Kể lại truyện truyền thuyết đã học bằng lời văn của em đồng thời nêu những cảm nhận của em về một nhân vật trong truyện đã để lại cho bản thân nhiều ấn tượng

1 1,637 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan