Đặc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinh tế của một số loài trong nhóm thân mềm chân bụng (gastropoda)

24 838 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2015, 17:19

Lời mở đầuĐặc điểm sinh họcPhân loạiKết luậnTài liệu tham khảoLớp thân mềm chân bụng (Gastropoda) thuộc ngành thân mềm. Bao gồm tất cả các loại ốc với mọi kích cỡ từ nhỏ đến lớn .Lớp chân bụng chiếm tới gần 80% tổng số loài của động vật Thân mềm (có khoảng 90.000 loài). Hiện nay đã biết khoảng 75.000 loài đang sống và 15.000 loài đã hoá thạch Lớp chân bụng sống trong các khu vườn, trong rừng, trong sa mạc, trên núi, trong các mương nhỏ, các con sông lớn và hồ, cửa sông, bãi bùn, bãi triều đá, dưới biển sâu...1.Hình dáng, cấu tạo. Lớp thân mềm chân bụng có cơ thể bao trong vỏ xoắn hình chóp hoặc phẳng, hầu hết bị mất cân xứng. Cấu tạo chia làm ba bộ phận: Đầu( xúc tu cảm giác, mắt) Thân( túi xoắn, phụ tạng) Chân( khối cơ khỏe, mặt bụng). Hệ tiêu hóa: có nhiều răng ở lưỡi gai, dạ dày quay hướng ra trước hoặc sau, tuyến nước bọt có thể tiết các chất hoà tan đá vôi hay chất độc. Hệ tuần hoàn hở, cấu tạo các bộ phận đơn giản. Hệ hô hấp chủ yếu hô hấp bằng mang lá đối, một số hô hấp bằng phổi. Hệ bài tiết phần lớn có một thận thận phải suy biến. Hệ sinh dục phần lớn chân bụng đơn tính, một số ít là lưỡng tính. Học viêên Nông nghiêêp Viêêt Nam• KHOA: THỦY SẢN• BÔÔ MÔN: ĐÔÔ NG VÂÔT HỌC THỦY SẢN• GVHD: BÙI ĐẮC THUYẾT Đề tài: ĐăÔc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinhtế của môÔt số loài trong nhóm thân mềm chânbụng ( Gastropoda)Thành viên nhóm 7ĐăÔng Thị LêNgô Khánh Thùy LinhTrần Thị LoanLưu Văn Lực594190594193599190594194 Nô iÔ dung:I.Lời mở đầuII.ĐăÔc điểm sinh họcIII.Phân loạiIV.Kết luâÔnV.Tài liêÔu tham khảo I. Lời mở đầu•••Lớp thân mềm chân bụng (Gastropoda) thuôÔc ngành thân mềm. Baogồm tất cả các loại ốc với mọi kích cỡ từ nhỏ đến lớn .Lớp chân bụng chiếm tới gần 80% tổng số loài của động vật Thân mềm(có khoảng 90.000 loài). Hiện nay đã biết khoảng 75.000 loài đang sốngvà 15.000 loài đã hoá thạchLớp chân bụng sống trong các khu vườn, trong rừng, trong sa mạc, trênnúi, trong các mương nhỏ, các con sông lớn và hồ, cửa sông, bãi bùn,bãi triều đá, dưới biển sâu... II. Đă cÔ điểm sinh học1.Hình dáng, cấu tạo.- Lớp thân mềm chân bụng có cơ thể bao trong vỏ xoắn hìnhchóp hoăÔc phẳng, hầu hết bị mất cân xứng.-Cấu tạo chia làm ba bôÔ phâÔn: Đầu( xúc tu cảm giác, mắt)Thân( túi xoắn, phụ tạng)- Chân( khối cơ khỏe, măÔt bụng).-HêÔ tiêu hóa: có nhiều răng ở lưỡi gai, dạ dày quay hướng ratrước hoăÔc sau, tuyến nước bọt có thể tiết các chất hoà tan đá vôihay chất độc.-HêÔ tuần hoàn hở, cấu tạo các bôÔ phâÔn đơn giản.-HêÔ hô hấp chủ yếu hô hấp bằng mang lá đối, môÔt số hô hấpbằng phổi.-HêÔ bài tiết phần lớn có môÔt thâÔn thâÔn phải suy biến.-HêÔ sinh dục phần lớn chân bụng đơn tính, môÔt số ít là lưỡngtính. 2.Sinh sản và phát triển.-Phần lớn Chân bụng đẻ trứng thành đám, chìm trong khối chấtnhầy bám vàcây thủy sinh (như ốc đá, ốc Limnaea, Busycon, Aplysiav.v…), một số đẻ trứng từng đám bám vào hốc đất, bùn (ốc nhồi, ốcsên…). Một số khác như Littorina và Mang trước thuộc họViviparidae đẻ con.-Phát triển trứng phân cắt xoắn ốc, xác định, hoàn toàn và khôngđều. Ở phần lớn lớp chân bụng, trứng nở ra ấu trùng veliger bơi lôÔitự do, giai đoạn ấu trùng trochophora chỉ xảy ra trong trứng. III. Phân loại-Lớp chân bụng( Gastropoda) thuôÔc phân ngành vỏliền( Conchifera) được chia làm ba phân lớp: Mang trước, mang sauvà có phổi.-Phân lớp mang trước( Prosopranchia) có mang ở trước tim,ít khigăÔp hai mang, xoang áo ở phía trước cơ thể, có dây thần kinh bêntạng bắt chéo, vỏ phát triển và có nắp vỏ, đơn tính, phần lớn sống ởbiển môÔt số ở nước ngọt.Được chia làm ôÔ chân bụngcổ(Achaeogasttropodia), BôÔ chân bụng trung( Mesogastropodia) vàBoojchaan bụng mới( Neogasttropodia).-Phân lớp mang sau( Opisthobranchia) cơ thể văÔn xoắn không hoàntoàn vỏ tiêu giảm hoăÔc còn lại rất ít, hêÔ thần kinh lêÔch, xoang áo nằmở phía bên phải cơ thể đôi khi tiêu giảm hoăÔc mất hẳn, tim chỉ có môÔttâm nhĩ, môÔt mang nằm ở phía sau tim, đôi khi được thay thế bởimang thứ sinh. Lưỡng tính, sống ở biển.Được chia làm ba bôÔ: BôÔmang kín hay mang ẩn(Tectibranchia), BôÔ ốc hai mảnhvỏ(Saccoglossa), và BôÔ mang trần( Nudibranchia).-Phân lớp có phổi( Pulmonata) hô hấp bằng phổi, cơ quan áo lẻ,thần kinh lêÔch, các hạch thần kinh tâÔp trung ở phần đầu. Vỏ phát triểnhay tiêu giảm, không có nắp vỏ.Lưỡng tính môÔt số đẻ con, sống ởnước ngọt hoăÔc trên cạn. Được chia làm 2 bôÔ: BôÔ mắt ởgốc(Basommatophora) và BôÔ mắt ở đỉnh( Styllomatophora). 1. Ốc hương( Babylolia areolata)a.Phân loại, phân bố.-Phân loại: Ngành: MolluscaLớp: GastropodaPhân lớp:ProsobranchiaBôÔ: NeogastropodiaHọ: Businidae-Phân bô: Ốc hương phân bố ở vùng biển nhiêÔt đới Ấn ĐôÔ Dương-TháiBình Dương, môÔt số vùng biển Trung Quốc, NhâÔt Bản, Xrilanca. Ở ViêÔt Namốc hương phân bố trải dài từ Bắc đến Nam. Ốc hương thường sống vùi ở đáycát cách bờ 2-3km, sâu 8-12m. b. ĐăÔc điểm sinh học-Hình thái: ốc hương có vỏ mỏng nhưngchắc chắn, tháp vỏ bằng ½ chiều dài củavỏ. MăÔt ngoài da vỏ màu trắng có điểmnhững hàng phiếm vân màu tím, nâu, nâuđâÔm, hình chữ nhâÔt, hình thoi.Trên tầngthân có ba hàng phiến vân màu, trên mỗivòng xoắn của tháp vỏ chỉ có môÔt hàng. LỗmiêÔng vỏ có hình bán nguyêÔt, măÔt trong vỏcó màu trắng sứ, lỗ trục vỏ sâu, rõ ràng.-Tính ăn: Giai đoạn ấu trùng phát triểntrong bọc trứng dinh dưỡng chủ yếu bằngnoãn hoàn; giai đoạn ấu trùng bơi( veliger)ăn lọc các loại tảo đơn bào kích thước nhỏ.Nở được môÔt tuần ăn tảo lớn. Giai đoạnbiến thái là thời gian ấu trùng hoàn thiêÔn cơquan tiêu hóa giữa đời sống đáy và chuyểntính ăn từ thực vâÔt sang ăn đôÔng vâÔt. Ốchương ăn các loại thịt, tôm, cá đôÔng vâÔtthân mềm hai vỏ và cả ốc hương chết.-Sinh trưởng: là môÔt quá trình lớn lênliên tục về kích thước và trọng lượng cơthể. Ốc hương càng nhỏ tốc đôÔ tăng trưởngcàng nhanh. So với các loài thân mềm khácốc hương có tốc đôÔ tăng trưởng khá nhanh.-Sinh sản: Ốc hương là loài có giớitính phân biêÔt và thụ tinh trong. Tỷ lêÔ đựccái là 1:1,5 Kích thước sinh sản lần đầucủa ếch có chiều cao từ 40-50mm. Ốchương có khả năng thành thục quanhnăm nhất là tháng 3-10. Mỗi con ốchương cái trung bình đẻ 50000 trứng/lần,trứng sẽ được bảo vêÔ trong bọc trưng,phôi phát triển trong bọc thánh ấu trùngbơi trước khi thoát khỏi bọc. c. Giá trị kinh tế-Ở ViêÔt Nam, ốc hương đượccoi là đăÔc sản quý được ngư dânnuôi trồng, khai thác và xuất khẩu.-Ốc hương được biết đến nhưmăÔt hàng thủy hải sản cao cấp, giábán trên thị trường hiêÔn nay khôngdưới 300.000đ/kg. HiêÔn nay giá ốchương dao đôÔng trên thị tường nôÔiđịa ViêÔt Nam dao đôÔng từ 120.000220.000d/kg, giá xuất khẩu từ 1015USD/kg.-Ốc hương là măÔt hàng thươngphẩm được ưa chuôÔng vì có nguồnlợi dinh dưỡng cao. Nhiều món ănhấp dẫn được chế biến từ ốchương. Vỏ ốc hương kết hợp cùngnhiều loại vỏ sò, ốc,… thành đồ mỹnghêÔ có giá trị cao.Ốc hương là măÔt hàng có giá trị caovề kinh tế là nguồn lợi dồi dào củabiển. 2. Ốc nhồi( Pila Polita)a.Phân loại, phân bố-Phân loai: Ngành: MoulluscaLớp: GastropodiaPhân lớp: ProsopranchiaBôÔ: Mesogastropodia-Phân bô: ốc nhồi phân bố ở các nước Lào, Ấn ĐôÔ, Nam Trung Quốc.Ở ViêÔt Nam chúng sống ở ao hồ đòng ruôÔng ở cả đồng bằng, trung du vàmiền núi. Sống ở các vùng nước tù đọng nơi có bùn bã hữu cơ nhiều. b. ĐăÔc điểm sinh học-Hình thái: Ốc nhồi là loài ốc cỡ lớn, măÔt vỏ bóng, màu xanhvàng hay nâu đen, măÔt trong hơi tím. Số vòng xoáy từ 5,5-6, hướngxoắn phải, các vòng xoáy hơi phồng, rãnh xoắn nông. Tháp ốc vuốtnhọn, dài, bóng, vòng xoáy cuối lớn chiếm 5/6 chiều cao vỏ, các vòngxoáy trên nhỏ, vuốt nhọn dài. Lỗ miêÔng vỏ hẹp, dài, chiều rôÔng bằngnửa chiều cao. Vành miêÔng sắt, không lôÔn trái, lớp sứ bờ trụ dày. Lỗrốn dạng rãnh hẹp dài. Nắp miêÔng dài, tâm ở khoảng giữa, gần cạnhtrong. Vỏ ốc có lớp canxi ở phía trong và lớp vỏ sừng màu xanh đenhay ánh vàng ở phía ngoài.-Tâ âp tính: +Ốc nhồi có tâÔp tính vừa sống nổi vừa sống đáy, sốngbám, di chuyển châÔm, phân bố không đều.+Ốc nhồi có phổ thức ăn khá đa dạng, phương thứcăn đăÔc biêÔt.Thức ăn thường là các loại đôÔng vâÔt thủy sinh: bèo cây,rau muống, rong rêu bám ở nền đá và nhiều loài thực vâÔt nước sốngven bờ, mép ao. Ngoài ra chúng cũng ăn các thức ăn trên cạn như lásắn, xơ mít,… môÔt số thức ăn hữu cơ rôm rạ, cỏ mục… -Cấu tạo trong: +hêÔ tiêu hóa: miêÔng gồm có hai răng kitin ở hai bên,giữa lưỡi là gai. Tiếp đó là thực quản nối hành miêÔng với dạ dày. Sau dạdày là ruôÔt uốn khúc nằm ngoằn nghèo trong khối gan-tụy, rồi đổ ra trựctràng chạy về phía trước cơ thể. Cuối cùng là hâÔu môn nằm ở bên phảicửa áo.+HêÔ hô hấp: vừa có phổi vừa có mang+HêÔ tuần hoàn: tim nằm trong bao tim ở bên trái cơthể. Tim gồm môÔt tâm nhĩ màu trắng nằm phía trước tâm thất. Tâm thấtcó thành dày, màu nâu thông với môÔt bầu đôÔng mạch ở phía sau.+HêÔ sinh dục: ốc nhồi là đôÔng vâÔt phân tính, có thểphân biêÔt giới tính bằng hình dạng bên ngoài. Ở cùng lứa tuổi ốc cái lớnhơn ốc đực đỉnh vỏ thấp và không nhọn bằng ốc đực. -Sinh sản: + Ốc nhồi là loài thụ tinh trong. Ốc đực và ốc cái sẽ kết hợptrên măÔt thoáng. Ốc nhồi thường đẻ trứng ở những nơi ít ánh sáng,đôÔ ẩm cao tại các bờ đất, bụi cây thủy sinh nhô khỏi măÔt nước,thường đẻ trứng vào buổi sáng hoăÔc ban đêm.+ Cách thức đẻ trứng: trước khi đi ốc bò lên tổ tiếtra môÔt chất keo nhầy màu trắng có tác dụng làm kết dính trứng vớigiá thể và các quả trứng lại thành môÔt chùm. Ốc cái đẻ từng quảtrứng môÔt vừa di chuyển giâÔt lùi, trúng đẻ ra được dính vào đất đá,rễ bèo. Khoảng cách đẻ giữa hai quả đầu là 3-4phuts sau đó dàyhơn 1,5-2 phút. Thời gian đẻ trứng có thể kéo dài từ 8-9 giờ. Ốc nhồi vừa sinh sản vừa tăng trưởng về khối lượng vầ kíchthước do đó sức sinh sản cũng tăng. Tuy nhiên, sức sinh sản củaốc nhồi tăng từ đầy mùa sinh sản đến giữa mùa sinh sản và giảmdần về cuối mùa sinh sản. c. Giá trị kinh tế-Ốc nhồi là măÔt hàng thươngphẩm có giá trị kinh tế cao, nguồnlợi thị trường lớn, được nhiềungười ưa chuôÔng.-Ốc nhồi có chứa nhiều lipit,Ca, vitamin B1,2 PP,… nên chúnglà măÔt hàng được nhiều người ưachuôÔng vì có thể chế biến thànhnhiều món ăn có giá trị dinh dưỡngcao.-Ngoài giá trị về dinh dưỡng, ốcnhồi còn có giá trị cao trong y học.Theo y học cổ truyền, thịt ốc nhồicó vị ngọt, tính hàn, không đôÔc cótác dụng tiêu thũng, giải uất nhiêÔt.Vỏ ốc nhồi vị ngọt, tính bình, giảitâm phiền.Là măÔt hàng được ưa chuôÔng, giàuchất dinh dưỡng có nhiều côngnăng trong chữa bêÔnh nên ốc nhồilà môÔt nguồn có giá trị kinh tế cao,nếu đầu tư hiểu quả nguồn lợi màốc nhồi đem lại lợi vô cùng lớn. Bào ngưa.Phân loại, phân bố.-Tên khoa học: Haliotis-Phân loại: Ngành: MolluscaLớp: GastropodaPhân lớp: ProsopranchiaBôÔ: Archaeogastropoda-Phân bố: Bào ngư có ở các nước ven bờ Tây, Nam Thái Bình Dương. Ởtrong nước, bào ngư có nhiều ở đảo Bạch Long Vĩ, Thanh Lân, Cô Tô, Hạ Mai.Sống ở khu vực có đôÔ sâu từ 5-10m, nơi có sóng gió, đấy đá sỏi, nhiêÔt đôÔ từ20-28°C. b.ĐăÔc điểm sinh học-Hình thái: bào ngư có vỏ hình thuyền, dài90-100mm, mỏng nhẹ rắn chắc. MăÔt ngoài vỏsần sùi, có nhiều gờ phóng xạ hoăÔc đồng tâmcắt nhau. Mép vỏ có môÔt hàng 14 lỗ hoăÔc íthơn trong đó có 9 lỗ thông măÔt trong và ngoài.MăÔt vỏ ngoài màu xanh sẫm hoăÔc nâu sẫm,MăÔt trong sáng bóng với lớp xà cừ láng bóng.-Cấu tạo trong:Các cơ quan nội tạng bàongư nằm trong vòng tròn bao quanh cơ chân.Đây là các cơ quan của hệ thống tiêu hóa, hôhấp, tuần hoàn và sinh sản. Đầu và miệng củabào ngư nằm ngay gần lỗ mở mới nhất trênvỏ bào ngư. Đường tiêu hóa cong về phía tráira phía sau đỉnh nơi nó xoay lại và chạy dọctheo phía trái kết thúc ở hậu môn. Hậu mônbào ngư nằm ngay phía dưới lỗ mởcuối cùngvà tại cuối của khe nứt trên lớp màng phíabên trái của bàò ngư. -Tính ăn: Phụ thuôÔc vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cơ thể. Ởgiai đoạn ấu trùng dựa vào nguồn dinh dưỡng từ noãn hoàng của trứng, khikết thúc giai đoạn ấu trùng thì ăn tảo san hô hoăÔc lớp chất nhày trên bề măÔtđá, ở giai đoạn trưởng thành thức ăn chủ yếu của chúng là các loại rong biển.-Sinh trưởng: bào ngư sinh trưởng châÔm. Năm thứ nhất sinhtrưởng về kích thước, Năm thứ hai sinh trưởng về phần mềm, lớnhơn bốn tuổi là ngừng sinh trưởng. Bào ngư sinh trưởng đều,không thay đổi tỉ lêÔ sinh học theo thời gian, các yếu tố di truyền,thức ăn, … ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của bào ngư.-Sinh sản: Bào ngư chín lỗ là loài đơn tính,con cái thường cómàu xanh đen, con đực có màu vàng. Sinh sản hữu tính, thụ tinhngoài, conđực thường phóng tinh trước sau đó con cái sẽ đẻtrứng. Bào ngư đẻ trúng vào mùa nóng và nghỉ hoạt đôÔng sinh dụcvào mùa lạnh. Bào ngư thường đẻ vào lúc chiều tối hoăÔc rạngsáng, con cái sẽ đẻ trứng thành môÔt lớp màu xanh lá cây nhạt. Video về bào ngư c.Giá trị kinh tế-Bào ngư là loài hải sản quý có giá trị cao về kinh tế, Được coi là môÔttrong tám món “bát trân” dành cho vua chúa thời phong kiến.-Trong thịt bào ngư có chứa nhiều đạm, chất béo, vitamin B1 B2, khoángchất và nguyên tố vi lượng,… vì vâÔy bào ngư là môÔt món ăn vô cùng bổdưỡng.-Thịt bào ngư có thể dùng tươi chế biến thành nhiều món ăn có giá trịcao về dinh dưỡng đồng thời bào ngư có thể phơi khô để bảo quản.-Ngoài giá trị về dinh dưỡng bào ngư còn là môÔt vị thuốc đôÔc đáo trongĐông Tây y.-Theo Đông y có khả năng bổ âm, tăng khí, hạ nhiêÔt, tăng cường sinh lựccho nam giới, giúp sáng mắt, trị ho, khó tiêu. Ngoài ra vỏ bào ngư có chứacanxi cacbonat, magie, sắt, silic, photphat và clorua vì vâÔy vỏ bào ngư có thểdùng làm thuốc có vị măÔn tính hàn giúp hạ hỏa, trị nhức đầu, chóng măÔt,…-Bào ngư chứa các hợp chất có tác dụng diêÔt khuẩn có tên là Paolin I vàPaolin II. BÀo ngư là loài có giá trị kinh tế cao cần đầu tư và phát triển. IV. Kết luâ nÔ•Lớp thân mềm chân bụng có số loài phong phú, tính đa dạng cao,sinh sống tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau: sông, hồ, trên cạn,bùn lầy,…•Những loài thuôÔc thân mềm chân bụng có đăÔc điểm sinh thái đadạng, giá trị kinh tế cao. V. Tài liê Ôu tham khảo.••Bài giảng ĐôÔng vâÔt thủy sinhhttp://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2012/09/12/nghar_nua_i_ar_c_sa_n_ar_via_ttj_nam• https://timhieusinhhoc2.wordpress.com/category/dong-vat/nganh-than-mem/• http://kythuatnuoitrong.com/dac-diem-sinh-hoc-oc-huong/• http://ocnhoi.com/dac-diem-sinh-hoc-cua-oc-nhoi-pila-polita.html/•https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Bp_Ch%C3%A2n_b%E1%BB%A5ng [...]... có tên là Paolin I và Paolin II  BÀo ngư là loài có giá trị kinh tế cao cần đầu tư và phát triển IV Kết luâ n Ô • Lớp thân mềm chân bụng có số loài phong phú, tính đa dạng cao, sinh sống tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau: sông, hồ, trên cạn, bùn lầy,… • Những loài thuôÔc thân mềm chân bụng có đăÔc điểm sinh thái đa dạng, giá trị kinh tế cao V Tài liê Ôu... Giá trị kinh tế -Ốc nhồi là măÔt hàng thương phẩm có giá trị kinh tế cao, nguồn lợi thị trường lớn, được nhiều người ưa chuôÔng -Ốc nhồi có chứa nhiều lipit, Ca, vitamin B1,2 PP,… nên chúng là măÔt hàng được nhiều người ưa chuôÔng vì có thể chế biến thành nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao -Ngoài giá trị về dinh dưỡng, ốc nhồi còn có giá trị cao trong. .. nhiều công năng trong chữa bêÔnh nên ốc nhồi là môÔt nguồn có giá trị kinh tế cao, nếu đầu tư hiểu quả nguồn lợi mà ốc nhồi đem lại lợi vô cùng lớn Bào ngư a .Phân loại, phân bố -Tên khoa học: Haliotis -Phân loại: Ngành: Mollusca Lớp: Gastropoda Phân lớp: Prosopranchia BôÔ: Archaeogastropoda -Phân bố: Bào ngư có ở các nước ven bờ Tây, Nam Thái Bình Dương Ở trong nước,... màu vàng Sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài, conđực thường phóng tinh trước sau đó con cái sẽ đẻ trứng Bào ngư đẻ trúng vào mùa nóng và nghỉ hoạt đôÔng sinh dục vào mùa lạnh Bào ngư thường đẻ vào lúc chiều tối hoăÔc rạng sáng, con cái sẽ đẻ trứng thành môÔt lớp màu xanh lá cây nhạt Video về bào ngư c .Giá trị kinh tế -Bào ngư là loài hải sản quý có giá. .. Polita) a .Phân loại, phân bố -Phân loai: Ngành: Moullusca Lớp: Gastropodia Phân lớp: Prosopranchia BôÔ: Mesogastropodia -Phân bô: ốc nhồi phân bố ở các nước Lào, Ấn ĐôÔ, Nam Trung Quốc Ở ViêÔt Nam chúng sống ở ao hồ đòng ruôÔng ở cả đồng bằng, trung du và miền núi Sống ở các vùng nước tù đọng nơi có bùn bã hữu cơ nhiều b ĐăÔc điểm sinh học -Hình thái: Ốc nhồi là loài. .. loại rong biển -Sinh trưởng: bào ngư sinh trưởng châÔm Năm thứ nhất sinh trưởng về kích thước, Năm thứ hai sinh trưởng về phần mềm, lớn hơn bốn tuổi là ngừng sinh trưởng Bào ngư sinh trưởng đều, không thay đổi tỉ lêÔ sinh học theo thời gian, các yếu tố di truyền, thức ăn, … ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của bào ngư -Sinh sản: Bào ngư chín lỗ là loài đơn tính,con... và tại cuối của khe nứt trên lớp màng phía bên trái của bàò ngư -Tính ăn: Phụ thuôÔc vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cơ thể Ở giai đoạn ấu trùng dựa vào nguồn dinh dưỡng từ noãn hoàng của trứng, khi kết thúc giai đoạn ấu trùng thì ăn tảo san hô hoăÔc lớp chất nhày trên bề măÔt đá, ở giai đoạn trưởng thành thức ăn chủ yếu của chúng là các loại. .. cạnh trong Vỏ ốc có lớp canxi ở phía trong và lớp vỏ sừng màu xanh đen hay ánh vàng ở phía ngoài -Tâ âp tính: +Ốc nhồi có tâÔp tính vừa sống nổi vừa sống đáy, sống bám, di chuyển châÔm, phân bố không đều +Ốc nhồi có phổ thức ăn khá đa dạng, phương thức ăn đăÔc biêÔt.Thức ăn thường là các loại đôÔng vâÔt thủy sinh: bèo cây, rau muống, rong rêu bám ở nền đá và. .. dính vào đất đá, rễ bèo Khoảng cách đẻ giữa hai quả đầu là 3-4phuts sau đó dày hơn 1,5-2 phút Thời gian đẻ trứng có thể kéo dài từ 8-9 giờ  Ốc nhồi vừa sinh sản vừa tăng trưởng về khối lượng vầ kích thước do đó sức sinh sản cũng tăng Tuy nhiên, sức sinh sản của ốc nhồi tăng từ đầy mùa sinh sản đến giữa mùa sinh sản và giảm dần về cuối mùa sinh sản c Giá. .. hoăÔc nâu sẫm, MăÔt trong sáng bóng với lớp xà cừ láng bóng -Cấu tạo trong: Các cơ quan nội tạng bào ngư nằm trong vòng tròn bao quanh cơ chân Đây là các cơ quan của hệ thống tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và sinh sản Đầu và miệng của bào ngư nằm ngay gần lỗ mở mới nhất trên vỏ bào ngư Đường tiêu hóa cong về phía trái ra phía sau đỉnh nơi nó xoay lại và chạy dọc theo ...Đề tài: ĐăÔc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinh tế của môÔt số loài nhóm thân mềm chân bụng ( Gastropoda) Thành viên nhóm ĐăÔng Thị Lê Ngô Khánh Thùy... Lớp chân bụng chiếm tới gần 80% tổng số loài của động vật Thân mềm (có khoảng 90.000 loài) Hiện biết khoảng 75.000 loài sống và 15.000 loài hoá thạch Lớp chân bụng sống... Lớp thân mềm chân bụng có số loài phong phú, tính đa dạng cao, sinh sống tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau: sông, hồ, cạn, bùn lầy,… • Những loài thuôÔc thân mềm chân bụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinh tế của một số loài trong nhóm thân mềm chân bụng (gastropoda), Đặc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinh tế của một số loài trong nhóm thân mềm chân bụng (gastropoda), Đặc điểm sinh học, phân loại và giá trị kinh tế của một số loài trong nhóm thân mềm chân bụng (gastropoda), II. Đặc điểm sinh học, Ốc nhồi( Pila Polita), b.Đặc điểm sinh học, c.Giá trị kinh tế

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn