Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

118 575 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2015, 17:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCKIỀU THỊ LAN ANHBIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀCHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀNỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤCHÀ NỘI – 2015i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCKIỀU THỊ LAN ANHBIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀCHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀNỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤCCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤCMà SỐ: 60 14 01 14Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Viết VượngHÀ NỘI, 2015ii LỜI CẢM ƠNTrong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận đượcsự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lờicảm ơn sâu sắc nhất tới các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trongsuốt quá trình thực hiện nghiên cứu này.Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại họcGiáo dục - Đại học Quốc gia , Phòng Đào tạo và Khoa Sau đại học cùng cácthầy cô giáo đã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản nhất trong quá trìnhhọc tập.Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơnthày giáo - PGS.TS. Phạm Viết Vượng đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoahọc và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.Xin gửi tới Vụ Dạy nghề thường xuyên - Tổng cục Dạy nghề, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan lời cảm ơn chân thành vìđã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tác giả thu thập số liệu cũng như các tàiliệu nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu.Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc hẳn không tránhđược những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của cácthầy, cô giáo cùng toàn thể bạn đọc.Xin trân trọng cảm ơn!Hà Nội, tháng 10 năm 2014Tác giả luận vănKiều Thị Lan Anhiii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTBCĐBan chỉ đạoCĐNCao đẳng nghềCNCông nghiệpCNH – HĐHCông nghiệp hóa – Hiện đại hóaCSVCCơ sở vật chấtĐH – CĐĐại học – Cao đẳngĐTNĐào tạo nghềDVDịch vụLĐLao độngLĐNTLao động nông thônLLLĐLực lượng lao độngNN – LN – TSNông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sảnNSLĐNăng suất lao độngTCN – CĐNTrung cấp nghề - Cao đẳng nghềTHCNTrung học chuyên nghiệpTp.Hà NộiThành phố Hà NộiUBNDỦy ban nhân dânXKLĐXuất khẩu lao độngiv MỤC LỤCLời cảm ơn.........................................................................................................iDanh mục chữ viết tắt.......................................................................................iiMục lục............................................................................................................iiiDanh mục bảng.................................................................................................viDanh mục hình.................................................................................................viMỞ ĐẦU..........................................................................................................1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN.................................61.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề…………………………………………... 61.2. Một số khái niệm cơ bản……………………............................................71.2.1. Lao động nông thôn………………………………………………….. 71.2.2. Đào tạo nghề ........................................................................................ 71.2.3. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.....................................................91.2.4. Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn…………...…………...91.2.5. Quản lý đào tạo………………………………………………………..101.3. Đặc điểm hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn......................141.3.1. Đặc điểm lao động nông thôn................................................................131.3.2. Những yêu cầu hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệnnay...................................................................................................................201.3.3. Nội dung hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn .................. 161.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nôngthôn..................................................................... ............ ................................171.4. Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn................ .... ...231.4.1. Quản lý công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề ................................. 231.4.2. Quản lý công tác lập kế hoạch và thiết kế đào tạo ............................... 241.4.3. Quản lý việc triển khai hoạt động đào tạo…………………………….291 1.4.4. Quản lý việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động đào tạonghề cho lao động nông thôn..........................................................................301.5. Kinh nghiệm một số mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. ..... 311.5.1. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã HoàiThượng – Thuận Thành – Bắc Ninh ............................................................. 311.5.2. Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànhuyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên................................................................ 331.5.3. Tổ chức quản lý, huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trìnhdự án dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ............ 351.5.4. Bài học rút ra trong công tác đào tạo nghề............................................36Tiểu kết chương 1............................................................................................38Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀCHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀNỘI GIAI ĐOẠN TỪ 2010 - 2013...............................................................392.1. Tổng quan về Thành phố Hà Nội.............................................................392.1.1. Đặc điểm tự nhiên.................................................................................402.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.......................................................................432.2. Hiện trạng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội..............442.2.1. Lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội...........442.2.2. Chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố HàNội..........48532.3. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànThành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2013......................................................502.3.1. Thực trạng điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của lao độngnông thôn.........................................................................................................502.3.2. Thực trạng quản lý công tác lập kế hoạch và thiết kế chương trình đàotạo.....................................................................................................552 2.3.3. Thực trạng quản lý việc triển khai đào tạo............................................622.3.4. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạonghề cho lao động nông thôn..........................................................................692.4. Đánh giá chung việc quản lý đào tạo nghề cho LĐNT.......................702.4.1. Những thành tựu................................................................................702.4.2. Những tồn tại, yếu kém......................................................................712.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém.........................................73Tiểu kết chương 2............................................................................................77Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠONGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY......................................783.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm2020.......................................................................................................783.2. Định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phốHà Nội...................................................................................................793.3. Biện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànThành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay...............................................813.3.1. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề............................................813.3.2. Lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạo .................................... 833.3.3. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo......................................................883.3.4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo....................................... 903.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp………….91Tiểu kết chương 3..........................................................................................95KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................. 961. Kết luận......................................................................................................962. Khuyến nghị................................................................................................96TÀI LIỆU KHAM KHẢO ......................................................................... 98PHỤ LỤC.................................................................................................. 1023 DANH MỤC BẢNGBảng 2.1.Thành phố Hà Nội...............................................................39Bảng 2.2.Quy mô dân số Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009...................45Bảng 2.3.LLLĐ chia theo giới tính, thành thị và nông thôn Tp. HàNội năm 2009......................................................................Bảng 2.4.46Số lượng và tỷ trọng lao động có việc làm theo khu vựckinh tế Tp. Hà Nội năm 2009 .............................................46Bảng 2.5.LLLĐ theo nhóm tuổi Tp. Hà Nội năm 2009 ....................47Bảng 2.6.Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo nghề nghiệp trên địa bànTp. Hà Nội năm 2009 .........................................................48Bảng 2.7.Cơ cấu lao động theo đào tạo phân theo giới tính ..............50Bảng 2.8.Diện tích sử dụng của các cơ sở dạy nghề năm 2012 ........57Bảng 2.9.Thực trạng đội ngũ cán bộ CNV và giáo viên dạy nghềcủa các cơ sở dạy nghề trên địa bàn ...................................Bảng 2.10.Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bànTp. Hà Nội năm 2010 – 2013..............................................Bảng 2.11.5963Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bànTp. Hà Nội năm 2013 .........................................................64Bảng 3.1.Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 ...........79Bảng 3.2.Mục tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn Tp. Hà Nộigiai đoạn 2011 – 2020 ........................................................80Bảng 3.3.Khảo nghiệm về tính cần thiết của các biện pháp………...91Bảng 3.4.Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp……………..92Bảng 3.5.Mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của93các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trườngCĐKTKTĐB……………………………………………..4 DANH MỤC HÌNHHình 2.1.Cơ cấu lao động qua đào tạo của Tp. Hà Nội(01/12/2009).......................................................................549 MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiHiện nay ở nước ta có khoảng 32,7 triệu lao động nông thôn, chiếm76% dân số trong độ tuổi lao động của cả nước, đây là lực lượng lao độngđông đảo, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóacủa đất nước. Song trên thực tế, hiện nay số lao động nông thôn đã qua đàotạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. Hơn thếnữa, do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tíchđất nông nghiệp bị thu hẹp, nông dân không có ruộng đất canh tác, mất việclàm, nguồn sống bị đe dọa, dẫn tới làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị đểkiếm sống, quá trình này đã gây ra những hệ lụy không nhỏ cho các thành phốvề nhà ở, việc làm, môi trường, trật tự xã hội…Để giải quyết vấn đề lao động nông thôn, nhà nước đã có các giải phápnhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo đờisống cho người lao động nông thôn với phương châm “ly nông bất ly hương”.Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X đã bàn chuyênđề về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cholao động nông thôn đến năm 2020”. Sau 04 năm (2010-2013) đã có 1.113.514lao động nông thôn được học nghề, 37.136 hộ nghèo có người tham gia họcnghề.Thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cảnước. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội có12 quận, 01 thị xã và 17 huyện ngoại thành với diện tích là 3.344,7 km2 dân sốlà 6.472,2 ngàn người, trong đó dân cư thành thị là 2.739,8 ngàn người chiếm42,3%; dân cư nông thôn là 3.732,4 ngàn người chiếm 57,7%.Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011về việc “đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội6 giai đoạn 2011-2015”. Thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo đào tạonghề cho lao động nông thôn cấp thành phố, huyện, xã để triển khai dự án, từnăm 2010 đến 2013 đã dạy nghề cho 75.594/79.913 số lao động nông thôn cónhu cầu học nghề.Sau 4 năm thực hiện, Thành phố Hà Nội đã xây dựng được các mô hìnhdạy nghề gắn với doanh nghiệp như dạy nghề may công nghiệp tại 13 huyệnBa Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất,Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Hoài Đức, Ứng Hòa, Thị xã Sơn Tây. Môhình dạy nghề mới (trồng nấm), mô hình chăn nuôi - thú y, gia súc, gia cầm,thủy sản ở các khu vực chuyên canh như Ba Vì, Gia Lâm, Đông Anh, ĐanPhượng, Mê Linh, Phúc Thọ, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây.Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố cũng gặp không ít khókhăn do cán bộ chuyên trách về dạy nghề tại các phòng, ban chưa đủ nănglực, một số cơ sở đào tạo chưa đáp ứng về thiết bị dạy nghề, một số giáo viêndạy nghề còn thiếu và yếu về chuyên môn cũng như năng lực sư phạm, một sốlao động nông thôn tham gia học nghề theo phong trào mà không theo nhucầu công việc của bản thân.Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: “Biện pháp quản lýnâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànThành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp caohọc của mình.2. Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận để phân tích thực trạng quản lý đào tạonghề cho lao động nông thôn, luận văn có mục tiêu đề xuất các biện phápquản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn Tp.Hà Nộitrong giai đoạn hiện nay.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu3.1. Khách thể nghiên cứuHoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn7 3.2. Đối tượng nghiên cứuBiện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn4. Giả thuyết khoa họcQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay còn nhiều bấtcập, nhiều khâu còn chưa phù hợp với thực tế. Nếu đề xuất được các biệnpháp đồng bộ cho toàn hệ thống dạy nghề thì sẽ nâng cao được hiệu quả đàotạo nghề cho lao động nông thôn.5. Nhiệm vụ nghiên cứu5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề cholao động nông thôn.5.2. Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cholao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2013.5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngđào tạo nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh hiện nay6. Phạm vi nghiên cứuLuận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng về quản lý hoạtđộng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội từnăm 2010 đến năm 2013.7. Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luậnSử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệthống hoá, khái quát hoá các tài liệu có liên quan về chuyển dịch cơ cấu laođộng và quản lý quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn đểxây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:- Phương pháp quan sát: hoạt động của các lớp đào tạo nghề cho laođộng nông thôn.- Phương pháp điều tra: Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với học8 viên và cán bộ quản lý để đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý hoạt độngđào tạo nghề cho lao động nông thôn.- Phương pháp toạ đàm: Trao đổi, trò truyện với cán bộ quản lý vàgiảng viên và học viên về thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động đào tạonghề cho lao động nông thôn.- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: nghiên cứu chương trình, quytrình đào tạo; hệ thống sổ sách tài liệu của cán bộ quản lý kế hoạch đào tạonghề cho lao động nông thôn.- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: quản lý hoạt động đào tạo nghềcho lao động nông thôn nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm.7.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ:- Đề tài sử dụng các công thức thống kê để xử lý số liệu đã thu thậpđược từ các phương pháp khác nhau.- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia đánh giá những biệnpháp đề xuất quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn.8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn8.1. Ý nghĩa khoa họcĐề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghềcho lao động nông thôn.8.2. Ý nghĩa thực tiễnGiải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay ở Thành phố Hà Nội, kếtquả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu kham khảo cho các địa phương.9. Cấu trúc của luận vănNgoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu kham khảo và cácphụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghềcho lao động nông thôn.Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao độngnông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013.9 Chương 3: Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạonghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnhhiện nay.10 CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN1.1. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề đào tạo nghề cho lao động nôngthônĐào tạo nghề cho lao động nông thôn tuy là vấn đề mới xuất hiện ởnước ta trong những năm gần đây, nhưng đang được cả xã hội quan tâm.Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thônđến năm 2020” đã chỉ rõ mục tiêu:“Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạonghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phầnchuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn..”.Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Hà Nội cũng đã chỉ raphương hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015, đó là:“Vận dụng sángtạo đường lối đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt vaitrò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợpđể xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiệnđại. Đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng chuyểndịch cơ cấu kinh tế….”. Mục tiêu của Thành phố Hà Nội đến năm 2015 là cơbản hoàn thành“công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô”, chỉ tiêu chủ yếu vềcơ cấu kinh tế chuyển dịch từ ngành nông nghiệp (3,0% - 4,0%) sang ngànhphi nông nghiệp (dịch vụ chiếm 54 - 55%, ngành công nghiệp – xây dựngchiếm 41 – 42%).Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số150/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 20112015, một trong các mục tiêu của Thành phố giai đoạn này là “…Đào tạonghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế,xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững phục vụsự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…”; phấn11 đấu đến năm 2015, đào tạo nghề cho 215.000 lao động nông thôn, tỷ lệ laođộng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp giảm xuống 21%.Để đạt được các mục tiêu trên, Thành phố Hà Nội đã có những bướcđột phá trên nhiều lĩnh vực. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là mộttrong những khâu quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nôngnghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp. Do trình độ của lao động nông thôncòn thấp, vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải có giải pháp đúng đắn để quảnlý đào tạo nghề nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động theohướng hợp lý, tăng nhanh tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp và dịchvụ nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2015.Tuy vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã trở thành vấn đềthời sự và cấp thiết, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một công trình nàonghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống, đó là một thiếu vắng cần phảiđược bổ sung.1.2. Một số khái niệm cơ bản1.2.1. Lao động nông thônTheo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướngchính phủ thì lao động nông thôn là người trong độ tuổi lao động, có nghề phùhợp với khu vực nông thôn, gồm có:- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã.- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trựctiếp làm nông nghiệp hoặc gia đình có đất nông nghiệp mới bị thu hồi.Như vậy, lao động nông thôn là những người đang sống và làm việc tạicác phường, xã, đã và đang làm các nghề liên quan đến nông thôn, nôngnghiệp.1.2.2. Đào tạo nghềTheo điều 5, Luật Dạy nghề năm 2006, đào tạo nghề là “hoạt động dạyvà học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho12 người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoànthành khóa học”.Đào tạo nghề bao gồm quá trình truyền bá kiến thức lý thuyết và kỹnăng thực hành để các học viên có được một trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, sựkhéo léo, thành thục nhất định về nghề nghiệp và quá trình tiếp thu nhữngkiến thức về lý thuyết và thực hành của người lao động để đạt được một trìnhđộ nghề nghiệp nhất định.Đào tạo nghề cho người lao động là giáo dục kỹ thuật sản xuất chongười lao động để họ nắm vững nghề nghiệp, chuyên môn; bao gồm: đào tạonghề mới, đào tạo bổ sung, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao tay nghề.Đào tạo nghề mới: Là đào tạo những người chưa có nghề, gồm nhữngngười đến tuổi lao động chưa được học nghề, hoặc những người trong độ tuổilao động nhưng trước đó chưa được học nghề. Đào tạo mới nhằm làm tăngthêm lao động cho Xã hội.Đào tạo nghề bổ sung: Là đào tạo đối với những người đã có nghề, đểhoàn thành nhiệm vụ được giao ở vị trí mới như quản đốc, trưởng phòng...ngoài nghề họ đã biết, họ được đào tạo bổ sung nghề để làm tốt hơn công việccủa mình.Đào tạo lại nghề: Là đào tạo đối với những người đã có nghề, cóchuyên môn nhưng do yêu cầu mới của sản xuất và tiến bộ kỹ thuật dẫn đếnviệc thay đổi cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn. Một số công nhânđược đào tạo lại cho phù hợp với cơ cấu ngành nghề và trình độ kỹ thuật mới.Đào tạo lại thường được hiểu là quá trình nhằm tạo cho người lao động có cơhội để học tập một lĩnh vực chuyên môn mới để thay đổi nghề.Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: Bồi dưỡng có thể coi là quá trình cậpnhật kiến thức mới, bổ sung kiến thức còn thiếu, đã lạc hậu, hay bổ túc nghề,đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng nghề theo từng chuyên môn và đượcxác nhận bằng một chứng chỉ nâng bậc cao hơn.13 Tóm lại, đào tạo nghề là hoạt động huấn luyện và nâng cao tay nghề haykỹ năng, kỹ xảo của mỗi cá nhân đối với công việc hiện tại và trong tương lai.1.2.3. Đào tạo nghề cho lao động nông thônQua phân tích hai khái niệm về đào tạo nghề và lao động nông thôn ởtrên, chúng ta có thể hiểu đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hoạt độngtrang bị cho LĐNT những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiếtđể họ có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm và làm tốt công việc saukhi hoàn thành các khóa học, cụ thể là:- Đào tạo nghề mới cho nhân dân khu đang tiến hành công nghiệp hóađể họ vào làm việc tại các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp hoặc dịch vụthương mại.- Đào tạo lại nghề cập nhật kiến thức mới, bổ sung kiến thức còn thiếu,đã lạc hậu, hay bổ túc tay nghề, để tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất laođộng tăng lên, tiết kiệm được chi phí sản xuất, hiệu quả thu nhập tăng.1.2.4. Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn+ Hiệu quảTheo nghĩa thông thường hiệu quả là kết quả đích thực của một hoạtđộng. Kết quả này thể hiện ở hai mặt kinh tế và xã hội trước mắt và lâu dài.Như vậy ta có các loại hiệu quả cơ bản đó là: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xãhội, hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài.- Các nhà kinh tế học cho rằng hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tếphản ánh trình độ khai thác các nguồn lực để đạt được mục tiêu kinh tế đãxác định. Theo Manfred Kuhn thì "Tính hiệu quả được xác định bằng cáchlấy kết quả tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh". Hiệu quảkinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được cácmục tiêu kinh tế, thực chất đó là mối quan hệ so sánh giữa kết quả đạt đượcvới chi phí bỏ ra để đạt được mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp. Các doanhnghiệp quan tâm đến hiệu quả kinh tế vì động cơ hoạt động của họ là tìmkiếm lợi nhuận.14 - Hiệu quả xã hội phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lựcxã hội nhằm đạt được các mục tiêu về xã hội, như nâng cao trình độ dân trí,học vấn, nếp sống văn hoá, cải thiện mức sống cho nhân dân, giải quyết côngăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường và tái phânphối lợi tức xã hội.+ Hiệu quả đào tạoĐào tạo nhân lực xã hội là quá trình huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụcho người lao động để họ có thể làm được công việc được giao. Đào tạo nhânlực có hai mục tiêu là tạo nguồn lực làm phát triển kinh tế và phát triển xã hội,hiệu quả đào tạo nghề là làm thay đổi diện mạo nền kinh tế, văn hóa, xã hội,đảm bảo đời sống cho nhân dân.Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn được biểu hiện rất cụthể, đó là:- Làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, từ nông nghiệp sang công nghiệp,thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại.- Chuyển dịch cơ cấu lạo động nông thôn từ lao động nông nghiệp sanglao động công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.- Phát triển kinh tế địa phương, đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ,thương mại.- Tạo công ăn việc làm, có thu nhập đảm bảo đời sống cho người dânsống ở khu vực đó.- Kết quả đào tạo nghề làm gia tăng trình độ hiểu biết về văn hóa, khoahọc, kỹ thuật sản xuất,- Làm tăng năng suất lao động.1.2.5. Quản lý đào tạoHoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theotừng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hành động.Theo Harold Koontz: "Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảosự phối hợp những nỗ lực của cá nhân nhằm đạt được các mục đích của15 nhóm. Mục tiêu của mọi nhà quản lý là nhằn hình thành một môi trường màtrong đó con người có thể đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiềnbạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Với tư cách thực hành thì cáchquản lý là một nghệ thuật, còn kiến thức có thể tổ chức về quản lý là mộtkhoa học" [25, Tr.33].Theo quan điểm của lý thuyết hệ thống: “Quản lý là phương thức tácđộng có chủ đích của chủ thể quản lý liên hệ thông báo gồm hệ các quy tắcràng buộc vệ hành vi đối với mọi đối tượng ở các cấp trong hệ thống nhằmduy trì tính hợp lý của cơ cấu và đưa hệ sớm đạt tới mục tiêu” [24],"Quản lý (cai trị) là công việc của các bậc đại nhân. Đó là biết tập hợpquanh mình những người hiền" (Mặc Tử, Trung Hoa).Theo H.Fayol (1841 - 1925), nhà tư tưởng Pháp: "Quản lý tức là lậpkê hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra".F.w.Taylor (1856 - 1915), người được coi là "cha đẻ của thuyết quản lýkhoa học" đã nêu lên tư tưởng cốt lõi trong quản lý là: "Mỗi loại công việcdù nhỏ nhất đều phải chuyên môn hoá và phải quản lý chặt chẽ”. Theo ông:"Quản lý là nghệ thuật biết rồ ràng chỉnh xác cái gì cần làm và làm cái đóthể nào bằng phương pháp tốt nhất và rẻ nhất".Peter Drucker quan niệm: "Quản lý là một chức năng xã hội nhằm đểphát triền con người và xã hội với những hệ giả trị, nội dung, phương phápbiến đối không ngừng".Hoạt động quản lý luôn tồn tại hai thành tố đó là chủ thể quản lý vàkhách thể quản lý. Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân hay một nhómngười có chức năng quản lý, điều khiển tổ chức để tổ chức vận hành và đạtđược mục tiêu. Khách thể quản lý là những người chịu sự tác động, chỉ đạocủa chủ thể quản lý nhằm đạt mục tiêu chung.Hoạt động quản lý có 4 chức năng cơ bản là: lập kế hoạch, tổ chức, chỉđạo và kiểm tra.- Lập kế hoạch là việc xác định các mục tiêu và mục đích mà tổ chức16 phải hoàn thành trong tương lai và quyết định về cách thức để đạt được nhữngmục tiêu, nhiệm vụ đó.- Tổ chức là sự kết hợp hoạt động của những bộ phận sao cho chúngliên kết với nhau trong một cơ cấu chặt chẽ, hợp lý tạo thành một hệ thốngthống nhất như một cơ thể sống. Đó là sự liên kết những cá nhân, những quátrình, những hoạt động trong hệ thống, thông qua đó để thực hiện các mụctiêu chung của hệ thống trên cơ sở các nguyên tắc quản lý. Bằng cách thiết lậpmột tổ chức hoạt động hữu hiệu, các nhà quản lý có thể phối hợp, điều phốitốt hơn các nguồn vật lực, nhân lực.- Chỉ đạo là quá trình chủ thể quản lý sử dụng quyền lực quản lý củamình để điều hành, tác động đến hành vi của các cá nhân, bộ phận trong hệthống một cách có chủ đích để họ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu đạt đượccác mục tiêu chung của tổ chức.- Kiểm tra là căn cứ vào kế hoạch và mục tiêu đã định để xem xét, đolường và đánh giá việc thực hiện nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, tìm ranguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời, kiểm tra cũng nhằm tìmkiếm các cơ hội, các nguồn lực có thể khai thác để thúc đấy hoạt động của tổchức. Trong hoạt động quản lý, chức năng kiểm tra có vai trò hết sức quantrọng, thông qua chức năng kiếm tra một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chứctheo dõi giám sát các thành quả hoạt động, nếu kết quả hoạt động không đạtđược đúng với mục tiêu, người quản lý sẽ tiến hành những biện pháp điềuchỉnh, sửa chữa, uốn nắn nếu cần thiết. Vì vậy, để đánh giá được hiệu quảquản lý, người lãnh đạo cần phải thực hiện chức năng kiểm tra.Bốn chức năng của hoạt động quản lý có mối quan hệ mật thiết vớinhau tạo thành một chu trình quản lý. Chu trình quản lý bao gồm bốn giaiđoạn với sự tham gia của hai yếu tố vô cùng quan trọng đó là thông tin vàquyết định. Trong đó thông tin có vai trò là huyết mạch của hoạt động quản lýđồng thời cũng là tiền đề của một quá trình quản lý tiếp theo.17 Kế hoạchKiểm traThông tinTổ chứcChỉ đạoHình 1.1. Sơ đồ chức năng của quản lýNgày nay, mọi người đều thừa nhận tính tất yếu của quản lý. Đây làmột trong những hoạt động vừa khó khăn, phức tạp, vừa có ý nghĩa hết sứcquan trọng đối với sự tồn tại, hưng thịnh của một tổ chức, chất lượng, hiệuquả của một hoạt động.1.3. Đặc điểm hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn1.3.1. Đặc điểm lao động nông thônDo đặc điểm của sản xuất nông nghiệp có đặc điểm khác với đặc điểmcủa các ngành khác. Vì vậy, lao động nông thôn cũng có những đặc điểmkhác với lao động ở các ngành kinh tế khác, biểu hiện ở các mặt sau:- Lao động nông thôn mang tính thời vụĐây là đặc thù không thể xóa bỏ được của lao động nông thôn. Nguyênnhân của nét đặc thù trên là do: đối tượng của sản xuất nông nghiệp là câytrồng vật nuôi chúng là những cơ thể sống trong đó quá trình tái sản xuất tựnhiên và tái sản xuất kinh tế đan xen nhau.Cùng một loại cây trồng vật nuôi ở những vùng khác nhau có điều kiệntự nhiên khác nhau chúng cũng có quá trình sinh trưởng và phát triển khácnhau. Tính thời vụ trong nông nghiệp là không thể xóa bỏ được trong quátrình sản xuất chúng ta chỉ có thể tìm cách làm giảm tính thời vụ của sản xuấtnông nghiệp. Từ đó đặt ra vấn đề cho việc sử dụng các yếu tố đầu vào của quátrình sản xuất, đặc biệt là vấn đề sử dụng lao động nông thôn một cách hợp lýcó ý nghĩa rất quan trọng.- Nguồn lao động nông thôn luôn tăng về số lượng18 Dân số được coi là yếu tố cơ bản quyết định số lượng lao động: quy mô vàcơ cấu của dân số có ý nghĩa quyết định đến qui mô cơ cấu của nguồn lao động.Theo số liệu thống kê xã hội và môi trường của Tổng cục dân số - Kếhoạch hóa gia đình, tính đến ngày 01/07/2010, dân số nông thôn có trên 60(triệu người), chiếm 70,1% dân số cả nước. Do sự phát triển của quá trình đôthị hoá và sự thu hẹp dần về tốc độ tăng tự nhiên của dân số giữa nông thônvà thành thị nên tỷ lệ dân số cũng như lực lượng lao động so với cả nước ngàycàng giảm. Mặc dù vậy, quy mô dân số và nguồn lao động ở nông thôn đếnnăm 2015 vẫn tiếp tục gia tăng.- Chất lượng nguồn lao động nông thôn thấpChất lượng của người lao động được đánh giá qua trình độ học vấn,chuyên môn kỹ thuật và sức khoẻ.Trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật: nguồn lao động của nước tađông về số lượng nhưng sự phát triển của nguồn nhân lực nước ta còn nhiềuhạn chế, nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe trong bối cảnh đấtnước đang hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt chúng ta đang chuẩn bị gia nhậptổ chức WTO trong thời gian tới trong đó nông nghiệp được xem là một trongnhững thế mạnh. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2012, tỷlệ biết chữ của người từ 15 tuổi trở lên đạt 94%, những người có trình độ họcvấn từ trung học phổ thông trở lên ở khu vực nông thôn đạt 15,6%. Trongtoàn bộ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có 75% lao động không có trìnhđộ chuyên môn kĩ thuật, 7% lao động công nhân kỹ thuật không có bằng. Tỷlệ lao động đã qua đào tạo chiếm khoảng 18% lực lượng lao động.Riêng lao động nông thôn chiếm gần 3/4 lao động của cả nước. Tuyvậy nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn chưa phát huy hết tiềm năng dotrình độ chuyên môn của lao động thấp, kỹ thuật lạc hậu. Do đó, để có mộtnguồn lao động với trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thì nhà nước cần phảicó chính sách đào tạo bồi dưỡng để có nguồn nhân lực đủ trình độ để pháttriển đất nước.19 - Sức khỏe của người lao động nông thôn cần được cải thiệnSức khoẻ của người lao động liên quan đến lượng calo tối thiểu cungcấp cho cơ thể mỗi ngày, môi trường sống, môi trường làm việc. Nhìn chunglao động nước ta do thu nhập thấp nên dẫn đến các nhu cầu thiết yếu hàngngày chưa đáp ứng được một cách đầy đủ. Vì vậy, sức khỏe của nguồn laođộng cả nước nói chung và của nông thôn nói riêng là chưa tốt.1.3.2. Những yêu cầu hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệnnay- Sự cân đối về cung – cầu lao độngCùng với sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ kỹ thuật,việc áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất đòi hỏi yêu cầu về người laođộng thay đổi. Từ lao động chân tay sang lao động trí óc, từ lao động giảnđơn sang lao động phức tạp. Sự thay đổi về nhu cầu lao động kéo theo thịtrường lao động thay đổi. Để đáp ứng được nhu cầu lao động thì đào tạo nghềphải đáp ứng được yêu cầu của thị trường.Đào tạo phải phục vụ cho sự phát triển của địa phương, thúc đẩy sựchuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động.Đào tạo phải đảm bảo tính hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế của địa phương.- Chương trình, học liệu dạy nghềDạy nghề cho LĐNT mang tính thực tiễn, ứng dụng cao nên việc thiếtkế, xây dựng các chương trình đào tạo đòi hỏi phải rất mềm dẻo, linh hoạt.Đối với các nghề trồng trọt, chăn nuôi, chương trình đào tạo được xây dựngphải phù hợp với quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi.Việc giảng dạy lý thuyết phải gắn chặt với thực hành, người học sau khi họclý thuyết được thực hành ngay trên sản phẩm thực tế, trên đồng ruộng hoặcchuồng trại chăn nuôi. Đối với các nghề phi nông nghiệp, chương trình phảiphù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp, thị trường, chương trình có thể làcả một công đoạn sản xuất hoặc chỉ là một thao tác trong quá trình sản xuất.20 Trong quá trình xây dựng chương trình, học liệu dạy nghề, rất cần thiếtphải huy động các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tham giabiên soạn để phù hợp với từng ngành nghề, từng đối tượng học và theo đặcđiểm từng vùng miền.Thiết bị, học liệu dạy nghề cho LĐNT cũng phải được tính toán, thiếtkế một cách trực quan, khoa học nhất để phù hợp với đặc điểm của từng nghề,từng đối tượng người học, lớp học.Thời gian học nghềĐối với người LĐNT, thời gian học nghề rất quan trọng. Do đặc điểmcủa người nông dân là lao động mùa vụ, thời vụ. Họ không thể bỏ ra cả ngày,cả tháng để học tập trung, do vậy thời gian học nghề đối với LĐNT cũng phảilinh hoạt, thay đổi tùy theo điều kiện của vùng, miền và điều kiện của từnglàng, xã.1.3.3. Nội dung hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thônĐể triển khai được hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điềukiện thực tế của từng địa phương, đồng thời đáp ứng được nhu cầu học nghềcủa của LĐNT và yêu cầu của thị trường lao động, hoạt động đào tạo nghềcho LĐNT được tóm lại thành 4 nội dung chính, đó là:- Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề- Công tác lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạo nghề- Công tác đào tạo nghề- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo nghề1.3.3.1. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghềTuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với LĐNT nhằm nângcao nhận thức của các cấp, ngành, xã hội và đặc biệt là nhận thức của LĐNT.Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị phổ biến các chính sách, chủtrương của Đảng, Nhà nước và các văn bản của địa phương tới cán bộ làmcông tác dạy nghề, quản lý dạy nghề cho LĐNT.21 Các báo, đài mở các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủtrương của Đảng, nhà nước về đào tạo nghề, vai trò, vị trí của của đào tạonghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập đểLĐNT biết và tích cực tham gia học nghề, phổ biến các mô hình dạy nghề cóhiệu quả, cách làm hay về dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân.1.3.3.2. Công tác lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạoXây dựng phương án điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề choLĐNT trên địa bàn.Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và tình hình, định hướng phát triểnkinh tế xã hội của địa phương, dự báo nhu cầu dạy nghề cho LĐNT.Dựa vào nhu cầu học nghề và yêu cầu của doanh nghiệp, mục đích đàotạo mà CSDN chỉnh sửa hoặc biên soạn chương trình phù hợp.1.3.3.3. Công tác đào tạoTổ chức hoạt động đào tạo gắn với giải quyết việc làm trên cơ sở xácđịnh danh mục nghề đào tạo phù hợp với điệu kiện thực tế của từng địaphương theo hướng linh hoạt về địa điểm, đa dạng về phương thức tổ chức vàthuận lợi về quy trình thủ tục để LĐNT tham gia học nghề phù hợp với trìnhđộ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của người dân.1.3.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạoKiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đánh giá kết quả đào tạo củangười học để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng,từng điều kiện cụ thể.1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nôngthôn1.3.4.1. Yếu tố chung- Môi trường kinh tế - chính trị - xã hộiMột đất nước có nền chính trị- xã hội ổn định sẽ làm cho nền kinh tếphát triển không ngừng. Thể hiện qua sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, tăng tỷlệ các ngành công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ lệ ngành nông nghiệp, hình thành22 các nhà máy, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Sự thay đổi về cơ cấungành kéo theo sự thay đổi về lao động, chuyển từ lao động chân tay sang laođộng trí óc, có trình độ chuyên môn và tay nghề phù hợp. Nhu cầu về laođộng đã qua đào tạo trên thị trường tăng cao. Từ đó đòi hỏi sự phát triển củacác hệ thống cơ sở dạy nghề, nhu cầu học nghề tăng đặc biệt là số lao động từnông thôn.- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nướcTrong giai đoạn hiện nay đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề choLĐNT nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996) đã khẳng định: thờikỳ mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở nước ta là thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cũng tại đại hội này Đảng ta đã chỉrõ: để đưa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến thắng lợi, cần phảiphát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực và với tư cách là yếutố cơ bản, là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển nhanh và bền vững. “ Nângcao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Namlà nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.Tiếp đến là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của ban chấphành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn thểhiện rõ quan điểm và định hướng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đốivới nông thôn Việt Nam trong chiến lược tổng thể phát triển đất nước, trongđó nêu rõ: “giải quyết việc làm cho người nông dân là nhiệm vụ xuyên suốttrong mọi chương trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước; bảo đảm hài hòagiữa các vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa nông thônvà thành thị”.Thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X,ngày 28/10/2008, Chính phủ ra Nghị quyết số 24/2008/NĐ-CP ban hànhchương trình hành động của Chính phủ. Một trong những nhiệm vụ chính củaNghị quyết là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nguồn23 nhân lực nông thôn, với mục tiêu “tập trung đào tạo nguồn nhân lực nôngthôn, chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ,giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng lên 2,5 lầnso với hiện nay”.Để cụ thể hóa chương trình hành động, ngày 27/11/2009, Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạonghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956). Đề ánnêu rõ quan điểm:+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhànước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao độngnông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nôngthôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cho lao độngnông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội họcnghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điềukiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn;+ Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạoviệc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống;+ Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theonăng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của laođộng nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề vớichiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từngvùng, từng ngành, từng địa phương;+ Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theohướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để laođộng nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiệnkinh tế và nhu cầu học nghề của mình;Mục tiêu tổng quát của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề chokhoảng 1 triệu lao động nông thôn. Có thể nói đây là đề án lớn nhất trong lĩnh vựcđào tạo nghề từ trước đến nay cả về nội dung, quy mô và kinh phí để thực hiện.24 Đồng thời với Đề án 1956 thì ngày 27/11/2009, Chính phủ ban hànhQuyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”. Đây là chương trình tổngthể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở nông thôn.Để đạt tiêu chí về nông thôn mới, một xã phải đạt được 19 tiêu chí, trong đócó nội dung đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanhcơ cấu LĐNT. Đó là những chính sách, giải pháp đồng bộ để phát triển nôngnghiệp, nông thôn nước ta.1.3.4.2. Yếu tố thuộc về địa phương- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hộiĐịa phương có nền kinh tế phát triển, nền chính trị ổn định, có điềukiện tự nhiên thuận lợi sẽ thu hút được nhiều các chủ nhà máy, doanh nghiệpđầu tư xây dựng các khu công nghiệp, các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinhdoanh. Khi có sự xuất hiện của các nhà máy, các khu công nghiệp sẽ làm chodiện tích của sản xuất nông nghiệp giảm đi, tăng dần các diện tích về côngnghiệp – dịch vụ. Dẫn đến sự chuyển dịch lao động từ ngành nông nghiệpsang các ngành công nghiệp – dịch vụ. Nhu cầu về lao động trên thị trường cósự thay đổi, từ nhu cầu về lao động chưa qua đào tạo, sang lao động đã đượcđào tạo, có kỹ năng tay nghề. Từ đó làm cho nhu cầu về học nghề của laođộng đặc biệt là lao động nông thôn tăng cao.- Quy hoạch của địa phươngCác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nguồnnhân lực, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất... của địa phươngđều ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề phảigắn với các quy hoạch của địa phương, phù hợp đặc điểm điều kiện tự nhiênvà tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.- Tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấuĐào tạo nghề nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu công nhân kĩ thuật phục vụphát triển kinh tế xã hội. Trong những năm 80 của thế kỉ XX, khi nền kinh tế của25 nước ta đang trong thời kì khủng hoảng, nhu cầu về công nhân kĩ thuật cũnggiảm theo. Điều này tác động làm cho hệ thống các trường dạy nghề cũng suygiảm. Đến năm 1996, khi nền kinh tế nước ta thoát khỏi giai đoạn khủng hoảngvà có mức tăng trưởng khá thì nhu cầu về công nhân kĩ thuật tăng cả về số lượngvà chất lượng, đòi hỏi công tác dạy nghề cũng phát triển theo.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch về cơ cấu laođộng. Sự chuyển dịch này đòi hỏi phải đào tạo nghề cho người lao động đanghoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chuyển sang hoạt động ở lĩnhvực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.- Hệ thống quản lý công tác đào tạo nghềMột tổ chức muốn ngày một vững mạnh và phát triển bền vững cần cóngười đứng đầu lãnh đạo, chỉ huy. Một bộ máy muốn hoạt động được cần cóngười điều khiển nó. Công tác đào tạo nghề cũng vậy, cần có một hệ thốngquản lý để hướng dẫn, chỉ đạo công tác từ trung ương đến địa phương nhằmmang lại hiệu quả và tính thực tiễn cao.- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghềĐây là nhân tố quan trọng không thể thiếu được trong công tác đào tạonghề. Ở các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở vật chất bao gồm phòng học lý thuyết,phòng thực hành, thư viện, nhà ở cho học sinh, khu làm việc cho cán bộ, giáoviên dạy nghề, với các lớp đào tạo nghề tại địa phương, cơ sở vật chất baogồm phòng học cho các học viên, chỗ ăn, ở phục vụ giáo viên… Cơ sở vậtchất đạt chuẩn quy định tạo điều kiện làm việc và học tập thuận lợi, góp phầnquan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.Trong quá trình đào tạo, thiết bị và phương tiện dạy và học có tính chấtquyết định đến kỹ năng, tay nghề của học sinh. Trong chương trình dạy nghề,thời gian thực hành, thực tập chiếm 60% - 70% thời gian đào tạo toàn khóa.Vì vậy, việc đáp ứng đủ thiết bị và phương tiện dạy nghề là rất cần thiết.- Giáo viên, người dạy nghề26 Giáo viên, người dạy nghề là những người trực tiếp hướng dẫn, giảngdạy lý thuyết và thực hành cho người học. Chất lượng giáo viên đòi hỏi phảiđạt chuẩn theo quy định của pháp luật. Đội ngũ giáo viên chính là nhân tốquyết định đến chất lượng đào tạo nghề. Việc thực hiện tiêu chuẩn hóa độingũ giáo viên kết hợp với nâng cao trình độ giáo viên cả về chuyên môn,ngoại ngữ để những kiến thức chuyên môn của thầy truyền tải cho người họcphù hợp với nhu cầu thực tế, học sinh ra trường có thể thực hiện ngay đượccông việc theo ngành nghề đào tạo.- Chương trình giáo trình đào tạo nghềCần phải xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho từng nghề, từngđối tượng học. Nếu chương trình đào tạo đạt chuẩn sẽ giúp cho giáo viên dễtruyền đạt kiến thức cho người học, người học dễ dàng tiếp thu kiến thức,điều này tác động không nhỏ đến hiệu quả đào tạo nghề. Ngược lại, nếuchương trình đào tạo không chuẩn, sẽ gây khó khăn cho giáo viên cũng nhưtiếp thu kiến thức của người học.- Nhận thức của người lao động nông thôn về đào tạo nghềViệc tổ chức đào tạo nghề đã khó nhưng để người lao động tham giahọc nghề hiểu được vai trò và ý nghĩa to lớn của việc tham gia học nghề lạicàng khó hơn. Nếu không có nhận thức đúng đắn, đi học theo phong trào, đihọc chỉ để lấy chứng chỉ sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chứcđào tạo nghề cũng như hiệu quả sau đào tạo nghề. Thực tế hiện nay, quanđiểm của lao động nông thôn và mọi người trong xã hội nói chung, vẫn chưacó cái nhìn đúng đắn về công tác đào tạo nghề. Họ tìm mọi cách cho bằngđược con em mình đi học đại học, nếu không còn con đường nào khác mới đihọc nghề.27 1.4. Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn1.4.1. Quản lý công tác tuyên truyền, tư vấn học nghềChủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “…Tuyên truyền là đem một việc gìnói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đíchđó thì tuyên truyền thất bại…”.Trong công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải nắmđược phương pháp tuyên truyền mới đạt được kết quả tốt, “Muốn thành côngphải biết cách tuyên truyền” [HCM: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia,2002, tr 162].Việc tuyên truyền, tư vấn học nghề giúp cho lao động nông thôn nắmbắt được các chính sách của Nhà nước về dạy nghề, các cơ sở dạy nghề đủđiều kiện tham gia dạy nghề, các ngành nghề phù hợp với sự phát triển kinh tếcủa địa phương, hướng việc làm cho người lao động sau khi được học nghề.Từ đó, giúp cho lao động nông thôn lựa chọn được chính xác nghề mà mìnhmuốn học và định hướng công việc trong tương lai của họ như thế nào.Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc vàquan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với nông nghiệp - nôngthôn và nông dân. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đào tạo nghề cholao động nông thôn, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội, cơhội học nghề đối với mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạođiều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.Để hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt chất lượng vàhiệu quả, công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng có vị trí quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn xãhội về vai trò của đào tạo nghề, với việc làm tăng thu nhập và nâng cao nguồnnhân lực khu vực nông thôn. Hiện tại ở Việt Nam có 67 đài phát thanh, đàitruyền hình, đài phát thanh và truyền hình, trong đó có 2 đài Trung ương làĐài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền Hình KỹThuật số VTC trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, 64 đài phát thanh và28 truyền hình tỉnh thành phố, trên 700 tờ báo, tạp chí in, 38 báo điện tử, hàngngàn trang tin điện tử đã được cấp phép, 650 đài truyền thanh – truyền hìnhcấp huyện, gần 1.000 đài truyền thanh xã có vai trò hết sức quan trọng, tácđộng nhanh, sâu sắc đến mọi tầng lớp nhân dân,“Tuyên truyền” theo nghĩa rộng là truyền bá những kiến thức, nhữnggiá trị tinh thần đến đối tượng, nhằm biến những kiến thức, giá trị tinh thầnthành nhận thức, niềm tin, tình cảm của đối tượng, thôi thúc đối tượng hànhđộng theo những định hướng nhất định, theo những mục tiêu đề ra.“Tư vấn” là một hình thức hỗ trợ của người tư vấn với người được tưvấn thông qua quá trình giao tiếp, đồng cảm giữa người tư vấn và người đượctư vấn nhằm cung cấp thông tin, giúp người được tư vấn giải đáp băn khoăn,thắc mắc hoặc tìm được hướng giải quyết vấn đề.Từ khái niệm trên cho chúng ta thấy việc tuyên truyền, tư vấn học nghềđã giúp cho người muốn tham gia học nghề nắm bắt được các chính sách củaNhà nước về dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn, giúp lao độngnông thôn có được thông tin cơ bản về các chính sách cho người học nghề; tưvấn, định hướng, hỗ trợ lao động nông thôn trong việc chọn nghề, học nghề,tạo việc làm, chuyển đổi nghề một cách tự tin nhằm tăng thu nhập, nâng caochất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình, góp phần vào sự phát triển xãhội của địa phương. Đồng thời, công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và tạoviệc làm cho lao động nông thôn đã đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quanchức năng, của cả hệ thống chính trị các cấp ngày một chặt chẽ hơn, trong đónâng cao nhận thức của các ngành, xã hội, của cán bộ, công chức xã và ngườilao động nông thôn về vai trò của đào tạo nghề đối với việc làm.1.4.2. Quản lý công tác lập kế hoạch và thiết kế đào tạo1.4.2.1. Quản lý công tác lập kế hoạch- Điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghềXác định nhu cầu đào tạo là bước rất quan trọng trong hoạt động đàotạo. Bởi vì, đào tạo là hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí tài chính29 lớn. Nếu đào tạo tốt có thể thu hồi lại các chi phí đó, mang lại lợi ích cho cánhân và xã hội, ngược lại sẽ làm tăng chi phí. Khi đánh giá nhu cầu đào tạocần xem xét đến nhu cầu của xã hội, các chương trình phát triển kinh tế nôngthôn có tính đến các đặc thù của từng vùng; yêu cầu về ngành nghề và trìnhđộ; hiện trạng chất lượng nhân lực. Việc xác định nhu cầu đào tạo của mộtngành, lĩnh vực rất có ý nghĩa cho các cơ sở đào tạo chuẩn bị về nguồn lựcđào tạo. Thực hiện điều tra khảo sát giúp cho người tổ chức dạy nghề nắm bắtđược nhu cầu học nghề của người lao động như thế nào, từ đó xây dựng kếhoạch mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.Muốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành công, học nghề xongứng dụng hiệu quả, trước hết phải quan tâm, chú trọng đến công tác khảo sátvà dự báo nhu cầu của lao động. Nắm được nhu cầu, đáp ứng nhu cầu sẽ làcon đường ngắn nhất để triển khai có chất lượng việc đào tạo nghề cho laođộng nông thôn.Vì vậy công tác điều tra, khảo sát cần xác định nhu cầu học nghề củaLĐNT theo từng nghề, cấp trình độ; đặc biệt là nhu cầu học nghề của các đốitượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công vớicách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộnghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; Dựbáo nhu cầu sử dụng LĐNT qua đào tạo nghề (số lượng, chất lượng, cơ cấu)của các Công ty, Doanh nghiệp, các Cơ sở sản xuất, các ngành kinh tế và thịtrường lao động…từ đó các địa phương, đơn vị tổ chức dạy nghề nắm bắtđược nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo nghề cho laođộng nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đồngthời phải xác định được năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề cho lao độngnông thôn gồm: mạng lưới, nghề đào tạo, chương trình, học liệu, giáo viên vàcán bộ quản lý dạy nghề, cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề.- Lựa chọn cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề30 Căn cứ vào năng lực đào tạo của mỗi cơ sở dạy nghề để lựa chọn cơ sởdạy nghề phù hợp cho từng địa phương và từng nghề dự kiến tổ chức đào tạo.Để đảm bảo cho lao động nông thôn sau khi tham gia học nghề nắmvững kiến thức và thuần thục các kỹ năng về nghề nông nghiệp hay phi nôngnghiệp thì việc lựa chọn cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cũng là vấn đề rấtcần thiết.Vì dạy nghề cho lao động nông thôn còn phụ thuộc vào thời gian, đặcthù của ngành nghề và nhóm đối tượng tại mỗi địa phương nên việc lựa chọncơ sở đủ điều kiện sẽ giúp cho người học nghề được đáp ứng đủ các điều kiệnvề môi trường học tập, được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị học tập đốivới các yêu cầu đặt ra.Bên cạnh đó các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần rà soát, bổsung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, trong đó chú trọng pháttriển các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn (cơ sở dạy nghề công lập, tưthục, cơ sở dạy nghề tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông lâmtrường, vùng chuyên canh, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ sởdạy nghề tiểu thủ công mỹ nghệ…) theo nghề và cấp trình độ đào tạo hàngnăm, cả giai đoạn.- Lựa chọn giáo viên, người dạy nghềCần phải lựa chọn giáo viên, người dạy nghề thích hợp tham gia dạynghề cho lao động nông thôn. Thông thường, các lớp dạy nghề cho lao độngđược tổ chức ngay tại xã (lớp học lưu động), gần nơi người lao động sinhsống để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia học nghề.Công việc này đòi hỏi giáo viên, người dạy nghề tham gia dạy nghề không chỉcó chuyên môn giảng dạy mà còn cần phải có sức khỏe, khả năng thích ứngvới môi trường và văn hóa đặc thù của mỗi địa phương.Trong công tác đào tạo nghề, quan trọng nhất là yếu tố dạy và học bởicó dạy tốt và học tốt thì đến khi kết thúc khóa học, học viên mới sản xuấtđược những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng được tay nghề mới đảm bảo31 được việc làm, mang lại thu nhập cho bản thân. Giáo viên đóng vai trò quyếtđịnh trong quá trình dạy học, do đó việc lựa chọn giáo viên với phương phápdạy học phù hợp với đối tượng học là vấn đề cực kỳ quan trọng trong việcnâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề. Tùy theo loại hình đào tạo, lựclượng giáo viên phải được lựa chọn xây dựng tương ứng, có phương pháp dạyhọc khoa học, cụ thể; phải là những người có trình độ, tay nghề kỹ thuật, tâmhuyết với nghề và chịu trách nhiệm về nội dung cũng như kết quả đạt đượccủa học viên sau khi kết thúc khóa học.Bên cạnh đó cần phải huy động được các nhà khoa học, nghệ nhân, cánbộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơsở sản xuất kinh doanh, các trung tâm khuyến nông – lâm – ngư, nông dânsản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầugiảng dạy ở các trình độ khác nhau, đội ngũ giáo viên dạy nghề, người dạynghề cần được phát triển tương ứng về số lượng, đảm bảo chất lượng.Không chỉ việc lựa chọn giáo viên, người dạy nghề, thành phố cần bồidưỡng giáo viên dạy nghề trong các trường nghề, bao gồm: các trường sưphạm kỹ thuật, Học viện dạy nghề, các khoa sư phạm dạy nghề tại một sốtrường Cao đẳng nghề. Trong đó các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngoàiviệc đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề còn làm nhiệm vụ đào tạo giáoviên hạt nhân cho các khoa sư phạm dạy nghề thuộc trường CĐN; đào tạotrình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho giáo viên dạy nghề, trước hết là giáo viên dạytrình độ CĐN, tham gia biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡnggiáo viên dạy nghề; nghiên cứu và ứng dụng khoa học sư phạm dạy nghề;Học viện dạy nghề thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cánbộ quản lý dạy nghề, nghiên cứu khoa học dạy nghề; các Khoa sư phạm dạynghề ở một số trường cao đẳng nghề thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụsư phạm dạy nghề và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, công nghệ mới chogiáo viên dạy nghề. Cùng với việc nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo, bồidưỡng giáo viên dạy nghề, cần xây dựng các trung tâm đánh giá để đánh giá,32 cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề và cho người lao độngkhác nói chung.1.4.2.2. Quản lý việc thiết kế chương trình đào tạo- Biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trìnhNắm bắt được các nhu cầu các nghề muốn học của người lao động, cơsở dạy nghề sẽ tiến hành biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề trongtrường hợp nghề đó chưa được xây dựng hoặc chỉnh sửa nếu chương trình,giáo trình đó đã được biên soạn để đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợpvới đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương.Để tổ chức các lớp học nói chung và lớp học nghề nông nghiệp hay phinông nghiệp cho lao động nông thôn nói riêng đòi hỏi người dạy phải cóchương trình, giáo trình để giảng dạy. Việc biên soạn, chỉnh sửa chương trình,giáo trình phải luôn được đổi mới theo yêu cầu của thị trường lao động vàthường xuyên được cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu củangười tham gia học nghề, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, sự pháttriển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.Vì vậy việc biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình cần phải huyđộng được các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người laođộng có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, cáctrung tâm khuyến nông – lâm – ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia góp ýxây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động nông thônđể đáp ứng được điều kiện đặc thù của mỗi địa phương.Như vậy việc biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình sẽ giúp chongười giảng dạy đưa ra được mục tiêu bài học, nội dung bài học, câu hỏi vàbài tập thực hành, ghi nhớ phù hợp với từng ngành nghề đào tạo từ đó có kếtcấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹnăng cần thiết dành cho người học và giúp người học nghề dễ hiểu, nắm vữnglý thuyết và thuần thục các kỹ năng trong thực hành.- Phương pháp dạy nghề33 Trong quá trình dạy nghề, phương pháp dạy nghề là một yếu tố cơ bảnquan trọng. Cùng với nội dung mà người học có thể chiếm lĩnh tri thức, kỹnăng theo những phương pháp khác nhau và kết quả đạt được cũng khônggiống nhau.Căn cứ vào mục tiêu dạy nghề, nội dung dạy học, đối tượng giảng dạyđể lựa chọn phương pháp dạy cho phù hợp.1.4.3. Quản lý việc triển khai hoạt động đào tạoSau khi chuẩn bị xong các nguồn lực về con người (người học nghề,giáo viên giảng dạy), về chương trình tài liệu, thiết bị dạy nghề, nơi dạy nghề,cơ sở dạy nghề sẽ tiến hành tổ chức dạy nghề.Đối với trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề thực hiện phương thức dạynghề chính quy tập trung tại các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề.Đối với trình độ Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng chủ yếu dạy nghềtheo phương thức “lưu động” tại các thôn/tổ, ấp/bản hay tại các Doanh nghiệp,Cơ sở sản xuất... Dạy nghề tập trung tại các cơ sở đào tạo chỉ áp dụng đối vớicác nghề yêu cầu sử dụng nhiều thiết bị, thiết bị nặng, khó lắp ráp, vận chuyển.Việc tổ chức dạy nghề phải được tổ chức thực hiện theo kế hoạch dạynghề hằng năm của UBND thành phố nhằm phù hợp yêu cầu phát triển kinhtế - xã hội của địa phương. Tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn có nhu cầu ởđịa phương; Liên kết với các cơ sở dạy nghề, các cơ sở sản xuất để tổ chứcđào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu học nghề và giải quyết việc làmtại địa phương; Cần tư vấn và mở rộng việc tổ chức dạy nghề đến đối tượng làhọc sinh phổ thông ở địa phương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghề tập huấnkỹ thuật mới để nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần nâng caochất lượng và hiệu quả sản xuất. Tổ chức sản xuất, dịch vụ kết hợp với đàotạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy lý thuyết gắn với rènluyện kỹ năng thực hành cho người học nghề và tạo thêm nguồn thu nhập chongười học nghề cũng như đơn vị đào tạo.34 1.4.4. Quản lý việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động đào tạonghề cho lao động nông thônViệc kiểm tra giám sát nhằm đánh giá người học có tham gia học đầyđủ không, giáo viên có đến lớp đúng giờ không, quá trình dạy và học cóvướng mắc gì không. Qua đó, đánh giá kết quả đào tạo và điều chỉnh phù hợpcho các lớp đào tạo tiếp theo.Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghềnhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyểndịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thịtrường lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn gắn với tiêu chí xây dựngnông thôn mới thì công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả đào tạo nghềcho lao động nông thôn nhằm các mục đích sau:+ Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp của hệ thống chínhtrị các cấp trong việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nôngthôn hàng năm và của giai đoạn.+ Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động dạy nghề cho lao độngnông thôn theo chức năng của các ngành, cơ quan chuyên môn các cấp như:Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; Hoạt động điều tra,khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề; Hoạt động tăng cường cơ sở vật chất,trang thiết bị dạy nghề; Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệudạy nghề; Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộquản lý dạy nghề và Hoạt động hỗ trợ nông thôn học nghề.Từ công tác nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về dạynghề, giải quyết việc làm đến công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp cho các cơquan quản lý Nhà nước như hệ thống chính trị, các ngành, cơ quan chuyênmôn các cấp về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đánh giá được những“mặt được, chưa được và nguyên nhân” để từ đó đưa ra các giải pháp thực35 hiện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều tự nhiện theovùng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.1.5. Kinh nghiệm một số mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn1.5.1. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã HoàiThượng – Thuận Thành – Bắc NinhHoài Thượng là một xã nằm ven sông Đuống với tổng diện tích 552,12ha trong đó đất nông nghiệp là 315 ha chiếm tỷ lệ 57,05%, xã có 9.310 nhânkhẩu, số nhân khẩu trong độ tuổi lao động là 4.611 nhân khẩu chiếm tỷ lệ49,5%. Người dân trong xã chủ yếu là làm nông nghiệp và phát triển ngànhnghề, thương mại dịch vụ.Trên địa bàn của xã hiện có 8 công ty trách nhiệm hữu hạn đang hoạtđộng, trong đó có 04 công ty chuyên may gia công màn tuyn xuất khẩu, 02công ty chuyên sản xuất đồ gỗ dân dụng, 01 công ty chuyên may quần áo xuấtkhẩu, 01 công ty đá xẻ và 01 hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp, ngoài racòn có 934 hộ gia đình chuyên sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 339 hộ gia đìnhkinh doanh thương mại dịch vụ, từ đó đã góp phần thúc đẩy cho sự phát triểnngành nghề, làng nghề của xã trong những năm qua.Quá trình phát triển ngành nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn xãdẫn đến diện tích và qui mô sản xuất nông nghiệp dần bị thu hẹp, nhường chỗcho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, làm mộc, xây dựngvà một số nghề nhỏ lẻ khác; số lượng người dân trong độ tuổi lao động ngàycàng tăng, quy mô sản xuất các ngành nghề còn nhỏ bé, manh mún, nhất làcác làng có nghề truyền thống như điêu khắc gỗ, sơn mài, đội ngũ các bậc thợlành nghề dần bị mai một, hành nghề theo lối cũ, kinh nghiệm là chính, ápdụng khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, lượng nguồn lao động chưathực sự được quan tâm đúng mức và phù hợp với các ngành nghề sẵn có. Đặcbiệt quy hoạch và định hướng sự phát triển bền vững cho làng nghề, các cơ sởsản xuất còn nhiều hạn chế.36 Từ thực trạng trên, ý thức được tầm quan trọng về công tác đào tạonghề và giải quyết việc làm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND xãphối hợp với cơ sở dạy nghề tìm kiếm ngành nghề phù hợp với đặc thù địaphương, đã từng bước đưa công tác nhân cấy nghề mới, khôi phục và pháttriển các làng nghề truyền thống hiện tại, đào tạo nghề tới từng người laođộng ở thôn xóm nơi có nghề truyền thống. Đồng thời cấp Ủy từ xã đến thônra Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề giai đoạn 2010-2015làm cơ sở cho cả hệ thống chính trị vào cuộc.Năm 2010-2012, UBND xã phối hợp cùng nhà trường đào tạo được 10lớp với 360 lao động trong đó lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,3%; lĩnh vựccông nghiệp chiếm 46,6%; lĩnh vực nghề truyền thống chiếm 31,1%. Trongquá trình đào tạo, Ban chỉ đạo xã đã phối hợp các thợ giỏi tại cơ sở làng cónghề truyền thống, đề xuất cơ sở đào tạo xây dựng nội dung chương trình đàotạo, áp dụng kiến thức và công nghệ trong quá trình học và thực hành tại cácxưởng sản xuất, tại lớp học, giúp cho lao động sau khóa đào tạo ngoài tiếp thukiến thức bảo đảm có kỹ năng nghề được thành thạo và hành nghề tốt hơn.Đặc biệt sau mỗi khóa học nghề Ban chỉ đạo xã đã phối hợp với TrườngTrung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống ThuậnThành tổ chức tập huấn nâng cao cho học viên về kiến thức tổ chức sản xuất,kỹ năng bán hàng, quản trị doanh nghiệp…Đồng thời tổ chức hội nghị camkết giữa làng nghề với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cùng các tổ chức tíndụng hỗ trợ vay vốn sản xuất như Ngân hàng Chính sách, Vietcombank.Từ những việc làm nêu trên sau mỗi khóa học đã đào tạo số lao động cóviệc làm đạt 80-85%. Trong đó số lao động tự đầu tư mở rộng qui mô sảnxuất tại các làng nghề với 28 tổ hợp tác mộc mỹ nghệ (thôn Bình Cầu trạmđiêu khắc gỗ), Các nghề kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi thú y, nghề maymặc có việc làm 100% đáp ứng kịp thời các doanh nghiệp may mặc tại địaphương. Qua khảo sát kết quả sau đào tạo nghề đối với các loại hình kỹ thuậtnông nghiệp thu nhập bình quân: 3 - 4 triệu/tháng/lao động, chăn nuôi thú y37 thu nhập 4 - 4,5 triệu/tháng/lao động. Đặc biệt nghề mộc mỹ nghệ 7-8triệu/tháng/lao động.1.5.2. Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànhuyện Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênHuyện Phổ Yên là huyện phía Nam của tỉnh Thái Nguyên có diện tích tựnhiên là 258,87 km2, dân số trung bình là 140.492 người, trong đó có 86.500người trong độ tuổi lao động. Trong những năm gần đây, phát huy được lợi thếcủa địa phương, kinh tế của huyện đã có sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng bìnhquân giai đoạn 2006 - 2010 là 20,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướngcông nghiệp, dịch vụ. Đến hết năm 2012, cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụchiếm 86,4%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 13,6 %. Thu nhập bình quânđầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến năm 2015 trở thành thị xãcông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Đạt được những thành tựu như trên, trướchết huyện Phổ Yên đã tích cực trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thuhút đầu tư, đến nay, huyện đã quy hoạch và xây dựng được 2 khu công nghiệptập trung, 6 cụm công nghiệp, 2 điểm công nghiệp và Tổ hợp khu công nghiệpdịch vụ Yên Bình với tổng diện tích trên 4.000 ha, tổng vốn đăng ký là trên63.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu năm 2013, Công ty điện tử Samsung Electronic đãkhởi công xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Yên Bình trên địa bàn huyệnvới số vốn đăng ký đầu tư là 2 tỷ USD, nhu cầu tuyển dụng lao động khoảng30.000 lao động. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi cho quá trình pháttriển kinh tế của huyện, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân.Từ những đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội cho thấy, côngtác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu lao độngtừ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệpvà việc làm của xã hội là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệtlà đối với một địa phương đang tích cực thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằngcho phát triển công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng đô thị phấn đấu trở thành thị xãcông nghiệp.38 Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện ủy Phổ Yên đã ban hành Nghịquyết chuyên đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôntrên địa bàn huyện. UBND huyện đã xây dựng Đề án "Đào tạo nghề và giảiquyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phổ Yên giai đoạn2011 - 2016" với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho 2.500 laođộng nông thôn.UBND huyện đã thành lập BCĐ cấp huyện và chỉ đạo tất cả các xã, thịtrấn thành lập BCĐ, phân công cụ thể các thành viên BCĐ phụ trách địaphương, lĩnh vực để từ đó tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề, xây dựng kếhoạch đào tạo hàng năm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Do đó đãhuy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác đào tạonghề. Phối hợp tốt với các cơ sở đào tạo nghề để xây dựng chương trình, kếhoạch đào tạo phù hợp với ngành, nghề mà người lao động đăng ký nhu cầuđào tạo, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bêncạnh đó, BCĐ huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề, tổ chức tốt công tác kiểm tra,giám sát, đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài phầnkinh phí hỗ trợ của Tổng cục Dạy nghề, của tỉnh, huyện Phổ Yên đã tríchngân sách địa phương trên 1,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác đào tạo nghềcho lao động nông thôn. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, giải quyếtkịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo thựchiện tốt nhất kế hoạch đã đề ra.Kết quả trong 3 năm qua, huyện Phổ Yên đã tổ chức dạy nghề cho4.905 lao động, bao gồm: Người hưởng chính sách ưu đãi người có công là158 người, người lao động thuộc hộ nghèo là 393 người; người thuộc hộ dântộc thiểu số là 251 người; người tàn tật là 6 người; người bị thu hồi đất canhtác là 864 người; người thuộc hộ cận nghèo là 416 người; lao động nông thônkhác là 2.814 người. Số nghề đã được đào tạo là 19 nghề, bao gồm: Nghề phinông nghiệp là 11 nghề; nghề nông nghiệp là 9 nghề. Kết quả giải quyết việc39 làm sau đào tạo đạt 91%, trong đó, nghề phi nông nghiệp chiếm 86%. Baogồm: Số người được doanh nghiệp tuyển dụng là 1.327 người; số người đượcdoanh nghiệp bao tiêu sản phẩm là 453 người; thành lập được 02 HTX saukhi học nghề; số người tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn là2.702 người. Số người thoát nghèo sau khi học nghề, có việc làm là 145người; số hộ trở thành hộ khá là 25 hộ.1.5.3. Tổ chức quản lý, huy động các nguồn lực, lồng ghép các chươngtrình dự án dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngSóc Trăng là tỉnh duyên hải của miền Tây Nam bộ, diện tích đất tự nhiên3.312 km2; dân số chung của tỉnh năm 2012 là 1,329 triệu người, lao độngtrong độ tuổi chiếm khoảng 60%; lao động khu vực thành thị chiếm 21,7% vàlao động khu vực nông thôn chiếm 78,29%. Phần lớn lao động làm việc tronglĩnh vực nông nghiệp (66,18%), lao động trong các ngành công nghiệp và dịchvụ tăng chậm.Thực hiện đề án Đào tạo nghề cho LĐNT, trước hết, Ban chỉ đạo mỗicấp phải xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm2020” của cấp mình, đồng thời cụ thể hóa thành Kế hoạch dạy nghề cho laođộng nông thôn theo từng năm, thông qua HĐND trước khi trình UBND cùngcấp phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn kinh phíTrung ương phân bổ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm vàDạy nghề, nguồn kinh phí ngân sách địa phương bố trí trực tiếp cho việc thựchiện Đề án, các địa phương trong tỉnh đã chủ động lồng ghép với nguồn kinhphí của các chương trình, dự án tài trợ có liên quan đến mục tiêu đào tạo,nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động như: nguồn kinh phí Dự ánđào tạo nghề theo nhu cầu giảm nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long(JFPR) do Quỹ giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ, nguồn kinh phíDự án quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển do Chính phủ Đức tàitrợ, nguồn kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ doChính phủ Canada tài trợ, dự án đào tạo nghề cho cán bộ y tế nhằm nâng cao40 năng lực cho cán bộ y tế cơ sở do Quỹ Toàn cầu tài trợ. Đặc biệt, tỉnh đã thựchiện rất tốt việc lồng ghép với nguồn kinh phí đào tạo nghề cho đồng bào dântộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTgngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định này đã đượcthay thế bởi Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và sẽ có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15/7/2013); dự án đầu tư phát triển các xã đặc biệt khókhăn vùng đồng bào dân tộc (Chương trình 135), Đề án Phát triển nghề côngtác xã hội theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủtướng Chính phủ.Với quy trình quản lý và lồng ghép các nguồn lực nêu trên. Qua 03 nămtriển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, tỉnh SócTrăng đã đạt một số kết quả chủ yếu sau:Tổng số lao động nông thôn được học nghề là 29.762 người, với tổngkinh phí thực hiện là 40,651 tỷ đồng (kinh phí Đề án là 20,871 tỷ đồng; kinhphí lồng ghép là 19,780 tỷ đồng). Trong đó lao động nông thôn thuộc diệnhưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là 433 người, hộnghèo là 6.407 người, người dân tộc thiểu số là 14.564 người, người tàn tật là38 người, người thuộc diện hộ cận nghèo là 502 người, thuộc các nhóm đốitượng còn lại là 7.818 người.Số lao động nông thôn tìm được việc làm sau khi học nghề là 22.462người (chiếm tỷ lệ 75,5%); trong đó số lao động được doanh nghiệp tuyểndụng là 3.821 người, số lao động làm ra sản phẩm được doanh nghiệp baotiêu là 3.167 người, số lao động tự tạo việc làm là 15.474 người.Số hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm và thoát nghèo là1.685 hộ; số hộ trở thành hộ khá là 2.311 hộ.1.5.4. Bài học rút ra trong công tác đào tạo nghềMột số bài học rút ra trong công tác đào tạo nghề cho LĐNT:41 - Tổ chức dạy nghề phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củatừng huyện, thành phố, của cả tỉnh; đặc điểm kinh tế xã hội của từng vùng; nhucầu học nghề, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn của người tham gia học nghề.- Phải huy động được sự tham gia, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp,các ngành và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, đặc biệt là sự tham gia của cácđoàn thể quần chúng trong xã như: Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụnữ, Hội cựu chiến binh.... Từ khâu tuyên truyền, vận động nông dân tham giahọc nghề, phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu laođộng. Huy động sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp có khảnăng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm cho người lao độngsau khi học nghề.- Phải huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp đặc biệt là cácdoanh nghiệp có khả năng thu hút lao động qua đào tạo nghề từ khâu xâydựng nội dung chương trình đào tạo đến quá trình tổ chức đào tạo và nhậnngười học nghề vào làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.- Lồng ghép các chương trình, dự án về đào tạo nghề cho lao độngnông thôn để mang lại hiệu quả cao.- Chương trình, giáo trình đào tạo phải phù hợp với điều kiện của từngđịa phương, từng nhu cầu học nghề, đảm bảo dễ áp dụng vào thực tiễn.- Thời gian học phải linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh trưởng, pháttriển của cây trồng, vật nuôi, và quy trình sản xuất.42 Tiểu kết chương 11. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hoạt động nhằm trang bị choLĐNT những kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho ngườiLĐNT để họ có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoànthành khóa học, cụ thể:- Đào tạo nghề mới để chuyển nghề vào làm tại các cơ sở công nghiệp,thủ công nghiệp, dịch vụ;- Đào tạo lại nghề để tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao độngtăng lên, tiết kiệm được chi phí sản xuất, hiệu quả thu nhập tăng.2. Nội dung hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn bao gồm:- Tuyên truyền, tư vấn học nghề;- Lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạo;- Hoạt động đào tạo;- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo;3. Một số bài học kinh nghiệm áp dụng cho Tp.Hà Nội trong công tácđào tạo nghề cho LĐNT:- Tổ chức dạy nghề phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củatừng huyện, thành phố, của cả tỉnh; đặc điểm kinh tế xã hội của từng vùng; nhucầu học nghề, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn của người tham gia học nghề.- Phải huy động được sự tham gia, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp,các ngành và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, đặc biệt là sự tham gia của cácđoàn thể quần chúng trong xã như: Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụnữ, Hội cựu chiến binh.43 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNGNÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIGIAI ĐOẠN TỪ 2010 - 20132.1. Tổng quan về Thành phố Hà NộiBảng 2.1. Thành phố Hà NộiThành phố Hà NộiDiện tích:3.344,7 km²Dân số:6.451.909 ngườiCác quận/huyện:Diện tích(km²)Dân số(Điều tra ngày1/4/2009)12 Quận:Hoàn Kiếm, Ba Ðình, ÐốngÐa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, ThanhXuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hoàng44233,552.414.721 Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc TừLiêm1 thị xã: Sơn Tây.113,47125.7492.997,683.911.43917 huyện: Ðông Anh, Sóc Sơn, ThanhTrì, Gia Lâm (Hà Nội cũ); Ba Vì,Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức,Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, QuốcOai, Thạch Thất, Thanh Oai, ThườngTín, Ứng Hòa (Hà Tây cũ) và Mê Linh(từ Vĩnh Phúc).Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Mường,Tày, Dao...Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Nguồn: website của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/)Hà Nội là thủ đô của Việt Nam từ năm 1946 đến hiện nay, là thành phốlớn nhất Việt Nam về diện tích với 3.344,7 km², đồng thời cũng là địa phươngđứng thứ nhì về dân số với 6.451.909 người (Điều tra dân số ngày 01/4/2009của Tổng cục Thống kê). Thủ đô Hà Nội là một trong hai đô thị loại đặc biệtcủa Việt Nam. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008,Hà Nội hiện nay gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện ngoại thành. Hà Nội làmột trong hai trung tâm kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam.Năm 2009, sau khi mở rộng, GDP của thành phố tăng khoảng 6,67%, tổng thungân sách khoảng 70.054 tỷ đồng. Hà Nội cũng là một trung tâm văn hóa,giáo dục với các nhà hát, bảo tàng, các làng nghề truyền thống, những cơquan truyền thông cấp quốc gia và các trường đại học lớn.2.1.1. Đặc điểm tự nhiênVị trí, địa hìnhNằm chếch về phía Tây Bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổsông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến45 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phíaBắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phíaĐông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây. Hà Nội cách thành phố cảng HảiPhòng 120 km. Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008,thành phố có diện tích 3.344,7 km², nằm ở cả hai bên bờ sông Hồng, nhưngtập trung chủ yếu bên hữu ngạn.Thủy vănSông Hồng là con sông chính của thành phố, bắt đầu chảy vào Hà Nội ởhuyện Ba Vì và ra khỏi thành phố ở khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp HưngYên. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng một phầnba chiều dài của con sông này trên đất Việt Nam. Hà Nội còn có Sông Đà làranh giới giữa Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sông Hồng ở phía Bắcthành phố tại huyện Ba Vì. Ngoài ra, trên địa phận Hà Nội còn nhiều sôngkhác như sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ,... Các sông nhỏ chảytrong khu vực nội thành như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu,... là những đườngtiêu thoát nước thải của Hà Nội.Hà Nội cũng là một thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, có thể kể đến làhồ Tây, hồ Gươm, Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ, Kim Liên, Liên Đàm,Ngải Sơn - Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn,...Khí hậuKhí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậucận nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa về đầumùa và có mưa phùn về nửa cuối mùa.Dân cưNguồn gốc dân cư sinh sốngCó thể nhận thấy một phần rất lớn trong số những cư dân đang sống ởHà Nội hiện nay không sinh ra tại thành phố này. Lịch sử của Hà Nội cũng đãghi nhận dân cư của thành phố có những thay đổi, xáo trộn liên tục qua thờigian. Ở những làng ngoại thành, ven đô cũ, nơi người dân sống chủ yếu nhờ46 nông nghiệp, thường không có sự thay đổi lớn. Nhiều gia đình nơi đây vẫn giữđược gia phả từ những thế kỷ 15, 16. Nhưng trong nội ô, khu vực của cácphường thương nghiệp và thủ công, dân cư xáo trộn rất nhiều. Do tính chấtcủa công việc, nhiều thương nhân và thợ thủ công ít khi trụ nhiều đời tại mộtđiểm. Gặp khó khăn trong kinh doanh, những thời điểm sa sút, họ tìm tới vùngđất khác. Cũng có những trường hợp, một gia đình có người đỗ đạt được bổnhiệm làm quan tỉnh khác và đem theo gia quyến, đôi khi cả họ hàng.Từ rất lâu, Thăng Long đã trở thành điểm đến của những người dân tứxứ. Vào thế kỷ 15, dân các trấn về Thăng Long quá đông khiến vua Lê ThánhTông có ý định buộc tất cả phải về nguyên quán. Nhưng khi nhận thấy họchính là lực lượng lao động và nguồn thuế quan trọng, triều đình đã cho phéphọ ở lại. Tìm đến kinh đô Thăng Long còn có cả những cư dân ngoại quốc,phần lớn là người Hoa. Trong hơn một ngàn năm Bắc thuộc, rất nhiều nhữngngười Hoa đã ở lại sinh sống thành phố này. Trải qua các triều đại Lý, Trần,Lê, vẫn có những người Hoa tới xin phép cư ngụ lại Thăng Long. Theo Dư địachí của Nguyễn Trãi, trong số 36 phường họp thành kinh đô Thăng Long cóhẳn một phường người Hoa, là phường Đường Nhân. Những thay đổi về dâncư vẫn diễn ra liên tục và kéo dài cho tới ngày nay.Dân sốMật độ dân số trung bình của Hà Nội là 1.979 người/km². Mật độ dân sốcao nhất là ở quận Đống Đa lên tới 35.341 người/km², trong khi đó, ở nhữnghuyện ngoại thành như Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, mật độ dưới 1.000người/km².Về cơ cấu dân số, theo số liệu 1 tháng 4 năm 1999, cư dân Hà Nội vàHà Tây chủ yếu là người Kinh, chiếm tỷ lệ 99,1%. Các dân tộc khác như Dao,Mường, Tày chiếm 0,9%. Năm 2009, người Kinh chiếm 98,73% dân số, ngườiMường 0,76% và người Tày chiếm 0,23 %.Năm 2009, dân số thành thị là 2.632.087 chiếm 41,1%, và 3.816.750 cưdân nông thôn chiếm 58,1%.47 2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hộiVị thế trung tâm kinh tế của Hà Nội đã được thiết lập từ rất lâu tronglịch sử. Tên những con phố như Hàng Bạc, Hàng Đường, Hang Than... đãminh chứng cho điều này. Tới thế kỷ gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ củaThành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, Hà Nội chỉ còn giữ vị trí quantrọng thứ hai trong nền kinh tế Việt Nam.Sau một thời gian dài của thời kỳ bao cấp, từ đầu thập niên 1990, kinhtế Hà Nội bắt đầu ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởngGDP bình quân của thành phố thời kỳ 1991–1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996–2000 là 10,38%. Từ năm 1991 tới 1999, GDP bình quân đầu người của HàNội tăng từ 470 USD lên 915 USD, gấp 2,07 so với trung bình của Việt Nam.Theo số liệu năm 2010, GDP của Hà Nội chiếm 12,73% của cả quốc gia vàkhoảng 41% so với toàn vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong bảng xếp hạngvề Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2011, Hà Nội xếp ởvị trí thứ 36/63 tỉnh thành. Năm 2012, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh củaHà Nội xếp thứ 51/63 tỉnh thành.Giai đoạn phát triển của thập niên 1990 cũng cho thấy Hà Nội đã cónhững thay đổi về cơ cấu kinh tế. Từ 1990 tới 2000, trong khi tỷ trọng ngànhcông nghiệp tăng mạnh từ 29,1% lên 38% thì nông - lâm nghiệp và thủy sản từ9% giảm xuống còn 3,8%. Tỷ trọng ngành dịch vụ cũng giảm trong khoảngthời gian này, từ 61,9% xuống còn 58,2%. Ngành công nghiệp của Hà Nội vẫntập trung vào 5 lĩnh vực chính, chiếm tới 75,7% tổng giá trị sản xuất côngnghiệp, là cơ–kim khí, điện–điện tử, dệt–may–giày, chế biến thực phẩm vàcông nghiệp vật liệu. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề truyền thống như gốm BátTràng, may ở Cổ Nhuế, đồ mỹ nghệ Vân Hà... cũng dần phục hồi và phát triển.Năm 2007, GDP bình quân đầu người của Hà Nội lên tới 31,8 triệuđồng, trong khi con số của cả Việt Nam là 13,4 triệu. Hà Nội là một trongnhững địa phương nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhiều nhất, với1.681,2 triệu USD và 290 dự án. Thành phố cũng là địa điểm của 1.600 văn48 phòng đại diện nước ngoài, 14 khu công nghiệp cùng 1,6 vạn cơ sở sản xuấtcông nghiệp. Nhưng đi đôi với sự phát triển kinh tế, những khu công nghiệpnày đang khiến Hà Nội phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Bêncạnh những công ty nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân cũng đóng vai tròquan trọng trong nền kinh tế Hà Nội. Năm 2003, với gần 300.000 lao động,các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 77% giá trị sản xuất công nghiệp củathành phố. Ngoài ra, 15.500 hộ sản xuất công nghiệp cũng thu hút gần500.000 lao động. Tổng cộng, các doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp 22%tổng đầu tư xã hội, hơn 20% GDP, 22% ngân sách thành phố và 10% kimngạch xuất khẩu của Hà Nội.Sau khi mở rộng địa giới hành chính, với hơn 6 triệu dân, Hà Nội có3,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Mặc dù vậy, thành phố vẫn thiếulao động có trình độ chuyên môn cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn phải đàotạo lại, cơ cấu và chất lượng nguồn lao động chưa dịch chuyển theo yêu cầucơ cấu ngành kinh tế. Hà Nội còn phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khănkhác. Năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm dịch vụ cũng như sức hấp dẫnmôi trường đầu tư của thành phố còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tếvẫn chậm, đặc biệt cơ cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩmchủ lực mũi nhọn. Chất lượng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế ở HàNội không cao và thành phố cũng chưa huy động tốt tiềm năng kinh tế trongdân cư.2.2. Hiện trạng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội2.2.1. Lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà NộiTừ ngày 01/01/2008 do thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-QH về việc mởrộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Dân số Hà Nội tăng nhanh từ 3,556triệu người trước ngày 01/01/2008 lên 6,47 triệu người. Nếu tính theo địa giớihành chính mới thì dân số Hà Nội năm 2005 là 5.910,2 nghìn người, đến năm2009 là 6.472,2 nghìn người và đạt tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn2006 – 2009 là 2,39%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước 1,1%.49 Bảng 2.2. Quy mô dân số Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009Đơn vị tính: 1.000 ngườiNămNămNămNămNăm20052006200720082009Dân số trung bình5.910,26.0306.159,36.3506.472,2Nam2.915,82.971,83.023,53.110,33.187,9Nữ2.994,43.058,23.135,83.239,73.284,32.300,32.369,82.424,82.566,32.739,83.609,93.660,23.734,53.783,73.732,41,851,951,872,032,1STTChỉ tiêuGiới tính1ThànhKhu vựcthịNôngthôn2Tỷ lệ tăng tự nhiên(%)(Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội 2009)Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân số củaTp.Hà Nội là 6.472,2 ngàn người, trong đó nữ là 3.284,3 ngàn người chiếm50,7%, nam chiếm 49,3%.Theo khu vực, dân số thành thị là 2.739,8 ngàn người (chiếm 42,3%)trong khi đó dân số nông thôn là 3.732,4 ngàn người (chiếm 57,7%).Sự tăng lên của quy mô dân số đã kéo theo sự tăng trưởng về quy môLLLĐ trên địa bàn thành phố. Dân số trong độ tuổi lao động của thành phốtrước khi hợp nhất là 2,256 triệu người đã tăng lên đến 4,3 triệu người sau khihợp nhất; trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 3,2 triệu người,chiếm 74,5% dân số tuổi lao động.Lực lượng lao động của thành phố trong năm 2009 đạt 3.396.529 ngườitrong đó với 49,7% là lao động nữ và lực lượng lao động ở khu vực nông thôn(63,4%) nhiều hơn thành thị (36,6%) ( Bảng 2.3). Tỷ lệ tham gia LLLĐ đãtăng lên trong những năm gần đây do sự biến đổi cơ cấu tuổi dân số củaTp.Hà Nội.50 Bảng 2.3. LLLĐ chia theo giới tính, thành thị và nông thôn năm 2009Toànthành phốThành thịNôngthônTổng sốNamNữ% phânTỷ trọng(người)(người)(người)bố LLLĐnữ (%)3.396.5291.708.5431.687.98610049,71.242.025637.825604.20036,648,62.154.5041.070.7181.083.78663,450,3(Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội)Dễ nhận thấy LLLĐ toàn thành phố là 3.396.592 người, trong đó laođộng nữ là 1.687.986 người (chiếm 49,6%). Lao động nông thôn là 2.154.504người (chiếm 63,4%), gấp đôi số lao động thành thị.Nhìn vào bảng 2.3 có thể thấy, cơ cấu lao động trên địa bàn thành phốchưa phù hợp trong quá trình phát triển, nguyên nhân có thể do quá trình hợpnhất và mở rộng địa bàn thành phố, bao gồm 4 xã thuộc tỉnh Hòa Bình và HàTây cũ, đây là những địa phương có tỷ trọng lao động làm việc ở nông thônrất cao. Các ngành công nghiệp may mặc, chế biến, gia công lắp ráp phát triểnđã thu hút một lực lượng lớn lao động nữ.Tuy nhiên, cơ cấu theo khu vực kinh tế lại có kết quả hợp lý hơn, khimà tỷ trọng lao động là việc trong khu vực dịch vụ là lớn nhất với 40,1%;Nông, lâm, thủy sản ( 33,3 %) và cuối cùng là khu vực công nghiệp, xây dựngvới tỷ trọng 26,6% (số liệu Thống kê năm 2009).Bảng 2.4. Số lượng và tỷ trọng lao động có việc làm theo khu vực kinh tếTp.Hà Nội năm 2009Khu vực kinh tếSố lượng (người)Tỷ trọng (%)1.096.43233,3874.93626,6Dịch vụ1.317.07740,1Tổng số3.288.445100,0Nông lâm thủy sảnCông nghiệp và xây dựng(Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội năm 2009)51 Cơ cấu nhân lực theo nhóm tuổi-Nhân lực của thành phố đa số trẻ, LLLĐ có độ tuổi dưới 35 chiếm31,3% (số liệu thống kê năm 2009)Bảng 2.5. Lực lượng lao động theo nhóm tuổi Tp.Hà Nội năm 2009Nhóm tuổiTổng số (người)Tỷ trọng (%)5-1953.7584,5320-29428.68412,6230-34480.66214,1535-39421.77212,4240-44360.17410,645-49393.02911,5750-54298.4788,7954 - 59142.1544,1960+153.5534,52Tổng cộng3.396.529100(Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2009)Nhìn vào bảng 2.5, tổng số người từ 19 tuổi trở lên là 3.342.771 người,chiếm 95,47% lực lượng lao động. Trẻ em, thanh thiếu nhi ít hơn 19 tuổi chiếm4,53% lực lượng lao động. Số thanh niên trong độ tuổi 30-34 có tỷ trọng caonhất, chiếm 14,15%. Hai nhóm tuổi 20-29 và 35-39 có tỷ trọng xấp xỉ nhau. Cơcấu này phù hợp với yêu cầu của thành phố đang trong quá trình CNH – HĐHvới sự phát triển mạnh của các ngành: điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, chếbiến thực phẩm – đồ uống, dệt may công nghiệp. Có thể nhận thấy cơ cấu dân sốtrên địa bàn Tp.Hà Nội đang chuyển từ cơ cấu dân số trẻ sang cơ cấu dân sốvàng, đây là cơ hội lớn của thành phố trong quá trình CNH – HĐH.52 2.2.2. Chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà NộiChất lượng lao động được thể hiện thông qua trình độ chuyên môn củangười lao động, sức khỏe người lao động và tác phong công nghiệp.Trình độ chuyên môn lao động được thể hiện thông qua giáo dục và đàotạo, cụ thể là tỷ lệ lao động qua đào tạo, cơ cấu lao động qua đào tạo và khả năngvề tin học, ngoại ngữ…Sức khỏe của người lao động được thể hiện ở chiều cao và cân nặng.Bảng 2.6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo theo nghề nghiệp trên địa bànTp.Hà Nội năm 2009STT1Đơn vị hành chính, nghềnghiệpTổng số(người)Nhà lãnh đạo các cấp, các ngành 49.589Tổng sốLĐ quađào tạo(người)Tỷ lệLĐ quađào tạo(người)45.07990.91và các đơn vị2Nhà chuyên môn bậc cao445.702443.49399.503Nhà chuyên môn bậc trung149.953142.32194.914Nhân viên trợ lý văn phòng75.20544.05558.585Nhân viên dịch vụ và bán hàng530.696101.08919.056Lao động trong NN-LN-TS21.7484.15419.107Lao động thủ công553.53797.22417.568Thợ vận hành và lắp ráp máy250.248112.32844.89mọc thiết bị9Lao động giản đơn12.1173632.7882.7110Lực lượng quân đội1414100.0011KXĐ422969.05Tổng số3.288.4701.022.57431.10(Nguồn: Cục thống kê Hà Nội)53 Theo bảng 2.6 ta thấy, tỷ lệ lao động qua đào tạo (được đào tạo vềchuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp trở lên) trong lĩnh vực NN-LN-TS và lao độngthủ công, lao động giản đơn chỉ chiếm 31,1%. Tỷ lệ này cao hơn của cả nước,tuy nhiên đang còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trênthế giới.- Về cơ cấu lao động qua đào tạo:Trong cơ cấu lao động sơ cấp chiếm 4,49%, trung cấp 4,32%, THCN3,55%, cao đẳng 2,89% (bao gồm cả cao đẳng nghề), trên đại học (thạc sỹ vàtiến sỹ) 1,68%. Như vậy, có thể nhận thấy cơ cấu lao động qua đào tạo củaTp.Hà Nội còn chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ cấu lao động cho côngnghiệp hóa.Cơ cấu đào tạo lao động của Thành phố còn bất hợp lý và chậm thay đổi.Cơ cấu này cho thấy Tp.Hà Nội cũng như cả nước đang trong tình trạng thiếuđội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đã qua đào tạo bài bản. LLLĐ có trình độĐH-CĐ thường là lao động gián tiếp, trong khi đội ngũ công nhân trực tiếp sảnxuất lại chưa qua đào tạo nên phục vụ chủ yếu cho các ngành thâm dụng laođộng với NSLĐ thấp, giá trị gia tăng nhỏ. Các ngành DV có giá trị gia tăng caovà những ngành CN công nghệ cao thì chưa có được nguồn cung lao động chấtlượng cao.Chưa đào tạoSơ cấpTrung cấp nghềTHCNCao đẳng nghề ngềCao đẳngĐại họcThạc sỹTiến sỹKhó XĐHình 2.1. Cơ cấu lao động qua đào tạo của Tp.Hà Nội (01/12/2009)(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê)- Cơ cấu lao động qua đào tạo theo giới tính54 Theo bảng 2.7 có thể nhận thấy lao động qua đào tạo của nam cao hơnnhiều so với nữ ở tất cả các cấp đào tạo. Điều này cho thấy bất bình đẳng vềgiới trong tiếp cận đào tạo còn khá cao.Bảng 2.7. Cơ cấu lao động theo đào tạo phân theo giới tínhĐơn vị : %TổngTrình độ chuyên môn kỹ thuật đã được đào tạoQua đàoSơ cấpTrungCaotạonghềcấpđẳngNam60.49.411.13.631.636.3Nữ24.43.17.32.810.211.2sốĐại họcTrên đạihọc(Nguồn: Cục thống kê Hà Nội)Trong những năm qua, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcđược Thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều chương trình, giảipháp bước đầu có hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến tích cực. Quy mô và chấtlượng dạy nghề từng bước đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực công nhânkỹ thuật cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.2.3. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địabàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 20132.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch- Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghềThành phố xác định công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề là mộttrong những yếu tố quyết định sự thành công trong việc thực hiện công tácđào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng và công tác đào tạo nghề nóichung. Nội dung tuyên truyền:+ Chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao độngnông thôn;+ Vai trò và ý nghĩa của việc tham gia học nghề;+ Danh mục nghề đào tạo;+ Cơ hội việc làm sau đào tạo.Hình thức tuyên truyền:55 + Phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền về chươngtrình thông qua bản tin sinh hoạt chi bộ;+ Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thông qua các bản tin, trang tin,phóng sự và hệ thống đài phát thanh cơ sở;+ Báo Hà Nội thông qua các bản tin, trang tin, bài phóng sự, ký sự;+ Các cấp Hội, Đoàn thể: thông qua tài liệu sinh hoạt của hội, các lớptập huấn, các lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở, các buổi sinh hoạt của các cấp hội;+ Mở hội nghị tổ chức hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanhnghiệp đồng thời triển khai tuyên truyền về Chương trình tới các cơ sở dạynghề, doanh nghiệp tham gia hội nghị.Triển khai thực hiện:Thành phố giao Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn các cơ quanbáo chí tuyên truyền công tác đào tạo nghề; mở chuyên mục tuyên truyền vềđào tạo nghề trên cổng thông tin điện tử của Thành phố; báo đài phát thanh vàtruyền hình; mở chuyên mục chuyên trang về đào tạo nghề cho lao động nôngthôn đến năm 2020. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở công thươngcung cấp thông tin thị trường hàng hóa về sản phẩm nông nghiệp, côngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các địa phương.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyềnlồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt thôn, làng, tổ dân phố; thông qua cácđiều tra viên đi khảo sát điều tra nhu cầu học nghề đến từng hộ gia đình vàchương trình tư vấn mùa thi cho thanh niên. Các cơ sở dạy nghề tổ chức phổbiến cho giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý biết các chính sách về dạynghề để tuyển sinh và vận động nhân dân tham gia học nghề.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nông dân, HộiLiên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động lồng ghép để tuyên truyền công tácđào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.Tổ chức ngày việc làm trong năm 2011 và năm 2012 đã có hơn 1.200lượt đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn đến tham gia, trong đó56 có 135 lao động được 13 doanh nghiệp ghi nhớ và nhận hồ sơ tuyển dụng.Thông qua các hoạt động của ngày việc làm đã giúp cho người lao động, đoànviên thanh niên có nhu cầu tìm việc làm được tiếp cận thông tin tuyển dụngcủa các doanh nghiệp trên địa bàn về xuất khẩu lao động, học nghề. Đây cũnglà dịp tạo điều kiện gắn kết giữa cung - cầu lao động, từng bước hình thành vàphát triển thị trường lao động, nâng cao nhận thức vai trò vị trí đào tạo nghềđối với phát triển kinh tế - xã hội; người lao động biết chính sách của nhànước, hăng hái tích cực tham gia học nghề.Hàng năm Trung tâm giới thiệu việc làm tham gia cùng Thành đoàn tổchức "ngày việc làm", "tư vấn mùa thi", "tư vấn nghề nghiệp"; Đối với các xãđi lại khó khăn, địa bàn chia cắt đã triển khai hình thức tuyên truyền "miệng"cho đội ngũ cán bộ công chức huyện, xã, thôn, tổ trưởng dân phố tuyên truyềnsâu rộng công tác đào tạo nghề đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động của cáccơ quan đơn vị trên địa bàn, lồng ghép với các chương trình mục tiêu khácnhư chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, chươngtrình việc làm.Theo báo cáo về sơ kết 4 năm (2010-2013) thực hiện công tác đào tạonghề cho lao động nông thôn, toàn thành phố đã tổ chức 1.458 đợt tuyêntruyền cho 138.520 người lao động nông thôn. Tỷ lệ hộ dân biết được chínhsách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 65%.Qua hoạt động tuyên truyền, công tác đào tạo nghề được các cấp, cácngành quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu có sự chuyển biến tích cực vềnhận thức, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gópphần giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Mặc dù công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề được đẩy mạnh triểnkhai nhưng vẫn có phần lớn lao động nông thôn chưa hiểu đúng, hiểu hết vềcác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề cho lao độngnông thôn. Theo kết quả điều tra xã hội học, có 285/300 lao động nông thôn57 biết được Nhà nước có chính sách hỗ trợ tổ chức các lớp dạy nghề cho laođộng nông thôn (chiếm 95%), có 255 người biết thông tin từ cán bộ địaphương tuyên truyền, giới thiệu, có 67 người biết thông tin từ phương tiệntruyền thông, 97 người biết thông tin từ cơ sở dạy nghề thông qua việc tuyểnsinh để tổ chức các lớp học, 115 người biết thông tin thông qua hàng xóm.Tuy nhiên, có 78 người lựa chọn mục đích tham gia học nghề là học để biết,89 người đi học không mất tiền, 43 người đi học do thấy hàng xóm nhà mìnhđi học, chỉ có 90 người đi học nhằm mục đích áp dụng kiến thức vào thực tếsản xuất (chiếm 30%). Qua kết quả điều tra có thể thấy, công tác tuyên truyềnđã được triển khai mạnh mẽ qua nhiều thông tin nhưng hiệu quả công táctuyên truyền chưa cao, chỉ có 30% người đi học nghề xác định đúng mục đíchcủa việc học nghề. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả dạy nghềtrên địa bàn. Nguyên nhân của hạn chế này một phần do một bộ phận cán bộtại địa phương chưa có sự quan tâm tới chính sách dạy nghề kéo theo một bộphận người lao động nông thôn tại địa phương đó cũng không quan tâm tớivấn đề này. Tài liệu tuyên truyền phát hành chưa kịp thời, nội dung chưaphong phú; những người tham gia công tác tuyên truyền, tư vấn học nghềchưa chuyên nghiệp.Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việclàm có hiệu quả, Tp.Hà Nội cần đẩy mạnh, phát huy hơn nữa những việc đãlàm được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại như đã nêu ở trên.- Điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thônHàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức các lớptập huấn công tác điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao độngnông thôn cho Lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác dạy nghề của phòng Laođộng – Thương binh và Xã hội các huyện, xã/phường, thị trấn.Phòng Lao động thành phố đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đã tiếnhành khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Trên cơ sở kết quảđiều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, các huyện, thành58 phố xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gửi Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tổng hợp trình UBND Thành phố quyết định.Trên sơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binhvà Xã hội, Cục Thống kê Thành phố, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và cáchuyện đã hoàn thành 3 cuộc điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề củalao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanhnghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; khảo sát năng lực đào tạocủa các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.Kết quả: 100% địa phương đã hoàn thành công tác điều tra nhu cầu họcnghề của 867.794 hộ gia đình với 2.129.469 lao động nông thôn trên địa bàn20 huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, trong đó có 131.185 người có nhucầu học nghề; Trong giai đoạn 2011-2015, theo kết quả điều tra 8.320 côngty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vụ trên địa bàn 20 huyện, quậnHà Đông và thị xã Sơn Tây là 311.106 người, trong đó nhu cầu của ngànhnông nghiệp chiếm 3%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 78,5%, ngànhdịch vụ chiếm 14.5%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 4%. Năm 2013, nhu cầuhọc nghề của lao động nông thôn là 75.573 người.Đánh giá kết quả khảo sát : Kết quả khảo sát chưa đạt theo yêu cầu củakế hoạch đề ra, cụ thể về mặt tiến độ thực hiện khảo sát và số lượng nhu cầuthực tế học nghề. Số lượng lao động nông thôn có nhu cầu học nghề trên địabàn chỉ phản ánh được một phần nhỏ nhu cầu thực tế của người học (tỉ lệngười có nhu cầu học nghề trên tổng số người được khảo sát chỉ đạt 1,65%)do tâm lý chung về việc thay đổi tính chất công việc, ngành nghề để sinhsống, việc chạy theo xu thế cũng như nhu cầu học tập trong thời điểm hiện tạicủa người lao động đó. Thực tế, người lao động nông thôn đăng ký tham giahọc nghề với số lượng rất lớn. Theo kết quả điều tra xã hội học, có 300/300người có mong muốn được học nghề (chiếm 100%).Nguyên nhân chủ yếu do:- Có nhiều cuộc điều tra, kháo sát khác diễn ra cùng một thời điểm.59 - Một số hộ dân thiếu hợp tác với điều tra viên.- Các thông tin yêu cầu khảo sát bổ sung rất cụ thể (nhu cầu học nghềgì, ở cấp trình độ nào, thuộc diện đối tượng nào) nên đòi hỏi điều tra viên phảigặp trực tiếp phỏng vấn kỹ người nắm thông tin trong từng hộ mới có thể ghichép đầy đủ và chính xác. Do yêu cầu của công việc mưu sinh hàng ngày nênviệc gặp trực tiếp khá khó khăn, phải khảo sát vào ngày nghỉ cuối tuần.- Chi phí cho điều tra viên thấp không đủ tạo động lực cho điều tra viêntích cực tham gia điều tra, làm nhưng tinh thần không cao làm ảnh hưởng đếntiến độ cuộc khảo sát .Kết quả khảo sát nhu cầu học nghề cho thấy số lượng lao động nôngthôn có nhu cầu học nghề trên địa bàn thành phố là tương đối lớn. Đòi hỏi cơquan quản lý phải có kế hoạch dạy nghề cụ thể để đáp ứng được như cầu cũngnhư chất lượng đào tạo cho nhóm đối tượng trên. Nhu cầu học nghề lớn và sốnghề người dân có nhu cầu học cũng tương đối nhiều, đặt ra vấn về phát triểngiáo viên, chương trình, giáo trình dạy nghề.2.3.2. Thực trạng quản lý công tác lập kế hoạch và thiết kế chương trìnhđào tạo- Mạng lưới cơ sở dạy nghềTheo thống kê của Phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xãhội Tp.Hà Nội, tính đến nay, toàn thành phố có 216 cơ sở đủ điều kiện thamgia dạy nghề cho lao động nông thôn trong đó có 21 trường cao đẳng nghề, 27trường trung cấp nghề, 40 trung tâm dạy nghề; 8 trường đại học, 13 tường caođẳng, 10 trường trung cấp chuyên nghiệp, 01 trung tâm GDTX có dạy nghề,02 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 03 trung tâm giớithiệu việc làm, 15 trung tâm khác có dạy nghề; 76 cơ sở khác có dạy nghề.Các cơ sở dạy nghề đã từng bước chú ý đến việc giải quyết việc làmcho người lao động sau khi đào tạo bằng các hình thức như: ký hợp đồng đàotạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động60 sau khi tốt nghiệp, mời các doanh nghiệp về cơ sở tuyển dụng sau mỗi khóahọc....tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm.- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghềHệ thống mạng lưới và quy mô trường, lớp học tiếp tục được củng cố, pháttriển đa dạng và từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của nhândân. Có gần 50% số cơ sở dạy nghề được xây dựng, cải tạo, mở rộng đáp ứngyêu cầu giảng dạy và học tập. Hầu hết các cơ sở dạy nghề có đủ thiết bị thựctập cơ bản. Một số cơ sở dạy nghề được đầu tư tập trung, trọng điểm, đã cóthiết bị hiện đại ở một số nghề, được xây dựng đồng bộ từ phòng học lýthuyết, xưởng thực hành, thư viện, ký túc xá, khu giáo dục thể chất.... Ngoàihệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành nêu trên, các cơ sở dạy nghềcòn hợp đồng liên kết thêm hàng trăm phòng học lý thuyết tại các xã để dạynghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, hàng trăm xưởng thực hành của cáccơ sở sản xuất phục vụ quá trình thực tập cho học sinh.Tuy nhiên, cơ sở vật chất ở một số cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầuphát triển công tác giáo dục đào tạo và dạy nghề, nhiều nơi còn thiếu phòng họcbộ môn, xưởng thực hành chưa đạt chuẩn, thiếu thiết bị phục vụ thực hành.Về diện tích đất sử dụng của các cơ sở dạy nghề, theo quy định tạiQuyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc “thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sápnhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạynghề” thì hiện nay trên địa bàn có 165/216 cơ sở dạy nghề có đủ diện tích tốithiểu theo quy định 51/216 cơ sở dạy nghề chưa đủ diện tích tối thiểu theoquy định (đó là các cơ sở dạy nghề thành lập trước khi có quyết định trên).61 Bảng 2.8. Diện tích sử dụng của các cơ sở dạy nghề năm 2012Đơn vị tính: m2Diện tích sử dụngTrường Trường TTDNCĐNTCN1. Diện tích khuôn viên bình quân/cơ sở36.25042.7802.1502. Diện tích xây dựng bình quân/cơ sở5.2504.7502.2703. Diện tích phòng học bình quân/cơ sở1.5001.3505204. Diện tích xưởng thực hành bình quân/cơ sở2.8002.6201.1501,51,41,35. Diện tích phòng học bình quân/1 học sinhquy đổi.6. Diện tích xưởng thực hành bình quân/1 học2,82,62,14,23,7-sinh quy đổi.7. Diện tích ký túc xá bình quân/1 học sinh (cónhu cầu ở ký túc xá).(Nguồn: Phòng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn có quy mô nhỏ, mới phát triểnmạnh trong thời gian gần đây nên cơ sở vật chất chưa đồng bộ, nhà xưởngchưa đủ để thực hành, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ dạy nghề vẫn cònthiếu và lạc hậu. Các máy móc, trang thiết bị dạy nghề phần lớn là phổ thôngnhư máy may công nghiệp, máy tính, dụng cụ điện dân dụng...thiếu nhữngtrang thiết bị như dạng máy công nghệ cao, máy tiện, máy phay, máy bào,máy hàn công nghệ cao...thiết bị dạy nghề không theo kịp sự phát triển nhanhnhạy của thực tiễn sản xuất đang diễn ra cho nên kết quả đào tạo thường có sựchênh lệch (độ trễ) của trình độ, kỹ năng đào tạo và nhu cầu thực tế.Nhìn chung, các cơ sở dạy nghề của thành phố đều có thiết bị dạy nghềcơ bản để đáp ứng nhu cầu học nghề của người học. Tuy nhiên các các cơ sởdạy nghề thường tập trung ở các thị trấn, thị xã của huyện, nên việc đi lại họctập của của học viên ở huyện, xã cách xa trường gặp nhiều khó khăn. Hầu hếtcác cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện đều chưa có kí túc xá. Những hộ dân ở62 gần trường không xây dựng nhà trọ cho học viên thuê. Do đó xảy ra tìnhtrạng, có nhu cầu học nghề nhưng người học không đi học được do đi lại khókhăn, muốn ở lại học bán trú nhưng không có chỗ ở. Cơ sở dạy nghề đã chủđộng mở các lớp dạy nghề di động tại các xã để tạo điều kiện học nghề chongười lao động. Do phải di chuyển xuống địa phương, nên việc vận chuyểnnhững máy móc thiết bị phục vụ thực hành để dạy nghề phi nông nghiệp là rấtkhó khăn, nên đa số các lớp được tổ chức đều học nghề nông nghiệp. Điềunày ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.- Giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghềViệc phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề đã được các cơ quanquản lý, các cơ sở dạy nghề quan tâm. Các trung tâm dạy nghề công lập trênđịa bàn các huyện, thành phố đã được bố trí giáo viên cơ hữu cho các nghềđăng ký đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũgiáo viên, người dạy nghề thường xuyên được quan tâm.Theo thống kê của Phòng Lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xãhội Tp.Hà Nội, tổng số giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề là 1.168người, trong đó: trình độ trên đại học chiếm 8,3%, trình độ đại học và caođẳng chiếm 52,3%, trung cấp chiếm 39%; có 656 giáo viên cơ hữu, chiếm56,2%; có 1.015 giáo viên đạt chuẩn, chiếm 86,9%. 20% giáo viên dạy nghềtại các trung tâm dạy nghề và các cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp nghề khácchưa đạt chuẩn theo quy định (chủ yếu là thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệpvụ sư phạm dạy nghề).63 Bảng 2.9. Thực trạng đội ngũ cán bộ CNV và giáo viên dạy nghề của các cơsở dạy nghề trên địa bànĐơn vị tính: ngườiTổng sốCơ sở dạy nghềI- Phân theo cấp quản lýTrong đó giáo viên dạy nghềCBCNVTổng số1.2531- Cơ sở dạy nghề trung ươngChia raCơ hữuHợp đồng1.16865671842133143quản lý- Trường trung cấp nghề27- Cơ sở dạy nghề khác162- Cơ sở dạy nghề địa phương1.0303254071.2531.1686567181- Cơ sở dạy nghề công lập409572625122- Cơ sở dạy nghề ngoài công45494394206quản lý- Trường cao đẳng nghề- Trường trung cấp nghề- Trung tâm dạy nghề- Cơ sở dạy nghề khácII- Phân theo loại hình cơ sởdạy nghề.lập(Nguồn: Sở Lao động – Thương bình và Xã hội Tp.Hà Nội)Ngoài đội ngũ giáo viên, các cơ sở đã chủ động huy động các nghệ nhân,thợ bậc cao, công nhân lành nghề của các doanh nghiệp tham gia dạy nghề vàtruyền nghề cho lao động nông thôn. Các cơ sở dạy nghề đã bố trí đủ giáo viêntham gia các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo 01 giáo viên dạy lýthuyết, 02 giáo viên dạy thực hành trên 01 lớp (30 đến 35 học viên) đối với64 nhóm nghề phi nông nghiệp, 01 giáo viên dạy lý thuyết, 01 giáo viên dạy thựchành trên 01 lớp (30 đến 35 học viên) đối với nhóm nghề nông nghiệp.Đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.Trung bình có 12 giáo viên cơ hữu, 5 giáo viên thỉnh giảng/1 cơ sở dạy nghề. Sốgiáo viên cơ hữu chủ yếu lại tập trung ở các trường cao đẳng nghề và trung cấpnghề. Các trung tâm dạy nghề hầu như chỉ có từ 1-3 giáo viên cơ hữu. Do vậy,nhiều cơ sở tuyển được người học nghề nhưng lại không có đủ giáo viên tham giadạy nghề. Phần lớn giáo viên dạy nghề có trình độ cao đẳng và trung cấp (91,7%)nên chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệpcông nghiệp hoá, hiện đại hoá.Đội ngũ cán bộ quản lý: Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghềthuộc các cơ sở dạy nghề là 215 người (tăng 125 người so với năm 2001),trong đó: trình độ trên đại học chiếm 4,2%, đại học- cao đẳng chiếm 83,1%,trung cấp chiếm 12,7 %. 100% đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề đảm bảotrình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý theo quy định.- Chương trình, giáo trình đào tạo nghề+ Chương trình dạy nghềNội dung, chương trình dạy nghề từng bước đổi mới phù hợp với sựthay đổi của kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Các cơ sở dạy nghề đã xây dựngxong chương trình đào tạo nghề cho các nghề đào tạo trên cơ sở chương trìnhkhung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và xây dựng chương trìnhdạy nghề trình độ sơ cấp cho các nghề trước khi tổ chức đào tạo đối vớinhững nghề chưa có chương trình khung.Các cơ sở dạy nghề đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo phùhợp với nhu cầu của người học nghề và nhu cầu sử dụng lao động của cácdoanh nghiệp. Tổ chức xây dựng và phê duyệt chương trình đào tạo cho tấtcả nghề trước khi đào tạo.Nội dung, chương trình dạy nghề từng bước được các cơ sở dạy nghềđổi mới phù hợp với sự thay đổi của kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Các65 trường đã tổ chức rà soát, xây dựng lại chương trình dạy nghề đối với một sốnghề đào tạo sát với yêu cầu của thực tế sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cholao động học nghề nhất là lao động nông thôn. Tổ chức đào tạo một số nghềtheo mô đun do Tổng cục dạy nghề ban hành, một số nghề đào tạo theo nhucầu của các doanh nghiệp đặt hàng.Tính đến năm 2013, thành phố đã phê duyệt và ban hành 170 danh mụcnghề và chương trình dạy nghề, trong đó có 143 nghề phi nông nghiệp và 27nghề nông nghiệp. Qua thực tế điều tra xã hội học, có 291/300 người đánh giáchương trình học đã đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng khi tham gia họcnghề, có 267/300 đánh giá thời gian của khóa học là phù hợp. Như vậy có thểthấy, chương trình ban hành đã phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu củangười học nghề.+ Giáo trình, tài liệu học tậpMột số cơ sở dạy nghề đã chủ động xây dựng giáo trình, học liệu dướinhiều hình thức như: giáo trình theo từng mô đun, môn học, bài giảng chi tiết,mô hình học cụ, tranh ảnh, tài liệu hướng dẫn... tạo điều kiện thuận lợi cho laođộng nông thôn có thể tiếp thu kiến thức một cách có hiệu quả.Bên cạnh việc xây dựng giáo trình đào tạo, các cơ sở dạy nghề đã quantâm xây dựng tài liệu, học cụ hỗ trợ đào tạo như tài liệu tham khảo đánh máy,mô hình học cụ, tranh ảnh …Do các chương trình, giáo trình được xây dựng và biên soạn theo dạngtổng hợp các mô đun, tạo thuận lợi trong quá trình giảng dạy các đối tượng.Cụ thể, đối với người học nghề để tiếp tục làm nghề cũ, sẽ không dạy hếtchương trình, chỉ dạy những mô đun liên quan đến kỹ thuật, nâng cao taynghề. Bên cạnh việc đào tạo kiến thức, kỹ năng các cơ sở dạy nghề đã chú ýđến việc giáo dục đạo đức, an toàn vệ sinh lao động, ý thức công dân và tácphong công nghiệp cho người lao động. Nội dung đào tạo đã tiếp cận với thựctế, tuy nhiên so sánh với trình độ khu vực để đảm bảo nâng cao yêu cầu nănglực cạnh tranh của nhân lực trên địa bàn thành phố với yêu cầu ngày càng cao,66 nhất là các nghề đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cao trong điều kiện toàn cầu hoá vàhội nhập quốc tế vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được các ngành đòi hỏi kỹthuật, công nghệ cao.Nhìn chung các chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo nghềcho lao động nông thôn đã được sự quan tâm và hỗ trợ đầu tư biên soạn,chỉnh sửa. Tuy nhiên thì số lượng vẫn chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhucầu về học nghề của người lao động.2.3.3. Thực trạng quản lý việc triển khai đào tạoUBND Thành phố đã phê duyệt mức chi phí đào tạo cho 49 nghề, trongđó: 11 nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp, 38 nghề thuộc nhóm nghề phinông nghiệp.67 Bảng 2.10. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2010 - 2013ĐốiĐốitượng 2 tượng 3Đối tượng 1NộidungNăm20102013TổngsốNôngnghiệpPhinôngnghiệpNăm2013TP.HàNộiNôngnghiệpPhinôngnghiệpNgườiđượchưởngSố người chínhNgười NgườiNgườithực tế sách ưu Ngườithuộc thuộc hộđãi dân tộckhuyếtthuộchộ bị thu hồingười thiểu sốtậtđốinghèođấttượng 1 có côngvớicáchmạngĐượcThànhĐượcDN/lập tổThuộcTổng số Tổng số DN/Đơn vị Tự tạo hợp tác,Ngườihộ thoátngười đã người có Đơn vịthuộc LĐNT học xong việc làm tuyển bao tiêu việc làm HTX, nghèosảndoanhhộ cận khácdụngphẩmnghiệpnghèoSốngườicó thunhậpkhá% cóviệclàmTổngsốNữ75.59450.76122.8162.1683.1285.99311.1144131.02551.75358.06950.3049.7076.15233.0521.3931.4785.38786,6342.30428.06512.7929881.8223.2216.52623562828.88432.85728.1276.7953.83916.8856089502.48185,6033.29022.69610.0241.1801.3062.7724.58817839722.86925.21222.2632.9122.31316.1678715282.90688,3044.00629.09212.7731.3851.8612.8066.50621537630.85726.65822.7702.7503.80915.5576542013.23785,4220.94412.3195.8957198731.4142.8385123814.81111.93410.8242891.5228.8221911661.50490,7023.06216.7736.8786669881.3923.66816413816.04614.72412.0322.4612.2876.735549351.73381,72(Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp.Hà Nội)68 Bảng 2.11. Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013Số người được học nghềHiệu quả sau học nghềĐốitượng2Đối tượng 1TT1234567891011Tên nghềđào tạocho laođộng nôngthônNghề phinôngnghiệpTin họcvăn phòngKỹ thuậtđiêu khắcgỗHànĐiện dândụngMay côngnghiệpĐiện nướcdân dụngKế toándanhnghiệpTrangđiểmMây tre,giang đanKỹ thuậtsơn màiKỹ thuậtlắp rápmáy tínhSố ngườithực tếthuộc đốitượng 1NgườiđượchưởngCSưuđãiNCCvớiCMNgườidântộcthiểusốĐốitượng 3ĐượcDN/đơnvị tuyểndụngĐượcDN/đơnvị baotiêu sảnphẩmTự tạoviệclàmThànhlập tổhợptác,HTX,doanhnghiệpSốngườithoátnghèoSốngườithuộchộ cóthunhậpkháNgườitàn tậtNgườithuộchộcậnnghèoLĐNTkhácTổngsốngườiđã họcxong3.66816413816.04614.72410.9272.4612.2876.735549351.733722973519248718641316229099803147033007953535151010000791600250433526986014900322166841310002188881764916004800119465117373744734984271033436603699231867458513311135641750221531751402811235161935352862259057113924137956118020301930432159217431509308428970397070696935012927724517020NgườithuộchộnghèoNgườithuộchộthuhồiđất9881.39254252801093511231665657TổngsốNữ23.06216.7736.8786662983171759113567541732234191030113816115718326669Tổng sốngườicó việclàm77854415056 Số người được học nghềTTTên nghềđào tạocho laođộng nôngthônTổngsốNữHiệu quả sau học nghềĐốitượng 3Tổngsốngườiđã họcxongTổng sốngườicó việclàm37227175115323224524530352413Đốitượng2Đối tượng 1ĐượcDN/đơnvị tuyểndụngĐượcDN/đơnvị baotiêu sảnphẩmTự tạoviệclàm12Quản trịmạng210132831513Xây dựng70185018345306282831765328283735133510510110570297070063000707000703513355003000035350035210197178000178003221012510510014917056116230268024182462968162494339407825704638420.94412.3195.8957198731.4142.8385123814.81111.93410.824289487230362040177052602772482675187661434458237410222012132233222119227750164329112625842158141516171819202122II123Kỹ thuậtkhảm traiMộc mỹnghệSửa chữamáy tínhTóc thờitrangDịch vụnhà hàngNghiệp vụlễ tânPha chế đồuốngCắm tỉahoaKỹ thuậtchế biếnmón ănNghềNôngnghiệpKỹ thuậttrồng hoaTrồng rauhữu cơ,rau an toànTrồng lúachất lượngcao311470145Thànhlập tổhợptác,HTX,doanhnghiệpSốngườithoátnghèoSốngườithuộchộ cóthunhậpkhá11558706011010173340853261.5228.8221051661.50407013607251190231068511051515019347724512740182012545 Số người được học nghềTT456789101112Tên nghềđào tạocho laođộng nôngthônKỹ thuậtchăn nuôilợnKỹ thuậttrồng vàchăm sóccây cảnhKỹ thuậtchăn nuôigia cầmNuôi cáthươngphẩmTrồng câyăn quảKỹ thuậttrồng nấmăn, nấmdược liệuKỹ thuậttrồng chèKỹ thuậttrồng chămsócchế biếnthuốc namChăn nuôithú yTổngTổngsốNữ111749215757442781658169680134310110874862511430205101250110292693570613514085542844.006Hiệu quả sau học nghềĐối tượng 10350321119304131901Tổng sốngườicó việclàmĐượcDN/đơnvị tuyểndụngĐượcDN/đơnvị baotiêu sảnphẩmTự tạoviệclàmThànhlập tổhợptác,HTX,doanhnghiệpSốngườithoátnghèoSốngườithuộchộ cóthunhậpkhá053252447Đốitượng2Đốitượng 3Tổngsốngườiđã họcxong518947916090073551240930015327551159141612059441035568560143325525570185159210324493074656077208154798881891422209291196003585545350005529331114183222235901947369041453107780272803256029.09212.7731.3851.8612.8066.50621537630.85726.65821.7512.7503.80915.5576542013.237187(Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp.Hà Nội)71 Qua bảng số liệu trên ta thấy, trong 4 năm (2010-2013), thành phố đãhỗ trợ dạy nghề cho 75.594 lao động nông thôn, đạt 95% so với kế hoạch (đàotạo 20.000 lao động nông thôn). Trong đó có 42.304 người được học nghềnông nghiệp, chiếm 55,9% và 33.290 người được học nghề phi nông nghiệp,chiếm 44,1%. Cơ cấu này tương đối phù hợp với lộ trình chuyển dịch cơ cấukinh tế của thành phố theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ,giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.Trong tổng số người lao động tham gia học nghề có 50.761 lao độngnông thôn nữ, chiếm 67,1% số người tham gia học nghề, tỷ lệ này phù hợpvới đặc điểm sản xuất ở khu vực nông thôn. Các đối tượng thuộc diện khókhăn được sự quan tâm của các cấp chính quyền, tạo điều kiện và hỗ trợ họcnghề. Cụ thể có 413 người khuyết tật, chiếm 0.55%; 3.128 người dân tộcthiểu số, chiếm 4,14%, 5.993 người thuộc hộ nghèo, chiếm 7,93% và 11.114người thuộc hộ bị thu hồi đất canh tác, chiếm 14,7% được tham gia học nghềtrong tổng số người được học nghề.Trong 4 năm (2010-2013), có 58.069 người đã học xong, có 50.304người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập caohơn, đạt 86,63%; trong đó:+ Có 9.707 người được doanh nghiệp tuyển dụng, chiếm 19,3%;+ Có 6.152 người được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm, chiếm12,2%;+ Có 33.052 người tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn(tự tạo việc làm), chiếm 65,7%;+ Có 1.393 người thành lập tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp tổ chứcviệc làm cho người lao động, chiếm 2,8%.Đã có 1.478 người thuộc hộ nghèo, sau học nghề có việc làm, thu nhậpđã thoát nghèo, chiếm 2,93% số người thuộc hộ nghèo được học nghề và5.387 người sau học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập trung72 bình của các hộ dân trong vùng (hộ có thu nhập khá), chiếm 10,7% tổng sốngười được học nghề.Như vậy, một bộ phận lớn lao động nông thôn (65,7%) sau khi thamgia học nghề tiếp tục làm nghề nông nghiệp cũ nhưng năng suất lao độngđược nâng lên, tiết kiệm được chi phí sản xuất (5-20%), hiệu quả, thu nhậptăng (10-30%). Một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề đã có việclàm mới ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, được chuyểnnghề, có việc làm ngay tại xã, thực hiện ly nông, bất ly hương. Một bộ phậnlao động nông thôn đã thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác, giải quyết việc làmcho bản thân và các lao động khác. Số người thoát nghèo, số người có thunhập khá tăng, có nhiều hộ làm giàu (có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm).Bước đầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nôngthôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đều đó có thể khẳng địnhlà công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong 4 năm qua của thành phốvề cơ bản là đúng hướng và có kết quả bước đầu, tạo cơ sở để nâng số lượngvà chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn trong những năm tới.Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn vẫn chưa đáp ứngyêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc triển khaicông tác này còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm của từngvùng, ngành kinh tế; thiếu định hướng dài hạn, chưa gắn với quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới, nhất là quy hoạch sảnxuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thị trường.Một số nơi, dạy nghề còn chạy theo số lượng; chất lượng thấp, chưa phù hợpvới nhu cầu của người học và người sử dụng lao động. Theo báo cáo kết quảthanh tra đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tp.Hà Nội năm 2012, nguyênnhân của hạn chế trên một phần do một số cơ sở dạy nghề theo chỉ tiêu, lập hồsơ khống để đảm bảo số lượng mà cơ sở được giao giảng dạy. Điều này ảnh73 hưởng không nhỏ đến hiệu quả đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề và việclàm sau đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh.2.3.4. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạonghề cho lao động nông thônTrong 03 năm 2010-2012 đã có 10 đoàn của Ban chỉ đạo thực hiệnChương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm của thành phố đi kiểm travà giám sát tại các huyện, xã, các cơ sở dạy nghề. Ban chỉ đạo các huyện, xãđã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở dạy nghề trên địabàn và đối với từng lớp học, khóa học do các cơ sở dạy nghề thực hiện trênđịa bàn. Phòng Lao động – Thương và Xã hội các huyện, xã đã cử cán bộ theodõi, kiểm tra các lớp đào tạo trên địa bàn từ khi bắt đầu tổ chức khai giảng,quá trình tổ chức đào tạo, kiểm tra cuối khóa đến khâu cấp phát chứng chỉnghề và tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo.Trong 03 năm, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếnhành thanh tra tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôntại 31 cơ sở dạy nghề, thanh tra tình hình thực hiện công quản lý nhà nước vềdạy nghề tại 17 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện.Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy:- Các cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn đã thực hiệnđúng các quy định hiện hành về mở sổ sách theo dõi, quản lý về dạy nghề.Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đủ điều kiện về chuyên môn để tham gia giảngdạy, bố trí đủ giáo viên trên lớp, không vi phạm thời gian giảng dạy, thời giờnghỉ ngơi của giáo viên. Đã xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy chokhóa học.- Bên cạnh đó vẫn có một số cơ sở tham gia dạy nghề cho lao độngnông thôn không thực hiện đúng quy định như Trung tâm Dạy nghề huyệnMê Linh có một số giáo viên tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn chưađảm bảo đủ chuẩn theo quy định. Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề huyện74 Từ Liêm chưa biên soạn được hệ thống giáo trình riêng phù hợp với thời gianđào tạo của từng nghề, hệ thống sổ sách quản lý lớp chưa đầy đủ...2.4. Đánh giá chung việc quản lý đào tạo nghề cho LĐNT2.4.1. Những thành tựuCông tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã được sự quan tâm đầu tưcủa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, điều này đã được cụthể hóa thông qua các văn bản chỉ đạo:- Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV – kì họp thứ hai, đãcó Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 về Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội của Tp.Hà Nội 5 năm 2011 - 2015.- Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV – kì họp thứ tư, đãcó Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 về Quy hoạch pháttriển công nghiệp Tp.Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghịquyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 về Quy hoạch phát triển nôngnghiệp Tp.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/01/2010 về “triển khai xây dựngĐề án dạy nghề cho LĐNT đến năm 2020”. Hàng năm có kế hoạch triển khaixây dựng dạy nghề cho LĐNT.- UBND thành phố chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý đào tạonghề từ thành phố tới cơ sở. Các huyện, xã đã phân công nhiệm vụ cho cán bộlàm công tác lao động việc làm theo dõi và quản lý dạy nghề trên địa bàn.- UBND Tp.Hà Nội đã ban hành 2 Quyết định phê duyệt mức chi phíđào tạo nghề cho 39 nghề, trong đó có 13 nghề nông nghiệp và 36 nghề phinông nghiệp.- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ cán bộ quản lý, giáoviên dạy nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn được đầu tư tăng cườngnên chất lượng đào tạo nghề được nâng lên từng bước đáp ứng được nhu cầucủa thị trường lao động.75 - Công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề đãđược quan tâm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm cao, một số nghề nhưMay công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thuỷ sản trên 80%học sinh sau khi tốt nghiệp tạo được việc làm bằng chính nghề đã học. Nhiềulao động nông thôn sau khi học nghề đã đã thành lập doanh nghiệp, mở cơ sởsản xuất kinh doanh, lập trang trại tạo việc làm cho bản thân và cho ngườikhác góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạotrong khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Một số laođộng nông thôn sau khi học nghề đã trở thành hộ khá, hộ giàu.- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về vaitrò ý nghĩa của công tác đào tạo nghề đối với quá trình phát triển kinh tế - xãhội luôn được quan tâm. Nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn xã hộivề dạy nghề đã có bước chuyển biến tích cực.- Công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề được quantâm thường xuyên từ khâu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiếtbị dạy nghề đến khâu tổ chức và triển khai quá trình đào tạo đối với tất cả cáccơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vàocác nội dung thực hiện chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về dạy nghề,chương trình, nội dung và quy trình đào tạo nghề; nề nếp dạy và học, chấtlượng đào tạo, việc quản lý cấp phát bằng nghề, chứng chỉ nghề.2.4.2. Những tồn tại, yếu kémBên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác đào tạo nghềcho lao động nông thôn trong 04 năm qua vẫn còn một số hạn chế đó là:Mặc dù công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề đã được triển khai sâurộng, nhưng phần lớn người lao động và một số các cán bộ tại thôn xóm chưahiểu về chính sách đào tạo nghề của Nhà nước. Điều này làm cho một bộphận không nhỏ số người lao động nông thôn tham gia học nghề không phảido có nhu cầu thực tế từ bản thân, gia đình mà đi học theo phong trào, đi học76 để lấy tiền hỗ trợ. Điều này gây ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nghề chongười lao động.Ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn chưa phong phú, chưa đadạng; các cơ sở dạy nghề mới chủ yếu tập trung đào tạo một số nghề mà cáccơ sở dạy nghề vẫn đang thực hiện đó là: Trồng trọt (trồng lúa, trồng rau sạch,trồng cây thuốc lá, trồng hoa ly..., chăn nuôi thú y (chăn nuôi thỏ, chăn nuôiđà điểu, bò....), May công nghiệp, Cơ khí, Điện dân dụng, Sửa chữa xe máy,Thêu tranh, làm lông my giả, Mây tre đan xuất khẩu..... Một số nghề côngnghiệp và dịch vụ mà người lao động có nhu cầu nhưng các cơ sở dạy nghềchưa tổ chức đào tạo được như: Lễ tân, Nghiệp vụ du lịch....Theo kết quả điều tra xã hội học, có 214/300 người cho rằng nhữngnghề đã tổ chức chưa thực sự phù hợp với đặc thù của địa phương. 17/20 cánbộ quản lý dạy nghề khẳng định số lượt nghề đã được đào tạo chưa gắn vớiquy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng xã, huyện.Công tác định hướng việc làm sau đào tạo chưa được thực hiện rộngrãi. Theo kết quả điều tra xã hội học, có 288/300 không được cung cấp thôngtin hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc nguồn ra cho sản phẩm.Những người có việc làm thì chất lượng việc làm chưa ổn định, một sốlao động nông thôn sau khi học nghề tạo được việc làm nhưng sau một thờigian đã nghỉ việc do thu nhập thấp không đảm bảo đời sống.Công tác đào tạo nghề cho LĐNT vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chuyểndịch cơ cấu lao động phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nôngnghiệp, nông thôn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và hội nhập quốc tế. Việc triển khai công tác đào tạo nghề còn chậm,thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm của vùng, ngành kinh tế; thiếu địnhhướng dài hạn, chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch nông thôn mới, nhất là quy hoạch sản xuất nông nghiệp, côngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thị trường.77 Một số nơi dạy nghề còn chạy theo số lượng, chất lượng thấp, chưa phùhợp với yêu cầu của người học và người sử dụng lao động. Tư vấn, hướngnghiệp học nghề chưa phù hợp với điều kiện, khả năng của người dân và nhucầu xã hội. Việc lựa chọn cơ sở đào tạo chưa thực sự dựa trên năng lực, chấtlượng đào tạo. Mạng lưới CSDN còn nhiều bất cập, cơ sở vật chất, thiết bịchưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu về sốlượng và yếu về nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình đàotạo và sau khi đào tạo còn hạn chế. Công tác tư vấn hướng nghiệp chọn nghềcho LĐNT còn nặng về hình thức, chưa sát với thực tế.2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quanNhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ chủ chốt ở một số địaphương chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến công tác dạy nghề, nângcao chất lượng nguồn nhân lực LĐNT để thực hiện phát triển kinh tế; chưađầu tư, huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện các giải pháp đồng bộ từ quyhoạch sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, tổ chức đào tạonghề, hỗ trợ vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn với xây dựngnông thôn mới để thực hiện.Công tác tham mưu đề xuất của cơ quan thường trực và một số thànhviên của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở một số địa phương còn hạn chế.Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc đào tạo nghề choLĐNT và việc tham mưu đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn của cácBộ, ngành còn chậm. Một số quy định của Đề án không còn phù hợp với thựctế. Mốt số chương trình, dự án, đề án có quy định về hoạt động dạy nghề chođối tượng là LĐNT do cá Bộ, ngành khác (Ủy ban dân tộc, Bộ Công thương,Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì thực hiện, dẫnđến khó khăn trong quản lý, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả, hiệu quảchung về đào tạo nghề cho LĐNT.78 Đại bộ phận lao động nông thôn chưa có nhận thức đúng về đào tạonghề, học nghề. Một phần do tập quán và thói quen canh tác, nông dân tiếnhành sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm, nông dân coi sản xuất nôngnghiệp nói riêng và các hoạt động khác trong khu vực nông thôn nói chung làcông việc giản đơn không phải học. Do đó nông dân nhận thức về việc họctập để sản xuất chưa thực sự cần cho bản thân họ. Nhu cầu học tập của họđược dồn vào cho thế hệ con cháu với mục đích là tìm lối thoát khỏi nghềnông và cuộc sống ở nông thôn.Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong một thời gian dài chưađược coi trọng đúng mức. Nhiều Bộ, ngành, địa phương và xã hội nhận thứcchưa đầy đủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, coi đào tạo nghề chỉ làcứu cánh có tính thời điểm, không phải là vấn đề quan tâm thường xuyên, liêntục và có hệ thống.Đào tạo nghề hiện nay thường tập trung vào các ngành mũi nhọn tronglĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ…Đồng thời nhận thức về nguồnlao động lâu nay mới được quan tâm về mặt số lượng, về chất lượng, trình độcủa nguồn lao động như khả năng và năng lực thực hiện các công việc có hiệuquả cao ít được chú ý đặc biệt là đối với lao động nông thôn.Các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn hiện mới chỉ dừng lạiở mức quy mô nhỏ, rời rạc, thiếu thống nhất, thông qua các chương trình hoặchoạt động như khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư là chủ yếu. Việc xâydựng các chiến lược đào tạo, kế hoạch đào tạo lao động nông thôn dài hạn chocác vùng, miền chưa hiện thức hoặc chưa căn cứ vào thực trạng lao động,định hướng phát triển của địa phương, nhu cầu về nguồn nhân lực…Tuy nhiên, việc dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay chưa đầy đủvà chưa đồng bộ, còn chồng chéo, chưa đảm bảo tính hệ thống, chưa có tổchức quản lý thống nhất. Sự chưa đồng bộ thể hiện qua việc lập kế hoạch đàotạo, dạy nghề giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh, giữa các Bộ và cơ sở, các dự ánhỗ trợ phát triển. Tham gia quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn79 ngoài hệ thống các trường, các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dụcthường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống khuyến nông, khuyếnlâm, khuyến ngư, hệ thống Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm của HộiNông dân Việt Nam, hệ thống các trung tâm học tập cộng đồng, còn có các tổchức, cá nhân, các chương trình phát triển cũng tham gia vào quá trình dạynghề nông dân.Một số tỉnh, huyện có các trung tâm dạy nghề, song phần lớn các nghềdạy trong các trung tâm chưa gần với nghề khu vực nông thôn cần có, đốitượng đến học cũng không phải là nông dân, những người đang làm việc ởkhu vực nông thôn mà mới chỉ dừng lại ở đối tượng con em của nông dân làchủ yếu, các điều kiện dạy và học rất hạn chế cả về quy mô và tính kỹ thuật,khó có khả năng đáp ứng được các mục tiêu đào tạo.Đội ngũ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn còn thiếu về sốlượng và chất lượng. Hầu hết các giáo viên dạy nghề cho lao động nông thônthiếu kiến thức và kỹ năng khi làm việc với nông dân. Mặt khác các hoạt độngsản xuất kinh doanh trong khu vực nông thôn rất đa dạng, đồi hỏi người giáoviên không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn cần có những kiến thức lậpkế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình, giám sát đánh giá…Tài liệu đào tạo lao động nông thôn chưa đáp ứng kịp với sự thay đổicủa khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đồng thời chưa căn cứ vào nhucầu học tập của người lao động, chưa có sự tham gia của người nông dântrong quá trình xây dựng và phát triển tài liệu. Các tài liệu phần lớn viết theohướng hàn lâm, viết nhiều và dài, trong khi đó với tâm lý người nông dân rấtngại đọc các tài liệu viết dài, nhiều chữ ít có hình…Thời gian và các tổ chức lớp học chưa thực sự phù hợp lao động nôngthôn. Những người lao động nông thôn thường là những lao động chính tronggia đình, do vậy họ không thể và không muốn tham gia các khóa học với thờigian dài, địa điểm xa nhà, phương pháp giảng dạy theo hướng lý thuyết nhiều.80 Việc tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn mới chỉ dựa trênnhu cầu học nghề mà chưa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội củatừng huyện và của cả tỉnh. Cụ thể, chưa gắn với quy hoạch phát triển làngnghề, quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Sự phối hợp với các doanh nghiệp đểđảm bảo đầu ra sau học nghề còn lỏng lẻo.Các cơ sở dạy nghề chưa phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trongviệc biên soạn chương trình đào tạo nghề để đào tạo lao động cho doanh nghiệp.2.4.3.2. Nguyên nhân khách quanNền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực sảnxuất ngưng trệ; thời tiết biến đổi phức tạp nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả củacông tác đào tạo nghề cho LĐNT.Cơ sở vật chất của các CSDN còn chưa được trang bị đồng bộ và đầyđủ do các nguyên nhân yếu tố lịch sử để lại.Trình độ sử dụng máy móc hiện đại, tiên tiến của giáo viên, người dạynghề còn chưa được trang bị đầy đủ dẫn đến nhiều máy hiện đại (như máycắt, hàn công nghệ cao, máy tik mak...) chưa được sử dụng hết công suất.81 Tiểu kết chương 21. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, là thành phố lớn nhất, tập trungmọi nguồn lực, có nhiều cơ hội phát triển và cũng có nhiều thách thức. HàNội đang là khu vực phát triển năng động, là khu vực đang thực hiện côngnghiệp hóa với tốc độ rất nhanh.2. Từ năm 2010, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn được cáccấp ủy, chính quyền quan tâm và có những chính sách hỗ trợ tích cực.3. Sau 4 năm (2010-2013), toàn thành phố đã tổ chức dạy nghề cho75.594 người. Có 50.304 người tốt nghiệp, người sau học nghề có việc làmmới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn.4. Đã có 625 người thuộc hộ nghèo, sau học nghề có việc làm, thu nhậpđã thoát nghèo, chiếm 15,81% số người thuộc hộ nghèo được học nghề và324 người sau học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập trungbình của các hộ dân trong vùng (hộ có thu nhập khá), chiếm 1,7% tổng sốngười được học nghề.5. Hiệu quả đào tạo đang được phát huy kinh tế phát triển nhanh, đờisống văn hóa, tinh thần cũng có một bước thay đổi lớn.82 CHƯƠNG 3BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀCHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY3.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đếnnăm 2020Theo quan điểm của Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa Tp.Hà Nội 5 năm 2011 – 2015 của Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội, đẩymạnh công tác đào tạo nghề cho nông dân. Phát triển công nghiệp, tiểu thủcông nghiệp, làng nghề truyền thống, dịch vụ để đẩy nhanh chuyển dịch cơcấu kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đưa thu nhập bìnhquân khu vực nông thôn vào năm 2015 đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệlao động nông nghiệp còn dưới 20%, tăng tỷ lệ lao động lĩnh vực dịch vụnông nghiệp dịch vụ và chăn nuôi”. [Nghị quyết số 06/NQ-HĐND]Theo quan điểm của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội,Quy hoạch phát triển nông nghiệp Tp.Hà Nội theo hướng hiện đại trên cơ sởứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến đểnâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với chếbiến , tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu laođộng trong nông nghiệp, quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới vănminh, hiện đại , tăng hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất lao động nôngnghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.…Phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuấthàng hóa tập trung chuyên canh, các vành đai xanh, các tuyến nông nghiệpsinh thái và các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Phát triển nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường…83 Bảng 3.1. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020Đơn vị: %NămTrồng trọtChăn nuôiThủy sảnTổng2015405010100202034,55411,5100(Nguồn: Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 về Quy hoạch pháttriển nông nghiệp Tp.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”)“Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng,đảm bảo liên kết giữa các đô thị và nông thôn. Triển khai thực hiện quy hoạchphát triển ngành, quy hoạch vùng nông, lâm, thủy sản. Hình thành các vùng sảnxuất chuyên canh tập trung, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuấthàng hóa hiện đại. Xác định và đẩy mạnh sản xuất các snar phẩm có lợi thế cạnhtranh và có thị trường tiêu thụ ổn định. Phát triển các làng nghề, du lịch, dịch vụ,đẩy mạnh giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động để thu hút nhiều lao động,thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnhcác giải pháp thu hút vốn đầu tư, phát triển các khu công nghiệp – dịch vụ thuhút và giải quyết việc làm”. [Kế hoạch số 150/KH-UBND]3.2. Định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thànhphố Hà NộiGiai đoạn 2011 – 2020, tập trung phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dụcdạy nghề, tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề; đồng thời, tậptrung dạy nghề chất lượng cao, đột phá vào các ngành kinh tế mũi nhọn, cáclĩnh vực quan trọng của Thành phố như du lịch, thương mại, vận tải - kho bãi,điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí điện tử…Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hoá giáo dục đào tạo, huy động nguồn lựcđầu tư của Nhà nước và của các nhà đầu tư khác để tăng nhanh số lao động quađào tạo nghề ở cả 3 cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, có84 số lượng và cơ cấu ngành nghề đa dạng cho lao động xã hội đáp ứng nhu cầu củathị trường lao động, góp phần tạo ra cơ cấu lao động có trình độ chuyên môn kỹthuật hợp lý. Số lao động nông thôn qua đào tạo nghề giai đoạn 2011- 2015 đạtkhoảng 215.000 người, giai đoạn 2016- 2020 đào tạo nghề khoảng 73.000 người.Bảng 3.2. Mục tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn Thành phố Hà Nội giaiđoạn 2011-2020Giai đoạnGiai đoạn2011- 20152016-2020215.00073.000205.00061.000- Đào tạo trình độ TCN, CĐN (người)10.00012.0002Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề (%)70803Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)55754Giải quyết việc làm mới (người)135.00055.000TT1Nội dungĐào tạo nghề các trình độ, trong đó:- Đào tạo sơ cấp nghề và dưới 3 tháng(người)(Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu)Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn, đầu tư để đảm bảo mỗiquận huyện có 01 Trung tâm để dạy nghề cho LĐ địa phương (xây dựng mớiTrung tâm dạy nghề hoặc nâng cấp, bổ sung giao thêm nhiệm vụ Dạy nghề chocác Trung tâm hướng nghiệp hoặc Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp).Tiếp tục đầu tư xây dựng CSVC, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởngthực hành, phát triển đội ngũ giáo viên ĐTN đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộvề cơ cấu đào tạo và 100% đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sưphạm và kỹ năng nghề. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảngdạy gắn liền với nhu cầu của người sử dụng lao động.Bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức mới về nghề cho người laođộng, theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, chương trình chuyển giaocông nghệ mới; đồng thời, trang bị cho người lao động năng lực thực hành85 một nghề đơn giản hoặc một số kỹ năng nghề nhất định, nhằm phổ cập nghềcho thanh niên và người lao động, tăng cơ hội tìm việc làm và tự tạo việc làm.Đẩy mạnh ĐTN theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầuxã hội. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết đào tạo giữađơn vị sử dụng và cơ sở dạy nghề. Phát triển các mô hình, hình thức phối hợp,hợp tác và hỗ trợ đào tạo, đáp ứng theo nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp,của xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập hoặc hợp tác thành lậpcơ sở đào tạo nghề.Ưu tiên đào tạo công nhân kỹ thuật cao, công nhân lành nghề. Chútrọng đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp cho thanh niên nông thôn tại khuvực đô thị hóa, không còn đất sản xuất nông nghiệp. Tổ chức đào tạo cácnghề truyền thống tại các làng nghề.Xây dựng trường đào tạo nghề mới cở các huyện chưa có trường dạy nghề,nâng cấp mở rộng quy mô đào tạo của các cơ sở dạy nghề.Nâng cấp và phát triển từ 1-3 trường trung cấp chuyên nghiệp ngang tầmkhu vực về quy mô, trang thiết bị và chất lượng đào tạo, mở rộng đào tạo nghề,xây dựng một số trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao. Xây dựng trung tâm ngoạingữ, tin học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến xây dựng 3 trường dạy nghề cấp vùngtại Phú Xuyên, Thạch Thất, Sóc Sơn.3.3. Biện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bànThành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nayĐể thực hiện được mục tiêu đào tạo nghề cho 215.000 lao động nôngthôn trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, cần thực hiện một số biệnpháp như sau:3.3.1. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề+ Mục tiêu của biện pháp:- Làm cho lao động nông thôn biết rõ các thông tin về tổ chức đào tạonghề cho họ để họ sẵn sàng tham gia các khóa huấn luyện đào tạo.86 - Nâng cao nhận thức về các lĩnh vức nghề đối với người lao động nôngthôn.- Giúp họ tự chọn lấy một nghề phù hợp với hứng thú và năng lực cánhân.- Nâng cao nhận thức về dạy nghề đối với đối với các cấp, các ngành vàđịa phương.+ Nội dung và cách thức thực hiện:- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để nông dân hiểu rõ vềmục tiêu, lợi ích của các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn.- Cùng với công tác tuyên truyền, khuyến khích sự tham gia của nôngdân vào quá trình đào tạo nghề, để nông dân nhận thức được vai trò và tráchnhiệm của họ đối với công tác dạy nghề thông qua việc xác định nhu cầu đàotạo, xây dựng chương trình đào tạo, giám sát và kiểm tra quá trình đào tạonghề…- Đối với quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn, người laođộng nông thôn là yếu tố chủ thể đóng vai trò quyết định đến sự phát triểnkinh tế của mỗi gia đình nói riêng và của cả nông thôn nói chung.- Do trình độ văn hóa và trình độ tay nghề thấp dẫn đến tâm lý chungcủa lao động nông thôn ít chịu đổi mới, dè dặt khi đón nhận các yếu tố kỹthuật mới, nhận thức chưa đầy đủ về việc cần phải được đào tạo, chưa cóđược tầm nhìn cả hiện tại và tương lai trong việc xác định nghề cần học., họccái gì? học như thế nào? học ở đâu?.. cho nên các cấp chính quyền địaphương phải đi sâu vận động và hướng dẫn cụ thể, chu đáo.+ Điều kiện thực hiện:- Các tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng đồng tâmthực hiện biện pháp.87 - Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ có thể trở thành lực lượng tiênphong, nòng cốt trong công tác tuyên truyền tư vấn.- Ban chỉ đạo của thành phố điều hòa, phối hợp tốt các bộ phận chứcnăng làm việc có hiệu quả.- Chính quyền địa phương các cấp, cũng như các tổ chức khác cònđóng vai trò định hướng, tư vấn về nghề nghiệp, hỗ trợ và tổ chức dạy nghề,nâng cao năng lực làm việc cho lao động nông thôn.3.3.2. Lập kế hoạch và thiết kế chương trình đào tạo+ Mục tiêu của biện pháp:- Xây dựng chiến lược và kế hoạch về dạy nghề cho lao động nông thôntrước mắt và lâu dài cho các đối tượng, các khu vực khác nhau.- Để nâng cao năng lực làm việc, chất lượng của lao động nông thônphải có được những chiến lược cũng như các kế hoạch dạy nghề cho nông dânmột cách cụ thể dựa trên chiến lược chung về phát triển kinh tế nông nghiệpvà nông thôn của quốc gia.+ Nội dung và cách thức thực hiện:Việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cần tiến hành theo quy trình:- Xác định yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực,cả cơ cấu ngành nghề và cơ cấu trình độ.- Phân tích, đánh giá đúng đắn nguồn lao động hiện có của địa phương,so sánh với yêu cầu về nhân lực, để từ đó xác định nhu cầu, lập kế hoạch bổsung, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động của địa phương.- Hoàn thiện hệ thống tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn.Xây dựng mạng lưới cơ sở dạy nghề cho nông dân trên cơ sở xem xét, đánhgiá lại các tổ chức đã tham gia vào công tác dạy nghề cho lao động nông thôntrong thời gian qua trên tất cả các mặt, từ hệ thống trường lớp, đội ngũ giáoviên, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, các ngành nghề đang đượcdạy tại các cơ sở dạy nghề, nội dung, tài liệu và phương pháp giảng dạy cho88 lao động nông thôn để biết được cái gì đã được, cái gì chưa được cần bổ sungvà hoàn thiện.- Mạng lưới các cơ sở dạy nghề hiện nay chủ yếu tập trung ở các khuvực đô thị, trong khi đó đặc điểm lao động nông thôn là vừa là người lao độngvừa là các chủ hộ, họ quan tâm nhiều đến công việc gia đình, cho nên cách bốtrí các lớp học thích hợp nhất với lao động nông thôn là gần nơi ở của họ, đểsau các buổi học họ có thể tham gia sinh hoạt với gia đình. Do vậy chú trọngphát triển hình thức dạy nghề tại trung tâm học tập cộng đồng trên cơ sở lớphọc trên đồng ruộng/ lớp học hiện trường ( Farmer field school)- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy nghề.Đặc điểm của dạy nghề cho lao động nông thôn để có kết quả cao làtính thực hành của các bài học, cộng với các phương pháp dạy học cho ngườilớn tuổi. Do vậy đòi hỏi giáo viên dạy nghề cho nông dân ngoài kiến thứcchuyên môn vững vàng, kỹ năng tay nghề thành thạo, cần có phương phápgiảng dạy phù hợp với người nông dân.Về lâu dài, cần xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề chonông dân, với các nội dung cần tập trung các chuyên đề về kinh tế, kỹ thuật,nông nghiệp, mà các chuyên đề này là các bài giảng ở lớp, làng, xã. Phươngpháp sư phạm, phương pháp khuyến nông, tổ chức lớp học, phương phápđánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển tài liệu. Tham quan các mô hình khuyếnnông, lâm Trước mắt cần cần thực hiện chuơng trình đào tạo giáo viên dạynghề cho nông dân từ các giáo viên tiềm năng như cán bộ khuyến nông xã,cán bộ thú y, bảo vệ thực vật xã, cán bộ khuyến nông huyện, khuyến nôngviên cơ sở, cán bộ Hội nông dân hoặc nông dân giỏi.- Nội dung, tài liệu, hình thức và phương pháp đào tạo nghề cho nôngdân:Để xác định dạy cho nông dân những nội dung gì, các cấp chính quyềnđịa phương phải lập được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở kếhoạch nhân lực sẽ xác định được kế hoạch đào tạo nội dung gì, các cơ sở đào89 tạo có trách nhiệm đào tạo theo kế hoạch của địa phương và chỉ có làm nhưthế mới có thể quản lý được dạy nghề cho nông dân làm cho quá trình đào tạogắn được với mục tiêu sử dụng.- Nguyên tắc cơ bản cho việc xác định nội dung đào tạo: Nội dung dạycho lao động nông thôn cần được xác định cho từng vùng cụ thể, vì mỗi vùngkhông chỉ có cơ cấu ngành nghề khác nhau mà trình độ dân trí cũng khácnhau. Trong mỗi chương trình nên chia ra nhiều học phần khác nhau, nôngdân có thể lựa chọn theo học toàn chương trình hoặc học từng phần riêng biệt,khi học xong cần cấp chứng chỉ về nghề nghiệp cho nông dân.- Việc xác định chương trình dạy cần có sự tham gia của lao động nôngthôn. Thông qua việc tiếp xúc tìm hiểu nhu cầu học nghề của nông dân, cácnhà hoạch định nội dung chương trình sẽ biết được người lao động nông thôncần gì, khả năng thu nhận và tư vấn cho họ trong việc lựa chọn, xác định nghềcần học.- Nội dung dạy cho nông dân phải gắn với chiến lược phát triển kinh tếcủa vùng, của địa phương, với mục tiêu phân bố lại lao động nông thôn cũngnhư với khoa học công nghệ cao. Hai nội dung quan trọng của công nghiệphóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn phải được cụ thể hóa từng bước trongcác chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn. Thời gian và quy mô mỗikhóa học Về thời gian học cho mỗi chương trình và mối loại đối tượng. Cácchương trình/ khóa học nên thực hiện trọn vẹn một quy trình, chu kỳ sinhtrưởng và phát triển…Nếu chương trình khóa học hay chuyên đề có nội dunglớn cần chia nhỏ thành các Module và được tổ chức học theo một trật tự logicvới thời gian dài hơn, kết thúc mỗi module, người học đem những kết qủa họcđược áp dụng vào thực tế công việc, từ đó sẽ thấy được những điều thiếu cầnphải được bổ sung để đề xuất, bổ sung cho nội dung học tập của giai đoạn họctiếp theo.- Về quy mô lớp học đào tạo nghề cho nông dân chỉ nên 25-30 người làphù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, cũng như phát huy khả năng90 tham gia của người học trong quá trình trao đổi kinh nghiệm, kiến thức. Tàiliệu học tập, tài liệu viết cho các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phảiviết ngắn, từ ngữ đơn giản phù hợp với ngôn ngữ địa phương, dễ hiểu dễ nhớkèm theo các tranh, ví dụ minh họa và các nội dung được trình bày theo trật tựcủa một quy trình công việc. Giáo trình cần trình bày đẹp, nhỏ, tiện lợi chohọc viên sử dụng hàng ngày. Khi xây dựng giáo trình cần chú ý đến yếu tốnông dân trong quá trình phát triển tài liệu, để đảm bào sự phù hợp với nộidung đào tạo, văn hóa và nhu cầu của lao động nông thôn.- Hình thức và phương pháp dạy nghề cho nông dân cần đảm bảonguyên tắc sau:Học trọn một vụ cây trồng (lúa, ngô, khoai, sắn..), trọn một giai đoạncủa dự án, trọn một công việc, trọn một quy trình sản xuất, chế biếnHọc bằng thực hành, học từ kinh nghiệm sẵn có của học viênHoạt động nhóm để phát huy sức mạnh tập thể, nhóm hoạt động khôngchỉ trong thời gian trên lớp mà duy trì lâu dài trên thực tế : nhóm sở thích,nhóm sản xuất của nông dânChuơng trình học tập mang tính tổng hợp nhiều mặt kiến thức tổnghợp, kỹ năng cơ bản và phuơng pháp đa dạng đảm bảo tính linh động, phùhợp với địa phuơng ví dụ như IPM, ICM, TOTĐào tạo những học viên giỏi trở thành huớng dẫn viên, giảng viên nôngdân. Tăng cuờng hình thức Huấn luyện đồng ruộng cho nông dân (FFS)- Cân bằng về cung – cầu, đào tạo định hướng cầu và tạo ra hệ thốngđào tạo nghề linh hoạtVấn đề cơ bản trong việc phát triển đào tạo là tạo ra sự cân bằng vàhiệu quả trong việc cung cấp các kỹ năng phù hợp với nhu cầu trong thịtrường lao động.Cần xác định rõ ràng “nhu cầu của ai?”. Trong bối cảnh hiện nay, hiểnnhiên đó là nhu cầu của người sử dụng lao động trong thị trường lao động –thể hiện ý tường là đạo tạo theo định hướng cầu. Do đó, không thể lặp lại các91 sai lầm trong việc tiếp cận kế hoạch nguồn nhân lực vào những năm 1960 1970. Lúc đó các kế hoạch dài hạn, trung hạn về nhu cầu nghề nghiệp đượcxây dựng dựa trên quyết định về cung đào tạo. Do đó không đáp ứng đượcnhu cầu khi nền kinh tế không ổn định, sự thay đổi công nghệ, tính chất củaquy trình sản xuất kinh doanh và những yếu tố khó có thể dự báo về nhu cầulao động cũng như các yêu cầu mới về kỹ năng nghề trong tương lai. Các dựbáo thường không đáng tin cậy và nhiều phương pháp dự báo không sử dụngđược.Do đó các phương pháp sau có thể được sử dụng đề nhận biết các nhucầu: sự tham gia của người sử dụng lao động trong việc xác định nhu cầu;năng lực phân tích xu hướng thị trường; mức độ thu hút và khả năng tạo việclàm thông qua các tiêu chí về mức lương, thời gian lao động; điều tra thựctrạng việc làm của người học sau khi học xong; phổ biến tới người lao độngvề xu hướng việc làm một cách hiệu quả…+ Điều kiện thực hiện:- Phát triển chương trình đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra – CDIO.Chương trình đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra – CDIO – viết tắt của các từ:Hình thành ý tưởng (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implement),Vận hành (Operate) – khởi nguồn từ ý tưởng của các khối ngành kỹ thuậtcông nghệ thuộc Đại học Kỹ thuật Masachusetts (Mỹ) phối hợp các trườngđại học ở Thụy Điển. CDIO được hình thành năm 1990 nhằm góp phần cảicách giáo dục đào tạo. CDIO là mô hình đổi mới có tính tích cực ngày càngđược áp dụng rộng rãi, mô hình dựa trên chuẩn đầu ra của mỗi ngành nghề,mỗi cơ sở dạy nghề để thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp.- Mục tiêu của mô hình là hướng tới việc giúp cho học viên có được kỹnăng “cứng” và kỹ năng “mềm” cần thiết khi ra trường, đáp ứng yêu cầu củathị trường lao động, đòi hỏi của xã hội cũng như bắt nhịp được với nhữngthay đổi nhanh của kỹ thuật – công nghệ trong thực tiễn sản xuất tại các92 doanh nghiệp. Người học khi ra trường có thể thích ứng với các thay đổi củamôi trường làm việc theo hướng tích cực.- Mô hình CDIO cũng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vàcác bên liên quan khác trong việc nâng cao khả năng của người học trong việctiếp thu các kiến thức cơ bản, đồng thời đẩy mạnh học các kỹ năng cá nhân,giao tiếp, ký năng kiến tạo và thích ứng với các quy trình công nghệ.Đào tạo theo mô hình CDIO mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả cácbên tham gia, cụ thể:- Gắn với nhu cầu của người sử dụng lao động, từ đó giúp thu hẹpkhoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của chủ sử dụng nhânlực. Góp phần giảm thiểu chi phí đào tạo lại trong các doanh nghiệp, giảm bớtngười tham gia đào tạo cho học viên.- Giúp người học phát triển toàn diện với các kỹ năng “cứng” và kỹnăng “mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổivà thậm chí đi đầu trong việc thay đổi đó. Người học đã được đào tạo theomột quy trình bài bản, được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thái độ.- Giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo mộtquy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông vàgắn kết chặt chẽ. Giáo viên, người dạy nghề phải tuân theo các phương phápgiảng dạy tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học. Nhờvậy sẽ góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, người dạy nghề có chất lượngcao.- Cách tiếp cận CDIO là tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trìnhvới chuyển tải và đánh giá hiệu quả đào tạo, góp phần nâng cao chất lượngđào tạo.3.3.3. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo+ Mục tiêu của biện pháp:- Thực hiện đầy đủ mục tiêu, kế hoạch và chương trình đào tạo cho cáckhóa học ngắn hạn, dài hạn.93 - Cải thiện chất lượng và hiệu quả trong dạy nghề, tăng cường sự hấpdẫn và phù hợp với người học nghề- Dạy nghề cần đạt được sự phù hợp đối với thị trường lao động vànghề nghiệp của mọi người.- Để tăng sự thu hút cho dạy nghề, cần tạo ra môi trường học tập thuậnlợi cho học viên.+ Nội dung và cách thực hiện biện pháp:- Nâng cao chất lượng dạy nghề ban đầu bằng cách cải thiện chất lượngvà năng lực của giáo viên, người dạy nghề, lãnh đạo nhà trường, giới thiệutính linh hoạt trong việc học nghề, có thể học nghề theo thời gian, học nghềthường xuyên, học nghề theo hình thức vừa học vừa làm, …, nâng cao nhậnthức của người dân khi tham gia học nghề.- Đảm bảo năng lực làm việc được tích hợp vào chương trình giảngdạy, bao gồm cả các kỹ năng mềm và các kỹ năng nghề được tích hợp vào cácbài giảng, phân bổ thời gian học lý thuyết và thực hành phù hợp với từng đốitượng người học, thời gian học.- Tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập thúc đẩy sự phát triểncác kỹ năng quản lý nghề nghiệp, kỹ năng kinh doanh trong quá trình học tập.- Cung cấp cho học viên theo học ban đầu tiếp cận với các cơ sở vậtchất và tài liệu giảng dạy, trang thiết bị kỹ thuật mới. Các cơ sở dạy nghề cầnđẩy mạnh việc học tập tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp/tổ nhóm sảnxuất/ hợp tác xã có điều kiện thích hợp.Tăng cường tính thích hợp, chất lượng và ưu việt của cả dạy nghề banđầu và dạy nghề thường xuyên- Đảm bảo chất lượngViệc cung cấp dạy nghề chất lượng cao là một điều kiện hấp dẫn tiênquyết. Để đảm bảo chất lượng được cải thiện cần tăng tính minh bạch, tin cậylẫn nhau, khuyến khích quá trình học tập không ngừng nghỉ, học tập suốt đời.+ Điều kiện thực hiện:94 - Thiết lập một khung đảm bảo chất lượng chung cho các cơ sở dạynghề và áp dụng chung cho cả cơ sở dạy nghề và nơi làm việc.- Chất lượng của giáo viên, người dạy nghề- Đào tạo cho giáo viên, người dạy nghề nâng cao kiến thức bằng cáchcung cấp các hình thức đào tạo linh hoạt, các buổi hội thảo, hội nghị, đào tạotừ xa, đào tạo bằng cách tự nghiên cứu…- Xây dựng nguyên tắc hướng dẫn và xây dựng nội dung thực hành tốtnhất để nâng cao hiệu quả, yêu cầu dói với giáo viên dạy nghề.3.3.4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nôngthôn+ Mục tiêu của biện pháp:- Tăng cường kiểm tra, giám sát theo kỳ kế hoạch và đột xuất nhằmphát hiện và điều chỉnh các hoạt động đào tạo chưa đáp ứng.- Các huyện, xã trên địa bàn tự tổ chức giám sát các CSDN, doanhnghiệp, người dạy nghề, người học nghề, CSVC việc thực hiện đào tạo nghềtại địa bàn huyện, xã.+ Nội dung và cách thức thực hiện:- Kiểm tra các điều kiện tổ chức các khoá học về cơ sở vật chất, về độingũ giáo viên, cán bộ kỹ thuật, tài liệu, học cụ, xưởng thực hành, ruộng thínghiệm.- Kiểm tra điều kiện dự lớp của các học viên để xếp lớp cho phù hợpvới trình độ năng lực và nhu cầu của họ.- Kiểm tra việc thực hiện chương trình đào tạo, không cắt xén, thêm bớtđể đạt được mục tiêu đã đề ra.- Kiểm tra uốn nắn kịp thời phương pháp huấn luyện, phương phápgiảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học viên, giúp họ theokịp trình độ chung và vươn lên nắm bắt những kỹ thuật tiên tiến.95 - Kiểm tra đầu ra để cấp chứng chỉ học nghề cho những người đạt yêucầu, có thể bổ túc những thiếu hụt mà học viên chưa đạt được để họ có thểhành nghề sau khóa học.+ Điều kiện thực hiện:- Ban chỉ đạo trung ương thực hiện luân phiên kiểm tra, giám sát tại cácđịa phương.- Ban chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động củaĐề án đối với tất cả các huyện. Ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, giám sát việcthực hiện hoạt động của Đề án đối với tất cả các xã trên địa bàn.3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp* Mục đích khảo nghiệmĐể đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.* Nội dung khảo nghiệmKhảo nghiệm bốn biện pháp quản lý đào tạo lao đông nông thôn, đó là:- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn- Lập kế hoạch và thiết kế cácchương trình đào tạo- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo* Phương pháp khảo nghiệmChúng tôi sử dụng phiếu hỏi để trưng cầu ý kiến của cán bộ quản lýchính quyền các cấp, cán bộ quản lý dự án, giáo viên trực tiếp giảng dạy, kếtquả thu được như sau:* Kết quả khảo nghiệm- Khảo nghiệm tính cần thiếtBảng 3.3: Khảo nghiệm về tính cần thiết của các biện phápTCác tiêu chí vềTphẩm chấtMức độ cần thiếtRất cầnthiết96Cần thiếtKhôngcần thiếtThứbậc SL%SL%SL%Tổ chức tuyên truyền,1 tư vấn học nghề cho 5578,61521,40,0275,71724,300,045680,01420,000,014 đánh giá kết quả đào 5477,11622,900,03lao động nông thônLập kế hoạch và thiết2 kế các chương trình 53đào tạo3Tổ chức triển khai kếhoạch đào tạoKiểm tra, giám sát,tạoĐánh giá chung76,423,60,0Qua kết quả khảo nghiệm trên cho chúng ta thấy, có 100% ý kiến đánh giácác biện pháp đưa ra ở trên mang tính rất cần thiết và cần thiết.- Khảo nghiệm tính khả thiBảng 3.4: Khảo nghiệm tính khả thi của các biện phápMức độ khả thiTTThứCác tiêu chí vềRấtphẩm chấtkhả thiKhả thiKhông khảbậcthiSL%SL%SL%5882,91115,70015680,01420,0002Tổ chức tuyên truyền, tư1vấn học nghề cho laođộng nông thôn2Lập kế hoạch và thiết kế97 cácchương trình đào tạo34Tổ chức triển khai kếhoạch đào tạoKiểm tra, giám sát, đánhgiá kết quả đào tạo5477,11420,00035172,91724,3004Đánh giá chung76,424,60Qua kết quả khảo nghiệm trên cho chúng ta thấy, có 97,9% ý kiến đánhgiá các biện pháp đưa ra ở trên mang tính rất khả thi và khả thi..- Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện phápBảng 3.5: Mức độ tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của cácbiện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường CĐKTKTĐBTT1234Mức độ cầnMức độ khảthiếtthiCác biện phápTổ chức tuyên truyền, tư vấn họcnghề cho lao động nông thônLập kế hoạch và thiết kế cácchươngtrình đào tạoTổ chức triển khai kế hoạch đào tạoKiểm tra, giám sát, đánh giá kết quảđào tạoThứXThứ bậcY2,7922,8112,7642,8022,8012,7432,7732,704bậcNhận xét: Sử dụng hệ số tương quan Spearman để so sánh mức độ nhậnthức và mức độ thực hiện các biện pháp thu được kết quả như sau:98 Công thức: r  1 6 D 2N ( N 2  1)Kết quả nhận được r = 0,99 cho phép kết luận rằng các biện pháp đềxuất là cấp thiết và có khả thi.99 Tiểu kết chương 31. Một trong những định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phốđến năm 2020 là phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệphóa, hiện đại hóa.2. Nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, đặc biệt là lao động khu vựcnông thôn đang thực hiện các dự án đô thị hóa và công nghiệp hóa giúp chotìm được việc làm phù hợp.3. Căn cứ vào những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sáchđào tạo nghề và những hạn chế, nguyên nhân hạn chế để đưa ra bốn biện phápquản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố nhữngnăm tiếp theo.4. Kết quả khảo nghiệm chuyên gia đã khẳng định các biện pháp màluận văn đề xuất là cần thiết và có tính khả thi cao.5. Các biện pháp mang tính đồng bộ có thể áp dụng cho các địa phươngkhác trên cả nước.100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ1. Kết luận1. Trong bối cảnh nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước, việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, một số vùngnông thôn trở thành thành thị, lao động nông nghiệp trở thành công nhân côngnghiệp hay dịch vụ là một điều hiển nhiên.2. Hà Nội là thủ đô đồng thời là một thành phố lớn của các nước cũngnằm trong xu thế chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa, côngnghiệp hóa. Việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn là phù hợp vớiquy luật khách quan, Hà Nội có các dự án đào tạo nghề cho lao động nôngthôn.3. Việc tổ chức đào tạo lao động nông thôn phải dự trên các cơ sở lýluận về đào tạo nghề, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của đất nước, vùng miền.4. Đề tài đã khảo sát nhu cầu thực tế về nhân lực nông thôn và nhu cầuchuyển dịch nhân lực, ngành nghề, cho thấy bên cạnh những ưu điểm, vẫncòn có những hạn chế do những nguyên nhân chủ quan, khách quan cần khắcphục.5. Đề tài đề xuất bốn biện pháp quản lý đào tạo nghề cho lao động nôngthôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bốn biện pháp đã được khảo nghiệmkhẳng định tính cấn thiết và tính khả thi, có thể sử dụng cho thành phố và làmtài liệu tham khảo cho các địa phương khác.2. Khuyến nghị2.1. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội+ Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngànhvà người dân về ý nghĩa của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.+ Hướng dẫn các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan hàng năm xâydựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn.101 + Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển tới người dân vềQuyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;+ Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác triển khaithực hiện Đề án của địa phương;+ Tiếp tục điều tra nhu cầu học nghề của người lao động;+ Tiếp tục xây dựng, bổ sung quy định mức chi phí cho một số nghềmới theo nhu cầu của địa phương;+ Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng và phê duyệt chương trình,giáo trình dạy nghề.+ Tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai của các huyện, đểkịp thời nắm bắt tình hình về công tác tổ chức, triển khai thực hiện ở cơ sở;Khen thưởng những cá nhân và tập thể làm tốt, khắc phục những thiếu sót,tồn tại, từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quảQuyết định số 1956/Qđ-TTg;+ Tổ chức Sơ kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện của thành phốđịnh kỳ.2.2. Đối với các cơ sở tham gia dạy nghề+ Xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp với từng đối tượng họcnghề, thời gian và điều kiện thực tế của từng đối tượng tham gia học nghề;+ Chương trình học phải phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, thịtrường sản xuất tránh lãng phí không cần thiết;+ Trang bị cho người học các trang thiết bị học nghề tối thiểu để người họccó thể tham gia quá trình sản xuất trong quá trình học nghề nâng cao tay nghề.102 TÀI LIỆU KHAM KHẢO1. Bách khoa toàn thư mở Việt Nam (http://vi.wikipedia.org).2. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Hồ ChíMinh toàn tập. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (5), tr 162.3. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị quyết hội nghị của banchấp hành Trung ương Đảng khóa X.4. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 26-NQ/TWngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.5. Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày5/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nôngnghiệp, nông dân, nông thôn.6. Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, Tài liệuHội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho laođộng nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủtướng Chính phủ, 2013.7. Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Quyết định số 1582/QĐLĐTBXH ngày 02/12/2011 về việc “Ban hành một số chỉ tiêu giám sát,đánh giá thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướngChính phủ”.8. Bộ Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012).9. Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư liêntịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 về việc “Hướngdẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nôngthôn đến năm 2020” (ban hành kèm theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ).10. Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư liêntịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 về “Sửa đổi, bổ103 sung một số điều của TTLT số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ LĐTBXH về hướng dẫn quản lý và sửdụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đếnnăm 2020" theo QĐ số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướngChính phủ”.11. C.Mác, Ph.Ăng ghen (1995), Tuyển tập xuất bản lần 2. Nhà xuất bảnChính trị quốc gia, Hà Nội.12. Chính phủ (2008), Nghị quyết số 24/2008/NĐ-CP.13. Chính phủ, Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 về “Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (20112015) của Thành phố Hà Nội”.14. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6/1996).15. Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVnăm 2010.16. Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường - Tập bài giảngcho lớp Cao học Quản lý Giáo dục, Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia HàNội.17. Đoàn Thanh Tùng (2010), Dự án Quy hoạch phát triển nhân lực thànhphố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 của Viện nghiên cứu phát triển.18. Hà Đức Ngọc (2012), “Phát triển nguồn nhân lực và vấn đề đổi mới đàotạo nghề cho lao động nông thôn”, Nội san Viện nghiên cứu khoa học dạynghề, (1), tr. 46 -49.19. Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 03/2012/NQHĐND ngày 5/4/2012 về “Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phốHà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.20. Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội, Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày05/4/2012 về Quy hoạch phát triển nông nghiệp Tp.Hà Nội đến năm 2020,định hướng đến năm 2030.104 21. Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày15/7/2011 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Hà Nội 5 năm2011 – 2015.22. Luật Dạy nghề (2006).23. Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1994/2004), “Những cơ sởkhoa học về quản lý giáo dục”, Tập bài giảng cho cao học chuyên ngànhquản lý giáo dục, Hà Nội.24. Nguyễn Xuân Việt – Phạm Xuân Thu (2011), “Đào tạo nghề đáp ứngnhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ”, Viện Nghiên cứu khoa học dạynghề, Nhà xuất bản lao động – xã hội.25. Phạm Viết Vượng (2002), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhàxuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.26. Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,Hà Nội.27. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án Sáng kiếncạnh tranh Việt Nam (là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ(USAID) tài trợ. Bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnhcủa Việt Nam năm 2011.28. Quốc hội, Nghị quyết số 15/NQ-QH ngày 29/5/2008 về việc mở rộng địagiới hành chính Thủ đô Hà Nội.29. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao độngnông thôn đến năm 2020”.30. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2010 phêduyệt “Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020”.31. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phêduyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010 – 2020”.105 32. Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình (2009), Số liệu thống kê xãhội và môi trường.33. Tổng cục Dạy nghề (2012), Báo cáo tổng quan về đào tạo nghề ở ViệtNam.34. Tổng cục thống kê (2004), Điều tra nông nghiệp, nông thôn.35. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê Hà Nội 2009.36. Từ điển bách khoa toàn thư (http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn).37. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (2010), Nghị quyết Đại hội đạibiểu lần thứ XV Đảng bộ Hà Nội.38. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Công văn số 210/BC-UBND về“Báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thônnăm 2013”.39. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” được phêduyệt theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướngChính phủ.40. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 150/KH-UBNDngày 26/12/2011 về việc “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theoQuyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020 trên địa bànthành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015”.41. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề (2011), Báo cáo dạy nghề ViệtNam. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.42. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề (2011), Cẩm nang việc làm và lậpnghiệp. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.43. Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề (2012), Chiến lược và chính sáchvề dạy nghề. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.106 PHỤ LỤC 1TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KẾT QUẢ Xà HỘI HỌC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNGTHÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIĐVT: Người1Câu hỏiNội dungPhiếu hỏicho người họcLựa chọn a2Lựa chọn b34TTI1I2II311026316198285255198105423015Lựa chọn c9637Lựa chọn d3615234530078121536789211475097432672273901Phiếu hỏi cho cán bộquản lýLựa chọn a8717192Lựa chọn b1213313Lựa chọn c4Lựa chọn dII20317107206789101136287169862911279131312149288382020 Ghi chú:1. Tiến hành điều tra lấy thông tin 300 người lao động nông thôn thuộc huyện Thạch Thất và huyện Ba Vì . Phát 300 phiếu, thuvề 300 phiếu2. Tiến hành điều tra lấy thông tin 30 cán bộ quản lý liên quan đến công tác dạy nghề tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiTp. Hà Nội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất và huyện Ba Vì. Phát 30 phiếu, thu về 30 phiếu.108 PHỤ LỤC 2BẢNG I:BẢNG HỎI VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN(Phiếu hỏi dành cho người học)Anh (chị) vui lòng đánh dấu “√” để chọn câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây.Tất cả các thông tin dưới đây đều được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mụcđích nghiên cứu. Xin chân thành cám hơn sự hợp tác của anh (chị).I. Thông tin chung1. Giới tính:a. namb. nữ2. Tuổi: a. từ 18 – 25 tuổib. 26 – 30 tuổic. 31 – 40 tuổi3. Trình độ văn hóad. trên 40 tuổia. Tiểu họcc. THPTb. THCSd. Trên THPTII. Nội dung hỏi1- Anh (chị) hiện đang làm nghề liên quan đến lĩnh vực:a. Nông nghiệpc. Tiểu thủ công nghiệpb. Công nghiệpd. Thương mại dịch vụ2- Anh (chị) có biết về chương trình dạy nghề cho lao động nông thônkhông?a. Cób. KhôngNếu có, Anh (chị) biết được thông tin về học nghề từ (có thể có nhiềuđáp án):a. Cán bộ địa phương tuyên truyền, giới thiệub. Phương tiện thông tin đại chúng (đài báo, internet…)c. Cơ sở dạy nghềd. Hàng xóm3- Anh (chị) có mong muốn được học nghề không?a. Cób. Không109 4- Lý do anh (chị) tham gia lớp học nghề vì:a. Học để biếtb. Đi học không mất tiềnc. Thấy hàng xóm đi học thì mình cũng đi họcd. Học để có kiến thức áp dụng vào thực tế sản xuất5- Theo anh (chị), thời gian của khóa học:a. Dàic. Ngắnb. Phù hợp6- Anh (chị) có gặp khó khăn khi tham gia lớp học nghề không?a. Cóc. KhôngNếu có, khó khăn khi tham gia lớp học nghề của anh chị là:a. Phải lao động sản xuất tại gia đìnhb. Người thân không cho đi họcc. Gặp khó khăn trong việc đi lại: đường xa, không có xe…d. Khác7- Khả năng truyền đạt của giáo viên khi tham gia giảng dạy?a. Dễ tiếp thub. Khó hiểuc. Rất khó hiểu8- Anh (chị) có áp dụng kiến thức đã học vào quá trình sản xuất không?a. Cób. Không9- Theo anh (chị) những nghề đã tổ chức dạy có phù hợp với địa phươngkhông?a. Có10-b. KhôngTheo anh (chị) nội dung chương trình học đã đáp ứng được nhucầu và nguyện vọng khi tham tham gia học nghề của anh (chị) chưa?a. Cób. Không110 11-Anh (chị) có được cung cấp thông tin hỗ trợ tìm việc làm sau khihọc xong không?a. Cób. KhôngXin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)!111 PHỤ LỤC 3BẢNG II:BẢNG HỎI VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN(Phiếu hỏi dành cho cán bộ quản lý dạy nghề)Anh (chị) vui lòng đánh dấu “√” để chọn câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây.Tất cả các thông tin dưới đây đều được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mụcđích nghiên cứu. Xin chân thành cám hơn sự hợp tác của anh (chị).I. Thông tin chung1. Họ và tên: ……………………………………………………………….2. Giới tính:a. namb. nữ3. Đang công tác tại:a. Sở Lao động – Thương binh và Xã hộib. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyệnII. Nội dung hỏi1. Theo anh (chị) có cần thiết phải đào tạo nghề cho lao động nông thônkhông?a. Rất cần thiếtc. Cần thiếtc. Không cần thiếtd. Khác2. Theo anh (chị) số người lao động nông thôn được học nghề đã đáp ứngđược bao nhiêu % nhu cầu học nghề?a. 0-25%b. 25-50%c. 50-75%d. 75-100%3. Theo anh (chị) công tác tổ chức dạy nghề có dựa trên nhu cầu học nghềcủa lao động nông thôn không?a. Cób.Không4. Theo anh (chị) số lượt nghề đã được đào tạo đã gắn với quy hoạch pháttriển kinh tế xã hội của mỗi huyện và của cả tỉnh chưa?112 a. Cób. Chưab. Hình thức tổ chức dạy nghề chính tại địa phương anh (chị) là:a. Lưu động tại địa phươngb. Tại cơ sở dạy nghềc. Tại cơ sở sản xuấtd. Khácc. Nếu được đề xuất phương án để năng cao chất lượng đào tạo nghề cholao động nông thôn như sau anh (chị) sẽ đề xuất (có thể có nhiều đápán):a. Dạy nghề gắn với tạo việc làmb. Dạy nghề dựa nhu cầu gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hộicủa từng huyện và của thành phốc. Không dạy nghề chạy theo số lượngd. KhácXin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh (chị)!113 iii [...]... thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2013 5.3 Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh hiện nay 6 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm... Chương 3: Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay 10 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan nghiên cứu về vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tuy là vấn đề mới xuất hiện ở nước ta trong những năm gần đây,... cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận để phân tích thực trạng quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn, luận văn có mục tiêu đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn Tp .Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 7 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý đào tạo nghề. .. nghề cho lao động nông thôn 4 Giả thuyết khoa học Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay còn nhiều bất cập, nhiều khâu còn chưa phù hợp với thực tế Nếu đề xuất được các biện pháp đồng bộ cho toàn hệ thống dạy nghề thì sẽ nâng cao được hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. .. khảo cho các địa phương 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu kham khảo và các phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013 9 Chương 3: Biện pháp quản. .. Phương pháp quan sát: hoạt động của các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Phương pháp điều tra: Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với học 8 viên và cán bộ quản lý để đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Phương pháp toạ đàm: Trao đổi, trò truyện với cán bộ quản lý và giảng viên và học viên về thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề. .. giáo viên dạy nghề còn thiếu và yếu về chuyên môn cũng như năng lực sư phạm, một số lao động nông thôn tham gia học nghề theo phong trào mà không theo nhu cầu công việc của bản thân Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài: Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình... khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; + Học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống; + Chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu... phương pháp khác nhau - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia đánh giá những biện pháp đề xuất quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 8.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay ở Thành phố Hà Nội, kết quả. .. công tác tổ chức đào tạo nghề cũng như hiệu quả sau đào tạo nghề Thực tế hiện nay, quan điểm của lao động nông thôn và mọi người trong xã hội nói chung, vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn về công tác đào tạo nghề Họ tìm mọi cách cho bằng được con em mình đi học đại học, nếu không còn con đường nào khác mới đi học nghề 27 1.4 Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.4.1 Quản lý công tác tuyên ... 3: Biện pháp quản lý nâng cao hiệu hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội bối cảnh 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG... trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2013 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. .. .43 2.2 Hiện trạng lao động nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội 44 2.2.1 Lực lượng lao động nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội 44 2.2.2 Chất lượng lao động nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội 4853
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay , Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay , Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

Từ khóa liên quan