QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG

35 1,172 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2015, 20:58

Một số quan niệm cho rằng, người làm công tác quản trị rủi ro ít quan tâm tới nguồn nhân lực và các mối nguy hiểm đối với nguồn nhân lực như: bệnh tật, tai nạn lao động, quan hệ giữa người lao động trong công việc, xã hội và gia đình. Đây là những quan niệm sai lầm, trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hầu hết các quyết định về tăng năng suất lao động, tăng doanh thu, tăng các khoản trích lập dự phòng. . .của doanh nghiệp. Trong bất cứ ngành nghề kinh doanh nào con người luôn là nguồn của rủi ro và là cơ sở quan trọng trong sự thành công hay thất bại trong kinh doanh cũng như trong quản trị rủi ro.Để đánh giá tác động của chất lượng nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài : “Quản trị rủi ro chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Hàng không”, làm cơ sở để phân tích những hoạt động quản trị rủi ro nguồn nhân lực trong doanh nghiệp trên thực tế song song với đó, đề ra một số giải pháp và kiến nghị trong công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC1.1.Rủi ro1.1.1.Khái niệm•Theo trường phái cổ điểnRủi ro là những thiệt hại mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người.•Theo trường phái trung hòaRủi ro là những bất định có thể đo lường được, có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực (mất mát, tổn thất, nguy hiểm nhưng cũng có thể là cơ hội).1.1.2. Các thành phần cơ bản của rủi ro•Mối đe dọaCác loại nguy hiểm có thể mang lại lợi ích hoặc tổn thất, sẽ trở thành hiểm họa nếu được gia tăng khả năng xảy ra và tổn thất nếu có là lớn.Như: sai lầm của con người , chủ tâm gây hại, tình huống xấu, xâm hại tự nhiên.•Nguồn (môi trường)Là môi trường trong đó mối đe dọa tồn tại hoặc có tác động để tạo nên rủi ro và tổn thất có thể đi kèm các tổ chức được tái lập cho sự tiếp tục tồn tại của nó.Như: nguyên nhiên liệu, lao động , sản phẩm, …•Các nhân tố thay đổiCó xu hướng làm gia tăng hoặc suy giảm rủi ro và tổn thất có thể có của rủi ro; có thể hiểu là những yếu tố có tác động gián tiếp dẫn đến rủi ro và tổn thất.•Hậu quảKết quả trực tiếp xuất hiện khi biến cố xảy ra, có thể có tác động tích cực và tiêu cực và kết quả gián tiếp xảy ra ngay sau đó.Như: hư hỏng tài sản, tổn thất thu nhập, gián đoạn kinh doanh hay phá sản ,…1.1.3.Quản trị rủi roQuản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công.Các nội dung chính của quản trị rủi ro:•Nhận dạng rủi ro: xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của doanh nghiệp để sắp xếp, phân nhóm rủi ro.•Phân tích – đo lường rủi ro: phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giải pháp phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại.•Kiểm soát rủi ro: là những hoạt động có liên quan đến việc né tránh, ngăn chặn giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.•Tài trợ rủi ro: là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xảy ra hoặc lập các quỹ cho các chương trình khác nhau để giảm bớt tổn thất.Việc thực hiện quản trị rủi ro, tùy thuộc vào các yếu tố:•Quy mô tổ chức lớn hay nhỏ?•Tiềm lực của tổ chức mạnh hay yếu?•Môi trường của tổ chức hoạt động đơn giản hay phức tạp? Có nhiều rủi ro hay ít rủi ro?•Nhận thức của lãnh đạo.1.2.Nguồn nhân lực1.2.1.Khái niệmTheo Begg, Fischer và Dornbusch: “Nguồn nhân lực là toàn bộ trình độ chuyên môn mà con người tích luỹ được, nó được đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhập cao trong tương lai”. Cũng giống như nguồn lực vật chất, Nguồn nhân lực là kết quả đầu tư trong quá khứ với mục đích tạo ra thu nhập trong tương lai. Cách hiểu này còn hạn hẹp, chỉ giới hạn trong trình độ chuyên môn của con người và chưa đặt ra giới hạn về mặt phạm vi không gian của Nguồn nhân lực .Theo GS. Phạm Minh Hạc: “ Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người, trước hết là tiềm năng lao động, bao gồm: thể lực, trí lực, phẩm chất và nhân cách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của một cơ cấu kinh tế xã hội nhất định, có thể là một quốc gia, một vùng, một ngành hoặc một tổ chức nhất định trong hiện tại và tương lai”.Từ những quan niệm trên, có thể hiểu Nguồn nhân lực là tổng hợp những con người cụ thể có khả năng tham gia vào quá trình lao động với các yếu tố về thể lực, trí lực, tâm lực; tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương, một quốc gia trong thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách) và tính năng động xã hội của con người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia. Tính thống nhất đó được thể hiện ở quá trình biến nguồn lực con người thành vốn con người đáp ứng yêu cầu phát triển.1.2.2.Phân loại nguồn nhân lực1.2.2.1.Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cưBao gồm toàn bộ những người nằm trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, không kể đến trạng thái có làm việc hay không làm việc. Độ tuổi lao động là giới hạn những điều kiện cụ thể, tâm lý xã hội, mà con người tham gia vào quá trình lao động. Giới hạn độ tuổi lao động được quy định tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng nước và trong từng thời kì. Giới hạn độ tuổi bao gồm:•Giới hạn dưới: quy định số tuổi thanh niên bước vào độ tuổi lao động ở nước ta ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHBài tiểu luận:QUẢN TRỊ RỦI ROCHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTRONG NGÀNH HÀNG KHÔNGMôn học :Quản trị rủi ro.GVHD:ThS. Nguyễn Minh Thoại.Lớp: K12407A.Thực hiện đề tài: Nhóm 6.Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHBài tiểu luận:QUẢN TRỊ RỦI ROCHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTRONG NGÀNH HÀNG KHÔNGMôn học :Quản trị rủi ro.GVHD:ThS. Nguyễn Minh Thoại.Lớp: K12407A.Thực hiện đề tài: Nhóm 6.Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015. DANH SÁCH NHÓMSTT1234567891011Họ tênMã số sinh viênTrần Nguyễn Hải HòaĐào Minh HoàngNguyễn Việt HoàngPhạm Quốc HưngNguyễn Minh MẫnVõ Huỳnh SinhÂu Như ThủyTrần Thị Minh ThưNguyễn Thị VânĐỗ Ngọc Phượng VyTrương Thị Mỹ YênK124071105K124071107K124071110K124071115K124071131K124071164K124071184K124071185K124071205K124071209K124071211 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTTVIẾT TẮTVIẾT ĐẦY ĐỦ1GSGiáo sư2TSTiến sĩ3VJAVietjet Air4TPHCMThành phố Hồ Chí Minh5KSVKL MỤC LỤC 6LỜI MỞ ĐẦUTrong thời đại ngày nay, mỗi một hành động hay một kế hoạch dù lớn hay nhỏ củamột cá nhân hoặc một tổ chức đều tồn tại và mang trong mình những rủi ro mà khôngphải ai cũng có thể nhận dạng hay đo lường chúng được. Vì vậy, để một doanh nghiệp cóthể tồn tại và phát triển trong thế giới đó, vai trò của quản trị viên rủi ro đòi hỏi ngàycàng phải được cải thiện cũng như nâng cao cả về “LƯỢNG” và “CHẤT” để theo kịpvới sự thay đổi không ngừng của xã hội.Dưới một giác độ khác, bất cứ một doanh nghiệp nào, bất cứ quy mô nào dù lớnhay nhỏ cũng đều phải đương đầu với rủi ro, rủi ro hiện diện ở tất cả mọi nơi trong doanhnghiệp, trong tất cả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nắm bắt đượcyếu tố quan trọng đó, hiện nay phần lớn những tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất dù lớnhay nhỏ đều đầu tư một nguồn kinh phí không nhỏ để tài trợ cho hoạt động quản trị rủi rotrong doanh nghiệp, với mục đích nhằm giảm thiểu được những tổn thất bất ngờ, phòngngừa những sự cố có thể xảy ra giảm thiểu thiệt hại từ những vấn đề trong quản lý nguồnnhân lực cũng như nâng cao hiệp quả sản xuất- kinh doanh trong doanh nghiệp.Một số quan niệm cho rằng, người làm công tác quản trị rủi ro ít quan tâm tớinguồn nhân lực và các mối nguy hiểm đối với nguồn nhân lực như: bệnh tật, tai nạn laođộng, quan hệ giữa người lao động trong công việc, xã hội và gia đình. Đây là nhữngquan niệm sai lầm, trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quantrọng, ảnh hưởng đến hầu hết các quyết định về tăng năng suất lao động, tăng doanh thu,tăng các khoản trích lập dự phòng. . .của doanh nghiệp. Trong bất cứ ngành nghề kinhdoanh nào con người luôn là nguồn của rủi ro và là cơ sở quan trọng trong sự thành cônghay thất bại trong kinh doanh cũng như trong quản trị rủi ro.Để đánh giá tác động của chất lượng nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinhdoanh, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài : “Quản trị rủi ro chất lượng nguồn nhânlực trong ngành Hàng không”, làm cơ sở để phân tích những hoạt động quản trị rủi ronguồn nhân lực trong doanh nghiệp trên thực tế song song với đó, đề ra một số giải phápvà kiến nghị trong công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp. 7Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHẤT LƯỢNGNGUỒN NHÂN LỰC1.1.Rủi ro1.1.1. Khái niệm•Theo trường phái cổ điểnRủi ro là những thiệt hại mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguyhiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người.•Theo trường phái trung hòaRủi ro là những bất định có thể đo lường được, có thể mang tính tích cực hoặctiêu cực (mất mát, tổn thất, nguy hiểm nhưng cũng có thể là cơ hội).1.1.2. Các thành phần cơ bản của rủi ro•Mối đe dọaCác loại nguy hiểm có thể mang lại lợi ích hoặc tổn thất, sẽ trở thành hiểm họanếu được gia tăng khả năng xảy ra và tổn thất nếu có là lớn.Như: sai lầm của con người , chủ tâm gây hại, tình huống xấu, xâm hại tự nhiên.•Nguồn (môi trường)Là môi trường trong đó mối đe dọa tồn tại hoặc có tác động để tạo nên rủi ro vàtổn thất có thể đi kèm các tổ chức được tái lập cho sự tiếp tục tồn tại của nó.Như: nguyên nhiên liệu, lao động , sản phẩm, …•Các nhân tố thay đổiCó xu hướng làm gia tăng hoặc suy giảm rủi ro và tổn thất có thể có của rủi ro; cóthể hiểu là những yếu tố có tác động gián tiếp dẫn đến rủi ro và tổn thất.• Hậu quảKết quả trực tiếp xuất hiện khi biến cố xảy ra, có thể có tác động tích cực và tiêucực và kết quả gián tiếp xảy ra ngay sau đó. 8Như: hư hỏng tài sản, tổn thất thu nhập, gián đoạn kinh doanh hay phá sản ,…1.1.3. Quản trị rủi roQuản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thốngnhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, nhữngảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thànhcông.Các nội dung chính của quản trị rủi ro:•Nhận dạng rủi ro: xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động củadoanh nghiệp để sắp xếp, phân nhóm rủi ro.•Phân tích – đo lường rủi ro: phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủiro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giảipháp phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại.•Kiểm soát rủi ro: là những hoạt động có liên quan đến việc né tránh, ngăn chặngiảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.•Tài trợ rủi ro: là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xảy rahoặc lập các quỹ cho các chương trình khác nhau để giảm bớt tổn thất.Việc thực hiện quản trị rủi ro, tùy thuộc vào các yếu tố:•Quy mô tổ chức lớn hay nhỏ?•Tiềm lực của tổ chức mạnh hay yếu?•Môi trường của tổ chức hoạt động đơn giản hay phức tạp? Có nhiều rủi ro hay ít rủi ro?•Nhận thức của lãnh đạo.1.2.Nguồn nhân lực1.2.1. Khái niệmTheo Begg, Fischer và Dornbusch: “Nguồn nhân lực là toàn bộ trình độ chuyênmôn mà con người tích luỹ được, nó được đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhậpcao trong tương lai”. Cũng giống như nguồn lực vật chất, Nguồn nhân lực là kết quả đầutư trong quá khứ với mục đích tạo ra thu nhập trong tương lai. Cách hiểu này còn hạn 9hẹp, chỉ giới hạn trong trình độ chuyên môn của con người và chưa đặt ra giới hạn về mặtphạm vi không gian của Nguồn nhân lực .Theo GS. Phạm Minh Hạc: “ Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng củacon người, trước hết là tiềm năng lao động, bao gồm: thể lực, trí lực, phẩm chất và nhâncách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất định, cóthể là một quốc gia, một vùng, một ngành hoặc một tổ chức nhất định trong hiện tại vàtương lai”.Từ những quan niệm trên, có thể hiểu Nguồn nhân lực là tổng hợp những conngười cụ thể có khả năng tham gia vào quá trình lao động với các yếu tố về thể lực, trílực, tâm lực; tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương, một quốc gia trong thểthống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách) và tính năng động xã hộicủa con người, nhóm người, tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia. Tính thống nhất đóđược thể hiện ở quá trình biến nguồn lực con người thành vốn con người đáp ứng yêu cầuphát triển.1.2.2. Phân loại nguồn nhân lực1.2.2.1.Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cưBao gồm toàn bộ những người nằm trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động,không kể đến trạng thái có làm việc hay không làm việc.Độ tuổi lao động là giới hạn những điều kiện cụ thể, tâm lý xã hội, mà con ngườitham gia vào quá trình lao động. Giới hạn độ tuổi lao động được quy định tùy thuộc vàođiều kiện kinh tế xã hội của từng nước và trong từng thời kì. Giới hạn độ tuổi bao gồm:•Giới hạn dưới: quy định số tuổi thanh niên bước vào độ tuổi lao động ở nước tahiện nay là 15 tuổi.•Giới hạn trên: quy định độ tuổi về hưu, ở nước ta quy định độ tuổi này 55 tuổi đốivới nữ và 60 tuổi đối với nam.Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong dân số,thường từ 50% hoặc hơn nữa, tùy theo đặc điểm dân số và nhân lực từng nước.1.2.2.2.Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế 10Hiện nay người ta gọi lực lượng này là dân số hoạt động kinh tế, đây là số ngườicó công ăn việc làm, đang hoạt động trong các ngành kinh tế và văn hóa của xã hội.Như vậy giữa nguồn lực có sẵn trong dân số và nguồn lực tham gia vào hoạt độngkinh tế có sự khác nhau. Sự khác nhau này là do có một bộ phận trong độ tuổi lao động cókhả năng lao động, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chưa tham gia vào hoạt độngkinh tế (thất nghiệp, có việc làm nhưng chưa muốn làm việc) và đang học tập, có nguồnthu nhập khác nhưng cần đi làm..).1.2.2.3.Nguồn nhân lực dự trữNguồn nhân lực dự trữ trong nền kinh tế bao gồm những người trong độ tuổi laođộng nhưng vì các lí do khác nhau, họ chưa có việc làm ngoài xã hội. Nguồn nhân lực dựtrữ bao gồm:•Những người làm công việc nội trợ gia đình.•Những người tốt nghiệp ở các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp.•Những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự .•Những người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp, muốn tìm việc làm.1.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực1.2.3.1.Khái niệmTheo bài viết của TS. Vũ Thị Mai thì “Chất lượng nguồn nhân lực là mức độ đápứng về khả năng làm việc của người lao động với yêu cầu công việc của tổ chức và đảmbảo cho tổ chức thực hiện thắng lợi mực tiêu cũng như thỏa mãn cao nhất nhu cầu củangươi lao động”.Hay Chất lượng nguồn nhân lực có thể được hiểu là: “trạng thái nhất định củanguồn nhân lực thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành bên trong của nguồnnhân lực”. Chất lượng nguồn nhân lực không những là chỉ tiêu phản ánh trình độ pháttriển kinh tế mà còn là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển về mặt đời sống xã hội, bởilẽ Chất lượng nguồn nhân lực cao sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn với tư cách không chỉ lànguồn lực của sự phát triển, mà còn thể hiện mức độ văn minh của một xã hội nhất định. 111.2.3.2.Chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua hệ thống cácchỉ tiêu•Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ của dân cưSức khỏe là trạng thái thoải mái về thể chất , tinh thần và xã hội chứ không đơnthuần là không có bệnh tật. Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố tạo nên giữa bên trong vàbên ngoài, giữa thể chất và tinh thần. Để phản ánh điều đó có nhiều chỉ tiêu biểu hiệnnhư: Tiêu chuẩn đo lường về chiều cao, cân nặng, các giác quan nội khoa, ngoại khoa,thần kinh, tâm thần, tai, mũi, họng…Bên cạnh đó việc đánh giá trạng thái sức khỏe cònthể hiện thông qua các chi tiêu: tỷ lệ sinh, chết, biến động tự nhiên, tuổi thọ trung bình,cơ cấu giới tính…•Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hóa của người lao độngTrình độ văn hóa là sự hiểu biết của người lao động đối với những kiến thức phổthông không chỉ về lĩnh vực tự nhiên mà còn bao gồm cả lĩnh vực xã hội. Ở một mức độcho phép nhất định thì trình độ văn hoá của dân cư thể hiện mặt bằng dân trí của quốcgia đó.Trình độ văn hoá của nguồn nhân lực được thể hiện thông qua các quan hệ tỷ lệ:- Số lượng và tỷ lệ biết chữ.- Số lượng và tỷ người qua các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trunghọc, cao đẳng, đại học, trên đại học,…Đây là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng phản ánh chất lượng nguồnnhân lực cũng như trình độ phát triển của kinh tế xã hội. Trình độ văn hóa cao tạo khảnăng tiếp thu và vận dụng một cách nhanh chóng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vàothực tiễn.•Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao độngTrình độ chuyên môn kỹ thuật thể hiện sự hiểu biết, khả năng thực hành về mộtchuyên môn, nghề nghiệp nào đó. Đó cũng là trình độ được đào tạo ở các trường chuyênnghiệp, chính quy. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ chuyên môn kỹ thuật như: 12- Số lượng lao động được đào tạo và chưa qua đào tạo.- Cơ cấu lao động được đào tạo:+ Cấp đào tạo.+ Công nhân kỹ thuật và cán bộ chuyên môn.+ Trình độ đào tạo( cơ cấu bậc thợ..).Văn hoá nghề nghiệp của người lao động bao gồm thái độ, suy nghĩ, cáchthức hành vi của người lao động hướng tới những giá trị nhân bản (về đạo đức, lương tâm•nghề nghiệp, về thái độ, tác phong trong lao động, về ý thức chấp hành luật pháp, kỷ luậtlao động...) trong hoạt động nghề nghiệp và không ngừng được hoàn thiện những giá trị,chuẩn mực này để điều chỉnh hành vi của người lao động trong thực hiện công việc, haymột nghề nhất định, trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của người laođộng, hay trở thành nét văn hoá nghề nghiệp kết tinh trong con người.Văn hóa nghề nghiệp của người lao động Việt Nam đi vào truyền thống lịch sửcủa dân tộc, kế thừa và phát huy qua các thế hệ. Đó là lòng nhân ái, tình yêu và say mênghề nghiệp với tư duy, nếp nghĩ "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, "một nghề cho chínhơn chín mười nghề”, làm việc có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.1.2.3.3.Rủi ro chất lượng nguồn nhân lựcRủi ro chất lượng nguồn nhân lực là những tổn thất nhân sự của một tổ chức khicó người lao động gặp tai nạn (tử vong, thương tật,…), bị mất sức lao động trước thờihạn nghỉ hưu hoặc bỏ việc do nhiều nguyên nhân khác nhau hay nói cách khác là thuyênchuyển lao động. Những rủi ro này không những có tác động trực tiếp đến năng suất laođộng mà còn là hậu quả kinh tế lâu dài của tổ chức đó. Từ những lý do trên Quản trị rủiro chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng, được ưu tiên giải quyết hàng đầu.Rủi ro chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua: Rủi ro về tình trạng sức khỏe người lao động có thể xảy ra• Tai nạn lao động: tai nạn xảy ra trong quá trình lao động và công tác do sự tácđộng đột ngột từ bên ngoài làm chết hoặc làm tổn thương hoặc phá hủy chức năngbình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể. 13•Bệnh nghề nghiệp: là hiện trạng bệnh lý mang tính chất đặc trưng nghề nghiệphoặc liên quan đến nghề nghiệp mà nguyên nhân sinh bệnh do tác hại thườngxuyên và lâu dài của điều kiện lao động xấu.Cũng có thể nói rằng đó là sự suy yếu dần sức khỏe, gây bệnh tật cho người lao•động do tác động của các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình sản xuất.Rủi ro về tuổi già, về hưu: tổn thất của công ty khi người lao động đến tuổi nghỉhưu hoặc chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng do tuổi già mất khả năng làm việc. Rủi ro về trình độ văn hóa của người lao độngTỷ lệ lao động không biết chữ chiếm tới 4%, và có tới 40,36% lao động mới cótrình độ giáo dục tiểu học. Lao động ở khu vực nông thôn, khu vực phi kết cấu có trình độhọc vấn thấp; đặc biệt là lao động vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số trình độhọc vấn rất thấp, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ cao. Rủi ro trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng làm việc nhómcòn rất yếu. Thiếu tự tin trong giao tiếp, dẫn đến thiếu khả năng trình bày thuyết•phục.Rủi ro nhân viên mới vào do chưa được tiếp xúc thực tế nên chưa hình dung đượccác vị trí mà mình sẽ đảm nhận vì thế rất lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, tính••chủ động không có.Thiếu kiến thức chuyên ngành, nhất là những kiến thức mới.Thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, đặc biệt khi rơi vào những tình huống nhạy•cảm, mâu thuẫn về lợi ích.Thiếu khả năng tư duy sáng tạo, vì vậy không thể độc lập giải quyết được vấn đề•mới nảy sinh.Trình độ tiếng Anh còn hạn chế, khó khăn khi giao dịch với khách hàng nướcngoài.Điều này gây ra tổn thất cho công ty do nhân viên không đáp ứng được nhu cầu côngviệc. Rủi ro văn hóa nghề nghiệpLà mức độ tổn thất của công ty khi nhân viên có hành vi vi phạm đạo đức nghềnghiệp, không những tác động trực tiếp đến năng suất lao động mà còn là hậu quả kinh tếlâu dài của tổ chức đó. 14Chương 2.PHÂN TÍCH RỦI RO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG2.1.Thực trạng rủi ro chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Hàng không2.1.1. Thực trạng rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không2.1.1.1.Về thể chấtChứng Jetlag: Jetlag là một tình trạng khó chịu xảy ra cho người vừa hoàn tấtmột chuyến bay dài qua nhiều múi giờ khác nhau, các dấu hiệu bao gồm mệt mỏi vàoban ngày, cảm giác không khỏe, không tỉnh táo, và các vấn đề tiêu hóa.Tiếp viên hàng không thường xuyên gặp mệt mỏi vì Jetlag hay làm việc trongđiều kiện thời tiết xấu.Ung thư da: Nguy cơ mắc ung thư da ở phi công và tiếp viên hàng không đượccho là cao hơn gấp hai lần so với người bình thường, do thường xuyên tiếp xúc với tiacực tím có hại từ ánh nắng mặt trời.Qua 19 cuộc nghiên cứu, tiến hành với 260.000 người, các nhà khoa học Mỹ pháthiện nguy cơ mắc ung thư da của phi công cao hơn từ 2,21 đến 2,22, còn ở tiếp viênhàng không là khoảng 2,09. Theo con số thống kê năm 2014, có 76.000 trường hợp ungthư da (melanoma) được chẩn đoán ở Mỹ và hơn 9.700 người có nguy cơ tử vong.Môi trường làm việc độc hại: Tiếp viên hàng không phải làm việc trong khoangmáy bay thiếu dưỡng khí, liên tục thay đổi áp suất. Ví dụ: Ở trạng thái bay bằng (bay ổnđịnh), máy bay có thể ở vị trí cách mặt đất tới 12 km, đạt vận tốc 850 km/h với nhiệt độngoài trời - 46 độ C. Vì phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ, áp suất luôn thay đổi, ănuống không đúng giờ, tiếp viên hàng không thường mắc phải các bệnh như viêm xoang,đau đầu, đau dạ dày, mất ngủ.2.1.1.2.Về tinh thần và xã hộiHạn chế nhu cầu giao tiếp xã hội: Tiếp viên hàng không luôn là những người đầutiên lên máy bay và là người xuống cuối cùng. Vì tính chất công việc, tiếp viên có thểđến những nơi tuyệt vời. Các tiếp viên cũng được biết đến là những người có thu nhập 15cao, lại được đi du lịch khắp thế giới miễn phí. Tuy nhiên, các tiếp viên cho biết côngviệc của họ quá bận rộn, và họ không có nhiều thời gian để đi chơi hay đôi lần buộcphải bỏ lỡ các dịp quan trọng như đám cưới bạn bè, sinh nhật người thân vì lịch trìnhbay.Áp lực về tiêu chuẩn nghề: Tiếp viên hàng không luôn phải đối mặt với việc giữgìn vóc dáng sao cho gợi cảm, duyên dáng nên không thể ăn nhiều. Đối với họ, việcđược ăn thoải mái mà không dám ăn mới thực sự là một nỗi khổ.Tiếp viên hàng không sở hữu nhiều đồ trang điểm, và hầu hết đều thuộc các hãngmỹ phẩm tên tuổi. Tính chất công việc của họ yêu cầu phải có ngoại hình luôn hoàn hảo.Tuy nhiên nhiều tiếp viên cũng khẳng định việc trang điểm thường xuyên không phải làđiều tốt vì mỹ phẩm làm ảnh hưởng đến làn da của họ và là nguyên nhân khiến da mặtbị mụn, xấu.Stress: Tiếp viên hàng không phải đối mặt với các tình huống khó xử khi gặpphải nhiều vị khách khó tính hoặc thích gây chuyện, dù trong lòng rất buồn bực nhưngvẫn luôn phải mỉm cười. Mặc dù “nụ cười là mười thang thuốc bổ” nhưng không phảilúc nào cười cũng là điều có lợi cho sức khoẻ con người. Các nhà tâm lý Đức khẳngđịnh, nếu cứ phải thường xuyên cười vì tính chất công việc chứ không phải theo ý muốnsẽ có thể gây ra tình trạng “stress” nặng, thậm chí là trầm uất.Một nghiên cứu thú vị của tạp chí Sức khỏe (Health) vừa tiết lộ thông tin vềnhững nghề dễ gây trầm cảm nhất ở người lao động trong xã hội Mỹ hiện nay. Kết quảcho thấy, xếp vị trí thứ hai trong bảng khảo sát này là các nhân viên phục vụ tại nhàhàng, quầy bar; nhân viên lễ tân, trực điện thoại và tiếp viên hàng không. Số người làmviệc trong những ngành này thừa nhận việc luôn phải mỉm cười nhã nhặn với kháchhàng trong mọi tình huống làm cho họ bị trầm cảm.Tại Hà Lan, một cuộc nghiên cứu về vấn đề trên cũng được tiến hành ở các tiếpviên hàng không. Kết quả cho thấy, việc phải thường xuyên nở nụ cười là yêu cầu nặngnề nhất trong nghề nghiệp của tiếp viên hàng không, thậm chí hơn cả những việc mệtnhọc khác. 162.1.2. Thực trạng rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàngkhông2.1.2.1.Sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tại Nha Trang” của hãnghàng không VietjetMột trong những ví dụ điển hình gần đây là sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tạiNha Trang” của hãng hàng không Vietjet. Đây có lẽ là sự cố hy hữu trong ngành hàngkhông Việt Nam. Cụ thể là vào ngày 19-6, tàu bay A320 của Vietjet thực hiện chuyếnbay VJ 8861, cất cánh từ Hà Nội đi Đà Lạt . Nhưng trớ trêu thay, sau gần hai giờ bay,chiếc máy bay này lại hạ cánh tại cảng hàng không Cam Ranh nhưng toàn bộ hànhkhách dự kiến đi Đà Lạt. Còn chuyến bay của VJA từ Hà Nội đi Nha Trang vào chiều tối19-6 lại xuất phát trễ giờ dự kiến. Ngay sau đó, Vietjet đã phải thực hiện chuyến bay đưakhách từ Cam Ranh về Đà Lạt.Cục Hàng không xác định đây là sự cố khai thác bay nghiêm trọng nên ngày 20-6đã ra quyết định thành lập nhóm điều tra nhằm xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệmcủa tổ chức, cá nhân liên quan. Căn cứ các tài liệu liên quan tới chuyến bay đã được thuthập, bao gồm biên bản làm việc liên quan đến sự cố, kế hoạch bay, báo cáo của Cảngvụ miền Bắc, thông tin chuyến bay của Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Nội Bài, bảntường trình của các cá nhân trực tiếp liên quan đến sự cố, chứng chỉ của các nhân viênđiều phái và tường trình sự việc của các đơn vị, cá nhân liên quan, nhóm điều tra đã đưara kết luận ban đầu về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xảy ra sự cố khai thác bay nêu trênlà do lỗi phối hợp của nhân viên điều phố bay và tổ bay: nhân viên điều phái bay, tổ bayvà tổ tiếp viên của Vietjet Air không thực hiện đúng quy trình khai thác.Về nguyên tắc,nhân viên điều phối của hãng phải làm thủ tục với phòng thủ tục bay tại sân bay và cácbộ phận khác về việc thay đổi kế hoạch này. Sau đó, nhân viên điều phối mang kế hoạchbay thay đổi cho cơ trưởng. Căn cứ vào kế hoạch mới, cơ trưởng ký xác nhận và chuẩnbị các điều kiện cho chuyến bay. Tuy nhiên, nhân viên điều phối không đưa kế hoạchnày cho cơ trưởng nên cơ trưởng vẫn chuẩn bị chuyến bay đi Cam Ranh như kế hoạchtừ buổi sáng. Đồng thời, cơ trưởng cũng đã không thực hiện đúng quy trình khi chưa kývào kế hoạch bay chính thức từ tổ điều phối cung cấp theo quy định mà vẫn cho máy 17bay khởi hành. Không những vậy theo ông Lại Xuân Thanh-cục trưởng Cục Hàngkhông Việt Nam: “Nhóm điều tra cũng phát hiện một thông tin là bên dịch vụ mặt đất cóđưa cho cơ trưởng một biên bản ký nhận về việc chuẩn bị cho chuyến bay. Trong đó cóthông tin chuyến bay đưa khách đi Đà Lạt nhưng cơ trưởng không đọc kỹ, vẫn nghĩ làchuyến bay đi Cam Ranh và ký vào”.Việc không tuân thủ các quy trình khai thác bay luôn tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp antoàn bay. Do đó, Cục đã tạm đình chỉ hiệu lực giấy phép của nhân viên điều phái baycủa Vietjet Air tại Nội Bài và toàn bộ tổ bay (bao gồm phi công và tiếp viên) thực hiệnchuyến bay VJ8575 chặng bay Hà Nội - Đà Lạt ngày 19/6 để tiếp tục làm rõ mức độ viphạm và có biện pháp xử lý phù hợp đối với hãng hàng không và các cá nhân liên quan.Thực hiện kết luận của Cục Hàng không Việt Nam về sự cố chuyến bay VJ8575ngày 19-6 của VietJet Air vận chuyển nhầm khách đi Đà Lạt đến Cam Ranh, Thanh traHàng không quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VJA 40 triệu đồng và 9 cánhân liên quan với mức phạt từ 7,5 đến 20 triệu đồng. Đồng thời, Vietjet đã ra các quyếtđịnh kỷ luật nghiêm khắc các nhân viên liên quan. Theo đó, mức kỷ luật thấp nhất đượcáp dụng là cảnh cáo, đình chỉ công việc, buộc huấn luyện lại, giảm ít nhất 1 bậc lương,không bổ nhiệm quản lý trong thời gian ít nhất 1 năm. Đặc biệt, đối với nhân viên điềuphối bay, bên cạnh việc phải bồi thường thiệt hại còn phải chịu hình thức kỷ luật caonhất là sa thải. Sự việc này đã gây ra tổn thất không nhỏ đối với Vietjet.2.1.2.2.Sự cố hai máy bay suýt đâm nhau tại sân bay Đà NẵngChi tiết sự việc: Lúc 20h41, chuyến bay HVN130 của Vietnam Airlines đượcnhân viên điều hành không lưu cho phép hạ cánh xuống đường băng 35. Tổ lái đã báocáo nhận lệnh. Cách đó 7 giây, chuyến bay PIC595 của Jetstar Pacific đang dừng chờ tạiđường lăn E5 thì kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho phi công rẽ phải vàođường băng 35, lăn bánh đến cuối đường và quay đầu để vào đường băng 17 chuẩn bịcất cánh. 17 giây sau, máy bay Vietnam Airlines được lệnh lăn chậm trên đường băng vàdừng lại trước đường lăn E5 để chờ. Lúc 20h46, kiểm soát viên không lưu chỉ thị chomáy bay của Jetstar Pacific cất cánh theo đường băng 17. Nhưng chỉ 12 giây sau khi yêucầu Jetstar Pacific cất cánh, phi công của Vietnam Airlines thông báo với đài không lưu 18là máy bay chưa thoát ra khỏi đường băng. Lúc này, kiểm soát viên không lưu mới pháthiện, hủy ngay lệnh cất cánh đối với Jetstar Pacific và tổ lái đã thực hiện ngay theo chỉlệnh mới. Phải mất 56 giây sau đó, máy bay của Vietnam Airlines mới rời khỏi đườngbăng để vào sân đỗ, để cho Jetstar Pacific cất cánh.Nguyên nhân sự việc là Công ty Quản lý bay miền Trung đã để kíp trực đài kiểmsoát tại sân bay Đà Nẵng bố trí thiếu người so với quy định. Kíp trực phân công TrươngNguyễn Quỳnh Anh - một nhân viên thực tập chưa có giấy phép, năng định và chưa dựkiểm tra đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh được trực tiếp tham gia điều hành hoạtđộng bay. Còn kiểm soát viên không lưu hiệp đồng lại được bố trí sang vị trí khác đểnhập dữ liệu mã số ra đa trong khi đang có hoạt động bay.Trong ca trực này, Trương Nguyễn Quỳnh Anh cùng lúc điều hành 2 máy baycất/hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Do chưa đủ năng lực, thiếu quan sát nên đã cấp huấnlệnh cho chuyến bay PIC595 của Jetstar Pacific cất cánh từ đường băng 17L trong khi ởđường băng 35R, chuyến bay HVN130 của Vietnam Airlines vừa từ TP HCM đáp xuốngvẫn chưa di chuyển ra khỏi đường băng. Chỉ đến khi phi công Vietnam Airlines thôngbáo chưa ra khỏi đường băng, kíp trực mới biết có sai sót và hủy ngay lệnh cất cánh đểđảm bảo an toàn.2.1.3. Thực trạng rủi ro văn hóa nghề nghiệp của nhân viên ngành Hàngkhông2.1.3.1.Buôn lậu, trộm đồ ở nước ngoàiTháng 11/2008, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng buộc thôi việc phi côngLại Quốc Việt - người bị bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây rửa tiền và ma túy lớntại Úc.Liên quan đến vụ việc này, phi công Trần Đình Đang bị kết án tù 4 năm rưỡi dovận chuyển trái phép 6,5 triệu đô Úc về Việt Nam.Năm 2009, phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tạm giữ tại NhậtBản vài tháng do có liên quan đến tội mua hàng ăn cắp của các nhóm người Việt rồi“tuồn” về Việt Nam theo đường hàng không. Ngày 26/3/2009, Tòa án quận Saitama đã 19tuyên phạt phi công Hợp 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử tháchlà 4 năm, đồng thời tuyên phạt phi công này 500.000 yên Nhật.Nghiêm trọng hơn, vào cuối năm 2011, tiếp viên Thái Anh Tiến của VietnamAirlines bị đưa ra xét xử, cùng siêu mẫu Vĩnh Thụy) vì có liên quan đến đường dâybuôn lậu hàng điện tử, ngoại tệ từ nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quancảnh sát điều tra Bộ Công an đã lần theo các dấu vết từ tháng 10/2008 và xác định cókhoảng 400 kiện hàng đã được hơn 30 tiếp viên hàng không tham gia vận chuyển tráiphép từ Australia về Việt Nam.Cuối tháng 9/2013, lực lượng an ninh Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài pháthiện và tạm giữ 50 chiếc điện thoại iPhone 5S còn nguyên đai nguyên kiện do tiếp viênphó của Vietnam Airlines là Bùi Ngọc Tuấn (sinh năm 1977) vận chuyển trái phép quađường hàng không trên chuyến bay VN1106 từ Paris (Pháp) về Hà Nội.Theo báo cáo của Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN 426 khởi hành từ HàNội đi Pusan ngày 10/3/2015; hai nhân viên của hãng là cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng(sinh ngày 20/11/1980, số bằng lái 29836, ngày cấp 31/03/2010) và tiếp viên NguyễnTuấn Phong, đã mang theo vàng và không khai báo, sau đó bị hải quan tại sân bayGimhae, Pusan, Hàn Quốc bắt giữ. Vụ việc vẫn còn đang được điều tra nhưng đã gâytổn thất nghiêm trọng cho hình ảnh của Vietnam Arilines nói riêng và Việt Nam nóichung.2.1.3.2.Trộm đồ của khách hàngNgày 12/11/2007, tại sân bay Nội Bài, Ngân hàng Techcombank gửi hai kiệnhàng ngoại tệ theo đường hàng không từ Việt Nam sang Singapore theo chuyến baymang số hiệu SQ-175. Sau khi kiểm tra đầy đủ thủ tục và sau khi tiếp nhận hai kiệnhàng, quan sát thấy không ai để ý, nhân viên Lưu Quang Thắng đã lấy một kiện hàngđóng gói số tiền 996.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng) bê vào gian bên trong, nơi mà theoquy định là để xếp "hàng thất lạc" cất giấu chờ cơ hội thuận lợi sẽ chuyển số tiền trên rangoài. 20Năm 2009, một nhân viên bốc xếp ở Nội Bài bị bắt quả tang khi đang trộm đồtrong hành lý của khách trên chuyến bay của hãng hàng không Air Asia hạ cánh xuốngsân bay Nội Bài sau hành trình Bankok - Hà Nội. Tang vật là một chiếc máy ảnh hiệuOLYMPUS cùng 2 thẻ nhớ.Tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 16-1-2015 cho biết cơ quan chức năng vừaphát hiện một nhân viên ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) moi kiện hàng gửi để lấytrộm 16 điện thoại Samsung mới tinh.Đại diện các hãng hàng không cho biết vấn nạn mất cắp hàng hóa, vật dụng tronghành lý ký gửi của hành khách trên các chuyến bay xảy ra khá nhiều, làm mất uy tín củangành hàng không. Hành khách thường đổ lỗi cho nhân viên hãng hàng không ăn cắp, đổlỗi cho hãng hàng không thiếu trách nhiệm nhưng phần lớn các vụ việc được phát hiệnđều xảy ra trong quá trình bốc xếp của nhân viên phục vụ mặt đất (thuộc một công ty concủa hãng hàng không hoặc một doanh nghiệp do hãng thuê lại).Quy trình bốc xếp hàng hóa từ kho hàng hoặc đảo hành lý ra máy bay được chuyểnqua nhiều khâu và quãng đường khá dài, trong đó có những công đoạn không thể cócamera giám sát nên mặc dù quy định nhân viên bốc xếp không được mặc quần áo có túi,không đem theo vật dụng khác trong ca trực để hạn chế chỗ giấu đồ nhưng trong thực tếvẫn có những nhân viên cấu kết với nhau thành đường dây chuyển hàng hóa ra ngoài.2.1.3.3.Đòi tiền khách hàngTrên báo Tuổi trẻ cũng trích nhiều phản ánh từ độc giả “tố” chuyện bị vòi tiền khilàm thủ tục xuất nhập cảnh tại các sân bay quốc tế ở Việt Nam. Vì ngại những rắc rối,phiền toái, có thể ảnh hưởng đến giờ bay của mình, nhiều hành khách đành ngậm ngùi“móc tiền” ra để qua cửa. Thậm chí có trường hợp, “nhân viên sân bay tự thò tay vào túihành khách lấy 30 USD rồi cho ra…”.“Bạn đọc khác cũng kể trường hợp người thân từ Mỹ về mang theo hai máy tính,một iPad đã qua sử dụng. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách bị “bắt đứng chờ,không đưa tiền thì không cho qua hàng cũ đã sử dụng, mang về Việt Nam làm quà”. Bạnđọc này cho biết nhân viên sân bay tự thò tay vào túi hành khách lấy 30 USD rồi chora…”, Tuổi trẻ trích dẫn. 21Một độc giả khác cũng phản ánh chuyện bị nhân viên lấy cớ hành lý mang theo“chạm ngưỡng” trọng lượng cho phép để vòi tiền.2.2.Phân tích rủi ro chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Hàng không2.2.1. Phân tích rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không2.2.1.1.Về thể chất• Mối đe dọaẢnh hưởng của ánh sáng mặt trờiMột ảnh hưởng quan trọng lên đồng hồ sinh học là ánh sáng mặt trời, bởi vì ánh-sáng ảnh hưởng đến sự sản xuất chất melatonin, chất này sau đó mang tín hiệu đồng bộđến các tế bào khắp cơ thể. Trong điều kiện làm việc trên cao, các tiếp viên hàng khôngtiếp xúc với ánh sáng mặt trời ở cường độ cao. Điều này gây ảnh hưởng đến nhịp điệusinh học bình thường của các nhân viên hàng không, khiến họ mắc chứng jetlag.Một nghiên cứu tại JAMA Dermatology chỉ ra rằng, sự tiếp xúc với bức xạ liênquan đến độ cao có thể là lý do tại sao các phi công và tiếp viên hàng không có tỷ lệ ungthư da cao hơn những người từng sử dụng giường tắm nắng trong nhà.Theo Viện Ung thư Quốc gia, trong khi người Mỹ trung bình có 2% nguy cơ mắckhối u ác tính, các nhà nghiên cứu nhận thấy khối u ác tính gấp đôi bình thường ở các phicông.Áp suất không khí loãngMột số nghiên cứu cho thấy rằng thay đổi trong áp suất cabin và độ bay cao-thường thấy khi đi máy bay có thể gây ra một số triệu chứng của jet lag, dù có bay quamúi thời gian khác hay không.- Tia cực tímTheo nhóm nghiên cứu của Đại học California, tia cực tím chiếu xuyên qua máybay ở môi trường trên cao thông qua kính chắn gió ở buồng lái và cửa sổ. Ở độ caokhoảng 9.000 m so với mực nước biển, độ cao bay của hầu hết máy bay thương mại, tiacực tím gây ung thư da thường mạnh hơn gấp hai lần. Mức độ ảnh hưởng thậm chí còncao hơn khi máy bay bay qua các tầng mây dày, phản chiếu đến 85% tia cực tím có hại.- Mức độ phóng xạMột nghiên cứu của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Tổng hợp Iceland tại thủ đôReykjavik khẳng định, càng lên cao thì mức độ phóng xạ trong không gian càng lớn. 22• Nguồn-Lịch trình các chuyến bay.Các loại tàu bay.• Các nhân tố thay đổi-Số chuyến bay càng nhiều, các nhân viên hàng có thể sẽ trải qua nhiều múi-giờ. Điều này làm cho họ mắc chứng jetlag.Điều kiện thời tiết trong các chuyến bay sẽ làm gia tăng hay giảm bớt cácmối đe dọa: ánh sáng, áp suất không khí, tia cực tím…• Hậu quả-Theo tìm hiểu của nhóm chúng tôi, khi tình trạng bệnh nặng lên các nhân-viên hàng không sẽ xin nghỉ.Tiếp viên hàng không thường xuyên là bộ mặt của các hãng hàng không, dođó việc tiếp viên hàng không có các dấu hiệu về sức khỏe không tốt sẽ ảnhhưởng đến bộ mặt của các hãng. Nếu nghiêm trọng có thể kiến các kháchhàng rời bỏ công ty.2.2.1.2.Về tinh thần• Mối nguy hiểm-Truyền thống gia đình của người Việt Nam.Yếu tố tâm lý của tiếp viên hàng không.• Nguồn-Các yêu cầu khắt khe trong công việcNgoài yêu cầu về tiếng Anh, tất cả các hãng Hàng không Việt Nam đều đặt tiêuchí nói tiếng Việt lưu loát, dù ứng viên tuyển dụng có thể là người nước ngoài sinh sốngtại Việt Nam. Hoạt bát, nhanh nhẹn, ứng xử tình huống nhạy bén là những tố chất cầnthiết của một tiếp viên hàng không.-Lịch trình bay.• Các nhân tố thay đổi 23-Các tình huống gặp phải khách hàng khó tính, khách hàng quấy rồi, khách hàng-không hiểu rõ quy định…Điều kiện gia đình hiện có.• Hậu quả-Các tiếp viên hàng không phải xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực.Các yếu tố này gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hàng không.2.2.2. Phân tích rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàng không2.2.2.1.Sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tại Nha Trang” của hãnghàng không Vietjet• Mối nguy hiểm- Vietjet hiện mới chỉ có một nhân viên điều độ có chứng chỉ phụ trách toàn bộ hoạtđộng khai thác, dẫn đến quy trình khai thác bị vi phạm vì phối hợp không đầy đủ.- Vi phạm quy trình khai thác bay của Cục Hàng không và hãng Vietjet: Lỗi tácnghiệp của nhân viên điều phối bay và tổ bay trong quy trình khai thác bay, nhânviên điều phái bay, tổ bay và tổ tiếp viên của Vietjet Air không thực hiện đúng quytrình khai thác bay. Nhân viên điều độ Vietjet đã không triển khai đầy đủ quy trìnhtài liệu hướng dẫn khai thác, không có chữ ký cơ trưởng khiến cho cơ trưởngkhông biết kế hoạch thay đổi nhưng máy bay vẫn cất cánh.• Nguồn-Các quy định về phối hợp, vận hành và đào tạo nhân lựcCác quy trình khai thác bay.Các khâu cấp phép, quản lý bay, điều hành bầu trời.Đơn vị phụ trách giám sát khai thác bay tại Nội Bài và các điều phái viêncủa VJA. Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Nội Bài, đơn vị cung cấp dịch vụmặt đất cho VJA; Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Trung tâm quản lýbay miền Bắc.• Các nhân tố thay đổi-Công tác quản lý nhà nước: thiếu giám sát hoạt động bay của Vietjet khi biếthãng còn thiếu một số điều kiện khi quy mô tàu bay của hãng phát triển 24nhanh trong khi nhân lực phục vụ bay chưa đáp ứng được (hãng chỉ có một-nhân viên điều độ có chứng chỉ phụ trách toàn bộ hoạt động khai thác).Sự gia tăng của số lượng tàu bay, giờ bay và chuyến bay của các hãng Hàng-không.Các yếu tố thời tiết thay đổi.• Hậu quả-Tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bayCác tổn thất trực tiếp đối với VJACục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải)quyết định xử phạt viphạm hành chính đối với hàng loạt cá nhân, tổ chức trong sự cố chuyến bayVJ8575 hạ cánh, vận chuyển nhầm khách đi Đà Lạt nhưng lại tới Cam Ranh-ngày 19/6 vừa qua của hãng hàng không Vietjet Air.Tổn thất do mất nhân viên: Hãng hàng không Vietjet Air đã có quyết địnhkỷ luật và sa thải với một số nhân viên tổ bay và điều phái bay của hãng dolỗi tác nghiệp dẫn đến vụ việc máy bay của hãng này hạ nhầm xuống sân-bay Cam Ranh khi bay đến Đà Lạt.Tốn chi phí tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên mới.Tổn thất về lợi nhuận.Sự tín nhiệm của khách hàng giảm sút.Hành khách có cơ sở khởi kiên VJA vì những tổn thất, thiệt hại rất cụ thể,hiện hữu mà hãng không vận gây ra như bị hủy bỏ lịch trình công việc, hủybỏ những giao kèo theo thời hạn tại điểm đến, bị phạt lợi ích vật chất, mất-chi phí, thậm chí cả là chi phí đổi vé.VietJet Air bị đặt vào diện kiểm soát đặt biệt trong vòng 1 tháng dưới sựgiám sát của Cục Hàng không Việt Nam về khai thác, bảo dưỡng máy bay,khai thác mặt đất và huấn luyện cụ thể là giám sát tổ chức và hệ thống tàiliệu; giám sát thực địa; giám sát trên chuyến bay và giám sát công tác kiểmsoát, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở chính của hãng.2.2.2.2.•Sự cố hai máy bay suýt đâm nhau tại sân bay Đà NẵngMối đe dọaÝ thức tôn trọng và chấp hành các quy định về điều hành bay, cụ thể là: 25-Tình hình kiểm soát viên không lưu của các cơ sở điều hành bay, tình hìnhhướng dẫn thực tập cho kiểm soát viên không lưu: Để kiểm soát viên thựctập chưa có giấy phép, chưa dự kiểm tra đánh giá trình độ thông thạo tiếng-Anh theo quy định, trực tiếp tham gia điều hành hoạt động bay.Vi phạm quy định về việc sắp xếp, bố trí kiểm soát viên cho kíp trực:kíptrực đài kiểm soát tại sân bay Đà Nẵng bố trí thiếu người so với quy định.Ông Đinh Nho Quang mắc hàng loạt lỗi như bố trí KSVKL thực tập TrươngNguyễn Quỳnh Anh chưa có giấy phép, năng lực chuyên môn trực tiếp điềuhành hoạt động bay; không thực hiện đúng nhiệm vụ hướng dẫn, huấn luyệnthực hành dẫn đến việc KSVKL thực tập cấp huấn lệnh sai cho máy bayPIC595.•Nguồn-••Quy chế không lưu hàng không dân dụng.Quy định và tài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảođảm hoạt động bay.Nhân tố thay đổi- Sự gia tăng của số lượng tàu bay, giờ bay và chuyến bay của các hãng hàngkhông.- Các yếu tố thời tiết thay đổi.Hậu quả- Sự cố uy hiếp an toàn hoạt động bay nghiêm trọng, nếu không được pháthiện và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tai nạn, đe dọa tín mạng của hàng trămkhách hàng: 2 máy bay của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific có nguy cơ-xảy ra va chạm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.Nguy cơ gây tổn thất nghiệm trọng về tín mạng cũng như gây thiệt hại-nghiêm trọng về tài sản.Tổn thất do mất nhân viên: Cục Hàng không đã thu hồi giấy phép và chứngchỉ của kíp trưởng kíp trực Phan Nho Quang. Không làm thủ tục đề nghị vàkiểm tra cấp giấy phép cho kiểm soát viên thực tập Trương Nguyễn QuỳnhAnh trong phạm vi tối thiểu 1 năm kể từ ngày xảy ra sự cố để tiếp tục huấn-luyện thêm.Tốn chi phí tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên mới.Gây tâm lý hoang mang cho khách hàng.Giảm sút uy tín của ngành hàng không Việt Nam. 262.2.3. Phân tích rủi ro đạo đức của nhân viên ngành Hàng khôngNhận dạng – phân tích rủi roCác số liệu thống kê trên cho phép chúng ta phân tích một số vấn đề sau:Mối đe dọa•-Suy thoái về đạo đức nghề nghiệp. Ai cũng lo kiếm lợi ích cho mình trước khi nghĩ tớihậu quả về đạo đức, đẩy việc vi phạm đạo đức lên cấp độ cao dẫn đến không kiểm soát vàgây ra những hậu quả nghiêm trọng.•-Trình độ văn hóa và nhận thức của một số nhân viên hàng không kém.NguồnÝ thức của con người, các tiếp viên và phi công này đã không tuân thủ những quyđịnh của ngành Hàng không nói riêng và pháp luật nói chung, như không đượcbuôn lậu, ăn cắp hàng hóa và đòi tiền hành khách.Một số ví dụ điển hình như:Tháng 11/2008, phi công Lại Quốc Việt bị bắt giữ vì nghi liên quan đến đườngdây rửa tiền và ma túy lớn tại Úc.Năm 2009, phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tạm giữ tại NhậtBản vài tháng do có liên quan đến tội mua hàng ăn cắp của các nhóm người Việt rồi“tuồn” về Việt Nam theo đường hàng không.Tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 16-1-2015 cho biết cơ quan chức năng vừaphát hiện một nhân viên ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) moi kiện hàng gửi để lấytrộm 16 điện thoại Samsung mới tinh.Các nhân tố thay đổi Buôn lậu, trộm cắp ở nước ngoàiNhững lỗ hỏng hải quan tại các sân bay vô tình tiếp tay cho các tiếp viên và•phi công thực hiện hành vi của mình.Tại các phi trường quốc tế ở Nhật Bản, hải quan chỉ chú trọng đến việc kiểmsoát ma túy, vũ khí. Nếu trong hành lý khi xuất nhập cảnh của phi hànhđoàn không có hai thứ này thì chỉ soát qua cho có lệ hoặc nhiều lúc chẳngcần ngó đến. 27-Người Việt Nam có tâm lý sính ngoại, đặc biệt là hàng xách tay như điệnthoại di động, mỹ phẩm, quần áo từ Nhật, Hàn, Thái,… Vì các vật dụng này-rất tiện gọn nên tạo nhân viên dễ dàng cất giấu.Thu nhập từ việc buôn hàng lậu là khá cao. Giá công xách mỗi kg mỹ phẩm,dưỡng da từ Nhật dao động khoảng 250.000 đồng/1kg. Hiện tại mỗi ngàyVietnam Airlines có hơn 10 chuyến bay khứ hồi từ Hà Nội và Thành phố HồChí Minh đi/đến các sân bay ở 4 thành phố lớn của Nhật Bản. Làm mộtphép tính đơn giản, mỗi ngày có thể có khoảng vài tấn hàng được chuyển từ-Nhật về Việt Nam theo đường hàng không.1Một số cửa hàng ở nước ngoài kinh doanh bằng lòng tin và sự trung thực.Điển hình là ở Nhật Bản, ở một số cửa hàng, người mua không cần phải gửitúi ở quầy và không có cổng điện tử kiểm tra đồ chưa bấm mã. Trộm đồ, đòi tiền khách hàngKhiếu nại, phàn nàn của khách hàng khi mất đồ. “Có những vụ việc bị phátgiác nhưng nhiều hành khách, vì không muốn làm to chuyện và cũng biếtrằng có làm to chuyện cũng khó lòng tìm lại những hàng hóa đã “không-cánh mà bay" của mình.” Theo Avi Airport Service.Hoạt động kém hiệu quả của các cơ quan quản lý tại sân bay, quy trình làmviệc còn nhiều kẽ hở.Vì ngại những rắc rối, phiền toái, có thể ảnh hưởng đến giờ bay của mình,nhiều hành khách đành ngậm ngùi “móc tiền” ra để qua cửa. Thậm chí cótrường hợp, “nhân viên sân bay tự thò tay vào túi hành khách lấy 30 USDrồi cho ra…” theo báo Tuổi Trẻ.Đại diện các hãng hàng không cho biết vấn nạn mất cắp hàng hóa, vật dụngtrong hành lý ký gửi của hành khách trên các chuyến bay xảy ra khá nhiều,làm mất uy tín của ngành hàng không. Hành khách thường đổ lỗi cho nhânviên hãng hàng không ăn cắp, đổ lỗi cho hãng hàng không thiếu trách nhiệmnhưng phần lớn các vụ việc được phát hiện đều xảy ra trong quá trình bốc1 Nguồn: bài báo “Tại sao tiếp viên mê xách mỹ phẩm Nhật?” – Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, số ra ngày02/4/2014. 28xếp của nhân viên phục vụ mặt đất (thuộc một công ty con của hãng hàngkhông hoặc một doanh nghiệp do hãng thuê lại).-Sự cấu kết giữa các nhân viên.Quy trình bốc xếp hàng hóa từ kho hàng hoặc đảo hành lý ra máy bay đượcchuyển qua nhiều khâu và quãng đường khá dài, trong đó có những côngđoạn không thể có camera giám sát nên mặc dù quy định nhân viên bốc xếpkhông được mặc quần áo có túi, không đem theo vật dụng khác trong catrực để hạn chế chỗ giấu đồ nhưng trong thực tế vẫn có những nhân viên cấukết với nhau thành đường dây chuyển hàng hóa ra ngoài.-Quy trình giải quyết các vấn đề trên phức tạp, mất nhiều thời gian và khôngthỏa đáng.“Năm 2014, gia đình chị Lê Nhật Linh ở Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ ChíMinh sang Pháp thăm người thân. Khi về nước, trong hành lý kí gửi, chị đãchuẩn bị rất nhiều quà gồm điện thoại, nước hoa, mỹ phẩm và thực phẩmchức năng.Tuy nhiên, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chị nhận đượcthông báo là hành lí đang bị thất lạc, hẹn đến lấy sau. Thế nhưng, khi ranhận lại hành lý thì chị Linh phát hiện gần như toàn bộ đồ đạc bên trong bịmất. Chị cũng không nhận được lời giải thích thoả đáng vì sao như vậy từđại diện bộ phận hành lý thất lạc ở sân bay.” Theo báo Tuổi Trẻ.• Hậu quả Buôn lậu, trộm đồ ở nước ngoàiKhi nước nào bắt được tiếp viên, phi công buôn lậu hoặc trộm đồ, báo chínước đó đưa tin tức công khai và theo dõi từng tình tiết của vụ án. Điều này,làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của công ty nói riêng và người Việt-Nam nói chung.Quy trình, thủ tục hải quan ở nước ngoài thắt chặt kiểm soát đối với nhân-viên hàng không Việt Nam.Nhân viên phải chịu các hình phạt pháp lý ở nước ngoài và bị buộc thôiviệc.Tháng 11/2008, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng buộc thôi việc phi côngLại Quốc Việt - người bị bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây rửa tiền và ma túy lớn 29tại Úc, phi công Trần Đình Đang bị kết án tù 4 năm rưỡi do vận chuyển trái phép 6,5triệu đô Úc về Việt Nam.Trong năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines từng bị trục xuất về nước vìliên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.Vào tháng 4/2012, nam tiếp viên Thái Anh Tiến (31 tuổi) tham gia đường dây vậnchuyển hàng lậu là đồ điện tử từ Australia về Việt Nam tiêu thụ, khi qua cảng hàngkhông Tân Sơn Nhất –TPHCM thì số hàng vận chuyển trái phép này bị phát hiện và bắtgiữ. Tiếp viên Thái Anh Tiến sau đó bị Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt 1 năm 6tháng tù treo. Trộm-đồ, đòi tiền khách hàngHình ảnh công ty trong nhận thức của khách hàng ngày càng xấu.Gây ra hiệu ứng truyền miệng tiêu cực.Khi có đồ mất cắp, đầu tiên khách hàng sẽ liên tưởng đến nhân viên làngười lấy cắp. “Đại diện các hãng hàng không cho biết, hành khách thườngđổ lỗi cho nhân viên hãng hàng không ăn cắp, đổ lỗi cho hãng hàng không-thiếu trách nhiệm”, theo báo Người Lao động.Hình thành nên những hành động phi văn hóa tại sân bay: đưa tiền cho nhânviên để được giải quyết nhanh chóng, hay đưa những vật dụng không được-phép, nguy hiểm lên máy bay.Hành khách lựa chọn những loại hình giao thông khác nếu có thể: hànhkhách nước ngoài đi du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa bằng tàu. Hành-khách trong nước chuyển sang đi tàu lửa, xe,…Nhân viên bị xử lý trước pháp luật và bị buộc thôi việc. 30Chương 3.GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHẤT LƯỢNG NGUỒNNHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG3.1.Quản trị rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không3.1.1. Đo lường rủi roChi phí trực tiếp: các hậu quả trực tiếp như giảm lượng hành khách gây giảmdoanh thu cho công ty.Chi phí gián tiếp: chi phí thời gian mất thời gian để xây dựng lại hình ảnh công ty,các chi phí xảy ra như hậu quả về mặt tinh thần của tai nạn (căng thẳng, trầm cảm),…3.1.2. Kiểm soát rủi roCác hãng hàng không nên tổ chức khám sức khỏe định kì và thường xuyên cho cácnhân viên.3.1.3. Tài trợ rủi roLập các quỹ dự phòng để hỗ trợ cho các nhân viên trong tình huống cần thiết.3.2.Quản trị rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàng không3.2.1. Đo lường rủi roChi phí trực tiếp: các hậu quả trực tiếp xảy ra.Chi phí gián tiếp: các chi phí không trực tiếp xay ra hay chưa xảy ra.3.2.2. Kiểm soát rủi roThắt chặt quy trình tuyển đầu vào, đào tạo nhân sự tốt hơn trong việc quản lý cácdự án, quy trình tại sân bay.Có các hình thức kiểm điểm và kỷ luật nặng đối với các cá nhân và tập thể có liênquan.Triển khai và duy trì các phương tiện truyền thông về công tác an toàn để đảmbảo tất cả cán bộ, công nhân viên đều nhận thức hoàn toàn đầy đủ ; truyền tải các thôngtin quan trọng về an toàn các biện pháp để truyền thông có thể bao gồm: Các chính sách 31và quy trình về an toàn; Hệ thống thư tín cơ quan; Các bài báo liên quan đến an toàn;Những tấm pano quảng cáo về an toàn; Những thông cáo.Tất cả các báo cáo về sự cố và tai nạn phải được nghiên cứu tỉ mỉ để xác định sựkiện và nguyên nhân chính từ đó đưa ra các kế hoạch ngăn ngừa hoặc giảm bớt khảnăng tái diễn. Tất cả các mối nguy hiểm phải được đánh giá để xác định các nguy cơ rủiro gây mất an toàn đối với sân bay từ đó đưa ra các giải pháp và quyền ưu tiên xử lý cácnguy cơ rủi ro.Huấn luyện đào tạo định kỳ.Lập kế hoạch để đối phó với những sự bất ngờ.Đối với sự cố đáp nhầm sân bay của Vietjet, cần:•Tổ chức huấn luyện lại về ý thức tôn trọng và chấp hành các quy định cácquy định về phối hợp, vận hành và đào tạo nhân lực, các quy trình khai thácbay, các khâu cấp phép, quản lý bay, điều hành bầu trời.• Cải tiến việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình khai thác bay,việc tuân thủ các quy định về tiêu chuản an toàn bay.Đối với sự cố hai máy bay suýt đâm nhau ở sân bay Đà Nẵng:•Yêu cầu các đơn vị tổ chức tự kiểm điểm về sự cố và phổ biến làm bài học kinhnghiệm cho toàn bộ lực lượng kiểm soát viên không lưu. Tổ chức huấn luyện lại vềý thức tôn trọng và chấp hành các quy định về điều hành bay và về báo cáo sự cố;nhận thức về tầm quan trọng của các huấn lệnh không lưu cấp cho tổ lái...• Chấn chỉnh ngay tình trạng bố trí, quản lý ca trực đảm bảo theo đúng quy định vàtài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt độngbay, tuyệt đối không để nhân viên thực tập trực tiếp làm nhiệm vụ điều hành bay,hiệp đồng điều hành bay. Rà soát, báo cáo về Cục Hàng không tình hình kiểm soátviên không lưu của các cơ sở điều hành bay, tình hình hướng dẫn thực tập chokiểm soát viên không lưu, đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc và các giảipháp khắc phục.3.3.Quản trị rủi ro văn hóa nghề nghiệp của nhân viên ngành Hàng không 323.3.1. Đo lường rủi roChi phí trực tiếp: các hậu quả trực tiếp gây nguy hiểm cho công ty.Chi phí gián tiếp: chi phí thời gian để giải quyết vụ việc, mất thời gian tìm kiếmvà đào tạo lại nhân viên, mất thời gian để xây dựng lại hình ảnh công ty, các chi phí xảyra như hậu quả về mặt tinh thần của tai nạn (căng thẳng, trầm cảm),…Tần số tổn thất có thể xảy ra: thường xảy ra.Hiện tại mỗi ngày Vietnam Airlines có hơn 10 chuyến bay khứ hồi từ Hà Nội vàTP.HCM đi/đến các sân bay ở 4 thành phố lớn của Nhật Bản. Làm một phép tính đơngiản, mỗi ngày có thể có khoảng tấn hàng được chuyển từ Nhật về Việt Nam theo đườnghàng không.2Tổn thất lớn nhất có thể có: hình ảnh công ty ngày càng đi xuống, hoạt động trìtrệ và phải sát nhập vào một hãng hàng không khác.Tổn thất lớn nhất có lẽ có: tổn thất về hình ảnh của công ty, mất thị phần vào tayđối thủ và doanh thu giảm sút nếu không có hành động kịp thời và nhanh chóng.3.3.2. Kiểm soát rủi roThắt chặt quy trình tuyển đầu vào, đào tạo nhân sự tốt hơn trong việc quản lý cácdự án, quy trình tại sân bay.Cấm mang vali to khi ra nước ngoài.Kết hợp với hãng hàng không ở các nước khác để kiểm tra chặt chẽ hành lý nhânviên.Đơn giản hóa và hiệu quả hóa các quy trình giải quyết các khiếu nại cho kháchhàng.Đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống camera hiện đại.2 Nguồn: Bài báo “Đoán lý do tiếp viên Vietnam Airlines thích “chôm” hàng Nhật, báo Kiến thức, số ra ngày28/3/2014 33Đưa ra các quy định ràng buộc trong hợp đồng lao động và xây dựng các chuẩnmực đối với nhân viên.Có hình phạt nghiêm khắc đối với nhân viên vi phạm.Giảm thiểu tổn thất bằng cách: lập kế hoạch giải quyết hiểm họa hiệu quả, nhanhchóng làm rõ vụ việc, nếu nhân viên vi phạm thì áp dụng hình phạt thích đáng, côngkhai sự việc và xin lỗi, nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ hơn. 34KẾT LUẬN 35TÀI LIỆU THAM KHẢO1. TS. Vũ Bá Thể, PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI ĐỂ CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA;2. Nguyễn Quang Thu (2008), QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM TRONG DOANHNGHIỆP, Nhà xuất bản Thống kê;3. Đoàn Thị Hồng Vân (20009), QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KHỦNG HOẢNG, Nhà xuất bảnLao động- Xã hội;4. http://www.slideshare.net;5. http://quantri.vn/dict/details;6.http://www.hvct.edu.vn;7.http://www.caa.mt.gov.vn, Cục hàng không Việt Nam;8.http://antt.vn, An ninh tiền tệ và truyền thông;9.http://www.doisongphapluat.com báo đời sống pháp luật;10.http://nguyentandung.org;11.http://www.vatm.vn Tổng công ty quản lý bay Việt Nam;12.http://vietnamnet.vn;13.http://www.viendongdaily.com;14.http://dulich.vnexpress.net;15.http://vnexpress.net;16.http://vnexpress.net;17.http://www.bachkhoatrithuc.vn;18.http://vietnamnet.vn.;19.http://www.vatm.vn;20.http://nld.com.vn21.http://thongcaobaochi.com.vn;22.http://www.baomoi.com. [...]... PHÂN TÍCH RỦI RO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG 2.1 Thực trạng rủi ro chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Hàng không 2.1.1 Thực trạng rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không 2.1.1.1 Về thể chất Chứng Jetlag: Jetlag là một tình trạng khó chịu xảy ra cho người vừa hoàn tất một chuyến bay dài qua nhiều múi giờ khác nhau, các dấu hiệu bao gồm mệt mỏi vào ban ngày, cảm giác không. .. 3.1.2 Kiểm soát rủi ro Các hãng hàng không nên tổ chức khám sức khỏe định kì và thường xuyên cho các nhân viên 3.1.3 Tài trợ rủi ro Lập các quỹ dự phòng để hỗ trợ cho các nhân viên trong tình huống cần thiết 3.2 Quản trị rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàng không 3.2.1 Đo lường rủi ro Chi phí trực tiếp: các hậu quả trực tiếp xảy ra Chi phí gián tiếp: các chi phí không trực tiếp xay ra... NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG 3.1 Quản trị rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không 3.1.1 Đo lường rủi ro Chi phí trực tiếp: các hậu quả trực tiếp như giảm lượng hành khách gây giảm doanh thu cho công ty Chi phí gián tiếp: chi phí thời gian mất thời gian để xây dựng lại hình ảnh công ty, các chi phí xảy ra như hậu quả về mặt tinh thần của tai nạn (căng thẳng, trầm cảm),… 3.1.2 Kiểm soát rủi. .. lao động mà còn là hậu quả kinh tế lâu dài của tổ chức đó Từ những lý do trên Quản trị rủi ro chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng, được ưu tiên giải quyết hàng đầu Rủi ro chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua:  Rủi ro về tình trạng sức khỏe người lao động có thể xảy ra • Tai nạn lao động: tai nạn xảy ra trong quá trình lao động và công tác do sự tác động đột ngột từ bên ngoài làm chết... hành khách lấy 30 USD rồi cho ra…”, Tuổi trẻ trích dẫn 21 Một độc giả khác cũng phản ánh chuyện bị nhân viên lấy cớ hành lý mang theo “chạm ngưỡng” trọng lượng cho phép để vòi tiền 2.2 Phân tích rủi ro chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Hàng không 2.2.1 Phân tích rủi ro sức khỏe của nhân viên ngành Hàng không 2.2.1.1 Về thể chất • Mối đe dọa Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời Một ảnh hưởng quan trọng... những việc mệt nhọc khác 16 2.1.2 Thực trạng rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàng không 2.1.2.1 Sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tại Nha Trang” của hãng hàng không Vietjet Một trong những ví dụ điển hình gần đây là sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tại Nha Trang” của hãng hàng không Vietjet Đây có lẽ là sự cố hy hữu trong ngành hàng không Việt Nam Cụ thể là vào ngày 19-6, tàu bay A320... khách hàng quấy rồi, khách hàng - không hiểu rõ quy định… Điều kiện gia đình hiện có • Hậu quả - Các tiếp viên hàng không phải xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực Các yếu tố này gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hàng không 2.2.2 Phân tích rủi ro trình độ chuyên môn của nhân viên ngành Hàng không 2.2.2.1 Sự cố máy bay "đi Đà Lạt hạ cánh tại Nha Trang” của hãng hàng không Vietjet • Mối nguy hiểm... có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp 1.2.3.3 Rủi ro chất lượng nguồn nhân lực Rủi ro chất lượng nguồn nhân lực là những tổn thất nhân sự của một tổ chức khi có người lao động gặp tai nạn (tử vong, thương tật,…), bị mất sức lao động trước thời hạn nghỉ hưu hoặc bỏ việc do nhiều nguyên nhân khác nhau hay nói cách khác là thuyên chuyển lao động Những rủi ro này không những có tác động trực tiếp đến năng... phát hiện một nhân viên ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) moi kiện hàng gửi để lấy trộm 16 điện thoại Samsung mới tinh Đại diện các hãng hàng không cho biết vấn nạn mất cắp hàng hóa, vật dụng trong hành lý ký gửi của hành khách trên các chuyến bay xảy ra khá nhiều, làm mất uy tín của ngành hàng không Hành khách thường đổ lỗi cho nhân viên hãng hàng không ăn cắp, đổ lỗi cho hãng hàng không thiếu trách... lên các nhân - viên hàng không sẽ xin nghỉ Tiếp viên hàng không thường xuyên là bộ mặt của các hãng hàng không, do đó việc tiếp viên hàng không có các dấu hiệu về sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của các hãng Nếu nghiêm trọng có thể kiến các khách hàng rời bỏ công ty 2.2.1.2 Về tinh thần • Mối nguy hiểm - Truyền thống gia đình của người Việt Nam Yếu tố tâm lý của tiếp viên hàng không • Nguồn ... trị rủi ro: • Nhận dạng rủi ro: xác định danh sách rủi ro xảy hoạt động doanh nghiệp để xếp, phân nhóm rủi ro • Phân tích – đo lường rủi ro: phân tích rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại rủi ro xảy... rủi ro Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành... nghị công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp 7 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Rủi ro 1.1.1 Khái niệm • Theo trường phái cổ điển Rủi ro thiệt hại mát, nguy hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG, QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG, QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG