phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện bình tân, tỉnh vĩnh long giai đoạn 20092013

66 339 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 23:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN MỸ NGỌCPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCHCƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆNBÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN2009-2013LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Kinh tế họcMã số ngành: 52310101Tháng 8 năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN MỸ NGỌCMSSV: 4113915PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCHCƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆNBÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN2009-2013LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH: Kinh tế họcMã số ngành: 52310101CÁN BỘ HƯỚNG DẪNCAO MINH TUẤNTháng 8 năm 2014 LỜI CẢM TẠLuận văn này được thực hiên tại Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh,trường Đại học Cần Thơ. Để có thể hoàn thành đề tài luận văn này, em đãnhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của rất nhiều cá nhân và tập thể.Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường Đại học CầnThơ nói chung và các thầy cô khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh nóiriêng đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt cho em những kiến thức chuyên ngànhcùng với những kinh nghiệm thực tiễn quý báu làm hành trang để em vững tinbước vào đời. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Cao Minh Tuấn đã trựctiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình và tạo mọiđiều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiên luận văn. Xin gửi lời tri ânsâu săc nhất với những điều mà Thầy đã dành cho em.Em xin gửi lời tri ân đến Ban lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triểnnông thôn. Đặc biệt em xin cảm ơn chú Võ Văn Theo (trưởng phòng Nôngnghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Tân) và chú Nguyễn Văn Trí (cánbộ tổng hợp phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Tân) đãtạo điều kiện tốt cho em trong suốt quá trình thực tập. Hơn nữa em cũng xincảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Hữu Bình (cán bộ Chi cục thống kê huyệnBình Tân) cùng các cô, chú, anh, chị cán bộ nông nghiệp xã Thành Trung đãtích cực giúp đỡ em có thể thu thập đủ số liệu cho bài luận văn này.Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè, những người đã hỗ trợ em rấtnhiều trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình.Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa nhiều, chưasâu nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiếnđóng góp của Quý thầy cô và bạn bè để luận văn này được hoàn thiện và có ýnghĩa thực tế hơn.Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy Cô, Ban lãnh đạo và toàn thể cáccô, chú, anh, chị tại cơ quan được dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn thànhđạt trong công việc và trong cuộc sống.Xin chân thành cảm ơn!Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..Nguời thực hiệnNguyễn Mỹ Ngọci TRANG CAM KẾTTôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quảnghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứluận văn cùng cấp nào khác.Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..Người thực hiệnNguyễn Mỹ Ngọcii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................iii MỤC LỤCTrangChương 1: GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................. 11.1 Lý do chọn đề tài ...................................................................................... 11.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tài ................................................................. 11.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................. 21.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 31.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 31.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 31.3 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 41.4 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 41.4.1 Phạm vi không gian ............................................................................... 41.4.2 Phạm vi thời gian và đối tượng nghiên cứu ............................................ 41.4.3 Giới hạn đề tài ....................................................................................... 41.5 lược khảo tài liệu có liên quan .................................................................. 4Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 72.1 Phương pháp luận ..................................................................................... 72.1.1 Các khái niệm cơ bản ............................................................................ 72.1.1.1 Kinh tế nông nghiệp............................................................................ 72.1.1.2 Phát triển bền vững nông nghiệp ....................................................... 102.1.1.3 Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ......................... 102.1.1.4 Sự cần thiết việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp . 112.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 112.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 112.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 11Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN BÌNH TÂN VÀ THỰCTRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ...... 133.1 Giới thiệu khái quát về huyện Bình Tân.................................................. 133.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................... 13iv 3.1.1.1 Vị trí địa lí ........................................................................................ 133.1.1.2 Đặc điểm địa hình ............................................................................. 133.1.1.3 Khí hậu ............................................................................................. 143.1.1.4 Thủy văn .......................................................................................... 143.1.2 Tài nguyên thiên nhiên ........................................................................ 153.1.2.1 Tài nguyên đất .................................................................................. 153.1.2.2 Tài nguyên sinh vật ........................................................................... 153.1.3 Tiềm năng kinh tế ................................................................................ 163.1.3.1 Tiềm năng du lịch ............................................................................. 163.1.3.2 Những lĩnh vực kinh tế lợi thế .......................................................... 163.1.4 Dân số, lao động ................................................................................... 173.1.5 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp .. 173.1.5.1 Đường thủy....................................................................................... 173.1.5.2 Đường bộ.......................................................................................... 183.1.5.3 Điện, nước sinh hoạt ......................................................................... 183.1.5.4 Hạ tầng khác ..................................................................................... 293.1.6 Căn cứ văn bản chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ....................... 193.2 Thực trạng kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân .................................... 20Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINHTẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH TÂN .......................................... 234.1 Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013............................................................................................ 234.1.1 Nội bộ ngành nông nghiệp ................................................................... 244.1.1.1 Nội bộ ngành trồng trọt ..................................................................... 244.1.1.2 Nội bộ ngành chăn nuôi .................................................................... 324.1.2 Nội bộ ngành thủy sản ......................................................................... 354.2 Đánh giá chung về chuyển dịch .............................................................. 374.2.1 Thành tựu ............................................................................................ 374.2.2 Hạn chế, những vấn đề đặt ra cần giải quyết ........................................ 37v Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤUKINH TẾ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN BÌNH TÂN THEOHƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁPCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆNBÌNH TÂN TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................... 415.1 Những giải pháp tổng thể thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp Bình Tân theo hướng phát triển bền vững ......................................... 415.1.1 Qui hoạch, bố trí lại sử dụng đất nông nghiệp ...................................... 415.1.2 Giải pháp về lao động nông nghiệp ...................................................... 425.1.3 Giải pháp về thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa ............................. 425.1.4 Giải pháp về phát triển và hoàn thiện tổ chức sản xuất, chế biến và dịchvụ tiêu thụ .................................................................................................... 435.2 Giải pháp chuyển dịch nội bộ kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới..... 435.2.1 Giải pháp phát triển nông nghiệp ......................................................... 435.2.2 Giải pháp phát triển trồng trọt .............................................................. 445.2.2.1 Giải pháp phát triển cây lúa .............................................................. 445.2.2.2 Giải pháp phát triển cây ăn trái ......................................................... 455.2.2.3 Giải pháp phát triển cây màu ............................................................ 455.2.3 Giải pháp phát triển chăn nuôi ............................................................. 465.2.4 Giải pháp phát triển thủy sản ............................................................... 47Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 486.1 Kết luận .................................................................................................. 486.2 Kiến nghị ................................................................................................ 49TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 51PHỤ LỤC .................................................................................................... 53vi DANH SÁCH BẢNGTrangBảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân 2009-2013 ..21Bảng 4.1: Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản Bình Tân giai đoạn 2009-2013......... 23Bảng 4.2: Cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi , dịch vụ Bình Tân giai đoạn 20092013 .............................................................................................................. 24Bảng 4.3: Cơ cấu nội bộ ngành trồng trọt huyện Bình Tân giai đoạn 20092013 .............................................................................................................. 25Bảng 4.4: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa, bắp Bình Tân giai đoạn 20092013 .............................................................................................................. 25Bảng 4.5: Diện tích, năng suất và sản lượng khoai lang huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013............................................................................................. 27Bảng 4.6: Biến động về diện tích và sản lượng cây công nghiệp hàng nămhuyện Bình Tân giai đoạn 2009-2013 ............................................................ 30Bảng 4.7: Biến động diện tích và sản lượng của cây ăn quả Bình Tân 20092013 .............................................................................................................. 32Bảng 4.8: Giá trị sản xuất nội bộ ngành chăn nuôi Bình Tân giai đoạn 20102013 .............................................................................................................. 33Bảng 4.9: Biến động đàn gia súc gia cầm Bình Tân giai đoạn 2009-2013 ...... 34Bảng 4.10: Biến động cơ cấu nội bộ ngành thủy sản huyện Bình Tân 20092013 .............................................................................................................. 35Bảng 4.11: Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013............................................................................................. 36vii DANH SÁCH HÌNHTrangHình 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo huyện Bình Tân 2009-2013 .................................... 28viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTPNN & PTNT :Phòng nông nghiệp và phát triển nông thônPTBV:Phát triển bền vữngNN:Nông nghiệpGTSX:Giá trị sản xuấtTr.đ:Triệu đồngWTO:Tổ chức thương mại thế giớiQĐ-UBND:Quyết định Ủy ban nhân dânNĐ-CP:Nghị định Chính phủNQ-HĐND:Nghị quyết Hội đông nhân dânĐBSCL:Đồng bằng sông Cửu Longix CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU CHUNG1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1.1.1 Sự cần thiết hình thành đề tàiLà một huyện mới được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện BìnhMinh thuộc tỉnh Vĩnh Long năm 2007 (theo Nghị định 125/2007/NĐ-CP củachính phủ ngày 31/07/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện BìnhMinh để thành lập huện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long), Bình Tân được xem nhưvùng rốn lũ của huyện Bình Minh cũ. Tuy nhiên từ khi ra đời chính quyền nơiđây rất chú trọng công tác thủy lợi, nâng cấp và gia cố đê bao, tạo điều kiệnphát triển kinh tế nông nghiệp bắt kịp với tốc độ phát triển của các huyện rađời trước.Bình Tân là vùng chuyên canh rau màu trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long,người dân nơi đây có tập quán trồng lúa nước và hoa màu với diện tích đấtnông nghiệp 12.598 ha. Nông nghiệp huyện Bình Tân được xác định là cơ sởđể phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một trongnhững vấn đề ưu tiên hàng đầu. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theohướng luân canh hoa màu trên đất lúa nhằm phát huy đầy đủ lợi thế so sánh vềtiềm năng đất đai khí hậu, kinh nghiệm truyền thống cùng với quá trình thúcđẩy việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào trong sản xuất để tạora năng suất cao, phẩm chất tốt giá thành cạnh tranh trên thị trường là mộtđịnh hướng lớn cho vấn đề cần quan tâm.Trong đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tháng 7 năm 2009 củahuyện đã nêu ra mục tiêu chung là tăng giá trị cây trồng vật nuôi trên cùng đơnvị diện tích, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Qua cácnăm thực hiện huyện đã có những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong cơcấu nội bộ ngành nông nghiệp. Theo thống kê của phòng nông nghiệp và pháttriển nông thôn huyện, Bình Tân đang đi đúng hướng với việc chuyển đổi câytrồng, vật nuôi thời gian qua mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên 95% diện tíchcây hàng năm khép kín thủy lợi, đảm bảo đầy đủ lượng nước tưới tiêu. Toànhuyện có 5 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 2 hợp tác xã sản xuất rau antoàn đảm bảo khá tốt tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đến cuối năm 2013,diện tích trồng 3 vụ lúa trong năm của huyện chỉ còn 3.500 ha, chiếm 36,45%diện tích trồng cây hàng năm. Cơ giới hóa trong sản xuất được đầu tư, gópphần đáng kể vào sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện chuyển dịchvẫn còn những hạn chế về trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật, một vài tiêu1 chuẩn về nông sản vẫn chưa được đáp ứng, yếu kém khâu quảng bá thươnghiệu. Vấn đề đặt ra là để chuyển dịch theo một cơ cấu kinh tế nông nghiệpđem lại hiệu quả cả về năng suất lẫn chất lượng loại bỏ những hạn chế và vẫnbền vững trong tương lai. Như vậy cần định hướng và điều chỉnh như thế nàođể hướng tới một cơ cấu có hiệu quả cao.Nhận thức được vấn đề đáng quan tâm trên nên tôi chọn đề tài “Phântích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân,tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2013” để đưa ra các giải pháp mang tính thựctiễn và những định hướng cho nền nông nghiệp Bình Tân trong thời gian sắptới. Hy vọng rằng luận văn này sẽ xem xét, đánh giá tổng quan hiện trạng cơcấu kinh tế nông nghiệp, suy ngẫm và góp thêm góc nhìn về phương hướng cơbản cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân.1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn Căn cứ khoa họcNgày nay khoa học công nghệ đã khẳng định được vai trò của mìnhtrong nhiều lĩnh vực và nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Cũng như các quốcgia khác trên thế giới, nước ta cũng phải công nhận khoa học công nghệ đã cótác động tích cực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,Nếu như trước đây, đất đai và lao động là hai yếu tố chủ yếu tác động đến tăngtrưởng kinh tế nông nghiệp thì khi đất đai được toàn dụng thì vốn và khoa họccông nghệ là hai yếu tố nổi lên hàng đầu.Những tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi như công nghệ thụtinh nhân tạo, lai tạo giống, chuyển phôi giúp cải tạo đàn gia súc, gia cầm vềnăng suất cũng như chất lượng thịt. Trong trồng trọt việc lai, ghép nhữnggiống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, chăm sóc ở nước ta đã tạo ranhững giống cây trồng, rau màu có khả năng kháng bệnh và phẩm chất ngonhơn. Bên cạnh đó công nghệ sau thu hoạch và công nghệ chế biến từ nôngnghiệp và thủy sản. Nhờ đó mà chất lượng hàng nông sản nước ta cụ thể lànông sản Bình Tân ngày càng nâng cao và có chỗ đứng trên thị trường cảtrong và ngoài nước. Được thừa hưởng những thành tựu về khoa học côngnghệ, từ khi ra đời đến nay huyện Bình Tân có lợi thế chọn lọc về công nghệphù hợp để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theohướng ngày càng hợp lý hơn. Căn cứ thực tiễnBình Tân nằm hướng Tây Bắc đối diện Khu công nghiệp Trà Nóc vàTrung tâm TP Cần Thơ thuận lợi giao thương. Được thiên nhiên ưu đãi, với2 khí hậu ôn hòa và dọc theo sông Hậu, Bình Tân còn có nguồn nước ngọtquanh năm thuận tiện sản xuất nông nghiệp, phát triển nhất là cây màu, câylúa theo hướng công nghiệp chuyên canh, luân canh và nuôi thủy sản.Sự chỉ đạo hướng dẫn tận tình và sự xác định đúng đắn đường lối chuyểnđổi của các cấp ban ngành huyện đã góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấukinh tế giành được những thành công bước đầu. Ngoài thế mạnh chuyển dịchkhoai lang, Bình Tân đang đẩy mạnh chuyển dịch cây bắp, mè, hành. Ở nhiềuđịa phương cũng hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung như xãMỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng chuyên lúa; Thành Đông, ThànhTrung, Tân Thành, Thành Lợi chuyên khoai lang, sản xuất mè; Tân Bình, TânQuới sản xuất rau cải,… Xác định thủy lợi là khâu then chốt trong sản xuất, từnăm 2008- 2013, Nhà nước và nhân dân đầu tư gần 270 tỷ đồng để thực hiệnnạo vét nâng cấp nhiều công trình thủy lợi phục vụ chuyển dịch sản xuất nôngnghiệp.Đồng thời người dân nơi đây là lực lượng lao động dồi dào, yêu nghềnông, cần cù, chịu khó ham học hỏi tiếp thu khoa học kỹ thuật là một thếmạnh góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện.1.2 Mục tiêu nghiên cứu1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyệnBình Tân giai đoạn 2009-2013, so sánh hiệu quả đạt được, tìm ra những hạnchế nhằm đề xuất những giải pháp chung và những định hướng cho nôngnghiệp Bình Tân trong thời gian tới.1.2.2 Mục tiêu cụ thểMục tiêu 1: hệ thống hóa, tổng quan có chọn lọc cơ sở lý luận và thựctiễn liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.Mục tiêu 2: sơ lược tình hình kinh tế nông nghiệp Bình Tân qua cácngành như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; phân tích tình hình chuyển dịchtrong nội bộ ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và so sánh hiệu quả của mộtvài mô hình luân canh màu, chuyên canh khoai lang và mô hình canh tác cũtrên địa bàn huyện.Mục tiêu 3: đưa ra những định hướng, giải pháp cho việc thực hiệnchuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bình Tân trong thời gian tới và một sốgiải pháp tổng thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bềnvững.3 1.3 Câu hỏi nghiên cứuNhững cơ sở lí luận nào có liên quan đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinhtế nông nghiệp?Thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bình Tân như thế nào? Chuyểndịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã đem lại hiệu quả như thế nào cho các nộibộ ngành nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản?Những giải pháp nào được đề xuất để khắc phục hạn chế và nâng caohiệu quả sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới?1.4 Phạm vi nghiên cứu1.4.1 Phạm vi không gianĐề tài được nghiên cứu trong phạm vi huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long,cụ thể là nghiên cứu cơ cấu nông – lâm – thủy sản của huyện.1.4.2 Phạm vi thời gian và đối tượng nghiên cứuSố liệu của đề tài được thu thập từ năm 2008 đến năm 2013.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là 3 ngành chính của nông nghiệp:Trồng trọt: cây lương thực, cây ăn trái, rau màu một số loại cây khác; chănnuôi: gia súc, gia cầm; thủy sản: đánh bắt và nuôi trồng.1.4.3 Giới hạn đề tàiĐề tài phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp củahuyện là cơ cấu nông – lâm – thủy sản, trong đó ngành nông nghiệp đượcphân tích trên hai lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp không được đềcập trong đề tài vì Bình Tân hầu như không có hoạt động sản xuất lâm nghiệpcòn thủy sản được đề cập trên hai lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng.1.5 Lược khảo tài liệu có liên quanNguyễn Như Triển (2012), đề tài “Thực trạng và định hướng chuyểndịch cơ cấu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, tham luận, trung tâmnghiên cứu kinh tế miền Nam. Bài viết đã tập trung đi sâu đánh giá thực trạngchuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồngthời phân tích và đưa ra một số nhận định, định hướng, một số khâu đột phátrong chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.Vũ Văn Nâm (2002), đề tài “Phát triển nông nghiệp bền vững ở ViệtNam”, luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn đãtrình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững,4 kinh nghiệm xây dựng và phát triển nông nghiệp của một số quốc gia trên thếgiới, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đánh giá đượcvai trò của nền nông nghiệp phát triển theo xu hướng bền vững đối với quátrình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Luận văn cũng đãđưa ra những định hướng và giải pháp tích cực cho ngành nông nghiệp: làmtốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp, huy động và sử dụng có hiệuquả các nguồn lực, các giải pháp về khoa học công nghệ và sự hỗ trợ từ phíanhà nước nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong nhữngnăm tiếp theo.Bùi Thị Nguyệt Minh (2008), luận văn tốt nghiệp, thực hiện đề tài “Đánhgiá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giải pháp phát triểntrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu chung của đềtài là phân tích và đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệptrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, qua đó đề xuất những giải pháp để đẩy nhanh hơnnữa tốc độ chuyển dịch, khuyến cáo và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất cóhiệu quả. Một số phương pháp được sử dụng thực hiện đề tài là phương phápphân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh tuyệt đối vàtương đối, phương pháp biểu đồ, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất,thống kê mô tả, phương pháp hồi quy tương quan, phương pháp phỏng vấnchuyên gia, tham khảo và tổng hợp ý kiến chuyên gia cũng được sử dụng. Tấtcả để tập trung đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vàđưa ra giải pháp cho ngành nông nghiệp Sóc trăng trong thời gian tới. Đề tàihệ thống hóa được cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệpmột cách đầy đủ và khoa học. Đề tài cũng đã đánh giá chuyển dịch cơ cấukinh tế nông nghiệp trong thời gian qua là phù hợp với điều kiện tự nhiên,tiềm năng lợi thế của tỉnh Sóc Trăng cho nên quá trình thực hiện chuyển dịchcơ cấu đang phát triển đúng hướng. Những giải pháp được đưa ra gắn với thựctrạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhằm phát huy thế mạnh và khắc phụcmột số hạn chế còn tồn tại trong quá trình chuyển dịch. Đây cũng là đóng gópmang tính thực tiễn cao.Lê Thị Bích Trâm (2011), luận văn tốt nghiệp, thực hiện đề tài: “Phântích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Tỉnh Vĩnh Long”,trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu chung của đề tài là phân tích tình hình cơcấu kinh tế của tỉnh qua các năm 2001-2007, so sánh hiệu quả đạt được từ việcchuyển dịch nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tếnông nghiệp trong thời gian tới và các giải pháp tổng thể chuyển dịch cơ cấukinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Đề tài đã sử dụng phương pháp5 thống kê mô tả để mô tả thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó đánhgiá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.Sau đó dùng phương pháp so sánh số tương đối tuyệt đối để phân tích hiệu quảsản xuất của một số mô hình luân canh lúa màu với mô hình cũ. Từ đó chỉ ranhững giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong quá trình chuyển dịchcơ cấu sản xuất nông nghiệp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất.6 CHƯƠNG 2PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN2.1.1 Các khái niệm cơ bản2.1.1.1 Kinh tế nông nghiệpa) Nông nghiệpLiên quan đến trồng trọt và chăn nuôi, nông nghiệp được định nghĩa lànghệ thuật và khoa học của cây trồng và vật nuôi cho thực phẩm đáp ứng đượcnhu cầu của con người hoặc cho lợi ích kinh tế. Định nghĩa này mô tả nôngnghiệp là cả một nghệ thuật và khoa học bao gồm các lĩnh vực chuyên ngành,nó có hai lĩnh vực chính trồng trọt gồm có cây trồng và chăn nuôi gồm có vậtnuôi. Mục đích cuối cùng của nông nghiệp là đáp ứng được nhu cầu và phụcvụ lợi ích kinh tế của con người (Ben G. Bareja, 2014).Nông nghiệp là nâng cao hệ thống các loài cây hữu ích và chăn nuôi dướisự quản lý của con người (Rimando, 2004, p.1).Nông nghiệp là sự phát triển của cả thực vật và động vật cho nhu cầu conngười (Allbelanosa et al., 1987, p.238).Nguyễn Minh Châu (2002) trong giáo trình kinh tế nông nghiệp đã địnhnghĩa nông nghiệp theo nghĩa hẹp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Ngànhtrồng trọt và chăn nuôi lại được phân ra thành những ngành nhỏ hơn, cácngành đó có mối quan hệ mật thiết với nhau và cùng hợp thành ngành sản xuấtnông nghiệp; nông nghiệp theo nghĩa rộng là tổng hợp các ngành sản xuất gắnliền với các quá trình sinh học (đối tượng sản xuất là những cơ thể sống) gồmnông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.b) Kinh tế nông nghiệpKinh tế nông nghiệp bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp làlĩnh vực sản xuất vật chất nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về lươngthực, thực phẩm cho nhân dân, làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp vàlàm nguồn hàng cho xuất khẩu.Theo nghĩa rộng: kinh tế nông nghiệp là tổng thể kinh tế bao gồm cácngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.Theo nghĩa hẹp: kinh tế nông nghiệp là tổng thể kinh tế bao gồm kinh tếngành trồng trọt và chăn nuôi.7 c) Cơ cấu kinh tế nông nghiệpCơ cấu kinh tế nông nghiệp là một tổng thể bao gồm các mối tương quangiữa lực lượng sản xuất thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong khoảngthời gian và điều kiện kinh tế xã hội cụ thể.Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiều nhân tố đadạng và phức tạp có thể phân thành các nhóm nhân tố sau:Nhóm nhân tố tự nhiên: trước hết đó là điều kiện đất đai, thời tiết, khíhậu có ý nghĩa to lớn với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Kinh tế nông nghiệpgắn với điều kiện tự nhiên chặt chẽ, nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ chonăng suất cao và ngược lại.Nhóm nhân tố về kinh tế và tổ chức: trong đó các vấn đề về thị trường vàcác nguồn lực đóng vai trò hết sức quan trọng. Hệ thống chính sách kinh tế vĩmô của nhà nước có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và chuyển dịch cơ cấukinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng. Chính sách phát triển kinhtế hàng hóa và chính sách khuyến khích xuất khẩu đã tạo điều kiện để pháttriển nền nông nghiệp đa canh, hình thành vùng sản xuất chuyên môn hóa vớiquy mô ngày càng lớn.Nhóm nhân tố về kĩ thuật: tác động mạnh mẽ đến việc hình thành vàchuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nó mở ra những triển vọng to lớntrong việc áp dụng những công nghệ mới vào canh tác, chế biến và bảo quảnnông sản nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để có thể hòa nhậpvào thị trường thế giới.d) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệpKhái niệm chuyển đổi cơ cấu kinh tế là các thay đổi về cơ cấu kinh tế vàthể chế cần thiết cho sự tăng trưởng liên tục của tổng sản phẩm quốc dân(GDP), bao gồm sự tích luỹ của vốn vật chất và con người, thay đổi nhu cầu,sản xuất, lưu thông và việc làm. Ngoài ra còn các quá trình kinh tế xã hội kèmtheo như đô thị hoá, biến động dân số, thay đổi trong việc thu nhập. Khái niệmchuyển đổi cơ cấu kinh tế được sử dụng đồng nghĩa với cụm từ chuyển dịchcơ cấu kinh tế được một số tài liệu nghiên cứu khác sử dụng, về bản chất chỉsự thay đổi trong cơ cấu kinh tế (H. Chenery,1988).Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào việc chuyểnđổi cơ cấu của cả nền kinh tế.Đào Thế Anh và các cộng sự (2003) trong “Luận cứ khoa học củachuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn: hiện trạng và các yếu tố tácđộng ở Việt Nam” đã nêu quan niệm của đề tài về khái niệm chuyển đổi cơ8 cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn là sự thay đổi tỉ lệ về mặt lượng giữacác thành phần, các yếu tố và các bộ phận hợp thành nền kinh tế nông nghiệptheo xu hướng nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có thể diễnra theo hai cách tự phát và tự giác.Chuyển dịch tự phát: là quá trình kinh tế nông nghiệp chuyển dịch khôngtheo một xu hướng, mục tiêu định trước mà là chuyển dịch phụ thuộc vào tácđộng của quy luật và điều kiện kinh tế khách quan.Chuyển dịch tự giác: là sự chuyển dịch theo định hướng, mục tiêu sẵn cócả về lượng và chất, là sự chuyển dịch có sự can thiệp, có tác động của conngười nhằm thúc đẩy, định hướng cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo xu hướngcó lợi và hiệu quả hơn.Trên cơ sở đó, các nội dung chính của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinhtế nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới được xác định là :- Tăng năng suất cây lương thực để giải quyết an ninh lương thực và xoáđói giảm nghèo.- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển cây thức ăn gia súc nhằm pháttriển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hoá cây hàng hoá như rau, cây ănquả, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày phục vụ thị trườngtrong nước và đa dạng hoá xuất khẩu.- Thúc đẩy đa dạng hoá cây trồng và đa dạng hoá nội ngành thông quachế biến ở các vùng chuyên môn hoá gặp rủi ro cao như ĐBSCL, Tây nguyênnhằm ổn định hệ thống sản xuất của hộ nông dân. Phát triển công nghiệp chếbiến nông sản nhằm thúc đẩy quá trình đa dạng hoá nội ngành.Các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp được đề ralà:- Sự đa dạng hóa của các ngành trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.- Tăng trưởng giá trị sản xuất và cơ cấu của các ngành hàng trong nông lâm - ngư nghiệp.- Năng suất đất đai, năng suất lao động nông nghiệp.9 2.1.1.2 Phát triển bền vững nông nghiệpa) Phát triển bền vữngPhát triển bền vững (PTBV) là một khái niệm nhằm định nghĩa một sựphát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải đảm bảo sự tiếp tục phát triểntrong tương lai xa.Ủy ban môi trường và phát triển thế giới (WCED)( 1987), trong báo cáo“Tương lai chung của chúng ta” đưa ra khái niệm: “PTBV là sự phát triểnnhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người, nhưng không tổn hại tới sựthỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai”PTBV là sự phát triển mà trong đó các giá trị kinh tế, xã hội và môitrường luôn luôn tương tác với nhau trong suốt quá trình quy hoạch, phân bốlợi nhuận công bằng giữa các tầng lớp trong xã hội và sự khẳng định các cơhội cho sự phát triển kế tiếp duy trì một cách liên tục cho các thế hệ mai sau”(Soubbotina, 2005).Quan điểm PTBV đã được phát triển trong các văn kiện đại hội X củaĐảng cộng sản Việt Nam năm 2006: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môitrường, bảo đảm sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiênnhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”.b) Phát triển bền vững trong nông nghiệpTừ phát triển bền vững có thể hiểu phát triển bền vững trong nôngnghiệp là phát triển nền nông nghiệp thỏa mãn được các yêu cầu của thế hệhiện nay, mà không giảm khả năng ấy với các thế hệ mai sau có nghĩa là nềnnông nghiệp không những cho phép các thế hệ hôm nay khai thác tài nguyênthiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn duy trì được khả năng ấy cho các thế hệmai sau.2.1.1.3 Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệpCơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân là cơ cấu nông nghiệp vàthủy sản, trong đó nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Chuyển dịch cơ cấu kinhtế của huyện trong điều kiện ngày nay thực chất là chuyển dịch từ nông thônthuần sang nông thôn đa dạng hóa ngành nghề, trong nông nghiệp xây dựngnhiều mô hình sản suất đa dạng về cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt trong lĩnh vựctrồng trọt là ngành mũi nhọn, có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét nhất là sự đangdạng hóa cây trồng trên đất nông nghiệp như một đột phá đem lại hiệu quảkinh tế cao cho huyện.10 2.1.1.4 Sự cần thiết việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệpSản xuất nông nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu củacon người do đó sản xuất nông nghiệp ở mỗi vùng chịu tác động mạnh mẽ củanhu cầu thị trường, thị hiếu, sức mua, chẳng những chịu sự tác động trực tiếpcủa thị trường trong nước mà còn chịu ảnh hưởng cạnh tranh của sản phẩmngoại nhập. Cùng tố độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập và sức mua của tầng lớpdân cư cũng tăng lên tương ứng, mức sống được nâng lên, mặt tích cực là tácđộng kích thích các ngành sản xuất nông nghiệp phải tăng trưởng nhanh đểkhông chỉ đáp ứng về mặt số lượng và chất lượng do nhu cầu tiêu dùng đãtăng rất cao. Chính những đòi hỏi này đã đòi hỏi về mặt hàng nông sản đã đặtra yêu cầu bức xúc phải điều chỉnh nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp.2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.2.1 Phương pháp thu thập số liệuSố liệu được thu thập là số liệu thứ cấp, được lấy từ niên giám thống kê,báo cáo nông nghiệp hằng năm của phòng nông nghiệp huyện. Bên cạnh đó làmột số nhận định, đánh giá của các nhà chuyên môn, quản lý nông nghiệp vàcác thông tin khác trên sách báo, tạp chí, internet.2.2.2 Phương pháp phân tích số liệuĐối với mục tiêu nghiên cứu 1: sử dụng phương pháp thu thập, tổng hợpvà xử lý tài liệu. Trên cơ sở tiến hành thu thập, tham khảo tài liệu có liên quan,từ đó có chọn lọc tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu đó để xây dựng cơ sởlý luận cho việc nghiên cứu cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệphuyện Bình Tân.Đối với mục tiêu nghiên cứu 2: sử dụng phương pháp thống kê mô tảthực trạng kinh tế nông nghiệp: giá trị sản xuất, sản lượng, diện tích. Dùngphương pháp so sánh tương đối tuyệt đối để phân tích, đánh giá chuyển dịchkinh tế nông nghiệp huyện; phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất của cácmô hình luân canh so với các mô hình cũ dựa trên các chỉ số tài chính trên 1ha đất canh tác. Trong đó có sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyểndịch cơ cấu nông nghiệp.Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đượcsử dụng như sau:Nguyễn Sinh Cúc (2003) trong “Nông nghiệp nông thôn Việt Nam thờikỳ đổi mới” đã viết: về mặt lý thuyết hiệu quả kinh tế được đo lường bằng sự11 so sánh giữa kết quả sản xuất kinh doanh với chi phí để tạo ra kết quả đó. Ápdụng nguyên tắc đó có thể tính toán các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanhvà chi phí như sau:Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh:+ Chỉ tiêu giá trị: giá trị sản xuất+ Chỉ tiêu hiện vật: sản lượngChỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh: chi phí vật chất, chi phí laođộng, vốn đầu tư.Ngoài ra còn có các chỉ tiêu sau: năng suất lao động, năng suất cây trồng,thu nhập bình quân.Về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất:+ Tỷ lệ thu nhập/chi phí: một đồng chi phí đầu tư sẽ thu được bao nhiêuđồng thu nhập nhằm xác định hiệu quả khai thác sử dụng vốn trên đơn vị đấtcanh tác.+ Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí: để đo lường hiệu quả sử dụng một đồng chi phíbỏ ra tức là một đồng chi phí bỏ ra thì sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuậnnhằm đánh giá hiệu quả đầu tư của các mô hình. Nó cho biết lợi nhuận trongquá trình sản xuất mà người nông dân có thể nhận được từ việc đầu tư vào cácmùa vụ của mình.+Tỷ lệ lợi nhuận/thu nhập: là chỉ số cho biết hiệu quả của một đồng thunhập đồng thời đánh giá hiệu quả của người nông dân trong thu hoạch nhằmxác định khả năng sinh lời từ hoạt động sản xuất.Đối với mục tiêu nghiên cứu 3: chỉ ra một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả sản xuất trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp củahuyện dựa trên kết quả đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.12 CHƯƠNG 3GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN BÌNH TÂN VÀ THỰCTRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN BÌNH TÂN3.1.1 Điều kiện tự nhiên3.1.1.1 Vị trí địa líHuyện Bình Tân là huyện mới thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giớihành chính huyện Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, có vị trí nằm ở phía TâyBắc của tỉnh Vĩnh Long, Đông giáp huyện Bình Minh và Tam Bình, Phía Tâynằm đối diện với khu công nghiệp Trà Nóc và trung tâm thành phố Cần Thơ-làtrung tâm kinh tế lớn Đồng bằng sông Cửu Long. Nam Bình Tân giáp sôngHậu, con sông là tuyến giao thương huyết mạch góp phần thúc đấy kinh tếvùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí này thuận lợi để mở rộng giaothương cả đường thủy lẫn đường bộ. Do đó nếu phát huy đúng mức lợi thế vềvị trí này sẽ giúp Bình Tân nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệuquả.Bình Tân có diện tích tự nhiên là 158 km2. Có quy mô nhỏ nhất trong cáchuyện của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích đất nông nghiệp là 12.598 ha, chiếmkhoảng 79,70% diện tích tự nhiên. Trong đó đất nông nghiệp được chia thành:đất canh tác cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cỏ, đất nuôi trồngthủy sản. Loại đất ở đây là đất phù sa màu mỡ. Đa số nằm trong vùng ngậpnước thích hợp cho trồng lúa nước, nhờ chú trọng công tác đê bao mà nôngdân Bình Tân đã chủ động được nguồn nước để luân canh tác hoa màu, cácloại cây ăn trái, nuôi trồng thuỷ sản.3.1.1.2 Đặc điểm địa hìnhĐịa hình huyện Bình Tân nhìn chung là dạng địa hình khá bằng phẳngvới độ dốc nhỏ hơn 2o cùng với sự chi phối của thủy triều trên sông là yếu tốthuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vùng cao nhất phânbố ven con sông Hậu ít ngập lũ thích hợp cho giao thông, các hoạt động côngnghiệp, đô thị, khu dân cư và thích hợp việc trồng cây ăn trái, lúa, màu, các cơsở tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ. Đa số địa hình nằm trong vùng có cao trìnhthấp, chịu ảnh hưởng lũ lụt, phân bố dân cư ít, trong điều kiện quản lý nước tốtthì đây là vùng thích hợp với sản xuất lúa nước, khoai lang và các loại rau màukhác.13 3.1.1.3 Khí hậuBình Tân có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ tương đối cao và bức xạdồi dào. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 25-28oC, cao nhất 36,7oC, thấp nhất18oC nhưng thời gian duy trì ở mức này không dài và không ảnh hưởng nhiềuđến cây trồng. Bức xạ nhiệt bình quân trong ngày có 7,5 giờ nắng. Bức xạtháng 6.630 kcal/cm2, năm 79.560 kcal/cm2. Điều kiện nhiệt độ và bức xạthuận lợi tạo nên lợi thế nhiệt đới cho phép sản xuất các loại đặc sản để xuấtkhẩu.Độ ẩm trung bình năm của huyện là 85%. Thời tiết trong năm chia làmhai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 nămtrước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm.Lượng mưa trung bình là 1.640mm/năm, phân bố không đều trong năm chủyếu từ tháng 5 đến tháng 11 dương lịch. Bắt đầu mưa từ 12 đến 15/5 và kếtthúc mùa mưa từ 4 đến 3/11. Có hai mùa gió chính trong năm gió Đông Bắcthổi từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau và gió Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 9.Huyện Bình Tân hầu như không có bão, chỉ chịu ảnh hưởng của bão và ápthấp nhiệt đới từ Biển Đông tập trung vào mùa mưa chủ yếu là từ tháng 4 đếntháng 10 hàng năm.Với kiểu khí hậu như trên, Bình Tân là nơi có điều kiện khí hậu ưu đãikhông khắc nghiệt tạo điều kiện tốt cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiênlượng mưa tập trung nhiều vào mùa mưa kết hợp với triều cường dễ tạo ra cácđợt lũ gây ảnh hưởng lớn cho sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp, đặcbiệt là đối với các xã ven sông Hậu.3.1.1.4 Thủy vănĐịa bàn huyện chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển Đông,những vùng ven sông Hậu cùng với mạng lưới sông ngòi phân bố đều khắpcác xã với hệ thống thủy lợi được đầu tư tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việccung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Hệ thống sông rạch phong phú vớichế độ thủy văn bán nhật triều còn là tiềm năng lớn để phát triển giao thông.Đặc điểm thuận lợi của huyện đó là nằm trong vùng nước ngọt quanhnăm, hệ thống kênh rạch khá dày, khả năng tải lượng nước lớn đây là một lợithế để Bình Tân có thể khai thác nguồn nước mặt đối với phát triển thủy sảncũng như trồng trọt và chăn nuôi. Có thể khai thác kết hợp thâm canh, tăng vụ,cải tạo đất nơi đây trồng cây lâu năm trồng hoa màu với lượng lớn và trở thànhthế mạnh của nông nghiệp huyện.14 Tuy nhiên do có vị trí nằm dọc theo tuyến sông Hậu nên vào nhữngtháng mùa lũ phần lớn diện tích các xã như Tân Lược, Tân Quới, Thành Lợithường bị ngập lũ gây nhiều thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của huyện.3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên3.1.2.1 Tài nguyên đấtTheo thống kê về thổ nhưỡng, phần lớn đất Bình Tân là loại đất phù sa,đặc biệt là loại đất phù sa mới thích hợp với nhiều loại cây trồng và diện tíchlà: đất trồng cây hàng năm 9.667 ha chiếm 76,73% diện tích đất nông nghiệp,trong đó: đất lúa là 9.267 ha, đất trồng cây hàng năm khác là 400 ha, đất trồngcây lâu năm 2.668 ha, đất nuôi trồng thủy sản 263 ha. Ngoài ra huyện còn tồntại nhóm ít đất phèn gây khó khăn cho sự phát triển cây trồng, nuôi thủy sảncần phải cải tạo trước khi canh tác.3.1.2.2 Tài nguyên sinh vậtHệ động thực vật phong phú, đa dạng có nhiều loại quý hiếm. Thảmthực vật chủ yếu là cây ngắn ngày và cây dài ngày. Cây ngắn ngày chủ yếu làcây lúa nước, và các loại hoa màu phân bố khắp toàn huyện. Cây lúa tỏ ra rấtthích hợp với điều kiện thiên nhiên nơi đây, nó đã, đang và sẽ phát triển mạnhở nơi đây. Bên cạnh lúa nước, Bình Tân nổi tiếng với cây màu khoai lang. Cónhiều loại: khoai trắng, khoai sữa, khoai tím Nhật, khoai bí đỏ,… Tuy nhiênnổi bật nhất là khoai tím Nhật với thương hiệu “Khoai tím Bình Tân” rất nổitiếng. Thổ nhưỡng thích hợp đã tạo điều kiện cho khoai lang phát triển tốt đạtnăng suất và chất lượng cao. Khoai lang tím cũng là đặc sản mà không nơi nàocó chất lượng như Bình Tân và đây cũng là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu, tuynhiên chưa đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cao cho huyện vì đa số làxuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch cho thương lái Trung Quốc, giá cả khôngổn định.Tập đoàn cây dài ngày ở Bình Tân gồm có: cây dừa, chuối, xoài, nhãn,mận, ổi, cam, quýt, chanh,… tuy quy mô nhỏ, chưa nổi tiếng như các huyệnkhác trong tỉnh nhưng cho thấy cây dài ngày ở Bình Tân là rất đa dạng.Hệ động vật cũng rất phong phú: heo, trâu, bò, gà, vịt đều đã được thuầndưỡng từ rất lâu đời. Qua thời gian được cải tạo giống và nhập giống ngoại đãgóp phần nâng cao chất lượng con giống và ngày càng đa dạng thêm giống vậtnuôi.Nguồn tài nguyên thủy sản nước ngọt rất phong phú, tập trung thành 3 hệsinh thái thủy sản chính: hệ kênh rạch, hệ ao hồ mương vườn, hệ ruộng lúa tạo15 nên tiềm năng khai thác lớn cho ngành thủy sản tuy nhiên hình thức khai thácđánh bắt chưa được kiểm soát tốt.3.1.3 Tiềm năng kinh tế3.1.3.1 Tiềm năng du lịchVới lợi thế là vùng chuyên canh sản xuất khoai lang, rau màu đặc biệt cóvị trí nằm cạnh huyện Bình Minh (vùng có vườn cây ăn trái đặc sản) và nằmcạnh thành phố Cần Thơ là điều kiện thuận lợi để Bình Tân có thể kết nối vớicác khu du lịch Cần Thơ, các tỉnh lân cận để khai thác mô hình du lịch trênsông.Số cơ sở kinh doanh thương mại-lưu trú ăn uống và dịch vụ trên địa bànhuyện Bình Tân là 4.170, trong đó: ngành thương mại có 2.411 cơ sở, kháchsạn nhà hàng 1.191 cơ sở và dịch vụ có 568 cơ sở. Với đặc điểm này tuykhông thu hút khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh về văn hóatín ngưỡng như ở những nơi khác, nhưng tạo được điều kiện cho du kháchnghỉ dưỡng, một số khách nước ngoài tới địa phương hợp tác đầu tư nhất làtrong lĩnh vực nông nghiệp thì nhìn chung cơ sở hạ tầng ở đây có thể đáp ứngvà đang ngày càng hoàn thiện để thu hút khách.3.1.3.2 Những lĩnh vực kinh tế lợi thếNguồn tài nguyên không nhiều nhưng đa dạng, nông sản là thế mạnh củaBình Tân. Ngoài khoai lang là mặt hàng sản xuất và xuất khẩu nổi trội củahuyện thì lúa là cây lương thực truyền thống của người nông dân nơi đây từxưa. Tính trung bình hàng năm Bình Tân sản xuất được 256.086 tấn (số liệunăm 2013) và là nơi cung cấp sản lượng khoai lang cao nhất nước ta. Năm2013, Cục sở hữu trí tuệ quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể“Khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam”. Với quyết định này , khoailang Bình Tân đã trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường trong vàngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các tổ chức, cá nhân trên địabàn huyện phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai lang. Sản lượng lúacả năm toàn huyện là 90.304 tấn với năng suất khá cao 59,47 tạ/ha/năm cungcấp cho huyện sản lượng bình quân lương thực đầu người 2009 là 1.020 kg/người. Lượng lúa sản xuất ra đủ cung cấp lương thực cho tiêu dùng, làm giốngcho vụ sau và xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước.Thay thế cho điểm yếu nguồn tài nguyên không nhiều, lực lượng laođộng dồi dào và cần mẫn nơi đây đã tạo lợi thế phát triển thủ công nghiệp.Nhiều ngành nghề truyền thống là cơ sở để phát triển thủ công nghiệp ở nôngthôn và tham gia xuất khẩu. Một số ngành nghề đã phát triển thành làng nghề16 như: nghề đan đát xã Thành Lợi, nghề làm dưa cải xã Tân Lược. Lấy nguồnnguyên liệu từ nông nghiệp như lúa gạo, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa,.. huyệnphát triển mạnh mẽ ngành chế biến lương thực thực phẩm. Một số các cơ sởchế biến: bún, nấu rượu, nước chấm, bánh, kẹo đã thu hút được nhiều lao độngvà nằm ở khắp các xã. Những ngành này đã tạo ra giá trị sản xuất cao, đáp ứngđược nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.3.1.4 Dân số, lao độngNgoài các điều kiện tự nhiên nói trên thì các điều kiện xã hội khác cũngtác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệpnói riêng, trước hết là yếu tố con người.Dân số trung bình huyện Bình Tân năm 2013 là 94.539 người với 23.641hộ. Dân số tuổi lao động là 65.596 người và số người lao động là 88,85%tương đương với 58.282 lao động đang làm việc. Trong đó lao động trong lĩnhvực nông, lâm, thủy sản là 37.229 lao động chiếm 63,875% và còn lại 36,12%lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên tỷ lệ laođộng qua đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học vẫn còn thấp chỉ chiếm26,45% còn đến 73,55% lao động chưa qua đào tạo. Những con số cho thấyhoạt động sản xuất nông, lâm, ngư còn mang nặng tính tập quán, truyền thống,trình độ của người lao động còn hạn chế, gây khó khăn cho việc hiện đại hóanông nghiệp-nông thôn.3.1.5 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất nôngnghiệpBình Tân có nhiều sông, hệ thống kênh rạch, hệ thống đường bộ khá pháttriển có vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển.Đường thủy vẫn chiếm ưu thế về vận chuyển hàng hóa đặc biệt là nôngsản. Đường bộ chiếm ưu thế về vận chuyển khách.3.1.5.1 Đường thủyHệ thống kênh (kênh cấp III trở lên) trên địa bàn khá dài với tổng chiềudài 806 km. Trong đó có con sông Hậu là sông lớn chảy qua hiện chỉ được lưuthông những tàu có tải trọng dưới 3000 tấn cùng với hệ thống sông kênh nhỏnhưng là những tuyến giao thông quan trọng như các con kênh: kênh Hai Quý,kênh Câu Dụng cũng đóng vai trò không nhỏ trong vận chuyển hàng hóa vàphục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp. Vật tư nông nghiệp và các hàng hóa nhưlúa gạo, vật liệu xây dựng, hàng nông sản là những hàng hóa thường xuyênlưu thông trên tuyến giao thông thủy ở đây. Nhờ đường thủy mà phần lớn17 nông sản Bình Tân được tươi tốt hơn, vận chuyển thuận lợi, tuy nhiên vẫn phảithông qua đường bộ để vận chuyển nông sản, hàng hóa đi xa hơn.3.1.5.2 Đường bộTổng chiều dài hệ thống đường bộ cấp quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ củatoàn huyện là 97,4 km. Quốc lộ 54 đi qua với chiều dài 17 km từ cầu chợ Bàthuộc xã Thành Lợi đến cầu Xã Hời thuộc xã Tân An Thạnh. Tỉnh lộ 908 điqua địa bàn huyện Bình Tân dài 33,8 km, nối liền quốc lộ 1A và quốc lộ 54tạo điều kiện giao thương thuận lợi cho huyện. Đường huyện có đường ThuậnAn – Rạch Sậy dài 5 km, đường Thành Đông dài 2 km… đường ô tô liên ấpdài khoảng 1,5 km và hơn 195 km đường dal giao thông nông thôn tạo điềukiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong cả hai mùa mưa, nắng.Nhìn chung hệ thống giao thông bộ ở Bình Tân khá thuận lợi cho việc đilại và sản xuất, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyếnđường liên xã, liên ấp được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên bên cạnh những kếtquả đạt được mạng lưới giao thông nông thôn của huyện còn nhiều yếu kém.Sự phát triển mạng lưới giao thông chưa được huy hoạch hoàn chỉnh còn phụthuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Mạng lưới giao thông chưađáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa của nhân dân, vẫn còn một sốnhánh rẽ chưa được dal hóa nên gây khó khăn cho việc lưu thông nhân dân tạikhu vực này. Đứng trước yêu cầu về công nghiệp hóa nông thôn và sản xuấtnông sản tập trung như hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ của huyện cầnđược đầu tư, nâng cấp và mở rộng đúng mức.3.1.5.3 Điện, nước sinh hoạtHệ thống điện lưới, thông tin liên lạc phát triển rộng khắp, các xã đều cótrạm bưu điện, đài viễn thông, trạm truyền thanh. Tỷ lệ sử dụng điện thoại đạt5,3 máy /100 dân. Toàn huyện có 193,8 km đường dây 22kv, có 313 trạm hạthế dung lượng 898 KVA, đường dây hạ thế 294,9 km. Tất cả các xã đều cónguồn điện lưới quốc gia, số hộ sử dụng điện 23.397 hộ chiếm tỷ lệ 98,97%.Điện nông thôn phục vụ cho sinh hoạt là chính. Những năm gần đây do ápdụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lượng điện tiêu thụ cho sản xuấtcũng tăng lên nên nhu cầu về điện 3 pha đã được nhà nước quan tâm đầu tư.Nước sinh hoạt: tất cả các xã đều có trạm cung cấp nước tập trung.Huyện có 17 nhà máy nước (đã có trên 5.000 hộ dân sử dụng nước máy), 927giếng nước bơm tay, 3680 lu xi măng và rất nhiều bồn- lu dạng nhỏ chứa nướcmưa,… nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 82,17 %. Với điều kiệntự nhiên nhiều sông rạch, dân cư phân bố không tập trung và tập quán quendùng nước sông, ao nên nước sạch chưa đến hết các hộ dân trong vùng.18 3.1.5.4 Hạ tầng khácToàn huyện có 10 trạm y tế xã – đều có bác sĩ, hai bệnh viện đa khoa khuvực và một bệnh viện quân dân y kết hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sócsức khỏe ban đầu cho nhân dân.Hiện có 7 chợ loại III và 2 điểm họp chợ. Toàn huyện có 4281 hộ kinhdoanh thương mại- dịch vụ,1349 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, giải quyết cho5.189 người có việc làm và ổn định thu nhập.Trước đây đã xây dựng 16 cụm tuyến dân cư vượt lũ, đã xét cấp cho1917 hộ vào ở. Hiện nay huyện đang triển khai xây dựng cụm dân cư giaiđoạn 2 .Huyện có 3 trường PTTH, 9 trường THCS, 22 trường tiểu học và 11điểm trường mẫu giáo, chất lượng giảng dạy ngày một nâng cao, hoàn thànhphổ cập THCS.Công tác khuyến nông được coi trọng đáp ứng nhu cầu khách quan vànguyện vọng của nông dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sảnxuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng vụ, cótác dụng thiết thực đối với kinh tế hộ, vừa nhằm phổ cập kỹ thuật, thông tinkinh tế đến nông dân còn góp phần hướng dẫn nếp sống mới ở nông thôn đượcnông dân rất hoan nghênh.Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, phát huy vai trò hạt nhântrong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chínhsách pháp luật của Nhà nước; dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính tổ chứcngày càng tốt hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Những thành tựu trên góp phần rất quan trọng vào sự ổn định và pháttriển kinh tế - xã hội chung của huyện.3.1.6 Căn cứ văn bản chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệpTỉnh đã ra quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm2009 ban hành đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020.Căn cứ quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về nông nghiệp, nông dân,nông thôn đến năm 2020 của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề ánsố 06/ĐA-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2009 về nông nghiệp, nông dân, nôngthôn và được hội đồng nhân dân huyện thống nhất phê duyệt theo nghị địnhsố: 03/2009/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 07 năm 2009 của Hội đồng nhân dânhuyện. Đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020 của huyện19 Bình Tân đưa ra với mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp phát triểntoàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng xuất,chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; bảo đảm an ninh lương thựcquốc gia cả trước mắt và lâu dài. Trong đó mục tiêu cụ thể từ năm 2010 đếnnăm 2020 cho ngành nông nghiệp là phát triển nông nghiệp theo hướng thâmcanh tăng năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa, đảm bảo an toàn thựcphẩm. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi kết hợpgiao thông nông thôn, xây dựng hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ tốt chosản xuất nông nghiệp, đảm bảo tốt cho giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầuvận chuyển nông sản hàng hóa. Mục tiêu cụ thể về nông nghiệp đến 2020 là:+ Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm - thủy sản tăng trưởng bìnhquân 4% - 4,5%/năm; đảm bảo diện tích sản xuất lương thực phù hợp yêu cầu;phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng nôngsản hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm.+ Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần cơ cấu lao độngnông nghiệp, tăng dần cơ cấu lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.Phấn đấu lao động trong nông nghiệp thấp hơn 50%.+ Nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác, phấn đấu đếnnăm 2020 đạt bình quân 150 triệu đồng/năm/1 ha đất canh tác, trong đó lợinhuận 70 triệu đồng trở lên.Quyết định số 1457/QĐ-UBND, ngày 01/03/2011 về việc ban hành kếhoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2010-2015. Trong phương hướngchung của kế hoạch có nêu:+ Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tăng nhanhgiá trị sản xuất, chất lượng nông sản, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản,khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi quy mô lớn, tập trung.+ Phát triển quy mô cây màu luân canh, chuyên canh chiếm 70% diệntích đất nông nghiệp; đầu tư và phát triển toàn diện lúa, khoai, rau, cá.3.2 THỰC TRẠNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH TÂNTrong những năm qua, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệphuyện đã đạt được một số kết quả đáng kể và một số chỉ tiêu chưa đạt. Thựctrạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện sẽ điểm qua đôi nét về tình hìnhchuyển dịch này.20 Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân 2009-2013Diễn giảiTổng GTSXnông nghiệpNông nghiệpTrồng trọtChăn nuôiDịch vụLâm nghiệpThủy sảnĐất nôngghiệpSản lượnglúaGiá trị trên1 ha đất NNLao độngnông nghiệpĐVT20092010201120122013Tr.đ1.965.180 2.740.262 2.973.996 3.059.663 3.147.717tr.đtr.đtr.đtr.đtr.đtr.đ1.483.913 2.185.637 2.298.781 2.440.840 2.547.5561.260.271 1.909.265 2.001.421 2.020.114 2.115.750176.265198.349210.491178.055180.47347.37778.02386.869242.671251.33313.55114.33413.60317.03616.124467.716540.291661.612601.787584.037ha12.63012.85312.84012.61012.598tấn95.564100.440106.87088.74890.304tr.đ120,17178,50317,46223,37246,80%71,0474,8063,1363,8763,88(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn: Tính toán dựa vào niên giám thống kê chi cục thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Từ năm 2009 đến năm 2013, tổng giá trị sản suất nông nghiệp của huyệncó mức tăng trưởng khá nhanh. Năm 2010 là năm tăng trưởng cao nhất: tăng39,44% do năm 2010 cả nông, lâm, thủy sản đều tăng mạnh. Giai đoạn 20102013 mức tăng bình quân 4,76% vượt mục tiêu của đề án đến năm 2020 là0,26%. Nhìn chung nông – lâm – thủy sản của huyện đều tăng. Ngành nôngnghiệp năm 2010 có mức tăng trưởng cao, nguyên nhân là do ngành trồng trọtchiếm phần lớn giá trị và tăng mạnh năm 2010 và tăng đều trong giai đoạn2010 đến 2013. Ngành thủy sản có xu hướng tăng, tăng mạnh từ 2009 đến2011, từ 2011 đến 2013 thủy sản có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn năm2009. Chăn nuôi tăng mạnh trong giai đoạn 2009-2011 do chăn nuôi lấy nguồnthức ăn từ lương thực nên trồng trọt giai đoạn này tăng thì chăn nuôi cung tăngtheo. Chăn nuôi trong năm 2012 giảm do trồng trọt tăng chậm lại cộng vớitình hình công bố dịch bệnh năm 2012 nên giảm giá trị sản xuất và tăng trở lạitrong 2013 nên ngành chăn nuôi có xu hướng tăng trong giai đoạn 2009-2013.Dịch vụ có giá trị sản xuất nhỏ nhưng cũng tăng mạnh qua các năm nhất lànăm 2012 tăng 179,35% do đây là năm thuê mướn dịch vụ nông nghiệp tăngmạnh cụ thể là thuê mướn nhân công sản xuất khoai lang tăng mạnh.21 Diện tích đất nông nghiệp 2010 có tăng so với 2009, đây cũng là mộttrong số những nguyên nhân làm tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp từnăm 2009 qua năm 2010. Diện tích đất nông nghiệp tăng năm 2010 nhưng đãgiảm dần qua các năm sau đó. Nguyên nhân giảm là do thực hiện thu hẹp diệntích đất nông nghiệp để nhường chỗ cho các hạng mục công trình Nhà nước,công trình đô thị, nhà ở, khu dân cư.Cùng với việc luân canh chuyên canh cây màu trên đất lúa và giảm diệntích đất nông nghiệp mà sản lượng lúa cũng giảm theo. Năm 2012, sản lượnglúa giảm đến 18.122 tấn giảm mạnh nhất, sau đó có tăng lại nhưng rất ít. Chỉriêng 2010 và 2011 sản lượng lúa tăng 4.876 tấn và 6.430 tấn. Mức tăng khôngbằng mức giảm qua các năm cho thấy vị trí ưu tiên của cây lúa ở Bình Tânđang dần xếp phía sau các loại cây nông nghiệp khác. Nhiều mô hình luâncanh, chuyên canh cây màu được đưa vào ứng dụng trên ruộng lúa cũng là mộttrong các nguyên nhân làm sản lượng lúa giảm.Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp ở đây là đất trồngtrọt và nuôi trồng thủy sản, giá trị đạt cao nhất là 317,46 triệu đồng năm 2011do ngành trồng trọt chăn nuôi năm 2011 tăng mạnh. Giá trị bình quân trên 1 hađất canh tác từ 2009 sang 2010 bình quân là 178,50 triệu đồng vượt chỉ tiêu đềán (đề án: 135 triệu đồng/ha/năm). Giai đoạn 2010-2013 giá trị sản xuất bìnhquân là 241,53 triệu đồng cho thấy vượt chỉ tiêu án đã đề ra (đề án đến 2015:150 triệu đồng/ha/năm). Nguyên nhân chính là do trong giai đoạn này giá trịsản xuất ngành nông nghiệp tăng liên tục và tăng mạnh.Lao động nông nghiệp năm 2010 chiếm 74,80% trong tổng số lao động.Lao động theo cơ cấu chung. Qua các năm lao động nông nghiệp có xu hướnggiảm nhưng vì tốc độ giảm bình quân này không lớn nên lao động trong nông– lâm – thủy sản của huyện qua 5 năm chưa đạt được mục tiêu đề án đến năm2020. Nguyên nhân là do người dân nơi đây đã gắn liền với truyền thống sảnxuất nông nghiệp, họ gắn bó chặt chẽ với nghề nông, với mảnh đất nôngnghiệp tạo ra thu nhập cho gia đình, máy móc chưa thay thế hết được sức laođộng của người nông dân. Nhìn chung qua các năm lao động nông nghiệp đềulớn hơn 50% tổng số lao động. Chính vì thế tỷ lệ lao động nông nghiệp cao làcho thấy chưa đi đúng hướng chuyển dịch nên đây là cần quan tâm và chuyểndịch đúng mục tiêu đã đề ra.Nhìn chung kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân qua 5 năm đã có nhữngchuyển biến theo hướng tích cực. Đây là cơ sở để cơ cấu kinh tế trong nội bộcác ngành nông nghiệp chuyển dịch có hiệu quả.22 CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾNÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH TÂN4.1 TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆPBÌNH TÂN GIAI ĐOẠN 2009-2013Từ khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, kinh tế nôngnghiệp huyện đã có những bước đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ.Sản xuất nông nghiệp phát triển liên tục với tốc độ cao, có sự chuyển đổi trongcơ cấu kinh tế nông nghiệp cơ bản nhất là ba ngành nông, lâm, thủy sản.Bảng 4.1: Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản Bình Tân giai đoạn 2009-2013Đvt: %Ngành20092010201120122013Nông75,5179,7677,3079,7780,93Lâm0,690,520,460,560,5123,8010019,7210022,2510019,6710018,55100Thủy sảnTổng(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế nôngnghiệp huyện và là ngành thể hiện chuyển dịch rõ rệt nhất. Trong đó, nôngnghiệp thể hiện xu hướng tăng và thủy sản có xu hướng giảm về cơ cấu.; cònlâm nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp luôn dưới 1%. Do sự tăng giảm của giá trịsản xuất mà dẫn đến sự thay đổi tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế nôngnghiệp. Riêng năm 2011 đã thực hiện đúng hướng chuyển đổi theo kế hoạch,cơ cấu nông – lâm – thủy sản chuyển biến rất rõ: nông nghiệp giảm 2,46%, giátrị thủy sản tăng theo đúng kế hoạch, tăng 2,53%. Do lâm nghiệp trong cơ cấunông – lâm – thủy sản của huyện chiếm không đáng kể (dưới 1%) nên việcchuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tăng thì thủy sản sẽ giảm với một tỷ lệ gầnbằng. Qua 5 năm tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng trong khi thủy sản thì giảmvà tăng giảm cho thấy chưa đi đúng kế hoạch phát triển nông nghiệp huyện.Nguyên nhân chính do nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và có giá trị sản xuấtngày một tăng trong nền kinh tế nông nghiệp nên nông nghiệp phát triển vàthủy sản chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và giá trị sản xuất mặc dù có tăng nhưng sauđó lại suy giảm.23 4.2.1 Nội bộ ngành nông nghiệpGiá trị sản xuất các ngành trong nội bộ ngành nông nghiệp đều tăng và tỷtrọng các ngành cũng có sự chuyển dịch.Bảng 4.2: Cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ Bình Tân giai đoạn 2009-2013Đvt: %NgànhTrồng trọtChăn nuôiDịch vụTổng200984,9311,883,19100201087,369,083,57100201187,129,123,76100201282,767,299,94100201383,057,089,87100(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong nội bộ ngành nông nghiệpBình Tân, kế đến là chăn nuôi và thấp nhất là dịch vụ. Cơ cấu trồng trọt năm2010 tăng 2,43% do diện tích đất nông nghiệp năm 2010 tăng, năm 2011 trồngtrọt gần như chựng lại và sau đó lại giảm mạnh 4,36% năm 2012 do diện tíchđất nông nghiệp 2012 giảm và tăng thêm 0,29% trong năm 2013, chính vì sựsuy giảm mạnh vào năm 2012 có tăng trở lại nhưng tăng nhẹ nên ngành trồngtrọt nói chung đã giảm qua 5 năm chuyển đổi. Chăn nuôi giai đoạn nàychuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng, giảm 2,8% vào 2010 qua 4 năm sau đógiảm dần tỷ trọng đến 2013. Nguyên nhân do tỷ trọng ngành dịch vụ tăngmạnh cũng với sự kiểm soát dịch bệnh hạn chế về quy mô nhỏ đã phân tíchtrên nên tỷ trọng ngành chăn nuôi phải giảm mặc dù giá trị sản xuất ngànhchăn nuôi có tăng. Với sự giảm tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệpđã cho thấy ngành chăn nuôi chưa đi đúng kế hoạch phát triển nông nghiệpcủa huyện. Dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có chuyển dịch theo chiềuhướng tăng lên 6,3% trong 5 năm do cơ giới hóa nên thu nhập từ thuê mướnmáy móc cộng với dịch vụ thuê mướn nhân công đã đem lại thu nhập cao chodịch vụ nông nghiệp.4.2.1.1 Nội bộ ngành trồng trọtNgành trồng trọt chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp, trong đóchủ yếu là cây lương thực và cây màu, cây ăn quả và các loại cây công nghiệptương đối nhỏ, cây hàng năm, cây khác chiếm tỉ trọng nhỏ.24 Bảng 4.3: Cơ cấu nội bộ ngành trồng trọt huyện Bình Tân giai đoạn 20092013CâyCây lương thựcLúaBắpCây rau màuCây chất bột có củRau đậu gia vịCây công nghiệpCây hàng năm khácCây ăn quảCây khácTổng200932,8432,680,1652,0228,2723,752,750,1110,881,41100201032,0831,820,2642,5416,4626,082,830,0221,381,15100201130,6230,310,3146,4820,8425,642,880,0318,941,06100Đvt: %201319,4019,330,0769,4336,2533,182,820,018,240,11100201219,5919,330,2671,7544,6227,130,610,017,780,27100(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn:Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Cây lương thực gồm có cây lúa và bắp. Cây lúa chiếm phần lớn diện tíchcây lương thực huyện Bình Tân nên tỷ lệ chuyển dịch cây lương thực giảm dotrong những năm qua diện tích trồng lúa đã giảm.Bảng 4.4: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa, bắp Bình Tân giai đoạn 20092013LúaChỉ tiêu20092010201120122013Diện tích (ha)17.57917.13717.61114.78915.186Năng suất(tạ/ha)54,3658,6160,6860,0159,47Sản lượng(tấn)95.564100.440106.87088.74890.340388389476450130Năng suất(tạ/ha)21,0421,6523,7024,5322,82Sản lượng(tấn)8168411.1271.103298Diện tích (ha)BắpNguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-201325 Cây lúa là cây lương thực hàng đầu vì chiếm gần như toàn bộ tỷ trọngcây lương thực, được trồng từ ba vụ mùa chính là đông xuân, hè thu và thuđông. Diện tích lúa có xu hướng giảm, trong giai đoạn 2009-2011 diện tích lúađược duy trì trên 17 nghìn ha, nhưng hai năm gần đây 2012 và 2013 diện tíchlúa giảm xuống ở 14-15 nghìn ha. Tương ứng sự tăng giảm của diện tích, sảnlượng lúa cũng tăng giảm theo, 2009-2011 sản lượng từ 95-106 nghìn tấn, hainăm 2012 và 2013 sản lượng chỉ đạt 88-90 nghìn tấn. Về năng suất thì năm2009 năng suất lúa là thấp nhất, 54,36 tạ/ha. Năm 2010 và 2011 năng suất lầnlượt là 58,61 tạ/ha và 60,68 tạ/ha. Năm 2012 và 2013 tuy diện tích và sảnlượng lúa có giảm nhưng năng suất vẫn được duy trì ở mức 60,01 và 59,47tạ/ha. Điều này chứng tỏ năm 2009 hiệu quả trồng lúa vẫn còn thấp và kể từ2010 trình độ canh tác lúa của người dân Bình Tân đã đem lại hiệu quả caohơn, năng suất trồng lúa có tăng. Giá lúa trong những năm gần đây tuy có tăngnhưng không ổn định, trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào như phân bón,thuốc trừ sâu, xăng dầu, phục vụ cho sản xuất lúa đều tăng mạnh dẫn đến chiphí sản xuất cao nên lợi nhuận của người trồng lúa trên thực tế là thấp. Trongvụ đông xuân 2011, người nông dân có được niềm vui là do năng suất lúa tăngcao 2-3 tạ/ha. Điều này thể hiện trình độ sản xuất thâm canh cây lúa của ngườidân đã thuộc vào loại cao. Cộng thêm giá lúa tại thời điểm 2011 đang tăng, giálúa: 3.010 đồng/kg, tăng 3% so với vụ trước làm cho người nông dân thêmphấn khởi. Năm 2012 giá lúa lại giảm, nông dân đã thu hẹp diện tích xuốnggiống lúa làm cho sản lượng thu được cũng giảm theo và do giảm mạnh nênkéo tỷ trọng cây lúa giảm cũng như cây lương thực năm 2012 giảm xuống. Đểgiá lúa ổn định thì cần có sự hỗ trợ của các cấp ngành có liên quan để thu nhậpcủa nông dân trồng lúa khá hơn. Cây bắp chiếm tỷ trọng nhỏ, ảnh hưởngkhông lớn đến chuyển dịch cơ cấu cây lương thực. Diện tích bắp tăng từ năm2009 đến năm 2011, qua năm 2012 và diện tích trồng bắp giảm tương ứng sảnlượng cũng tăng và giảm theo. Tuy nhiên năng suất bắp vẫn tăng từ 2009 chođến 2012 và sang năm 2013 giảm do diện trồng bắp năm này ít nên kỹ thuậttrồng bắp không tránh khỏi sâu bệnh trên bắp dẫn đến năng suất không cao.Cây màu đứng vị trí chủ lực trong nội bộ ngành trồng trọt của huyện vàcó xu hướng tăng. Năm 2010 cây màu giảm với 9,48% về cơ cấu do sự tăngmạnh của tỷ trọng cây công nghiệp và cây ăn quả. Cây màu bao gồm cây chấtbột có củ, cây rau đậu và gia vị, cả hai loại cây trồng này đều có vị trí quantrọng như nhau trong cơ cấu cây màu. Cây rau đậu và gia vị có vai trò quantrọng trong đời sống người dân. Đây là loại thực phẩm không thể thiếu trongcác bữa ăn hàng ngày của con người, cung cấp chất xơ và các loại vitamin rấttốt cho sức khỏe nên phát triển các loại rau đậu và gia vị có ý nghĩa quan trọng26 trong việc đa dạng hóa cây trồng bên cạnh đó nhu cầu của người dân tronghuyện cũng cao. Năm 2010 tỷ trọng cây rau đậu và gia vị tăng, năm 2011 lạigiảm nhẹ nhưng đến 2012 và 2013 tăng nhanh liên tục trở lại, năm 2013 tăngđến 6,05%. Những năm qua nhất là thời diểm 2013 huyện phát triển mạnh môhình luân canh màu như: hành lá, dưa hấu, dưa leo khổ qua, cà chua trên đấtlúa đem lại lợi nhuận cao gấp 2-3 lần so với việc độc canh cây lúa. Đồng thờitrong huyện đã có vùng chuyên canh rau màu, phát triển mạnh ở các xã như:xã Thành Lợi, Thành Trung, Tân Thành. Tân Quới. Phát triển rau màu từngbước phá thế độc canh cây lúa là hướng đi thích hợp trong việc chỉ đạo pháttriển bền vững trồng trọt. Cây chất bột có củ cũng đóng vai trò khá quan trọngtrong cơ cấu cây màu của huyện. Phần lớn cơ cấu cây chất bột có củ là khoailang bởi vì khoai lang xem như đặc trưng của nông nghiệp Bình Tân. Diện tíchvà sản lượng khoai lang không ngừng tăng qua các năm. Bởi tính hiệu quảkinh tế nó mang lại nên nông dân quyết định đầu tư cho đất khoai.Bảng 4.5: Diện tích, năng suất và sản lượng khoai lang huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013Chỉ tiêu20092010201120122013Diện tích(ha)4.992,15.673,77.994,110.563,38.909,8Năng suất(tạ/ha)291,63292,61293,5298,2287,4Sản lượng(tấn)145.584166.016234.627315.040256.085Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Cả diện tích, năng suất, sản lượng khoai lang đều đồng loạt tăng rấtnhanh từ 2009-2012 và năm 2013 cả ba đều giảm. Nguyên nhân là do từ năm2010, 2011, các thương lái bắt đầu thu mạnh khoai tím Nhật với giá cao, nênnhiều người chuyển lúa qua trồng khoai. Đến nay, Bình Tân được xem là địaphương có diện tích khoai lang lớn nhất tỉnh. Chính nhờ chuyển mạnh sangtrồng khoai mà thu nhập nông dân tăng lên đáng kể. Thời điểm 2011 nông dâncó khi trúng dịp khoai lên đạt ngưỡng 1.200.000 đồng/tạ và bình thường thờiđiểm này giá khoai tím nhật vào khoảng 500.000-600.000 đồng/tạ. Nhưngcũng vì sự tăng lên ồ ạt trong sản xuất khoai lang dẫn đến dư thừa. Việc thumua khoai trên ruộng phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc nên đây chính làđiểm yếu để thương lái ép giá dẫn đến thua lỗ cho nông dân. Vào thời điểm2012 khoai rớt giá khiến nông dân chịu lỗ và không đầu tư nhiều như trước27 đây. Giá khoai tại thời điểm tháng 4/2012 là 280.000-320.000 đồng/tạ, trongkhi giá có lãi cho nông dân là trên 400.000 đồng/tạ. Đây là nguyên nhân khiếncho diện tích cũng như năng suất và sản lượng khoai lang năm 2013 giảmxuống một cách nhanh chóng. Chính vì thế tỷ trọng cây chất bột có củ sụtgiảm 8,35% trong năm 2013, tuy nhiên với sự tăng nhanh và liên tục của câykhoai lang ở gia đoạn trước đã làm cho cơ cấu cây chất bột có củ tăng mạnh vàđây cũng là con số chuyển dịch đột phá từ hiệu quả của khoai lang. Thế nhưngcần ổn định để tránh dư thừa sản lượng và để tìm thị trường thích hợp cũngnhư bình ổn được giá cả cho khoai lang thì đây là vấn đề cần được quan tâmphát triển đúng mức. Hơn thế nữa khoai lang hiện đang giữ vai trò quan trọngtrong giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân địa phương nơi đây.Không giống các loại cây trồng khác như lúa, bắp, rau,… cây khoai lang chưaáp dụng cơ giới hóa để thay thế lao động. Bởi thế khi khi diện tích khoai langtăng lên có nghĩa là lao động nông thôn nhàn rỗi sẽ được giải quyết việc làmgóp phần đem lại thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Chính vì thế sựchuyển dịch mạnh mẽ của cây màu, cơ bản là cây khoai lang đã kéo theo sựchuyển dịch đáng kể về tỷ lệ hộ nghèo.14,0012,69Tỷ lệ hộ nghèo (%)12,0010,009,508,006,006,786,004,654,002,000,0020092010201120122013NămNguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Hình 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo huyện Bình Tân 2009-2013Tỷ lệ hộ nghèo ở Bình Tân giai đoạn 2009-2013 nhìn chung đã giảm.Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo tăng mạnh. Mặc dù trong năm 2010 tỷ lệ lao độngtrong lĩnh vực nông nghiệp và diện tích khoai lang có tăng nhưng lao độngnghèo chưa tìm được nghề đem lại thu nhập ổn định nên tỷ lệ hộ nghèo vẫntăng. Từ khi khoai lang được giá, diện tích không ngừng tăng, nghề làm khoaimướn đã thu hút được phần lớn lao động nghèo. Trên địa bàn thành lập các28 đội, nhóm chuyên về trồng khoai, cuốc khoai, lặt khoai, lựa khoai để làm côngcho các chủ ruộng khoai, vựa khoai và tính công theo ngày. Đây là giải pháphay cho lao động nghèo ở Bình Tân. Vì thế giai đoạn 2010-2012, diện tíchkhoai lang tăng vọt kéo theo tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Một số hộ nghèo cũngnhờ vay vốn để trồng khoai mà trở nên thoát nghèo. Riêng năm 2013, diện tíchkhoai giảm nhưng số lao động nghèo còn đi làm thuê trong các ruộng khoai,vựa khoai vẫn còn nên thu nhập hộ nghèo vẫn được cải thiện và tỷ lệ hộ nghèogiảm nhưng giảm ít hơn giai đoạn khoai lang tăng vọt. Tóm lại sự chuyển dịchđúng hướng tăng lên của cây màu do sự tăng lên của rau đậu gia vị và cây chấtbột có củ. Cây chất bột có củ tăng tỷ trọng là do phần lớn diện tích khoai langtăng lên có thể giải quyết việc làm cho lao động nghèo, đem lại thu nhập ổnđịnh dẫn đến giảm được tỷ lệ hộ nghèo.Cây công nghiệp tăng khá trong giai đoạn 2009-2011, năm 2012 tỷ trọngcây công nghiệp rớt xuống thấp chỉ còn 0,61% trong khi các năm trước đềutrên 2%, đến năm 2013 cây công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng và đạt tỷtrọng 2,82%. Nhìn chung cây công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷtrọng. Nguyên nhân là do cây công nghiêp chiếm tỷ trọng nhỏ và áp dụngnhiều biện pháp chuyển đổi canh tác, cây công nghiệp chỉ đưa vào luân canhít. Cây công nghiệp ở đây là loại cây công nghiệp nông nghiệp: có vai trò rấtquan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu, thúc đẩy công nghiệp chế biếnphát triển. Nhận xét thấy cây công nghiệp tuy chuyển dịch giảm tỷ trọngnhưng có ý nghĩa kinh tế khi luân canh xen canh trên các mô hình lúa màu ởBình Tân. 4 loại cây công nghiệp hàng năm có diện tích lớn ở Bình Tân là:đậu nành, mè, mía, đậu phộng.29 Bảng 4.6: Biến động về diện tích và sản lượnghuyện Bình Tân giai đoạn 2009-2013CâyDiện tíchcôngvà sản20092010nghiệplượngDiện tích692,3122,0(ha)ĐậuNăng suất24,324,6nành(tạ/ha)Sản lượng1.685,5300,1(tấn)Diện tích456,71.109,6(Ha)Năng suấtMè17,217,6(tạ/ha)Sản lượng786,41.954,1(tấn)Diện tích12,613,8(ha)ĐậuNăng suất21,421,4phộng(tạ/ha)Sản lượng27,029,6(tấn)Diện tích6,16,1(ha)Năng suấtMía687,9687,9(tạ/ha)Sản lượng419,6419,6(tấn)Diện tích1.167,71.251,5(Ha)Năng suấtTổng750,8751,5(Tạ/ha)Sản lượng2.918,52.703,4(Tạ/ha)cây công nghiệp hàng năm20112012201370,00,03,025,60,026,3179,30,07,91.323,7118,5102,017,418,317,72.302,4216,4180,313,80,42,822,825,024,631,51,06,96,16,19,3687,5695,1693419,4424644,51.413,6125,0117,1753,3738,4761,62.932,6641,4839,6Nguồn:Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Trong các cây công nghiệp hàng năm thì đậu nành, đậu phộng, mè vàmía là bốn cây công nghiệp điển hình và phổ biến nhất ở huyện Bình Tân. Vềdiện tích cũng như sản lượng của 4 loại cây công nghiệp này tăng trong giaiđoạn 2009-2011, năm 2012 giảm mạnh có dấu hiệu hồi phục trong năm 2013.Tương ứng tỷ trọng cây công nghiệp cũng tăng trong giai đoạn 2009-2011,giảm mạnh 2012 và tăng lại năm 2013.30 Do đậu nành trồng trên nền lúa giảm mầm bệnh lây lan giữa 2 vụ lúa,giảm lượng phân bón khi trồng lại lúa, hạn chế sự bạc màu đất do sử dụng quánhiều lượng phân vô cơ cộng với đậu nành có thời gian sinh trưởng ngắn,thích hợp trồng xen trên đất lúa nên nông dân Bình Tân đã luân canh thànhcông trong những năm qua. Về cây đậu nành do kỹ thuật trồng và thời tiếtkhông thích hợp cho vụ thu hoạch nên sản lượng và diện tích đã giảm sau đó.Diện tích đậu nành 2009 là 692 ha, giảm qua các năm sau đó, năm 2012 nôngdân hầu như không xạ đậu nành vì phần lớn diện tích tập trung cho khoai langvì đây là thời điểm khoai có giá, đến năm 2013 đậu nành mới được gieo xạ lạidiện tích là 3 ha tương ứng với sản lượng giảm dần và tăng trở lại trong năm2013. Năng suất đậu nành vẫn được duy trì tăng giảm không đáng kể.Mè vẫn duy trì năng suất 17 đến 18 tạ/ha. Diện tích mè năm vẫn tăngmạnh từ năm 2009 đến năm 2011 và giảm trong năm 2012 và 2013. Năm 2013diện tích mè giảm này kéo theo sự giảm mạnh của sản lượng mè, năm 2013giảm 36,1 tấn. Giá mè trên thị trường giai đoạn 2009-2011 là 25.000-30.000đồng/kg là mức giá cao nhất khiến diện tích mè tăng lên trong giai đoạn này.Nông dân đã tăng diện tích luân canh mè lên, nhưng điều đáng lo ngại là dothiếu kỹ thuật, điều kiện kho chứa... nên đa số nông dân phải bán sản phẩmcho thương lái ngay sau thu hoạch và thường bị “ép giá” khi bước vào vụ thuhoạch rộ, hơn nữa đầu ra cho sản phẩm cũng làm nông dân đáng quan tâm khimè không tồn trữ được lâu phải tìm đầu ra đảm bảo. Do vậy, nông dân rất cầnsự định hướng sản xuất từ các ngành chức năng và cần được sự hỗ trợ thêm vềkỹ thuật và thông tin thị trường.Đậu phộng là một loại cây công nghiệp mới canh tác trên đất nôngnghiệp Bình Tân nên chiếm diện tích khá nhỏ và cũng giống như đậu nành vàmè diện tích và sản lượng đậu phộng tăng từ năm 2009 đến 2011, năm 2012giảm mạnh và tăng trở lại vào năm 2013.Mía chiếm diện tích nhỏ nhưng sản phẩm thu hoạch của cây mía là thânmía đã làm cho sản lượng cũng như năng suất luôn cao. Về kỹ thuật cây míatương đối dễ canh tác nên diện tích mía khác với các cây công nghiệp trên,diện tích mía không ngừng tăng và cả năng suất lẫn sản lượng cũng tăng theo.Đặc biệt năm 2013 nếu như các cây công nghiệp khác tăng sản lượng trở lạinhưng không bằng trước đây thì cây mía cho sản lượng đạt cao nhất và caohơn tất cả các năm trước đây. Điều này phần nào giải thích được sự tăng tỷtrọng trở lại của cây công nghiệp trong năm 2013 sau khi suy giảm năm 2012.Kỹ thuật trồng mía không khó và không tốn nhiều công chăm sóc cũng nhưphòng trừ sâu bệnh như một vài cây công nghiệp khác nên mía đang là câycông nghiệp được nông dân chú trọng và mạnh dạng đầu tư trồng. Nhận thấy31 mía hiện đang có giá, sau khi trừ tất cả chi phí người nông dân có lãi trên 20triệu đồng/ha, người nông dân càng phấn khởi với nghề mía và sẽ nâng caodiện tích cũng như sản lượng mía trong tương lai hơn.Cây ăn quả: có thể nói cây ăn quả có vị giá trị sản xuất tương đối nhỏ vàchuyển dịch theo xu hướng giảm. Năm 2010 cây ăn quả chiếm tăng 10,5%.Tuy nhiên giai đoạn 2011 2013 tỷ trọng cây ăn quả giảm liên tục. Nhằm thựchiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và đem lại hiệu quả kinh tế nông nghiệpcao nông dân đã chuyển đổi diện tích đất vườn để trồng lúa và các loại raumàu khác.Bảng 4.7: Biến động diện tích và sản lượng của cây ăn quả Bình Tân 20092013Chỉ tiêuDiện tích (ha)Sản lượng (tấn)200920102011201220131.767,41.491,31.554,91.566,01.438,718.188,119.638,218.115,617.120,915.994,4(Cây ăn trái được thống kê gồm: cam, quýt, nhãn, xoài, bưởi, dừa)Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Có thể nói cây ăn quả trong quá trình chuyển dịch đã thành công khigiảm được diện tích và sản lượng qua các năm nhường chỗ cho các loại câytrồng khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Năm 2010 diện tích cây ăn quảgiảm 276,1 ha nhưng kỹ thuật canh tác của nông dân trồng cây ăn quả khá nênsản lượng lại tăng 1.450,1 tấn dẫn đến về cơ cấu tỷ trọng cây ăn quả tăng lêntrong năm 2010. Tuy nhiên khi diện tích cây ăn quả năm 2011, 2012 tăng thìsản lượng lại giảm do sâu bệnh trên cây ăn quả ngày càng nhiều nên năng suấtkhi thu hoạch trái cây không được cao dẫn đến sản lượng cây ăn quả giảm.Đến năm 2013 cả diện tích và sản lượng cây ăn quả đều giảm. Nguyên nhândo năng suất một vài loại cây ăn trái chủ lực đã giảm mạnh vì sâu bệnh trongnhững năm gần đây. Nhìn chung cây ăn quả tuy giảm diện tích nhường chỗcho các loại cây trồng khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây ăn quả chưađảm bảo được năng suất cũng như chất lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùngcũng như thị trường xuất khẩu.4.2.1.2 Nội bộ ngành chăn nuôiNgành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng cung cấp thực phẩm đáp ứngnhu cầu dinh dưỡng cho người dân hàng ngày. Sự chuyển dịch trong nội bộ32 ngành chăn nuôi phụ thuộc vào nhu cầu cũng như sản lượng mà nó cung cấpcho thị trường. Trong những năm qua nội bộ ngành chăn nuôi chuyển dịch vớinhiều sự biến động.Bảng 4.8: Giá trị sản xuất nội bộ ngành chăn nuôi Bình Tân giai đoạn 20102013Đvt: %Chỉ tiêuGia súcGia cầmChăn nuôi khácSản phẩm phụTổng200962,4814,980,6621,88100201049,3117,031,0932,56100201134,1026,811,1737,92100201255,0244,380,59100201343,6255,530,85100(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn: Tính toán từ niên giảm thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Nội bộ ngành chăn nuôi bao gồm gia súc chiếm tỷ trọng lớn nhất đến sảnphẩm phụ, gia cầm đứng thứ ba và chăn nuôi khác chiểm tỷ trọng rất nhỏ. Giasúc năm năm 2010 giảm, năm 2011 giảm mạnh 15,12%, đến năm 2012 gia súcmới tăng mạnh trở lại, tăng 20,02% và năm 2013 lại giảm xuống làm cho chănnuôi gia súc có xu hướng giảm. Tuy nhiên gia cầm tăng rất mạnh, 2009 là14,98%, những năm sau đó tỷ trọng gia súc tăng mạnh và liên tục, năm 2013gia cầm chiếm tỷ trọng 55,53% lấn áp cả tỷ trọng gia súc 2013 là 43,62%. Sảnphẩm phụ trong chăn nuôi tăng liên tục từ 2009 đến 2011 tuy nhiên năm 2012và 2013 không có số liệu thống kê theo giá so sánh 2010 nên cơ cấu nội bộchăn nuôi trong hai năm này được tính trên gia súc, gia cầm và chăn nuôikhác. Sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trên dưới 1% nên chưa đánh giáđược chuyển dịch tăng giảm trong cơ cấu nội bộ ngành chăn nuôi. Biến độngđàn gia súc, gia cầm chính là nguyên nhân gây thay đổi cơ cấu nội bộ ngànhchăn nuôi.33 Bảng 4.9: Biến động đàn gia súc gia cầm Bình Tân giai đoạn 2009-2013Chỉ tiêuTrâu,Sốbò, heolượngGia(con)cầmTrâu,Sảnbò, heolượngGia(Tấn)cầm2009201020112012201319.76920.25915.27015.15415.475131.986184.651274.744286.442296.3503.387,93.197,802.623,42.408,22.500,8654,3747,61.256,61.365,42.341,5Nguồn: Tính toán từ niên giảm thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Trong chăn nuôi thì gia súc chiếm ti trọng cao nhất và đóng vai trò rấtquan trọng vì nó là nguồn thực phẩm cung cấp chủ yếu mà chưa có ngành nàocó khả năng thay thế được. Năm 2010 đàn trâu, bò,heo tăng 490 con. Số contrâu, bò, heo tăng trong khi sản lượng lợn thì giảm. Nguyên nhân là do chấtlượng vật nuôi khi xuất chuồng, sản lượng được tính bằng tấn thịt khi xuấtchuồng. nguyên nhân giảm do kỹ thuật nuôi và con giống thời điểm trước kémchất lượng. Vì sản lượng giảm nên đã làm tỷ trọng chăn nuôi gia súc 2010giảm theo. Số lượng gia súc các năm sau đó lại giảm. Chăn nuôi heo thì đànheo ở quy mô trang trại và đa số chăn nuôi theo hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ.Công tác quản lí dịch bệnh ở đây cũng khó khăn. Năm 2010, Ủy ban nhân dânVĩnh Long đã công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn 3 huyện Long Hồ, BìnhMinh, Bình Tân trong đó có Bình Tân khiến cho đàn heo 2011 giảm đi đángkể. Sản lượng gia súc năm 2011 giảm kéo theo tỷ trọng gia súc giảm mạnh.Năm 2012 đàn heo giảm xuống thấp nhất, heo chỉ mắc bệnh thông thườngđược phát hiện và điều trị 628 trường hợp, bệnh lở mồm long móng, heo taixanh không phát hiện nhưng do giá heo không ổn định cộng với sự tăng giáliên tục của thức ăn chăn nuôi nên hộ chăn nuôi không dám đầu tư và mở rộngchăn nuôi ra thêm mà thu hẹp lại tuy nhiên về sản lượng vẫn cao hơn gia cầmnên tỷ trọng gia súc năm 2012 vẫn cao hơn gia cầm. Năm 2013 đàn heo đãtăng lại nhưng vẫn còn thấp so với năm 2009, 2010. Trâu, bò là loại gia súcnuôi nhiều thứ hai sau heo, chiểm tỷ trọng nhỏ hơn heo trong cơ cấu gia súc.Trong quá trình cơ giới hóa đàn trâu chỉ còn lại trên dưới 10 con chiếm tỷtrọng rất nhỏ (dưới 1%) nhưng giá trị thịt hơi rất cao và đóng vai trò thựcphẩm dinh dưỡng cao. Nuôi bò là hình thức chăn nuôi khá đơn giản và tiện lợi,tiêu tốn ít chi phí và hiệu quả kinh tế khá cao nên đàn bò tăng khá trong giaiđoạn này. Năm 2010 đàn bò có 507 con tăng đều qua các năm và năm 2013có 569 con, tăng lên 62 con.34 Gia cầm huyện Bình Tân chủ yếu là gà,vịt, ngỗng… là nguồn cung cấpthực phẩm chủ yếu đứng thứ 2 sau lượng thịt gia súc. Gia cầm được nuôi chủyếu ở họ gia đình và các trang trại lớn như ở Tân Thành, Tân An Thạnh, TânQuới. Giá nhiều sản phẩm gia cầm tiếp tục tăng và ở mức khá cao, tiêu thụthuận lợi nên đàn gia cầm đã nhanh chóng và đang phát triển theo hướng tậptrung với qui mô lớn, đảm bảo vệ sinh thú y và kiểm soát chặt chẽ tình hìnhdịch bệnh. Trên gia cầm cũng không phát hiện cúm gia cầm, các trại nuôi gàliên tục nhập gà công nghiệp về. Theo báo cáo hoạt động nông nghiệp năm2012, đàn gia cầm là 286.442 con, các trại gà đã nhập về 9.908 con nâng tổngsố đàn lên 296.350 con vào năm 2013. Tương ứng sản lượng gia cầm cũngtăng dần lên qua các năm và tăng cao nhất là năm 2013, tăng đến 976,1 tấnđưa tỷ trọng gia cầm tăng cao hơn tỷ trọng gia súc trong cơ cấu ngành chănnuôi.4.2.1.3 Nội bộ ngành thủy sảnNội bộ ngành thủy sản chuyển dịch nhẹ, thể hiện ở nuôi trồng và đánhbắt.Bảng 4.10: Biến động cơ cấu nội bộ ngành thủy sản huyện Bình Tân 20092013Đvt: %Chỉ tiêu20092010201120122013Nuôi trồng97,8398,2798,6897,5097,58Khai thác2,171,731,322,502,42Tổng100100100100100(Tính theo giá so sánh 2010)Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê huyện Bình Tân, 2009-2013Trong nội bộ ngành thủy sản, nuôi trồng chiếm phần lớn tỷ trọng (luônlớn hơn 97%) nên có thể nói đánh giá chuyển đổi cơ cấu ngành thủy sản chủyếu dựa vào sự tăng giảm tỷ trọng của nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung trongnội bộ ngành thủy sản nuôi trồng có xu hướng tăng và khai thác có xu hướnggiảm. Năm 2011 nuôi trồng đạt tỷ trọng cao nhất. Năm 2012, nuôi trồng giảm1,8%, giảm xuống thấp nhất. Đánh bắt chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu ngànhthủy sản và tỷ trọng của nó phụ thuộc vào sự thay đổi tỷ trọng của ngành nuôitrồng. Năm 2011 nếu như tỷ trọng của nuôi trồng tăng thì khai thác giảm, giảm1,05%. Năm 2012, tỷ trọng khai thác tăng trở lại, tăng 1,8%. Sản lượng thủysản sẽ giải thích sự tăng giảm này.35 Bảng 4.11: Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013Chỉ tiêuNuôi trồngKhai thácTổng200927.915,3421,128.336,4201029.058,0413,729.471,7201135.722,3412,336.134,6201233.927,4415,834.343,2Đvt: tấn201331.234,6382,131.616,7Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bình Tân 2010-2013Nhìn chung tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng từ năm2009 đến năm 2011. Năm 2010 nuôi trồng có sản lượng là 29.058 tấn, tăng1.142,7 tấn. Năm 2011 nuôi trồng tăng mạnh, tăng 6.664 tấn. Nuôi trồng chủyếu là nuôi cá tra, tôm rất đa dạng về hình thức nuôi như: nuôi cá ở ao mươngvườn, nuôi trên ruộng lúa (mô hình nuôi lúa – cá). Tổng sản lượng 2012 là33.927,4 tấn, giảm 3.705,1 tấn so với 2011. Nguyên nhân giảm là do giá cá tranuôi theo hướng công nghiệp 6 tháng cuối năm 2012 giảm mạnh, hộ chăn nuôikhông dám đầu tư mở rộng quy mô lớn. Nguyên nhân dẫn đến việc giảm tỷtrọng nuôi trồng là khi ra đời mô hình liên kết xuất phát từ thực trạng hoạtđộng sản xuất cá tra trong một vài năm gần đây, khi chi phí đầu vào tăng, chấtlượng con giống kém, tiêu thụ bất ổn, giá cá thương phẩm thấp hơn giá thànhsản xuất, lãi suất các ngân hàng quá cao nhất là thời diểm 2012 thì các cơ sởvà hộ cá nhân cắt giảm diện tích nuôi mà không phát triển thêm.Sản lượng khai thác đã giải thích được sự giảm tỷ trọng khai thác thủysản. Giai đoạn 2009-2011 sản lượng khai thác giảm liên tục. Năm 2011 khaithác giảm 1,4 tấn, năm 2012 khai thác tăng trở lại 3,5 tấn. Nguyên nhân giảmdo tập quán đánh bắt tự nhiên bằng những cách không an toàn đã bị nghiêmcấm, đa số các hộ đánh bắt là hộ nghèo không đủ phương tiện cũng như cácthiết bị đảm bảo an toàn họ đã tập trung gần bờ nhất là dọc theo tuyến sôngHậu để đánh bắt nguồn thủy sản. Trong những năm gần đây mùa lũ về dângcao hơn cả năm trước nên nguồn thủy sản đánh bắt cũng được nhiều hơn ởnăm 2012.Như vậy trong nội bộ ngành thủy sản, tỷ trọng nuôi trồng đang ngày tăngvà ngành khai thác chiếm tỷ trọng nhỏ, ngày càng giảm. Nội bộ thủy sảnchuyển dịch thì nuôi trồng có xu hướng tăng và khai thác có xu hướng giảm,cần ưu tiên phát triển nuôi trồng và đánh bắt phải hợp lí và đúng với tiềm năngcủa huyện sẵn có.36 4.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCHNhìn chung qua 5 năm thực hiện chuyển dịch cơ cấu, kinh tế nôngnghiệp huyện Bình Tân đã đạt được một số thành tựu nhất định.4.3.1 Thành tựuTổng giá trị sản xuất Nông – lâm – ngư bảo đảm tăng trên 4,5%/năm.Giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung và của cả nông - lâm - thủy sản - đềutăng qua 5 năm. Diện tích cây lương thực chủ yếu là cây lúa có giảm nhưngvẫn đảm bảo nhu cầu lương thực của huyện. Đã giảm dần diện tích trồng 3 vụlúa, chuyển sang các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như luân canh 2vụ màu 1 vụ lúa, chuyên canh màu. Nổi bật lên là sản xuất khoai lang, khôngngừng tăng về quy mô diện tích, tạo ra sản lượng khoai rất lớn, sản xuất có lợinhuận, vừa tăng thu nhập trên đơn vị ha sản xuất vừa góp phần giải quyếtlượng lao động nghèo rất lớn ở nông thôn.Một số loại nông sản như: rau đậu và gia vị, cây chất bột có củ nhất làkhoai lang tăng nhanh về giá trị sản xuất, cây công nghiệp cũng tăng giá trịsản suất. Giá trị thủy sản tăng hình thành các vùng chuyên canh nuôi thủy sản,lúa tuy có giảm nhưng đảm bảo được nhu cầu lương thực, giá trị khoai langtăng, rau màu tăng mạnh và đem lại giá trị kinh tế cao đã bảo đảm phát triểntoàn diện lúa, khoai, rau, cá.Giá trị ngành chăn nuôi tăng cho thấy đảm bảo được nhu cầu thực phẩmcho người dân và nhất là đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện dịchbệnh trên gia súc gia cầm.Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Bình Tân giảm tích cực. Đời sống người dânngày càng được cải thiện.4.3.2 Hạn chế, những vấn đề đặt ra cần giải quyếtBên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên, quá trình chuyển dịch cơcấu kinh tế nông nghiệp Bình Tân cũng gặp một vài khó khăn, hạn chế nhấtđịnh. Từ việc nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệphuyện có thể rút ra những hạn chế và vấn đề đặt ra cần giải quyết cơ bản sau:Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm. Diện tích đất nông nghiệpmỗi hộ nông dân còn phân tán thửa nhỏ, manh mún chưa theo đúng quyhoạch. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng cần quy hoạchlại tương xứng tiềm năng đất đai, sinh thái của huyện.Lao động nông nghiệp dư thừa, tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn còn cao.Lao động nông nghiệp phần lớn là trình độ thấp và lệ thuộc nặng vào mùa vụ37 cũng góp phần làm cho tỷ lệ lao động nông nghiệp chưa giảm mạnh và đờisống các hộ còn khó khăn. Cơ cấu lao động có chuyển dịch giảm dần tronglĩnh vực nông nghiệp tuy nhiên vẫn còn chừng lại và chưa đạt mục tiêu laođộng trong nông nghiệp thấp hơn 50%.Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp còn nhiều bất cập. Hiện nay cácvùng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm đang trong quá trình chuyển dịchnhưng về số lượng thì ít, quy mô nhỏ và chưa ổn định; chủ yếu phát triển dựatrên cơ sở các vùng truyền thống, chủ thể là các hộ nông dân chiếm đa số,thiếu sự tác động tích cực của khoa học công nghệ, luôn gặp khó khăn về thịtrường tiêu thụ. Tính chất nhỏ lẻ cũng thể hiện rõ ở quy mô các chủ thể sảnxuất.Chưa đảm bảo chất lượng nông sản nhất là các loại cây ăn trái. Sức cạnhtranh về chất lượng, giá trị nông sản còn hạn chế. Thế mạnh của huyện là câykhoai lang, nuôi cá tra, các loại hoa màu khác thì đến năm 2013 khoai langmới có nhãn hiệu, các cây, con còn lại chưa có. Còn về cây lúa, các giống lúachất lượng cao đưa vào gieo sạ còn rất ít dẫn đến giá lúa thấp, không đem lạihiệu quả kinh tế cao. Một phần do sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, khâu ứngdụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất còn yếu kém đưa đến chấtlượng nông sản không cao, chưa đồng đều, chưa đáp ứng được nhu cầu thịtrường hàng hóa nông sản đặc biệt là thị trường xuất khẩu.Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Bình Tân cũng đặt ra nhiềuvấn đề cần giải quyết kịp thời để có thể đưa cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyệnđi đúng với mục tiêu chuyển dịch.Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng giống như bối cảnh chungcủa cả nước, tuy đạt kết quả tăng về số lượng, sản lượng, giá trị nhưng thiếutính ổn định và bền vững. Nông nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế, sản xuất cóphát triển nhưng chưa đồng bộ giữa trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. chưatương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Nông nghiệp Bình Tân chuyểndịch nhưng vẫn còn chậm, chưa đi đúng hướng ngành chăn nuôi và thủy sản.Giá trị sản xuất nông nghiệp và các ngành trong cơ cấu nông nghiệp có tăngnhưng không tăng đồng đều qua các năm. Các vùng chuyên canh chưa đượcđầu tư đúng mức.Về nông nghiệp Bình Tân, trồng trọt là ngành chiếm ưu thế và đặc biệtchú trọng quan tâm chuyển dịch cơ cấu. Qua 4 năm thực hiện chuyển đổingành trồng trọt cũng được đánh giá qua các loại cây trồng. Cần có giải phápđối với từng loại cây trồng: cây lúa, cây màu, cây ăn trái, để mang lại hiệu quảkinh tế cho ngành trồng trọt nói riêng và kinh tế nông nghiệp nói chung. Bên38 cạnh đó cần chú trọng chăn nuôi và thủy sản đây là hai ngành khá quan trọngcủa kinh tế nông nghiệp Bình Tân.Cây lúa: Trong thời gian qua diện tích cây lúa giảm nhưng sản lượnggiảm không đáng kể vẫn đảm bảo được an ninh lương thực toàn huyện và xuấtkhẩu ra bên ngoài thì vai trò của năng suất là yếu tố quan trọng hàng đầu làmtăng sản lượng lúa trong thời gian qua. Tuy nhiên sản xuất lúa gạo còn phụthuộc vào tình hình thị trường lương thực thế giới, giá cả biến động thườngxuyên không có lợi cho người sản xuất. Mặt khác, Bình Tân là vùng ngập lũ,có nhiều khả năng đắp đê bao vượt lũ để trồng cây ăn trái cho hiệu quả caohơn. Chính vì vậy để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao trong nông nghiệp, giảmtỉ trọng cây lúa, tăng tỉ trọng cây ăn trái trong cơ cấu ngành trồng trọt phảimạnh dạn chuyển đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái, số diện tích đất trồnglúa còn lại chuyển sang trồng lúa chất lượng cao để xuất khẩu.Cây màu: Cây màu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu cây trồngvà được xem là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Vì vậy pháttriển rau màu như hiện nay là một hướng đi thích hợp. Các mô hình luân canhlúa màu hoặc chuyên màu mang lại hiệu quả và góp phần nâng cao thu nhậpcủa nông dân trên cùng một diện tích sản xuất đất nông nghiệp. Đặc biệt là cácmô hình như đã phân tích hiệu quả ở trên: chuyên canh khoai lang, mô hình 1lúa 2 màu, mô hình 2 màu 1 lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trên ha đấtnông nghiệp. Cần phải áp dụng các mô hình này như thế nào để mang lại vàduy trì hiệu hiệu quả kinh tế cao đó là vấn đề đặt ra cho kinh tế nông nghiệpBình Tân.Cây ăn trái: Cây ăn trái ở Bình Tân có điều kiện phát triển bởi vì mặc dùnằm trong vùng ngập lũ nhưng hệ thống đê bao được chú trọng đảm bảo khépkín cho cây ăn trái phát triển tốt. Vấn đề quản lí sâu bênh chưa tốt, cây ăn tráichủ lực chưa được quan tâm. Giá trị sản xuất cây ăn trái có tăng nhưng về cơcấu lại giảm cho thấy sự tăng trưởng của cây ăn trái chưa được phát huy cũngnhư chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.Chăn nuôi: Tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm, ngành chăn nuôi quy mô lớntập trung chưa đẩy mạnh thực hiện được. Chăn nuôi gia súc gia cầm còn ở quymô hộ gia đình nhỏ lẻ. Thực tế cho thấy huyện Bình Tân có rất nhiều lợi thếđể phát triển chăn nuôi. Từ việc tận dụng lợi thế đất vườn, các phụ phẩm từcây lúa, cây công nghiệp ngắn ngày, đậu phộng, bắp, đậu nành, nguồn rơm rạđồng, chăn nuôi bò, heo, gà, vịt có điều kiện phát triển. Tuy nhiên do giá cảbấp bênh những năm gần đây đã không đem lại lợi nhuận như mong đợi.39 Thủy sản: Tỷ trọng ngành thủy sản chưa tăng theo đúng mục tiêu mà kếhoạch phát triển nông nghiệp mà huyện đã đề ra. Trong những năm qua, nuôitrồng thủy sản trên địa bàn huyện không phát triển, nhất là nuôi cá tra tậptrung không hiệu quả. Giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá bán cá hàng hóakhông ổn định, tỷ suất lợi nhuận đạt thấp. Về tiềm năng về khai thác tự nhiênthì chưa được khai thác hết.40 CHƯƠNG 5NHỮNG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤUKINH TẾ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN BÌNH TÂN THEOHƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢIPHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPHUYỆN BÌNH TÂN TRONG THỜI GIAN TỚI5.1 NHỮNG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ THỰC HIỆN CHUYỂN DỊCH CƠCẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN THEO HƯỚNG PHÁTTRIỂN BỀN VỮNG5.1.1 Qui hoạch, bố trí lại sử dụng đất nông nghiệpRà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành nông nghiệpđể có điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm ổn định sản xuất cho giai đoạn 2014đến 2020 và xa hơn. Trong đó tập trung phát triển vào các ngành sản xuất lúachất lượng cao, hoa màu, chăn nuôi, thủy sản, hướng đến việc khai thác cóhiệu quả thế mạnh sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng thị trường. Căncứ vào sự rà soát mà bố trí lại đất nông nghiệp hợp lí hơn.Cơ cấu đất nông nghiệp chủ yếu là đất trồng lúa đất trồng hoa màu vàcây ăn trái. Xu hướng biến động quỹ đất nông nghiệp theo hướng giảm diệntích đất canh tác lúa và tăng diện tích đất trồng cây màu và cây ăn trái. Đây làđặc trưng chính biểu hiện xu hướng chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp ởBình Tân.Ngoài tiềm năng cây lúa, rau màu, đất đai Bình Tân còn bao hàm một hệthống mặt nước chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển ngành nuôi trồng thủysản, nhất là tôm cá là những sản phẩm xuất khẩu quan trọng. Tiềm năng đógồm các hệ sông rạch tự nhiên, kênh đào thủy lợi, ao mương vườn và ruộnglúa.Như vậy Bình Tân không còn khả năng mở rộng diện tích đất đai nênphải thực hiện con đường thâm canh để gia tăng sản lượng nông nghiệp. Xuhướng sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua đã hình thành vùng tậptrung chuyên canh lúa, chuyên canh màu, luân canh lúa màu vùng trồng cây ăntrái góp phần vào việc thực hiện tốt tốc độ tăng trưởng khá và cao của ngànhnông nghiệp nói riêng, của nền kinh tế huyện nói chung. Xuất phát từ nhữngquan điểm này, mục tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp Bình Tân nhằm:bố trí sử dụng đất nông nghiệp hợp lí và phù hợp với điều kiện sinh thái từngvùng nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, kết hợp hài hòa giữa41 nông nghiệp với nuôi trồng thủy sản vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhấttrên một đơn vị diện tích, vừa đảm bảo sự bền vững của môi trường tự nhiên.Trong thời gian tới cần giảm diện tích trồng lúa nâng cao diện tích câyrau màu và cây ăn trái lên vị trí hàng đầu. Trong cơ cấu đất trồng trọt. Chuyểnđổi một phần đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái, cải tạo triệt để vườn tạp đểtrở thành vườn chuyên canh cây ăn trái. Thực hiện đa dạng hóa cây trồng trênnền đất lúa theo chế độ luân canh khoa học, phổ biến đưa xuống ruộng cácloại cây màu làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như bắp, đậu nành,mè, hành...5.1.2 Giải pháp về lao động nông nghiệpTrong điều kiện sản xuất hàng hóa thì tăng cường ứng dụng các tiến bộkhoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, cải tiếnhệ thống canh tác nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao sẽ giảm bớt sức lao độngcon người trong nông nghiệp để tiến dần đến mục tiêu tỷ trọng lao động nôngnghiệp giảm dưới 50%. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động đó cầnphải:Tổ chức các hoạt động khuyến nông, mở các lớp ứng dụng về các thànhtựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho con người học tập, rút kinh nghiệm.Tổ chức các hoạt động khuyến nông, truyền bá các kiến thức khoa học,kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.Nâng cao các cơ sở dạy nghề cho người lao động nhằm nâng cao trình độsản xuất cho người dân. Trung tâm dạy nghề của huyện cần mở rộng quy mô,đa dạng các ngành nghề khác ngoài các nghề đào tạo làm việc trong lĩnh vựcnông nghiệp.5.1.3 Giải pháp về thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóaViệc tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa cho phù hợp với điềukiện thị trường hội nhập nền kinh tế toàn cầu WTO là rất cần thiết. Những giảipháp chủ yếu có tính chất lâu dài về thị trường tiêu thụ nông sản:Quy hoạch, xây dựng cụm dân cư và chợ theo nguyên tắc gắn dân cư vớicác trục giao thông thủy, bộ, cơ sở hạ tầng, điện nước thủy lợi,…để ngườinông dân có chỗ để bán những sản phẩm của mình và mua được những sảnphẩm đầu vào phục vụ cho sản xuất cũng như tiêu dùng.Xây dựng kho tàng sơ chế, bảo quản nông sản: hiện nay nông dân vẫnphải sơ chế và bảo quản sản phẩm của mình theo phương pháp thủ công nên tỉlệ hao hụt cao, phẩm chất bị xuống thấp gây thiệt hại lớn cho người sản xuất.42 vì thế việc xây dựng kho bảo quản với công nghệ bảo quản phù hợp vừa giúpđảm bảo chất lượng phù hợp, vừa bảo đảm kịp thời qui mô sản phẩm cho thịtrường.Củng cố và phát triển hệ thống thương mại nông thôn: hệ thống thươngmại quốc doanh thời gian qua chưa thực sự thực hiện vai trò chủ đạo củamình. Đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ và năng lực chuyên môn, đổimới cơ chế hoạt động theo hướng có lợi cho người nông dân.Tạo thị trường xuất khẩu cho những sản phẩm chủ lực của huyện.Các xã trong huyện Bình Tân liên kết nhau xây dựng chiến lược pháttriển thương hiệu nông sản nhằm mục tiêu tạo thương hiệu hàng hóa cho mộtsố nông sản chủ lực của vùng; tạo khả năng cạnh tranh cho nông sản trên cảthị trường nội địa và xuất khẩu. Các giải pháp đề xuất: hoàn thiện các hìnhthức tổ chức sản xuất hiện có như tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã, khuyếnkhích các hình thức trang trại,..Thực hiện dán nhãn nông sản; hỗ trợ các tổchức kinh doanh nông sản thực hiện công tác tiếp thị, quảng cáo cho thươnghiệu của mình; phổ biến tuyên truyền pháp luật về vấn đề bảo hộ thương hiệutheo pháp luật trong nước và thế giới; khai thác triệt để công nghệ thông tin đểvừa phát triển thương hiệu nông sản vừa phát triển thương mại điện tử.5.1.4 Giải pháp về phát triển và hoàn thiện tổ chức sản xuất, chếbiến và dịch vụ tiêu thụHiện nay việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản cần đượcthực hiện trong một hệ thống chặt chẽ vì đây là đòi hỏi của nền kinh tế thịtrường cũng như đảm bảo quyền lợi cho người nông dân. Chế biến, bảo quảnvà dịch vụ tiêu thụ nông sản hàng hóa phải được thực hiện bởi hệ thống tổchức ngoài phạm vi nông hộ nên giải pháp cho vấn đề này là thực hiện liên kết“4 nhà”. Doanh nghiệp trong hệ thống “4 nhà” có ở Bình Tân nhưng chưa lớnmạnh phải khuyến khích và tạo điều kiện phát triển.5.2 GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH NỘI BỘ KINH TẾ NÔNG NGHIỆPHUYỆN BÌNH TÂN TRONG THỜI GIAN TỚI5.2.1 Giải pháp phát triển nông nghiệpHiện tại và tương lai nông nghiệp huyện Bình Tân vẫn là ngành giữ vị tríquan trọng trong kinh tế huyện, vì vậy giải pháp tốt nhất cho kinh tế nôngnghiệp Bình Tân trong thời gian tới đó là:Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng phát triển hànghóa, xác định việc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nôngnghiệp trên cơ sở tăng nhanh giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, đẩy43 mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất,chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tập trung cho phát triển chăn nuôi và ngànhthủy sản.Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninhlương thực, xây dựng cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi hợp lý.Tăng nhanh giá trị tổng sản phẩm thu nhập trên một ha đất canh tácthông qua chuyển dịch cơ câu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu mùa vụ.Hình thành và phát huy thêm các vùng sản xuất hàng hóa như vùng lúachất lượng cao, vùng rau sạch, cây công nghiệp ngắn ngày phục vụ tối ưu chocác đô thị. Cải tạo vườn tạp xây dựng vùng cây công nghiệp dài ngày, cây ănquả.5.2.2 Giải pháp phát triển trồng trọtCần phát triển trồng trọt theo hướng toàn diện, xóa thế độc canh cây lúa,đa dạng hóa sản phẩm, hình thành các vùng tập trung chuyên canh. Dự vàonhu cầu thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ. Hình thànhcác vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, cây thực phẩm có năngsuất cao, chất lượng tốt làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đáp ứngnhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước. Ngành trồng trọt Bình Tân cầnđầu tư và phát triển các nhóm sản phẩm sau:5.2.2.1 Giải pháp phát triển cây lúaĐầu tư xây dựng các đập kiên cố hóa, các công trình cơ giới và côngtrình nội đồng để giữ nước, tạo nguồn nước đảm bảo điều kiện cho lúa đạtnăng suất và chất lượng cao nhất. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi,huyện thực hiện các công trình lớn, xã và nhân dân thực hiện các công trìnhnội đồng. Bố trí thời vụ hợp lý theo từng năm, từng vụ với phương châm tránhhạn, né lũ.Xây dựng lại vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Áp dụng tiêu chuẩn GAPvề nông sản sạch cho cây lúa nhất để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu lúa. Ápdụng mô hình ruộng lúa bờ hoa để tránh sâu bệnh trên cây lúa đem lại hiệuquả cao. Khuyến cáo nông dân chọn giống cấp xác nhận để gieo sạ theo hướng3 giảm, 3 tăng; nâng cao sản lượng lúa theo phương pháp sạ hàng; nhân rộngquy mô diện tích cánh đồng mẫu lớn ở các xã có diện tích lúa lớn hàng năm.Tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụngvào sản xuất, đồng thời khuyến khích nông dân duy trì việc ứng dụng cơ giớivào khâu làm đất, khâu thu hoạch 100% diện tích mỗi vụ, khâu sấy lúa trên44 mỗi vụ, tiến tới ứng dụng cơ giới trong khâu phun thuốc trừ sâu, trừ bệnh vànâng cao tỷ lệ diện tích sạ lúa theo hàng mỗi năm.5.2.2.2 Giải pháp phát triển cây ăn tráiĐầu tư phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ sau thu hoạch nhất là kỹthuật bảo quản trái cây tươi, công nghệ chế biến trái cây ngay tại chỗ tạo ranhững sản phẩm có giá trị kinh tế cao.Nghiên cứu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nướcđể khuyến cáo nông dân tạo ra những sản phẩm trái cây mà thị trường yêuthích.Nhà nước cần phải có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư thỏa đángvà ưu đãi về: tín dụng, thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựngthương hiệu trái cây, nông sản để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệptrong, ngoài huyện cũng như vốn đầu tư nước ngoài… Quan tâm phát triển cácloại trái cây chủ lực ngắn ngày để phục vụ nhu cầu nội địa. Hoàn thiện hệthống thủy lợi để bảo vệ vườn cây khi chuyển đổi là hết sức quan trọng và cầnthiết. Cần có đê bao chống lũ an toàn, cống tiêu nước và hệ thống bơm tiêutrong mùa mưa, lũ.Giảm dần vườn cây ăn trái trồng phân tán đan xen trong đất lúa, đấttrồng màu như hiện nay, tiếp tục cải tạo vườn già cỗi kém hiệu quả, từng bướchình thành khu vực trồng tập trung với các loại cây phù hợp với vùng đất BìnhTân như: xoài cát Hòa Lộc, nhãn, sầu riêng, cây có múi, dừa,… Khôi phục lạidiện tích cây trồng đã suy thoái.Tăng cường phối hợp với các trung tâm, viện, trường Đại học và cáccông ty giống cây trồng, trình diễn cây ăn trái có năng suất khá, chất lượng caođể nhà vườn áp dụng vào sản xuất. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫnkỹ thuật canh tác trên vườn cây ăn trái.Ứng dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, từngbước nhân rộng trên địa bàn huyện để nâng cao chất lượng, giá trị trái cây trênđơn vị diện tích. Hình thành hợp tác xã mua bán trái cây để góp phần tiêu thụtrái cây cho nhà vườn.5.2.2.3 Giải pháp phát triển cây màuTăng diện tích 2 vụ lúa 1 vụ màu hoặc 2 màu 1 lúa ở các xã đồng thờigiảm dần diện tích thuần 3 vụ lúa/năm và chú ý giảm diện tích màu vào vụxuân hè để tình hình khô hạn gây ảnh hưởng đến sản xuất.45 Mở rộng quy mô cánh đồng mẫu trồng khoai lang thương phẩm gắn vớinhãn hiệu khoai lang đã được cục sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể“khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam” để mở rộng thị trường.Duy trì diện tích rau màu hiện có, đồng thời phát triển thêm diện tíchtrồng cây công nghiệp ngắn ngày như: mè, bắp, đậu nành. Khuyến khích nôngdân áp dụng các mô hình luân canh, chuyên canh phù hợp với khả năng vềvốn, quy mô, về loại đất. Vận động nhà nông tìm hiểu tình hình biến động giácả thị trường để có quyết định đúng đắn cho đầu tư trồng trọt, bán sản phẩmnông nghiệp vào thời điểm thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao.Kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đầu tư cáccơ sở chế biến rau màu để tham gia giải quyết sản lượng nông sản trên địa bànhuyện.Tiếp tục vận động bà con phát triển và mở rộng các mô hình luân canhmàu và chuyên màu. Cung cấp giống cây trồng cũng như kỹ thuật trồng vàchăm sóc cho bà con.Duy trì và phát triển các hợp tác xã rau an toàn xã Thành Lợi, Tân Quới,Tân Bình và làng nghề chế biến dưa cải chua xã Tân Lược để góp phần tiêuthụ sản lượng màu cho nông dân.Tăng cường liên hệ các công ty giống cây trồng để giới thiệu, trình diễncác giống màu có năng suất khá, chất lượng cao để nông dân tham khảo, ứngdụng.5.2.3 Giải pháp phát triển chăn nuôiTăng cường khuyến cáo nông dân tiếp tục nuôi gia súc, gia cầm dạngtrang trại, gia đình…, đảm bảo nuôi nhốt dễ tiêm phòng, quản lý tốt dịch bệnh,đảm bảo vệ sinh môi trường để duy trì và phát triển tổng đàn.Khuyến khích các trang trại nuôi gia súc, gia cầm theo hướng côngnghiệp tập trung, tăng cường liên kết với các nhà đầu tư mới mở rộng quy môchăn nuôi.Khuyến khích nông dân tận dụng thân cây bắp, dây khoai lang, rơm rạ,…phát triển chăn nuôi heo, bò thịt.Trình diễn con giống: heo, bò, gà, vịt… năng suất khá, chất lượng cao đểdân ứng dụng chăn nuôi hộ và hướng đến sản xuất quy mô lớn.Hàng năm tập trung công tác tổ chức tiêm phòng dịch cúm H5N1, lởmồm long móng, tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng cho gia súc.46 Hỗ trợ kinh phí gieo tinh nhân tạo để phát triển đàn bò thịt và đầu tư xâydựng hầm biogas ủ chứa phân đối với các hộ nuôi heo vừa tạo chất đốt chogia đình vừa hạn chế ô nhiễm môi trường.5.2.4 Giải pháp phát triển thủy sảnXây dựng mô hình mới phù hợp với sinh thái từng vùng, từng địaphương nuôi trong ao, nuôi mương vườn, nuôi ven sông rạch và nuôi xencanh, luân canh trên ruộng lúa, nuôi hầm. Khuyến khích nông dân đầu tư nuôicá bè ven sông Hậu. Khuyến khích nhà vườn tận dụng ao mương vườn nuôicá, lươn, ếch, rắn, nhằm nâng cao sản lượng thủy sản, góp phần tăng thu nhậpvà đa dạng hóa các loại thủy sản phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày củangười dân.Nhà nước cần có sự hỗ trợ về vốn để nông dân đầu tư nuôi cá và pháttriển vì vốn đầu tư cho sản xuất là rất lớn đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ phía Nhànước, trung tâm khuyến nông cần hỗ trợ kỹ thuật, giống cho người dân.Khai thác hợp lí khu vực ven sông Hậu, các sông, kênh, rạch trên địa bànhuyện. Tạo điều kiện tốt cho người dân nuôi cá tra ven sông Hậu.Phát triển thủy sản hài hòa với phát triển trồng trọt, chăn nuôi, côngnghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ với bảo vệ môi trường nước và các hệ sinhthái.47 CHƯƠNG 6KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬNQua phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyệnBình Tân, 5 năm qua kinh tế nông nghiệp Bình Tân đã đạt được một số thànhtựu và vẫn còn những hạn chế nhất định. Về cơ cấu có sự chuyển dịch cơ bảnđúng hướng, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư tăng lên đáng kể, nhất là giá trịngành nông nghiệp tăng liên tục. giá trị sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi vàthủy sản cũng tăng lên. Diện tích trồng lúa và diện tích đất trồng cây ăn tráigiảm, thay vào đó là sự tăng lên của đất lúa luân canh màu như luân canh 2 vụlúa một vụ màu, 2 vụ màu một vụ lúa, chuyên canh khoai lang hay chuyêncanh màu, đất lúa nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất trồng lúa 3 vụ qua cácnăm đã giảm dần nhưng năng suất lúa vẫn tăng và sản lượng vẫn ổn định đápứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Quá trình chuyển dịch cơ cấu sảnxuất nông nghiệp đã thúc đẩy đời sống mọi mặt ở nông thôn có nhiều khởi sắc,hộ nghèo giảm để tiến tới xóa đói giảm nghèo, giải quyết được việc làm cholao động nông nghiệp, nâng cao hiệu quả lao động, thu nhập cho lực lượng laođộng ở nông thôn ngày được cải thiện. Những diễn biến tích cực trong chuyểndịch cơ cấu nông nghiệp ngoài tác động của các yếu tố: đầu tư cơ sở hạ tầng,tăng cường nguồn nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ,… Bêncạnh những thành tựu đáng thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vẫnchưa đạt được một số mục tiêu. Trong thời gian qua gặp khó khăn về kiểmsoát dịch bệnh và giá cả bấp bênh nên tỷ trọng chăn nuôi có giảm cho thấy tỷtrọng ngành chăn nuôi chưa đi đúng hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp mà kế hoạch đã đề ra. Thủy sản cũng có tỷ trọng sản xuất giảm chưatương xứng với tiềm năng, lợi thế mà huyện sẵn có và trên hết là chưa đi đúnghướng chuyển dịch cơ cấu tăng tỷ trọng ngành thủy sản trong cơ cấu kinh tếnông nghiệp.Kinh tế nông nghiệp Bình Tân chuyển dịch, song thực chất nền kinh tếBình Tân vẫn là nền kinh tế hoa màu, lúa gạo, cây màu và cây lúa chiếm tỷtrọng lớn và giữ vị trí không thể nào bỏ được, mặc dù trong giai đoạn này cósự chuyển dịch cơ cấu cả cây trồng, vật nuôi, vì thế cần phải tiếp tục thực hiệnvà đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhất là lúa gạohoa màu để sớm đưa nền kinh tế xã hội của huyện phát triển hơn nữa.48 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với chính quyền các cấpPhòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cấp chính quyền xã, địaphương có vai trò trình diễn các mô hình sản xuất có hiệu quả cho nông dânthấy và kêu gọi sự hợp tác, tập hợp lại để nhân rộng mô hình, sáng tạo ra cácmô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó cần cải tiến nhữnggiống lúa chuyên canh cho năng suất cao, qui hoạch sản xuất đồng bộ, khuyếnkhích nông dân mở rộng qui mô sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi.Khuyến khích nông hộ phát triển kinh tế vườn góp phần tạo thu nhập,nâng cao đời sống, khi đó sẽ kéo theo sự chuyển dịch nhanh hơn nhờ vào thunhập cao từ mô hình này.Cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thủy lợi cho quá trình chuyển đổi,cần có sự liên kết, kêu gọi của các cấp lãnh đạo nhà nước là: nhân dân và Nhànước cùng làm có như vậy thì mới giải quyết xong vấn đề thủy lợi hết sứcquan trọng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch diễn ra nhanhchóng, bền vững, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất khi chuyển đổi.Cần qui hoạch, bố trí lại vùng tổng thể, vùng nguyên liệu, sử dụng đấtnông nghiệp sao cho phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, kết hợp hàihòa giữa nông nghiệp với nuôi trồng thủy sản, đảm bảo hiệu quả kinh tế caonhất trên 1 ha đất sản xuất. Bên cạnh đó khuyến khích nông dân chuyển phầndiện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng cây ăn trái, cải tạo vườn tạpthành những vườn chuyên canh đặc sản. Thực hiện đa dạng hóa cây trồng trênnền lúa theo chế độ luân canh khoa học.Cần qui hoạch và phát triển các chợ đầu mối cho vấn đề tiêu thụ nôngsản, tìm đầu ra cho nông dân. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp xúc tiến xây dựngvà bảo vệ thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho trái cây huyện có thươnghiệu nâng cao giá trị. Khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế biếnthức ăn gia súc để tìm giải pháp đầu ra cho cây màu: đậu nành, cây bắp, khoailang,..Các cán bộ nông nghiệp tăng cường triển khai cho nông dân nâng caotrình độ hiểu biết của nông dân trong việc tiếp nhận khoa học kỹ thuật, côngnghệ sau thu hoạch để triển khai tốt, đảm bảo cho giá trị đầu ra của sản phẩmnông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Định hướng thị trường, mẫu mã,chủng loại cho nông dân.49  Đối với hộ nông dânThực hiện nghiêm túc các chương trình dự án và kỹ thuật trong sản xuấtnông nghiệp, vay và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.Khai thác nguồn lợi nông nghiệp đúng tiềm năng lợi thế của huyện vềđất đai, sông ngòi phục vụ lợi ích kinh tế nông nghiệp của bà con. Đồng thờicần bảo vệ môi trường sinh thái, tránh gây ô nhiễm đảm bảo sự phát triển bềnvững.50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt1. Vũ Đình Thắng, 2006. Giáo trình kinh tế nông nghiệp đại cương. Đại họcKinh tế quốc dân.2. Nguyễn Minh Châu, 2002. Giáo trình kinh tế nông nghiệp. Đại học AnGiang.3. Nguyễn Sinh Cúc, 2003. Nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới,Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội (2003).4. Đào Thế Anh và các cộng sự, 2003. Luận cứ khoa học của chuyển đổi cơcấu kinh tế nông nghiệp nông thôn: hiện trạng và các yếu tố tác động ở ViệtNam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, ngày 17/4/2011.5. Nguyễn Như Triển, 2012. Thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cấukinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tham luận. Trung tâm nghiên cứukinh tế miền Nam.6. Vũ Văn Nâm, 2002. Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. Luận vănthạc sĩ. Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.7. Bùi Thị Nguyệt Minh (2008), luận văn tốt nghiệp. Đánh giá thực trạngchuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và giải pháp phát triển trên địa bàntỉnh Sóc Trăng. Luận văn Đại học. Trường Đại học Cần Thơ.8. Lê Thị Bích Trâm, 2011. Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tếnông nghiệp ở Tỉnh Vĩnh Long. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ.9. Phòng thống kê, 2009. Niên giám thống kê 2009. Bình Tân.10. Chi cục thống kê, 2010. Niên giám thống kê 2010. Bình Tân.11. Chi cục thống kê, 2011. Niên giám thống kê 2011. Bình Tân.12. Chi cục thống kê, 2012. Niên giám thống kê 2012. Bình Tân.13. Chi cục thống kê, 2013. Niên giám thống kê 2013. Bình Tân.14. Bùi Văn Sáu, 2000. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôntheo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở tỉnh Vĩnh Long. Luận án tiến sĩ,Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.15. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, 2009. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNDvề việc ban hành đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020. VĩnhLong, ngày 07 tháng 4 năm 2009.16. Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân, 2011. Quyết định số 145/ QĐ-UBND vềviệc ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2010-2015. BìnhTân, ngày 01 tháng 3 năm 2011.17. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân, 2011. Báocáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp & PTNT năm 2011, phương hướngnhiệm vụ năm 2012 ở huyện Bình Tân. Bình Tân, tháng 11 năm 2011.51 18. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân, 2013. Báocáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp & PTNT năm 2012 phương hướngnhiệm vụ năm 2013 ở huyện Bình Tân. Bình Tân, tháng 01 năm 2013.19. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân, 2014. Báocáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp & PTNT năm 2013 phương hướngnhiệm vụ năm 2014 ở huyện Bình Tân. Bình Tân, tháng 01 năm 2014.20. Ban chấp hành Hội nông dân huyện Bình Tân, 2013. Tài liệu hội nghịQuản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, ViệtNam”. Bình Tân, tháng 4 năm 2013.21. Soubotina, 2005. Nhập môn về Phát triển bền vững. Trong Không chỉ làtăng trưởng kinh tế. Xuất bản lần thứ hai. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.Hà Nội.22. Đảng cộng sản Việt Nam, 2006. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X. HàNội. 18-25/4/2006. Danh mục tài liệu tiếng Anh1. Ben G. Bareja, 2014. What is Agriculture, Definition of Agriculture.[AccessedSeptember 1, 2014].2. Origin, 2010. From Latin Agriculture, from ager cultural growing,cultivation.[Accessed September 2, 2014].3. World Committee Environmental and developed, 1987. Report of the WorldCommission on Environment and Development. Our Common Future. Oslo,20 March 1987.4. Chenery, H., 1988. Volum 1, North – Holland. Structural tranformation,handbook of developtment Economics. P. 197-202.52 PHỤ LỤCPhụ lục 1: so sánh các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân giaiđoạn 2009-2013Đơn vị tính: %2010 so2009Diễn giải2011 so20102012 so20112013 so20123. Sản lượng lúa39,4447,2951,5012,5364,695,7815,521,775,108,535,184,836,1211,34-5,1022,45-0,106,402,886,180,93-15,41179,3525,24-9,04-1,79-16,962,884,374,731,363,57-5,35-2,95-0,101,754. Giá trị trên 1 ha đất NN48,5477,85-29,6410,495,29-15,601,170,02Tổng GTSX nông nghiệpNông nghiệpTrồng trọtChăn nuôiDịch vụLâm nghiệpThủy sản2. Đất nông ghiệp5. Lao động nông nghiệpPhụ lục 2: dân số - lao độngChỉ tiêu200920102011Dân số trung bình94.51293.59293.402 93.914 94.539Dân số tuổi lao động63.47773.26964.810 65.079 65.9568,858,9658.35169.40971,0474,8063,1363,8763,8828,9625,2036,8736,1336,12Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)Lao động làm việc trong cácngành kinh tếLao động khu vực nông – lâm– thủy sản (%)Lao động khu vực phi nôngnghiệp (%)201210,65201323,4526,4555.650 58.052 58.282Phụ lục 3: bình quân lương thực thực phẩm trên đầu ngườiSản lượng bình20092010201120122013quân đầu ngườikg/nămLương thực1.034,01.085,91.154,9955,1958,1Lúa1.026,01.077,11.144,1945,0955,235,833,427,324,8-Thịt lợn xuất53 chuồngPhụ lục4: Số cơ sở kinh doanh thương mại – lưu trú ăn uống và dịch vụtrên địa bànPhân theo2010ngànhThương mại2011201220132.3552.4972.4982.4111.0531.0991.1311.191Dịch vụ468467512568Tổng số3.8764.0634.1414.170Khách sạnnhà hàngPhụ lục 5: Giá trị sản xuất nội bộ trồng trọt Bình Tân 2009-2013Chỉ tiêu2009Cây lương thựcLúaBắpCây rau màuCây chất bột có củRau đậu gia vịCây công nghiệpCây hàng nămkhácCây ăn quảCây khácTổng2010413.881411.8802.001655.586356.239299.34734.6032011612.459607.4664.993812.185314.280497.90554.02820122013615.915395.671410.455609.603390.515409.0246.3125.1561.431934.822 1.449.388 1.468.895419.095901.375766.941515.727548.013701.95457.94012.30759.6751.361461517183132137.065408.175380.959157.092174.33717.77521.95721.2685.4732.2561.260.271 1.909.265 2.011.421 2.020.114 2.115.750Phụ lục 6: diện tích và sản lượng cây ăn tráiChỉ tiêuDiệntích(Ha)Sảnlượng(Tấn)20092010201120122013Cam35,127,729,729,635,5Quýt15,010,210,210,812,6Nhãn406,1381,5397,5387,5387,1Xoài561,2453,5499,9510,3518,3Bưởi591,6473,7450,5461,0492,5Dừa158,4144,7167,1167,1205,9Cam248,4248,3282,6283,8313,8Quýt101,5101,5101,586,697,5Nhãn3.674,13.869,23.139,12.948,11.595,6Xoài5.823,15.870,16.402,75.198,95.290,854 Bưởi6.135,57,342,95.642,15.792,75.233,3Dừa2.205,52.206,12,547,62.810,83.463,420122013Phụ lục 7: lượng gia súc gia cầmChỉ tiêu2009TrâuSố lượngBòLợnGia cầmTrâuSảnBòlượngLợnGia cầm201020112410841149550756655256919.25019.74214.69614.59814.895131.986184.651274.774286.442296.3504,11,10,50,41,248,882,777,081,792,83.335,03.114,02.545,92.326,12.406,1654,3747.61.256,61.065,4978,5Phụ lục 8: so sánh các mô hình chuyển đổi vói mô hình 3 lúaChuyên1 lúa 1 bắp 1 1 dưa hấu 1Chỉ tiêukhoai lang khoai lang so khoai lang 1so 3 lúa3 lúalúa so 3 lúaChi phí3,922,623,21Thu nhập6,094,024,06Lợi nhuận10,286,735,70Thu nhập/ chi phí1,551,531,26Lợi nhuận/ chi phí2,622,561,77Lợi nhuận/thu nhập1,591,681,4155 [...]... chuyển dịch có hiệu quả 22 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN BÌNH TÂN 4.1 TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN GIAI ĐOẠN 2009-2013 Từ khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp huyện đã có những bước đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ Sản xuất nông nghiệp phát triển liên tục với tốc độ cao, có sự chuyển. .. pháp cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bình Tân trong thời gian tới và một số giải pháp tổng thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Những cơ sở lí luận nào có liên quan đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp? Thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bình Tân như thế nào? Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã đem lại hiệu... THỰC TRẠNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH TÂN Trong những năm qua, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện đã đạt được một số kết quả đáng kể và một số chỉ tiêu chưa đạt Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện sẽ điểm qua đôi nét về tình hình chuyển dịch này 20 Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân 2009-2013 Diễn giải Tổng GTSX nông nghiệp Nông nghiệp Trồng... đề tài là phân tích tình hình cơ cấu kinh tế của tỉnh qua các năm 2001-2007, so sánh hiệu quả đạt được từ việc chuyển dịch nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới và các giải pháp tổng thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững Đề tài đã sử dụng phương pháp 5 thống kê mô tả để mô tả thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó... hẹp: kinh tế nông nghiệp là tổng thể kinh tế bao gồm kinh tế ngành trồng trọt và chăn nuôi 7 c) Cơ cấu kinh tế nông nghiệp Cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một tổng thể bao gồm các mối tương quan giữa lực lượng sản xuất thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trong khoảng thời gian và điều kiện kinh tế xã hội cụ thể Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiều nhân tố đa dạng và phức tạp có thể phân. .. sau có nghĩa là nền nông nghiệp không những cho phép các thế hệ hôm nay khai thác tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của họ mà còn duy trì được khả năng ấy cho các thế hệ mai sau 2.1.1.3 Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp Cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân là cơ cấu nông nghiệp và thủy sản, trong đó nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện trong điều kiện... một cơ cấu có hiệu quả cao Nhận thức được vấn đề đáng quan tâm trên nên tôi chọn đề tài Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2013” để đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn và những định hướng cho nền nông nghiệp Bình Tân trong thời gian sắp tới Hy vọng rằng luận văn này sẽ xem xét, đánh giá tổng quan hiện trạng cơ cấu kinh tế nông. .. dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bình Tân Đối với mục tiêu nghiên cứu 2: sử dụng phương pháp thống kê mô tả thực trạng kinh tế nông nghiệp: giá trị sản xuất, sản lượng, diện tích Dùng phương pháp so sánh tương đối tuyệt đối để phân tích, đánh giá chuyển dịch kinh tế nông nghiệp huyện; phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình. .. hiện chuyển dịch cơ cấu đang phát triển đúng hướng Những giải pháp được đưa ra gắn với thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình chuyển dịch Đây cũng là đóng góp mang tính thực tiễn cao Lê Thị Bích Trâm (2011), luận văn tốt nghiệp, thực hiện đề tài: Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Tỉnh Vĩnh Long ,... trình kinh tế xã hội kèm theo như đô thị hoá, biến động dân số, thay đổi trong việc thu nhập Khái niệm chuyển đổi cơ cấu kinh tế được sử dụng đồng nghĩa với cụm từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế được một số tài liệu nghiên cứu khác sử dụng, về bản chất chỉ sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế (H Chenery,1988) Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào việc chuyển đổi cơ cấu của cả nền kinh tế Đào
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện bình tân, tỉnh vĩnh long giai đoạn 20092013, phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện bình tân, tỉnh vĩnh long giai đoạn 20092013, phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện bình tân, tỉnh vĩnh long giai đoạn 20092013

Từ khóa liên quan