pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước thực tiễn tại tỉnh đồng tháp

59 357 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 22:29

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA LUẬT----------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬTKHÓA 38 (2012 – 2015)ĐỀ TÀIPHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIHÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN THANH TRANHÀ NƢỚC- THỰC TIỄN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁPGiảng viên hƣớng dẫn:ThS. NGUYỄN LAN HƢƠNGBộ môn Luật Hành chínhSinh viên thực hiện:NGUYỄN THANH TÂMMSSV: S120077Lớp: Luật Đồng ThápCần Thơ, tháng 11 năm 2014 LỜI CÁM ƠNTrên thực tế thì không có sự thành công nào mà không gắn liền với những hỗtrợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thờigian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiềusự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình, bạn bè và người thân.Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô trường Đạihọc Cần Thơ đặc biệt là quý thầy cô khoa Luật, những người đã truyền đạt kiến thứccho em suốt trong những năm học vừa qua. Vì vậy, em xin gửi đến quý thầy cô lờicảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe.Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Lan Hương,Người đã tận tâm hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Cô đãtận tình giúp đỡ cung cấp những kiến thức quý báu và hướng dẫn em trong suốt quátrình làm luận văn. Bên cạnh những nổ lực phấn đấu của bản thân, em còn nhận đượcsự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn lớp Luật văn bằng 2 Đồng Tháp thông qua việc traođổi thông tin, sưu tầm những tài liệu có liên quan đến đề tài luận văn. Đó chính lànhững cơ hội để em trao dồi, tích lũy những kiến thức có ích và làm luận văn của mìnhngày càng hoàn thiện hơn. Em cũng xin chân thành cám ơn gia đình, cơ quan em đãluôn giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện em cố gắng để phấn đấu trong công việc, họctập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.Lời cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô, gia đình và bạn bè thật dồi dào sứckhỏe, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.Xin chân thành cám ơn!!!Đồng Tháp, tháng 11 năm 2014SVTH: Nguyễn Thanh Tâm NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................................... 11. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 12. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn.......................................................................... 23. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 24. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................... 35. Cấu trúc luận văn ......................................................................................................... 3CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC ..... 4VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH ...................................................................................... 41.1. Khái quát về cơ quan thanh tra nhà nƣớc ............................................................ 41.1.1. Khái niệm thanh tra nhà nước ............................................................................ 41.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước ...... 51.1.3. Hoạt động Thanh tra nhà nước ......................................................................... 141.2 . Khái quát chung về khiếu nại hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính .. 171.2.1. Khái niệm, nội dung, đặc điểm của khiếu nại hành chính ................................ 171.2.2. Giải quyết khiếu nại hành chính ....................................................................... 20CHƢƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦACƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC ......................................................................... 232.1. Vai trò của cơ quan thanh tra nhà nƣớc trong giải quyết khiếu nại hành chính......... 232.1.1. Khái quát vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nạihành chính. .................................................................................................................. 232.1.2. Việc thực hiện vai trò của cơ quan thanh tra nhà nứơc trong việc giải quyếtkhiếu nại hành chính. .................................................................................................. 242.2. Đánh giá chung về việc thực hiện vai trò của cơ quan thanh tra nhà nƣớctrong giải quyết khiếu nại hành chính. ....................................................................... 32 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG VAI TRÒ CỦA CƠQUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNHCHÍNH- THỰC TIỄN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP ......................................................... 363.1. Thực trạng về khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quanthanh tra nhà nƣớc tại tỉnh Đồng Tháp. ..................................................................... 363.1.1. Tình hình khiếu nại và nguyên nhân phát sinh khiếu nại ................................. 363.2. Những phƣơng hƣớng và giải pháp để tăng cƣờng vai trò của cơ quanthanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. ...................................................... 413.2.1. Hoàn thiện các quy định cửa pháp luật về vai trò của cơ quan thanh tra nhànước trong giải quyết khiếu nại hành chính. .............................................................. 413.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quanthanh tra trong việc nâng cao công tác giải quyết khiếu nại hành chính. .................. 423.2.3. Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, đổi mới phương thức hoạt động đểgiải quyết các khiếu nại hành chính cho cơ quan thanh tra nhà nước. ...................... 443.3 Một số kiến nghị ...................................................................................................... 44KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 48DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 50 BẢNG VIẾT TẮTHVHCHành vi hành chínhQĐHCQuyết định hành chínhQLNNQuản lý nhà nướcTTCPThanh tra chính phủUBNDỦy ban nhân dân Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápLỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiKhiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong cácbản Hiến pháp và được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật hiện hành. Là mộthình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, côngchức nhà nước. Từ những ngày đâu tiên xây dựng nhà nước Việt nam dân chủ cộnghòa, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc thể chế hóa và hiện thực hóa cácquyền tự do, dân chủ, trong các quyền đó có quyền khiếu nại hành chính của công dân,giải quyết tốt khiếu nại hành chính của công dân, nhằm bảo đảo thực hiện các quyềncơ bản của công dân, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranhchống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tham nhũng, tiêu cực trong các cơquan Nhà nước, công chức nhà nước.Trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với mọi lĩnh vực của đời sống xãhội, đặc biệt là việc quản lý nền kinh tế nhiều thành phần, phát triển theo cơ chế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa thì khó tránh xảy ra những mâu thuẫn giữa quyền, lợi ích củacông dân tổ chức với Nhà nước, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bấtđồng giữa cá nhân, tổ chức với nhà nước dẫn đến khiếu nại. Tình trạng độc đoán, chuyênquyền, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước là một trong những nguyên nhân dẫn đếntình trạng khiếu nại, mặt khác khi chuyển đổi cơ chế mà trọng tâm là đổi mới cơ chế quảnlý kinh tế, nhiều quy định pháp luật không còn phù hợp, nhiều quan hệ phát sinh chưa đượcđiều chỉnh kịp thời, do đó nảy sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu quản lý nhà nước bằng phápluật với thực tiễn pháp luật chưa đầy đủ cũng làm nảy sinh các khiếu nại.Giải quyết khiếu nại hành chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nướcvà các cơ quan thanh tra nhà nước, trách nhiệm này được ghi nhận trong nhiều vănkiện của Đảng, các văn bản pháp luật như: Luật thanh tra 2010, Luật khiếu nại 2011,tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếunại hành chính. Các cơ quan thanh tra nhà nước trong những năm qua luôn cố gắnghoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mà Đảng và Nhà nước giao, mỗi năm thanh tra cáccấp, các ngành đã giải quyết và tham mưu cho thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyếthàng chục vụ việc khiếu nại, tố cáo, tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra tráchnhiệm các ngành các cấp trong việc giải quyết khiếu nại hành chính. Qua đó giúpĐảng và Nhà nước phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi choNhà nước khối lượng tài sản có giá trị lớn, khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp,nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, năng cao năng lực quản lí nhà nước, pháthuy quyền dân chủ, cũng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm1MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápTuy nhiên, trên thực tế hiện nay pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính vàviệc thực hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nạihành chính vẫn còn có những hạn chế nhất định, không ít những vụ việc chưa đượcgiải quyết dứt điểm, việc thực hiện pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại chưanghiêm, dẫn đến hiệu quả giải quyết các vụ khiếu nại thấp nhưng khiếu nại vượt cấpthì không ngừng tăng lên. Thực trạng trên là do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhânquan trọng là các qui định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại còn những hạn chế vàbộc lộ nhiều bất cập như quy định chưa rõ ràng về thẩm quyền dẫn đến đùn đẩy, nétránh. Vì vậy, để công tác giải quyết khiếu nại hành chính đạt hiệu quả cao cũng nhưđáp ứng được yêu cầu thực tiển của xã hội, yêu cầu của nhân dân, nhằm cũng cố niềmtin của công dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị, thìcần phải tăng cường hơn nữa vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giảiquyết khiếu nại hành chính, đồng thời khắc phục cơ bản những bất cập, hạn chế củacác quy định pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đang đặt ra hiện nay. Xuấtphát từ những yêu cầu đó nên người viết chọn đề tài: “ Pháp luật về giải quyết khiếunại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước - thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp” làm đềtài luận văn tốt nghiệp cho mình.2. Mục đích và nhiệm vụ của luận vănMục đích: Người viết nghiên cứu đề tài nhằm mục đích diễn giải những vấn đềlý luận và thực tiễn của tình hình khiếu nại hành chính, xác định vai trò của các cơquan thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại. từ đó người viết đề xuất một số giảipháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan thanh tra trong việc giải quyếtkhiếu nại hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Nhiệm vụ: Để đạt được những mục đích trên luận văn có những nhiệm vụ sauđây- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xác định vai trò của các cơ quan thanh tranhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính.- Đánh giá thực trang việc thưc hiện vai trò của các cơ quan thanh tra trong giảiquyết khiếu nại hành chính.- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các cơ quan thanh tra tronggiải quyết khiếu nại hành chính; hoàn thiện các qui định của pháp luật về khiếu nại.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứuSVTH: Nguyễn Thanh Tâm2MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápNghiên cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếunại hành chính, là nghiên cứu vai trò của thanh tra cấp tỉnh trong giải quyết các khiếunại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhànước, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh. Quyền khiếunại có phạm vi rộng, đa dạng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và việc giải quyếtphải có sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau. Vì vậy, trong khuôn khổ bài luậnvăn này, người viết chỉ tập trung nghiên cứu về vai trò của các cơ quan thanh tra nhànước cấp tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại. Việc giải quyết các khiếu nại hành chínhtrong giai đoạn xét xử tại tòa án hành chính cũng như các cơ quan khác không thuộc phạmvi nghiên cứu của luận văn.4. Phƣơng pháp nghiên cứuTrong quá trình nghiên cứu đề tài, người viết sử dụng một số phương phápnghiên cứu cơ bản như: Phương pháp phân tích luật viết, phương pháp so sánh,phương pháp phân tích tổng hợp trong quá trình giải quyết các vấn đề đề tài đặt ra.5. Cấu trúc luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội luận văn bao gồm bachương.Chương 1: Khái quát chung về cơ quan thanh tra nhà nước và khiếu nại hành chính.Chương 2: Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhànước.Chương 3: Thực trạng, giải pháp tăng cường vai trò của các cơ quan thanh tra nhànước trong giải quyết khiếu nại hành chính- thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm3MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápCHƢƠNG 1KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚCVÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH1.1. Khái quát về cơ quan thanh tra nhà nƣớc1.1.1. Khái niệm thanh tra nhà nướcTheo từ điển Tiếng Việt thì “thanh tra” được hiểu là “kiểm soát, xem xét tại chổviệc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp”. Theo từ điển Luật học thì “thanh tra” làsự tác động của chủ thể đến đối tượng thực hiện quyền được giao nhằm đạt tới mụcđích nhất định, còn theo từ điển Hán Việt thì “thanh tra” hiểu một cách chung nhất làviệc xem xét tại chổ các hoạt động của đối tượng thanh tra nhằm xác minh và xử lý đốivới những vi phạm của đối tượng này1. Theo đó “thanh tra nhà nước là hoạt động xemxét, đánh giá, xử lý theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn củacơ quan tổ chức, cá nhân.”2. Quy định trên đã chỉ rõ những đặc trưng cơ bản và quantrọng của hoạt động thanh tra nhà nước, từ đó ta có thể dựa vào những điểm này đểphân biệt với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của Nhà nước và của nhân dân,cụ thể ở những điểm sau:Về chủ thể: Thanh tra nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước. Thanh tra đượccoi là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước cũng là công cụ quan trọngcủa quản lý nhà nước. Việc tiến hành hoạt động thanh tra có thể do Thủ trưởng cơquan quản lý giao cho, hoặc do một cơ quan nằm trong cơ quan quản lý nhà nước tiếnhành, đó là cơ quan thanh tra nhà nước.Về đối tượng: Theo quy định trên thì đối tượng của thanh tra nhà nước là cơquan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý. Như vậy, có thể thấy đối tượng của thanh trarất rộng; nó ứng với đối tượng quản lý của Nhà nước. Theo đó bất kỳ cơ quan, tổ chức,cá nhân nào chịu sự quản lý đều có thể là đối tượng của thanh tra nhà nước.Về nội dung: Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý đối vớiviệc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cánhân. Như vậy nội dung của thanh tra là khá toàn diện, nó bao gồm từ việc xem xétlàm rõ hoạt động hay hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân cho đến việc đánh giá xemxét những hoạt động hay hành vi đó có đúng hay phù hợp những quy định của phápluật hay không, để từ đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo đảm hiệu12Ngô Trung Thành, Định hướng mô hình và hoạt động thanh tra, Nghiên cứu pháp luật, số 8, T4/2009, tr 27.Khoản 1 Điều 3, Luật thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm4MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápquả của công tác quản lý nhà nước. Toàn bộ quá trình trên đều phải căn cứ vào chuẩnmực đó là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Về hình thức: Hoạt động thanh tra phải thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩmquyền theo quy định tại Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liênquan, và chỉ có những hoạt động đó mới được coi là hoạt động thanh tra nhà nước,nghĩa là các hoạt động đó phải bảo đảm đúng chủ thể, nội dung, đối tượng và phươngthức tiến hành theo quy định của pháp luật.Về loại hình thanh tra: Theo quy định, Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tranhà nước và thanh tra chuyên ngành, đây là vấn đề rất quan trọng và coi như là mộttrong những điểm mới trong Luật thanh tra so với Pháp lệnh thanh tra năm 1990, bởivì pháp lệnh thanh tra 1990 chỉ đề cập loại hình thanh tra nhà nước mà không quyđịnh loại hình thanh tra chuyên ngành. Luật thanh tra 2004 cũng đã qui định thanh trahành chính và thanh tra chuyên ngành Việc đổi mới như thế nhằm nâng cao địa vịpháp lý của các cơ quan chuyên ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh trachuyên ngành, vì cơ quan thanh tra chuyên ngành nắm bắt rõ tình hình cụ thể của từngđịa phương, cơ sở do mình quản lý nên hoạt động thanh tra sẽ được tiến hành thuậntiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.1.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nướcTheo Luật thanh tra 2004 quy định các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm:Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính (Thanh tra Chính phủ;Thanh tra Tỉnh; Thanh tra Huyện)3Cơ quan thanh tra được thành lập ở cơ quan quản lý theo từng ngành, lĩnh vực(Thanh tra Bộ; Thanh tra Sở)4Trong khi đó, Luật thanh tra 2010 quy định về cơ quan thực hiện chức năngthanh tra như sau:“Cơ quan thanh tra nhà nước (Thanh tra chính phủ, Thanh tra Bộ, cơ quanngang Bộ gọi chung là thanh tra Bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươnggọi chung là Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phốtrực thuộc tỉnh gọi chung là Thanh tra huyện)”Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (một số tổngcục; cục thuộc Bộ; chi cục thuộc Sở”534Điều 13, Luật thanh tra 2004Điều 23 Luật thanh tra 2004SVTH: Nguyễn Thanh Tâm5MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápNhư vậy, so với Luật thanh tra 2004 thì Luật thanh tra 2010 đã nhân rộng môhình thanh tra, không chỉ có Thanh tra Bộ, Thanh tra sở thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành như trước đây mà chức năng này cũng được giao cho cơ quan thực hiệnchức năng thanh tra chuyên ngành, đó là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nướctheo ngành, theo lĩnh vực như một số tổng cục, cục thuộc Bộ, chi cục thuộc Sở thựchiện.Việc thay đổi các tổ chức như trên nhằm nâng cao tính hệ thống của các cơquan thanh tra nhà nước, đồng thời xác định rõ đối tượng thanh tra, phạm vi thanh tragiữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan được giaothực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhằm khắc phục sự trùng lặp trong hoạtđộng thanh tra.1.1.2.1. Thanh tra Chính phủVề cơ cấu và tổ chức:Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ có TổngThanh tra Chính phủ, các Phó Tổng thanh tra Chính phủ và thanh tra viên.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ được quy định cụ thể tại điều 3 củaNghị định 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012, theo đó Thanh tra Chính phủcó 19 Vụ, Cục, và các đơn vị giúp Tổng thanh tra thực hiện chức năng nhiệm vụ,quyền hạn được giao, Bao gồm:Các đơn vị giúp Tổng thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhànước:- Vụ thanh tra khối kinh tế ngành (gọi tắt là Vụ I).- Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (gọi tắt là Vụ II).- Vụ Thanh tra khối văn hóa, xã hội (gọi tắt là Vụ III).- Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.- Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư.- Vụ Pháp chế.- Vụ tổ chức cán bộ.- Vụ Hợp tác Quốc tế.- Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.5Điều 4 Luật thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm6MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp- Văn phòng (có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).- Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1(gọi tắt là Cục I).- Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2(gọi tắt là Cục II).- Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3(gọi tắt là Cục III).- Cục chống tham nhũng(gọi tắt là Cục IV).- Viện khoa học Thanh tra.- Trường Cán bộ thanh tra.- Báo Thanh tra- Tạp chí Thanh tra.- Trung tâm Thông tin.Theo nghị định 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2008 quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP thì TTCP chỉ có 16 Vụ, Cục,đơn vị giúp Tổng thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao, Như vậy theo quy định hiện hành đã bổ sung thêm ba vụ đó là: Vụ giám sát,thẩm định và xử lý sau thanh tra; Vụ tiếp dân và xử lý đơn ; Vụ kế hoạch, tài chính vàtổng hợp. Sự bổ sung này là kịp thời và hợp lý, bởi các vụ này sẽ giúp cho Tổng Thanhtra quản lý, giám sát chặt chẽ và kịp thời những sai phạm trong lĩnh vực khiếu nại, tốcáo…từ đó có những giải pháp xử lý kịp thời góp phần nâng cao vai trò, tăng cườnghiệu lực quản lý nhà nước của TTCP.Về nhiệm vụ, quyền hạn:So với những quy định trước đây thì nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP cũngkhông có gì thay đổi. nhưng các quy định hiện hành đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ,quyền hạn như:Về thanh tra:Chủ trì xử lý vi phạm chồng chéo về phạm vi, đối tượng, thời gian giữa cơ quanthanh tra các Bộ, giữa thanh tra Bộ với thanh tra Tỉnh.Xem xét và xử lý những vấn đề mà Chánh thanh tra Bộ không nhất trí với Bộtrưởng, Chánh thanh tra Tỉnh không nhất trí với Chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh về côngtác thanh tra, trường hợp Bộ trưởng không nhất trí với hướng xử lý của Tổng thanh traChính phủ, thì Tổng thanh tra Chính phủ báo cáo lên Thủ tướng để xem xét, quyếtđịnh.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm7MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápKiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành cácquy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý, kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy địnhtrái pháp luật qua công tác thanh tra.Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc thẩmquyền quản lý của Thủ tướng có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh trahoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, yêu cầu người đứng đầucơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý mhững người thuộc thẩm quyền quản lýcủa cơ quan.Trên thực tế thì không phải kết luận thanh tra nào cũng đúng và hợp pháp, bởitrong quá trình tiến hành thanh tra có thể do một số nguyên nhân khách quan nào đómà người tiến hành thanh tra đưa ra kết luận không chính xác, khách quan, phù hợpvới các quy định pháp luật. Trong khi kết luận thanh tra là căn cứ để cơ quan quản lýnhà nước có thẩm quyền đưa ra xử lý các vụ việc phù hợp với quy định của pháp luật,thì việc trao quyền, nhiệm vụ kiểm tra tính chính xác của kết luận, quyết định xử lýsau thanh tra và thanh tra lại đối với những vụ việc đã kết luận nhưng có dấu hiệu viphạm cho Thanh tra Chính phủ là hợp lý. Bên cạnh đó, những quy định này cũng yêucầu người tiến hành thanh tra phải có trách nhiệm hơn nữa trong hoạt động thanh trađể có thể đưa ra những kết luận chính xác và hợp pháp nhất góp phần nâng cao hiệuquả quản lý nhà nước.Yêu cầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấptỉnh, báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòngchống tham nhũng đạt hiệu quả cao nhất góp phần giảm bớt khiếu nại, tố cáo của công dân.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm8MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp1.1.2.2. Thanh tra BộVề cơ cấu tổ chức:Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành củaBộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanhtra Chính phủ.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ được quy định như sau:Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viênvà công chức khác.Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khithống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.Phó Chánh thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theođề nghị của Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ giúp Chánh Thanh tra Bộphụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật vàtrước Chánh Thanh tra Bộ về việc thực hiện những nhiệm vụ được giao6.Nhiệm vụ, quyền hạn:- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ,Thanh tra Bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện kếhoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra việcthực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của cơ quan được giao thực hiện chứcnăng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ.Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với cơ quan được giao thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, Thanh tra sở, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơnvị thuộc Bộ thực hiện quy định pháp luật về thanh tra.Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyênngành thuộc Bộ báo cáo về công tác thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tácthanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lývề thanh tra của Bộ trưởng, Thanh tra bộ.- Trong hoạt động thanh tra, thanh tra Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:6Điều 9 nghị định 86/2011/NĐ_CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm9MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápThanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cáccơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ, thanh tra đối vớidoanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập.Thành tra chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật,quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lýnhà nước của ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách .Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sauthanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyênngành thuộc Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnhvực quản lý nhà nước.Giúp Bộ trưởng giải quyết về công tác khuyến nại, tố cáo, công tác phòngchống tham nhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chốngtham nhũng, từ đó ta có thể thấy thanh tra Bộ thực hiện cả hai nhiệm vụ thanh tra hànhchính và thanh tra chuyên ngành. So với Luật Thanh tra 2004 thì luật Thanh tra 2010có những quy định chi tiết và cụ thể hơn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộtuy nhiên không có quy định về quyền xử phạt hành chính theo quy định của pháp luậtvề xử lý vi phạm hành chính điều đó đã làm hạn chế đi phần nào quyền của Thanh traBộ.1.1.2.3.Thanh tra TỉnhVề cơ cấu tổ chức:Thanh tra Tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, và chịu sự chỉđạo, điều hành của Chủ tịch UBND cùng cấp và chịu sự chỉ đạo công tác hướng dẫnvề tổ chức, nghiệp vụ của TTCP.Cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Tỉnh được quy định như sau:Thanh tra Tỉnh có Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanhtra viên và công chức khác.Chánh Thanh tra Tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm cáchchức sau khi thống nhất với Tổng TTCP.Phó Chánh thanh tra Tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức theo đề nghị của Chánh thanh tra Tỉnh, Phó Chánh thanh tra Tỉnh giúpChánh Thanh tra Tỉnh, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu tráchnhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra Tỉnh về việc thực hiện những nhiệm vụđược giao.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm10MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápVề nhiệm vụ và quyền hạn:- Trong QLNN về thanh tra thuộc phạm vi QLNN của UBND cấp tỉnh thìThanh tra tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổchức thực hiện kế hoạch đó, yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (gọichung là Sở), UBND cấp huyện báo cáo công tác thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quảtổng hợp về công tác thanh tra.Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối vớiThanh tra Sở và Thanh tra Huyện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh.- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở,UBND huyện, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND cấp tỉnhquyết định thành lập, thanh tra những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, UBNDcấp huyện và những vụ việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sauthanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện khi cần thiết.Giúp UBND cấp tỉnh QLNN về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòngchống tham nhũng, thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm11MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp1.1.2.4. Thanh tra SởVề cơ cấu tổ chức:Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở, Thanh tra Sở được thành lập ở những sở thựchiện nhiệm vụ QLNN theo ủy quyền của UBND cùng cấp theo quy định của pháp luật.Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở, chịu sự chỉ đạo vềcông tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh,về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.Tại điều 15 của Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức củaThanh tra Sở như sau:Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viênvà công chức khácChánh Thanh tra sở do giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khithống nhất với Chánh Thanh tra Tỉnh, Phó Chánh thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm,miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh thanh tra Sởgiúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu tráchnhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ và côngviệc được giao.Về nhiệm vụ và quyền hạn:Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt, tổ chức thực hiện kếhoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốckiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành thuộc Sở.So với Luật thanh tra 2004 thì Luật thanh tra 2010 đã bổ sung thêm một sốnhiệm vụ, quyền hạn cho Thanh tra Sở như: “Yêu cầu Thủ trưởng của cơ quan đượcgiao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanhtra, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định về xử lý thanh tracủa Gaím đốc Sở, Thanh tra Sở. Kiểm tra tính chính xác ,hợp pháp của kết luận thanh travà quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởmg cơ quan được giao thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với những vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực QLNN củaSở khi cần thiết”7.7Khoản ,7, 8 Điều 24 của Luật thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm12MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápVới những nhiệm vụ, quyền hạn này tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra sởcho việc tiến hành thanh tra Sở trong việc tiến hành thanh tra từ đó nâng cao vai trò,hiệu quả hoạt động của cơ quan này trong công tác QLNN. Tuy nhiên Luật thanh tra2010 lại không quy định về quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở màchỉ trao quyền này cho Chánh Thanh tra Sở và đối với các Sở có cơ quan được giaothực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở thì người thực hiện nhiệm vụthanh tra chuyên ngành được xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy khi Phó Chánhthanh tra Sở và cả Thanh tra viên tiến hành thanh tra mà phát hiện những vi phạmđáng bị xử phạt hành chính thì họ lại không có quyền xử phạt điều đó làm hạn chế mấtđi một phần quyền của họ, đồng thời cũng làm hạn chế vai trò , hiệu quả hoạt động củahọ trong công tác QLNN.1.1.2.5. Thanh tra HuyệnVề cơ cấu tổ chức:Thanh tra Huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Thanh trahuyện có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chứckhác;Chánh Thanh tra Huyện do Chủ tịch UBND cấp Huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Tỉnh;Phó Chánh Thanh tra Huyện do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Huyện, Phó Chánh Thanh tra huyện, giúpChánh Thanh tra huyện thực hiện theo sự phân công của Chánh Thanh tra huyện, chịu tráchnhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ đượcgiao.Thanh tra Huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND cùng cấp vàchịu sự chỉ đạo về công tác hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Tỉnh.Về nhiệm vụ, quyền hạn:- Trong QLNN về thanh tra thuộc phạm vi QLNN của UBND cấp huyện,Thanh tra Huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt vàthực hiện kế hoạch đó;Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lývề thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra Huyện.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm13MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra Huyện có những nhiệm vụ, quyền hạnsau:Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, của UBND cấp xã;Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;Thanh tra những vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao.Giúp UBND cấp huyện QLNN về khiếu nại, tố cáo và phòng chống thamnhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.1.1.3. Hoạt động Thanh tra nhà nướcLuật Thanh tra 2010 quy định “Hoạt động thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanhtra viên và người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện”8Hoạt động thanh tra nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau:Thứ nhất, hoạt động này do các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra tiếnhành.Thứ hai, đối tượng của hoạt động thanh tra nhà nước là các cơ quan, tổ chức, cánhân hoạt động trong phạm vi QLNN của cơ quan có thẩm quyền hoạt động thanh tra;Thứ ba, nội dung của hoạt động thanh tra nhà nước là xem xét, đánh giá xử lýtheo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định đối với việc thực hiện chính sách, phápluật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Căn cứ vào những đặc điểm trên thì thanh tra nhà nước được phân chia thànhthanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.Trong đó “ Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chínhsách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn được giao”9 và “Thanh tra chuyên ngành là hoạtđộng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổchức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên mônkỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực đó”108Điều 6, Luật Thanh tra 2010Khoản 2, Điều 3 Luât Thanh tra 201010Khoản 3, Điều 3, Luật Thanh tra 20109SVTH: Nguyễn Thanh Tâm14MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápLuật Thanh tra 2004 quy định Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở có chức năng thanhtra chuyên ngành, nhưng Luật Thanh tra 2010 quy định theo hướng mở rộng tăngcường hoạt động của thanh tra chuyên ngành, Hoạt động thanh tra chuyên ngànhkhông chỉ được tiến hành bởi Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, nhiệm vụ thanh tra chuyênngành còn được giao cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đó làcơ quan thực hiện nhiệm vụ QLNN theo ngành, lĩnh vực bao gồm Tổng cục, Cụcthuộc Bộ, chi cục thuộc Sở. Theo quy định tại Điều 29, Điều 30 của Luật Thanh tra2010 thì: “Việc giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho cơ quan thực hiện nhiệm vụQLNN theo ngành, theo lĩnh vực do Chính phủ quy định theo đề nghị của Tổng TTCPsau khi thống nhất với Bộ trưởng” và “cơ quan được giao thực hiện chức năng thanhtra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập…”1.1.3.1. Hình thức thanh traLuật Thanh tra 2010 cũng quy định mở rộng về hình thức thanh tra, ngoài việcthanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhâncó dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủtrưởng cơ quan QLNN có thẩm quyền giao theo quy định của Luật Thanh tra 2004;Thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2010 còn được tiến hành thanh tra độtxuất theo yêu cầu phòng chống tham nhũng và hoạt động thanh tra thường xuyên trêncơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành. Như vậy hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh trathường xuyên hoặc thanh tra đột xuất”11Thanh tra theo kế hoạchTại khoản 2, điều 37 Luật Thanh tra 2010 quy định “ Thanh tra theo kếhoạch, được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt”. Đồng thời luật cũng quyđịnh về thẩm quyền xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình thanh tra được Thủtướng Chính Phủ phê duyệt, trên cơ sở định hướng chương trình thanh tra, kế hoạchthanh tra (Điều 36 Luật Thanh tra 2010). Theo đó, chậm nhất vào ngày 15 tháng 10hàng năm, Tổng TTCP phải trình Thủ tướng Chính phủ định hướng chương trình, kếhoạch thanh tra của ngành để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở định hướngchương trình thanh tra được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng TTCP xây dựng kếhoạch thanh tra của TTCP và hướng dẫn thanh tra Bộ, ngành địa phương xây dựng kếhoạch thanh tra. Căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm, hướng dẫncủa cơ quan thanh tra cấp trên và ỵêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý11Khoản 1, Điều 7, Luật Thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm15MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápcùng cấp, các cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Thủ trưởng cơ quan quản lýcùng cấp phê duyệt.Như vậy, có thể hiểu thanh tra theo chương trình, kế hoạch là hoạt động thanhtra có tính chất chủ động để phục vụ yêu cầu QLNN, nó dựa trên những trọng tâm,trọng điểm và xuất phát từ nhu cầu tăng cường QLNN ở những ngành, lĩnh vực cònxảy ra nhiều sai phạm, hiệu quả quản lý thấp có những vấn đề mà xã hội đặc biệt quantâm. Cũng chính vì vậy mà việc xác định những vấn đề cần đưa vào chương trình, kếhoạch thanh tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đó là một công việc quan trọng,nó đòi hỏi sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm, có sự am hiểu và có trình độ cao để cóthể nắm bắt một cách tường tận tình hình chính sách, pháp luật tại các ngành, các địaphương thuộc phạm vi quản lý của Thủ trưởng cơ quan lý cùng cấp của cơ quan thanh tranhà nước.Thanh tra thường xuyênTheo quy định của pháp luật thì “ Thanh tra thường xuyên được tiến hành trêncơ sở, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh trachuyên ngành”12.Trên thực tế có nhiều trường hợp nếu các biện pháp xử lý được áp dụng kịp thờithì sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng cũng với trường hợp và biện pháp đó nếuđược áp dụng chậm trễ không kịp thời, thì sẽ không giải quyết được vấn đề, Như vậycó thể thấy thanh tra thường xuyên là một hoạt động quan trọng và là một yêu cầukhông thể thiếu nhằm nâng cao hiệu quả QLNN, qua hoạt động này thì cơ quan thanhtra có thể kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm hạn chế đến mứcthấp nhất hậu quả mà hành vi vi phạm đó có thể gây ra.Thanh tra đột xuấtLuật Thanh tra 2010 quy định “Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện,cơ quan, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lýnhà nước có thẩm quyền giao”13. Như vậy thanh tra đột xuất là ngoài chương trình, kếhoạch và cũng không được tiến hành thường xuyên, nó là một cuộc thanh tra không códự liệu trước, nó chỉ được tiến hành một trong ba trường hợp:1213Khoản 3, Điều 37, Luật Thanh tra 2010Khoản 4, Điều 37, Luật Thanh tra 2010SVTH: Nguyễn Thanh Tâm16MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápThứ nhất, khi phát hiện cơ quan, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm phápluật;Thứ hai, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống thamnhũngThứ ba, do Thủ trưởng cơ quan QLNN có thẩm quyền giao.1.1.3.2. Các giai đoạn thanh traHoạt động thanh tra với tư cách là chức năng thiết yếu trong QLNN, là mộtkhâu quan trọng trong chu trình QLNN do vậy đòi hỏi cần phải tuân theo nhữngnguyên tắc và những trình tự theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở của Luật Thanhtra và thực tiễn công tác thanh tra khi tiến hành thanh tra thường được tiến hành theoba bước: Chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra, sự phân chia cácbước như vậy chi mang tính chất tương đối, vì các bước này có mối quan hệ ràng buộcbuộc lẫn nhau, bước trước tạo tiền để tiến hành bước sau, bước sau nhằm tiếp tục vàhoàn thiện bước trước.1.2 . Khái quát chung về khiếu nại hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính1.2.1. Khái niệm, nội dung, đặc điểm của khiếu nại hành chính1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểmKhiếu nại được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, là một hiện tượng xã hộiphát sinh trong đời sống con người, nó như một phản ứng tự nhiên của một số ngườiđối với hành vi của người khác khi họ cho rằng hành vi đó không phù hợp với quy tắcchuẩn mực trong đời sống xã hội nó là một dạng quan hệ đặc biệt phát sinh giữa cơquan nhà nước với công dân.Nếu như trong Hiến pháp 1946 chưa có quy định về quyền khiếu nại của côngdân với tư cách là một quyền hiến định, thì trong Hiến pháp 1959 quyền này đã đượcghi nhận tại Điều 29 và nó được tiếp tục ghi nhận trong Hiến pháp 1980 và 1992, đặcbiệt là trong Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo vớicác cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơquan, tổ chức, cá nhân có thẩm quỵền về việc làm trái pháp luật của cớ quan, tổ chức,cá nhân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận giải quyết khiếu nại,tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồidanh dự theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáohoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”14. Trên14Điều 30, Hiếp pháp 2013SVTH: Nguyễn Thanh Tâm17MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptinh thần các bản Hiếp pháp đã ghi nhận quyền khiếu nại của công dân là một quyềnhiến định cần được bảo vệ và nó cần phải được tiếp tục ghi nhận, theo đó luật khiếunại hiện hành quy định: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộcông chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cóthẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hànhchính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước hoặc quyếtđịnh kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó làtrái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”15Từ khái niệm trên, ta có thể hiểu khiếu nại hành chính là việc cá nhân tổ chứcđề nghị cơ quan hành chính nhà nước xem xét sửa chữa một hành vi hay một QĐHCmà họ cho là hành vi, quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc gây thiệthại đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ, các cơ quan hành chính nhà nước: các Bộ, cơquan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các cấp, các cơ quan này thực hiệnquyền quản lý của mình chủ yếu bằng việc ban hành các quyết định hay qua hoạt độngcủa cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.Như vậy, khiếu nại là quyền, hành vi của các chủ thể như cơ quan, tổ chức, cánhân còn hoạt động giải quyết khiếu nại là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước,chỉ được thực hiện bởi người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước theotrình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Bên cạnh đó khiếu nại còn là công cụ bảo vệ vàkhôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Quyền khiếu nạilà quyền nhà nước trao cho người khiếu nại, pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọihành vi cản trở thực hiện quyền khiếu nại, đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại; baoche người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.1.2.1.2. Bản chất của khiếu nại hành chínhKhiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại hành chính nói riêng là quyền cơ bảncủa công dân được ghi nhận trong các bản Hiến pháp và được thể chế hóa trong cácvăn bản Luật hiện hành, đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp kinh tế, văn hóa, xãhội. Khiếu nại cũng là một trong các hình thức để công dân thực hiện quyền dân chủtrực tiếp của mình, thông qua việc khiếu nại mà công dân phản ánh ý chí, nguyện vọngcủa mình đến các cơ quan nhà nước để bảo vệ quyền, lợi ích hợp của mình và đấutranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, góp phần dân chủ,lành mạnh hóa các hoạt động của các cơ quan thực thi quyền lực công.15Khoản 1, Điều 2, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm18MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápThông qua việc giải quyết khiếu nại, một mặt để đảm bảo quyền dân chủ củacông dân, mặt khác còn để tăng cường ý thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước,cán bộ, công chức trước nhân dân.1.2.1.3. Phân biệt giữa khiếu nại và tố cáoMặt dù có những điểm khác nhau rất cơ bản, nhưng khiếu nại và tố cáo cónhững điểm tương đồng như khiếu nại, tố cáo cùng là những quyền chính trị, pháp luậtcơ bản của công dân, đều là hình thức dân chủ trực tiếp nhân dân tham gia QLNN, đấutranh chống các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong các cơ quan nhànước.Trên thực tế, trong quá trình thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã chỉ ra cònkhông ít trường hợp chưa phân biệt rõ ràng, chính xác thế nào là khiếu nại, thế nào làtố cáo nhất là khi các đơn thư của người đi khiếu nại lại chứa đựng cả việc khiếu nạivà việc tố cáo dẫn tới việc thụ lý và giải quyết gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy việcphân biệt khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp công dân thựchiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình đúng pháp luật và giúp cho cơ quan nhà nướccó thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nhanh chóng, kịp thời, chính xác tránhđược sự nhầm lẫn sai sót trong khi giải quyết khiếu nại, tố cáo.Từ những quy định của pháp luật hiện hành ta có thể thấy điểm khác nhau giữakhiếu nại và tố cáo cụ thể như sau:SVTH: Nguyễn Thanh Tâm19MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápKhiếu nạiTiêu chíTố cáoChủ thểCơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc Công dân trong nước và cá nhâncán bộ, công chức và cá nhân, cơ nước ngoàiquan, tổ chức nước ngoàiĐối tượngQĐHC, HVHC của cơ quan hành Hành vi vi phạm pháp luật của bấtchính nhà nước, của người có kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nàothẩm quyền trong cơ quan hành gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệtchình nhà nước;hại lợi ít Nhà nước, quyền, lợi íchQuyết định kỷ luật cán bộ, công hợp pháp của người tố cáo, lợi íchchức, những quyết định hành vi của người khác.này có tác động trực tiếp đến Như vậy hành vi này có thể tácquyền và lợi ích hợp pháp của động trực tiếp đến quyền và lợingười khiếu nại.Mục đíchích hợp pháp của người tố cáo, lợiích của người khác, của Nhà nướcvà xã hội.Hướng tới bảo vệ quyền và khôi Không chỉ bảo vệ quyền, lợi íchphục quyền, lợi ích của người khiếu hợp pháp của người tố cáo, lợi íchnạicủa người khác, của Nhà nước vàxã hộiCách thức Người khiếu nại “đề nghị” người có Người tố cáo “báo” cho người cóthực hiệnthẩm quyền giải quyết khiếu nại thẩm quyền giải quyết tố cáo biếtxem xét QĐHC, HVHC, quyết định về hành vi vi phạm pháp luậtkỷ luật cán bộ, công chức.1.2.2. Giải quyết khiếu nại hành chính1.2.2.1. Khái niệm giải quyết khiếu nại hành chínhLuật Khiếu nại 2011 quy định: “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh,kết luận và ra giải quyết khiếu nại”16 Vậy giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu làquá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đánh giá đối với QĐHC, HVHC,quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do mình quản lý có đúng pháp luật hay không từđó đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Trong đó cơ quan có thẩm quyền giải quyếtphải xác định rõ khiếu nại của công dân, cơ quan, tổ chức là đúng, đúng một phầnhoặc sai toàn bộ và căn cứ vào quy định của pháp luật xử lý từng vụ việc cụ thể trong16Khoản 11, điều 12, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm20MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápnội dung khiếu nại. Từ đó đưa ra quyết định giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ mộtphần hay toàn bộ QĐHC, chấm dứt HVHC, giải quyết việc bồi thường thiệt hại chongười khiếu nại bị thiệt hại (nếu có). Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại là phải tuântheo đúng quy định của pháp luật nghĩa là phải đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục giảiquyết.1.2.2.2. Các giai đoạn giải quyết khiếu nại hành chínhViệc tiếp nhận đơn khiếu nại gắn liền với việc thực hiện một nhiệm vụ có tínhchất bắt buộc đối với tất cả các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đó là hoạtđộng tiếp công dân. Hoạt động này phải tiến hành thường xuyên, bởi vì có nhiềutrường hợp người khiếu nại sẽ trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước để đưa đơn khiếunại hoặc trình bày nội dung khiếu nại. Điều này có thể đảm bảo thời hạn thụ lý đơnđược quy định tại Điều 27 và 36 của Luật khiếu nại 2011 đó là “Trong thời hạn 10ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và khôngthuộc một trong các trường hợp giả quyết khiếu nại không được thụ lý giải quyết ,người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lý giải quyết”.- Xác minh nội dung khiếu nại:Việc nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề nêu trong khiếu nại và tiến hành xácminh, kiểm tra lại những QĐHC, HVHC của mình và việc thu thập thêm thông tin, tàiliệu, chứng cứ là điều kiện quan trong để giải quyết đúng đắn và kịp thời các khiếu nại.Khi chưa có cơ sở kết luận về nội dung khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền giải quyết khiếu nại sẽ tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanhtra nhà nước cùng cấp hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách hiệm xác minhvề nội dung khiếu nại.Những cơ quan này có thể xác minh thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ bằngcách yêu cầu người khiếu nại hoặc người bị khiếu nại cung cấp thông tin tài liệu; yêucầu cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có liênquan đến nội dung khiếu nại, khi xét thấy cần thiết thì người có trách nhiệm xác minhthực hiện xác minh thực tế tại những địa điểm cần thiết hoặc có thể trưng cầu giámđịnh. Việc xác minh phải đảm bảo khách quan, chính xác và kịp thời.- Tổ chức đối thoạiNhiều vụ khiếu nại khi giải quyết, cơ quan hành chính nhà nước và người cóthẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chưa thật sự coi trọng, thậm chí có đôilúc, có nơi còn bỏ việc đối thoại. Chính vì vậy không ít trường hợp giải quyết khiếuSVTH: Nguyễn Thanh Tâm21MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápnại bị kéo dài, thiếu chính xác, làm ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của nguờikhiếu nại.Tổ chức đối thoại là một khâu quan trọng trong việc giải quyết khiếu nại, tạo ramột sự đối thoại thẳng thắn giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại để làm rõ bảnchất của sự việc, nếu vụ việc được quan tâm giải quyết ngay từ lúc đầu thì trong nhiềutrường hợp người khiếu nại được thỏa mãn và chấm dứt khiếu nại.Đối thoại là việc gặp gỡ giữa các bên trong khiếu nại nhằm làm rõ các vấn đềliên quan đến nội dung khiếu nại trên cơ sở có sự khác nhau giữa yêu cầu của ngườikhiếu nại và kết quả nội dung khiếu nại khác biệt nhau. Luật khiếu nại đã quy định cụthể về việc tổ chức đối thoại lần đầu như sau:17Thứ nhất, Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của ngườikhiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyếtkhiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền vànghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến làm rõ nội dung khiếunại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, việc đối thoại phải tiếnhành công khai dân chủ.Thứ hai, sau khi xem xét các tình tiết vụ việc, đối chiếu với các quy định củapháp luật hiện hành người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bảnvới người khiếu nại, người bị khiếu nại, quyền có quyền và nghĩa vụ liên quan, tổ chứccó liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung với việc đối thoại.Thứ ba, khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phỉa ghi rõ nội dung cần đốithoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, người tham gia đối thoại trình bày ý kiến,đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.Thứ tư, việc đối thoại phải lập thành biên bản, biên bản phải ghi rõ ý kiến củanhững người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia,trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do,biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.Thứ năm, kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.Sau khi tổ chức đối thoại thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giảiquyết khiếu nại theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.17Điều 30, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm22MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápCHƢƠNG 2PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHCỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC2.1. Vai trò của cơ quan thanh tra nhà nƣớc trong giải quyết khiếu nại hành chính.2.1.1. Khái quát vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếunại hành chính.Khi nói đến vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nạihành chính, thực chất là đề cập đến thẩm quyền và trách nhiệm hay nhiệm vụ, quyềnhạn của các cơ quan này trong giải quyết khiếu nại hành chính. Nhà nước của chúngta đang hướng tới QLNN, xã hội bằng pháp luật, tuy nhiên không phải lúc nào các cơquan Nhà nước, cán bộ, công chức của những cơ quan này cũng chấp hành nghiêmchỉnh pháp luật, trong quá trình thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành các lĩnh vựccủa đời sống xã hội, Việc giải quyết khiếu nại hành chính là trách nhiệm, là nghĩa vụcủa cơ quan quản lý nhà nước và phải được thực hiện một cách khách quan, côngbằng. Thông qua việc giải quyết khiếu nại hành chính, các cơ quan quản lý có điềukiện thấy được những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củamình,do đã ban hành những QĐHC, thực hiện HVHC hay ra quyết định kỷ luật cánbộ, công chức xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Do quyền, lợi íchhợp pháp của mình bị xâm hại nên cá nhân, cơ quan, tổ chức đã đi khiếu nại các quyếtđịnh hành vi ấy để đòi lại quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đây cũng chính là nhữngnguyên nhân phát sinh khiếu nại hành chính.Cơ quan thanh tra nhà nước nằm trong hệ thống các cơ quan hành chính nhànước nên được giao nhiệm vụ giúp cơ quan QLNN trong việc giải quyết khiếu nại, vàtiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, xem xét giải quyết các khiếunại trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Thủ trưởng cùng cấp.Trong phạm vi chức năng của mình, cơ quan QLNN có trách nhiệm tự kiểm traviệc thực hiện các quy định của mình và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật,kế hoạch Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm phát huy nhân tố tíchcực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoànthiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi íchcủa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân. So với cácquy định trước đây, Luật Thanh tra 2010 đã đạt một bước tiến rất cơ bản về nhận thứccủa mục đích hoạt động thanh tra, không chỉ còn chú trọng phát hiện sai phạm, màngày càng chú trọng hơn đến việc phát hiện những bất cập, hạn chế trong chính sách,SVTH: Nguyễn Thanh Tâm23MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháppháp luật của Nhà nước, những thiếu xót trong công tác quản lý của cơ quan, tổ chứcđể kiến nghị đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, phù hợp với những quy định của phápluật nhằm hoàn thiện hơn về chính sách, pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.Từ những phân tích trên, thấy rằng vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nướctrong giải quyết khiếu nại hành chính là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của mình theo quy định của pháp luật trong việc giúp các cơ quan Nhà nước về côngtác giải quyết khiếu nại nhằm giảm bớt những tính trạng khiếu nại không đúng, khiếu nạikéo dài.2.1.2. Việc thực hiện vai trò của cơ quan thanh tra nhà nứơc trong việc giảiquyết khiếu nại hành chính.Theo quy định của pháp luật từ trước đến nay thì từ khi ra đời các cơ quanthanh tra luôn giữ vai trò quan trọng và thiết yếu trong hoạt động QLNN đặc biệt làtrong công tác giải quyết khiếu nại hành chính của công dân.Do đó, lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc khiếu nạicủa nhân dân và Người căn dặn, nhắc nhở các cơ quan nhà nước phải nêu cao ý thứctrong việc giải quyết khiếu nại của nhân dân, Người cũng luôn đề cao vai trò của cơquan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại. Chính vì vậy, ngay từ khi Cáchmạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời còn trăm côngngàn việc phải lo chống thù trong giặc ngoài, nhưng do thấm nhuần quan điểm vềquyền con người, quyền dân chủ, quyền hạnh phúc của người dân, nhưng vẫn quantâm sâu sắc đến vấn đề xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngày 23tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64- SL thành lập Banthanh tra đặc biệt tổ chức tiền thân của ngành thanh tra ngày nay để “Giám sát tất cảcác công việc và các nhân viên của Ủy ban hành chính và cơ quan Chính phủ”(Điều 1)và “có toàn quyền nhận đơn khiếu nại của nhân dân” (Điều 2). Tiếp đó ngày 18 tháng12 năm 1949 Người ký Sắc lệnh 138- SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thay choBan Thanh tra đặc biệt trước đây, Ban Thanh tra chính phủ có nhiệm vụ xem xét sự thihành chính sách, chủ trương của Chính phủ, thanh tra các ủy viên Ủy ban kháng chiếnhành chính và viên chức về phương diện liêm khiết, thanh tra các sự khiếu nại củanhân dân. Những quy định nói trên nói lên sự quan tâm của Hồ Chủ tịch và Chính Phủđối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.Ngoài ra, Nhà nước ta còn ban hành nhiều văn bản nhằm đảm bảo cơ chế quyềnkhiếu nại, tố cáo của công dân và tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết tốt các khiếunại, tố cáo của công dân. Trong đó thông tư số 203 NV/VP ngày 25 tháng 05 nămSVTH: Nguyễn Thanh Tâm24MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp1946 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về khiếu tố nói rõ: “Chính phủ và các cơ quan củaChính phủ thiết lập một nến tảng dân chủ, có bổn phận đảm bảo công lý và vì thế rấtđể ý đến quyện vọng của dân chúng và sẵn lòng xem xét những nỗi oan khuất trongnhân gian”. Thông tư này hướng dẫn cho công dân thủ tục gửi đơn, giới thiệu thẩmquyền của các cơ quan, thời hạn để giải quyết khiếu tố.Thông tư số 436/TTg ngày 13 tháng 6 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ quiđịnh trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chính quyền trong việc giải quyếtcác loại đơn thư khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là khiếu tố) của nhân dân, Thông tư xác định:“Nghiên cứu và giải quyết các việc khiếu nại và tố cáo của nhân dân một một tráchnhiệm quan trọng của tất cả các cơ quan nhà nước trước nhân dân”.Ngày 01 tháng 01 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bốHiến pháp mới của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hiến pháp đã dành riêng một điều quiđịnh về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nướcphải xem xét giải quyết kịp thời, nhanh chóng các khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền vàlợi ích của người dân. Điều 29 của Hiến pháp năm 1959 qui định “Công dân nước ViậtNam dân chủ cộng hòa có quyền khiếu nại, tố cáo bất cứ cơ quan nhà nước nào vềnhững hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan nhà nước. Những khiếu nại và tố cáophải được xem xét và giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại về hành vi phạmpháp của nhân viên cơ quan nhà nước có quyền được bồi thường”.Tiếp đó, Chính phủ đã có nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảmcho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo mà Hiến pháp đã ghi nhận, đồng thờiqui định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận và giải quyết cáckhiếu nại và tố cáo của công dân.Nghị quyết số 164/CP ngày 31 tháng 8 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ vềviệc tăng cường công tác thanh tra và chấn chỉnh hệ thống cơ quan Thanh tra Nhànước. Nghi định số 165/CP ngày 31 tháng 8 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ quiđịnh nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thanh tra Chính phủ.Thông tư số 60/UBTT ngày 22 tháng 5 năm 1971 của Ủy ban Thanh tra Chínhphủ hướng dẫn trách nhiệm của các ngành, các cấp về giải quyết đơn thư khiếu nại, tốcáo của nhân dân. Sau khi nước nhà thống nhất, Quốc hội ban hành Hiến pháp mới,Hiến pháp 1980, một lần nữa, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được ghi nhậntong Hiếp pháp 1980 và so với Điều 29 trong Hiến pháp 1959 thì qui định về khiếunại, tố cáo của công dân tại Điều 73 Hiến pháp 1980 cụ thể và chi tiết hơn.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm25MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápSau khi Hiếp pháp 1980 được ban hành , ngày 27 tháng 11 năm 1981, Hội đồngNhà nước đã ban hành sắc lệnh qui định việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của côngdân. Pháp lệnh 1981 qui định chung về quyền khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giảiquyết khiếu nại, tố cáo (Chương I); Việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo (Chương II); thẩmquyền và thời hạn xét, giả quyết khiếu nại, tố cáo (Chương III); việc quản lý kiểm tracông tác xét, giải quỵết khiếu nại, tố cáo (Chương IV); việc xử lý vi phạm (chương V)và điều khỏan cuối cùng (chương VI). Nghị định số 58/HĐBT ngày 29 tháng 3 năm1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành pháp lệnh đã qui định cụ thể về thẩmquyền và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại và tố cáo.Qua thực tiễn 10 năm thi hành Pháp lệnh qui định về việc xét, giải quyết khiếunại, tố cáo của công dân, Nhà nước ta ra quyết định ban hành Pháp lệnh khiếu nại, tốcáo của công dân năm 1991 thay thế cho Pháp lệnh năm 1981.Đến năm 1997, Chính phủ ra nghị định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạtđộng của Ủy ban Thanh tra Chính phủ, xác định việc xây dựng hệ thống thanh tra cấptỉnh, cấp huyện và tương đương. Trong đó qui định giải quyết khiếu nại là một trongnhững nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan thanh tra, Ủy ban Thanh tra của Chính phủcó trách nhiệm hướng dẫn,, đôn đốc và thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cácngành, các cấp trong công tác xét, giải quyết các đơn khiếu nại của công dân, đồngthời xem xét, giải quyết các đơn khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm của Chínhphủ18. Tháng 12 năm 1998, Quốc hội đã thông qua Luật khiếu nại, tố cáo thay thế chopháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, và như vậy cơ chế giải quyếtkhiếu kiện hành chính được thực hiện theo qui định của các văn bản này đã có nhữngkết quả nhất định.Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 qua hai lần sửa đổi và bổ sung vào các năm2004 và ngày 11 tháng 11 năm 2011 Quốc Hội đã thông qua Luật khiếu nại. Luật nàycó hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.2.1.2.1 Vai trò tham mưu của cơ quan thanh tra nhà nước.Từ trước đến nay có nhiều văn bản pháp luật cũng như trong thực tiễn, việc giảiquyết khiếu nại luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơquan hành chính nhà nước. Hay nói cách khác cơ quan hành hành chính đóng vai tròchính trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. Tuy nhiên, để thực hiện nhữngnhiệm vụ này các cơ quan hành chính hay thủ trưởng các cơ quan hành chính phải có18Nguyễn Văn Kim, Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính , nghiên cứu lập pháp,số 11, T6/2009, Tr. 17SVTH: Nguyễn Thanh Tâm26MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápbộ phận, cơ quan tham mưu trong việc thẩm tra, xác định làm rõ vụ việc yêu cầu củangười khiếu nại từ đó có hướng giải quyết vụ việc một cách đúng đắn, khách quan vàkịp thời.Việc tham gia của các cơ quan tham mưu đóng vai trò quan trọng trong việcgiúp các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định đúng đắn để bảo vệ quyền và lợiích của các cơ quan tổ chức, cá nhân khiếu nại. Theo Luật khiếu nại 2011, các cơ quantham mưu trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính bao gồm các cơ quan thanhtra , cơ quan chuyên môn và hội đồng tư vấn , các cơ quan này với tư cách là cơ quantham mưu tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại và đưa ra những kiếnnghị về việc giải quyết khiếu nại để người có thẩm quyền đưa ra những quyết định giảiquyết khiếu nại có tính thuyết phục và mang tính khả thi cao19.Tại Điều 27 Luật khiếu nại 2011 có quy định: Ngay từ khi thụ lý, giải quyếtkhiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thông báo cho thanh tra cùngcấp biết. Như vậy, cơ quan thanh tra nhà nước là cơ quan tham mưu vào việc giảiquyết khiếu nại đầu tiên. “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và raquyết định giải quyết khiếu nại”20, như vậy cơ quan thanh tra thực hiện tham mưutrong việc xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại cụ thể như sau:- Cơ quan thanh tra tham mưu trong hoạt động xác định nội dung khiếu nạiTheo quy định của pháp luật thì: „Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dungkhiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho cơquan thanh tra cung cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nộidung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại21. Xác minh ở đây có thể hiểu là việctìm hiểu, thu thập các thông tin, tài liệu, chứng cứ từ những sự việc, hiện tượng xảy ratrong thực tế để làm sáng tỏa sự thật về một vấn đề nào đó. Theo tinh thần pháp luậtcủa nước ta là “trọng chứng hơn trọng cung” thì việc xác minh thu thập chứng cứ làmbằng chứng, chứng minh cho việc giải quyết khiếu nại là một khâu rất quan trọng, nólà cơ sở để các cơ quan thanh tra nhận xét, kết luận về vấn đề liên quan đến nội dungkhiếu nại, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị đến cấp có thẩm quyền đưa ra quyếtđịnh giải quyết khiếu nại được chính xác , đủ căn cứ, bảo vệ được lợi ích của các bênliên quan. Chứng cứ trong giải quyết khiếu nại hành chính mà cơ quan thanh tra cần19Trần Lan Hương, Các cơ quan tham mưu trong giải quyết khiếu nại hành chính theo luật khiếu nại 2011,http://www.giri.ac.vn/cac- co- quan- tham- mưu- trong- giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-theo-luat-khieu-nai2011 t104c2710n182tn.aspx,[Truy cập ngày 08-7-2014]20Khoản 1, Điều 2, Luật khiếu nại 2011.21Điểm b, khoản 1 Điều 29, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm27MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápphải thu thập trong công tác xác minh là những sự việc có thật liên quan đến nội dungcủa việc khiếu nại.Hoạt động này được giao cho cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện hoàn toànphù hợp với chức năng, nhiệm vụ của họ đã được pháp luật trao đó chính là “thanh traviệc thực hiện, chính sách, pháp luật”, với nhiệm vụ như vậy thì các cơ quan này tiếnhành thanh tra thường xuyên tạo nên tính chuyên nghiệp và có kinh nghiệm hơn trongquá trình chứng minh thu thập chứng cứ. Trong quá trình chứng minh thu thập chứngcứ các cơ quan thanh tra cũng tiến hành xác minh chọn lọc xử lý tài liệu, chứng cứ. Cónghĩa là các cơ quan này sẽ xem xét toàn bộ nguồn tài liệu có giá trị pháp lý, để chứngminh tính đúng đắn hay không đúng đắn của QĐHC, HVHC, quyết định kỷ luật phụcvụ cho việc giải quyết khiếu nại hành chính.Quyết định giải quyết khiếu nại hành chính được coi là một văn bản pháp luậtcá biệt có hiệu lực buộc người khiếu nại phải chấp hành. Nội dung quyết định xác địnhtính hợp pháp hay không hợp pháp của QĐHC, HVHC hay quyết định kỷ luật cán bộ,công chức do Thủ trưởng cơ quan quản lý ban hành, việc này đồng nghĩa với việckhiếu nại của công dân có được chấp nhận hay không. Đây là một việc có tính quyếtđịnh trong quá trình giải quyết khiếu nại, đòi hỏi người ra quyết định phải xem xét tínhhợp pháp hay không hợp pháp của QĐHC, HVHC hay quyết định kỷ luật bị khiếu nạimột cách chính xác. Sau khi cơ quan thanh tra tiến hành các hoạt động xác minh nộidung khiếu nại và tổ chức đối thoại thì các cơ quan này đưa ra những kiến nghị xử lýphù hợp, khách quan nhất cho những cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.Như vậy, xét về vai trò tham mưu của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếunại hành chính không thể chỉ xem xét riêng hoạt động của cơ quan thanh tra mà cònphải xem xét đến cả hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan quản lýnhà nước, thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò tham mưu trongviệc giải quyết khiếu nại hành chính của các cơ quan thanh tra, cần đặt trong tổng thểmối quan hệ tham mưu giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền giảquyết khiếu nại hành chính nhằm làm rõ hơn vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước.Trước hết khi bàn đến mối quan hệ giữa các chủ thể cần nhìn nhận dưới hai góc độ:Góc độ của pháp luật, tức là những quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Khiếu nại, tốcáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp đó phải phân tích mối quan hệ trong côngtác giải quyết khiếu nại hành chính nằm trong tổng thể các mối quan hệ khác xuất pháttừ chức năng, vị trí vai trò của mỗi chủ thể và nhất là thực tiễn đang diễn ra trong quátrình quản lý, điều hành của một cấp hành chính.2.1.2.2 Vai trò tổ chức tiếp công dân của cơ quan thanh tra nhà nướcSVTH: Nguyễn Thanh Tâm28MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápTiếp công dân tuy không phải là việc trực tiếp giải quyết vụ việc khiếu nại,song nó có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xem xét, tiếp nhận và giải quyết cáckhiếu nại. Hoạt động này không độc lập, tách rời với việc giải quyết khiếu nại mà nógắn liền với việc thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm trong suốt quá trình xem xét,giải quyết các khiếu nại hành chính của cơ quan có thẩm quyền và cơ quan thanh tra,thực hiện công tác tiếp công dân của cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra sẽ trực tiếpnhận khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, qua đó họ nắm bắt đượcviệc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước từ đóphát hiện những hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời.Là cơ quan có vị trí, vai trò nhất định do đó cơ quan thanh tra nhà nước khôngchỉ được giao nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong cơ quan giải quyếtkhiếu nại mà còn có nhiệm vụ quan trong tiếp công dân khiếu nại, Luật khiếu nại hiệnhành quy định về trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc tiếp công dân như sau :“Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theoquy định của pháp luật”22. Và vai trò tiếp công dân của cơ quan, người đứng đầu cơquan thanh tra được quy định chi tiết hơn tại Nghị định 75/2012/NĐ-CP.Cơ quan thanh tra được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc tiếp công dân bởivì các cơ quan này có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan cùng cấp, xácminh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, QLNN về công tác giải quyết khiếunại; thanh tra, kiểm tra các cấp; các ngành trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại.Do đó công tác tiếp dân đến khiếu nại, phản ánh có tác dụng hổ trợ chặt chẽ, gắn bómật thiết với hoạt động tham mưu, QLNN của cơ quan thanh tra. Do đó trong quátrình làm nhiệm vụ thì những cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp dân phải ghichép những nội dung, ý kiến của người dân trình bày. Nếu xét thấy vụ việc khiếu nạithuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì cán bộ tiếp nhận đơn và báo cáo Thủ trưởngcơ quan quyết định, nếu không thuộc thẩm quyền thì giải thích, hướng dẫn công dânkhiếu nại đúng cơ quan có thẩm quyền.Khi thực thực hiện công tác tiếp công dân các cơ quan thanh tra nhà nước sẽthực hiện những nhiệm vụ sau:- Tiếp công dân: hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục công dân thựchiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị;22Khoản 3, Điều 61, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm29MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápVề công tác tiếp công dân: trong những tháng đầu năm 2014 về cơ bản đã giảmvề số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trongcông tác tiếp công dân đạt kết quả tốt hơn, kết quả triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chínhtrị, Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính Phủ: Tổng TTCP đã raquyết định thành lập ban tiếp công dân Trung ương; cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn Phòng Chính phủ thực hiện được hai kỳ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp côngdân của Trung ương (tháng 7 và 8 năm 2014), bên cạnh đó còn thực hiện tốt công tácxử lý đơn thư, quan tâm giả quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, các vụviệc hiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn động theo kế hoạch 1130/KH-TTCP; tiếp tục kiểmtra, rà soát giải quyết các vụ việc khác theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, đối với nhữngvụ việc đã thực hiện đầy đủ quy trình, đã có phương án thống nhất giữa Thanh traChính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, nhưng sau khi đối thoại công dân không nhất trí và phát sinh phức tạp thì tổchức họp thống nhất lại để xem xét, làm rõ và có biện pháp xử lý dứt điểm, nếu có tìnhtiết mới xét thấy cần thiết thì đối thoại một lần nữa để giả thích những vấn đế mà côngdân chưa rõ và thuyết phực công dân chấp hành, đối với những vụ việc gặp vướng mắctrong áp dụng pháp luật thì cần tổ chức họp thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức có cóliên quan để tạo sự đồng thuận trong phưong án giải quyết, trong đó phương án giảiquyết theo hướng có lợi cho công dân để sớm chấm dứt khiếu nại, đẩy mạnh việc giảiquyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, tác động tích cực đến tình hình và kếtqủa giải quyết khiếu nại, tố cáo.Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra nhà nước còn có trách nhiệm theo dõi, tổng hợptình hình việc thực hiện tiếp công dân của các cơ quan khác, kiểm tra, thanh tra việcthực hiện pháp luật trong công tác tiếp dân, tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật về khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực, xã, phường, thị trấn), xây dựng cơsở dữ liệu về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra còn tổchức phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, với các tổ chức hữu quan thực hiện thựchiện việc tiếp dân để đạt kết quả tốt hơn.2.1.2.3 Vai trò quản lý nhà nước của cơ quan thanh tra nhà nước trong giảiquyết khiếu nại hành chínhQLNN đối với công tác khiếu nại xuất phát từ đòi hỏi tất yếu của yêu cầu thựctiễn, vì vậy muốn giải quyết tốt vấn đề khiếu nại của công dân thì trước hết phải có hệthống pháp luật đầy đủ, các cơ quan phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục khi giải quyếtkhiếu nại của công dân. Mọi vi phạm, nhất là vi phạm từ phía cơ quan nhà nước phảiđược xử lý kịp thời, nghiêm minh.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm30MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápQLNN về công tác giải quyết khiếu nại là phương thức thực hiện dân chủ xãhội chủ nghĩa ở nước ta, bảo đảm quyền dân chủ của công dân, bảo đảm pháp chế xãhội chủ nghĩa., bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Luật khiếu nại 2011 quy định “TTCP chịu trách nhiệm trước Chính phủ thựchiện QLNN về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm vi cả nước” và “Thanh tra Bộ,cơ qun ngang Bộ, thanh tra Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra Sở, thanhtra Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý cùngcấp giải quyết khiếu nại”23. Để thực hiện vai trò của mình trong QLNN về khiếu nạicác cơ quan thanh tra , xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống các văn bản quyphạm pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đócác cơ quan thanh tra tham mưu cho các cơ quan QLNN, có thẩm quyền soạn thảo,ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về khiếu nại như: Luật khiếunại, tố cáo1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về khiếu nại, tố cáo 2004,2005;Luật thanh tra 2004; Luật thanh tra 2010; Luật khiếu nại 2011…Bên cạnh đó các cơquan thanh tra nhà nước còn ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn thihành các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên đã ban hành để đáp ứng yêucầu, tình hình thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại đặt ra.Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản, công tác tuyên truyền,hướng dẫn, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tổ chức thực hiện các quy định của phápluật về khiếu nại là rất quan trọng. Đó là hoạt động chuyển hóa pháp luật vào trongcuộc sống của người dân, giúp mọi người hiểu và thực hiện đúng quy định khi khiếunại, việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ pháp luật không chỉ giúp người dân thực hiện tốtnhiệm vụ, trách nhiệm của mình mà còn giảm bớt nhiều vụ việc khiếu nại thiếu căn cứ,khiếu nại không đúng, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.Trong hoạt động QLNN các cơ quan thanh tra còn tiến hành tổng hợp tình hìnhkhiếu nại và tổng kết công tác khiếu nại, với hoạt động này cơ quan thanh tra có thểnắm vững tình hình, diễn biến ở các địa phương, bộ, ngành lĩnh vực nội dung khiếunại mà thấy được những mặt tích cực, những điểm hạn chế của chính sách, cũng nhưđánh giá được ý thức chấp hành, thái độ của người dân đối với các cấp chính quyền.Mặt khác, thông qua thực tiễn công tác tổng hợp tình hình và tổng kết công tác giảiquyết khiếu nại, các cơ quan nhà nước sẽ nắm bắt được các thông tin về những vấn đềmà đang được xã hội quan tâm, những nơi có khiếu nại xảy ra nhiều và diễn biến phứctạp để từ đó kiến nghị với những cơ quan có thẩm quyền tập trung vao những vấn đềđó. Qua đó rút những kinh nghiệm tốt để nhân rộng, tiến hành ở nhiều địa phương để23Điều 63, Luật khiếu nại 2011SVTH: Nguyễn Thanh Tâm31MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptừ đó thấy được những khiếm khuyết cần điều chỉnh để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo cáccơ quan trong quá trình thực hiện từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảiquyết khiếu nại, tăng cường hiệu quả quản lý.2.2. Đánh giá chung về việc thực hiện vai trò của cơ quan thanh tra nhà nƣớctrong giải quyết khiếu nại hành chính.Là cơ quan có vị trí quan trọng trong cơ cấu, tổ chức của cơ quan hành chínhnhà nước, có nhiệm vụ quyền hạn nhất định do pháp luật trao cho nên các cơ quanthanh tra nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tốcáo nói chung và giải quyết khiếu nại hành chính nói riêng. Trong thời gian qua, bằngnhững hoạt động thiết thực của mình, các cơ quan thanh tra đã khẳng định rõ vai trò cụthể của mình cụ thể:- Tổ chức tiếp công dân, nhận các khiếu nại:Tiếp công dân là gia đoạn đầu của công tác giải quyết khiếu nại nó đóng vai tròvai trọng như một khâu then chốt góp phần giải quyết có hiệu quả việc giải quyếtkhiếu nại qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Theo quy định của các văn bản pháp luật thì thanh tra là cơ quan có vai trò quantrọng trong công tác tiếp dân và giúp Thủ trưởng cơ quan cùng cấp trong việc tiếnhành tiếp dân, nhận các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại. TTCPcòn được giao nhiệm vụ quản lý trụ sở và chủ trì phối hợp, điều hòa hoạt động giữacác cơ quan, tổ chức thường trực tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và NhàNhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để nhận khiếu nại, phản ánh của ngườidân. Dựa trên cơ sở đó, hàng năm các cơ quan thanh tra bố trí nhưng cán bộ có nănglực, ý thức trách nhiệm để làm công tác tiếp công dân thường xuyên. Các cơ quanthanh tra còn thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp dân, kiểm tra thanh traviệc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân của những cơquan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân , vì vậy đã đạt được những kếtquả nhất định như: Trong năm 2013, các cơ quan Nhà nước đã tiếp 380.331 lượt côngdân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 2% so với năm 2012), với 4.481 đoàn đông người(giảm 1,2%).Các Bộ, ngành Trung ương tiếp 44.640 lượt người, 190 lượt đoàn đông người.Các địa phương đã tiếp 311.430 lượt người, 3.620 lượt đoàn đông người; so với năm2012 giảm 5% số lượt người và 3 % số đoàn đông người.Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận, xử lý 215.789 đơn thư khiếu nại,tố cáo, trong đó: Thanh tra Chính phủ đã xử lý 16.553 trong tổng số 16.903 đơn thưSVTH: Nguyễn Thanh Tâm32MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptiếp nhận, trong đó có 5.124 đơn thư đủ điều kiện xử lý. Các Bộ, ngành tiếp nhận, xửlý 22.010 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 8.538 vụ việc thuộc thẩm quyền. Cácđịa phương tiếp nhận, xử lý 176.876 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 35.233 vụviệc thuộc thẩm quyền.24. Như vậy, có thể thấy các cơ quan thanh tra nhà nước đã thựchiện tốt vai trò của mình trong công tác tiếp dân và giúp Thủ trưởng cơ quan cùng cấptrong việc tiếp dân, nhận các quyết định khiếu nại từ đó góp phần nâng cao hiệu quảtrong công tác giải quyết khiếu nại.- Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyết khiếu nại:Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại có nhiều cơ quan được giao tráchnhiệm tham mưu cho các cơ quan hành chính, để tổ chức thực hiện trách nhiệm nàycác cơ quan thanh tra hàng năm đã tổ chức cán bộ đi học, luân chuyển, điều động, sắpxếp nhân sự và thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ,kết luận về nội dung khiếu nại, đưa ra những kiến nghị để Thủ trưởng cơ quan cùngcấp giải quyết chính xác, khách quan, kịp thời các khiếu nại. Đối với những vụ việcphức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan thì thanh tra luôn được giaonhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành thẩm tra, xác minh từđó đưa ra những kiến nghị về biện pháp xử lý xác đáng. Đối với những vụ việc đặcbiệt phức tạp, có đông người tham gia hoặc khiếu nại gắn với tố cáo liên quan đếnnhiều vấn đề, lĩnh vực, nhiều cấp, ngành thì TTCP, Thanh tra địa phương, bộ ngànhgiữ vai trò trọng tâm và chủ yếu trong việc tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương giải quyết giải quyết, khắc phục hậu quả và kiểm tra theo dõi việc thựchiện những quyết định, chủ trương, giải pháp giải quyết, nhất là việc xử lý cán bộ,khắc phục những sơ hở, yếu kém trong khâu quản lý. Do tổ chức được nhiều hình thứcđa dạng, linh hoạt trong công tác tham mưu, phù hợp với điều kiện thực tế mà các cơquan thanh tra nhà nước đã giúp đỡ cho cơ quan QLNN tháo gỡ được nhiều khó khăn,vướng mắc và giải quyết được nhiều vụ khiếu nại. Qua theo dõi thực tiễn cho thấy sốcác vụ mà cơ quan thanh tra tham mưu cho các cơ quan hành chính giải quyết hàngnăm chiếm tỷ lệ cao 25. Cụ thể trong năm 2013 đã tham mưu báo cáo Thủ tướng Chínhphủ giải quyết được 77/116 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ, ngành đãtham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp giải quyết được 6.207/8.583 vụviệc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 70,2%; các cấp, ngành ở địa phương đã giải quyết24Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2013, triển khai công tác năm 2014 của Thanh tra Chính phủNguyễn Văn Kim, Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính , nghiên cứu lập pháp,số 11, T6/2009, Tr. 2025SVTH: Nguyễn Thanh Tâm33MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápđược 32.729/35.233 vụ việc thuộc thẩm quyền đạt 92,9% 26. Và tính đến ngày30/06/2014, cả nước đã xem xét, giải quyết 494/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,56%. Hiệncòn 34 vụ việc đang được tập trung giải quyết, trong đó có 11 vụ đã báo cáo Thủtướng Chính phủ; 10 vụ việc Thanh tra Chính phủ đang giải quyết; 13 vụ việc Bộ, địaphương đang giải quyết, có xu hướng giảm so với năm 2013; số lượng công dân đếncơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo tuy có giảm, nhưng các đoàn khiếukiện đông người có sự tổ chức chặt chẽ, tính bức xúc cao, manh động lại gia tăng; cábiệt có một số đối tượng lợi dụng để xúi dục, kích động, lôi kéo công dân đến khiếunại đông người và có hành vi quá khích, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự;phần lớn các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từnhững năm trước; chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều trường hợp đã được các cấpgiải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài.Với những kết quả đạt được có thể thấy các cơ quan thanh tra nhà nước luôn cốgắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các cơ quan này cũng luôn giữ một vaitrò quan trọng không thể thiếu trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.-Thực hiện QLNN về công tác giải quyết khiếu nại:Trong công tác QLNN về công tác giải quyết khiếu nại các cơ quan thanh tra đãtiến hành rất nhiều hoạt động để hoàn thành tốt trách nhiệm này, hàng năm các cơquan thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, qua đó đã pháthiện, chấn chỉnh những khuyết điểm tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, sai phạmcủa các cơ quan, tổ chức như việc tổ chức tiếp công dân không thường xuyên, khôngđúng thời gian, trình tự quy định. Trong giải quyết chưa chấp hành đúng trình tự, thủtục quy định, còn để nhiều vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, các vụ phức tạp chưagiải quyết kịp thời từ cơ sở nên đã vượt cấp. việc tổ chức thi hành quyết định giảiquyết chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, còn có hiện tượng bao che, dung túng khi xử lýcán bộ có sai phạm. TTCP còn phát hiện nhiều vụ việc đã được xem xét, giải quyếtnhưng chưa đúng các quy định của pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn, thậm chí cócả quyết định giải quyết cuối cùng, từ đó có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền,xem xét, giải quyết lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân27 .Tuy nhiên, để cơ quan Thanh tra nhà nước phát huy hơn nữa vai trò của mình trongcông tác giải quyết khiếu nại hành chính, ngành thanh tra phải đổi mới mạnh mẽ trên26Báo cáo Thanh tra Chính phủ, Báo cáo tổng kết năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 2014 của ngànhThanh tra27Nguyễn Văn Kim, Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính , nghiên cứu lập pháp,số 11, T6/2009, Tr. 21SVTH: Nguyễn Thanh Tâm34MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Thápcác phương diện: xây dựng thể chế để khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạncủa mình; đổi mới hoạt động trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường sựlãnh đạo của Đảng, sự phối hợp với các cơ quan nhà nước trong giải quyết khiếu nại,tố cáo.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm35MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápCHƢƠNG 3THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG VAI TRÒ CỦA CƠ QUANTHANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIHÀNH CHÍNH- THỰC TIỄN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP3.1. Thực trạng về khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quanthanh tra nhà nƣớc tại tỉnh Đồng Tháp.3.1.1. Tình hình khiếu nại và nguyên nhân phát sinh khiếu nại3.1.1.1. Tình hình khiếu nạiTình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất làkhiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua diễn ra rấtphức tạp với số lượng đơn thư chiếm tỉ lệ khá cao.Trong năm 2011, các cấp các ngành trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tiếp được9.801 lượt người khiếu nại, tố cáo, có 31 đoàn khiếu nại đông người, tăng 02 đoàn sovới năm 2010, và tiếp nhận 4.521 đơn (trong đó khiếu nại 4.455; tố cáo 66 đơn). Nộidung khiếu nại chủ yếu xoay quanh về vấn đề đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất.Năm 2012, các cơ quan hành chính toàn tỉnh tổ chức tiếp 8.056 lượt công dânkhiếu nại, tố cáo giảm 1.745 lượt người so với năm 2011, có 36 đoàn khiếu nại đôngngười, tăng 05 vụ so với năm 2011. Các cấp các ngành đã tiếp nhận 3.808 đơn (trongđó khiếu nại 3.755; tố cáo 55 đơn), giảm 713 đơn so với năm 2011. Như vậy tình hìnhkhiếu nại tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh đã có những diễn biến hết sức phức tạp, tuy sốlượng đơn thư khiếu nại, tố cáo có giảm hơn so với năm 2011, nhưng số đoàn khiếunại đông người lại tăng lên, nội dung khiếu nại chủ yếu như việc cấp và thu hồi giấychứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 9,45%; tranh chấp đất đai chiếm 17,14%; thu hồibồi thường, hộ trợ tái định cư chiếm 67,25%; đòi lại đất nhà nước đang quản lý chiếm6,15% . Tuy nhiên, trong năm qua trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra “điểm nóng”mới.Và năm 2013, các cơ quan hành chính trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.607lượt công dân khiếu nại, tố cáo tăng 1.551 lượt so với năm 2012, tiếp 20 đoàn khiếunại đông người giảm 16 đoàn so với năm 2012, các cấp các ngành đã tiếp nhận 2.660đơn (trong đó khiếu nại 2.513 đơn) giảm 1.148 đơn so với năm 2012, Nội dung khiếunại chủ yếu cũng ở lĩnh vực đất đai chiếm 93,59%, như tranh chấp ranh đất, đất cho ởnhờ, chuyển nhượng trong những năm trước đây, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợSVTH: Nguyễn Thanh Tâm36MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptái định cư, về cưỡng chế xây dựng trái phép; lĩnh vực nhà ở, chính sách người cócông chiếm 1,96%; lĩnh vực tư pháp chiếm 4,4%; nội dung tố cáo liên quan đến thamnhũng chiếm 0,03%. So với năm trước thì tình hình khiếu nại đã tăng lên với số lượngđáng kể, những vụ việc mới tuy phát sinh không nhiều như những năm trước đây,những có những vụ diễn ra rất phức tạp như khiếu nại của một số hộ dân bị ảnh hưởngbởi các dự án mở rộng quốc lộ 30, ở xung quanh khu vực cầu Vàm Cống, cầu CaoLãnh…3.1.1.2. Nguyên nhân khiếu nại:Trong những năm vừa qua, tình hình khiếu nại của nước ta có nhiều chuyểnbiến tích cực, các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâmgiải quyết nhiều hơn song vẫn còn rất nhiều vụ việc phức tạp, rất nhiều vụ việc giảiquyết chưa tốt, chưa triệt để các khiếu nại của người dân, minh chứng cho điều này làcác khiếu nại vẫn còn tồn động, kéo dài nhiều năm, các khiếu nại vượt cấp vẫn còndiễn ra ngày càng hết sức phức tạ, tình trạng này là do nhiều nguyên nhân chủ quan vàkhách quan gây ra.Nguyên nhân đầu tiên được đề cập đến là cơ chế, chính sách vẫn còn có nhữngđiểm chưa phù hợp với thực tế, chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu tính ổn định, nhất là tronglĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng , hỗ trợ tái định cư; một số trườnghợp chưa đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân.Trong thời gian gần đây, chính quyền địa phương tiến hành thu hồi nhiều đấtcủa dân giao cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, thương mại,du lịch, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đường giao thông, công trìnhthủy lợi… những vấn đề chính sách liên quan đến lợi ích của người sử dụng đất cònnhiều bất cập, nhất là giá đất chưa phù hợp, thường xuyên thay đổi, năm sau cao hơnnăm trước; có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương; cơ chế chính sách đền bù, hỗ trợchưa nhất quán nên khó thực hiện; có sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất dất bồithường với giá thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế đã gây tâm lýchung của người đi khiếu kiện cho rằng giá tiền bồi thường thu hồi đất trả rất thấp, quáxa so với thị trường, làm người dân bị thiêt thòi, nên người dân bị thu hồi đất khôngnhất trí với phương án bồi thường. trong khi đó cơ chế chính sách còn nhiều bất cập,chưa phù hợp với thực tiễn, công tác QLNN còn nhiều hạn chế, yếu kém nhất là trongquản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng.Đội ngũ cán bộ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại còn thiếu về năng lực lẫnchuyên môn, chưa tương xứng với nhu cầu nhiệm vụ , đội ngũ cán bộ làm công tácSVTH: Nguyễn Thanh Tâm37MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptiếp công dân, giải quyết khiếu nại còn hạn chế trong khi đó số lượng khiếu nại thìnhiều đã tạo nên sự trì truệ trong việc giải quyết khiếu nại dẫn đến tình trạng ứ đọngđơn thư khiếu nại. Chế độ, chính sách và điều kiện làm việc đối với cán bộ làm côngtác tiếp dân, cán bộ tham mưa cho các cấp chính quyền có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại chưa quan tâm đúng mức nên chưa khuyến khích được cán bộ nâng cao tráchnhiệm và yên tâm công tác.Tình trạng khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp, tình trạng đơn thư khiếunại tồn đọng, kéo dài không giải quyết dứt điểm; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, giảiquyết giữa các cấp, các ngành. Nguyên nhân của tình trạng này là thiếu cơ chế pháp lýđể tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại đông người, thiếu cơ chế để xử lý đối với việckhiếu kiện của nhiều người, thiếu cơ chế để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị, phảnánh, sự không đồng tình của nhiều người về chủ trương, chính sách, biện pháp quản lýđối với cơ quan nhà nước28Nguyên nhân thứ hai: Do lịch sử để lại, như nhiều vụ tranh chấp đòi lại đất củqua các thời kỳ cải tạo trước đây, song trong thời gian qua chưa có hướng dẫn giảiquyết cụ thể, trong khi đó nhu cầu về nhà ở và giá trị nhà đất tăng cao khiến cho ngườikhiếu khiếu nại gay gắt và kéo dài. Các địa phương tuy đã cố gắng giải quyết nhữngvụ việc tồn đọng, kéo dài, nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc liên quan đến cơchế chính sách của nhà nước qua các thời kỳ, cho nên quá trình giải quyết mặc dù cácđịa phương đã cố gắng vận dụng cơ chế chính sách có lợi cho nhân dân nhưng côngdân lại không đồng ý với việc giải quyết đó và tiếp tục khiếu nại.Nguyên nhân thứ ba: Do mặt bằng trình độ dân trí nói chung còn thấp, hiểu biếtvề chính sách pháp luật còn nhiều hạn chế, nhất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bàodân tộc thiểu số, dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật cũng như sự hiểu biết pháp luậtcủa một bộ phận công dân cũng còn hạn chế, tình trạng này dẫn đến khiếu nại khôngđúng pháp luật, vượt quá quy định của pháp luật, đưa ra đòi hỏi quá đáng hoặc khônghiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, có những vụ việc mặt dù đã giải quyết nhiều lần vớinhiều biện pháp khác nhau, cơ bản là đúng chính sách, pháp luật, nhưng người khiếunại vẫn cố tình không chấp nhận kết quả, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, gây rốitrật tự, gây khó khăn cho vấn đề giải quyết.Nguyên nhân thứ tư: Do thực hiện những quy luật còn nhiều sơ hở, yếu kém,tình trạng vi phạm pháp luật, mất dân chủ, tham nhũng tiêu cực, chuyên quyền, khôngchấp hành nghiêm pháp luật, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.28TS. Hoàng Sỹ Kim, Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tạp chí quản lý nhà nước, số 2196,năm 2012, Tr.31.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm38MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápChính quyền cơ sở lạm dụng phạt hành chính tùy tiện vượt thẩm quyền nên gây sự bấtbình cho người dân là phát sinh các khiếu nại29. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dụcchưa được thực hiện tốt, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơquan chức năng trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại.Công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực bị buông lỏng, mặt khác, nhiều cơ sởĐảng, chính quyền đoàn thể cơ sở còn yếu kém, chậm được cũng cố. Thực tế có nhữngbộ phận cán bộ, đảng viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các vụ khiếu nạilàm cho tình hình càng phức tạp hơn...3.1.1.3. Công tác và kết quả giải quyết khiếu nạiXác định công tác giải quyết khiếu nại là một trong những nhiệm vụ trọng tâmhàng đầu vì thế các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp dân, xử lýđơn thư, giải quyết khiếu nại, đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm tập trung giảiquyết dứt điểm các vụ khiếu nại tại địa phương, cơ sở, hiệu quả công tác giải quyếtkhiếu nại ngày càng được nâng cao, mặc dù còn nhiều khó khan nhưng được sự quantâm, công tác chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và TTCP, sự phối hợp,hỗ trợ của các cấp các ngành, thanh tra các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã đoàn kết,nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác giải quyết khiếunại. Theo đó, trong những năm qua công tác giải quyết khiếu nại tiếp tục được đổimới, hiệu quả mang lại ngày càng cao, , đã làm hạn chế và giảm được số vụ việckhiếu nại, tập trung đông người lên các cơ quan nhà nước cấp trên. Thanh tra các cấp,các ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành nhiềuvăn bản chỉ đạo, đề ra các biện pháp tích cực nhằm giải quyết tốt công tác giải quyếtkhiếu nại trên địa bàn, hoạt thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, thực hiện an sinh xã hộigóp phần hạn chế phát sinh các trường hợp khiếu nại mới.Hầu hết các cấp, các ngành đã nổ lực trong công tác giải quyết nhiều vụ khiếunại theo thẩm quyền, tỷ lệ số vụ việc được giải quyết ngày càng tăng, kết quả giảiquyết khiếu nại đạt tỉ lệ cao hơn với số lượng lớn hơn so với năm trước; một số đạiphương đã giải quyết dứt điểm cơ bản số vụ việc khiếu nại , phức tạp, tồn động kéo dàinhiều năm , trong quá trình giải quyết khiếu nại coi trọng đối thoại trực tiếp với ngườikhiếu nại , làm cho các quyết định khiếu nại có tính khả thi, có tình, có lý, nhiều vụkhiếu nại đông người đã được giải quyết dứt điểm góp phần quan trọng vào việc ổnđịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.29Nguyễn Tấn Cường- Ban dân vận Tỉnh ủy Nam Đinh, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác giảiquyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Tạp chí quản lý Nhà nước, số 8, năm 2009, Tr. 245.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm39MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápQua hoạt động thanh tra trách nhiệm chấn chỉnh kịp thời những sai xót, yếukém cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhằm giúp cho cácđơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyếtkhiếu nại để công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Trong năm 2013 thanh tra tỉnh đãtham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chức năng rà soát lại các đơn thưtồn động, kéo dài, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, nhất là TTCP kiểm trachấp hành Luật khiếu nại ở địa phương, trực tiếp thanh tra, kiến nghị Thủ tướng giảiquyết nhiều vụ kiện phức tạp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyếtkhiếu nại nhất là trong việc phát hiện những đơn thư tồn động kéo dài.Có thể thấy, trong những năm gần đây cơ quan thanh tra nhà nước ngày càngkhẳng định vai trò của mình trong công tác giải quyết khiếu nại ngày càng đạt hiệu quảcao, và qua các năm qua cơ quan thanh tra tham mưu cho các cấp chính quyền trên địabàn tỉnh giải quyết nhiều vụ cụ thể như sau:Năm 2011, Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu giải quyết được 518/ 603vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 86%: trong đó thanh tra tỉnh giải quyết được98/117 vụ đạt 83,8%; Sở ngành giải quyết 198/237 vụ đạt 83,5%; thành phố, huyện đãgiải quyết được 222/249 vụ đạt 92,5%, đối với các vụ việc tồn đọng, gây bức xúc kéodài, thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành các cấp rà soát các vụ việc có quyết địnhcuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh cho thấy các vụ việc tồn đọng phải giải quyết là 45vụ, trong đó các cấp các ngành đã chỉ đạo giải quyết 42 vụ còn 3 vụ đang tiếp tục xin ýkiến các Bộ, ngành và TTCP để giải quyết.Năm 2012, Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu giải quyết được 485/538vụ thuộc thẩm quyền đạt 90%: trong đó thanh tra tỉnh giải quyết được 109/120 đơnkhiếu nại đạt 91%, thanh tra Sở, ngành đã giải quyết được 210/ 227 đạt 92,5%, Thanhtra thành phố, huyện giải quyết được 166/191 đạt 87%, bên cạnh đó còn giải quyết cácvụ việc tồn đọng, kéo dài, trong năm trên địa bàn toàn tỉnh còn tồn đọng 32 vụ trongđó 28 vụ việc đã được giải quyết, còn 4 vụ chờ ý kiến của TTCP và của Bộ Tài nguyênvà Môi trường.Trong năm 2013, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã tham mưu cho cơquan có thẩm quyền giải quyết được 476/517 vụ việc thuộc thẩm quyền đạt 92,1%,Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 163/175 vụ đạt 93%, , Sở,nghành đã giải quyết 170/182 đạt 93,4 %, thành phố, huyện giải quyết 143/160 vụviệc đạt 89,4%; Về kiểm tra rà soát , giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dàitheo kế hoạch 1130/KH-TTCP của TTCP, theo đó UBND tỉnh thống nhất phương án giảiquyết với TTCP 9/13 vụ phức tạp tồn đọng trong đó có 7 vụ giữ nguyên kết quả giải quyếtSVTH: Nguyễn Thanh Tâm40MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptrước đây, 1 vụ thay đổi hướng giải quyết, 4 vụ đang báo cáo đề xuất với Bộ Tài nguyên vàmôi trường.Tuy việc giải quyết khiếu nại của công dân đã đạt được những thành tựu đángkể, nhưng công tác giả quyết còn các hạn chế như: một số địa phương chưa thật sựquan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, là hình thức thể hiện quyền cơ bảncủa công dân, nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại còn chậm, chất lượng chưa cao, đểcông dân khiếu nại nhiều lần, vượt cấp, một số vụ việc chưa giải quyết không đúngchính sách pháp luật và phù hợp với thực tế nên không dứt điểm…Các cơ quan thanhtra cũng chưa phát huy được năng lực của mình do những quy định của pháp luật cònhạn chế về nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó,trong thời gian tới để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt hơn thì cónhững quy định để tăng cường của cơ quan thanh tranh nhà nước trong giải quyếtkhiếu nại.3.2. Những phƣơng hƣớng và giải pháp để tăng cƣờng vai trò của cơ quanthanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.Để nâng cao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và trong công tácgiải quyết khiếu nại hành chính nói chung, Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 8 đãthông qua Luật thanh tra 2010 và Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 2 đã thông quaLuật khiếu nại 2011, nhằm đổi mới một cách toàn diện, để khẳng định vai trò, tráchnhiệm của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại. Vậy để cơ quan thanhtra nhà nước thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao trong công tác giải quyết khiếunại thì cần phải:- Hoàn thiện các hệ thống pháp luật để ngày càng tăng cường hơn nữa vai tròcủa cơ quan thanh tra trong công tác tiếp công dân; Tham mưu giúp Thủ trưởng cơquan quản lý cùng cấp trong giải quyết khiếu nại.- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với cáccơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tăng cường thanh tra kiểm traviệc chấp hành thực thi pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước trên các lĩnh vựcnhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai xót, bất cập ở những địa bàn có nhiều viphạm, phát sinh nhiều vụ khiếu nại.- Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, đổi mới phương thức hoạt động đểgiải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân3.2.1. Hoàn thiện các quy định cửa pháp luật về vai trò của cơ quan thanh tranhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm41MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápLuật khiếu nại, tố cáo 1998 có nhiều nội dụng chưa phù hợp với thực tiễn yêucầu giải quyết khiếu nại, nhất là những vấn đề liên quan đến vai trò của cơ quan thanhtra nhà nước trong giải quyết khiếu nại. Chính vì vậy, tại Nghị quyết số 30/2004/QH11đã yêu cầu, “Chính phủ khẩn trương tiến hành tổng kết, toàn diện việc thi hành Luậtkhiếu nại, tố cáo, xây dựng cơ chế xây dựng hữu hiệu để giải quyết các khiếu nại hànhchính phù hợp với tình hình thực tế của nước ta và thông lệ quốc tế” 30. Theo đó, Luậtkhiếu nại, tố cáo đã được hoàn thiện hơn bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật khiếu nại, tố cáo 2004 và tiếp tục được kiện toàn trong luật khiếu nại 2011.Để tiến hành việc thẩm tra, xác minh đạt hiệu quả thì cần trao cho các cơ quanthanh tra những quyền hạn nhất định nhằm thu thập các thông tin, tài liệu nhanhchống, kịp thời và có hiệu quả, đồng thời có quyền xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thôngtin cần thiết phục vụ cho công tác xác minh, kết luận. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơquan hành chính có thể giao cho các cơ quan chuyên môn khác là cơ quan tham mưutrong giải quyết khiếu nại, nhưng với tất cả các vụ việc giải quyết khiếu nại hànhchính, nên coi kết luận của cơ quan thanh tra là cơ quan tham mưu cuối cùng, chỉ quyđịnh Thủ trưởng cơ quan hành chính giao cho cơ quan chuyên môn khác trong việctham mưu giải quyết khiếu nại hành chính đối với một số trường hợp bảo đảm cơ quanthanh tra là cơ quan tham mưu, đồng thời sẽ là cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện giải quyết các khiếu nại. Trong công tác tiếp dân cần có những quy định cụ thể vềviệc phối hợp giữa cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc giúp Thủ trưởng cơ quanQLNN cùng cấp tổ chức việc tiếp công dân, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quanđến những nội dung tiếp công dân.Nâng cao vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác QLNN về khiếu nại vàgiải quyết khiếu nại, cần phải đổi mới phương thức hoạt động như tích cực, chủ độngtổ chức nhiều cuộc thanh tra, nhiều đoàn thanh tra, để tiến hành kiểm tra thườngxuyên, liên tục tại các địa phương, cũng như trên phạm vi cả nước. Tập trung vàonhững lĩnh vực, những địa phương thường xuyên xảy ra khiếu, nhiều vi phạm trongcông tác quản lý, đồng thời phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đểtháo gỡ vướng mắc, khó khăn góp phần sửa chữa những sai lầm khuyết điểm nhằmnâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính3.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơquan thanh tra trong việc nâng cao công tác giải quyết khiếu nại hành chính.30Mục 4 Nghị quyết số 30/2004/QH 11, ngày 15 tháng 6, năm 2004 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáotrong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm42MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápĐể các cơ quan thanh tra làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong giải quyếtkhiếu nại hành chính thì các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tăng cường hơn nữa việclãnh đạo chỉ đạo đối với các cơ quan thanh tra.Trước hết phải định hướng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác thanhtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất lãnh đạo làmcông tác thanh tra.Xử lý kịp thời những đề xuất , kiến nghị đúng đắn của cơ quian thanh tra tronggiải quyết khiếu nại của người dân, đồng thời xử lý nghiêm đối với những cán bộ côngchức có vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại.Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo các đoàn thể tham gia tíchcực vào việc hòa giải, giảm bớt khiếu nại phát sinh từ cơ sở.Tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể để thanh tra cùng với các cơ quan khác giảiquyết những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, khiếu nại đông người, vượt cấp, bámsát yêu cầu chính trị của địa phương, trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp của người dân.Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giảiquyết khiếu nại, nhất là các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành, tiếp dân,quyết định giải quyết khiếu nại của các cấp chính quyền; vai trò tham mưu trong việctiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại của các ngành; vai trò giám sát của Hội đồngnhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trên từng địa bàn đểnhằm giảm bớt các khiếu nại phát sinh từ cơ sở, giải quyết ngay các khiếu nại từ địaphương.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm43MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp3.2.3. Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, đổi mới phương thức hoạt động đểgiải quyết các khiếu nại hành chính cho cơ quan thanh tra nhà nước.Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngoài việc sửa đổi, bổ sung các văn bảnpháp luật, thì cần phải quan tâm cũng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ công chức làmcông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại theo hướng chuyên nghiệp, có trình độ,năng lực pháp luật, chuyên môn tốt có văn hóa trong ứng xử, tiếp xúc với nhân dân,lắng nghe ý kiến của người dân, xử lý các vụ việc nhanh gọn, đúng pháp luật theo quyđịnh của Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày1/7/2011.Các cơ quan thanh tra Bộ, ngành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhằm khắc phụctình trạng chồng chéo, trùng lặp. Nghiên cứu những quy định trình cấp có thẩm quyềnban hành để hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngànhtrong các lĩnh vực QLNN của Bộ, ngànhNâng cao chất lượng quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chứcphối hợp giữa cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới; phát huy tối đa hiệu quả côngtác đối thoại. Trong đó đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giảiquyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, pháthiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật làm nảy sinh khiếu nại. Đổi mớiphương thức lãnh đạo, chỉ đạo của thanh tra cấp trên đối với thanh tra cấp dưới tronggiải quyết khiếu nại.3.3 Một số kiến nghịVới vị trí và vai trò của mình, thì cơ quan thanh tra đã góp phần quan trọngkhông thể thiếu trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính. Tuy nhiên, với tìnhhình xã hội có nhiều thay đổi như hiện nay, các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh ngàycàng nhiều, với tính chất mức độ phức tạp nhất là khiếu nại đông người, vượt cấp vìvậy thì cần phải tăng cường hơn nũa chức năng, vai trò của cơ quan thanh tra trongcông tác giải quyết khiếu nại để đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Trong quá trình nghiêncứu, tìm hiểu phân tích các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nạicủa cơ quan thanh tra, người viết xin đưa ra một số kiến nghị đóng góp cho việc nângcao vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính trong thời giantới đạt kết quả cao hơn, hiệu quả hơn.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm44MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápVề cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra:Cơ quan thanh tra có chức năng nhiệm vụ đặc biệt vì đây là cơ quan có tínhchất giám sát hành chính, cơ quan phát hiện xử lý vi phạm pháp luật, phát hiện nhữngsơ hở trong cơ chế chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biệnpháp khắc phục, góp phần nâng cao công tác QLNN trong giải quyết khiếu nại, chínhvì vậy cơ quan thanh tra cần được bảo đảm tính độc lập tương đối. Trên cơ sở đóngười viết xin được đề xuất trong thời gian tới cần sửa quy định bổ nhiệm, miễnnhiệm, Chánh thanh tra các cấp theo hướng do Tổng TTCP bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Chánh thanh tra bô, Chánh thanh tra tỉnh theo đề nghị của Bộ và của UBNDcấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra sở,Chánh thanh tra huỵện, vì với những quy định này có thể bảo đảm tính chủ động , tínhđộc lập với thanh tra các cấp và bảo bảo sự lãnh đạo của Tổng TTCP đối với các cơquan thanh tra, vì theo quy định hiện hành thì phụ thuộc nhiều vào Thủ trưởng cơ quanquản lý nhà nước cùng cấp từ đó làm giảm khả năng hoạt động cũng như vai trò củacơp quan thanh tra.Tăng cường sự lãnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, nhất là nghiệp vụgiải quyết khiếu nại hành chính, vì hiện nay tại một số địa phương , trên một số lĩnhvực còn giải quyết những khiếu nại trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm, nên việc xử lý vàđưa ra kết luận thanh tra chưa chính xác, chưa thống nhất. Những vụ việc tương tựnhau nhưng mỗi địa phương lại giải quyết khác nhau. Vì vậy, trong thời gian tới cầnphải tăng cường sự lãnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân vàgiải quyết khiếu nại hành chính.Về công tác tiếp công dân, nhận khiếu nạiCông tác giải quyết khiếu nại hành chính trong những năm qua của cơ quanthanh tra trong việc tiếp công dân chủ yếu là tiến hành trong giời hành chính, nhưngdo đặc điểm của từng địa phương, không phải ai có nhu cầu cũng có thể đến trong giờhành chính gặp những người có trách nhiệm để trình bày nội dung khiếu nại, Vì thếphần nào dẫn đến sự hạn chế trong công tác tiếp công nhân cũng như giải quyết khiếunại. Theo đó chúng ta nên có những quy định về thời gian tiếp công dân sao cho hợp lýtạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khiếu nại, cán bộ, công chức có tráchnhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại nên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắngnghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để có cách giải quyết thấu tình, đạt lý.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm45MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápVề công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậtCác ngành các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung,Luật khiếu nại nói riêng cho các tầng lớp nhân dân bằng hình thức tuyên truyền thíchhợp cho từng vùng, từng địa phương; nội dung tuyên truyền phải phù hợp với trình độdân trí; thông qua tuyên truyền vận động, thuyết phục công dân thực hiện nghiêm túc cácquy định của pháp luật, hất l;à các quy định của Luật khiếu nại 2011 và các quy định phápluật khác.Các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình phối hợp với các cơ quan hữuquan thường xuyên tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phongphú, bảo đảm khách quan, trung thực, tăng thời lượng, bài viết, chuyên đề, biểu dươngkịp thời những điển hình tốt, kinh nghiệm sang kiến hay, phê phán những hành vi viphạm pháp luật khiếu nại.Về thực hiện vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hànhchínhĐể công tác giải quyết khiếu nại hành chính đạt hiệu hiệu quả cao thì cần phảithiết lập hệ thống cơ quan tài phán hành chính thuộc Thủ tướng Chính phủ trên cơ sởchuyển bộ phận giải quyết khiếu nại hành chính của các tổ chức thanh tra hiện nay.Cần nói rõ cơ quan tài phán hành chính này thuộc hệ thống hành pháp, nhưng độc lậptương đối với hệ thống các cơ quan quản lý. Về bản chất đây là cơ quan hành chínhchuyên trách thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại, cơ quan này tiếp nhận, xem xéttiến hành thẩm tra xác minh và ban hành quyết định giải quyết. Như vậy, sẽ giải quyếtvấn đề vướng mắc rất căn bản hiện nay là xác định người có thẩm quyền giải quyết.Người khiếu nại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi biết mình cần gửi đơn khiếu nại đến đâu,sẽ trách tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc khó khăn do có những ý kiến khác nhaugiữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như những cơ quan có chức năng thammưu.Trước mắt đến năm 2020, khi chưa có điều kiện thành lập cơ quan tài phánhành chính thì vẫn giao cho các cơ quan thanh tra nhà nước có thẩm quyền giải quyếtkhiếu nại mà chỉ có nhiệm vụ xem xét, kết luận, kiến nghị các vụ việc khiếu nại thuộcthẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước. Cần đổi mới theohướng các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các quyếtđịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, quyết định kỷ luật bị khiếunại…Nếu còn khiếu nại tiếp thì do các cơ quan thanh tra hành chính nhà nước cấp trênSVTH: Nguyễn Thanh Tâm46MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng Tháptrực tiếp giải quyết, với các quy định như thế có thể làm giảm tình trạng các cơ quanhành chính nhà nước có sự bao che, dung túng cho nhau.Khi có điều kiện thành lập cơ quan tài phán hành chính như trên , thì chuyểncác bộ phận cơ quan giải quyết khiếu nại của các cơ quan thanh tra làm lực lượng nòngcốt của các cơ quan tài phán hành chính.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm47MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápKẾT LUẬNKhiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp vàpháp luật ghi nhận là phương tiện pháp lý có hiệu quả để công công tự bảo vệ quyềnvà lợi ích hợp pháp của mình. Nên trong quá trình thực hiện luận văn, người viếtnghiên cứu các vấn đề về lý luận về khiếu nại đặc biệt là pháp luật về giải quyết khiếunại của cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.Trong những năn gần đây, quyền dân chủ của công dân trong đó có quyềnkhiếu nại không ngừng được phát huy, và đó là vấn đề đang được xã hội quan tâm, bởinó có xu hướng diễn ra ngày càng nhiều và có diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, đểgiải quyết và đáp ứng yêu cầu của nhân dân thì cần phải có được sự quan tâm của cảhệ thống chính trị, nhất là từ phía các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các cơ quanthanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại. Bởi cơ quan thanh tra có vai tròquan trọng trong toàn bộ quá trình giải quyết khiếu nại hành chính từ khâu tiếp nhậnđơn đến việc tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoại và kiến nghịbiện pháp xử lý.Với những quy định của pháp luật hiện hành thì các cơ quan thanh tra đã cónhững đổi mới mang tính đột phá trong tổ chức và hoạt động cũng như đã đạt đượcnhững thành tựu vượt bậc trong các lĩnh vực công tác. Với những nhiệm vụ, quyền hạnpháp luật giao và trao cho, trong những năm qua cơ quan thanh tra đóng vai trò rấtquan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là việc thammưu giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc giải quyết sốlượng lớn các đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội, thúc đẩynền kinh tế phát triển.Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình giải quyết khiếu nại của cơquan thanh tra vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập cần được khắc phục, nhất làsai sót về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, chất lượng giải quyết còn hạn chế, côngtác thu thập hồ sơ, thẩm tra xác minh, kết luận nhiều vụ việc chưa đầy đủ và thiếuchính xác. Chất lượng công tác giải quyết khiếu nại chưa tương xứng với mục tiêu xâydựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Để hạn chếnhững hạn chế, yếu kém còn tồn động trong ngành Thanh tra trong giải quyết khiếunại thì cần có những biện pháp hợp lý hơn như:SVTH: Nguyễn Thanh Tâm48MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápSửa đổi kịp thời, bổ sung hoàn thiện hệ thống thể chế về công tác thanh tra, cácvấn đề có liên quan trên cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn củacác cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.Tổ chức, điều hành hoạt động thanh tra phù hợp với chủ trương đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại của côngdân.Tóm lại, khiếu nại là hình thức trực tiếp thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, nhànước và nhân dân. Thông qua việc giải quyết khiếu nại, quyền công dân được bảođảm, bộ máy nhà nước ngày càng được vững mạnh để thực sự là nhà nước của nhândân, do nhân dân, vì nhân dân đang đặt ra cho ngành Thanh tra những đòi hỏi cấpthiết, cần phải nghiên cứu sửu đổi, bổ sung những quy định của pháp luật để nâng caohơn chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vì hơn bao giờ hết cácvấn đề liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính vẫn luôn là nhữnghoạt động tác động nhiều nhất đến đời sống của công dân hiện nay.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm49MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODanh mục văn bản quy phạm pháp luật1. Hiến pháp năm 2013.2. Bộ luật Dân sự năm 2005.3. Luật Thanh Tra năm 2004.4. Luật Thanh tra năm 2010.5. Luật Tố tụng hành chính năm 2010.6. Luật Khiếu nại năm 2011.7. Luật tố cáo năm 2011.8. Bộ luật Lao động năm 2012.9. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.10. Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.11. Nghị quyết số 39/2012/ QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội quy định vềviệc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếunại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai12. Nghị định 86/2011/ NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 quy định chi tiết vàhướng dẫn việc thi hành một số điều của Luật thanh tra 201013. Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt độngthanh tra chuyên ngành.14. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.15. Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Thanh tra chính phủ.16. Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Chính phủquy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.17. Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thanh traChính Phủ về hướng dẫn quy trình tiếp công dân.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm50MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápDanh mục các văn bản hành chính1. Báo cáo số 1457/BC- UBPL13 ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban phápluật về thẩm tra báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo 2012.2. Báo cáo số 141/BC-TTr ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thanh tra tỉnh ĐồngTháp về báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2011.3. Báo cáo số 126/BC-TTr ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra tỉnh ĐồngTháp về báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012.4. Báo cáo số 91/BC-TTr ngày 19 thang 9 năm 2013 của Thanh tra tỉnh ĐồngTháp về báo cáo công tác thanh tra quý III và nhiệm vụ Quý IV 2014.6. Báo cáo số 138/BC-TTr ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Thanh tra tỉnh ĐồngTháp về báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 20137. Báo cáo Thanh tra Chính phủ, báo cáo tổng kết công tác năm 2012 vàphương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Thanh tra.Danh mục sách, báo, tạp chí1. Đại từ điển tiếng Việt, Nxb văn hóa thông tin, Hà Nội.2. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo,Nxb Công an nhân dân, trường Đại học Luật Hà Nội.3. Diệp Thành Nguyên, Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật về giải quyếtkhiếu nại và khiếu kiện hành chính, trường Đại học Cần Thơ, tháng 5 năm 2012.4. Ngô Trung Thành, Định hướng mô hình tổ chức hoạt động thanh tra,Nghiên cứu lập pháp, số 8, T9/2009, tr.27-28.5. Nguyễn Văn Kim, Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nạihành chính, Nghiên cứu lập pháp, số 11, T6/2009, Tr. 17-22.6. Trần Minh Hương (chủ biên), Giáo trình công tác thanh tra và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2001.7. TS. Hoàng Sỹ Kim, Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tạpchí Quản lý nhà nước, số 196, 20128. Thạc sĩ Mai Văn Duân, Xây dựng mô hình và quy trình giải quyết khiếu nạitại cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay, Tạp chí Thanh tra số 02/2012.SVTH: Nguyễn Thanh Tâm51MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nướcThực tiễn tại tỉnh Đồng ThápDanh mục các trang thông tin điện tử1. Báo điện tử Hà Nội mới, Giải quyết khiếu nại hành chính, Hồ Bách,http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/596321/gai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-boclo-nhieu-bat-cap, [ truy cập ngày 10/11/2014]2. Diễn đàn thanh tra, Đối thoại trong giải quyết khiếu nại, Nguyễn PhươngThảo,http://thanhtravietnam.vn/viVN/News/diendanthanhtra/2013/01/28380.aspx,[truy cập ngày 28/03/2014SVTH: Nguyễn Thanh Tâm52MSSV: S120077 [...]... do pháp luật quy định 17 Điều 30, Luật khiếu nại 2011 SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 22 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp CHƢƠNG 2 PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC 2.1 Vai trò của cơ quan thanh tra nhà nƣớc trong giải quyết khiếu nại hành chính 2.1.1 Khái quát vai trò của cơ quan thanh. .. cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm: Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính (Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Tỉnh; Thanh tra Huyện)3 Cơ quan thanh tra được thành lập ở cơ quan quản lý theo từng ngành, lĩnh vực (Thanh tra Bộ; Thanh tra Sở)4 Trong khi đó, Luật thanh tra 2010 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra như sau: Cơ quan thanh tra nhà nước (Thanh tra chính phủ, Thanh tra. . .Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát về cơ quan thanh tra nhà nƣớc 1.1.1 Khái niệm thanh tra nhà nước Theo từ điển Tiếng Việt thì thanh tra được hiểu là “kiểm soát, xem xét tại chổ việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp”... giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 11 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp 1.1.2.4 Thanh tra Sở Về cơ cấu tổ chức: Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở, Thanh tra Sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ QLNN theo ủy quyền của UBND cùng cấp theo quy định của pháp luật Thanh tra. .. nại của công dân Tuy nhiên, để thực hiện những nhiệm vụ này các cơ quan hành chính hay thủ trưởng các cơ quan hành chính phải có 18 Nguyễn Văn Kim, Vai trò của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính , nghiên cứu lập pháp, số 11, T6/2009, Tr 17 SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 26 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp. .. khiếu nại hành chính của cơ quan quản lý nhà nước, thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính của các cơ quan thanh tra, cần đặt trong tổng thể mối quan hệ tham mưu giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan có thẩm quyền giả quyết khiếu nại hành chính nhằm làm rõ hơn vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước Trước hết khi bàn đến mối quan. .. thi hành một số điều của Luật thanh tra 2010 SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 9 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành... Điều 3 Luât Thanh tra 2010 10 Khoản 3, Điều 3, Luật Thanh tra 2010 9 SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 14 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp Luật Thanh tra 2004 quy định Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở có chức năng thanh tra chuyên ngành, nhưng Luật Thanh tra 2010 quy định theo hướng mở rộng tăng cường hoạt động của thanh tra chuyên... Nguyễn Thanh Tâm 5 MSSV: S120077 Pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước Thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp Như vậy, so với Luật thanh tra 2004 thì Luật thanh tra 2010 đã nhân rộng mô hình thanh tra, không chỉ có Thanh tra Bộ, Thanh tra sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành như trước đây mà chức năng này cũng được giao cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên... quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính Khi nói đến vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính, thực chất là đề cập đến thẩm quyền và trách nhiệm hay nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này trong giải quyết khiếu nại hành chính Nhà nước của chúng ta đang hướng tới QLNN, xã hội bằng pháp luật, tuy nhiên không phải lúc nào các cơ quan Nhà nước, cán ... SVTH: Nguyễn Thanh Tâm 22 MSSV: S120077 Pháp luật giải khiếu nại hành quan tra nhà nước Thực tiễn tỉnh Đồng Tháp CHƢƠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC... CƢỜNG VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH- THỰC TIỄN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 Thực trạng khiếu nại giải khiếu nại hành quan tra nhà nƣớc tỉnh Đồng Tháp 3.1.1... S120077 Pháp luật giải khiếu nại hành quan tra nhà nước Thực tiễn tỉnh Đồng Tháp Nghiên cứu vai trò quan tra nhà nước giải khiếu nại hành chính, nghiên cứu vai trò tra cấp tỉnh giải khiếu nại định hành
- Xem thêm -

Xem thêm: pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước thực tiễn tại tỉnh đồng tháp, pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước thực tiễn tại tỉnh đồng tháp, pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan thanh tra nhà nước thực tiễn tại tỉnh đồng tháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn