Thực trạng tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trường mầm non tiên dương (đông anh hà nội)

50 3,562 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2015, 14:27

TRƢỜNG ĐẠIHỌCSƢƠNPHẠM HÀ NỘI 2LỜICẢMKHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC*********Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S PHÍ THỊ BÍCHNGỌC ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình hoànthành khóa luận này.NGUYỄNHUYỀNEm xin chân thànhcảm ơnTHỊcác THUthầy côgiáo Khoa GD Tiểu học vàKhoa Sinh đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian làm khóa luận.Cuối cùng em xin cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trƣờng, các cô giáoTrƣờng Mầm Non Tiên Dƣơng luôn tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gianthực tập và cung cấp số liệu về trƣờng.THỰC TRẠNG TỔ CHỨCĐây là lần đâu tiên em làm quen với công việc thực tế và nghiên cứu.BỮA ĂN TRƢA CHO TRẺ LỚP 5 TUỔITrong quá trình thực hiện khóa luận không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, thiếu sót.Ở TRƢỜNG MẦM NON TIÊN DƢƠNGEm mong sẽ nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô và các bạn đọc để khóa luậncủa em đƣợc hoàn(ĐÔNGthiện hơn. ANH – HÀ NỘI)Em xin trân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày tháng năm 2015KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPSinhĐẠIviênHỌCChuyên ngành: Phƣơng pháp chăm sóc và vệ sinh trẻ emNguyễn Thị Thu HuyềnHÀ NỘI - 2015 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonLỜI CẢM ƠNĐầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo - Th.S PHÍTHỊ BÍCH NGỌC ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốtquá trình hoàn thành khóa luận này.Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa GD Tiểu học vàKhoa Sinh đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian làm khóa luận.Cuối cùng em xin cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trƣờng, các côgiáo Trƣờng Mầm Non Tiên Dƣơng luôn tạo điều kiện cho em trong thờigian thực tập và cung cấp số liệu về trƣờng.Đây là lần đâu tiên em làm quen với công việc thực tế và nghiêncứu. Trong quá trình thực hiện khóa luận không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, thiếusót. Em mong sẽ nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô và các bạn đọc để khóaluận của em đƣợc hoàn thiện hơn.Em xin trân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015Sinh viênNguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonLỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan đề tài “THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỮA ĂN TRƢACHO TRẺ LỚP 5 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON TIÊN DƢƠNG (ĐÔNGANH - HÀ NỘI)” là kết quả nghiên cứu của riêng em dƣới sự hƣớng dẫn củaTh.S PHÍ THỊ BÍCH NGỌC không trùng với kết quả nghiên cứu nào khác.Các số liệu, kết quả thu thập đƣợc trong khóa luận là: Trung thực, rõràng, chính xác, chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nghiêncứu nào.Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015Sinh viênNguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonMỤC LỤCPHẦN I. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 11. Lí do chọn đề tài......................................................................................... 12. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 23. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................ 24. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu ........................................................... 25. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 26. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................... 37. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 38. Thời gian nghiên cứu ................................................................................. 3PHẦN II. NỘI DUNG....................................................................................... 5CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................... 51.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non ................. 51.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 51.1.2. Những nghiên cứu trong nƣớc .......................................................... 61.2. Ý nghĩa trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ .............................................. 71.3. Nhiệm vụ tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ..................................................... 81.3.1. Tăng cƣờng sức khỏe, đảm bảo sự tăng trƣởng hài hòa cho trẻ ....... 81.3.2. Rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo và thói quen vệ sinh trong bữa ăncủa trẻ .......................................................................................................... 91.3.3 Giáo dục nếp sống có giờ giấc......................................................... 101.4. Nội dung tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ.................................................... 101.4.1. Trƣớc khi ăn .................................................................................... 111.4.2. Trong bữa ăn ................................................................................... 111.4.3. Sau khi ăn ........................................................................................ 121.5. Đặc điểm của trẻ 5 tuổi ......................................................................... 12 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non1.5.1. Đặc điểm về thể chất ....................................................................... 121.5.2. Đặc điểm về tâm sinh lý ................................................................. 121.5.3. Đặc điểm về bệnh lý ....................................................................... 12CHƢƠNG 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THỰC NGHIỆM KHOA HỌC2.1. Thực trạng về cơ sở vật chất và không gian ......................................... 142.2. Thực trạng về công tác quản lí và đội ngũ giáo viên ............................ 162.2.1. Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lí của nhà trƣờngvề tổ chức bữa trƣa cho trẻ và quá trình chế biến thức ăn ........................ 162.2.2. Thực trạng về số lƣợng và trình độ của giáo viên .......................... 172.3. Thực trạng việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ ......................................... 182.4. Thực trạng phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng về tổ chức bữa ăncho trẻ ở trƣờng mầm non ............................................................................ 282.5. Các biện pháp đƣa ra nhằm nâng cao hiệu quả bữa ăn trƣa cho trẻ lớp5 tuổi............................................................................................................. 302.6. Áp dụng các biện pháp đƣa ra tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng ........ 302.7. Kết quả thu đƣợc sau khi áp dụng các biện pháp ................................ 39PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 411. Kết luận .................................................................................................... 412. Kiến nghị .................................................................................................. 41TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 43 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonDANH MỤC BẢNGSTTTên bảng1Bảng 1: Kết quả nhận thức của giáo viên về vai trò của việc tổ chứcbữa ăn cho trẻ mầm non2Bảng 2: Kết quả về khó khăn trong tổ chức bữa ăn ở trƣờng mầmnon3Bảng 3: Kết quả xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dƣỡng và phùhợp với trẻ4Bảng 4: Thực đơn tuần 1+35Bảng 5: Thực đơn tuần 2+46Bảng 6: Kết quả giáo dục các kỹ xảo và thói quen vệ sinh cho trƣớcvà sau bữa ăn7Bảng 7: Kết quả trong việc hình thành thói quen vệ sinh rửa tay chotrẻ 5 tuổi8Bảng 8: Kết quả tổ chức trƣớc khi ăn cho trẻ 5 tuổi9Bảng 9: Kết quả tổ chức bữa ăn trƣa, trong khi ăn của trẻ 5 tuổi10Bảng 10: Kết quả tổ chức sau khi ăn trƣa của trẻ 5 tuổi11Bảng 11: Kết quả phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng trong ănuống Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonDANH MỤC HÌNHSTTTên hình1Hình 1: Nhà bếp (bếp nấu)2Hình 2: Nhà bếp (tủ bát)3Hình 3 - 7: Khăn trải bàn4Hình 8: Cơm tẻ, thịt bò, thịt lợn hầm khoai tây, cà rốtCanh rau mồng tơi nấu cuaHoa quả tráng miệng (chuối tiêu)5Hình 9: Cơm tẻ, tôm, thịt xào đỗ xanh, cà rốtCanh rau cải bắp nấu thịt6Hình 10: Cơm tẻ, thịt gà, thịt lợn, nấm hƣơng, cà rốtCanh bí nấu tôm. Hoa quả tráng miệng (dƣa hấu)7Hình 11: Cơm tẻ, cá trắm, thịt lợn sốt cà chuaCanh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịt8Hình 12: Cơm tẻ, trứng đúc thịt. Canh cải nấu thịtHoa quả tráng miệng (chuối tiêu)9Hình 13: Cơm tẻ, thịt, đậu sốt cà chua. Canh cải nấu ngaoHoa quả tráng miệng (chuối)10Hình 14: Cơm tẻ, trứng cút kho thịt.Canh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịtHoa quả tráng miệng (dƣa hấu)11Hình 15: Cơm tẻ, trắm, thịt lợn sốt cà chua. Canh rau cải nấu thịt12Hình 16: Cơm tẻ, thịt gà, thịt lợn om nấm hƣơng, mộc nhĩCanh bí nấu tôm. Hoa quả tráng miệng (dƣa hấu) Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonPHẦN I. MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiTrẻ em là thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc “Trẻ em hôm nay thế giới ngàymai”. Đặc biệt trong Chỉ thị của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng ViệtNam 30/5/1985 về thực hiện quyền trẻ em đã viết: Trẻ em là nguồn hạnhphúc của mọi gia đình, là tƣơng lai của dân tộc, là lớp ngƣời kế tục sự nghiệpxây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính vì vậy việc chăm sóc - giáo dục trẻ emngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc sống là một việc hết sức cần thiếtvà có ý nghĩa vô cùng quan trọng.Ở Việt Nam, việc chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non cũng rất đƣợc quantâm và chú trọng đến. Tại điều 21, 22 Luật giáo dục (2005) đã xác định nhiệmvụ, mục tiêu của giáo dục mầm non “Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúptrẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếutố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một”.Giáo dục thể chất cho trẻ là một bộ phận quan trọng nhất của giáo dụcphát triển toàn diện. Để quá trình giáo dục thể chất đạt hiệu quả cao phải làmtốt các nhiệm vụ: Bảo vệ, tăng cƣờng sức khỏe, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vậnđộng, phát triển các tố chất thể lực,…Trong đó việc tổ chức bữa ăn cho trẻ làmột vấn đề quan trọng, là tiền đề, là điều kiện có ý nghĩa lớn đối với sự pháttriển thể chất cho trẻ. Đặc biệt đối với trẻ lớp 5 tuổi, lúc này cơ thể trẻ đangtrong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hoàn thiện dần và nhu cầu ăn uống củatrẻ rất cao. Vì thế trẻ rất cần dinh dƣỡng, năng lƣợng để cung cấp cho cơ thểtăng trƣởng nếu không cơ thể trẻ dễ bị phát triển lệch lạc, mất cân đối.Tại trƣờng mầm non trẻ thƣờng đƣợc ăn hai bữa là bữa trƣa và bữaphụ. Trong đó bữa ăn trƣa là bữa quan trong nhất, là một trong những nhiệmvụ hàng đầu trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Thực tế, việc tổ chức bữaăn trƣa cho trẻ ở các trƣờng mầm non vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn đến.1 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonThƣờng trong các bữa ăn của trẻ cô giáo mới chỉ chú ý làm sao cho trẻ ăn hếtxuất chứ chƣa chú ý đến việc tổ chức làm sao cho trẻ ăn ngon miệng, làm saođể trẻ có tâm lý thoải mái khi ăn và làm sao có cách tổ chức bữa ăn đúng.Xuất phát từ những lí do trên, tôi mạnh dạn đi vào nghiên cứa đề tài:“Thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trƣờng mầm non TiênDƣơng (Đông Anh - Hà Nội)”. Tôi hi vọng đề tài của mình sẽ giúp mọi ngƣờihiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, nhằm pháthiện ra những thực chăm sóc giáo dục trẻ. Qua đây tôi cũng muốn đề xuấtmột số kiến nghị, phƣơng pháp cải thiện để việc chăm sóc - giáo dục trẻ ngàycàng tốt hơn.2. Mục đích nghiên cứuTìm hiểu về việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ 5 tuổi ở trƣờng mầm nonTiên Dƣơng, nguyên nhân cụ thể và đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiệnvà nâng cao chất lƣợng bữa ăn cho trẻ.3. Giả thuyết nghiên cứuViệc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ ở trƣờng mầm non Tiên Dƣơng chƣatốt, còn nhiều vấn đề. Vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng tổ chứcbữa ăn trƣa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trƣờng mầm non Tiên Dƣơng (Đông Anh –Hà Nội)”. Nếu đề xuất đƣợc những biện pháp hợp lí trong việc tổ chức bữa ănthì sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả chất lƣợng bữa ăn trƣa của trẻ.4. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứuĐối tƣợng nghiên cứu: Bữa ăn trƣa của trẻKhách thể nghiên cứu: Trẻ lớp 5 tuổi tuổi ở trƣờng mầm non TiênDƣơng (Đông Anh - Hà Nội).5. Nhiệm vụ nghiên cứuTìm hiểu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về thực trạng tổ chức bữa ăntrƣa của trẻ lớp 5 tuổi.2 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonĐề xuất một số biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả tổ chức bữa ăntrƣa cho trẻ lớp 5 tuổi.Tiến hành thực nghiệm một số biện pháp tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻlớp 5 tuổi để kiểm chứng và đánh giá tính khả thi.6. Phƣơng pháp nghiên cứuĐể hoàn thành đề tài nghiên cứu, tôi có sử dụng một số phƣơng pháp sau:Phƣơng pháp quan sát: Tiến hành quan sát khu vực bếp ăn, cách tổchức bữa ăn của giáo viên trƣờng mầm non, để có cái nhìn khách quan, cụ thểvề vấn đề nghiên cứu.Phƣơng pháp thu thập tƣ liệu: Đọc sách, báo, tạp chí và tiếp cận cácnguồn thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu, ghi chép và bổ sung vào đềtài.Phƣơng pháp điều tra: Sử dụng phiếu thăm dò đối với giáo viên về vấnđề liên quan tới bữa ăn của trẻ.Phƣơng pháp thống kê toán học: Thu thập, xử lí, phân tích số liệu.Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm: Dựa trên hiểu biết sẵn có về việc tổchức bữa ăn và các vấn đề liên quan đến bữa ăn của bản thân, nhờ quá trìnhhọc tập và tự tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau mà bổ sung và hoàn thiệnđề tài.7. Phạm vi nghiên cứuPhạm vi điều tra: Trƣờng mầm non Tiên Dƣơng.Phạm vi nội dung: Thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp 5 tuổi.Phạm vi thực nghiệm: Trƣờng mầm non Tiên Dƣơng.8. Thời gian nghiên cứuThời gian tiến hành từ tháng 11/2014 đến tháng 5/2015, chia làm 3 giai đoạn:Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2014 đến tháng 02/2015 Lựa chọn đề tài nghiên cứu3 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non Xây dựng đề cƣơng Bảo vệ đề cƣơngGiai đoạn 2: Từ tháng 02/2015 đến tháng 04/2015 Thực hiện nghiên cứu đề tài. Thu thập tài liệu, xử lí thông tin. Điều tra, đánh giá về việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp 5 tuổi ởtrƣờng mầm non Tiên Dƣơng.Giai đoạn 3: Từ tháng 04/2015 đến tháng 05/2015 Hoàn thiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học.4 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonPHẦN II. NỘI DUNGCHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giớiTừ ngàn xƣa, con ngƣời đã biết mối quan hệ giữa ăn uống với sức khỏecon ngƣời, nhất là đối với trẻ mầm non.Hyporcat (460 – 377 TCN), ông cho rằng: Cơ thể khi còn trẻ cần nhiềunhiệt hơn khi về già, vì vậy trẻ còn bé cần đƣợc ăn nhiều hơn; đồng thời ôngcũng chỉ ra rằng: Chế độ ăn chỉ tốt khi có một lối sống hợp lí [4].Nói về vấn đề này, S. Freud (1835 – 1993) nhà tâm lí học ngƣời Áo đãnhận thấy rằng: Sự ăn uống có ảnh hƣởng rất lớn đến cân nặng của trẻ. Ôngkhẳng định: Trong trƣờng hợp thiếu ăn, các xƣơng cốt vẫn dài ra, trái lại cânnặng đứng nguyên hay sụt đi [7].Đến năm 1967, trong cuốn “Cán bộ giữ vƣờn trẻ và nhóm trẻ nhỏ củavƣờn trẻ mẫu giáo” của tác giả M.D.Côvryghina, mới đƣa ra vấn đề cần lƣu ýkhi tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trƣờng mầm non: Cho trẻ ăn tùy thích thú, khôngđƣợc bắt buộc trẻ ăn nhƣ thế dạ dày mới tiết dịch mạnh, giữa các bữa ănkhông bao giờ cho ăn bánh kẹo ngọt, cho trẻ ăn không đúng lúc sẽ làm giảmkhẩu vị, làm ức chế trung tâm điều khiển ăn uống và làm phá hoại chế độ ănuống đúng đắn. Ngoài ra, thức ăn có hình thức đẹp, mùi vị hấp dẫn thì sẽ gâycảm giác thèm ăn cho trẻ. Mọi khẩu phần giành cho trẻ em thì phải cho ăncùng một lúc để trẻ quen ăn hết khẩu phần [4].Có thể thấy, vấn đề ăn uống đối với trẻ mầm non đƣợc quan tâm từ rấtsớm. Tuy nhiên, các tác giả chỉ mới quan tâm đến ảnh hƣởng của việc ănuống tới sức khỏe và bệnh tật. Chƣa có tác giả nào nói đến hiệu quả trong tổchức bữa ăn trƣa cho trẻ mầm non.5 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non1.1.2. Những nghiên cứu trong nƣớcỞ Việt Nam, vấn đề tổ chức bữa ăn cho trẻ ở trƣờng mầm non rất đƣợcquan tâm và có một số nghiên cứu.Tác giả Lê Thị Khánh Hòa (1983) có công trình nghiên cứu “Khảo sátkhẩu phần ăn trƣa và bữa phụ”. Kết quả nghiên cứa cho thấy tình hình cungcấp năng lƣợng cho trẻ ở trƣờng mầm non còn thấp so với tiêu chuẩn, tỉ lệ cácchất sinh năng lƣợng chƣa cân đối, chƣa hợp lí, lƣợng Gluxit quá cao và Lipitquá thấp. Tác giả cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến là do: Bếp ăn mới đƣợchình thành, cơ sở vật chất thiếu thốn, có nhiều quan niệm coi nhẹ việc nuôinên các hình thức tổ chức còn nghèo nàn. Vì vậy tác giả đƣa ra một số giảipháp: Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các trƣờng mầm non để đảm bảo choviệc tổ chức ăn cho trẻ, đào tạo đội ngũ cô nuôi có trình độ hiểu biết về dinhdƣỡng cho trẻ [7].Công trình nghiên cứa “Tình hình cung cấp dƣỡng chất cơ bản cho trẻở một số trƣờng mẫu giáo” của tác giả Võ Thị Cúc (1992) và “Điều tra tìnhtrạng dinh dƣỡng của trẻ mẫu giáo ở một số trƣờng phía Bắc” của tác giảNguyễn Thị Ngọc Tâm (1989). Cả hai công trình nghiên cứu này đều chothấy việc cung cấp dƣỡng chất cơ bản cho trẻ mẫu giáo trong các trƣờng mầmnon còn thấp. Đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao kiến thức khoa học về dinhdƣỡng cho trẻ mẫu giáo đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ, tránh tình trạng cho ăntheo kinh nghiệm hay tổ chức dinh dƣỡng thiếu lí luận và kém hiệu quả. Haitác giả cũng đề cập đến yếu tố gia đình và nhà trƣờng, gia đình và nhà trƣờngcần có những hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa nuôi và dạy, giữa sứckhỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ mẫu giáo [4].Nhìn chung các công trình nghiên cứa trên thế giới và Việt Nam về vấnđề này không nhiều. Các công trình chủ yếu là tổng kết đánh giá tình hình6 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nondinh dƣỡng trong bữa ăn của trẻ trong trƣờng mầm non, chƣa đi sâu vào cáchthức tổ chức bữa ăn trƣa nhƣ thế nào cho đạt hiệu quả cao.1.2. Ý nghĩa trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻTổ chức bữa ăn có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là sứckhỏe của trẻ mầm non. Sức khỏe là vốn quý giá nhất của mỗi con ngƣời và củatoàn xã hội, là nhân tố quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổquốc. Để đảm bảo cho sự tăng trƣởng của xã hội mai sau, việc phát triển nhântố con ngƣời và nguồn lực con ngƣời, cần phải thực hiện chăm sóc khôngngừng ngay từ khi trẻ mới sinh ra. Do đó, việc chăm sóc và giáo dục trẻ có ýnghĩa rất quan trọng đối với phát triển của trẻ, đặc biệt là tổ chức bữa ăn chotrẻ.Tổ chức bữa ăn đảm bảo cơ cấu cấu thành phần bữa ăn phù hợp với lứatuổi và khẩu vị của trẻ, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ có ý nghĩa khá lớn với việctiêu hóa thức ăn của trẻ.Tổ chức bữa ăn trƣa giúp trẻ bù đắp những năng lƣợng đã tiêu hao vàcung cấp năng lƣợng để tham gia và các hoạt động mới. Giúp cơ thể trẻ khỏemạnh, phát triển tốt, đảm bảo sự phát triển bình thƣờng của các cơ quan và hệcơ quan trong cơ thể [11].Tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ giúp cho có những thói quen tốt trong ănuống: ăn đúng bữa, biết mời khi ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện khi ăn.Đặc biệt thói quen vệ sinh ăn uống [10].Bữa ăn giúp trẻ có những kiến thức về dinh dƣỡng, trẻ biết cách chếbiến một số món ăn đơn giản: Thịt lợn xào cà rốt, thịt lợn hầm khoai tây, canhmồng tơi nấu cua, đậu sốt cà chua… biết các nhóm thực phẩm: chất béo, đạm,vitamin…[11].Việc chăc sóc trẻ đầy đủ, nhất là trong tổ chức ăn ở trƣờng mầm non cótác dụng phòng ngừa các nguyên nhân ảnh hƣởng đến sự phát triển thể chất,7 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nontrí tuệ và việc học tập của trẻ ở phổ thông, đặc biệt sự giáo dục đúng đắn sẽảnh hƣởng quan trọng đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Vì vậy nhữngcán bộ mầm non phải nhận biết đƣợc toàn diện việc chăm sóc sức khỏe chotrẻ là để phòng ngừa các nguyên nhân gây bệnh và tạo điều kiện cho trẻ lớnvà trƣởng thành [5].1.3. Nhiệm vụ tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻQuyết định 55 của Bộ giáo dục quy định mục tiêu, kế hoạch đào tạocủa Nhà trẻ - Mẫu giáo Hà Nội, 1990, trang 6 ghi rõ mục tiêu giáo dục mầmnon: “… Hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con ngƣờiXHCN Việt Nam: Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối. Giàu lòng thƣơng biết quan tâm, nhƣờng nhịn giúp đỡ những ngƣờigần gũi (bố, mẹ, bạn bè, cô giáo), thật thà, lễ phép, mạnh dạn, hồn nhiên. Yêu thích cái đẹp, biết giữ gìn cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹpở xung quanh. Thông minh, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá, có một số kĩ năngsơ đẳng (quan sát, phân tích, tổng hợp, suy luận…) cần thiết để vào trƣờngphổ thông, thích đi học.”[3].Thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục mầm non đó là tiền đề quan trọngđảm bảo những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dụcsau này. Trong giáo dục thể chất trong trƣờng mầm non cần thực hiện tốtnhững nhiệm vụ trong tổ chức bữa ăn nhƣ sau:1.3.1. Tăng cƣờng sức khỏe, đảm bảo sự tăng trƣởng hài hòa cho trẻCần tổ chức chế độ ăn uống hợp lí, phù hợp với từng độ tuổi, từng đốitƣợng trẻ.Đảm bảo khẩu phần ăn hợp lí, cân đối giữa các thành phần Prôtít,Gluxít, Lipít, muối khoáng và các loại vitamin [11].8 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonQuan tâm đến cách chế biến các thực phẩm sao cho phù hợp với khảnăng tiêu hóa của từng lứa tuổi cũng nhƣ từng trẻ.Cần làm tốt công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, chếbiến thức ăn.1.3.2. Rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo và thói quen vệ sinh trong bữa ăncủa trẻGiáo dục kỹ năng, kỹ xảo và thói quen cho trẻ mầm non là nội dungkhông thể thiếu. Trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, trẻ cần đến nhiềuloại thói quen khác nhau. Đối với trẻ mầm non việc giáo dục và rèn luyện cáckĩ năng, kĩ xảo và thói quen vệ sinh ăn uống là một nội dung vô cùng quantrọng và nó góp phần hình thành nhân cách của trẻ.Thói quen đó là những hành động của cá nhân đƣợc diễn ra trongnhững điều kiện ổn định về thời gian, không gian và quan hệ xã hội nhất định.Có nội dung tâm lý ổn định và thƣờng gắn với nhu cầu của bản thân. Khi đãtrở thành thói quen thì mọi hoạt động tâm lý trở nên ổn định, cân bằng, khóloại bỏ.Giáo dục cho trẻ thói quen ăn đúng giờ. Chính thói quen này giúp đƣatrẻ vào nề nếp, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hơn nữa là tạo điều kiện cho sựphát triển thể chất diễn ra bình thƣờng và sức khỏe đƣợc củng cố.Trong vệ sinh ăn uống không những nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lí củacơ thể, mà còn ở khía cạnh đạo đức và thẩm mỹ. Vì vậy trẻ cần nắm đƣợc cácquy định trong tổ chức bữa ăn. Trƣớc khi ăn: Rửa mặt, rửa tay và ngồi đúng vị trí, mời mọi ngƣời. Trong khi ăn: Biết sử dụng các dụng cụ ăn uống, nhai kĩ thức ăn,không làm rơi vãi thức, ăn hết xuất, không vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn: Lau miệng, dọn dẹp dụng cụ ăn uống, bàn ghế [10].9 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonRèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo và thói quen vệ sinh có ý nghĩa vô cùng tolớn đối với việc bảo vệ sức khỏe, tăng cƣờng sức khỏe. Bởi khi trẻ biết vệ sinhăn uống sẽ tăng cƣờng khả năng miễn dịch cho trẻ. Đối với trẻ mầm non khảnăng nhận thức của trẻ còn hạn chế nên khi hình thành, rèn luyện những thóiquen cho trẻ cần phải tỉ mỉ, kiên trì để thói quen đƣợc củng cố và ổn định.1.3.3. Giáo dục nếp sống có giờ giấcGiáo dục nếp sống có giờ giấc, rèn luyện thói quen ăn uống đúng giờvà dễ dàng thích nghi khi chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác.Chính thói quen này giúp đƣa trẻ vào nề nếp, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tạođiều kiện cho sự phát triển bình thƣờng của các cơ quan và hệ cơ quan trongcơ thể trẻ [10].1.4. Nội dung tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻĂn uống là một nhu cầu không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triểncủa con ngƣời, đặc biệt đối với trẻ mầm non. Muốn cơ thể phát triển tốt, đảmbảo sự phát triển bình thƣờng cuả các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể, thìở trƣờng mầm non cần tổ chức bữa trƣa cho trẻ tốt: đảm bảo ăn đủ chất, đủlƣợng, và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Để giúp cơ thể trẻ phát triển tốt, đảm bảo sự phát triển bình thƣờng củacác cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể, cần tổ chức chế độ ăn uống hợp lí chotrẻ. Trong việc thực hiện chế độ ăn uống hợp lí cho trẻ, một yêu cầu quantrọng có tính chất quyết định đến sức khỏe, sự tăng trƣởng và phát triển củatrẻ là đảm bảo khẩu phần ăn hợp lí, cân đối giữa các thành phần protit, gluxit,lipit, muối khoáng và các vitamin… Đồng thời, phải quan tâm đến cách chếbiến các thực phẩm sao cho phù hợp với khả năng tiêu hóa của từng lứa tuổicũng nhƣ từng trẻ. Vì vậy, trong trƣờng mầm non vấn đề chế biến thức ăn vàvệ sinh an toàn thực phẩm của nhà bếp giữ một vị trí rất quan trọng, nó giúpcho trƣờng mầm non thực hiện đƣợc một trong các chức năng của nó là chăm10 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nonsóc trẻ nhỏ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng giáo dụcvà phòng bệnh cho trẻ.Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo cơ cấu thành phần bữa ăn phù hợp vớilứa tuổi và khẩu vị của trẻ, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ ở lớp cũng có ý nghĩanhất định đối với việc tiêu hóa thức ăn cho trẻ. Chính vì vậy khi tổ chức bữaăn trƣa cho trẻ trong trƣờng mầm non cần thực hiện các yêu cầu sau:1.4.1. Trƣớc khi ăn Chuẩn bị phòng ăn sạch sẽ, thoáng mát. Bàn ghế sắp xếp gọn gàngthuận lợi cho trẻ đứng lên và ngồi xuống. Dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh và kích thƣớc phù hợp với từnglứa tuổi trẻ. Không cho trẻ ăn vặt và vận động quá nhiều trƣớc khi ăn. Cho trẻ vệ sinh: rửa tay, rửa mặt trƣớc khi ăn. Cho trẻ ăn đúng thời điểm trong ngày (ăn đúng giờ) tạo phản xạ cóđiều kiện, đồng thời kích thích cảm giác ngon miệng [10].1.4.2. Trong bữa ăn Cho trẻ ăn theo nhu cầu của cơ thể vì vậy giáo viên cần biết đƣợcnhu cầu ăn về lƣợng cũng nhƣ khẩu vị ăn của từng trẻ trong lớp. Tạo bầu không khí thoải mái và dễ chịu trong phòng ăn: giáo viênkhông quát mắng trẻ, không nhắc nhở trẻ quá nhiều, không bắt ép trẻ ăn… Cần rèn luyện cho trẻ ăn hết xuất và các kĩ xảo ăn có văn hóa. Khôngăn vội vàng, không vừa ăn vừa nói chuyện và biết cầm bát cầm thìa đúng cách. Trong khi ăn giáo viên cần độnh viên khuyến khích trẻ, quan sát xemtrẻ ăn có ngon miệng không, ăn hết xuất không và trẻ có những biểu hiện gìkhác thƣờng để nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp giải quyếtkịp thời [10].11 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non1.4.3. Sau khi ăn Trẻ cất bát, thìa, đối với trẻ lớn thì cho trẻ cất bàn. Cho trẻ lau miệng , rửa tay, uống nƣớc. Cho trẻ nghỉ ngơi sau khi ăn và cho trẻ ngủ [10].1.5. Đặc điểm của trẻ 5 tuổi1.5.1. Đặc điểm về thể chấtMỗi tháng cân nặng của trẻ tăng từ 100g – 150g, đến 6 tuổi cân năngtrung bình từ 18 kg - 20 kg. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp nhất so với các lứatuổi nên nhìn trẻ có vẻ gầy ốm. Chiều cao mỗi tháng tăng từ 1 cm - 1,5 cm,đến 6 tuổi trẻ cao từ 105 cm - 115 cm.Hệ tiêu hóa trẻ đang dần hoàn thiện.Trẻ từ 5 tuổi trở đi đã có thể vận động toàn thân, hoặc làm các động tácphức tạp hơn nhƣ chơi đá cầu, nhảy dây, leo trèo, lộn xà đơn… Các ngón taycủa trẻ 5 tuổi không những có thể hoạt động tự do, mà động tác còn nhanhnhẹn và hoàn chỉnh hơn, nên có thể cầm bút để viết hoặc vẽ, đồng thời cònthực hiện nhiều động tác mới và tinh tế hơn [12].1.5.2. Đặc điểm về tâm sinh lýTrẻ luôn tò mò, hoạt động nhiều, ham học hỏi, thích tự làm việc, hamchơi hơn ăn.Đặc biệt, giai đoạn này trẻ bắt đầu cắp sách đến trƣờng, khả năng tiếpthu kiến thức mới thông qua việc phát triển ngôn ngữ và tƣ duy logic pháttriển nhanh. Khi trẻ đi học trẻ sẽ hoàn thiện ngôn ngữ, phát triển trí tuệ, đi họctrẻ biết ý thức hoàn thành nghĩa vụ, tạo đƣợc các quan hệ xã hội.1.5.3. Đặc điểm về bệnh lýXu hƣớng bệnh ít lan tỏa hơn.Xuất hiện các bệnh có tính chất dị ứng: Hen phế quản, nổi mề đay,viêm cầu thận cấp.12 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonPhạm vi hoạt động của trẻ mở rộng ra nhiều, nên sức miễn dịch cònyếu, dễ mắc bệnh, nhất là là một số bệnh lây [5].Bởi vậy cần phải tổ chức tốt bữa trƣa cho trẻ ở trƣờng mầm non. Bổsung đầy đủ các nhóm thực phẩm cho trẻ, và các thức ăn giàu axít béo thiếtyếu giúp trẻ phát triển trí não. Chế độ dinh dƣỡng hợp lý và tạo điều kiện chotrẻ tìm hiểu thế giới xung quanh và chơi đùa vận động là phƣơng thức tốt nhấtgiúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.Tổ chức bữa ăn cho trẻ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và sựphát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt là bữa ăn trƣa ở trƣờng. Ở trƣờng mầmnon vấn đề tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ cũng rất đƣợc quan tâm và chú trọngđến. Ở trẻ dƣới 4 tuổi, giáo viên rất quan tâm đến bữa ăn của trẻ: Luôn độngviên khuyến khích trẻ ăn. Đặc biệt với trẻ lƣời ăn, ăn chậm đƣợc các cô chongồi riêng và cô xúc cơm cho trẻ. Trong bữa ăn cô thƣờng xuyên hình thànhthói quen có văn hóa khi ăn cho trẻ (mời cô và bạn, ăn nhai kỹ, không nóichuyện, ăn hết suất của mình,…). Ngƣợc lại đối với trẻ lớn hơn (5 tuổi), giáoviên có quan niệm là trẻ đã lớn, trẻ có thể sử dụng thành thạo dụng cụ ănuống, trẻ tự sắp xếp bàn ghế và trẻ tự ăn, trẻ tự giác hơn, ý thức hơn. Chính vìvậy, trong tổ chức bữa trƣa cho trẻ lớp 5 tuổi chƣa đƣợc chú trọng và cònnhiều vấn đề cần đƣợc quan tâm hơn.13 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonCHƢƠNG 2KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ THỰC NGHIỆM KHOA HỌCTrƣờng mầm non Tiên Dƣơng là một trong những trƣờng ở huyện ĐôngAnh, Hà Nội đƣợc vinh dự đón nhận là trƣờng chuẩn quốc gia (mức độ 1).Trƣờng luôn đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc tốt của huyện vàđã đạt nhiều thành tích suất sắc, chất lƣợng giáo dục không ngừng đƣợc nângcao. Trong nội dung chăm sóc sức khỏe thì việc tổ chức bữa trƣa cho trẻ là mộttrong những nhiệm vụ trọng tâm của trƣờng Tiên Dƣơng và có ảnh hƣởng rấtlớn đến sự phát triển của trẻ. Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng tổ chức bữa ăntrƣa cho trẻ ở trƣờng Tiên Dƣơng, tôi đã sử dụng phƣơng pháp điều tra bằngphiếu điều tra và kết hợp với phƣơng pháp quan sát quá trình nuôi dạy, chămsóc trẻ của các giáo viên mầm non trong trƣờng Tiên Dƣơng, Đông Anh, HàNội.Đối tƣợng điều tra: Giáo viên các lớp trẻ 5 tuổi của trƣờng mầm nonTiên Dƣơng, Đông Anh, Hà Nội.Phạm vi điều tra: Lớp trẻ 5 tuổi thuộc trƣờng Mầm non Tiên Dƣơng,Đông Anh, Hà Nội.Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu dành cho giáo viên các lớp 5 tuổi.Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu dành cho giáo viên lớp 5 tuổi.Tôi điều tra 4 lớp 5 tuổi, trong đó 3 lớp có 3 giáo viên và 1 lớp có 2giáo viên.Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:2.1. Thực trạng về cơ sở vật chất và không gianTrong quá trình thực tập tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng, qua sự quansát thực tế tôi thấy:Cơ sở vật chất và không gian chung của trƣờng đầy đủ và đáp ứngđƣợc nhu cầu giáo dục, chăm sóc trẻ. Trƣờng gồm có 12 phòng học, 1 phòng14 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nonmúa, 1 phòng máy tính, 1 phòng thể chất, 1 phòng y tế, phòng bảo vệ và hiệutrƣởng, hiệu phó cũng có phòng riêng phục vụ công tác.Nhà trƣờng đã xây dựng trƣờng, lớp xanh - sạch - đẹp và đảm bảo antoàn, thân thiện với trẻ. Trƣờng Tiên Dƣơng có khuôn viên thoáng mát, rộngrãi, có các góc thiên nhiên. Xung quanh trƣờng trồng nhiều cây xanh, trồngnhiều hoa và cách bố trí rất đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi mầm non (vẽ cáchình ảnh con vật ngộ nghĩnh trên tƣờng, trang trí sặc sỡ, có các trò chơi vớinhiều hình thù khác nhau rất bắt mắt…), tạo điều kiện tốt cho trẻ đi dạo ngoàitrời, hay các tiết học môi trƣờng xung quanh. Trong lớp học thoáng mát, sạchsẽ, có đủ quạt, điều hòa, đồ dùng đồ chơi đa dạng và phong phú với nhiềumàu. Mỗi lớp học đều có nhà vệ sinh cho trẻ, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Tất cảcác phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị phục vụ trong quá trình học:Phòng múa có tủ quần áo, váy, đàn, gƣơng…; phòng máy tính có khoảng 20máy tính; phòng thể chất có dụng cụ: Nhƣ bóng, ghế băng, túi cát,...Nhàtrƣờng đã có sân khấu ngoài trời phục vụ những buổi sinh hoạt, văn nghệ,ngày lễ cho trẻ và cô giáo. Đặc biệt trƣờng xây dựng đƣợc bếp ăn đảm bảo vệsinh, chất lƣợng an toàn thực phẩm luôn đặt lên hàng đầu. Trƣờng mầm nonTiên Dƣơng có đủ nguồn nƣớc sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho trẻ và cánbộ nhân viên trong trƣờng.Mặc dù, cơ sở vật chất và không gian của trƣờng khá khang trang, sạchsẽ nhƣng do số lƣợng trẻ quá đông, số lƣợng giáo viên lại hạn chế nên vẫnchƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của trẻ.Thực tế mỗi lớp có 2 - 3 giáo viên, trẻ từ 40 - 50 trẻ nên việc chăm sóc,giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, các cô giáo không thể hƣớng dẫn từng trẻđƣợc. Trong quá trình giảng dạy các giáo viên phải chia lớp thành 2 nhóm,thậm chí hai lớp phải học chung với nhau trong phòng âm nhạc hay phòng thểchất để thay phiên nhau học và chơi. Nhà trƣờng đã có sự đầu tƣ về cơ sở vật15 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nonchất và trang thiết bị song vẫn còn thiếu, trẻ vẫn phải dùng chung các đồ chơi,đồ dùng của nhau. Các trò chơi, đồ dùng học tập: Đu quay, cầu trƣợt, bậpbênh, nhà bóng, ghế băng, các loại lô tô… còn ít. Đặc biệt là dụng cụ ăn uốngcủa trẻ đôi lúc còn thiếu: Bát ăn cơm, thìa ăn cơm. Thực tế , tôi quan sát thấy1 tuần có 1 - 2 lần trong bữa ăn của trẻ thiếu bát, thiếu thìa. Khi đó, các côlấy một bát xúc cho 2 trẻ ăn chung, hay có bạn ăn xong trƣớc cô sẽ lấy bát đócho trẻ. Một số lớp khăn mặt thiếu, trẻ phải dùng chung khăn mặt. Chính hạnchế này có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng chăm sóc, hơn nữa là trongviệc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ.2.2. Thực trạng về công tác quản lí và đội ngũ giáo viên2.2.1. Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lí của nhàtrƣờng về tổ chức bữa trƣa cho trẻ và quá trình chế biến thức ănQua suốt thời gian thực tập tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng, tôi thấyrằng Ban giám hiệu nhà trƣờng (BGH) đã làm tốt công tác thanh tra, kiểmtra, quản lí về tổ chức bữa trƣa cho trẻ và quá trình chế biến thức ăn. Đặc biệtlà cô Hiệu trƣởng (HT) rất chú trọng đến việc chỉ đạo, kiểm tra giáo viên vànhân viên thực hiện tốt công việc của mình. HT đi từng lớp kiểm tra, có lúcđến dự cả buổi trƣa xem tình hình các cô giáo tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ nhƣthế nào. Hàng tháng BGH nhà trƣờng và hiệu trƣởng xuống bếp ăn kiểm tracác nguồn thực phẩm có đảm bảo an toàn, nguồn gốc xuất xứ hay không vàtheo dõi quá trình chế biến thực phẩm.Ngoài việc tự thanh tra kiểm tra, nhà trƣờng còn chịu sự quản lí của cánbộ quản lí ở cơ sở và Phòng Giáo dục. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nênviệc kiểm tra chƣa thƣờng xuyên và chƣa sát sao, mới chỉ mang tính hìnhthức.Mặt khác, khi biết có thanh tra thì giáo viên sẽ chuẩn bị chu đáo, cẩnthận hơn để đón thanh tra. Do cơ sở vật chất, nguồn kinh phí đầu tƣ còn hạnhẹp nhƣ: Khi kiểm tra về độ an toàn, đảm bảo vệ sinh của thực phẩm chỉ là16 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nonnhìn bằng mắt thƣờng, ngửi và sờ, không có máy móc để kiểm tra. Vì vậy kếtquả kiểm tra không chính xác, chủ quan nên chất lƣợng bữa ăn của trẻ chƣacao2.2.2. Thực trạng về số lƣợng và trình độ của giáo viênĐội ngũ giáo viên trong trƣờng mầm non Tiên Dƣơng 100% giáo viêncó trình độ, có bằng cấp. Trƣờng có đội ngũ giáo viên trẻ tuổi, năng động,nhiệt tình, sáng tạo, hăng hái thăm gia các hoạt động dạy tốt, học tốt, chămsóc tốt mà ngành đƣa ra. Có thể nói nhà trƣờng có một đội ngũ giáo viên rấtđoàn kết, thƣờng xuyên trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và chăm sóc trẻcủa nhau, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chấtlƣợng giáo dục mầm non.Tuy nhiên số lƣợng giáo viên có trình độ Đại học chính quy còn thấpvà chủ yếu là Đại học tại chức, trình độ Cao đẳng cũng không có nhiều. Phầnlớn giáo viên mầm non trong trƣờng đều là trình độ Trung cấp. Hàng năm nhàtrƣờng đều tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên đi học để nâng cao trìnhđộ chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non.Để điều tra vấn đề này, tôi sử dụng câu hỏi:Theo cô, việc tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ở trƣờng mầm non hoạtđộng nào có vai trò quan trọng nhất?A. Bữa ănB. Giấc ngủC. Vui chơiD. Học tậpE. Tất cả các hoạt động trênKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 1: Kết quả nhận thức của giáo viên về vai trò của việc tổ chức bữaăn cho trẻ mầm non.17 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonTổng sốphiếu11Ý kiếnABCD6/1101/11054,54%0%9,09%0%E4/1145,45%Tất cả các hoạt động trênQua bảng kết quả trên, có thể thấy giáo viên mầm non trƣờng TiênDƣơng đều đánh rất cao vai trò của tất cả các hoạt động trong chế độ sinhhoạt hàng ngày của trẻ, có tới 45,45% cho rằng: Tổ chức chế độ sinh hoạtcho trẻ ở trƣờng mầm non hoạt động nào cũng quan trọng nhất (bữa ăn, giấcngủ, vui chơi, học tập).Trong đó, bữa ăn đƣợc đánh giá cao nhất chiếm 54,54%, một số giáoviện có ý kiến rằng “Vui chơi” quan trọng nhất, chiếm 9,09%. Qua đây, tôithấy giáo viên có nhận thức rất chắc về việc tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ởtrƣờng mầm non. Đối với trẻ mầm non thì hoạt động nào cũng quan trọngnhất, giáo viên cần tổ chức tốt tất cả các hoạt động để trẻ phát triển toàn diện,nhất là thể chất. Đặc biệt giáo viên trƣờng mầm non Tiên Dƣơng rất quantâm, chú trọng đến hoạt động tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non.2.3. Thực trạng việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻThuận lợiTrƣờng mầm non Tiên Dƣơng có môi trƣờng khang trang đạt trƣờngchuẩn Quốc gia.Trƣờng có trang thiết bị hiện đại: Nhà bếp rộng rãi, có lò hấp cơm, tủlạnh đựng thức ăn sống, chín riêng…Đội ngũ cấp dƣỡng có trình độ, có kiếnthức.18 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonHình 1: Nhà bếp (bếp nấu)Hình 2: Nhà bếp (tủ bát)Nhà trƣờng phân trẻ theo đúng độ tuổi gồm nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáonhỡ, mẫu giáo lớn. Vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên trongquá trình giảng dạy, chăm sóc trẻ.Khó khănĐể điều tra thực trạng này, tôi sử dụng những câu hỏi sau:Tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ ở trƣờng mầm non hiện nay có những khókhăn gì?19 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonA. Cơ sở vật chất còn thiếuB. Số lƣợng trẻ đông, giáo viên ítC. Trẻ lƣời ăn, ăn chậmD. Cả 3 ý kiến trênKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 2: Kết quả về khó khăn trong tổ chức bữa ăn ở trƣờng mầm nonTổng số phiếu11Ý kiếnABCD1/114/112/113/119,09%36,36%18,18%27,27%Theo bảng thống kê trên, có thể thấy có 9,09 % khó khăn về cơ sở vậtchất và 18,18% giáo viên ý kiến là trẻ lƣời ăn. 36,36% có ý kiến là số lƣợngtrẻ đông, giáo viên ít, đây cũng là khó khăn thƣờng gặp ở các trƣờng mầmnon. Còn lại 27,27% các giáo viên cho rằng khó khăn cả về: Cơ sở vật chấtcòn thiếu; số lƣợng trẻ đông, giáo viên ít; trẻ lƣời ăn.Trong thời gian tôi thực tập tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng thì trongtổ chức bữa ăn của trẻ cũng không ít khó khăn.Số lƣợng trẻ đông so với diện tích lớp học, mỗi lớp chỉ có 3 cô giáo.Nhƣ vậy, khi tổ chức cho trẻ ăn gặp không ít khó khăn: Trẻ và cô đi lại khókhăn, cô khó bao quát trẻ.Nhiều trẻ không tham gia học từ lớp nhà trẻ hay mẫu giáo bé nên nềnếp ăn uống của trẻ chƣa tốt: Giờ ăn nói chuyện, đùa nghịch, không chịu ăn,chạy nhảy lung tung, chƣa tự xúc…Nhiều phụ huynh chƣa quan tâm đến bữa ăn của con hay do công việc,ngƣời quan niệm rằng “lúc nào đói thì ăn” “thích ăn gì thì cho ăn cái đó”.Tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ 5 tuổiĐiều tra thực trạng này, tôi sử dụng các câu hỏi sau:20 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonCâu 1: Theo cô nhà trƣờng đã xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dƣỡngvà phù hợp với trẻ chƣa?A. Đảm bảoB. Chƣa đảm bảoC. Không đảm bảoKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 3: Kết quả về việc xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dƣỡng và phùhợp với trẻTổng số phiếu11Ý kiếnABC9/112/110/1181,81%18,18%0%Ăn uống có vai trò rất lớn đến sức khỏe trẻ nhỏ, đặc biệt dinh dƣỡng làyếu tố hết sức quan trọng đối với sự phát triển thể chất của trẻ. Vì vậy, vấn đềăn uống của trẻ luôn đƣợc quan tâm hàng đầu. Có 81,81% ý kiến cho rằngnhà trƣờng đã xây dựng và thực hiện đƣợc một thực đơn phù hợp dựa vớimức năng lƣợng cần thiết ở từng độ tuổi. 18,18% số ý kiến cho rằng xây dựngthực đơn cho trẻ vẫn chƣa đảm bảo, còn nhiều thiếu sót. Theo thực tế quansát, tôi thấy rằng, thực đơn hàng ngày của trẻ đƣợc xây dựng theo tuần (tuần1+2, tuần 3+4), thức ăn của trẻ đầy đủ chất dinh dƣỡng, nguồn thực phẩmphong phú và đƣợc chế biến thành các món rất đa dạng và phù hợp với trẻ,đảm bảo không lặp lại các món trong một tuần.21 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonBảng 4: Thực đơn tuần 1+3Bữa trƣaThứ2Bữa chiềuCơm tẻ, thịt gà, thịt lợn, nấm hƣơng, cà rốtXôi gấcCanh bí nấu tômSữa DollacHoa quả tráng miệng (dƣa hấu)3Cơm tẻ, trứng đúc thịtCháo tôm (ra thì là)Canh cải nấu thịtSữa DollacHoa quả tráng miệng (chuối tiêu)45Cơm tẻ, cá trắm, thịt lợn sốt cà chuaBún cuaCanh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịtSữa DollacCơm tẻ, tôm, thịt xào đỗ xanh, cà rốtCháo sƣờn hạt sen bíCanh rau ngót nấu thịtđỏ.Sữa DollacCơm tẻ, thịt lợn hầm khoai tây, su su, cà Bánh ngọt6rốtSữa DollacCanh mồng tơi nấu cuaHoa quả tráng miệng (dƣa hấu)Bảng 5: Thực đơn tuần 2+4Bữa trƣaThứ23Bữa chiềuCơm tẻ, thịt gà, thịt lợn, nấm hƣơng, cà rốtBún cuaCanh bí nấu tôm. Hoa quả tráng miệng (dƣa hấu)Sữa DollacCơm tẻ, trứng đúc thịtXôi gấcCanh cải nấu thịtSữa DollacHoa quả tráng miệng (chuối tiêu)4Cơm tẻ, cá trắm, thịt lợn sốt cà chua22Cháo sƣờn hạt Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonCanh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịtsen bí đỏSữa Dollac56Cơm tẻ, tôm, thịt xào đỗ xanh, cà rốtMỳ thịt bòCanh rau ngót nấu thịtSữa DollacCơm tẻ, thịt lợn hầm khoai tây, su su, cà rốtBánh ngọtCanh mồng tơi nấu cuaSữa DollacHoa quả tráng miệng (dƣa hấu)Các món ăn đƣợc chế biến đảm bảo vệ sinh, đảm bảo an toàn thựcphẩm và phù hợp với khả năng tiêu hoá của trẻ. Thực đơn của trẻ đƣợc xâydựng phù hợp với năng lƣợng cần thiết của trẻ theo từng độ tuổi. Từ khâu thumua lƣơng thực thực phẩm đều đƣợc lựa chọn, cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa,nhà trƣờng đã xây đựng đƣợc mô hình VC (vƣờn chuồng) cung cấp rau sạchcho các cháu trong các bữa ăn của trẻ. Nhà bếp luôn đảm bảo sạch sẽ, nhà bếpxây dựng xa khu vệ sinh, nơi đổ rác,… Các cô nuôi khoẻ mạnh, luôn đeokhẩu trang, tạp dề khi nấu nƣớng và đƣợc thăm khám sức khoẻ định kỳ để đềphòng lây lan dịch bệnh cho trẻ trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, đôi khithực đơn của trẻ chƣa đƣợc đảm bảo một cách tuyệt đối. Các món canh củatrẻ chƣa đúng với thực đơn. Hầu nhƣ các bữa ăn trƣa của trẻ toàn ăn rau cảicanh, cải bắp, rau mồng tơi và canh khoai tây, su hào. Nên thay đổi các loạirau cho trẻ. Thực đơn của trẻ không có sự thay đổi giữa màu hè và mùa đông,thực đơn này áp dụng trong suốt một năm học.Câu 2: Cô đã cho trẻ thực hiện những kỹ năng, kỹ xảo, rèn luyện thóiquen vệ sinh trƣớc và sau bữa ăn ở mức độ nào?A. Thƣờng xuyênB. Thỉnh thoảngC. Hiếm khi23 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonKết quả thu đƣợc:Bảng 6: Kết quả về giáo dục các kỹ xảo và thói quen vệ sinh cho trƣớc vàsau bữa ănTổng số phiếu11Ý kiếnABC6/115/110/1154,54%45,45%0%Nhƣ vậy có 54,54% các giáo viên đã tổ chức hƣớng dẫn trẻ hình thànhcác kỹ năng, kỹ xảo và thói quen vệ sinh rửa tay một thƣờng xuyên, liên tục.Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì giáo dục kỹ năng, kỹ xảo và rènluyện thói quen vệ sinh trƣớc và sau khi ăn cho trẻ vẫn còn hạn chế. Có45,45% số giáo viên còn lại thực hiện nội dung này còn chƣa thƣờng xuyên,chỉ thỉnh thoảng. Nguyên nhân của thực trạng này là do số lƣợng trẻ còn đông(50 - 55 trẻ/lớp), trẻ hiếu động thích nô đùa chạy nhảy nên giáo viên khôngthể hƣớng dẫn đƣợc toàn bộ trẻ, không thể bao quát trẻ. Hơn nữa nhận thứccủa trẻ vẫn còn hạn chế, trẻ chƣa ý thức đƣợc hết tầm quan trọng của các kỹnăng, kỹ xảo và thói quen vệ sinh. Muốn hình thành kỹ năng, kỹ xảo và thóiquen tốt cho trẻ đòi hỏi một quá trình lâu dài, cùng với sự hƣớng dẫn tỉ mỉ,kiên trì, sự ân cần của giáo viên.Câu 3: Việc hình thành thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ đã đƣợc côthực hiện vào những thời điểm nào?A. Trƣớc khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi hoạt động ngoài trờiB. Sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩnC. Trƣớc và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn24 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonD. Trƣớc và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau hoạt động ngoài trời,khi tay bẩn.Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 7: Kết quả trong việc hình thành thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ 5tuổiÝ kiếnTổng số phiếu11ABCD2/111/113/115/1118,18%9,09%27,27%45,45%Qua kết quả điều tra và thực tế quan sát, tôi thấy hầu hết các giáo viênđã quan tâm đến việc hình thành thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ. 45,45%giáo viên thực hiện đúng khi hình thành thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ, vệsinh rửa tay khi “trƣớc và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau hoạt động ngoàitrời, khi tay bẩn”. Và có 27,27% thực hiện vệ sinh rửa tay cho trẻ “Trƣớc vàsau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn”.Tuy nhiên một số giáo viên chƣa thực hiện đúng, chỉ hình thành thóiquen vệ sinh “sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh” hay có giáo viện chỉ cho trẻ thựchiện “trƣớc khi ăn và sau khi đi vệ sinh”. Nguyên nhân là do trẻ quá đông, côkhó bao quát tất cả trẻ và trẻ ở lứa tuổi này lại hiếu động.Câu 4: Khi tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ, trƣớc khi ăn cô đã thực hiệnnhững yêu cầu nào?A. Vệ sinh tay sạch sẽ, chia dụng cụ ăn, cho trẻ ngồi đúng vị tríB. Chia khẩu phần ăn cho trẻ hợp lí, phù hợp với nhu cầu cơ thểC. Tạo bầu không khí thoải mái, giáo dục ăn uống có văn hóa vệ sinhD. Chia dụng cụ ăn và cô đeo khẩu trang chia thức ăn, vệ sinh trƣớckhi ăn.25 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 8: Kết quả tổ chức trƣớc khi ăn cho trẻ 5 tuổiTổng số phiếu11Ý kiếnABCD4/114/110/113/1136,36%36,36%0%27,27%Từ bảng kết quả trên, giáo viên trƣờng mầm non Tiên Dƣơng thực hiêntổ chức trƣớc khi ăn cho trẻ khá tốt, nắm chắc quy trình tổ chức ăn cho trẻ. Có36,36% giáo viên thực hiện “Vệ sinh tay sạch sẽ, chia dụng cụ ăn, cho trẻngồi đúng vị trí; Chia khẩu phần ăn cho trẻ hợp lí, phù hợp với nhu cầu cơthể”. 27,27% giáo viên thực hiện “Chia dụng cụ ăn và cô đeo khẩu trang chiathức ăn, vệ sinh trƣớc khi ăn”. Tuy nhiên, các cô không quan tâm đến yếu tố“Tạo bầu không khí thoải mái, giáo dục ăn uống có văn hóa vệ sinh”, chiếm0%. Đây là yếu tố khá quan trọng giúp bữa ăn của trẻ đạt hiệu quả cao.Theo thực tế quan sát, tôi thấy rằng bữa ăn của trẻ đƣợc chuẩn bị và tổchức chu đáo. Trƣớc khi ăn, giáo viên chuẩn bị bàn ghế sạch sẽ và đƣợc sắpxếp thuận tiện cho việc đi lại, đứng lên ngồi xuống. Mỗi bàn ăn của trẻ đều cókhay đựng thức ăn thừa, có một khăn lau tay và mỗi trẻ đều có dụng cụ ănriêng. Giáo viên nhắc nhở hƣớng dẫn trẻ rửa tay trƣớc khi ăn và ngồi đúng vịtrí của mình.Câu 4: Trong khi tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ, cô đã thực hiện nhữngyêu cầu nào?A. Giáo dục hành vi, thói quen ăn có văn hóa, tạo tâm lí tốt, động viêntrẻB. Yêu cầu trẻ ăn hết suất, ăn cơm không rơi vãi26 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonC. Động viên trẻ, tạo tâm lí tốtKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 9: Kểt quả tổ chức bữa ăn trƣa, trong khi ăn của trẻ 5 tuổiTổng số phiếu11Ý kiếnABC7/112/112/1163,63%18,18%18,18%Bảng kết quả trên, có tới 63,63% giáo viên thực hiện “Giáo dục hànhvi, thói quen ăn có văn hóa, tạo tâm lí tốt, động viên trẻ”, nhƣ vậy các cô rấtquan tâm, chú trọng đến việc giáo dục trẻ trong khi ăn. 18,18% chỉ “yêu cầutrẻ ăn hết suất, ăn không rơi vãi” và 18,18% “Động viên trẻ, tạo tâm lí tốt”.Qua thực tế, tôi thấy trẻ đƣợc giáo viên dạy trẻ mời cô và các bạn trƣớc khiăn, biết ăn hết suất ăn của mình. Một số trẻ nói chuyện đƣợc cô nhắc nhở, cònnhững trẻ ăn chậm thì thƣờng đƣợc cô bón cơm cho để ăn kịp cùng các bạnkhác.Trong khi ăn cô cũng giáo dục trẻ hành vi, thói quen có văn hóa khi ăn:Không nói chuyện khi đang ăn, không xúc thức ăn từ bát mình sang bátbạn,…Tuy nhiên trong khi ăn, giáo viên rất ít động viên, khuyến khích trẻ ăn.Các cô thƣờng thúc giục trẻ ăn nhanh, ăn hết suất nên tâm lí ăn của trẻ khôngthoải mái. Do số lƣợng trẻ nhiều nên giáo viên không thể quán xuyến đƣợc cảlớp. Một số trẻ yếu, chậm còn làm rơi vãi, đổ thức ăn, có những trẻ còn nóichuyện, cƣời đùa thậm chí tranh giành thức ăn của bạn khác, một số trẻ biếngăn nên mặc dù giáo viên động viên trẻ nhƣng nhiều khi trẻ vẫn không ăn hếtsuất của mình. Do vậy, nhà trƣờng cần bổ sung thêm giáo viên để họ có điềukiện quan tâm chăm sóc trẻ hơn nữa trong bữa ăn.27 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonSau khi ăn, cô hình thành cho trẻ những thói quen tốt: trẻ biết cất dọn đồdùng, rửa tay sau khi ăn, xúc miệng. Để nắm rõ hơn thực trạng này, tôi đãđiều tra với câu hỏi:Câu 5: Khi tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ, sau khi ăn cô đã thực hiệnnhững yêu cầu nào?A. Rửa tay, đi vệ sinh và cất dọn đồ dùngB. Rửa tay, đi vệ sinh, xúc miệngC. Cất dọn đồ dùng, rửa tay, xúc miệng, đi vệ sinhKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 10: Kết quả tổ chức sau khi ăn trƣa của trẻ 5 tuổiÝ kiếnTổng số phiếu11ABC4/111/116/1136,36%9,09%54,54%Sau khi ăn, đa số giáo viên tổ chức thực hiện đúng các yêu cầu cho trẻ“cất dọn đồ dùng, rửa tay, xúc miệng, đi vệ sinh”, chiếm tới 54,54%. Mộtsố giáo viên chƣa thực hiện tốt nội dung sau bữa ăn của trẻ, chỉ cho trẻ thựchiện một số nội dung “Rửa tay, đi vệ sinh và cất dọn đồ dùng” chiếm36,36%. Còn lại 9,09% “Rửa tay, đi vệ sinh, xúc miệng”.2.4. Thực trạng phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng về tổ chức bữaăn cho trẻ ở trƣờng mầm nonĐể điều tra vấn đề này, tôi sử dụng câu hỏi:Theo cô, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng trong việc tổ chứcbữa ăn cho trẻ đã tốt chƣa?A. Rất tốtB. Tốt28 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonC. Chƣa tốtD. Không tốtKết quả thu đƣợc nhƣ sau:Bảng 11: Kết quả phối hợp giữa gia đình và nhà trƣờng trong ăn uốngTổng số phiếu11Ý kiếnABCD2/115/114/110/1118,18%45,45%36,36%0%Nhìn vào bảng thống kê sẽ thấy rõ tình trạng sự phối hợp giữa gia đìnhvà nhà trƣờng tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng. Có 45,45% cho rằng sự phốihợp giữa gia đình và nhà trƣờng là “Tốt”, 18.18% là “rất tốt” và ý kiến “Chƣatốt” đạt 36,36%. Trong quá trình thực tập ở trƣờng mầm non Tiên Dƣơng, tôithấy nhà trƣờng và gia đình cũng có sự phối hợp với nhau. Giáo viên trao đổitrực tiếp với cha mẹ trẻ trong giờ đón trẻ và trả trẻ về vấn đề sức khỏe, ăn uốngcủa trẻ khi có sự thay đổi, để cha mẹ và cô giáo chú ý, nhắc nhở, có sự chămhơn.Tuy nhiên vẫn có những hạn chế. Giáo viên chƣa tuyên truyền về chếđộ ăn của trẻ, giờ ăn uống ở trƣờng lớp cho cha mẹ trẻ, để về nhà thực hiện ănuống đúng giờ nhƣ ở trƣờng, để trẻ có thói quen tốt trong ăn uống, ăn ngonmiệng, ăn hết suất. Nhận thức của phụ huynh trẻ không giống nhau, một sốphụ huynh ít quan tâm đến việc ăn uống của con, họ quan niệm “con đòi ăn gìthì cho ăn đấy, đói thì ăn, không cần giờ giấc”. Họ cũng ít chú ý đến chế độăn, dinh dƣỡng trong bữa ăn. Chính vì vậy khiến sự phối hợp giữa gia đình vànhà trƣờng vẫn còn khó khăn, hạn chế.29 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non2.5. Các biện pháp đƣa ra nhằm nâng cao hiệu quả bữa ăn trƣa cho trẻlớp 5 tuổiĂn uống là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con ngƣời. Chính vìvậy trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ mầm non không thể thiếu trongchƣơng trình chăm sóc giáo dục trẻ. Việc tổ chức chế độ ăn hợp lý có ý nghĩavô cùng quan trọng trong sự phát triển bình thƣờng của một đứa trẻ, nó cònđảm bảo sự sống, sự phát triển của cơ thể.Để có thể tổ chức tốt bữa ăn trƣa cho trẻ, trẻ có hứng thú trong bữa ăn,trẻ có cảm giác muốn ăn, ăn ngon miệng, ăn hết suất. Tôi đã mạnh dạn đềxuất một số biện pháp nhƣ sau:Biện pháp 1: Gây hứng thú trƣớc khi ănBiện pháp 2: Bố trí chỗ ngồi cho trẻBiện pháp 3: Trang trí món ăn cho trẻ2.6. Áp dụng các biện pháp đƣa ra tại trƣờng mầm non Tiên DƣơngTrẻ 5 tuổi, hiện cơ thể đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoànthiện dần và cũng rất dễ bị phát triển lệch lạc, mất cân đối…Chính vậy trẻ chỉcó thể phát triển mạnh, hoàn thiện tốt khi đƣợc chăm sóc và nuôi dƣỡng hợplý, khoa học.Nắm đƣợc tầm quan trọng của việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp 5tuổi, tôi đã xin phép Ban Giám Hiệu trƣờng mầm non Tiên Dƣơng cho tôi tiếnhành thực nghiệm 8 trẻ ở lớp 5 tuổi B3. Còn lại là nhóm đối chứng chính làcác trẻ khác trong lớp thì để giáo viên tổ chức theo cách thông thƣờng mà họvẫn làm.30 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonBiện pháp 1: Gây hứng thú trƣớc khi ănKhác với thƣờng ngày, trên bàn ăn tôi trải những chiếc khăn với nhiềuhình ảnh hoa lá, màu sắc sặc sỡ để gây sự tò mò, hứng thú cho trẻ. Điều kiệncòn hạn chế nên tôi sử dụng 5 chiếc khăn trải bàn có màu sắc, hình ảnh khácnhau. Cứ 2 ngày tôi lại thay khăn trải bàn mới cho trẻ cho trẻ.Hình 3: Khăn trải bànHình 4: Khăn trải bàn31 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonChỉ cần thực hiện một vài phút, nhƣng trẻ rất thích thú, vừa gây hứngthú cho trẻ trƣớc khi ăn, vừa giúp trẻ học cách trải khăn trải bàn, trẻ đƣợccùng làm việc với nhau, cùng giúp đỡ nhau.Hình 5: Khăn trản bànKhăn trản bàn có rất nhiều màu sắc, hình thù khác nhau. Từ nhữngchiếc khăn trải bàn ta giúp trẻ ôn bài, giới thiệu một số hình ảnh đẹp trênkhăn. Nhƣ chiếc khăn trải bàn ở Hình 5, ta có thể cho trẻ ôn lại các loại quả(đặc điểm, lợi ích), củng cố toán “các con đếm xem trên khăn trải bàn có baonhiêu ô màu xanh, bao nhiêu ô màu trắng nào?”…Hình 6: Khăn trản bàn32 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonHình 7: Khăn trản bànBiện pháp 2: Bố trí chỗ ngồi cho trẻĐể giúp trẻ hứng thú trong bữa ăn, có cảm giác ăn ngon miệng, ăn hếtsuất cần hình thành thói quen ăn uống đúng giờ giấc. Bên cạnh đó bố trí chỗăn cũng là yếu tố rất quan trọng tạo cảm giác muốn ăn của trẻ. Chính vì vậytôi đã áp dụng biện pháp này vào trong bữa ăn của trẻ 5 tuổi.Khi ngồi ăn trẻ phải đƣợc ngồi thoải mái, mát mẻ, chỗ ngồi và các bànăn cách nhau một khoảng trống để có lối đi lại cho cô và trẻ.Do bàn ở lớp nhỏ nên tôi ghép hai bàn làm một và có 8 trẻ ngồi ăn. Mỗibàn ăn gồm 8 ghế, hai bên mỗi bên 2 cái và 2 đầu bàn mỗi bên 2 cái. Trongkhi ăn, nếu trẻ đƣợc ngồi với các bạn có tinh thần ăn uống thì trẻ sẽ thi nhauăn, chính vì lẽ đó tôi bố trí những cháu ăn chậm, hay ngậm cơm thì ngồi ănchung với các bạn ăn nhanh. Lớp gồm 47 trẻ, tôi chọn 8 trẻ trong đó có 3 trẻlƣời ăn và ăn chậm, còn lại 5 trẻ ăn nhanh. Các trẻ ăn nhanh còn có thể nhắcnhở, động viên bạn ăn chậm, ăn yếu và trẻ có thể cùng thi ăn với nhau hay trẻăn xong có thể xúc cho bạn ăn các trẻ sẽ thích hơn là cô xúc. Đặc biệt khôngnên cho trẻ biếng ăn, kém ăn ngồi chung với nhau vì khi nhìn bạn ăn uể oảitrẻ cũng chẳng muốn ăn.33 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonTuy nhiên, những trẻ ăn chậm ngồi với trẻ ăn nhanh chỉ trong 1-2 bànvà cho trẻ ngồi gần cô, để cô dễ bao quát nhắc nhở.Biện pháp 3: Trang trí món ăn cho trẻĐể bữa ăn của trẻ đạt hiệu quả cao hơn nữa, tôi đã mạnh dạn đƣa rabiện pháp thứ 3 này “Trang trí món ăn cho trẻ”. Có thể nói, cách chế biến,mùi thơm, màu sắc của thức ăn ở trƣờng mầm non Tiên Dƣơng khá là tốt.Nhƣng nhà trƣờng lại không chú tâm đến cách trang trí món ăn cho trẻ. Aicũng yêu cái đẹp, trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ, ở lứa tuổi này trẻ rất thíchnhững thứ đẹp, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Một bữa ăn đƣợc trang trí đẹp mắt trẻsẽ thích hơn và ăn nhiều hơn là một bữa ăn chỉ cơm trộn lẫn thịt để vào bátcon.Dựa vào điểm này, tôi đã suy nghĩ “Tại sao không trang trí bữa ăn thậtlạ mắt, thật đẹp để bữa ăn của trẻ thêm sinh động và trẻ hứng thú với bữa ăn”.Tôi đã có một số ý tƣởng trang trí món ăn cho trẻ với nhiều hình ảnh đơn giảnmà sinh động, hấp dẫn, chứ không phải nhƣ trƣớc kia là cơm trộn với thịt đểchung một bát.Hình 8: Cơm tẻ, thịt bò,thịt lợn hầm khoai tây, cà rốt.Canh cải nấu ngao. Hoa quả tráng miệng (chuối tiêu)34 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonHình 9: Cơm tẻ, tôm, thịt sào đỗ xanh, cà rốtCanh rau cải bắp nấu thịtViệc trang trí món ăn nhƣ vậy cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cầnchuẩn bị nguyên liệu là sẽ làm đƣợc. Trang trí món ăn nhƣ vậy đem lại cảmgiác thích thú, đồng thời khơi gợi sự thèm ăn cho trẻ mầm non. Trẻ vừa ănvừa hỏi: cô ơi ngôi nhà làm từ quả dƣa chuột và cà rốt à? Cô ơi con ông mặttrời màu da cam, hay cô ơi con ăn ô tô đƣợc không?...khiến không khí bữacơm vui hơn, trẻ ăn ngon hơn.Hình 10: Cơm tẻ, thịt gà, thịt lợn, nấm hƣơng, cà rốtCanh bí nấu tôm. Hoa quả tráng miệng (dƣa hấu)35 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonĐể trang trí đƣợc những bữa ăn nhƣ thế này thƣờng mất khoảng 15-20phút (35 - 40 trẻ). Tôi áp dụng biện pháp này cho 8 trẻ nên thời gian chỉ mất3 - 5 phút. Đối với những món đơn giản thì có thể nhanh hơn. Việc cắt tỉacác hình dạng, bông hoa, cây cỏ, con vật cũng cần tỉ mỉ chút. Cái khó đóchính là ý tƣởng, nếu làm đi làm lại bữa ăn trở nên nhàm, không gây đƣợcsự hấp dẫn cho trẻ làm trẻ cành nhanh chán. Muốn có những ý tƣởng, tôithƣờng trò chuyện với trẻ để biết thêm sở thích của trẻ hay lên mạng thamkhảo các cách trang trí bữa ăn của mọi ngƣời. Bây giờ là mùa hè, rau củ quảcũng nhiều và tƣơng đối rẻ, hơn nữa có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt nên tôi lựachọn chúng để trang trí cho bữa cơm của trẻ. Dùng cà rốt để tạo thành ôngmặt trời, những bông hoa mà cam đẹp mắt, làm thành con gấu, con thỏ…Đơn giản với quả dƣa chuột, ta có thể tạo thành ngôi nhà nhỏ xinh, haycây xanh, cả chiếc ô tô bé xinh cho bé trai. Màu đỏ là màu rất hấp dẫn trẻmầm non, vì vậy trong khi trang trí tôi rất hay dùng cà chua. Với cà chua, takhéo léo tỉ mỉ tỉa sẽ đƣợc những bong hoa màu đỏ rất đẹp. Quả cà chua bi nhỏxíu nhìn cái là trẻ thích liền nên khi trang trí ta có thể để cả quả cũng đƣợc.Hình 11: Cơm tẻ, cá trắm, thịt lợn sốt cà chuaCanh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịt36 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonHình 12: Cơm tẻ, trứng đúc thịt. Canh cải nấu thịtHoa quả tráng miệng (chuối tiêu)Hình 13: Cơm tẻ, thịt, đậu sốt cà chuaCanh cải nấu ngaoHoa quả tráng miệng (chuối)37 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonHình 14: Cơm tẻ, trứng cút kho thịt. Canh khoai tây, su su, cà rốt nấu thịtHoa quả tráng miệng (dƣa hấu)Hình 15: Cơm tẻ, cá trắm, thịt lợn sốt cà chuaCanh cải nấu thịtHình 16: Cơm tẻ, thịt rim tômCanh rau ngót nấu thịt38 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Non2.7. Kết quả thu đƣợc sau khi áp dụng các biện phápCho trẻ mầm non ăn là một công việc vô cùng khó khăn với các bà mẹ,nhất là giáo viên mầm non. Lớp có 3 giáo viên, trung bình mỗi lớp khoảng 35đến 40 trẻ, trẻ thì đông với lại ở lứa tuổi này trẻ rất nghịch, ham chơi. Nhiềugiáo viên chia sẻ “có những lúc bị stress bởi trẻ ăn lâu, ngậm và lƣời ăn.Dƣờng nhƣ đến bữa ăn là cuộc chiến đấu giữa cô và trẻ và có hôm cảm thấybất lực, mệt mỏi”. Là một giáo viên mầm non bằng sự hiểu biết của mình, tôimạnh dạn đƣa ra một số biện pháp trên nhằm nâng cao việc tổ chức bữa ăncho trẻ và đã thu đƣợc kết quả. Thông qua các biện pháp trên đều mang lại kếtquả tốt cho cả cô và trẻ.Đối vơi cô giáo: Các cô ngày càng nắm vững, hiểu rõ hơn về cách tổchức bữa ăn cho trẻ, đặc biệt trẻ 5 tuổi. Giáo viên hiểu đƣợc tầm quan trọng,vai trò to lớn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, có ý nghĩa rấtlớn với sự phát triển cơ thể trẻ. Tôi và các cô giáo có thêm kinh nghiệm mớitrong việc tổ chức bữa ăn, đặc biệt bữa của trẻ ở trƣờng giúp trẻ hứng thú ăn,ăn ngon miệng, ăn hết suất. Hơn nữa, giáo viên biết cách lồng ghép khéo léogiáo dục dinh dƣỡng cho trẻ linh hoạt vào các chủ đề, chủ điểm, cả các hoạtđộng trong ngày của trẻ nhằm nâng cao bữa ăn trƣa cho trẻ. Khi áp dụng cácphƣơng pháp này, ban đầu cũng hơi khó khăn, vất vả nhƣng khi vào nền nếpthì cô lại nhàn, trẻ ngoan, ăn uống ngon miệng.Đối với trẻ: Từ khi áp dụng các biện pháp, tôi thấy sự thay đổi mộtcách rõ ràng ở trẻ: Trẻ hứng thú muốn ăn, tò mò xem hôm nay cô cho ăn móngì và nó đƣợc trang trí nhƣ thế nào. Thƣờng ngày, bữa ăn trƣa của trẻ kéo dài30 – 40 phút đối với trẻ ăn chậm. Nhƣng khi áp dụng biện pháp này, nhóm trẻthực nghiệm ăn nhanh hơn, thời gian chỉ còn từ 25 – 30 phút. Trong quá trìnhtổ chức bữa ăn, trẻ thực hiện tốt các nề nềp ăn uống nhƣ: vệ sinh tay trƣớc vàsau khi ăn, ăn xong lau miệng, trƣớc khi ăn biết mời cô và các bạn, trong khi39 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm Nonăn không nói chuyện, ăn hết suất…Tốt hơn cả là sức khỏe của trẻ đƣợc cảithiện hơn, trẻ phát triển cả chiều cao và cân nặng. Nhờ vậy mà trẻ khỏe mạnh,nhanh nhẹn và hứng thú tham gia các hoạt động ở lớp.Nhƣ vậy, mỗi bữa ăn của trẻ sẽ là niềm vui chứ không phải là nghĩa vụcon phải ăn hết suất. Không khí trở nên đầm ấm, vui vẻ, thoải mái. Trẻ vui,thích thú mà cô giáo cũng nhàn.40 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonPHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luậnKết quả khảo sát thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa của trẻ 5 tuổi và côngtác tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ của giáo viên trƣờng mầm non Tiên Dƣơngcho thấy:Tổ chức bữa ăn trƣa của trẻ đạt hiệu quả chƣa cao. Bởi có nhiều nguyênnhân khác nhau: Gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức bữa ăn trƣa chotrẻ: trẻ quá đông, trẻ lƣời ăn. Nhận thức của cha mẹ chƣa cao, một số phụhuynh chƣa quan tâm đến bữa ăn của trẻ.Hiệu quả tổ chức bữa ăn trƣa của trẻ đƣợc nâng cao, có hiệu quả tốt khiáp dụng một số biện pháp: Gây hứng thú trƣớc khi ăn; bố trí chỗ ngồi cho trẻ;trƣng bày món ăn cho trẻ. Trẻ ăn ngon miệng hơn, ăn nhanh hơn, không ngậmthức ăn. Điều đó chứng tỏ một số biện pháp tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ 5 tuổiở trƣờng mầm non có tính khả thi, cần đƣợc áp dụng vì mục đích nâng caochất lƣợng chăm sóc.2. Kiến nghịTừ kết quả nghiên cứu của đề tài, với mong muốn tạo điều kiện cho bữaăn trƣa của trẻ đạt kết quả cao, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị sau:Thứ nhất là giáo viên cần có hiểu biết về vấn đề ăn uống và cách tổchức bữa ăn trƣa cho trẻ mầm non. Nhà trƣờng cần tổ chức nhiều buổi thảoluận, sinh hoạt chuyên môn để các giáo viên có thể trao đổi, chia sẻ kinhnghiệm về việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, đặc biệt bữa ăn trƣa.Thứ hai nhà trƣờng nên cho áp dụng ba biện pháp tôi đề xuất ở trên:Gây hứng thú trƣớc khi ăn; bố trí chỗ ngồi; trang trí món ăn cho trẻ. Qua thựctế, tôi thấy khi áp dụng các biện pháp này đem đến hiệu quả cao, bữa ăn củatrẻ nâng cao hơn.41 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonThứ ba là cần tăng cƣờng về cơ sở vật chất cho các lớp: Bát ăn cơm,thìa có màu sắc sặc sỡ, trang trí đẹp mắt (hình ảnh đáng yêu) sẽ thu hút trẻmầm non hơn.Thứ tƣ là nhà trƣờng nên thay đổi thực đơn cho trẻ, mùa đông và mùahè thực đơn khác nhau. Thƣờng xuyên lấy ý kiến của giáo viên để có thựcđơn phù hợp với trẻ.Thứ năm là trƣờng mầm non và gia đình là hai môi trƣờng hoạt độngchủ yếu của trẻ cần phối hợp chặt chẽ. Việc hình thành ở trẻ những kỹ năng,kỹ xảo, thói quen tốt trong ăn uống chỉ có thể thực hiện đƣợc nếu biết phốihợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trƣờng trong quá trình chăm sóc, giáo dụctrẻ. Những thói quen này cần đƣợc củng cố, duy trì thƣờng xuyên thì hiệu quảbữa ăn trƣa của trẻ mới bền vững, đạt chất lƣợng.Bồi dƣỡng kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynhđể trẻ đƣợc chăm sóc giáo dục trong điều kiện tốt nhất.42 Nguyễn Thị Thu HuyềnK37B _ GD Mầm NonTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Đào Thanh Âm (1995), Giáo dục học mầm non. Tập 1, Nxb Đại học SƣPhạm.2. Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng Việt Nam, Chỉ thị 30/5/1985 về thựchiện Quyền trẻ em.3. Bộ Giáo dục 1990, Quyết định 55, quy định về mục tiêu, kế hoạch đào tạocủa Nhà trẻ - Mẫu giáo, trang 6.4. Phạm Thị Hiền, 2014, Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thựcphẩm, nâng cao bữa ăn trƣa cho trẻ ở Trƣờng Mầm Non, sáng kiến kinhnghiệm tại trƣờng Mầm Non Trung Mầu.5. Th.S Lê Thị Mai Hoa, Bệnh học trẻ em, Nxb Đại học Sƣ Phạm.6. Hội nghị lần thứ IV, Ban chấp hành TW Đảng khóa VII, (1994). Nhữngvấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.7. Đỗ Thị Lan, 2010, Tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ mầm non, sáng kiến kinhnghiệm Trƣờng Mầm Non Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình.8. Luật giáo dục - điều 21, 22 (2005): Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của giáodục mầm non9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, Tập 4, tr.212.10. Hoàng Thị Phƣơng, (2005), Giáo trình Vệ sinh trẻ em, Nxb Đại học SƣPhạm.11. Nguyễn Kim Thanh, 2005, Dinh dƣỡng trẻ em, Nxb ĐH Quốc gia, HN.12. Lê Thanh Vân, 2002, Giáo trình Sinh lí học trẻ em, Trƣờng Đại học SƣPhạm Hà Nội, Khoa giáo dục mầm non, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội.43 [...]... các chức năng của nó là chăm 10 Nguyễn Thị Thu Huyền K37B _ GD Mầm Non sóc trẻ nhỏ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng giáo dục và phòng bệnh cho trẻ Tuy nhiên, ngoài việc đảm bảo cơ cấu thành phần bữa ăn phù hợp với lứa tuổi và khẩu vị của trẻ, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ ở lớp cũng có ý nghĩa nhất định đối với việc tiêu hóa thức ăn cho trẻ Chính vì vậy khi tổ chức bữa ăn trƣa cho. .. khăn thƣờng gặp ở các trƣờng mầm non Còn lại 27,27% các giáo viên cho rằng khó khăn cả về: Cơ sở vật chất còn thiếu; số lƣợng trẻ đông, giáo viên ít; trẻ lƣời ăn Trong thời gian tôi thực tập tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng thì trong tổ chức bữa ăn của trẻ cũng không ít khó khăn Số lƣợng trẻ đông so với diện tích lớp học, mỗi lớp chỉ có 3 cô giáo Nhƣ vậy, khi tổ chức cho trẻ ăn gặp không ít khó khăn: Trẻ. .. tra: Lớp trẻ 5 tuổi thuộc trƣờng Mầm non Tiên Dƣơng, Đông Anh, Hà Nội Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu dành cho giáo viên các lớp 5 tuổi Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu dành cho giáo viên lớp 5 tuổi Tôi điều tra 4 lớp 5 tuổi, trong đó 3 lớp có 3 giáo viên và 1 lớp có 2 giáo viên Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 2.1 Thực trạng về cơ sở vật chất và không gian Trong quá trình thực tập tại trƣờng mầm non Tiên Dƣơng,... xúc cho 2 trẻ ăn chung, hay có bạn ăn xong trƣớc cô sẽ lấy bát đó cho trẻ Một số lớp khăn mặt thiếu, trẻ phải dùng chung khăn mặt Chính hạn chế này có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng chăm sóc, hơn nữa là trong việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ 2.2 Thực trạng về công tác quản lí và đội ngũ giáo viên 2.2.1 Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra, quản lí của nhà trƣờng về tổ chức bữa trƣa cho trẻ. .. của trẻ Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ ở trƣờng Tiên Dƣơng, tôi đã sử dụng phƣơng pháp điều tra bằng phiếu điều tra và kết hợp với phƣơng pháp quan sát quá trình nuôi dạy, chăm sóc trẻ của các giáo viên mầm non trong trƣờng Tiên Dƣơng, Đông Anh, Hà Nội Đối tƣợng điều tra: Giáo viên các lớp trẻ 5 tuổi của trƣờng mầm non Tiên Dƣơng, Đông Anh, Hà Nội Phạm vi điều tra: Lớp trẻ. .. ăn trƣa cho trẻ cũng rất đƣợc quan tâm và chú trọng đến Ở trẻ dƣới 4 tuổi, giáo viên rất quan tâm đến bữa ăn của trẻ: Luôn động viên khuyến khích trẻ ăn Đặc biệt với trẻ lƣời ăn, ăn chậm đƣợc các cô cho ngồi riêng và cô xúc cơm cho trẻ Trong bữa ăn cô thƣờng xuyên hình thành thói quen có văn hóa khi ăn cho trẻ (mời cô và bạn, ăn nhai kỹ, không nói chuyện, ăn hết suất của mình,…) Ngƣợc lại đối với trẻ. .. nhiều Các công trình chủ yếu là tổng kết đánh giá tình hình 6 Nguyễn Thị Thu Huyền K37B _ GD Mầm Non dinh dƣỡng trong bữa ăn của trẻ trong trƣờng mầm non, chƣa đi sâu vào cách thức tổ chức bữa ăn trƣa nhƣ thế nào cho đạt hiệu quả cao 1.2 Ý nghĩa trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ Tổ chức bữa ăn có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của trẻ mầm non Sức khỏe là vốn quý giá nhất... khó khăn, cô khó bao quát trẻ Nhiều trẻ không tham gia học từ lớp nhà trẻ hay mẫu giáo bé nên nề nếp ăn uống của trẻ chƣa tốt: Giờ ăn nói chuyện, đùa nghịch, không chịu ăn, chạy nhảy lung tung, chƣa tự xúc… Nhiều phụ huynh chƣa quan tâm đến bữa ăn của con hay do công việc, ngƣời quan niệm rằng “lúc nào đói thì ăn “thích ăn gì thì cho ăn cái đó” Tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ 5 tuổi Điều tra thực trạng. .. động tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non 2.3 Thực trạng việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ Thuận lợi Trƣờng mầm non Tiên Dƣơng có môi trƣờng khang trang đạt trƣờng chuẩn Quốc gia Trƣờng có trang thiết bị hiện đại: Nhà bếp rộng rãi, có lò hấp cơm, tủ lạnh đựng thức ăn sống, chín riêng…Đội ngũ cấp dƣỡng có trình độ, có kiến thức 18 Nguyễn Thị Thu Huyền K37B _ GD Mầm Non Hình 1: Nhà bếp (bếp nấu) Hình 2: Nhà bếp... việc tổ chức bữa ăn cho trẻ có ý nghĩa khá lớn với việc tiêu hóa thức ăn của trẻ Tổ chức bữa ăn trƣa giúp trẻ bù đắp những năng lƣợng đã tiêu hao và cung cấp năng lƣợng để tham gia và các hoạt động mới Giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt, đảm bảo sự phát triển bình thƣờng của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể [11] Tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ giúp cho có những thói quen tốt trong ăn uống: ăn ... Bữa ăn trƣa trẻ Khách thể nghiên cứu: Trẻ lớp tuổi tuổi trƣờng mầm non Tiên Dƣơng (Đông Anh - Hà Nội) Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu sở lý luận sở thực tiễn thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa trẻ lớp. .. lƣợng bữa ăn cho trẻ Giả thuyết nghiên cứu Việc tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ trƣờng mầm non Tiên Dƣơng chƣa tốt, nhiều vấn đề Vì tiến hành nghiên cứu Thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp tuổi. .. tài: Thực trạng tổ chức bữa ăn trƣa cho trẻ lớp tuổi trƣờng mầm non Tiên Dƣơng (Đông Anh - Hà Nội) Tôi hi vọng đề tài giúp ngƣời hiểu rõ tầm quan trọng việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, nhằm phát thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trường mầm non tiên dương (đông anh hà nội), Thực trạng tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trường mầm non tiên dương (đông anh hà nội), Thực trạng tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ lớp 5 tuổi ở trường mầm non tiên dương (đông anh hà nội)

Từ khóa liên quan