phân tích tình hình tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện giồng riềng tỉnh kiên giang

61 376 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2015, 11:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHHỒ BẢO DUYPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÌNH HÌNH TÍNDỤNG DÀNH CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÒNGGIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃHỘI HUYỆN GIỒNG RIỀNGTỈNH KIÊN GIANGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Tài chính Ngân hàngMã số ngành: 52340201Tháng 8-Năm 2013i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHHỒ BẢO DUYMSSV: 4104504PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÌNH HÌNH TÍNDỤNG DÀNH CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÒNGGIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃHỘI HUYỆN GIỒNG RIỀNGTỈNH KIÊN GIANGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGMã số ngành: 52340201CÁN BỘ HƯỚNG DẪNTH.S ĐOÀN THỊ CẨM VÂNTháng 8-Năm 2013ii LỜI CẢM TẠLuận văn tốt nghiệp là cột mốc cuối cùng mà một sinh viên phải vượtqua để khẳng định kết quả những tháng ngày học tập và rèn luyện ở giảngđường Đại học. Qua đó đánh dấu sự trưởng thành trong tri thức và suy nghĩcủa người sinh viên để có thể bước ra xã hội, đóng góp những gì mình đã họcđược cho sự phát triển đất nước.Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp, em đã được rất nhiều sựgiúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ và động viên từ gia đình, từ quý thầy cô cùng cácbạn. Nhờ đó mà em đã hoàn thành được luận văn như mong muốn, nay xincho phép em được gửi lời cám ơn sâu sắc và chân thành đến:Cha, mẹ là người đã dạy dỗ và nuôi em khôn lớn, tạo mọi điều kiện tốtnhất có thể cho em vững bước trên con đường Đại học, là người luôn bêncạnh, chia sẽ và động viên mỗi lúc em gặp những khó khăn, vấp ngã.Các thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơđã truyền đạt những kiến thức quý báu để em có thể vận dụng trong công việcvà cuộc sống sau này.Cô ThS Đoàn Thị Cẩm Vân, người trực tiếp hướng dẫn đề tài cho em.Trong quá trình làm luận văn, Cô đã tận tình giải đáp mọi thắc mắc, gợi ý choem hướng đi và cách giải quyết tốt nhất các vấn đề nảy sinh trong quá trìnhlàm luận văn, để từ đó em có thể hoàn thành đúng định hướng ban đầu.Các Cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho em những đóng góp quýbáu để luận văn thêm hoàn chỉnh.Và cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh, chị trongphòng Tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng tỉnh KiênGiang đã nhiệt tình chỉ bảo em trong thời gian thực tập vừa qua.Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm .....Người thực hiệniii TRANG CAM KẾTTôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quảnghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứluận văn cùng cấp nào khác.Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..Người thực hiệniv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kiên Giang, ngày.....tháng....năm.....Người nhận xétv MỤC LỤCCHƯƠNG 1 .................................................................................................. 11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................... 11.1.1 Lý do chọn đề tài .................................................................................. 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................... 21.2.1 Mục tiêu chung ..................................................................................... 21.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................................... 2CHƯƠNG 2 .................................................................................................. 32.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ......................................................................... 32.1.1 Khái niệm hộ nghèo và tiêu chuẩn hộ nghèo ......................................... 32.1.2 Khái niệm cho vay hộ nghèo ................................................................ 32.1.3 Chức năng, vai trò, quy trình thủ tục cho vay hộ nghèo ........................ 32.1.4 Các vấn đề chung đối với cho vay hộ nghèo ......................................... 52.1.5 Một số chỉ tiệu đánh giá hoạt động tín dụng ......................................... 72.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 92.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 92.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 9CHƯƠNG 3 ................................................................................................. 113.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆTNAM ………………………………………………………………………113.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 113.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỒNG RIỀNG ...........................................123.2.1 Tình hình kinh tế xã hội .......................................................................123.2.2 Tình hình đói nghèo .............................................................................123.2.3 Phương hướng phát triển .....................................................................133.3 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH GIỒNG RIỀNG .......................133.3.1 Thành lập và phát triển ........................................................................133.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí.............................................................143.3.3 Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện GiồngRiềng qua 3 năm (2010 – 2012)....................................................................16CHƯƠNG 4 .................................................................................................184.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG184.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn ............................................184.1.2 Phân tích tình hình cho vay theo tổ chức Hội ủy thác...........................22vi 4.1.2.1 Tỷ trọng hoạt động tín dụng của các tổ chức Hội..............................224.1.2.2 Tình hình cho vay theo tổ chức Hội ủy thác ......................................234.2.1 Đánh giá tổng thể ................................................................................314.2.2 Theo thời hạn…………………………………………………………..334.2.3 Đánh giá sơ lược về vai trò của hoạt động tín dụng dành cho hộ nghèocủa Ngân hàng CSXH huyện Giồng Riềng ...................................................35CHƯƠNG 5 .................................................................................................38MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNHCHO HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCHXÃ HỘI VIỆT NAM – HUYỆN GIỒNG RIỀNG ........................................385.1 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY DÀNHCHO HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN GIỒNG RIỀNG.......................385.1.1 Ưu điểm ..............................................................................................385.1.2 Nhược điểm .........................................................................................385.1.2.1 Hoạt động tín dụng theo thời hạn .....................................................385.1.2.2 Hoạt động tín dụng theo tổ chức Hội ủy thác ....................................385.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘNGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN GIỒNG RIỀNG. .....................................395.2.1 Vấn đề nợ quá hạn ...............................................................................395.2.1.1 Tập trung vào công tác thu hồi nợ quá hạn .......................................395.2.1.2 Siết chặt hoạt động cho vay ..............................................................395.2.1.3 Nâng cao công tác ủy thác của các Hội ............................................395.2.2 Vấn đề mất cân đối kì hạn tín dụng ......................................................395.2.3 Công tác thu hồi nợ vay không đạt hiệu quả ........................................405.2.3.1 Liên kết với Chính quyền địa phương chặt chẽ để kiểm soát việc sửdụng vốn ......................................................................................................405.2.3.2 Kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông, Khuyến Ngư huyện ................40CHƯƠNG 6 .................................................................................................41KẾT LUẬN..................................................................................................41TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................51vii DANH SÁCH BẢNGTrangBảng 3.1: Tình hình đói nghèo huyện Giồng Riềng qua ba năm 2010, 2011 và2012 .............................................................................................................12Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH Giồng Riềng từ năm2010 – 2012 .................................................................................................16Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Giồng Riềngsáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ....................................16Bảng 4.1: Tình hình cho vay hộ nghèo ngắn hạn từ năm 2010 đến 2012.......18Bảng 4.2: Tình hình cho vay hộ nghèo ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2012 và 6tháng đầu năm 2013 .....................................................................................19Bảng 4.3: Tình hình cho vay hộ nghèo trung và dài hạn từ năm 2010 đến 2012.....................................................................................................................20Bảng 4.4: Tình hình cho vay hộ nghèo trung và dài hạn 6 tháng đầu năm 2012và 6 tháng đầu năm 2013 ..............................................................................22Bảng 4.5: Tỷ trọng hoạt động cho vay của các Hội qua ba năm ....................23Bảng 4.6: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Nông dân nhận ủy thác từ năm2010 đến 2012 ..............................................................................................24Bảng 4.7: Tình hình cho vay hộ nghèo Hội Nông dân nhận ủy thác sáu thángđầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ....................................................25Bảng 4.8: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Phụ nữ nhận ủy thác từ năm2010 đến 2012 ..............................................................................................26Bảng 4.9: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Phụ nữ nhận ủy thác và sáutháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ..........................................27Bảng 4.10: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Cựu Chiến binh nhận ủy tháctừ năm 2010 đến 2012 ..................................................................................28Bảng 4.11: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Cựu Chiến binh nhận ủy thácsáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu nằm 2013 ....................................29Bảng 4.12: Tình hình cho vay hộ nghèo do Đoàn Thanh niên nhận ủy thác từnăm 2010 đến 2012 ......................................................................................29Bảng 4.13: Tình hình cho vay hộ nghèo do Đoàn Thanh niên nhận ủy thác sáutháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ..........................................30Bảng 4.14: Các chỉ tiêu tài chính tổng thể từ năm 2010 đến 2012 .................31Bảng 4.15: Các chỉ tiêu tài chính tổng thể sáu tháng đầu năm 2012 và sáutháng đầu năm 2013 .....................................................................................32Bảng 4.16: Các chỉ tiêu tài chính theo thời hạn từ năm 2010 - 2012 .............33Bảng 4.17: Các chỉ tiêu tài chính theo thời hạn sáu tháng đầu năm 2012 và sáutháng đầu năm 2013 .....................................................................................33viii Bảng 4.18: Các chỉ tiêu tài chính theo tổ chức Hội nhận ủy thác từ 2010 –2012 .............................................................................................................34Bảng 4.19: Các chỉ tiêu tài chính theo tổ chức Hội nhận ủy thác sáu tháng dầunăm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ..........................................................34Bảng 4.20: Vai trò của hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH GiồngRiềng qua ba năm 2010, 2011, 2012 .............................................................35Bảng 4.21: Vai trò của hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH GiồngRiềng sáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 ..........................36DANH SÁCH HÌNHTrangHình 2.1 Quy trình giải ngân vốn đến hộ nghèo ............................................ 5Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Giao dịch NHCSXH Giồng Riềng ...............15ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNHCSXH: Ngân hàng Chính sách Xã hộiPGD: Phòng Giao dịchCVHN: Cho vay hộ nghèoTK&VV: Tiết kiệm và vay vốnUBND: Ủy Ban Nhân DânHĐQT: Hội Đồng Quản TrịQĐ-NHNN: Quyết định – Ngân hàng Nhà nướcNHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônNHNN: Ngân hàng Nhà nướcXĐGN: Xóa đói giảm nghèoHSSV: Học sinh sinh viênNS & VSMT: Nước sạch và vệ sinh môi trườngSXKD: Sản xuất kinh doanhx CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1.1.1 Lý do chọn đề tàiLà một huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, Giồng Riềng được xem là mộthuyện nghèo. Do hình thức canh tác nông nghiệp lạc hậu, không mấy hiệu quảcùng với sự biến đổi thị trường không ngừng theo hướng bất lợi cho người dânnên đã làm cho một bộ phận người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó.Nhưng trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm sát sao của các cấp Chínhquyền địa phương, nên tình trạng nghèo đói của huyện cũng có bước thay đổitheo hướng tích cực.Là một huyện nghèo nên công tác xóa đói giảm nghèo là vấn đề cấp thiếthơn bao giờ hết. Bên cạnh những chương trình lớn do Chính phủ chỉ đạo trựctiếp như Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các Xã đặc biệt khó khăn vùngdân tộc thiểu số và miền núi – gọi tắc là Chương trình 135; thì ở địa phươngcũng có những chương trình xuất phát theo hoàn cảnh thực tế ở địa phương như:giúp nhau vượt nghèo, ống heo tiết kiệm, ống heo tình thương, nắm gạo tìnhthương. Mặc dù những chương trình đó đã mang lại hiệu quả tích cực nhưng vẫncòn đó những hộ nghèo, thiếu vốn và không có đất sản xuất, cần sự hỗ trợ tíchcực và rộng rãi hơn từ Chính phủ cũng như từ sự giúp đỡ bằng vật chất từ địaphương, từ các tổ chức tài chính.Là một tổ chức tài chính không vì mục đích lợi nhuận, Ngân hàng Chínhsách Xã hội là một kênh của Chính phủ để hỗ trợ người dân nghèo trực tiếp quahoạt động cung cấp vốn vay tín dụng ưu đãi, ra đời để đáp ứng nhu cầu vay vốnsản xuất của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phòng Giao dịchGiồng Riềng là một đại diện của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam(NHCSXHVN) ở huyện Giồng Riềng; đã và đang cho vay rộng khắp 18 xã và 1thị trấn trên địa bàn. Hoạt động cho vay của Ngân hàng nhằm mục đích hỗ trợvốn để người nghèo có điều kiện làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, khôngphải là gánh nặng cho toàn xã hội góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèocủa địa phương.Ngoài những hộ biết chí thú làm ăn, mong thay đổi cuộc sống của mìnhvươn lên khá giả thì còn đó những cá nhân lười biếng ỷ lại vào sự hỗ trợ đó, sửdụng tiền vay không đúng mục đích cam kết với Ngân hàng, chây ỳ trong việcthanh toán lãi và gốc đúng hạn, những khoản tiền đó không mang lại hiệu quảkinh tế, người vay không có khả năng trả nợ Ngân hàng, nghèo lại càng nghèohơn. Vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao chất lượng các khoản cho vay hỗ trợngười nghèo, làm sao để người nghèo thoát nghèo từ chính sự hỗ trợ vốn tíndụng ưu đãi của Ngân hàng? Vì vậy, em quyết định chọn đề tài "Phân tích tìnhhình tín dụng dành cho hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chínhsách xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang" làm đề tài nghiên cứu choluận văn tốt nghiệp.1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungĐề tài “Phân tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại Phòng giao dịchNgân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang” nhằm phântích thực trạng cho vay hộ nghèo của Ngân hàng qua ba năm từ 2010 – 2012 và6 tháng đầu năm 2013. Từ đó rút ra ưu và nhược điểm của hoạt động cho vay hộnghèo trong thời gian qua cũng như đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao chấtlượng tín dụng dành cho hộ nghèo trong thời gian tới.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Phân tích tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo của Phòng giao dịchNgân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng qua ba năm từ 2010 – 2012và 6 tháng đầu năm 2013.- Đánh giá hoạt động cho vay của Ngân hàng thông qua một số chỉ tiêu tàichính.- Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chấtlượng tín dụng dành cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Giồng Riềng của Phònggiao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng.1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨUNội dung đề tài tập trung phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng cho vay hộnghèo của Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Giồng Riềng trên địa bànhuyện trong thời gian từ 2010 đến 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, từ đó đề ranhững biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho hộ nghèo trong thờigian tới.Đề tài phân tích tình hình doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợquá hạn, Doanh số cho vay hộ nghèo/Tổng doanh số cho vay, Dư nợ/Tổngnguồn vốn, vòng quay vốn tín dụng, hệ số nợ xấu của PGD NHCSXH huyệnGiồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.Các số liệu dùng để phân tích được lấy từ các báo cáo Cân đối nguồn vốn,các Quyết toán cuối năm và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Phònggiao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng.2 CHƯƠNG 2PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN2.1.1 Khái niệm hộ nghèo và tiêu chuẩn hộ nghèoHộ gia đình nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người theo tiêuchí quy định của Chính phủ công bố từng thời kì.Tiêu chuẩn nghèo được Chính phủ công bố căn cứ vào quy mô tốc độ tăngtrưởng kinh tế, nguồn lực tài chính từng giai đoạn và mức sống thực tế của ngườidân ở từng giai đoạn và từng vùng. Chuẩn nghèo đói được đưa ra nhằm lập danhsách hộ nghèo từ cấp thôn, xã và danh sách xã nghèo từ cấp huyện trở lên đểhưởng sự trợ giúp của Chính phủ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đóigiảm nghèo và các chính sách hỗ trợ khác.Chuẩn nghèo cho giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 170/2005/QĐ-TTgban hành ngày 8 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng chogiai đoạn 2006-2010, Thủ tướng Chính phủ quyết định:- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.- Khu vực thành thị: từ 260.000 đồng/người/thángđồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.(3.120.000Chuẩn nghèo cho giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 09/2011/QĐTTg ban hành ngày 14 tháng 2 năm 2011 về việc ban hành chuẩn hộ nghèo ápdụng cho giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng quyết định:- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000đồng/người/tháng (4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000đồng/người/tháng (6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.2.1.2 Khái niệm cho vay hộ nghèoCho vay đối với hộ nghèo là quan hệ chuyển quyền sử dụng vốn từ ngườisở hữu (Ngân hàng) sang người sử dụng (hộ nghèo) trong một thời gian nhấtđịnh với một khoản chi phí nhất định. Mối quan hệ được xem là quan hệ cho vaykhi có đủ ba nội dung:- Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu vốn sang ngườisử dụng vốn.- Sự chuyển nhượng quyền sử dụng này có thời hạn.- Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.2.1.3 Chức năng, vai trò, quy trình thủ tục cho vay hộ nghèo2.1.3.1 Chức năngCho vay hộ nghèo có hai chức năng chủ yếu là phân phối lại vốn và thúcđẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Nhờ có hình thức cho vay đối với hộ nghèo,3 việc điều hòa phân phối lại nguồn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn mộtcách dễ dàng. Như vậy, cho vay đối với hộ nghèo có chức năng phân phối lạinguồn vốn qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển góp phầnxóa đói giảm nghèo.2.1.3.2 Vai trò- Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói.- Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, nên hiệu quảkinh tế được nâng cao.- Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới.- Tăng cường hiệu lực cấp Ủy, Chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệmvụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.2.1.3.3 Quy trình thủ tục cho vay hộ nghèoa) Đối với hộ nghèo- Tự nguyện gia nhập Tổ TK&VV.- Hộ nghèo viết giấy đề nghị vay vốn (mẫu 01/CVHN) gửi Tổ TK&VV.- Khi giao dịch với Ngân hàng, chủ hộ hoặc người thừa kế hợp pháp đượcủy quyền phải có chứng minh nhân dân, nếu không có chứng minh nhân dânphải có ảnh dán trên sổ tiết kiệm và vay vốn để nhận tiền vay.b) Đối với tổ TK&VV- Nhận giấy đề nghị vay vốn của hộ nghèo.- Tổ chức họp tổ để bình xét những hộ có đủ điều kiện để vay vốn, lậpthành danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn kèm giấy đề nghị vay vốn của hộnghèo trình Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; được Ủy ban nhân dân xácnhận thuộc diện nghèo; cư trú hợp pháp tại địa phương và được Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn phê duyệt danh sách hộ nghèo để gửi Ngân hàng.- Thông báo kết quả phê duyệt danh sách cho các hộ nghèo được vay, lịchgiải ngân và địa điểm giải ngân với từng hộ nghèo.- Cùng Ngân hàng giải ngân trực tiếp với từng hộ vay vốn.c) Đối với Ngân hàng- Cán bộ tín dụng tập hợp giấy để nghị vay vốn và danh sách theo mẫu số03/CVHN từ Tổ TK&VV; khi nhận phải kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ của hồ sơ;trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn người vaylàm lại hồ sơ theo quy định.- Ngân hàng cùng với hộ vay vốn lập sổ tiết kiệm và vay vốn, lập hợp đồngủy nhiệm thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm giữa Ngân hàng với Tổ TK&VV (nếu có).- Tổ chức giải ngân đến hộ nghèo theo quy trình.4 (1)Hộ nghèoTổ TK&VV(7)(6)(8)(2)Tổ chứcCTXH cấp xã(3)(5)NHCSXHUBND cấp xã(4)Hình 2.1 Quy trình giải ngân vốn đến hộ nghèoNguồn: www.vbsp.vnBước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn(mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV.Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức Chính trị - Xã hội tổ chức họp để bìnhxét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách mẫu 03/TD trìnhUBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã.Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới Ngân hàng.Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông báo tới UBND cấp xã (mẫu 04/TD).Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.Bước 6: Tổ chức Chính trị - Xã hội cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV.Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danhsách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân.Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân đến người vay.2.1.4 Các vấn đề chung đối với cho vay hộ nghèoTín dụng dành cho hộ nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc,điều kiện riêng, khác với loại hình tín dụng của các Ngân hàng Thương mại.2.1.4.1 Mục tiêuNgân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm phụcvụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện Chương trìnhmục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm, ổn định xã hội.2.1.4.2 Nguyên tắc cho vay- Sử dụng vốn vay đúng với mục đích xin vay.- Hoàn trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn đã thỏa thuận.5 2.1.4.3 Điều kiệnBên cho vay xem xét và quyết định cho vay khi hộ nghèo có đủ điều kiệnsau:- Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng kí tạm trú dài hạn tại địa phương nơicho vay.- Có tên trong danh sách hộ nghèo Xã, Phường, Thị trấn sở tại theo chuẩnhộ nghèo do Bộ Lao động và Thương binh xã hội công bố từng thời kì.- Hộ vay không vay thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục vayvốn nhưng phải là thành viên Tổ TK&VV, được Tổ bình xét, lập thành danhsách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp Xã.- Chủ hộ hoặc người thừa kế được ủy quyền giao dịch là người đại diện hộgia đình chịu trách nhiệm trong mọi quan hệ với bên cho vay, là nguời trực tiếpký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ Ngân hàng.2.1.4.4. Thời hạn cho vay- Cho vay ngắn hạn: đến 12 tháng (1năm).- Cho vay trung hạn: từ 12 tháng đến 60 tháng (5 năm).- Cho vay dài hạn: trên 60 tháng.Bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào: Chukỳ sử dụng vốn vay; Khả năng trả nợ của hộ vay; Nguồn vốn cho vay của Ngânhàng Chính sách xã hội.2.1.4.5. Lãi suất cho vayLãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh từng thời kì, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước. Hiện nay, lãi suấtcho vay áp dụng đối với hộ nghèo ở các Xã thuộc khu vực III, Xã đặc biệt khókhăn thuộc chương trình 135 là 0,65 %/tháng.Ngoài lãi suất cho vay, hộ nghèo vay vốn không phải trả thêm bất kỳ mộtkhoản chi phí nào khác.Lãi suất cho vay từ nguồn vốn do chi nhánh NHCSXH nhận ủy thác củaChính quyền địa phương, của các tổ chức cá nhân trong, ngoài nước thực hiệntheo hợp đồng ủy thác. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130 % lãi suất tronghạn khi cho vay.2.1.4.6 Phương thức cho vayBên cho vay áp dụng phương thức cho vay từng lần. Mỗi lần vay vốn, hộnghèo và bên cho vay thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định tạivăn bản này.2.1.4.7 Mức cho vayĐối với từng hộ nghèo xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, vốn tự có vàkhả năng hoàn trả nợ của hộ vay. Mỗi hộ có thể vay vốn một hay nhiều lầnnhưng tổng dư nợ không vượt qua mức dư nợ tối đa đối với một hộ nghèo doHội đồng quản trị NHCSXH quyết định và công bố từng thời kì.6 Hiện nay, mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo cho từng loại đối tượngđầu tư như sau:-Đầu tư cho sản xuất kinh doanh: mức cho vay tối đa là 15 triệu đồng/hộ.-Đầu tư cho nhu cầu điện thắp sáng: mức cho vay tối đa là 1,5 triệuđồng/ hộ.-Đầu tư cho xây dựng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường:mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/hộ.-Đầu tư cho học sinh, sinh viên: mức cho vay tối đa là 11 triệuđồng/năm.2.1.4.8 Trách nhiệm của hộ nghèo trong sử dụng vốn vay− Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn đãthỏa thuận.− Chấp nhận và thực hiện nghiêm chỉnh quy ước hoạt động của TổTK&VV.− Chịu sự kiểm tra, giám sát của Tổ TK&VV, tổ chức Chính trị - Xã hộinhận ủy thác, Chính quyền địa phương và NHCSXH.2.1.4.9 Những hộ nghèo không được vay vốn− Những hộ nghèo không còn sức lao động, những hộ độc thân trong thờigian thi hành án hoặc những hộ nghèo được Chính quyền địa phương xác nhậnloại ra khỏi danh sách vay vốn vì mắc tệ nạn xã hội, cờ bạc, nghiện hút, trộmcắp, lười biếng không chịu lao động.− Những hộ thuộc diện chính sách xã hội như: già cả neo đơn, tàn tật, thiếuăn do Ngân sách Nhà nước cấp.2.1.5 Một số chỉ tiệu đánh giá hoạt động tín dụng2.1.6.1 Về phía hộ nghèo- Tỷ lệ khách hàng có nợ xấuĐây là chỉ tiêu đánh giá chất đối với công tác tín dụng. Tỷ lệ này càng caocho thấy rằng nguồn vốn ưu đãi dành cho người nghèo không phát huy hiệu quả,nhiều khách hàng không có khả năng trả nợ. Ngân hàng cần kiểm tra, rà soát lạinhững khoản cho các hộ này vay, có biện pháp giải quyết đối với các đối tượngnày.- Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốnĐây là chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng đối với công tác tín dụng. Tỷ lệ nàycàng cao, một mặt thể hiện nguồn vốn tín dụng lớn để phục vụ hộ nghèo, mặtkhác đánh giá khả năng sản xuất kinh doanh của hộ nghèo ngày càng lớn, nguồnvốn sử dụng có hiệu quả.7 - Tỷ lệ hộ nghèo thoát nghèo nhờ vay vốnTỷ lệ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên thành hộ khá giàu là mộttrong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo. Hộđã thoát khỏi ngưỡng nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơnchuẩn mực đói nghèo hiện hành, không còn nằm trong danh sách hộ nghèo doPhòng Lao động – Thương binh Xã hội Huyện, Tỉnh, Thành phố lập theo từngnăm.2.1.6.2 Về phía Ngân hàng- Doanh số cho vayLà chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng đã phát ra chovay trong một khoảng thời gian nào đó, không kể món cho vay đó đã thu hồi vềhay chưa. Doanh số cho vay thường được xác định theo tháng, quý, năm.- Doanh số thu nợLà toàn bộ các món nợ mà Ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay củaNgân hàng kể cả năm nay và những năm trước đó.- Dư nợ cho vayLà chỉ tiêu phản ánh tại một thời điểm xác định nào đó Ngân hàng hiện còncho vay bao nhiêu, và đây cũng là khoản mà Ngân hàng cần phải thu về.Dư nợ cuối kỳ = dư nợ đầu kỳ + doanh số cho vay – doanh số thu nợ- Nợ quá hạnLà chỉ tiêu dùng để phản ánh những khoản nợ đến hạn trã lãi và gốc màkhách hàng không trả đúng hạn. Những khoản quá hạn này càng cao cho thấyrằng có thể là kì hạn không phù hợp với mục đích sử dụng vốn nên khoản đầu tưbằng vốn của Ngân hàng chưa đem kết quả, vì vậy khách hàng không có khảnăng trả nợ khi đến hạn, hoặc do khách hàng sử dụng vốn không hiệu quả nênkhông thể trả nợ Ngân hàng đúng hạn.Các khoản quá hạn thuộc nhóm 3,4,5 theo quyết định 18/2007/QĐ-NHNNđược xếp thành nợ xấu.- Dư nợ/Tổng nguồn vốn(lần)Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng. Chỉ tiêunày cho biết hoạt động cho vay có phải là hoạt động chính của Ngân hàng haykhông, Ngân hàng có chủ động dành vốn ưu tiên cho người nghèo hay dùng vàoviệc đầu tư khác, sử dụng có đúng phương châm của Ngân hàng đã đặt ra.8 - Doanh số cho vay hộ nghèo/Tổng doanh số cho vay(lần)Đây là chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay hộ nghèo chiếm bao nhiêu phầntrăm trong tổng doanh số cho vay. Hệ số này cho biết vốn dành cho hộ nghèo lànhiều hay ít, cho vay hộ nghèo có phải là xu hướng chính trong hoạt động củaNgân hàng hay không.-Vòng quay vốn tín dụng(vòng)Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn TD của NH, thời gian thu hồinợ của NH là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt vàviệc đầu tư càng được an toàn.Trong đó:- Tỷ lệ nợ quá hạn(%)Chỉ số này thể hiện nợ quá hạn trong tổng dư nợ, do đó mà nói lên đượcchất lượng tín dụng của Ngân hàng. Chỉ số này càng thấp càng tốt.2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.2.1 Phương pháp thu thập số liệuSố liệu thứ cấp thu thập từ phòng kế toán và phòng tín dụng của Ngân hàngnhư: Bảng cân đối nguồn vốn, Báo cáo quyết toán cuối năm, Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh, của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hộihuyện Giồng Riềng qua các năm 2010, 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.Số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 củaCục thống kê Kiên Giang và mạng Internet cùng các ý kiến của các anh chị làmviệc trong Ngân hàng.2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu- Phương pháp so sánh số tuyệt đối: Dựa trên số liệu được cung cấp đề tìmkết quả của phép trừ giữ kỳ phân tích và kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế nhằm xemxét sự biến động của chỉ tiêu kinh tế nhằm tìm hiểu nguyên nhân và đề ra biệnpháp khắc phục.y = y1 – y0Trong đó:y: trị số kỳ phân tích.y0: trị số kỳ gốc.y: chênh lệch giữa các chỉ tiêu của kỳ phân tích và kỳ gốc.9 - Phương pháp so sánh số tương đối: Dựa trên số liệu được cung cấp đề tìmkết quả của phép chia giữa các trị số kỳ phân tích và kỳ gốc nhằm xem xét sựbiến động của chỉ tiêu kinh tế và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu đểtìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.( y1 – y0)*100y=y0Trong đó:y1: trị số kỳ phân tích.y0: trị số kỳ gốc.y: sự tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế.- Phương pháp liệt kê: liệt kê các nguyên nhân ảnh hưởng tới khả năng trảnợ của khách hàng từ đó đề ra các biện pháp xử lí khi khách hàng không có khảnăng trả nợ.- Phương pháp lập luận: dựa trên những nguyên nhân đã được liệt kê, bằnglập luận phân tích xem đâu là nguyên nhân chủ yếu, đâu là nguyên nhân có thểphòng ngừa từ đó đưa ra các giải pháp cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.10 CHƯƠNG 3TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘIVIỆT NAM – PHÒNG GIAO DỊCH GIỒNG RIỀNGHUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘIVIỆT NAM3.1.1 Quá trình hình thành và phát triểnTại Nghị quyết số 05-NQ/HNTW, ngày 10/6/1993 Hội nghị lần thứ nămBan chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, về việc tiếp tục đổi mới và phát triểnkinh tế – xã hội nông thôn, Đảng ta chủ trương có chế độ tín dụng ưu đãi đối vớihộ nghèo, hộ chính sách, vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng căncứ cách mạng; mở rộng hình thức cho vay thông qua tín chấp đối với các hộnghèo.Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và Chiến lược quốc gia vềxóa đói giảm nghèo, năm 1993, Chính phủ đã thành lập Quỹ cho vay ưu đãi hộnghèo với số vốn ban đầu là 400 tỷ đồng, do Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Việt Nam(NHNo&PTNT), Ngân hàng Ngoại thương và Ngânhàng Nhà nước đóng góp. Quỹ được sử dụng cho vay hộ nghèo thiếu vốn sảnxuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, mức cho vay 500.000 đồng/hộ, người vaykhông phải bảo đảm tiền vay.Bên cạnh nguồn vốn cho vay hộ nghèo được Ngân hàng Phục vụ ngườinghèo và NHNo&PTNT Việt Nam thực hiện thì thực tế còn có: nguồn vốn chovay giải quyết việc làm do Kho bạc Nhà nước quản lý và cho vay; nguồn vốncho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Côngthương thực hiện; nguồn vốn cho vay ưu đãi các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất,kinh doanh thuộc hải đảo, thuộc khu vực II, III miền núi, các xã đặc biệt khókhăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ…Việc hình thành các nguồn vốn cho vay chính sách nằm rải rác ở nhiều tổchức tài chính với cơ chế quản lý khác nhau đã gây nhiều trở ngại cho quá trìnhkiểm soát của Nhà nước, không tách bạch được tín dụng chính sách với tín dụngthương mại.Để triển khai Luật các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện chính sách tíndụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; các nghị quyết của Đạihội Đảng IX, Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá X về việc sớm hoàn thiệntổ chức và hoạt động của NHCSXH, tách tín dụng ưu đãi ra khỏi tín dụngthương mại; đồng thời thực hiện cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹtiền tệ thế giới (IMF) về việc thành lập Ngân hàng Chính sách; ngày 04/10/2002,Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với ngườinghèo và các đối tượng chính sách khác, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết địnhsố 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngânhàng Phục vụ người nghèo, tách khỏi NHNo&PTNT Việt Nam.11 3.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỒNG RIỀNG3.2.1 Tình hình kinh tế xã hộiGiồng Riềng là huyện nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang, nằm ở phía Tâysông Hậu, cách Thành phố Rạch Giá 35 km về hướng Đông, có hệ thống cáckênh rạch chằng chịt và được nạo vét gần hoàn chỉnh, đảm bảo giao thông đi lạivận chuyển hàng hóa và đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùakhô. Huyện có diện tích tự nhiên 63.936 ha đất, trong đó đất sản xuất lúa và hoamàu 48.097 ha, đất trồng cây ăn trái 3.745 ha, đất trồng tràm 2.140 ha, đất vườncây lâu năm và vườn tạp là 8.025 ha. Năng suất lúa bình quân hàng năm đạt trên6,11 tấn lúa/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.865,75kg/người/năm, tổng sản lượng toàn huyện đạt trên 693.000 tấn lúa/năm, chiếmtrên 20% sản lượng lương thực của tỉnh Kiên Giang (theo Báo cáo phát triểnkinh tế xã hội huyện Giồng Riềng năm 2013 của Tổng cục Thống kê KiênGiang).Về công tác đảm bảo an sinh xã hội của huyện thì cũng được các cấp Chínhquyền thực hiện đảm bảo, hằng năm vào các dịp lễ tết đều tổ chức các đoàn đếnthăm và tặng quà những nguời nghèo, người dân tộc, người có công với cáchmạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xây dựng Nhà tình thương cho các hộ biết chíthú làm ăn, biết vươn lên thoát nghèo, xây nhà Tình nghĩa cho các gia đình cócông với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương đều cónhững hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân trong huyệnnhư tổ chức các hội thao trong các xã, và hội thi thể dục thể thao toàn huyện,thành lập các Câu lạc bộ Người cao tuổi, Câu lạc bộ Cựu Chiến binh,... Ngoài ra,huyện còn nỗ lực xóa cầu khỉ trong nông thôn, cùng với người dân trong huyệnđảm bảo nhu cầu đi lại thông suốt và an toàn cho người dân. Huyện ủy thường tổchức thăm hỏi bệnh nhân trong viện, vừa thăm hỏi tình trạng sức khỏe, vừa nắmbắt tình hình kinh tế, an ninh trong huyện một cách chủ động. Những việc làmmang tính chủ động của Chính quyền huyện Giồng Riềng làm cho nhân dântrong huyện tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, an tâm pháttriển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.3.2.2 Tình hình đói nghèoBảng 3.1: Tình hình đói nghèo huyện Giồng Riềng qua ba năm 2010, 2011 và2012Đơn vị tính: ngườiNăm 2010Năm 2011Năm 2012207.897210.365214.752Số hộ cận nghèo12.74513.02013.422Số hộ nghèo11.56311.31611.342Chỉ tiêuDân sốNguồn: Cục Thống kê Kiên Giang qua ba năm 2010, 2011, 2012Tuy năng suất và sản lượng lúa đứng thứ nhì tỉnh Kiên Giang, nhưng làhuyện nông nghiệp, tính đến hết 2012, dân số toàn huyện có đến 214.752 người,lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm tới 64,5 % dân số, làm tăng áp lực cho12 địa phương trong vấn đề giải quyết việc làm cũng như quá trình phát triển nôngnghiệp - nông thôn. Nếu như chia bình quân cho nông dân trong độ tuổi lao độngthì mỗi người có chưa tới 0,3 ha đất sản xuất nông nghiệp. Do đó số lao độngchưa có việc làm và chưa ổn định chiếm gần 30 % dân số, theo đó tỷ lệ hộ nghèocủa huyện hiện còn tới 5,28 % và hộ cận nghèo 6,25 %. Nghèo đói làm cho tìnhhình an ninh của huyện có nhiều bất ổn, xuất hiện những tệ nạn xã hội, trộm cắp,đá gà, số đề, cá độ, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân lương thiện. Nhữngloại tệ nạn nghiêm trọng có xu hướng gia tăng, ma túy, mại dâm, tội phạm giếtngười đang làm cho những người nghèo ngày càng lâm vào hoàn cảnh cơ cực.Đã không biết làm ăn lương thiên lại còn rơi vào chốn tù tội thì làm sao thoátđược nghèo.3.2.3 Phương hướng phát triểnLà huyện có thế mạnh là nông nghiệp nên ưu tiên phát triển nông nghiệptoàn diện; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn trởthành nơi sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và ổn định với đa dạng hóa cơcấu sản xuất; hình thành vùng lúa chất lượng cao, đẩy mạnh chăn nuôi, nuôitrồng thủy sản nước ngọt. Phát triển các ngành chế biến nông - thủy sản, cơ khíphục vụ sản xuất nông nghiệp và nghề truyền thống. Đầu tư hoàn thiện hệ thốngcơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn kết hoạt động kinh tế với Hậu Giang và CầnThơ.Phát triển nông nghiệp phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới theochương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ. Quy hoạch vùng sản xuất nôngsản hàng hóa mang tính tập trung có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tếcao, khai thác những thị trường tiêu thụ mới, sản xuất những sản phẩm nông sảnsạch. Lấy sản xuất hàng hóa với quy mô lớn làm động lực cho phát triển ngànhcông nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu.Nâng cao trình độ dân trí của người dân trên địa bàn, phấn đấu đến năm2020 có đến 75 % người trong độ tuổi lao động có trình độ từ Trung học trở lên,giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 5 %, giảm tỷ lệ người thất nghiệp, để đạtđược mục tiêu trên thì cần phải xây dựng khu công nghiệp chuyên về phát triểncác sản phẩm nông nghiệp sạch, một là dùng tiêu thụ trong nước, hai là đẩymạnh xuất khẩu nhằm tăng thu nhập cho người dân. Phải chủ động tạo ra việclàm cho người nghèo, thu hút họ vào để có công ăn việc làm không nảy sinhnhững tệ nạn không đáng có.3.3 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH GIỒNG RIỀNG3.3.1 Thành lập và phát triểnNgân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng là một trong nhữngphòng Giao dịch của Ngân Hàng Chính Sách Xã hội Việt Nam ở tỉnh KiênGiang và được thành lập vào ngày 10/05/02003. Được Chính phủ giao nhiệm vụsử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động, phục vụ cho ngườinghèo và các đối tượng chính sách khác để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làmcải thiện đời sống góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xóađói giảm nghèo, ổn định xã hội. Phòng Giao dịch có trụ sở tại Khu nội ô, Thịtrấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là trung tâm văn hóa,13 kinh tế, chính trị của huyện. Ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuậnchủ yếu vì an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ cho người dân tìm việclàm được nhà nước cấp vốn điều lệ và cấp bổ sung vốn hằng năm. Nhằm phùhợp với quy mô hoạt động, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, khôngphải dự trữ bắt buộc và không phải nộp thuế cho Ngân sách nhà nước..Ngay sau khi thành lập và đưa vào hoạt động được Ngân hàng cấp trên,Chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhấtcho Ngân hàng vượt qua những khó khăn bước đầu để triển khai thực hiện tốtcác nhiệm vụ đặt ra. Ngân hàng đã tổ chức xây dựng mạng lưới giao dịch rộngkhắp các xã. Đưa ra và thực hiện phương thức cấp tín dụng công khai và dânchủ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Vị thế của Ngânhàng ngày càng được nâng cao, được các cấp chính quyền địa phương tin tưởng.3.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí3.3.2.1 Chức năng của Phòng Giao dịchPhòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội là thành viên hạch toán phụthuộc, đại diện ủy quyền của Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh. Là đơn vị hoạtđộng tác nghiệp có các chức năng: Tham mưu giúp việc ban HĐQT cấp huyệntriển khai các hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát các đốitượng khách hàng, các tổ chức làm Ủy thác cho vay trong việc chấp hành cácchủ trương chính sách, quy chế nghiệp vụ tín dụng đối với hộ nghèo và các đốitượng chính sách khác; Thực hiện một số họat động nghiệp vụ khi có điều kiện,được Giám đốc NHCSXH cấp Tỉnh giao.3.3.2.2 Nhiệm vụ của Phòng Giao dịchPhòng Giao dịch có nhiệm vụ là quản lý các nguồn vốn nhàn rỗi củaNHCSXH ; Thực hiện việc điều chuyển vốn trong toàn hệ thống theo lệnh củagiám đốc NHCSXH ; Đầu mối thực hiện thanh toán quốc tế, quản lý tài khoảntiền gửi của các đơn vị thành viên; Huy động vốn; Thực hiện dịch vụ thanh toánNgân quỹ; Trực tiếp thử nghiệm các dịch vụ, sản phẩm mới trong hoạt động củaNHCSXH; Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế dộcủa Sở giao dịch theo quy định của NHCSXH; Chấp hành đầy đủ chế độ báocáo, thống kê theo quy định và yêu cầu đột xuất của Tổng Giám đốc NHCSXH;Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc giao.3.3.2.3 Cơ cấu tổ chứcPhòng Giao dịch huyện có 11 cán bộ. Trong đó bao gồm: 1 Giám đốc, 1Phó Giám đốc, 1 Tổ trưởng tín dụng, 1 Tổ trưởng phòng kế toán, 4 cán bộ tíndụng, 2 Kế toán viên, 1 thủ quỹ.Nhìn chung phần lớn đội ngũ cán bộ có ưu điểm là trẻ khỏe, nhiệt huyết vàđược đào tạo có hệ thống.14 Sơ đồ tổ chứcGIÁM ĐỐCP. GIÁM ĐỐCPHÒNG TÍN DỤNGPHÒNG KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸHình 3.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Giao dịch NHCSXH Giồng RiềngNguồn: Phòng Giao dịch Giồng RiềngNhiệm vụ từng phòng ban- Giám đốc có nhiệm vụ là phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉđạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ngân hàng. Điều hành những hoạtđộng chính của Ngân hàng; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận; Cóquyền quyết định chính thức cho một khoản vay; Có quyền quyết định tổ chứcbổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các cán bộ công nhân viên trongđơn vị; Ban hành nội quy, quy định về điều chỉnh và quản lí công việc không tráivới điều lệ và các nội quy, quy định của Ngân hàng cấp trên.- Phó Giám đốc có nhiệm vụ là phụ trách tổ tín dụng, hỗ trợ Giám đốctrong việc tổ chức điều hành mọi hoạt động chung của đơn vị. Thay mặt Giámđốc khi đi vắng, chỉ đạo công tác văn phòng và tài chính của cơ quan, đượcGiám đốc ủy quyền ký văn bản.- Nhiệm vụ của Tổ tín dụng là tham gia xây dựng chiến lược cho vay, thẩmđịnh khả năng xin vay vốn, lập hồ sơ và đề xuất ý kiến xem xét cho vay với BanGiám đốc, kiểm soát quá trình sử dụng vốn của người vay; Lập kế hoạch thu nợ,quản lí dư nợ và lập báo cáo, kết quả tín dụng trình lên Giám đốc; Đề xuất cácbiện pháp ngăn ngừa xử lý nợ quá hạn; Tổ trưởng Tổ tín dụng thì tổng hợpdoanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, dư nợ quá hạn trình lên Giám đốc;Phân công cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn, kiểm soát đôn đốc cán bộ tín dụngthực hiện quy chế cho vay và hướng dẫn cho vay của Ngân hàng; Lưu giữ hồ sơtheo quy định.- Tổ kế toán, Ngân quỹ có nhiệm vụ: Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụgiao dịch, kiểm tra chứng từ phát sinh; Có trách nhiệm thông báo thu nợ lãi củakhách hàng; Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động tài chính; Lập bảng cân đối kếtoán cuối năm; Có trách nhiệm kiểm soát lượng tiền thu chi phát sinh.15 3.3.2.4 Vai trò của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Giồng RiềngLà kênh cung cấp vốn tín dụng ưu đãi lãi suất cho người nghèo trên địa bànhuyện, NHCSXH là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói, hỗ trợ vốncho người nghèo tự sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người nghèo khôngphải vay nặng lãi, nên hiệu quả kinh tế được nâng cao. Cùng với cấp Ủy vàChính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.3.3.3 Kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện GiồngRiềng qua 3 năm (2010 – 2012)Tuy là một Ngân hàng phục vụ với phương châm không vì lợi nhuận nhưngkết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng sẽ phản ánh chất lượng hoạt độngcủa cán bộ nhân viên trong Ngân hàng. Sau đây là tình hình hoạt động kinhdoanh của Ngân hàng:Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH Giồng Riềng từ năm2010 – 2012Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchNăm2010Chỉ tiêuNăm2012Năm 20112011/2010%Số tiềnThu nhập8.600,4311.710,7911.977,283.110,36 36,17Chi phí3.050,573.614,553.967,21563,98Lợi nhuận5.549,868.096,248.010,592546,382012/2011Số tiền%266,492,2818,49352,669,7644,26(85,65)(1,06)Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ba năm 2010, 2011, 2012.Bảng 3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Giồng Riềng sáutháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 thángđầu năm20126 thángđầu năm20136 tháng 2013/6 tháng 2012Số tiền%Thu nhập6.173,625.350,77(822,85)(13,33)Chi phí1.375,251.283,38(91,87)(6,68)Lợi nhuận4.798,434.067,39(731,04)(15,23)Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2012 và sáu tháng đầu năm2013.16 Qua hai bảng trên đây ta thấy thu nhập của Ngân hàng không ngừng tănglên. Thu nhập của Ngân hàng năm 2011 và 2012 tăng gần 1,5 lần so với năm2010. Các khoản thu nhập này bao gồm thu lãi từ hoạt động tín dụng, thu từ hoạtđộng dịch vụ và thu nhập khác. Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu củaNgân hàng CSXH huyện Giồng Riềng vì thế đây là khoản làm cho thu nhập củaNgân hàng tăng lện qua các năm. Bên cạnh đó là những khoản thu từ hoạt độngdịch vụ thanh toán tiền qua Ngân hàng, hoạt động này mang lại thu nhập choNgân hàng là không đáng kể.Bên cạnh việc thu nhập tăng thì chi phí cũng có phần tăng theo, chi phínày, trong chi phí hoạt động tín dụng thì chỉ có chi phí cho hoạt động trả lãi tiềngửi (do Ngân hàng không chú trọng hoạt động huy động vốn mà chủ yếu lànhận vốn từ Trung ương và vốn từ Ngân sách địa phương) nên chi phí này cũngkhông nhiều. Ngoài khoản chi trả lãi tiền gửi thì còn các chi phí khác như là chiquản lí bao gồm chi lương, phụ cấp lương, chi cho trang phục giao dịch, chi chophương tiện, chi cho bảo hiểm và trợ cấp. Các khoản chi này không phát sinhnhiều trong ba năm nhưng có khoản chi cho quản lí như vật liệu, giấy tờ in ấn,công tác phí, chi cho huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ, chi bưu phí, điện thoại vàsữa chữa các máy móc thiết bị đã cũ kỹ tại Phòng Giao dịch, các chi phí này tăngtheo giá cả thị trường nên làm cho chi phí tăng lên.Thu nhập của Ngân hàng vẫn dương cho thấy Ngân hàng có hiệu quả trongviệc kiềm chế sự biến động của chi phí làm cho chi phí không có sự biến độngnhiều và thu lãi từ người vay có hiệu quả, thu nhập luôn cao hơn chi phí làm cholợi nhuận Ngân hàng cao, đây là xu hướng tốt, Ngân hàng cần phát huy, thu lãiNgân hàng hiệu quả, kiềm chế sự tăng của những khoản chi phí biến đổi.Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng hiệu quả hoạt động của ngânhàng qua ba năm qua là tương đối cao. Sử dụng nguồn vốn của TW để cho vay,Ngân hàng không những đã cân đối được thu chi, lấy nguồn thu đủ trang trảicho chi phí hoạt động của ngân hàng mà còn có lợi nhuận.17 CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤTLƯỢNG CHO VAY HỘ NGHÈOTẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘIVIỆT NAM HUYỆN GIỒNG RIỀNG4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG4.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn4.1.1.1 Ngắn hạnĐể thấy được tình hình cho vay ngắn hạn có những sự thay đổi như thế nàota tìm hiểu bảng sau:Bảng 4.1: Tình hình cho vay hộ nghèo ngắn hạn từ năm 2010 đến 2012Đơn vị tính: Triệu đồngNăm2010ChỉtiêuNăm2011Chênh lệchNăm20122011/20102012/2011Số tiền%%Số tiềnDoanhsố chovay4.928,401.833,222.018,75(3.095,18)(62,80)185,6310,13Thu nợ2.622,181.391,391.175,27(1.230,79)(49,94)(216,12)(15,53)Dư nợ4.242,694.684,525.528,02441,8310,41843,5018,00764,111.205,942.049,42441,8357,82843,4869,94NợquáhạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012Giai đoạn 2010-2012Qua bảng trên ta thấy xu thế chung của Doanh số cho vay là đang giảm.Năm 2011 giảm hơn 50 % so với năm 2010, năm 2012 tăng nhẹ 10 % so vớinăm 2011. Các khoản cho vay ngắn hạn thường tập trung vào những lĩnh vực cóthời gian đầu tư ngắn hoặc những loại hình buôn bán nhỏ, sản xuất nông nghiệpngắn ngày. Doanh số cho vay ngắn hạn giảm là điều tất yếu phải xảy ra, nhữngkhoản cho vay ngắn hạn chỉ có thể phục vụ cho những hoạt động chăn nuôi nhỏlẻ và buôn bán nhỏ, những hoạt động canh tác nông nghiệp chất lượng cao manglại thu nhập khá cho người nông dân thì những khoản vốn này không đáp ứng vềthời hạn vay cũng như người vay chưa thể đủ thời gian tạo ra thu nhập hoàn trảvốn cho Ngân hàng. Việc thay đổi này vừa mang tính tích cực cho người nôngdân là giúp họ có nhiều thời gian sản xuất kinh doanh dài hơn, ổn định kinh tế,vươn lên khá giả, đủ năng lực trả nợ Ngân hàng.18 Nhìn chung công tác thu hồi nợ ngắn hạn của Ngân hàng cũng chưa thật sựtốt mà biểu hiện cụ thể là thu nợ liên tục giảm qua hai năm 2011 và 2012. Năm2011 giảm gần 50 % so với năm 2010; năm 2012 lại tiếp tục giảm. Nguyên nhânchủ yếu là với khoản thời gian vay ngắn hộ vay không dự đoán kịp các vấn đềphát sinh trong đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, chưa biết tính toán phânchia thời gian sản xuất hợp lí nên sản xuất kinh doanh không mang lại hiệu quả.Những nguồn vốn ngắn hạn chỉ có thể dùng vào việc sản xuất kinh doanh nhỏ lẻnhư buôn bán tạp hóa, chăn nuôi những gia súc, gia cầm như heo, gà, vịt, trồngrau màu ngắn ngày nhưng có một bộ phận người vay dùng vốn đó vào việc trangtrải cuộc sống gia đình, hoặc dùng vào việc nuôi trồng những cây dài ngày, chănnuôi những động vật dài ngày dẫn đến việc mất cân đối thời hạn, khi đến hạn trảthì những khoản đầu tư đó chưa tạo ra thu nhập nên không có khả năng trả nợđúng hạn cho Ngân hàng làm cho thu nợ Ngân hàng đang giảm xuống.Qua bảng 4.1 trên ta thấy Doanh số cho vay đang có chiều hướng giảm vàthu nợ ngắn hạn cũng đang giảm nhưng dư nợ ngắn hạn thì đang tăng. Điều nàycó thể được lí giải là vì trong năm 2011 dư nợ ròng là dương nên làm cho dư nợcuối kì năm 2011 tăng hơn so với 2010, nhưng trong năm 2012 thì doanh số chovay tăng trưởng trong khi thu nợ giảm làm cho dư nợ tăng là đều bình thường.Nợ quá hạn trong giai đoạn này nợ quá hạn liên tục tăng, tăng trên 50 %đây là một xu hướng không tốt đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn. Nguyênnhân cơ bản là do công tác thu hồi nợ không đạt hiệu quả nên làm cho nợ quáhạn tăng. Ngân hàng còn lơ là trong việc đôn đốc các Tổ Trưởng Tổ TK&VVnhắc nhở các hội viên đến hạn trả nợ, Ngân hàng chưa có biện pháp mạnh mẽtrong việc xử lý các khoản nợ quá hạn; Mặc khác với thời hạn vay ngắn nênngười vay sẽ nhanh chóng đến hạn trả nợ cho Ngân hàng, bên cạnh đó do cácmón nợ đến hạn trả nhưng khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh xảy ra, biếnđộng của giá cả thị trường làm cho sản xuất kinh doanh thua lỗ, một số hộ vaykhông còn tài sản để trả nợ và được Chính quyền địa phương xác nhận khó khănnên làm cho nợ quá hạn của Ngân hàng tăng.Bảng 4.2: Tình hình cho vay hộ nghèo ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2012 và 6tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: Triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 thángđầu năm20126 thángđầu năm20136 tháng 2013/6 tháng 2012Số tiền%Doanh số cho vay919,74695,88(223,46)(24,30)Thu nợ645,05270,70(374,35)(58,03)Dư nợ4.959,215.593,20633,9912,78Nợ quá hạn1.588,432.438,60850,1753,52Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo sáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầunăm 2013.19 Sáu tháng đầu năm 2013Nhìn chung thì Doanh số cho vay và thu nợ sáu tháng đầu năm 2013 giảmso với cùng kì năm 2012, vì doanh số cho vay giảm chậm hơn thu nợ nên làmcho dư nợ sáu tháng đầu năm 2013 tăng hơn so với cùng kì.Doanh số cho vay giảm là vì Ngân hàng đã siết chặt hơn hoạt động cho vayngắn hạn, xem xét kỹ lưỡng hơn những trường hợp đầu tư sản xuất kinh doanhtrong ngắn hạn có thể sinh lợi trong thời gian vay hay không, có khả năng trả nợNgân hàng thì Ngân hàng mới cho vay.Sáu tháng đầu năm 2013, các tổ chức Hội không hoạt động hiệu quả làmcho việc thu nợ không đúng hạn bên cạnh đó cán bộ phụ trách các xã chưa thậtsự quyết liệt trong khâu nhắc nhở khách hàng đến hạn trả.Qua bảng trên ta thấy nợ quá hạn có phần tăng, tăng hơn 50 % so với sáutháng đầu năm 2012 , đây là tín hiệu không tốt mà nguyên nhân chủ yếu là cáchộ vay có tư tưởng ỷ lại vào vốn ưu đãi của Nhà nước nên khi nào có thì trảkhông chịu khó sản xuất kinh doanh, do đây là loại hình vay tín chấp, không cầntài sản thế chấp nên chậm trễ trong khâu trả nợ Ngân hàng làm cho công tác thunợ gặp nhiều khó khăn.4.1.1.2 Trung và dài hạnĐể thấy được tình hình cho vay trung và dài hạn có những sự thay đổi nhưthế nào ta tìm hiểu bảng sau:Bảng 4.3: Tình hình cho vay hộ nghèo trung và dài hạn từ năm 2010 đến 2012Đơn vị tính: Triệu đồngChênh lệchChỉ tiêuNăm2010Năm2011Năm20122011/20102012/2011Số tiền%Số tiền%Doanhsố chovay13.091,368.075,986.056,25(5.015,38)(38,31)(2.019,73)(25,00)Thu nợ12.703,248.093,246.896,68(4.610,00)(36,29)(1.106,56)(13,67)Dư nợ32.197,99 32.180,73 31.340,30(17,26)(0,05)(840,43)(2,67)1.562,35(426,38)(21,44)(807,35)(51,67)Nợ quáhạn1.988,73755,00Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012.Giai đoạn 2010-2012Nhìn qua bảng số liệu trên ta thấy Doanh số cho vay đang có xu hướnggiảm qua hai năm, Các khoản cho vay trung và dài hạn thường tập trung vào cácloại hình chăn nuôi dài ngày như nuôi bò, nuôi dê, nuôi thỏ, nuôi cá thươngphẩm…và trồng trọt cây ăn trái dài ngày như cam, quýt, ổi, mận,… thường20 mang lại thu nhập sau một năm trồng hoặc nuôi. Những khoản đầu tư này vớithời hạn tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro từgiá cả thị trường, từ thiên tai, đặc biệt những năm trở lại đây liên tục xuất hiệnnhững loại dịch bệnh mới gây trở ngại tới việc sản xuất kinh doanh của hộnghèo. Nên Cho vay trung và dài hạn đang giảm dần theo rủi ro ngày càng tăngtừ những khoản đầu tư đó.Cho vay không tăng do đó thu nợ cũng không tăng là đều tất yếu, thu nợliên tục giảm theo doanh số cho vay, hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệuquả vì lũ lụt trong năm 2011 ở Giồng Riềng là khá nghiêm trọng làm ngậpnhững khu vườn ăn trái lâu năm thiệt hại khá lớn, cùng với dịch lở mồm longmóng và tai xanh hoành hành làm thiệt hại lớn trong chăn nuôi trong năm 2012làm cho người vay không có khả năng trả nợ làm thu nợ giảm phần vì việc Ngânhàng xem xét cho vay có những trường hợp không đúng mục đích làm cho ngườivay không thực hiện đúng cam kết khi xin vay dẫn đến nguồn vốn không manglại hiệu quả.Doanh số cho vay giảm nhưng thu nợ qua hai năm 2011 và năm 2012 luônlớn hơn doanh số cho vay nên đã làm cho dư nợ không tăng trưởng mà có phầngiảm. Tình hình này cho thấy Ngân hàng đang thực hiện tốt việc thu nợ nhữngkhoản nợ dài hạn đã quá hạn, một số hộ vay có nợ quá hạn trước đây họ phụchồi được kinh tế, khá giả nên đã chấp nhận trả lại Ngân hàng mà trước đây họdùng không đúng mục đích hoặc làm ăn thua lỗ và không trả được, những khoảnnày nay đã thu hồi được đã làm cho thu nợ nhiều hơn doanh số cho vay ra làmcho dư nợ giảm liên tục qua hai năm.Những hộ nghèo có nợ quá hạn trước kia đã bỏ xứ đi làm ăn ở xa, trongthời gian vừa qua họ đã trở về địa phương, được sự thông báo của Chính quyềnđịa phương thì Ban Giám đốc cùng với cán bộ Ngân hàng đã đến tận nhà vậnđộng, khuyế khích được họ trả nợ Ngân hàng. Việc thu được những khoản nợquá hạn trước kia đã từng bước làm giảm nợ quá hạn đáng kể, liên tục giảm quahai năm đặc biệt năm 2012 giảm hơn 50% so với năm 2011. Đây là tín hiệu rấtđáng mừng đối với Ngân hàng CSXH huyện Giồng Riềng. Việc các khoản chovay dài hạn chưa đến hạn trả không góp phần làm tăng thu nợ nhưng việc thu hồiđược những khoản cho vay quá hạn trước kia đã góp phần làm giảm nợ quá hạn.21 Bảng 4.4: Tình hình cho vay hộ nghèo trung và dài hạn 6 tháng đầu năm2012 và 6 tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: Triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20136 tháng 2013/6 tháng 2012Số tiền%Doanh sốcho vay3.915,933.007,62(908,31)(23,19)Thu nợ3.875,101.686,65(2.188,45)(56,47)Dư nợ32.221,5632.661,27439,711,361.920,392.020,39100,005,21Nợ quá hạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013.Sáu tháng đầu năm 2013Doanh số cho vay sáu tháng đầu năm 2013 được thấy là tăng so với cùng kìnăm 2012. Ngân hàng ngày càng có sự kĩ lưỡng hơn trong việc phê duyệt nhữngdự án sản xuất kinh doanh trong dài hạn, những Hội Đoàn thể cũng cẩn trọnghơn trong việc xem xét việc ủy thác có đúng người sử dụng hay không. Hoạtđộng kiểm tra chặt chẽ này làm cho doanh số cho vay dài hạn sáu tháng đầu năm2013 giảm hơn so với sáu tháng đầu năm 2012.Thu nợ sáu tháng đầu năm 2013 giảm so với cùng kì năm trước là vì phầnlớn các khoản vay trung và dài hạn chưa đến hạn trả nên không thể thu hồi nợ.Dư nợ sáu tháng đầu năm 2013 tăng so với cùng kì là vì doanh số cho vaytăng nhưng thu nợ lại giảm nên làm cho dư nợ tăng.Nợ quá hạn sáu tháng đầu năm 2013 chỉ tăng nhẹ hơn 5 % so với cùng kìcho thấy vẫn chưa có sự thay đổi gì nhiều trong nợ quá hạn.4.1.2 Phân tích tình hình cho vay theo tổ chức Hội ủy thác4.1.2.1 Tỷ trọng hoạt động tín dụng của các tổ chức Hội.Tỷ trọng doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, và nợ quá hạn được thể hiệntrong những bảng sau:22 Bảng 4.5: Tỷ trọng hoạt động cho vay của các Hội qua ba nămĐơn vị tính: %HộiủythácNăm 2010DSCVTNDNNăm 2011NQHDSCVTNDNNăm 2012NQHDSCVTNDNNQHNôngdân52,98 56,09 54,07 49,0445,06 46,05 53,72 48,9050,95 51,09 53,68 47,90Phụnữ43,03 39,77 21,99 40,5344,44 45,54 21,96 40,5141,06 40,87 22,01 41,75Cựuchiếnbinh2,652,58 18,176,826,955,05 18,536,864,494,48 18,536,82Thanhniên1,341,565,773,613,553,365,793,733,503,565,783,53Tổng100100100100100100100100100100100100Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012Ghi chú:DSCV: Doanh số cho vayTN: Thu nợDN: Dư nợNQH: Nợ quá hạnQua các bảng trên ta thấy tỷ trọng doanh số cho vay của Ngân hàng dànhcho bốn tổ chức Hội ủy thác qua ba năm có sự chênh lệch khá lớn, tỷ trọng chovay ở Hội Nông dân và Phụ nữ chiếm rất cao trên 90 % tổng doanh số cho vayhộ nghèo. Hoạt động cho vay Hội Nông dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nôngnghiệp như trồng lúa, chăn nuôi heo, hoa màu, trong những năm trở lại đây hoạtđộng nông nghiệp luôn chịu tác động rất lớn bởi những biến đổi của thời tiết đặcbiệt là tình trạng biến đổi khí hậu. Nhiều loại dịch bệnh lạ xuất hiện trên lúa vàhoa màu, thiên tai ngày càng có sức hủy hoại to lớn hơn so với lúc trước. CònHội Phụ nữ thì tập trung ở các làng nghề truyền thống ở huyện như làm chiếu,may vá, làm đồ thủ công mỹ nghệ như đan lát lục bình, làm bánh tráng, làmmắm, làm ruốc,…Hiện tại các sản phẩm này đang có sự sụt giảm về số lượng doảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường, thị trường tiêu thụ trong tỉnh hạnhẹp và đang dần bão hòa nên phụ nữ ngày càng có xu hướng từ bỏ các làng nghềnày lên thành phố làm công nhân để có thu nhập ổn định hơn so với việc duy trìcác hoạt động truyền thống nữa.Ngoài ra, dư nợ của Hội Nông dân qua ba năm luôn chiếm hơn 50 % tổngdư nợ cho vay hộ nghèo, điều này chứng tỏ Ngân hàng tập trung nguồn vốn rấtlớn dành cho hoạt động cho vay của Hội Nông dân, trong khi ở Hội Cựu Chiếnbinh và Đoàn Thanh niên chiếm tỷ lệ rất thấp so với Hội Nông dân. Trong khiđó, nợ quá hạn ở Hội Nông dân và Phụ nữ chiếm hơn 80 % nợ quá hạn. Điềunày gián tiếp cho thấy Ngân hàng phân bổ vốn chưa hợp lí, tổ chức Hội có tỷtrọng nợ quá hạn thấp là Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên thì vốn dùng để23 cho vay lại chiếm tỷ trọng rất thấp trong khi tổ chức chiếm tỷ trọng nợ quá hạncực cao là Nông dân và Phụ nữ lại được Ngân hàng giải ngân nhiều vốn hơn.4.1.2.2 Tình hình cho vay theo tổ chức Hội ủy thác4.1.2.2.1 Hội Nông dânĐể thấy được tình hình cho vay do Hội Nông dân làm ủy thác ta xét bảngsau:Giai đoạn 2010-2012Bảng 4.6: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Nông dân nhận ủy thác từ năm2010 đến 2012Đơn vị tính: Triệu đồngChỉ tiêuNăm2010Năm2011Chênh lệchNăm20122011/20102012/2011Số tiền%Số tiền%Doanh sốcho vay9.547,574.464,924.114,21(5.082,62)(53,24)(350,71)(7,86)Thu nợ8.595,344.367,514.124,49(4.227,83)(49,19)(243,02)(5,56)19.704,81 19.802,22 19.791,9497,410,49(10,28)(0,05)3,670,27(10,28)(0,76)Dư nợNợ quáhạn1.350,011.353,681.343,40Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012.Nhìn vào bảng trên ta thấy Doanh số cho vay giảm dần qua hai năm, năm2011 giảm hơn 50 % so với năm 2010 và năm 2012 tiếp tục giảm so với năm2011. Điều này được giải thích là do nông hộ nghèo không còn mặn mà với côngviệc nông nghiệp bấp bênh, thu nhập không ổn định nữa vì thiên tai, dịch bệnhtác động tới nông nghiệp ngày càng nhiều với mức độ thiệt hại lớn hơn do ảnhhưởng của vấn đề biến đổi khí hậu. Với quy mô nhỏ, những tác động của thờitiết làm thiệt hại rất nhiều tới bà con, đầu ra sản phẩm không có, nên sản xuất rabị đình trệ, làm nông dân không còn mặn mà với sử dụng vốn vay vào phát triểnsản xuất nông nghiệp nữa, thay vào đó họ tìm cho mình công việc mang lại thunhập ổn định hơn là lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộlàm việc cho các khu công nghiệp, khu chế xuất.Doanh số cho vay, phản ánh số lượng vốn đến được tay người nông dânnghèo như thế nào, nhiều hay ít, có đúng với tôn chỉ của Ngân hàng hay không,có góp phần vào sự phát triển nông nghiệp nông thôn, giúp cải thiện đời sốngnông dân nghèo hay không. Nhưng thực tế cho thấy, doanh số cho vay Hội nôngdân đang dần co xu hướng giảm, cho thấy rằng việc giải ngân vốn cho Hội Nôngdân làm ủy thác chưa thật sự mang lại hiệu quả. Lượng vốn được Hội Nông dânlàm ủy thác là khá khiêm tốn so với một huyện nghèo mà phần đông là nôngdân.24 Sản lượng sụt giảm, thị trường tiêu thụ hạn hẹp, là hai nguyên nhân chínhlàm cho sản phẩm nông nghiệp của nông hộ nghèo nhỏ lẻ không mang lại lợinhuận, dẫn đến không có nguồn trả nợ Ngân hàng làm cho thu nợ giảm liên tụcqua các năm. Mặc khác, sự hoạt động kém hiệu quả của các Tổ TK&VV lànguyên nhân chủ yếu dẫn tới thu hồi nợ không đạt, thiếu kinh nghiệm quản lí,chưa được tập huấn chuyên môn kỹ nên những tổ trưởng Tổ TK&VV chưa thậtsự phát huy hết hiệu quả là người đôn đốc nhắc nhở các tổ viên chăm lo sảnxuất, trả nợ vay đúng hạn cho Ngân hàng.Doanh số cho vay và thu nợ năm 2011 đều giảm và doanh số cho vay giảmnhiều hơn so với thu nợ nhưng dư nợ trong năm 2011 lại tăng??? Điều này đượcgiải thích là vì dư nợ ròng trong năm 2011 là dương nên làm cho dư nợ lũy kếnăm 2011 tăng nhẹ so với năm 2010. Nhưng năm 2012 thì dư nợ giảm là vìtrong năm 2012 doanh số cho vay giảm nhiều hơn so với thu nợ và dư nợ ròngnăm 2011 là âm nên dư nợ năm 2012 giảm nhẹ.Nợ quá hạn của Hội Nông dân qua ba năm không có sự thay đổi gì nhiềuchỉ tăng nhẹ chưa tới 1 % ở năm 2011 và sau đó cũng chỉ tăng nhẹ trong năm2012 cho thấy Ngân hàng đã kiểm soát chặt chẽ những khoản cho vay Hội Nôngdân làm cho nợ quá hạn không có sự biến đổi nhiều.Sáu tháng đầu năm 2013Bảng 4.7: Tình hình cho vay hộ nghèo Hội Nông dân nhận ủy thác sáu tháng đầunăm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 thángđầu năm20126 thángđầu năm20136 tháng năm 2013/6 tháng năm 2012Số tiền%Doanh số cho vay2.893,671.802,49(1.090,97)(37,70)Thu nợ3.375,15946,38(1.428,77)(60,15)Dư nợ20.091,7420.648,05556,312,771.697,021.078,16(618,86)(36,47)Nợ quá hạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013.Qua bảng trên ta nhìn thấy được là Doanh số cho vay và thu nợ đều giảm sovới cùng kì sáu tháng đầu năm 2012, riêng dư nợ thì lại tăng so với cùng kì vìdoanh số cho vay giảm ít hơn so với thu nợ. Nông dân ngày càng vất vả hơn vớinhững hoạt động nông nghiệp kém hiệu quả nên không con mặn mà với việcnhận hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng nữa làm cho doanh số cho vaysụt giảm. Việc là đối tượng gánh chịu thiệt hại đầu tiên của thiên tai dịch bệnh25 nên hậu quả là nông dân lâm vào thua lỗ làm cho hoạt động thu nợ giảm hơn sovới cùng kì. Sự tăng lên nhanh chóng của vật tư nông nghiệp làm cho giá thànhtăng lên làm giảm lợi nhuận, mặc khác giá lúa thị trường cũng có những sự bấtlợi đối với người làm nông nghiệp, trong vòng sáu tháng giá lúa từ 5.500 đồnggiảm xuống còn 3.000 đồng, giá thành tăng, giá cả giảm, cầu của thị trường lạithấp làm cho một bộ phận nông dân lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặcbiệt có hộ thua lỗ mất khả năng trả nợ. Bên cạnh đó một số tin đồn thất thiệt vềviệc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã làm thiệt hại rất nhiều tới người nôngdân, sản phẩm không tiêu thụ được là nguyên nhân khiến cho người nông dânkhông có thu nhập trả nợ Ngân hàng.Riêng nợ quá hạn giảm so với cùng kì vì sáu tháng đầu năm 2013 là dotrong sáu tháng đầu năm nay Ngân hàng đã cùng với Chính quyền địa phương ràsoát chặt chẽ những hộ có nợ quá hạn mà có khả năng trả nợ, bắt họ cam kết trảnợ và nhờ có sự can thiệp mạnh hơn và nhiệt tình hơn của Chính quyền địaphương nên giúp Ngân hàng thu được những khoản nợ quá hạn, riêng những hộchết hoặc bỏ xứ thì tiến hành xóa nợ cũng giúp cho Nông dân giảm nợ quá hạn.4.1.2.2.2 Hội Phụ nữĐể thấy được tình hình cho vay do Hội Phụ nữ làm ủy thác ta xét bảng sau:Giai đoạn 2010-2012Bảng 4.8: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Phụ nữ nhận ủy thác từ năm 2010đến 2012Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêuNăm2010Năm2011Chênh lệchNăm20122011/20102012/2011Số tiền%Số tiền%Doanh sốcho vay7.753,024.403,323.315,60(3.349,70)(43,21)(1.087,72)(24,70)Thu nợ6.095,024.319,153.298,93(1.775,87)(29,14)(1.020,22)(23,62)Dư nợ8.012,228.096,398.113,0684,171,0516,670,21Nợ quáhạn1.115,721.121,331.170,835,610,5049,54,42Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012Tình hình chung là Doanh số cho vay và thu nợ đang có xu hướng giảmkhá nhiều qua các năm nhưng dư nợ thì tăng nhưng không đáng kể điều này chothấy khuynh hướng tiếp cận vốn vay ưu đãi của phụ nữ ở Ngân hàng CSXHhuyện Giồng Riềng đang giảm. Nguyên nhân bắt nguồn từ đặc thù của phụ nữ làkhông thể lao động bằng sức mạnh như nam giới. Công việc phổ biến của phụnữ Giồng Riềng là tham gia vào các làng nghề thủ công ở huyện như làm bánhtráng, tép sấy, đan lát đồ thủ công từ lục bình, từ sậy, từ tre, may vá, thêu hoa26 văn, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Những năm trở lại đây các công việc đó khôngcòn mang lại đủ thu nhập vì biến động giá cả cũng như nhu cầu ngày càng ít làmcho sản phẩm không có đầu ra dẫn đến không có thu nhập để trả nợ làm chocông tác thu hồi nợ của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn.Thu nhập bấp bênh như vậy đã làm cho phần lớn phụ nữ rời quê lên thànhthị, chủ yếu là làm công nhân trong các Khu Công nghiệp, khu chế xuất, mặc dùthu nhập không cao nhưng luôn ổn định và họ không phải lo cái ăn nữa nên làmcho doanh số cho vay giảm.Nợ quá hạn ở Hội Phụ nữ cũng có biến động tuy tăng nhưng không nhiều làdo những hộ vay đến hạn trả nợ gặp khó khăn do thu nhập không có do thua lỗvà do sản phẩm thủ công không tiêu thụ được.Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013Bảng 4.9: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Phụ nữ nhận ủy thác và sáu thángđầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 tháng đầu 6 tháng đầunăm 2012năm 20136 tháng năm 2013/6 tháng năm 2012Số tiền%Doanh số cho vay1.567,101.247,67(319,43)(20,38)Thu nợ1.758,16738,12(1.020,04)(58,02)Dư nợ7.368,688.622,611.253,9317,02Nợ quá hạn1.377,52891,37(486,15)(35,29)Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Bảng số liệu ở trên cho ta thấy được là Doanh số cho vay và thu nợ sáutháng đầu năm 2013 giảm so với cùng kì đặc biệt thu nợ giảm trên 50 %. NhưngDư nợ sáu tháng đầu năm 2013 tăng hơn so với cùng kì năm trước là vì cho vaytuy có giảm trong khi thu nợ thì giảm nhiều hơn so với tốc độ giảm của cho vay.Nợ quá hạn sáu tháng đầu năm nay giảm hơn so với cùng kì vì sáu thángđầu năm Hội Phụ nữ vận động được các chị em có nợ quá hạn trả nợ Ngân hàngnên làm cho tình trạng nợ quá hạn giảm đáng kể so cùng kì 2012.4.1.2.2.3 Hội Cựu chiến binhĐể thấy được tình hình cho vay do Hội Cựu Chiến binh làm ủy thác ta xétbảng sau:Giai đoạn 2010-201227 Bảng 4.10: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Cựu Chiến binh nhận ủy thác từnăm 2010 đến 2012Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêuNăm2010Năm2011Năm2012Chênh lệch2011/2010Số tiền%2012/2011Số tiền%Doanh sốcho vay477,28688,77362,57 211,4944,31(236,20) (47,36)Thu nợ395,49479,07361,3983,5821,13(117,68) (24,56)6.620,926.830,626.831,80 209,703,171,180,02187,85189,971,131,430,75Dư nợNợ quáhạn191,402,12Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 2012Nhìn vào bảng trên ta thấy Doanh số cho vay và thu nợ của Hội Cựu Chiếnbinh có những biến động tăng giảm bất thường, cả hai chỉ tiêu này cùng tăngtrong năm 2011 nhưng cùng giảm trong năm 2012. Trong khi đó thì dư nợ và nợquá hạn trong ba năm này có sự tăng nhẹ.Ta thấy rằng doanh số cho vay trong năm 2011 thì tăng hơn 40 % so vớinăm 2010 là vì trong năm này Hội Cựu Chiến binh hoạt động khá sôi nổi, hồ sơvay vốn hợp lí, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và phù hợp với sự thayđổi của thị trường là một trong những nguyên nhân làm cho Ngân hàng mạnhdạn duyệt hồ sơ vay vốn cho Cựu Chiến binh nên làm cho Doanh số cho vaytrong năm này tăng khá cao. Năm 2012, không có nhiều hồ sơ vay vốn và chovay lưu vụ trong năm này là hai nguyên nhân làm cho doanh số cho vay củaNgân hàng đối với Hội này giảm sút.Thu nợ tăng trong năm 2011 là phù hợp với xu hướng của Doanh số chovay năm 2011, năm này hoạt động Hội Cựu Chiến binh rất tích cực, các hộ vayđến trả nợ Ngân hàng đa phần là những hộ làm ăn khấm khá nhờ sử dụng uy tíncủa mình cùng với sự hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng CSXH đã giúp họ vượt khó.Riêng trong năm 2012, phần lớn các khoản vay đến hạn được Ngân hàng đồng ýcho vay lưu vụ nên những khoản đó Ngân hàng không thu được.Dư nợ trong năm 2011 và 2012 có sự tăng nhẹ không đáng kể do khoảnchênh lệch ròng giữa cho vay và thu nợ trong hai năm này là không lớn.Đặc biệt nợ quá hạn ở tổ chức Hội này có sự tăng nhẹ qua hai năm, sự tăngnày là không đáng kể so với uy tín mà tổ chức này có được, cho thấy đây là tổchức Hội có uy tín cao đối với việc sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng.28 Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013Bảng 4.11: Tình hình cho vay hộ nghèo do Hội Cựu Chiến binh nhận ủy thác sáutháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu nằm 2013Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 tháng năm 2013/6 tháng đầu 6 tháng đầunăm 2012năm 20136 tháng năm 2012Số tiền%Doanh số cho vay175,33446,58271,25154,71Thu nợ201,23188,76(12,47)(6,20)6.921,507.089,62168,122,43188,22172,53(15,69)(8,34)Dư nợNợ quá hạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo sáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm2013.Trong sáu tháng đầu năm nay, ta thấy rằng Doanh số cho vay tăng khánhiều, trong khi đó thu nợ có sự giảm nhẹ so với cùng kì năm trước nên đã làmcho dư nợ tăng nhẹ hơn 2 % so với cùng kì.Nợ quá hạn trong sáu tháng đầu năm 2013 giảm hơn 8 % so với cùng kìnăm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của việc đôn đốc vàkhuyến khích các hộ vay chí thú làm ăn của ban Giám đốc Ngân hàng, nhữngbuổi họp tổ thường xuyên đã thuyết phục được họ trả nợ.4.1.2.2.4 Đoàn Thanh niênĐể thấy được tình hình cho vay do Đoàn Thanh niên làm ủy thác ta xétbảng sau:Giai đoạn 2010-2012Bảng 4.12: Tình hình cho vay hộ nghèo do Đoàn Thanh niên nhận ủy thác từnăm 2010 đến 2012Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêuNămNămNăm201020112012Chênh lệch2011/2010Số tiền%2012/2011Số tiền%Doanh số chovay241,89352,19282,62110,3045,60(69,57)(24,62)Thu nợ239,57318,90287,1479,3333,11(31,76)(9,96)2.102,752.136,042.131,5233,291,58(4,52)(0,21)99,26103,3198,794,054,08(4,52)(4,38)Dư nợNợ quá hạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo ba năm 2010, 2011, 201229 Qua bảng trên ta thấy Doanh số cho vay có sự tăng giảm không ổn địnhnhưng xu hướng chung là đang tăng điều này cho thấy Đoàn Thanh niên đã tíchcực tìm hiểu những mô hình hay giúp cho Thanh niên nghèo lập nghiệp, tiếp cậntri thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhạy bén với những trithức mới, năng động, sáng tạo và mạnh dạn đầu tư vào những mô hình làm ănmới đem lại hiệu quả kinh tế cao.Việc doanh số cho vay ủy thác cho Đoàn Thanh niên ngày càng tăng gópphần giúp thanh niên nghèo vượt khó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tựtrên địa bàn, có công ăn việc làm, thanh niên sẽ phấn đấu vượt khó khăn màkhông phải lao vào các tệ nạn xã hội. Thanh niên là bộ mặt tương lai của đấtnước, Ngân hàng chính sách xã hội cần liên kết thật chặt chẽ hơn với ĐoànThanh niên giải quyết nhu cầu vốn cho đối tượng này theo đúng với nhu cầu,phát huy tính năng động, sáng tạo của Thanh niên trên địa bàn.Thu nợ cũng như Doanh số cho vay biến động không ổn định nhưng tìnhhình chung là đang tăng. Ở Giồng Riềng, phong trào thanh niên lập nghiệp tronghuyện đang dần được phát triển, nhờ vào nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàngmà thanh niên nghèo trong huyện có cơ hội tiếp cận với những tri thức khoa họcmới, những mô hình làm ăn mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là nhữngnguyên nhân khiến cho thanh niên có thu nhập trả nợ Ngân hàng.Dư nợ qua ba năm với những sự thay đổi không ổn định nhưng nhìn chunglà không có chuyển biến to lớn chỉ thay đổi quanh mức 1 %. Cho thấy tăngtrưởng tín dụng ở Hội Cựu Chiến binh là không nhiều.Nợ quá hạn do Đoàn Thanh niên làm ủy thác đang có xu hướng giảm quacác năm. Nợ quá hạn đang có chiều hướng giảm là tín hiệu tốt trong công tácquản lí của NHCSXH huyện Giồng Riềng, cũng như cho thấy hiệu quả hoạtđộng ngày càng tốt của Huyện Đoàn Giồng Riềng trong việc vận động nhữngthanh niên nghèo lập nghiệp trả nợ Ngân hàng thay vì la cà, vi phạm pháp luậtlàm ảnh hưởng tới an ninh trật tự.Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013Bảng 4.13: Tình hình cho vay hộ nghèo do Đoàn Thanh niên nhận ủy thác sáutháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Đơn vị tính: triệu đồngChênh lệchChỉ tiêu6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20136 tháng năm 2013/6 tháng năm 2012Số tiền%Doanh số cho vay199,78206,766,983,49Thu nợ185,6184,09(101,52)(54,69)2.173,572.254,1980,623,71131,2837,15(94,13)(71,70)Dư nợNợ quá hạnNguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo sáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm201330 Qua bảng trên ta nhận thấy rằng trong sáu tháng đầu năm 2013 thì Doanhsố cho vay có sự tăng nhẹ trong khi thu nợ giảm mạnh hơn 50 % so với cùng kìnăm 2012. Nguyên nhân của sự giảm mạnh thu nợ là do trong sáu tháng nămnay, chịu tác động bởi những khó khăn chung của đất nước do biến động về giácả và thị trường tiêu thụ làm cho sản phẩm tiêu thụ ì ạch gây khó khăn cho ngườivay khi đến hạn trả nợ.Sáu tháng đầu năm nay, Ngân hàng tích cực thu hồi được những khoản vayquá hạn nên đã làm giảm đi đáng kể hơn 70 % so với cùng kì, Đoàn viên thanhniên quy tụ những thanh niên nghèo có nghị lực vượt khó nên họ ý thức đượcnhững khoản cho vay này là hỗ trợ họ trong việc thay đổi cuộc sống của mìnhnên Ngân hàng thu hồi được những khoản nợ quá hạn trong sáu tháng đầu nămlàm giảm nợ quá hạn đáng kể so với cùng kì năm trước. Đây là xu hướng tốtNgân hàng cần chú ý phát huy, nâng mức cho vay đối tượng này vì đây là đốitượng có tư tưởng tốt, có khả năng trả nợ cao, không dây dưa với tinh thần tuổitrẻ đầy nhiệt huyết.4.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DÀNH CHO HỘ NGHÈOCỦA NHCSXH GIỒNG RIỀNG THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH4.2.1 Đánh giá tổng thểCác chỉ số tài chính dùng để đánh giá chất lượng dành cho hộ nghèo ở mứcđộ tổng thể được đề cập ở bảng sau:Giai đoạn 2010-2012Bảng 4.14: Các chỉ tiêu tài chính tổng thể từ năm 2010 đến 2012Chỉ tiêuDư nợ/Tổng nguồn vốnĐơn vịtínhNăm2011Năm2012Lần0,200,180,17%24,3117,6622,84Vòng0,440,260,23%7,557,517,55Doanh số cho vay hộ nghèo/Tổngdoanh số cho vayVòng quay vốn tín dụngNăm2010Tỷ lệ nợ quá hạnNguồn: Báo cáo sử dụng vốn ba năm 2010, 2011, 2012 và sáu tháng 2013Về tỷ lệ Dư nợ/Tổng nguồn vốnTỷ lệ này dao động quanh mức 0,2 lần, điều này chứng tỏ nguồn vốn củaNgân hàng chỉ mới tạo được 0,2 đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, tỷ lệ này còn kháthấp trong khi đối tượng người nghèo chiếm tỷ lệ cao trong hoạt động cho vaycủa Ngân hàng. Tỷ lệ này thấp là chưa thật sự hợp lí khi Ngân hàng hoạt động ởmột huyện có tỷ lệ người nghèo khá cao trong của tỉnh Kiên Giang, Ngân hàngcần nâng cao tỷ lệ nghĩa là mở rộng hoạt động cho vay hộ nghèo để tận dụngnguồn vốn điều chuyển từ Trung ương cũng như nguồn vốn được tài trợ từ địaphương không chịu lãi suất.31 Doanh số cho vay hộ nghèo/Tổng doanh số cho vayQua Bảng trên ta thấy tỷ trọng của Doanh số cho vay hộ nghèo trong tổngdoanh số cho vay ở NHCSXH huyện Giồng Riềng chiếm gần 25 %. Điều nàycho thấy cho vay hộ nghèo chiếm tỷ trọng khá lớn trong cho vay của Ngân hàng.Hộ nghèo vẫn là đối tượng vay vốn nhiều so với các đối tượng còn lại. Với đặcthù là cho vay tín chấp với người nghèo nên Ngân hàng cần phải chú trọng kiểmsoát chặt chẽ những đối tượng vay vốn này, đảm bảo vốn vay thật sự đến đượcvới người nghèo cần vốn để sản xuất vươn lên thoát nghèo.Vòng quay vốn tín dụngQua hai bảng trên ta thấy rằng vòng vay vốn là khá nhỏ, điều này cho thấytốc độ thu hồi nợ là chậm, nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động chovay ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn so với hoạt động cho vay dài hạn từ đólàm cho nguồn vốn của Ngân hàng xoay chuyển chậm.Tỷ lệ nợ quá hạnTỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng luôn dao động quanh mức 7 % đây là tỷ lệcao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện nay là không được vượtquá 3 %. Tỷ lệ nợ quá hạn cho thấy có một lượng vốn mà Ngân hàng cho vaykhông thể thu hồi được là nhiều, đối với một tổ chức tín dụng Ngân hàng màhoạt động cho vay chủ yếu là tín chấp, không có tài sản đảm bảo thì tỷ lệ nợ quáhạn này cao thì đồng nghĩa với khả năng mất vốn là rất lớn. Điều này cho thấyphương án kiểm tra người vay sau khi vay thông qua Tổ TK&VV là chưa hiệuquả nên làm cho nợ quá hạn còn ở mức cao.Sáu tháng đầu năm 2013Bảng 4.15: Các chỉ tiêu tài chính tổng thể sáu tháng đầu năm 2012 và sáu thángđầu năm 2013Chỉ tiêuĐơnvị tínhDư nợ/Tổng nguồn vốnSáu thángđầu năm2013Lần0,220,22%40,1833,99Vòng0,120,06%9,5911,66Doanh số cho vay hộnghèo/Tổng doanh số cho vayVòng quay vốn tín dụngSáu thángđầu năm2012Tỷ lệ nợ quá hạnNguồn: Báo cáo sử dụng vốn ba năm 2010, 2011, 2012 và sáu tháng 2013So với cùng kì sáu tháng đầu năm 2012 thì tỷ lệ Dư nợ/tổng nguồn vốn vẫnkhông có sự thay đổi nhiều, vẫn là một đồng vốn huy động tạo ra được 0,22đồng dư nợ hộ nghèo, tỷ lệ này vẫn còn là khá thấp, Ngân hàng cần cải thiện đểnâng tỷ lệ này lên.Trong khi đó tỷ trọng doanh số cho vay hộ nghèo trên tổng doanh số chovay là khá cao trên 30 %, cho thấy Ngân hàng đã giải ngân được nhiều vốn chohộ nghèo hơn đúng với nhu cầu về vốn của hộ nghèo trong huyện.32 Cá biệt vòng quay vốn sáu tháng năm 2013 chỉ bằng ½ vòng quay cùng kìnăm 2012. Vòng quay này là rất chậm, cho thấy nguồn vốn cho vay đi rất chậmđược thu hồi về.Tỷ lệ nợ quá hạn trong sáu tháng đầu năm 2013 là rất cao trên 10 %, gấphơn 3 lần giới hạn cho phép, cao hơn cả so với cùng kì năm 2012, đây là điềuđáng báo động cho Ngân hàng về công tác kiểm soát nợ quá hạn. Ngân hàng đãquá buông lỏng công tác này, không giảm được nợ quá hạn mà còn phát sinhthêm, qua đây gián tiếp cho thấy vẫn còn rất nhiều hộ nghèo sử dụng vốn khônghiệu quả và không có khả năng trả nợ Ngân hàng. Trong khi cả tỷ lệ nợ xấu củacả Ngân hàng chỉ là 3 % mà tỷ lệ này ở hoạt động cho vay hộ nghèo là trên 10 %cho thấy Cho vay hộ nghèo ở Ngân hàng CSXH huyện Giồng Riềng đang có vấnđề ở phía người vay.4.2.2 Theo thời hạnĐể đánh giá chất lượng tín dụng theo thời hạn ta xem xét những bảng sau:Bảng 4.16: Các chỉ tiêu tài chính theo thời hạn từ năm 2010 - 2012Chỉ tiêuDư nợ/tổngnguồn vốnVòng quay vốntín dụngTỷ lệ nợ quáhạnĐơnvị tínhNăm 2010Năm 2011Năm 2012Ngắn hạnTrung vàdài hạnNgắn hạnTrung vàdài hạn%0,020,180,020,160,030,14Vòng0,850,390,310,250,230,22%18,016,1825,744,8637,072,41Ngắn hạnTrung vàdài hạnNguồn: Báo cáo sử dụng vốn ba năm 2010, 2011, 2012Bảng 4.17: Các chỉ tiêu tài chính theo thời hạn sáu tháng đầu năm 2012 và sáutháng đầu năm 2013Sáu tháng đầunăm 2012Sáu tháng đầu năm2013Chỉ tiêuĐơn vịtínhDư nợ/tổng nguồn vốn%0,050,170,030,19Vòng0,100,130,050,05%9,589,6143,606,19Vòng quay vốn tíndụngTỷ lệ nợ quá hạnNgắnhạnTrungvà dàihạnNgắnhạnTrungvà dàihạnNguồn: Báo cáo sử dụng vốn năm 2012 và sáu tháng 2013Qua hai bảng trên ta thấy rằng một đồng vốn huy động tạo ra được số lượngđồng dư nợ trung và dài hạn nhiều hơn so với dư nợ ngắn hạn điều này chứng tỏrằng nguồn vốn để tạo ra dư nợ tập trung vào hoạt động cho vay trung và dài hạn33 là chủ yếu. Điều này là phù hợp với tỷ trọng cho vay dài hạn luôn cao hơn so vớingắn hạn tại Ngân hàng CSXH huyện Giồng Riềng.Vì có lượng dư nợ nhiều nên vòng quay vốn tín dụng của hoạt động chovay với kì hạn trung và dài luôn chậm hơn so với hoạt động cho vay với kì hạnngắn.Đặc biệt qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn của hoạt động chovay kì hạn ngắn là cực kì cao. Điều này cho ta nhận định rằng những khoản chovay ngắn hạn thật sự không phát huy được tác dụng, những khoản nợ ngắn hạnquá hạn nhiều như vậy là do được chuyển qua từ Ngân hàng Nông nghiệp vàonăm 2003 khi Ngân hàng CSXH Việt Nam tách ra khỏi Ngân hàng Nông nghiệp,với những khoản cho vay rất ngắn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng mà Ngân hàngNông nghiệp trước đây xét cho người nghèo vay thì rất khó để Ngân hàng có thểthu hồi đúng hạn được. Đây là vấn đề nan giải đối với Ngân hàng CSXH GiồngRiềng khi phải đối mặt với những khoản quá hạn rất nhiều.4.2.2.2 Theo đối tượng nhận ủy thácĐể đánh giá chất lượng tín dụng theo thời hạn ta xem xét những bảng sau:Bảng 4.18: Các chỉ tiêu tài chính theo tổ chức Hội nhận ủy thác từ 2010 – 2012Năm 2010Năm 2011Năm 2012ĐơnvịtínhNDPNCCBTNNDPNCCBTNNDPNCCBTNDưnợ/tổngnguồnvốn%0,100,040,040,010,090,040,030,010,090,040,030,01Vòngquay vốnVòng0,450,850,060,110.110,540,070,150,210,410,050,14Tỷ lệ nợquá hạn%6,8513,932,844,726,8413,852,784,846,7914,432,804,64Chỉ tiêuNguồn: Báo cáo sử dụng vốn ba năm 2010, 2011, 2012Bảng 4.19: Các chỉ tiêu tài chính theo tổ chức Hội nhận ủy thác sáu tháng dầunăm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Chỉ tiêuDư nợ/tổng nguồn vốnVòng quay vốn tín dụngTỷ lệ nợ quá hạnSáu tháng đầu năm 2012ĐơnvịtínhNDPN%0,120,04Vòng0,12%CCBTNSáu tháng đầu năm 2013NDPN0,04 0,010,120,050,040,010,230,03 0,090,050,090,030,048,45 18,692,72 6,045,22 10,342,431,65Nguồn: Báo cáo sử dụng vốn năm 2012 và sáu tháng 2013Ghi chúND: Nông dânCCB: Cựu Chiến binhPN: Phụ nữTN: Đoàn Thanh niên34CCBTN Qua bảng trên ta thấy dư nợ trên tổng nguồn vốn của Hội Nông dân luônlớn hơn so với ba tổ chức Hội còn lại, tiếp theo đó là Hội Phụ nữ. Điều này chothấy được là vốn chảy về hai tổ chức Hội này là nhiều hơn so với hai tổ chức cònlại là Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên. Trong khi đó vòng quay vốn ở HộiNông dân là chậm so với các tổ chức Hội còn lại, chứng tỏ khả năng luân chuyểnvốn là rất chậm, điều này phản ánh hoạt động chưa hiệu quả trong công tác đônđóc thu nợ của Hội Nông dân. Cùng với đó thì Nợ quá hạn ở hai tổ chức hộiNông dân và Phụ nữ là rất cao trong khi tỷ lệ này ở Hội Cựu chiên binh và ĐoànThanh niên thì thấp cho thấy hai hội này hoạt động chưa thật sự hiệu quả.. Nôngdân và Phụ nữ đang có khả năng thu hồi nợ thấp, Ngân hàng nên hạn chế chovay cần tăng cường các biện pháp giải quyết nợ quá hạn còn nhiều. Trong khiđó, Cựu Chiến binh là hội duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, uy tín của Hộinày ngày càng được củng cố, nợ quá hạn thấp cho thấy khả năng sản xuất kinhdoanh có hiệu quả nên khả năng trả nợ là rất tốt. Đoàn Thanh niên là tổ chức tậphợp những thanh niên ưu tú, chịu khó, năng động và nhạy bén với những tri thứcmới, tìm tòi những phương thức sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả mang lạihiệu quả kinh tế cao, điều này phản ánh qua tỷ lệ nợ quá hạn duy trì tuy cao hơnmức quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn ở mức thấp. Cần mở rộnghoạt động cho vay về Hôi Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên nhiều hơn nữa đểtận dụng hết những ưu điểm của hai tổ chức này so với Hội Nông dân và Phụ nữ.4.2.3 Đánh giá sơ lược về vai trò của hoạt động tín dụng dành cho hộnghèo của Ngân hàng CSXH huyện Giồng RiềngVới phương châm hỗ trợ người nghèo vượt khó, trong những năm quaNHCSXH đã giúp cho hàng trăm hộ thoát được nghèo nhờ đồng vốn tín dụng ưuđãi lãi suất. Dưới đây là hiệu quả mà NHCSXH mang lại trên địa bàn huyện:Bảng 4.20: Vai trò của hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH GiồngRiềng qua ba năm 2010, 2011, 2012STTChỉ tiêuĐơn vị tínhNăm2010Năm2011Năm20121Số hộ nghèo được vayvốnHộ7.5797.8237.9362Số hộ nghèo có trongdanh sáchHộ11.56311.31611.3423Số khách hàng có nợxấuHộ3894784824Số hộ nghèo được thoátnghèoHộ4634865015Tỷ lệ hộ nghèo đượcvay vốn(1/2)%65,5569,1369,976Tỷ lệ khách hàng có nợxấu(3/1)%5,136,116,077Tỷ lệ hộ nghèo thoátnghèo(4/2)%6,116,216,31Nguồn: Tổng hợp từ NHCSXH Giồng Riềng qua ba năm 2010, 2011, 201235 Bảng 4.21: Vai trò của hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH GiồngRiềng sáu tháng đầu năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20131Số hộ nghèo đượcvay vốnHộ5.3565.8222Số hộ nghèo có trongdanh sáchHộ11.10811.2343Số khách hàng có nợxấuHộ2531784Số hộ nghèo đượcthoát nghèoHộ2813175Tỷ lệ hộ nghèo đượcvay vốn(1/2)%48,2251,826Tỷ lệ khách hàng cónợ xấu(3/1)%4,723,067Tỷ lệ hộ nghèo thoátnghèo(4/2)%5,255,45Nguồn: Tổng hợp từ NHCSXH Giồng Riềng năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013Nhìn lại hoạt động cho vay trong 3 năm qua, NHCSXH huyện Giồng Riềngđã giúp cho nhiều hộ nghèo vay vốn thoát khỏi ngưỡng đói nghèo. Hoạt động củaNgân hàng đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN.Theo số liệu thống kê của NHCSXH huyện Giồng Riềng, sau 3 năm hoạtđộng đã góp phần giúp 1.767 hộ nghèo thoát khỏi ngưỡng nghèo đói theo chuẩnmực của Bộ lao động Thương binh xã hội và hàng chục hộ khác đang vươn lênthoát khỏi nghèo đói ở toàn huyện Giồng Riềng.Qua Bảng trên ta thấy tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn đang tăng qua các năm,đây là điều rất tích cực của Ngân hàng đối với việc hỗ trợ người nghèo vay vốn.Tỷ lệ này càng tăng cho thấy ngày càng có nhiều người nghèo mạnh dạn tìm đếnnguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, họ không còn cảm thấy tự ti về bản thân mìnhnữa, họ phải tự chủ động tìm cách thoát nghèo, không còn ỷ lại trông chờ vàonhững khoản trợ cấp của Nhà nước.Tỷ lệ khách hàng có nợ xấu đang có xu hướng tăng nhưng không nhiều, tỷlệ này không thay đổi nhiều cho thấy người dân càng làm ăn có hiệu quả vànhững hộ nợ xấu là những hộ có nợ quá hạn được chuyển qua từ Ngân hàngNông nghiệp.Tỷ lệ hộ nghèo thoát nghèo ngày càng tăng qua các năm. Tỷ lệ này phản ánhđược rằng vốn vay đã sử dụng đúng mục đích kinh doanh đã và đang phát huyhiệu quả kinh tế. hầu như tất cả các xã đã áp dụng các chương trình như khuyếnnông, nâng cao dân trí, xóa mù chữ,…nên vốn vay đã phát huy hiệu quả thiết36 thực. Làm cho ngày càng cho có nhiều người nghèo thoát được nghèo, cho thấyhiệu quả tích cực của chương trình cho vay hộ nghèo trên địa bàn huyện.Hoạt động tín dụng hộ nghèo đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiềungười lao động, phát huy tiềm lực, đất đai ngành nghề, tạo điều kiện sản xuất, đẩylùi nạn cho vay lãi, cầm cố ruộng đất ở nông thôn, làm cho đời sống người dânnghèo được cải thiện góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nóichung và của huyện Giồng Riềng nói riêng.Thực hiện chương trình tín dụng hộ nghèo đã thể hiện tính nhân văn, nhânái và trách nhiệm của cộng đồng đối với người nghèo. Thể hiện bản chất tốt đẹpcủa con người Việt nam và của chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Thực hiện tốt chương trình tín dụng đối với hộ nghèo đã góp phần thực hiệnmục tiêu XĐGN, một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đang được chútrọng hiện nay.37 CHƯƠNG 5MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍNDỤNG DÀNH CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCHNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM – HUYỆNGIỒNG RIỀNG5.1 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY DÀNHCHO HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN GIỒNG RIỀNG5.1.1 Ưu điểmNgân hàng hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận. Qua phân tích ta thấy lợinhuận quá cao và có xu hướng tăng. Đây là kết quả tốt ngân hàng cần phải pháthuy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để thực hiện mục tiêu quốc gia.Ngân hàng đã dạng hóa loại hình cho vay với mức lãi suất ưu đãi, thủ tụcđơn giản giúp người nghèo dễ tiếp xúc được với nguồn vốn nên làm cho dư nợcho vay hộ nghèo liên tục tăng qua các năm.Việc phối hợp với các hội đoàn thể trong xét duyệt cho vay và quản lý vốn,củng cố, tổ chức lại tổ tiết kiệm và vay vốn tại các ấp, là một trong những khâutrọng yếu, quyết định đến chất lượng hoạt động tín dụng. Ngân hàng đã tăngcường khâu đào tạo quản lý cho cán bộ hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn đãgiúp cán bộ hội, tổ tiết kiệm và vay vốn nhận thức đúng về Chủ trương Chínhsách Nhà nước, rủi ro về tín dụng ưu đãi, biết cách ghi chép hệ thống sổ sách thulãi, thu nợ gửi đến người vay được kịp thời. Phòng giao dịch thực hiện văn bảnliên tịch với 4 tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện và xã được chặt chẽ hơn. Luônduy trì các kỳ hợp giao ban định kỳ từ huyện đến xã, từ đó nguồn vốn ủy tháccho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được giải ngân đúng đốitượng thụ hưởng, công khai hóa hoạt động chính sách tín dụng tại địa phương.5.1.2 Nhược điểm5.1.2.1 Hoạt động tín dụng theo thời hạnMất cân đối trong kì hạn cho vay, tín dụng trung và dài hạn cao làm chovòng quay vốn tín dụng chung cho hoạt động cho vay hộ nghèo chậm làm choviệc luân chuyển vốn chậm so với nhu cầu vốn của người vay. Và tỷ lệ nợ quáhạn của hoạt động tín dụng ngắn hạn còn rất cao.5.1.2.2 Hoạt động tín dụng theo tổ chức Hội ủy thácHội Nông dân và Hội Phụ nữ có số lượng người vay rất nhiều so với cácHội còn lại nhưng tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức rất cao. Và vòng quay vốn ởHội Nông dân và Phụ nữ là rất chậm so với hai Hội còn lại.Thời gian họp Tổ của nhân viên Ngân hàng với các Tổ trưởng Tổ TK&VVlà khá khiêm tốn, thời gian giao dịch xã đối với 1 xã chỉ có một ngày trong thángnên việc tiếp cận với từng hộ vay để nắm tình hình là không nhiều.Công tác họp tổ nhóm của các Tổ TK&VV còn rất hạn chế, những quyđịnh về trách nhiệm của người sử dụng vốn không được tuyên truyền kỹ lưỡngnên vẫn còn đó những hộ vay chây ỳ trong việc trả nợ Ngân hàng, ngoài ra tâm lí38 ỷ lại, không chịu chăm lo sản xuất làm cho công tác thu hồi nợ gặp rất nhiều khókhăn.Chính quyền các xã vẫn còn xác nhận không đúng hoàn cảnh thực tế làmcho nguồn vốn không được dùng đúng vào mục tiêu hỗ trợ xóa đói giảm nghèochưa tạo được sự công bằng trong nhân dân, người cần vốn thì không được hỗtrợ, trong khi những người không thuộc diện hỗ trợ lại được vốn.5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘNGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN GIỒNG RIỀNG.5.2.1 Vấn đề nợ quá hạn5.2.1.1 Tập trung vào công tác thu hồi nợ quá hạnHai tổ chức có nợ quá hạn nhiều nhất là Hội Nông dân và Hội Phụ nữ thìcần siết chặt hoạt động cho vay. Tập trung vào công tác thu hồi nợ, đối vớinhững khoản nợ quá hạn được chuyển qua từ Ngân hàng Nông nghiệp cần cókiến nghị gửi lên Ngân hàng CSXH tỉnh xin ý kiến giải quyết đối với nhữngkhoản vay mà người vay đã bỏ xứ không rõ tung tích trong nhiều năm và đối vớinhững hộ vay chết mà không còn người thừa kế. Với những hộ có nợ quá hạnmà không nhận nợ hoặc cố tình không trả khi có khả năng thì cần đưa ra phápluật giải quyết, răn đe để thu hồi được nợ.5.2.1.2 Siết chặt hoạt động cho vayNông dân và Phụ nữ là tổ chức hoạt động kém hiệu quả cần siết chặt khâucho vay, xem xét hồ sơ vay vốn thật chính xác, tuy có thể cho vay ít nhưng đảmbảo hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhằm có khả năng hoàn trảvốn cho Ngân hàng. Trong khi đó Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên thìcó nợ quá hạn thấp, cần mở rộng cho vay hai tổ chức này để nâng cao tác dụngcủa nguồn vốn ưu đãi lãi suất đối với người nghèo.5.2.1.3 Nâng cao công tác ủy thác của các HộiViệc quản lí hội viên vay vốn không sát sao của các Tổ TK&VV cũng lànguyên nhân làm xuất hiện nợ quá hạn. Ngân hàng cần thường xuyên có nhữngbuổi họp Tổ TK&VV để giải thích cho họ hiểu về chính sách của Ngân hàng đốivới người nghèo là hỗ trợ họ, không phải là trợ cấp, để họ nhận thức được màchí thú làm ăn.Đối với những hộ thoát nghèo, Ngân hàng cần có những buổi hội thảo nhânrộng mô hình đối với những hộ có nhu cầu vay vốn, tạo ra cơ hội để những hộnghèo thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ Ngân hàng có dịp chia sẽ những kinh nghiệmcũng như những bài học mà họ rút ra được từ việc sử dụng vốn có hiệu quả.5.2.2 Vấn đề mất cân đối kì hạn tín dụngCần tăng cường củng cố nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ Ngân hàng: Việcxác định kì hạn không hợp lí là nguyên nhân làm cho nợ quá hạn ngắn hạn tăngvà luôn ở mức cao. Cần cho Cán bộ Ngân hàng tham gia những buổi Hội thảo vềNông nghiệp để cán bộ làm tín dụng nắm rõ quy luật trong sản xuất nông nghiệpđể xác định kì hạn cho vay hợp lí, đối với những hoạt động nông nghiệp ngắnngày cần cho vay với kì hạn ngắn, tránh tình trạng người vay sử dụng những39 nguồn vốn vay ngắn hạn vào việc sản xuất nông nghiệp dài hạn, khi đến hạn thìnhững khoản đầu tư chưa kịp tạo ra thu nhập để trả nợ.5.2.3 Công tác thu hồi nợ vay không đạt hiệu quả5.2.3.1 Liên kết với Chính quyền địa phương chặt chẽ để kiểm soát việcsử dụng vốnCác tổ chức Hội Đoàn thể đóng vai trò là kênh cung cấp thông tin trực tiếpcho Ngân hàng về thông tin của các khách hàng, nguồn thông tin này đôi khithiếu tính trung thực làm cho cán bộ tín dụng khó khăn trong công tác thu hồinợ, công tác kiểm tra; tình trạng vay ké, không đúng đối tượng sử dụng đã làmthiệt hại nguồn vốn ưu đãi này, vì vậy cần củng cố các Tổ TK&VV tại cơ sở,thường xuyên có những buổi kiểm tra đột xuất những tổ viên xem họ có thật sựsử dụng vốn như cam kết ban đầu, nếu không thì cần phải kịp thời thu hồi vốnđối với những trường hợp này để nguồn vốn thật sự đến tay người nghèo, ngườicần được hỗ trợ.5.2.3.2 Kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông, Khuyến Ngư huyệnNgân hàng cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông, Khuyếnngư xem xét lựa chọn những mô hình đầu tư nông nghiệp có hiệu quả để hướngdẫn người vay xem xét lựa chọn mà đầu tư, phát huy tối đa sự ưu đãi lãi suất màNgân hàng hỗ trợ. Đây nên là hoạt động thực hiện định kì hàng tháng, Ban Giámđốc và cán bộ nhân viên Ngân hàng và Trung tâm Khuyến Nông đề ra nhữngphương án sản xuất hiệu quả đối với đặc thù điều kiện các vùng, để tư vấn chongười nghèo khi đến vay vốn. Bằng cách này Ngân hàng có thể dự báo trước chomình những rủi ro trong cho vay hộ nghèo mà chuẩn bị các phương án đối phónếu xảy ra rủi ro và cũng là biện pháp giúp hộ nghèo thiết thực hơn so với chỉcung cấp vốn để họ làm gì thì làm.Hội Phụ nữ đang gặp rắc rối trong vấn đề về đầu ra sản phẩm nên Ngânhàng cần kết hợp với các cơ quan ban ngành trong huyện tìm ra phương hướnggiải quyết đầu ra bằng cách liên hệ với các doanh nghiêp xuất khẩu hàng thủcông mỹ nghệ để thu hút phụ nữ quay trở về với các công việc này, để có thunhập trả nợ Ngân hàng.5.3.3.3 Tăng cường nhân sựNgân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng cần tập trung đào tạo,sắp xếp, bố trí nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụtrước mắt cũng như lâu dài. Tích cực tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền cáccấp triển khai có hiệu quả các trương trình tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộnghèo và các đối tượng chính sách.Ban Giám đốc cần xem xét đề nghị lên cấp trên tăng cường nhân lực bởi vìvới số lượng nhân viên như hiện nay không thể cùng lúc làm tất cả mọi côngviệc, mỗi nhân viên phải phụ trách 5 xã là rất nhiều, họ rất muốn nâng cao chấtlượng những khoản cho vay của mình nhưng khối lượng công việc quá nhiều vàdày đặc như hiện nay thì công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ người nghèo gầnnhư không được thực hiện thường xuyên do đó còn rất nhiều sơ soát trong việcthu hồi nợ đúng hạn.40 CHƯƠNG 6KẾT LUẬNQua việc phân tích hoạt động cho vay theo thời hạn tín dụng và phân tíchtheo tổ chức nhận ủy thác đã cho ta thấy được hoạt động cho vay ngắn hạn chỉchiếm tỷ trọng thấp và chưa thật sự mang lại hiệu quả như mong đợi. Cho vaythông qua hội ủy thác Nông dân và Phụ nữ chưa thật sự mang lại hiệu quả, thunợ vẫn còn thấp trong khi dư nợ cho vay hai hội này là chiếm ưu thế hơn hai hộicòn lại. Nợ quá hạn duy trì ở hai tổ chức này luôn ở mức cao trong khi hai tổchức còn lại duy trì trong mức quy định của Nhà nước. Dư nợ tín dụng ở HộiPhụ nữ và Nông dân là lớn trong khi hoạt động không hiệu quả Ngân hàng nênhạn chế cung cấp tín dụng về hai Hội này nữa.Qua việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính thì ta nhận thấy rằng 1 đồng vốnhuy động tạo ra chỉ được 0,2 đồng dư nợ tín dụng hộ nghèo, đây là con số khiêmtốn trong khi hộ nghèo ở Giồng Riềng chiếm tỷ lệ cao hơn so với các đối tượngchính sách khác. Doanh số cho vay hộ nghèo chiếm gần ¼ tổng cho vay củaNgân hàng cho thấy đối tượng hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trong tổng cho vay củaNgân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay hộ nghèo còn ở mức cao trong đóHội Nông dân và Phụ nữ chiếm phần lớn nợ quá hạn của cho vay hộ nghèo.Qua việc phân tích và đánh giá chật lượng tín dụng của hoạt động cho vayhộ nghèo thì tác giả cũng đã đề xuất các biện pháp thực tế và có thể thực hiệnđược ở Ngân hàng CCSXH huyện Giồng Riềng nhằm nâng cao chất lượngnhững khoản vốn mà Ngân hàng đã và sẽ cho vay trong thời gian tới.Tóm lại trong công tác cho vay ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tốttrong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, góp phần trong sự nghiệp xóađói giảm nghèo ổn định xã hội.41 PHỤ LỤC 1CÁC SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH TỶ TRỌNG HOẠT ĐỘNG CHOVAY BỐN HỘI QUA BA NĂMHoạt động cho vay năm 2010Chỉ tiêuDoanh số chovayThu nợDư nợNợ quá hạnNông dânPhụ nữCựuChiếnbinhThanhniênTổng9.547,57 7.753,02477,27241,89 18.019,758.595,34 6.095,0219.704,81 8.012,221.350,01 1.115,72395,496.620,92187,85239,57 15.325,422.102,75 36.440,799,26 2.752,84Hoạt động cho vay năm 2011Chỉ tiêuDoanh số chovayThu nợDư nợNợ quá hạnNông dânPhụ nữCựuChiếnbinhThanhniênTổng4.464,92 4.403,32688,77352,199.909,204.367,51 4.319,15479,07318,909.484,6319.802,22 8.096,396.830,621.353,68 1.121,33189,97103,312.768,29CựuChiếnbinhThanhniênTổng2.136,04 36.865,27Hoạt động cho vay năm 2012Chỉ tiêuNông dânPhụ nữDoanh số cho vay4.114,213.315,6362,57282,628.075,00Thu nợ4.124.,49 3.298,93361,39287,148.071,95Dư nợ19.791,94 8.113,066.831,81.343,4 1.170,83191,4Nợ quá hạn422.131,52 36.868,3298,792.804,42 PHỤ LỤC 2CÁC SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍNDỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCHXÃ HỘI HUYỆN GIỒNG RIỀNGĐánh giá tổng thểGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tính1Dư nợ hộ nghèoTriệu đồng36.440,6836.865,2536.868,322Tổng nguồn vốnTriệu đồng185.288,25209.218,18219.009,543Doanh số cho vayhộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,004Thu nợTriệu đồng15.325,429.484,638.071,955Dư nợ bình quânTriệu đồng35.057,5136.652,9336.866,746Tổng doanh sốcho vayTriệu đồng74.414,3656.084,2135.360,007Nợ quá hạnTriệu đồng2.752,842.768,292784,428Dư nợ/Tổngnguồn vốn(1/2)Lần0,200,180,179Doanh số cho vayhộ nghèo/Tổngdoanh số chovay(3/6)%24,3117,6622,8410Vòng quayvốn(4/5)Vòng0,440,260,2311Tỷ lệ nợ quáhạn(7/1)%7,557,517,55Năm 201043Năm 2011Năm 2012 Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STT6 tháng đầu 6 tháng đầunăm 2012năm 2013Chỉ tiêuĐơn vị tính1Dư nợ hộ nghèoTriệu đồng36.555,4938.254,472Tổng nguồn vốnTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng4.835,673.773,504Thu nợTriệu đồng4.520,151.957,355Dư nợ bình quânTriệu đồng36.710,3736.561,396Tổng doanh số cho vayTriệu đồng12.034,3011.101,807Nợ quá hạnTriệu đồng3.508,824.458,998Dư nợ/Tổng nguồnvốn(1/2)0,220,22%9Doanh số cho vay hộnghèo/Tổng doanh sốcho vay(3/6)40,1833,9910Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,120,0611Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%9,5911,66Lần44 Đánh giá theo thời hạnNgắn hạnGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tínhNăm 2010Năm 2011Năm 20121Dư nợTriệu đồng4.242,694.684,525.528,022Tổng nguồn vốnTriệu đồng185.288,25209,218,18219.009,543Doanh số cho vay ngắnhạnTriệu đồng4.928,401.833,222.018,754Thu nợTriệu đồng2.622,181.391,391.175,275Dư nợ bình quânTriệu đồng3.089,584.463,615.106,276Tổng doanh số cho vayhộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạn ngắn hạnTriệu đồng764,111.205,942.049,428Dư nợ/Tổng nguồnvốn(1/2)Lần0,020,020,039Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,850,310,2310Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%18,0125,7437,07Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầu 6 tháng đầunăm 2012năm 20131Dư nợTriệu đồng8.233,435.593,202Tổng nguồn vốnTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay ngắn hạnTriệu đồng919,74695,884Thu nợTriệu đồng645,05270,705Dư nợ bình quânTriệu đồng6.458,985.560,616Tổng doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạn ngắn hạnTriệu đồng788,432.4388Dư nợ/Tổng nguồn vốn(1/2)Lần0,050,039Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,100,0510Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%9,5843,6045 Dài hạnGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tínhNăm 2010Năm 2011Năm 20121Dư nợTriệu đồng32.197,9932.180,7331.340,302Tổng nguồn vốnTriệu đồng185.288,25209.218,18219.009,543Doanh số cho vayhộ nghèo dài hạnTriệu đồng13.091,368.075,986.056,254Thu nợTriệu đồng12.703,248.093,246.896,685Dư nợ bình quânTriệu đồng32.003,4432.189,3631.760,526Tổng doanh sốcho vay hộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạnTriệu đồng1.988,731.562,35755,008Dư nợ/Tổngnguồn vốn(1/2)Lần0,180,160,149Vòng quayvốn(4/5)Vòng0,390,250,2210Tỷ lệ nợ quáhạn(7/1)%6,184,862,41Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20131Dư nợTriệu đồng28.322,0632.661,272Tổng nguồn vốnTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay hộ nghèodài hạnTriệu đồng3.915,933.007,624Thu nợTriệu đồng3.875,101.686,655Dư nợ bình quânTriệu đồng30.251,3932.000,796Tổng doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạnTriệu đồng2.720,392.020,398Dư nợ/Tổng nguồn vốn(1/2)Lần0,170,199Vòng quay vốnVòng0,130,0510Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%9,616,1946 Đánh giá theo tổ chức Hội ủy thácHội Nông dânGiai đoạn 2010-2012STTĐơn vịtínhChỉ tiêuNăm 2010Năm 2011Năm 20121Dư nợ Hội Nông dânTriệu đồng19.704,8119.802,2219.791,942Tổng nguồn vốnTriệu đồng185.288,25209.218,18219.009,543Doanh số cho vay hộnghèo Hội Nông dânTriệu đồng9.547,574.464,924.114,214Thu nợ Hội Nông dânTriệu đồng8.595,344.367,514.124,495Dư nợ bình quânTriệu đồng19.228,6939.507,0319.797,086Tổng doanh số cho vayhộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạn Hội NôngdânTriệu đồng1.350,011.353,681.343,408Dư nợ/Tổng nguồn vốn(1/2)Lần0,100,090,099Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,450,110,2110Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%6,856,846,79Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầunăm 20126 tháng đầu năm20131Dư nợ Hội Nông dânTriệu đồng20.091,7420.648,052Tổng nguồn vốnTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay hộnghèo Hội Nông dânTriệu đồng2.893,461.802,494Thu nợ Hội Nông dânTriệu đồng2.375,15946,385Dư nợ bình quânTriệu đồng19.946,9820.219,996Tổng doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạn Hội Nông dânTriệu đồng1.697,021.078,168Dư nợ/Tổng nguồn vốn(1/2)Lần0,120,129Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,120,0510Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%8,455,2247 Hội Phụ nữGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tínhNăm 20101Dư nợ Hội Phụ nữTriệu đồng8.012,228.096,398.113,062Tổng nguồn vốn dànhcho vay hộ nghèoTriệu đồng185.288,25209.218,18219.009,543Doanh số cho vay hộnghèo Hội Phụ nữTriệu đồng7.753,024.403,323.315,604Thu nợ Hội Phụ nữTriệu đồng6.095,024.319,153.298,935Dư nợ bình quânTriệu đồng7.183,228.054,318.104,736Tổng doanh số cho vayhộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạn Hội Phụ nữTriệu đồng1.115,721.121,331.170,838Dư nợ/Tổng nguồn vốndành cho vay hộnghèo(1/2)Lần0,040,040,049Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,850,540,4110Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%13,9313,8514,43Năm 2011Năm 2012Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20131Dư nợ Hội Phụ nữTriệu đồng7.368,688.622,612Tổng nguồn vốn dành cho vay hộnghèoTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay hộ nghèo HộiPhụ nữTriệu đồng1.567,101.247,674Thu nợ Hội Phụ nữTriệu đồng1.758,16738,125Dư nợ bình quânTriệu đồng7.732,548.367,846Tổng doanh số cho vay hộ nghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạn Hội Phụ nữTriệu đồng1.377,52891,378Dư nợ/Tổng nguồn vốn dành chovay hộ nghèo(1/2)Lần0,040,059Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,230,0910Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%18,6910,3448 Hội Cựu Chiến binhGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tínhNăm 2010Năm 2011Năm 20121Dư nợ Hội Cựu Chiến binhTriệu đồng6.620,926.830,626.831,802Tổng nguồn vốn dành cho vayhộ nghèoTriệu đồng185.288,25209.218,18219.009,543Doanh số cho vay hộ nghèoHội Cựu Chiến binhTriệu đồng477,28688,77362,574Thu nợ Hội Cựu Chiến binhTriệu đồng395,49479,07361,395Dư nợ bình quânTriệu đồng6.580,036.725,776.831,216Tổng doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạn Hội Cựu ChiếnbinhTriệu đồng187,85189,97191,48Dư nợ/Tổng nguồn vốn danhcho vay hộ nghèo(1/2)Lần0,040,030,039Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,060,070,0510Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%2,842,782,80Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính6 tháng đầunăm 20126 tháng đầunăm 20131Dư nợ Hội Cựu Chiến binhTriệu đồng6.921,507.089,622Tổng nguồn vốn dành cho vay hộ nghèoTriệu đồng165.936,55170.893,223Doanh số cho vay hộ nghèo Hội CựuChiến binhTriệu đồng175,33446,584Thu nợ Hội Cựu Chiến binhTriệu đồng201,23188,765Dư nợ bình quânTriệu đồng6.876,066960,716Tổng doanh số cho vay hộ nghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạn Hội Cựu Chiến binhTriệu đồng188,22172,538Dư nợ/Tổng nguồn vốn danh cho vay hộnghèo(1/2)Lần0,040,049Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,030,0310Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%2,722,4349 Đoàn Thanh niênGiai đoạn 2010-2012STTChỉ tiêuĐơn vị tính1Dư nợ Đoàn Thanh niênTriệu đồng2Tổng nguồn vốn dànhcho vay hộ nghèoTriệu đồng3Doanh số cho vay hộnghèo Đoàn Thanh niênTriệu đồng4Thu nợ Đoàn Thanh niên5Năm 2010Năm 2011Năm 20122.102,752.136,042.131,52185.288,25209.218,18219.009,54241,89352,19282,62Triệu đồng239,57318,90287,14Dư nợ bình quânTriệu đồng2.101,592.119,402.133,786Tổng doanh số cho vayhộ nghèoTriệu đồng18.091,769.909,208.075,007Nợ quá hạn Đoàn ThanhniênTriệu đồng99,26103,3198,798Dư nợ/Tổng nguồn vốndanh cho vay hộnghèo(1/2)0,010,010,01Lần9Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,110,150,1410Tỷ lệ nợ quá hạn(7/1)%4,724,844,64Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2013STTChỉ tiêuĐơn vị tính1Dư nợ Đoàn Thanh niênTriệu đồng2Tổng nguồn vốn dành cho vayhộ nghèoTriệu đồng3Doanh số cho vay hộ nghèoĐoàn Thanh niênTriệu đồng4Thu nợ Đoàn Thanh niên56 tháng đầu 6 tháng đầunăm 2012năm 20132.173,572.254,19165.936,55170.893,22199,78206,76Triệu đồng185,6184,09Dư nợ bình quânTriệu đồng2.154,812.192,866Tổng doanh số cho vay hộnghèoTriệu đồng4.835,673.773,507Nợ quá hạn Đoàn Thanh niênTriệu đồng131,2837,158Dư nợ/Tổng nguồn vốn danhcho vay hộ nghèo(1/2)Lần0,010,019Vòng quay vốn(4/5)Vòng0,090,0410Tỷ lệ nợ quá hạn(6/1)%6,041,6550 TÀI LIỆU THAM KHẢOTrần Kim Hiệu, 2011. Phân tích hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại PhòngGiao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam huyện Lấp vò tỉnh ĐồngTháp. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ.Lương Trần Diễm Phúc, 2011. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàngChính sách Xã hội huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ. Luận văn Đại học. Đạihọc Cần Thơ.Huỳnh Thị Hồng Nhung, 2011. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngânhàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang. Luận văn Đại học. Đại học Cần Thơ.Nguyễn Kim Trân, 2010. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàngChính sách Xã hội huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Luận văn Đại học. Đại họcCần Thơ.Thái Văn Đại và Nguyễn Thanh Nguyệt, 2007. Quản trị ngân hàng, Tủsách Đại học Cần Thơ.Luật số: 47/2010/QH12. Luật các tổ chức tín dụng 2010.Website của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam: www.VBSP.vn51 [...]... tài Phân tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nhằm phân tích thực trạng cho vay hộ nghèo của Ngân hàng qua ba năm từ 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 Từ đó rút ra ưu và nhược điểm của hoạt động cho vay hộ nghèo trong thời gian qua cũng như đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho hộ nghèo. .. - Phân tích tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng qua ba năm từ 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 - Đánh giá hoạt động cho vay của Ngân hàng thông qua một số chỉ tiêu tài chính - Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng dành cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Giồng Riềng của Phòng giao dịch Ngân. .. nợ Ngân hàng, nghèo lại càng nghèo hơn Vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao chất lượng các khoản cho vay hỗ trợ người nghèo, làm sao để người nghèo thoát nghèo từ chính sự hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng? Vì vậy, em quyết định chọn đề tài "Phân tích tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang" làm đề tài nghiên cứu cho. .. CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM HUYỆN GIỒNG RIỀNG 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG 4.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn 4.1.1.1 Ngắn hạn Để thấy được tình hình cho vay ngắn hạn có những sự thay đổi như thế nào ta tìm hiểu bảng sau: Bảng 4.1: Tình hình cho vay hộ nghèo ngắn hạn từ năm 2010 đến 2012 Đơn vị tính: Triệu... Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nội dung đề tài tập trung phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng cho vay hộ nghèo của Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Giồng Riềng trên địa bàn huyện trong thời gian từ 2010 đến 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, từ đó đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng dành cho hộ nghèo trong thời gian tới Đề tài phân tích tình hình. .. xuất khẩu nhằm tăng thu nhập cho người dân Phải chủ động tạo ra việc làm cho người nghèo, thu hút họ vào để có công ăn việc làm không nảy sinh những tệ nạn không đáng có 3.3 GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIAO DỊCH GIỒNG RIỀNG 3.3.1 Thành lập và phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Giồng Riềng là một trong những phòng Giao dịch của Ngân Hàng Chính Sách Xã hội Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang và được thành lập vào... có thể phòng ngừa từ đó đưa ra các giải pháp cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn 10 CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM – PHÒNG GIAO DỊCH GIỒNG RIỀNG HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tại Nghị quyết số 05-NQ/HNTW, ngày 10/6/1993 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương... - xã hội cấp xã Bước 6: Tổ chức Chính trị - Xã hội cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên /hộ gia đình vay vốn biết danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân đến người vay 2.1.4 Các vấn đề chung đối với cho vay hộ nghèo Tín dụng dành cho hộ nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng, khác với loại hình. .. cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn, Doanh số cho vay hộ nghèo/ Tổng doanh số cho vay, Dư nợ/Tổng nguồn vốn, vòng quay vốn tín dụng, hệ số nợ xấu của PGD NHCSXH huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Các số liệu dùng để phân tích được lấy từ các báo cáo Cân đối nguồn vốn, các Quyết toán cuối năm và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Giồng Riềng. .. Xã hội là một kênh của Chính phủ để hỗ trợ người dân nghèo trực tiếp qua hoạt động cung cấp vốn vay tín dụng ưu đãi, ra đời để đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất của người nghèo và các đối tượng chính sách khác Phòng Giao dịch Giồng Riềng là một đại diện của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) ở huyện Giồng Riềng; đã và đang cho vay rộng khắp 18 xã và 1 thị trấn trên địa bàn Hoạt động cho
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện giồng riềng tỉnh kiên giang, phân tích tình hình tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện giồng riềng tỉnh kiên giang, phân tích tình hình tình hình tín dụng dành cho hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện giồng riềng tỉnh kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn