn hóa học học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ Giả thiết khoa học Nếu làm rõ chuẩn kiến thức kĩ mức độ, phạm vi thực thiết kế đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ góp phần nâng cao chất lượng việc thực chương trình sách giáo khoa phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp phương pháp sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp thu thập nguồn tài liệu lí luận - Phương pháp phân tích tổng hợp nguồn tài liệu thu thập Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp chuyên gia, quan sát trình học tập, giảng dạy hoá học trường THPT - Phương pháp thực nghiệm sư ph ạm: đánh giá hiệu đề kiểm tra để từ đánh giá chất lượng việc giảng dạy học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ - Phương pháp thống kê toán học: xử lí phân tích kết thực nghiệm sư phạm Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Trong trình nghiên cứu phải thực nhiệm vụ sau: + Nghiên cứu sở lí luận đề tài bao gồm: - Định hướng đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp - Nội dung phương pháp cần nghiên cứu - Chuẩn kiến thức kĩ - Quy trình thiết kế đề kiểm tra theo hướng đổi + Nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ hướng dẫn dạy học theo chuẩn: thiết kế đề kiểm tra ngắn, 15 phút, 45 phút theo chuẩn kiến thức kĩ + Thử nghiệm sư phạm để xác định độ phù hợp đề kiểm tra Lấy ý kiến đóng góp đánh giá nhận xét giáo viên có kinh nghiệm khách thể đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Hóa học 12 theo chuẩn kiến thức, kĩ trường THPT Đối tượng nghiên cứu: Phần kim loại( chương “kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm” chương “crom - sắt - đồng”) - sách giáo khoa Hoá học 12 nâng cao đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Nội dung chƣơng trình nghiên cứu Chƣơng 1: sở lí thuyết đề tài Cơ sở lí luận kiểm tra- đánh giá 1.1 Khái niệm kiểm tra- đánh giá Trong trình dạy học, kiểm tra - đánh giá (KT- ĐG) giai đoạn kết thúc trình dạy học, đảm nhận chức lí luận dạy học bản, chủ yếu thiếu trình này.Kiểm tra có chức phận liên kết, thống nhất, thâm nhập vào bổ sung cho nhau, là: đáng giá, phát lệch lạc điều chỉnh Kiểm tra theo dõi tác động người kiểm tra người học nhằm thu thông tin cần thiết việc đánh giá Về mặt lí luận dạy học, kiểm tra có vai trò liên hệ nghịch trình dạy học, cho biết thông tin, kết trình dạy thầy trình học trò để từ có định cho điều khiển tối ưu thày trò Học sinh học tốt thường xuyên kiểm tra đánh giá cách nghiêm túc, công với kĩ thuật tốt hiệu nghiệm Đánh giá kết học tập trình đo lường mức độ đạt học sinh mục tiêu nhiệm vụ trình dạy học, mô tả cách định tính định lượng: tính đầy đủ, tính đắn, tính xác, tính vững kiến thức, mối liên hệ kiến thức với đời sống, khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mức độ thông hiểu, khả diễn đạt lời nói, văn viết, ngôn ngữ chuyên môn học sinh… thái độ học sinh cở sở phân tích thông tin phản hồi từ viêc quan sát, kiểm tra, đánh gía mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao, đối chiếu với tiêu, yêu cầu dự kiến, mong muốn đạt môn học đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 1.2 ý nghĩa việc kiểm tra đánh giá Việc kiểm tra- đánh giá có hệ thống, thường xuyên cung cấp kịp thời thông tin “liên hệ ngược trong”, giúp người học tự điều chỉnh hoạt động học, kịp thời nhận thấy mức độ đạt kiến thức mình, lỗ hổng kiến thức cần bổ sung trước bước vào phần mới.Thông qua kiểm tra- đánh giá học sinh có điều kiện tiến hành hoạt động trí tuệ: ghi nhớ, tái hiện, xác hoá, khái quát hoá…giúp phát huy trí thông minh, linh hoạt vận dụng kiến thức học để giải tình cụ thể Việc kiểm tra-đánh giá tổ chức nghiêm túc, công giúp học sinh nâng cao tinh thần trách nhiệm học tập, có ý chí vươn lên đạt kết cao hơn, củng cố lòng tin vào khả mình, nâng cao ý thức tự giác, khắc phục tính chủ quan tự mãn Việc kiểm tra- đánh giá học sinh cung cấp cho giáo viên thông tin liên hệ ngược ngoài, giúp người dạy điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy Kiểm tra đánh giá kết hợp với theo dõi thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên nắm cách cụ thể xác lực trình độ học sinh từ có biện pháp phụ đạo bồi dưỡng riêng hợp lí Kiểm tra đánh giá tạo hội cho giáo viên xem xét hiệu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mà theo đuổi 1.3 Một số hình thức kiểm tra đánh giá Để tổ chức KT- ĐG kết học tập học sinh, bên cạnh phương pháp truyền thống như: kiểm tra miệng, kiểm tra viết giáo dục sử dụng phương pháp trắc nghiệm Trắc nghiệm phương pháp đưa tập hợp câu hỏi để thu nhận phản ứng học sinh, thông qua đo lường đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp lực thuộc tính họ Trắc nghiệm vấn đáp, quan sát viết Dựa vào cách tiến hành, trắc nghiệm chia làm loại: trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan 1.3.1 Trắc nghiệm tự luận (TNTL) gọi tắt tự luận (TL) a Khái niệm TNTL phương pháp đánh giá kết học tập việc sử dụng công cụ đo lường câu hỏi, học sinh trả lời dạng viết ngôn ngữ học sinh khoảng thời gian định trước TNTL cho phép học sinh tự tương đối tương đối để trả lời câu hỏi đề kiểm tra Bài TNTL chừng mực chấm điểm cách chủ quan điểm cho người chấm khác không thống Một tự luận thường có câu hỏi phải nhiều thời gian để viết câu trả lời b.Ưu, nhược điểm TNTL - Ưu điểm  Câu hỏi TNTL đòi hỏi học sinh phải tự soạn câu trả lời diễn tả ngôn ngữ mình, đo nhiều trình độ kiến thức  Có thể kiểm tra - đánh giá - mục tiêu liên quan đến thái độ, hiểu biết ý niệm, sở thích tài diễn đạt tư tưởng  Việc chuẩn bị câu hỏi dễ hơn, tốn công so với câu hỏi trắc nghiệm khách quan  Hình thành cho học sinh kĩ đặt ý tưởng, suy diễn, khái quát hoá, phân tích, tổng hợp…phát huy tính độc lập tư sáng tạo - Nhược điểm đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp  Bài kiểm tra theo kiểu tự luận số lượng câu hỏi ít, việc chấm điểm lại phụ thuộc vào tính chất chủ quan, trình độ người chấm có đô tin cậy thấp  Cũng phụ thuộc vào tính chủ quan người chấm, phương pháp có giá trị thấp  Vì số lượng câu hỏi nên kiểm tra hết nội dung chương trình, làm cho học sinh có chiều hướng học lệch, học tủ 1.3.2 Trắc nghiệm khách quan a Khái niệm TNKQ phương pháp kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh hệ thống câu hỏi TNKQ gọi “khách quan” cách cho điểm hoàn toàn khách quan không phụ thuộc vào người chấm b Các loại câu hỏi TNKQ: chia làm loại chính: Loại 1: Câu trắc nghiệm “đúng sai” - Cấu trúc: + Câu dẫn câu phát biểu có nội dung mà học sinh phải xác định hay sai + Câu trả lời chữ Đ S mà học sinh phải khoanh tròn xác định - Ví dụ: Hãy khoanh tròn vào chữ Đ câu sau khoanh tròn vào chữ S câu sau sai a Bán kính nguyên tử Ca lớn K Đ S b Hoà tan BaSO4 ta dùng dung dịch HCl loãng Đ S c Al, Al2O3, Al(OH)3 chất lưỡng tính Đ S d 0, +2, +3 số oxi hóa Fe Đ S đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp - Lưu ý: Đây loại câu hỏi đơn giản soạn thảo câu hỏi dạng tương đối dễ dàng, phạm lỗi mang tính khách quan chấm Tuy nhiên độ tin cậy câu hỏi thấp học sinh đoán mò, học thuộc lòng hiểu.Ngoài học sinh giỏi không thoả mãn buộc phải chọn “đúng” “sai” câu hỏi viết chưa rõ ràng Do soạn thảo câu hỏi dạng này, câu phải hoàn toàn hay nhất, câu sai phải hoàn toàn sai (không mập mờ đúng, sai sai không tranh cãi) dựa mơ hồ học sinh khái niệm hoá học để biên soạn câu hỏi Loại 2: Câu trắc nghiệm có nhiều câu trả lời để lựa chọn - Cấu trúc + Phần câu dẫn câu hỏi câu chưa hoàn chỉnh (câu bỏ lửng) + Phần trả lời gồm 3-5 (thường 4) phương án trả lời mà có phương án (hay nhất, đầy đủ nhất), phương án khác câu mồi hay câu nhiễu Học sinh phải khoanh tròn đánh dấu vào phương án - Ví dụ: Cho sơ đồ: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O Số nguyên tử Cu bị oxi hoá số phân tử HNO3 bị khử A C B D Trả lời: Đáp án C - Lưu ý: Đây hình thức kiểm tra- đánh giá có nhiều ưu điểm như: kiểm tra đánh giá nhiều mục tiêu dạy học khác nhau, có độ tin cậy cao, tính giá trị tốt hơn, đo khả nhớ tổng quát ho hữu hiệu, thật khách quan chấm Tuy nhiên có nhiều nhược điểm như: khó soạn câu đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp hỏi phải tìm câu câu nhiễu cho phù hợp; không đo khả phán đoán tinh vi, khả giải vấn đề khéo léo sáng tạo giải vấn đề cách hiệu nghiệm câu hỏi TNTL soạn kĩ; tốn giấy mực để in Vì viết câu hỏi dạng cần lưu ý: + Câu dẫn phải có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, lời văn sáng sủa, phải diễn đạt rõ ràng vấn đề, tránh hiểu theo nhiều cách + Câu nhiễu phải rõ ràng, dễ hiểu phải có loại quan hệ với câu dẫn, có cấu trúc song song tức chúng ohải phù hợp mặt ngữ pháp với câu dẫn Các câu nhiễu phải có tác động gây nhiễu với học sinh có lực tốt, phải hợp lí có sức hấp dẫn để học sinh chọn + Cần soạn 4-5 phương án lựa chọn, có phương án nhất, không nên soạn phương án lựa chọn ( 3) yếu tố may rủi, đoán mò tăng hay nhiều phương án khó soạn nhiều thời gian để đọc câu hỏi + Phải có phương án nhất, cu lại thật nhiễu + Sắp xếp câu trả lời cách ngẫu nhiên (không theo thói quen nào) Loại 3: Câu trắc nghiệm điền khuyết - Cấu trúc + Phần câu dẫn câu, phương trình hoá học…có chỗ bỏ trống + Phần trả lời từ, cụm từ, công thức hoá học… mà học sinh phải điền vào chỗ trống cho phù hợp - Ví dụ: Hoàn chỉnh câu sau đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 10 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp A 0,2mol, 0,8mol 0,6mol C 0,1mol, 0,8mol 0,3mol B 0,2mol, 0,4mol 0,6mol D 0,4mol, 0,4mol 0,3mol Câu Cần quặng manhehit chứa 80% Fe3O4 để luyện 800 gang có hàm lượng sắt 95%? Lượng sắt bị hao hụt sản xuất 1% A 1325,16 C 3512,61 B 2351,16 D 5213,61 Câu Trộn 13,5 g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 tiến hành phản ứng nhiệt nhôm Giả sử lúc xảy phản ứng khử Fe3O4 thành Fe Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng dung dịch H2SO4 loãng dư thu 14,112 lít H2 (ở đktc) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 70% C 80% B 75% D 85% Câu Cho nguyên tố Fe có (Z = 26) Cấu hình electron Fe2+ A 1s2 2s22p6 3s23p63d4 4s2 B 1s2 2s22p6 3s23p63d6 C 1s2 2s22p6 3s23p63d5 4s1 D 1s22s22p6 3s23p63d6 4s24p2 Câu Các số oxi hóa đặc trưng crom làb A +3, +4, +6 C +1, +3, +6 B +2, +3, +6 D +2, +4, +6 Câu Tính khối lượng K2Cr2O7 cần sử dụng để tác dụng hoàn toàn với HCl đặc dư thu 3,36 lít khí Cl2 (đktc).b A 26,4 gam C 28,4 gam B 14,7 gam D 29,4 gam đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 54 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Câu Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 H2SO4 đậm đặc, nóng Sau phản ứng thu 10,08 lít khí NO2 2,24 lít khí SO2 (đều quy đktc) Khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu làb A 10,08 gam C 11,2 gam B 8,4 gam D 14,84 gam Câu Cho Cu tác dụng với dung dịch sau: HCl(1), HNO3(2), AgNO3(3), Fe(NO3)2(4), Fe(NO3)3(5), Na2S(6) Cu phản ứng với A 2, 3, 5, C 1, 2, B 2, 3, D 2, Câu Tiến hành điện phân hoàn toàn 100 ml dung dịch X chứa AgNO3 Cu(NO3)2 thu 56 gam hỗn hợp kim loại catốt 4,48 lít khí anốt (đktc) Nồng độ mol muối X A 0,2M ; 0,4M C 2M ; 4M B 0,4M; 0,2M D 4M; 2M Câu 10 Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO) A 1,0 lít C 0,8 lít B 0,6 lít D 1,2 lít Đề kiểm tra 45 phút Mục tiêu Biết: Vị trí kim loại Cu, Fe, Ni, Ag, Cr… bảng tuần hoàn, tính chất, ứng dụng hợp kim, phương pháp điều chế kim loại cụ thể đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 55 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Hiểu: Giải thích tính chất vật lí, hoá học kim loại Cu, Fe, Ni, Ag, Cr… Kĩ năng: Biết vận dụng dãy điện hoá chuẩn kim loại, biết tính toán khối lượng, lượng chất liên quan trình điện phân * Ma trận đề kiểm tra Mức độ kiến thức, kĩ Biết Tên TNK Hiểu TL Q TNK Vận dụng TL Q TNK TL Q Crom 2 Một số hợp chất crom Sắt Một số hợp chất sắt Hợp kim sắt Đồng số hợp chất đồng Tổng Đề Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Câu Cho 3,6 gam hỗn hợp CuS FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu 896 ml khí (đktc) Khối lượng muối khan thu A 5,61 gam C 4,61 gam B 5,16 gam D 4,16 gam đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 56 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Câu Khối lượng Cu thu catot sau điện phân dung dịch CuSO4 với cường độ dòng điện ampe (gam) A 2,8 gam C 2,4 gam B 3,0 gam D 2,6 gam Câu Thổi luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu 2,32 gam hỗn hợp kim loại Khí thoát cho vào bình đựng nước vôi dư thu gam kết tủa trắng Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu A 3,12 gam C 4,2 gam B 3,22 gam D 3,92 gam Câu Một oxit sắt oxi chiếm 30% khối lượng Công thức oxit A FeO C Fe3O4 B Fe2O3 D Không xác định Câu Cho chất Cu, CuO, Al dung dịch HCl, CuCl2, FeSO4, FeCl3 Số cặp chất phản ứng với A C B D Câu Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp Fe FeS vào dung dịch HCl dư thu 3,584 lít khí X Tỉ khối X so với hidro A 13 C 26 B 15 D Câu Trong kim loại tự nhiên, kim loại cứng A Au C Cr B Ag D Pt Câu Nguyên tử X có tổng số hạt 76, hạt nhân số hạt mang điện đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 57 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp số hạt không mang điện Kim loại X A Fe C Cr B Mn D Co Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu Nêu phương pháp tách kim loại Ag, Al, Mg, Cu? Câu 10 Viết phương trình theo dãy biến hoá sau (2) (1) Fe Fe(NO 3)3 Fe2O3 Fe (3) FeCl3 (4) FeCl2 (5) (6) Fe Fe 3O4 (7) Câu 11 Cho m gam hỗn hợp Mg Fe vào 500 ml dung dịch gồm Cu(NO 3)2 0,2M AgNO3 0,5M Sau phản ứng thu 15,6 gam chất rắn A gồm kim loại Hoà tan hoàn toàn A HNO3 dư thu 3,36 lít khí NO2 (đktc) dung dịch B a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra? b, Tính m? c, Tính nồng độ chất B? Đề Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Câu Phương pháp luyện thép tiết kiệm thời gian A Phương pháp Betxơme C Phương pháp lò điện B Phương pháp Mactanh D Phương pháp Mactanh lò điện Câu Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt CO nhiệt độ cao Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, tạo 10 gam kết tủa Đun nóng dung dịch thu gam kết tủa Công thức oxit sắt A FeO C Fe3O4 B Fe2O3 D Không xác định đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 58 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Câu Dùng lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng để hòa tan vừa đủ 0,2 mol CuO Sau phản ứng làm nguội dung dịch đến 100 0C Biết độ tan dung dịch CuSO4 1000C 17,4 gam, khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch A 30,7 gam C 45,2 gam B 26,8gam D 38,7 gam Câu Trong không khí ẩm, vật dụng Cu bị bao phủ lớp gỉ màu xanh Lớp gỉ Cu A (CuOH)2CO3 C Cu2O B CuCO3 D CuO Câu Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 3,33 gam Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y A 57 ml C 75 ml B 50 ml D 90 ml Câu Cho dung dịch sau: FeCl2, BaCl2, AgNO3, Cu(NO3)2, ZnCl2, FeCl3 tác dụng với dung dịch NH3 dư Số kết tủa thu A C B D Câu Một dung dịch gồm AgNO3, Cu(NO3)2, Ca(NO3)2, Fe(NO3)3 Khi điện phân dung dịch với điện cực trơ, kim loại cuối thoát khỏi catot A Ca C Cu B Fe D Ag Câu Kim loại bị thụ động HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội A Cu, Al, Fe đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học B Al, Cr, Fe 59 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp C Mg, Fe, Al D Cr, Cu, Fe Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu Chỉ dùng axit thông dụng bazơ thông dụng phân biệt hợp kim sau: Cu-Ag, Cu-Zn, Cu-Al Câu 10 Loại bỏ tạp chất quặng CuSO4 có lẫn Fe2O3, Al2SO4 Câu 11 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn vào HCl dư thu dung dịch Y 4,48 lít khí H2, cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư, đun nóng không khí thu kết tủa Z Hoà tan hoàn toàn Z HNO dư thu 2,24lít khí không màu hoá nâu không khí dung dịch A a, Viết phương trình phản ứng xảy ra? b, Tính m? c, Sục khí NH3 dư vào dung dịch A thu gam kết tủa? Đáp án, biểu điểm Đề ngắn Tên Đáp Biểu Tên Đáp Biểu Tên Đáp Biểu án điểm án điểm án điểm Bài 28 Bài 33 Bài 40 Câu D Câu C Câu B Câu B Câu A Câu A Câu C Câu D Câu D Bài 29 Bài 34 Bài 41 Câu B Câu D Câu C Câu B Câu D Câu B Câu C Câu B Câu D đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 60 Trường đHSP Hà Nội Bài 30 Khoá luận tốt nghiệp Bài 35 Bài 42 Câu C Câu C Câu C Câu B Câu D Câu D Câu A Câu D Câu D Bài 31 Bài 38 Bài 43 Câu C Câu B Câu A Câu2 C Câu A Câu C Câu C Câu A Câu B Bài 32 Bài 39 Câu D Câu A Câu D Câu B Câu C Câu A Đề 15 phút Đề Câu Đề Đề Đề Đáp Biểu Đáp Biểu Đáp Biểu Đáp Biểu án điểm án điểm án điểm án điểm B 0,75 A 1,25 B 0,75 A A C 0,75 A A A A A 1,25 C D 0,75 B 0,75 A 1,25 B 0,75 C 1,25 D B B 0,75 C A 0,75 A 1,25 B 0,75 D 0,75 A 1,25 A 0,75 B D 1,25 A 1,5 C 0,75 B 1,25 Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 61 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp A C D D 1,25 10 E 1,25 B 0,75 A A 1,25 Đề 45 phút Câu Đề1 Đề Đề Đề Đáp Biểu Đáp Biểu Đáp Biểu Đáp Biểu án điểm án điểm án điểm án điểm C 0,75 B 0,5 B 0,5 A 0,25 B 0,25 C 0,5 C 0,5 B 0,75 B 0,75 A 0,25 A 0,75 A A 0,25 A 0,75 B 0,25 A 0,25 A 0,25 D 0,25 B 0,25 C 0,75 B 0,25 C 0,75 A 0,75 A 0,25 A 0,75 D 0,5 D 0,25 B 0,25 B 0,5 B 0,5 C 0,75 B 0,25 1,5 1,5 1,5 1,5 10 1,5 1,5 1,5 1,5 11 3 3 Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 62 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Chƣơng Thực tập sƣ phạm Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 1.1 Mục đích thực nghiệm Nhằm làm xác nội dung kiến thức khoa học hệ thống câu hỏi trắc nghiệm xây dựng Nhằm đánh giá kiến thức phần kim loại chương trình hoá học lớp 12-nâng cao học sinh từ sơ đánh giá giá trị hệ thống đề kiểm tra 1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm Định lượng thời gian trả lời câu hỏi để từ xây dựng hệ thống đề kiểm tra phù hợp với đối tượng Kiểm nghiệm câu hỏi soạn thảo kiểm tra đối tượng phù hợp Bằng cách tính toán số độ khó độ phân biệt sơ đánh giá chất lượng câu hỏi soạn thảo Phƣơng pháp nội dung thực nghiệm 2.1 Đối tượng thực nghiệm Học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Du (Kiến Xương- Thái Bình) 2.2 Thời gian thực nghiệm Từ tháng đến tháng năm 2009 2.3 Hình thức kiểm tra cho điểm Kiểm tra giấy: câu hỏi in giấy in sẵn đáp án đề kiểm tra 2.4 Nội dung thực nghiệm Các đề kiểm tra soạn chương bao gồm đề kiểm tra ngắn, 15 phút 45 phút Tuy nhiên, thời gian ngắn nên em tiến hành kiểm tra Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 63 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp đề kiểm tra 15 phút (4 đề), đề 45 phút(4 đề) 2.5 Cách cho điểm Cho theo đáp án biểu điểm nêu phần Tiến hành thực nghiệm - Tiến hành kiểm tra giấy hai lớp 12A2 (lớp chọn) 12A6 trường THPT Nguyễn Du Mỗi lớp gồm đề kiểm tra 15 phút đề 45 phút - Thống kê kết quả, tính toán số độ khó, độ phân biệt câu hỏi soạn thảo để đánh giá giá trị độ tin cậy chúng Thống kê kết thực nghiệm thảo luận 4.1 Các số cần đánh giá - Chỉ số độ khó (FV: Face validity): Đánh giá độ khó chung câu hỏi FV= (NH+NL)/2n + NH số câu trả lời nhóm giỏi (27% số học sinh nhóm thực nghiệm đạt giỏi) + NL số câu trả lời nhóm (27% số học sinh nhóm thực nghiệm đạt điểm thấp nhất) + n số học sinh lớp  Những câu hỏi có FV 0,1 0,9 câu hỏi khó dễ không nên dùng Từ 0,1- 0,25 từ 0,75 - 0,9 dùng cách thận trọng Từ 0,25 -0,75 dùng cách tin tưởng - Độ phân biệt (DI: Dicrimination) DI= (NH-NL)/n  Những câu hỏi có độ phân biệt thấp (DI=0,00 - 0,02) cần loại bỏ hay sửa chữa Thông thường câu hỏi có DI > 0,3 phân biệt học sinh giỏi học sinh Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 64 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 4.2 Kết thực nghiệm thảo luận a Kết thực nghiệm - Nhóm thực nghiệm lớp 50 học sinh số học sinh nhóm NH NL 13 14 học sinh - Kết thực nghiệm  Đề 15 phút Đề Câu Đề Đề Đề FV DI FV DI FV DI FV DI 0,32 0,57 0,33 0,47 0,57 0,73 0,54 0,35 0,5 0,56 0,47 0,4 0,63 0,61 0,47 0,85 0,68 0,64 0,43 0,53 0,41 0,58 0,38 0,26 0,77 0,75 0,5 0,53 0,37 0,69 0,49 0,64 0,63 0,82 0,64 0,62 0,54 0,78 0,52 0,48 0,63 0,91 0,54 0,47 0,84 0,9 0,36 0,32 0,57 0,47 0,92 0,67 0,92 0,83 0,64 0,54 0,42 0,32 0,83 0,47 0,25 0,71 0,74 0,86 0,54 0,49 0,57 0,54 0,75 0,53 0,35 0,24 10 0,65 0,61 0,42 0,58 0,82 0,83 0,65 0,67  Đề 45 phút Đề1 Câu Đề Đề Đề FV DI FV DI FV DI FV DI 0,52 0,35 0,26 0,48 0,32 0,28 0,95 0,54 0,35 0,62 0,42 0,35 0,51 0,62 0,44 0,85 0,45 0,36 0,34 0,28 0,52 0,84 0,68 0,43 Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 65 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp 0,65 0,25 0,85 0,65 0,64 0,35 0,75 0,31 0,47 0,86 0,47 0,84 0,47 0,54 0,64 0,52 0,62 0,57 0,61 0,74 0,25 0,85 0,58 0,73 0,42 0,34 0,73 0,43 0,54 0,72 0,25 0,85 0,38 0,74 0,32 0,45 0,56 0,65 0,35 0,63 0,67 0,41 0,41 0,68 0,34 0,42 0,64 0,42 10 0,81 0,83 0,62 0,51 0,44 0,48 0,73 0,51 11 0,31 0,32 0,43 0,67 0,73 0,57 0,61 0,72 b Thảo luận Việc xem xét, thống kê phương án trả lời học sinh giúp ta biết giá trị đích thực tổng câu hỏi giúp ta khẳng định dự đoán xây dựng đề kiểm tra Đánh giá kết thực nghiệm - Em xây dựng đề kiểm tra có chất lượng, phù hợp với yêu cầu số DI FV cho hai chương 6, chương trình Hoá học 12 nâng cao theo chuẩn kiến thức kĩ - Giáo viên sử dụng đề để kiểm tra học sinh, dùng cho học sinh tự làm để kiểm tra việc nắm bắt kiến thức qua giáo viên điều chỉnh trình dạy học sinh điều chỉnh trình học Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 66 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Phần III: kết luận Sau thời gian nghiên cứu, thực đề tài “Kiểm tra đánh giá kết học tập môn Hóa học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng”, em thực nhiệm vụ sau: + Nghiên cứu sở lí luận đề tài bao gồm: - Định hướng đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Nội dung phương pháp cần nghiên cứu - Chuẩn kiến thức kĩ - Quy trình thiết kế đề kiểm tra theo hướng đổi + Nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ hướng dẫn dạy học theo chuẩn: thiết kế đề kiểm tra ngắn, 15 phút, 45 phút theo chuẩn kiến thức kĩ + Thử nghiệm sư phạm để xác định độ phù hợp đề kiểm tra Lấy ý kiến đóng góp, đánh giá nhận xét giáo viên có kinh nghiệm Đóng góp chủ yếu luận văn - Xây dựng đề kiểm tra ngắn tất hai chương 6, SGK Hoá học lớp 12 nâng cao, đề kiểm tra 15 phút đề kiểm tra 45 phút hai chương - Đã tiến hành kiểm tra giấy để phân mức câu hỏi độ khó, độ phân biệt đánh giá chất lượng học tập học sinh chất lượng giảng dạy giáo viên theo chuẩn kiến thức kĩ - Tạo dựng sở ban đầu để tiếp tục xây dựng hoàn thiện ngân hàng câu hỏi cho chương trình Hoá học 12 nâng cao - Kết luận văn áp dụng trường THPT, trung tâm luyện thi đại học cao đẳng Những kiến nghị đề xuất Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 67 Trường đHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp - Giáo viên sử dụng hệ thống đề kiểm tra trình giảng dạy năm học Đỗ Thị Hồng K31A khoa hoá học 68 [...]... giá Đánh giá kết quả học tập hóa học của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu môn hoá học lớp 10 ở THPT Đánh giá kết quả học tập hoá học của học sinh cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, khả thi và định hướng quá trình dạy học Hóa Học ở THPT ngày càng tích cực hơn 1.2 Nội dung đánh giá Bám sát nội dung chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng Hoá học lớp 12 Ví dụ: nội dung đánh giá phần phi kim lớp 10... phân hoá trong chương trình hoá học phổ thông 2.2 Chuẩn kiến thức kĩ năng Chuẩn: Cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó mà làm cho đúng Chuẩn kiến thức, kĩ năng: là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập Chuẩn kiến thức, kĩ năng hóa học 12 được thể hiện trong chương trình giáo dục phổ thông môn. .. thực hành hoá học, kĩ năng vận dụng (kĩ năng giải một số loại bài tập hoá học cơ bản và bài tập hoá học tổng hợp) - Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ năng hoá học với một tỉ lệ thích hợp theo hướng tăng cường đánh giá khả năng vận dụng trong học tập hoá học và cuộc sống + Mức độ biết: HS nhớ được định nghĩa, tính chất, hiện tượng hoá học, công thức, khái niệm hoá học đã học, trả lời... nghiệm khách quan - Kết hợp cả đánh giá của GV và tự đánh giá của HS tạo điều kiện HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau - Kết hợp đánh giá quá trình với đánh giá tổng kết: kết hợp các hình thức kiểm tra miệng, kiểm tra 10, 15 phút, kiểm tra 45 phút với kiểm tra cuối học kì và cuối năm đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 28 Trường đHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp 2 Quy trình thiết kế đề kiểm tra - Bƣớc 1: Xác... trên cơ sở hệ thống tri thức của khoa học hoá học đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 14 Trường đHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp + Đảm bảo tính đặc thù của bộ môn hoá học + Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học theo hướng dạy và học tích cực + Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh + Đảm bảo kế thừa những thành tựu của chương trình hoá học trong nước và thế... hóa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kí quyết định ban hành tháng 6-2007 Chuẩn kiến thức, kĩ năng đã được xây dựng theo từng chủ đề của chương trình hóa học 12 bao gồm tên chủ đề, mức độ kiến thức và kĩ năng cần đạt được và những ghi chú Đây là cơ sở để biên soạn SGK hóa học, SGV, SBT và là cơ sở để đánh giá kết quả học tập môn hóa học thường xuyên, định kì, các kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh. .. Đánh giá kiến thức về lí thuyết bao gồm: Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, tính chất vật lý, tính chất hoá học, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp của các nguyên tố nhóm halogen, nhóm oxi cũng như tính chất của các hợp chất của chúng - Đánh giá kĩ năng cơ bản: Kĩ năng học tập tích cực môn hoá học, kĩ năng thực hành hoá. .. thi tuyển sinh đại học môn hóa học VD: Sau đây là một số nội dung thuộc chuẩn kiến thức kĩ năng ứng với chương 6, 7 SGK lớp 12 nâng cao Chủ đề Mức độ cần đạt đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học Ghi chú 15 Trường đHSP Hà Nội 2 1.Kim Kiến thức loại Hiểu được kiềm Khoá luận tốt nghiệp - Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hoá, số oxi hoá, thế điện cực chuẩn, tính chất vật... trong các bài tập hoá học lí thuyết và thực nghiệm Hiện nay nên khuyến khích tăng cường loại câu hỏi và bài tập theo hướng này 1.3 Hình thức đánh giá Bảo đảm đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá - Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan theo hướng tăng cường sử dụng trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra hoá học Thông thường, tỉ lệ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong bài kiểm tra 45 phút chiếm... quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim lọai vàng, bạc, niken, kẽm, thiếc và chì - Giải được bài tập: Tính % khối lượng kim lọai trong hỗn hợp phản ứng, xác định tên kim lọai, bài tập tổng hợp có nội dung liên quan CHƢƠNG 3 thiết kế Đề KIểM TRA đỗ thị Hồng K31A khoa hoá học 26 Trường đHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp 1 định hƣớng đổi mới đánh giá kết quả học tập môn Hóa Học 1.1 Mục tiêu đánh giá Đánh ... - Đánh giá kĩ bản: Kĩ học tập tích cực môn hoá học, kĩ thực hành hoá học, kĩ vận dụng (kĩ giải số loại tập hoá học tập hoá học tổng hợp) - Đánh giá mức độ biết, hiểu, vận dụng kiến thức kĩ hoá. .. kết học tập môn Hóa Học 1.1 Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết học tập hóa học học sinh cần vào mục tiêu môn hoá học lớp 10 THPT Đánh giá kết học tập hoá học học sinh cần đảm bảo tính khách quan, công... Kiểm tra đánh giá kết học tập môn Hóa học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để xây dựng số đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để làm rõ nội dung kiến thức kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học , Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học , Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn