Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

2 404 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:58

Giáo án Tiếng việt 4KỂ CHUYỆN:KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌCI) Mục tiêu :1. Rèn kỹ năng nói:- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện (mẫuchuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viểnvông, phi lí.- Hiểu truyện trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện .2. Rèn kỹ năng nghe: học sinh chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể củabạn.II) Đồ dùng : Tranh minh hoạ truyện, lời ước dưới tranh.- Một số báo, sách, truyện viết về ước mơIII) Các hoạt động dạy học :1. Kiểm tra bài cũ : 5’1 học sinh kể 1-2 đoạn chuyện: Lời ướcdưới trăng2. Dạy bài mới:28’a. Giới thiệu bài- ghi đầu bàib. HDHC kể chuyện :Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện mà emđã được nghe, được đọc vềnhững ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí.- 2 học sinh đọc đề- Giáo viên gạch chân TN quan trọng của- 3 học sinh nối tiếp đọc 3 gợi ý SGKđề bài.- Học sinh đọc thầm gợi ý 1Học sinh có thể kể những chuyện đó học.- Chinh phục thiên nhiên, nghề nghiệp? Em sẽ chọn kể chuyện về ước mơ nào ?tương lai....Nói tên chuyện em lựa chọn?- Phải kể có đầu có cuối, đủ 3 phần: Mở- Học sinh đọc thầm gợi ý 2,3đầu, diễn biến, kết thúc.- Kể xong câu chuyện, cần trao đổi vớibạn về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.- Chuyện dài chỉ kể chọn kể 1,2 đoạnb) Học sinh thực hành KC, trao đổi về ýnghĩa câu chuyện:- Thi KC trước lớp trao đổi ND, ý nghĩachuyện.3. Củng cố, dặn dò :2’- Nhận xét tiết học.- Kể lại câu chuyện: CB bài tuần 9- KC theo cặp, trao đổi ý nghĩa câuchuyện.- Nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất ... sinh đọc đề - Giáo viên gạch chân TN quan trọng - học sinh nối tiếp đọc gợi ý SGK đề - Học sinh đọc thầm gợi ý Học sinh kể chuyện học - Chinh phục thiên nhiên, nghề nghiệp ? Em chọn kể chuyện. .. tên chuyện em lựa chọn? - Phải kể có đầu có cuối, đủ phần: Mở - Học sinh đọc thầm gợi ý 2,3 đầu, diễn biến, kết thúc - Kể xong câu chuyện, cần trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Chuyện. .. dài kể chọn kể 1,2 đoạn b) Học sinh thực hành KC, trao đổi ý nghĩa câu chuyện: - Thi KC trước lớp trao đổi ND, ý nghĩa chuyện Củng cố, dặn dò :2’ - Nhận xét tiết học - Kể lại câu chuyện: CB tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 4 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn