ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013

54 3,280 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2015, 09:43

...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 02: Câu 1: Soạn giáo. .. DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 01:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dụcmầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6Chủ đề: Tự chọnCâu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)- Trong giờ làm quen với toán, khi cô gõ một số tiếng, yêu cầu trẻ nghe vànêu kết quả đếm. Nhưng có trẻ đếm và trả lời không chính xác. Nếu anh (chị)dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Trong giờ làm quen với toán, có một trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh(chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 02:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dụcmầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7”Chủ đề: Tự chọn.Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)- Trong giờ làm quen với toán, giáo viên yêu cầu trẻ đếm nhóm có 07 đốitượng, một trẻ đếm bỏ cách. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tìnhhuống này như thế nào ?- Trong giờ làm quen với toán, giáo viên đang dạy trẻ bằng giáo án điệntử, nhưng lúc đó mất điện. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tìnhhuống này như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 03:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8”Chủ đề: Tự chọnCâu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)- Trong giờ làm quen với toán, khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có sốlượng 8 ở xung quanh lớp, trẻ không lấy đủ theo yêu cầu. Nếu anh (chị) dạylớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Khi giáo viên yêu cầu trẻ tô nhóm có 8 đối tượng bằng màu xanh, nhóm 7đối tượng màu vàng, mà chỉ có 1 chiếc bút màu xanh, 2 trẻ tranh nhau. Nếuanh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 04:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9”Chủ đề: Tự chọn .Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm- Trong giờ làm quen với toán, khi giáo viên yêu cầu trẻ chọn thẻ số 9 đặtvào nhóm có 9 đối tượng, nhưng trẻ đặt ngược thành chữ số 6. Nếu anh (chị)dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Khi giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm đúng số nhà, có 1 trẻ tìmsố nhà không tương ứng với số chấm tròn trên thẻ của mình. Nếu anh (chị) dạylớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 05:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10”Chủ đề: Tự chọn.Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm- Trong giờ làm quen với toán, có một trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh( chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Khi cho trẻ làm bài tập vẽ thêm cho đủ nhóm có số lượng 10, hết thờigian nhưng có cháu chưa làm xong. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lýtình huống này như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 06:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ”Chủ đề: Tự chọn.Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm- Trong giờ làm quen với toán, khi cô yêu cầu trẻ tìm đồ vật có dạngkhối cầu xung quanh lớp, nhưng có trẻ lấy nhầm. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Khi trẻ nói: “Khối nào lăn được là khối cầu”, nếu là giáo viên dạylớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 07:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật”Chủ đề: Tự chọn 01 chủ đề phù hợp với đề tài.Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)- Trong giờ làm quen với toán, khi giáo viên yêu cầu trẻ chọn khốivuông nhưng một số trẻ chọn nhầm khối khác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình huống này như thế nào ?- Khi cho trẻ đếm các mặt của khối vuông, có một trẻ đếm nhầm nên kếtquả không đúng. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này nhưthế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 08:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm):Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dụcmầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng”Chủ đề: Động vậtCâu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)- Khi cho trẻ phân nhóm các con vật hiền lành và hung dữ, một số trẻphân nhóm nhầm. Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý nhưthế nào ?- Giáo viên tổ chức trò chơi “ Bắt chước tạo dáng các con vật” nhưng cótrẻ không tham gia. Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lýnhư thế nào ?________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 09:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu một số loại hoa”Chủ đề: Thực vậtCâu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)- Trong giờ tìm hiểu một số loại hoa, giáo viên yêu cầu trẻ phân loại hoatheo đặc điểm hoa cánh dài, hoa cánh tròn, một số trẻ phân biệt nhầm. Nếu làgiáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?- Sau giờ tổ chức hoạt động khám phá, giáo viên yêu cầu trẻ vẽ về loạihoa cháu thích nhất, nhưng có trẻ không thực hiện được. Nếu là giáo viên dạylớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?_________________________________________ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNXÉT TUYỂN VIÊN CHỨCLÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2013Ngày thi: 24/8/2013Thời gian thi: 90 phútĐỀ SỐ 10:Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầmnon ở độ tuổi mẫu giáo lớn.Đề tài: Khám phá xã hội “Cô giáo mầm non”Chủ đề: Nghề nghiệpCâu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)- Trong giờ hoạt động khám phá, cô giáo muốn tích hợp âm nhạc đểgây hứng thú với trẻ, nhưng cô giáo mở nhầm nhạc chủ đề khác. Nếu anh (chị)là cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?- Trong giờ hoạt động góc, nhiều trẻ tranh nhau đóng vai làm cô giáo.Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?___________________________________________UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013ĐÁP ÁN ĐỀ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCNGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON – NĂM 2013------------------------------------------- Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học( Tổng số điểm: 100 điểm)Tên đề tài: Đếm đến 6, tạo nhóm trong phạm vi 6, nhận biết số 6Đối tượng dạy: Lứa tuổi MGlớnSố lượng trẻ: 20 - 25 trẻThời gian dạy: 25 - 30 phútI.Mục đích, yêu cầu: (15 điểm)1. Kiến thức: (5 điểm)- Trẻ biết đếm đến 6, tạo nhóm trong phạm vi 6, nhận biếtsố 6.2,5 điểm- Trẻ biết để biểu thị nhóm số lượng có 6 đối tượng dùngthẻ số 6.2,5 điểm2. Kỹ năng: (5 điểm)- Trẻ có kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1, so sánh hai nhóm đốitượng.1 điểm- Trẻ biết xếp, đếm các đối tượng từ trái sang phải, khônglặp lại và bỏ sót1 điểm- Trẻ có kỹ năng tạo nhóm 6 đối tượng.1 điểm- Trẻ nói kết quả đếm: 5 thêm 1bằng 61 điểm- Quan sát nhận xét số 6, đặt thẻ số tương ứng.1 điểm3. Thái độ: ( 5 điểm)- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động2,5 điểm - Trẻ hợp tác các bạn trong nhóm hoàn thành trò chơi hoặcbài tập2,5 điểmII. Chuẩn bị: (5 điểm)1. Địa điểm tổ chức:1 điểmTrong lớp (Tuỳ vào điều kiện của lớp học để giáo viên lựachọn địa điểm cho phù hợp)2. Đội hình dạy trẻ:1 điểmHình vòng cung hoặc hàng ngang… Tuỳ vào giáo viên3. Xây dựng môi trường học tập1 điểmCô đặt xung quanh lớp nhóm đối tượng số lượng là 5 và 6(phù hợp chủ đề).4. Đồ dùng của cô:- Giáo án điện tử, mô hình, vật thật, hình ảnh- Bài hát: phù1 điểm( nếu có)hợp với chủ đề5. Đồ dùng của trẻ:- Mỗi trẻ 1 bộ đồ dùng nhóm đối tượng 5,6 và thẻ số từ 1đến 6 ( tùy thuộc vào giáo viên lựa chọn cách dạy nào đểchuẩn bị đồ dùng cho phù hợp)III. Cấu trúc - Nội dung (20 điểm)1 điểm a. Cấu trúc (5 điểm):1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú1 điểm2. Nội dung dạy bài mới3 điểmP1. Ôn bài cũ hoặc kiểm tra kiến thức đã có của trẻP2. Cung cấp kiến thức mớiP3. Ôn luyện củng cố kiến thức vừa học3. Kết thúc giờ học1 điểmb. Nội dung ( 15 điểm)1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú2 điểmGiáo viên lựa chọn một trong các hình thức: Bài hát, câuđố… có liên quan đến chủ đề và bài dạy2. Nội dung dạy bài mới12 điểm* Ôn nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 52 điểmGiáo viên sử dụng các giác quan để ôn luyện số lượng và chữsố 5: Nhìn, nghe, vận động....( có thể tổ chức dưới hình thức trò chơi )* Đếm đến 6, tạo nhóm trong phạm vi 6, nhận biết số 6(Có thể cô làm mẫu hoặc cô làm cùng trẻ; Có thể chọn 1trong 2 cách sau)Cách 1: So sánh nhóm có số lượng 6 (số mới) với nhóm cósố lượng 5 ( số cũ) theo trình tự:- Chọn tất cả các đối tượng nhóm mới ( có số lượng 6) biểuthị số mới xếp thành dãy ( Không đếm)- Chọn các đối tượng có số lượng 5 xếp tương ứng với cácđối tượng nhóm mới -> Cho trẻ đếm số lượng nhóm 5 đốitượng6 điểm - So sánh số lượng 2 nhóm bằng ghép đôi xem số lượngnhóm nào nhiều hơn, ít hơn ; hơn kém nhau bao nhiêu ?- Tạo sự bằng nhau: Có 2 cách hỏi+ Muốn cho nhóm 1 và nhóm 2 bằng nhau thì phải làm nhưthế nào? ( có thể diễn ra với 2 tình huống: bớt 1 nhóm 1hoặc thêm 1 vào nhóm 2)+ Muốn nhóm 2 bằng nhóm 1 và bằng 6 thì phải làm nhưthế nào?- Cho trẻ thêm một đối tượng vào nhóm 2 ( nhóm có 5 đốitượng)- Cô và trẻ cùng đếm số lượng nhóm 2 ( trẻ đếm 2-3 lần) đểgọi số mới- Cho trẻ nhận xét kết quả và khái quát hóa kết quả để nêunguyên tắc lập số mới ( 5 thêm 1 bằng 6)Cho trẻ tìm đếm số lượng nhóm 1 và so sánh số lượng củacả 2 nhóm bằng kết quả đếm cùng bằng 6Cách 2: Thêm 1 đối tượng vào 5 đối tượng theo trình tự:- Trẻ đếm số lượng 5 đối tượng- Thêm 1 đối tượng vào nhóm 5 đối tượng. Cho trẻ đếm sốlượng nhóm 6 đối tượng- Nhận xét cách tạo số mới: Thêm 1- Có thể cho trẻ so sánh số lượng mới (6 đối tượng) với sốlượng đã biết (5 đối tượng)( được lặp đi lặp lại 3 lần với các nhóm đối tượng khác)• Cô chính xác hóa kết quả:Để biểu thị các nhóm có số lượng 6 ta dùng thẻ số 6- Cô giới thiệu số 6 - cho trẻ chọn số 6 theo mẫu đặt vàotừng nhóm đồ vật của trẻ ( mỗi nhóm 1 số). Sau đó, cho trẻ cất dần đồ dùng- Cho trẻ tìm đếm một số nhóm đồ vật có số lượng 6 đượcxung quanh lớp và đặt thẻ số tương ứngP3. Ôn luyện củng cố kiến thức. (4 điểm)Tổ chức 2 trò chơi ( Nêu rõ tên trò chơi, luật chơi, cáchchơi)Mỗi trò chơi 2 điểm- Mục đích 2 trò chơi nhằm ôn luyện tạo nhóm có 6 đốitượng, nhận biết số 6 ( vừa học)3. Kết thúc giờ học1 điểm- Hỏi lại tên bài- Nhận xét, dặn dò trẻ- Tổ chức hoạt động nối tiếpIV. Phương pháp (30 điểm)- Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động học:Quan sát trực quan, dùng lời nói, thao tác cách làm….5 điểm- Sử dụng linh hoạt, có nghệ thuật trong việc kết hợp cácphương pháp dạy trẻ5 điểm- Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổibật trọng tâm của hoạt động học5 điểm- Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực ở trẻ: Sử dụng hệthống câu hỏi “ Có nhận xét gì về số lượng giữa 2nhóm?...Muốn bằng nhau thì phải làm gì? Tại sao lại làmnhư thế? ”5 điểm- Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp5 điểm - Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúngthời điểm và đạt hiệu quả5 điểmV. Hình thức tổ chức hoạt động (20 điểm)- Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sángtạo5 điểm- Lấy trẻ làm trung tâm5 điểm- Đan xen, chuyển đổi hợp lý giữa các hình thức và nội dunghoạt động của trẻ5 điểm- Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻlĩnh hội kiến thức5 điểmVI. Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm)Phân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động1 điểm1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú ( 2-> 3 phút)2. Nội dung dạy bài mới ( 20 -> 25 phút)3 điểm3. Kết thúc giờ học ( 1-> 2 phút)1 điểmVII. Trình bày bài soạn (5 điểm)Trình bày rõ, ngắn gọn, mạch lạc4 điểmTrình bày sạch1 điểm UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013ĐÁP ÁN ĐỀ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCNGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON – NĂM 2013-------------------------------------------Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học( Tổng số điểm: 100 điểm)Tên đề tài: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhậtĐối tượng dạy: Lứa tuổi MGlớnSố lượng trẻ: 20 - 25 trẻThời gian dạy: 25 - 30 phútII.Mục đích, yêu cầu: (15 điểm)1. Kiến thức: (5 điểm)- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm mặt bao của khối (khốivuông có 6 mặt là hình vuông, khối chữ nhật có 6 mặt làhình chữ nhật)2,5 điểm- Trẻ nhận biết được sự giống và khác nhau giữa khối vuôngvà khối chữ nhật (giống nhau: Cả 2 khối đều có 6 mặt; Khácnhau: Khối chữ nhật: 6 mặt là hình chữ nhật; Khối vuông: 6mặt là hình vuông)2,5 điểm 2. Kỹ năng: (5 điểm)- Quan sát đặc điểm dấu hiệu nổi bật đường bao quanh, cácmặt phẳng của khối vuông và khối chữ nhật1 điểm- So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 khối1 điểm- Trẻ có kỹ năng: Đếm các mặt bao, không bỏ sót1 điểm- Trẻ biết tạo ra các khốí có các màu khác nhau ( chọn hìnhdán vào khối )1 điểm- Tìm đồ vật có dạng khối vuông, khối chữ nhật1 điểm3. Thái độ: ( 5 điểm)- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động2,5 điểm- Trẻ hợp tác các bạn trong nhóm hoàn thành trò chơi hoặcbài tập2,5 điểmII. Chuẩn bị: (5 điểm)1. Địa điểm tổ chức:1 điểmTrong lớp (Tuỳ vào điều kiện của lớp học để giáo viên lựachọn địa điểm cho phù hợp)2. Đội hình dạy trẻ:1 điểmHình vòng cung hoặc hàng ngang… Tuỳ vào giáo viên3. Xây dựng môi trường học tập1 điểm Cô đặt xung quanh lớp các đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ(phù hợp chủ đề).4. Đồ dùng của cô:- Giáo án điện tử, mô hình, vật thật, hình ảnh- Bài hát: phù1 điểm( nếu có)hợp với chủ đề5. Đồ dùng của trẻ:1 điểm- Mỗi trẻ 2 khối cầu, 2 khối trụ ( tùy thuộc vào giáo viên lựachọn đồ dùng cho phù hợp)III. Cấu trúc - Nội dung (20 điểm)a. Cấu trúc (5 điểm):1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú1 điểm2. Nội dung dạy bài mới3 điểmHĐ1. Ôn bài cũ hoặc kiểm tra kiến thức đã có của trẻHĐ2. Cung cấp kiến thức mớiHĐ3. Ôn luyện củng cố kiến thức vừa học3. Kết thúc giờ học1 điểmb. Nội dung ( 15 điểm)1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú2 điểmGiáo viên lựa chọn một trong các hình thức: Bài hát, câuđố… có liên quan đến chủ đề và bài dạy2. Nội dung dạy bài mới12 điểm HĐ 1. Ôn nhận biết tên gọi của khối vuông, khối chữ nhậtthông qua quan sát, trò chơi, đàm thoại… + Đây là khối gì?2 điểmHĐ 2: Phân biệt các khối theo đặc điểm mặt bao.6 điểm2. 2: Phân biệt các khốiHoạt động 1: Cho trẻ chọn khối theo tên gọi -> sờ mặtbao các khối -> nhận xét: Tất cả các mặt bao đều phẳng.Hoạt động 2: Đếm số mặt bao từng khối -> nhận xét ->tìm sự giống nhau: cả 2 khối đều có 6 mặtHoạt động 3: Nhận biết hình dạng mặt bao từng khối.- Khối vuông: tất cả các mặt bao đều là hình vuông- Khối chữ nhật: cho trẻ nhận biết cả 2 loại khối.+ Khối có 6 mặt là hình chữ nhật+ Khối có 4 mặt là hình chữ nhật, 2 mặt là hình vuông=> Cô gợi ý cho trẻ tìm sự giống nhau của 2 loại khối để điđến nhận xét: khối chữ nhật có mặt là hình chữ nhật- Cô cho trẻ nêu:+ Đặc điểm của từng khối+ Sự giống và khác nhau của 2 khối- Cô chính xác hóa lại kết quả và kết luận:Nêu:+ Đặc điểm của từng khối:Khối vuông: có 6 mặt, tất cả các mặt đều là hình vuông Khối chữ nhật: có 6 mặt, trong đó có mặt là hình chữnhật.+ Sự giống và khác nhau của 2 khốiGiống: tất cả 2 khối đều có 6 mặtKhối vuông: tất cả các mặt đều là hìnhvuôngKhácKhối chữ nhật: có mặt là hình chữ nhậtHĐ 3. Ôn luyện củng cố kiến thức. (4 điểm)- Nhận biết khối theo đặc điểm mặt bao.4 điểmMỗi trò chơi 2 điểm- Tìm các đồ vật có hình dạng giống các khối.- Dùng các khối xếp thành các đồ vật- Tạo ra các khối bằng hoạt động nặn hoặc dán các hìnhvào mặt các khối- Tổ chức các trò chơi có luật chơi củng cố khả năng nhậnbiết, phân biệt các khối theo đặc điểm mặt bao3. Kết thúc giờ học- Hỏi lại tên bài- Nhận xét, dặn dò trẻ- Tổ chức hoạt động nối tiếp1 điểm IV. Phương pháp (30 điểm)- Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động học:Quan sát trực quan, dùng lời nói, phương pháp thực hành….5 điểm- Sử dụng linh hoạt,có nghệ thuật trong việc kết hợp cácphương pháp dạy trẻ5 điểm- Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổibật trọng tâm của hoạt động học. Trẻ được trải nghiệm : Sờđường bao, lăn khối, xếp chồng….5 điểm- Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực ở trẻ: Sử dụng hệthống câu hỏi “ Đây là khối gì? Khối vuông có mấy mặt? Cácmặt là hình gì? .....”5 điểm- Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp5 điểm- Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúngthời điểm và đạt hiệu quả5 điểmV. Hình thức tổ chức hoạt động (20 điểm)- Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sángtạo;5 điểm- Lấy trẻ làm trung tâm5 điểm- Đan xen, chuyển đổi hợp lý giữa các hình thức tổ chức ( cảlớp, nhóm, cá nhân luân phiên giữa động tĩnh và động) phùhợp với nội dung hoạt động của trẻ5 điểm- Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻlĩnh hội kiến thức5 điểm VI. Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm)Phân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động1 điểm1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú ( 2-> 3 phút)2. Nội dung dạy bài mới ( 20 -> 25 phút)3 điểm3. Kết thúc giờ học ( 1-> 2 phút)1 điểmVII. Trình bày bài soạn (5 điểm)Trình bày rõ, ngắn gọn, mạch lạc4 điểmTrình bày sạch1 điểmUỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013ĐÁP ÁN ĐỀ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCNGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON – NĂM 2013-------------------------------------------Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm)Tên đề tài: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụĐối tượng dạy: Lứa tuổi MGlớnSố lượng trẻ: 20 - 25 trẻThời gian dạy: 25 - 30 phútIII.Mục đích, yêu cầu: (15 điểm)1. Kiến thức: (5 điểm)- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm đường bao của khối (khốicầu tròn, khối trụ có 2 hình tròn 2 đầu)2,5 điểm- Trẻ nhận biết được sự giống và khác nhau giữa khối cầu vàkhối trụ (giống nhau: Cả 2 khối cùng lăn được; Khác nhau:Khối cầu: tất cả các mặt đều cong lăn được về các phía; Khốitrụ: có 2 mặt phẳng, có thể chồng được lên nhau, chỉ lănđược về 1 phía)2,5 điểm2. Kỹ năng: (5 điểm)- Quan sát đặc điểm dấu hiệu nổi bật đường bao quanh khốicầu và khối trụ1 điểm- So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 khối1 điểm- Trẻ có kỹ năng: Lăn khối, xếp chồng khối1 điểm- Trẻ biết tạo ra các khốí ( nặn khối )1 điểm- Tìm đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ1 điểm3. Thái độ: ( 5 điểm)- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động2,5 điểm- Trẻ hợp tác các bạn trong nhóm hoàn thành trò chơi hoặc2,5 điểm bài tậpII. Chuẩn bị: (5 điểm)1. Địa điểm tổ chức:1 điểmTrong lớp (Tuỳ vào điều kiện của lớp học để giáo viên lựachọn địa điểm cho phù hợp)2. Đội hình dạy trẻ:1 điểmHình vòng cung hoặc hàng ngang… Tuỳ vào giáo viên3. Xây dựng môi trường học tập1 điểmCô đặt xung quanh lớp các đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ(phù hợp chủ đề).4. Đồ dùng của cô:- Giáo án điện tử, mô hình, vật thật, hình ảnh- Bài hát: phù1 điểm( nếu có)hợp với chủ đề5. Đồ dùng của trẻ:- Mỗi trẻ 2 khối cầu, 2 khối trụ ( tùy thuộc vào giáo viên lựachọn đồ dùng cho phù hợp)III. Cấu trúc - Nội dung (20 điểm)a. Cấu trúc (5 điểm):1 điểm 1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú1 điểm2. Nội dung dạy bài mới3 điểmP1. Ôn bài cũ hoặc kiểm tra kiến thức đã có của trẻP2. Cung cấp kiến thức mớiP3. Ôn luyện củng cố kiến thức vừa học3. Kết thúc giờ học1 điểmb. Nội dung ( 15 điểm)1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú2 điểmGiáo viên lựa chọn một trong các hình thức: Bài hát, câuđố… có liên quan đến chủ đề và bài dạy2. Nội dung dạy bài mới12 điểmP1. Ôn nhận biết tên gọi của khối cầu, khối trụ thông quaquan sát, trò chơi, đàm thoại… + Đây là khối gì?2 điểmP 2: Phân biệt các khối theo đặc điểm mặt bao.6 điểmHoạt động 1:- Cho trẻ chọn khối theo tên gọi.- Sờ mặt bao từng khối -> nhận xét:+ Khối cầu: Tất cả mặt bao đều cong+ Khối trụ: Mặt bao xung quanh cong, mặt bao 2 đầuphẳngHoạt động 2: Cho trẻ lăn khối -> nhận xét kết quả -> giải thích kết quả.+ Khối cầu: lăn được về mọi phía vì tất cả mặt bao đềucong+ Khối trụ: -Đặt nằm lăn được vì mặt bao xung quanhđều cong- Đặt đứng không lăn được vì mặt bao đầu phẳngHoạt động 3: Cho trẻ chồng khối lên nhau -> nhận xét vàgiải thích kết quả+ Khối cầu: không thể chồng được vì tất cả các mặt baođều congNằm: không chồng được vì mặt bao xungquanh cong+ Khối trụphẳngĐứng: chồng được vì mặt bao 2 đầu- Cô gợi ý để trẻ nêu đặc điểm của từng khối, sự giống vàkhác nhau của 2 khối- Cô chính xác hóa kết quả và nêu:+ Đặc điểm của từng khối:Khối cầu: tất cả các mặt bao đều cong, không thểchồng đượcKhối trụ: các mặt bao xung quanh cong, mặt bao 2 đầuphẳng+ Sự giống và khác nhau: Giống: cả 2 khối đều có thể lăn đượcKhối cầu: tất cả các mặt đều cong, lăn đượcvề các phíaKhácKhối trụ: có 2 mặt phẳng, có thể chồng đượclên nhau, chỉ lăn được về 1 phíaP3. Ôn luyện củng cố kiến thức. (4 điểm)4 điểm- Cho trẻ nhận biết các khối theo đặc điểm mặt bao từng Mỗi trò chơi 2 điểmkhối bằng cả thị giác và xúc giác- Tìm các đồ vật có hình dạng giống các khối.- Dùng các khối xếp thành các đồ vật- Dùng đất nặn các khối- Tổ chức một số trò chơi củng cố khả năng phân biệt cáckhối theo mặt bao3. Kết thúc giờ học1 điểm- Hỏi lại tên bài- Nhận xét, dặn dò trẻ- Tổ chức hoạt động nối tiếpIV. Phương pháp (30 điểm)- Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động học:Quan sát trực quan, dùng lời nói, phương pháp thực hành….5 điểm - Sử dụng linh hoạt, có nghệ thuật trong việc kết hợp cácphương pháp dạy trẻ5 điểm- Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổibật trọng tâm của hoạt động học (trẻ được lăn, sờ đườngbao của khối, xếp chồng…)5 điểm- Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực ở trẻ: Sử dụng hệthống câu hỏi mở (Đây là khối gì? Tại sao khối cầu lăn đượccác phía? Khối trụ lăn được về 1 phía, tị sao khối cầu khôngchồng được lên nhau...)5 điểm- Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp5 điểm- Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúngthời điểm và đạt hiệu quả5 điểmV. Hình thức tổ chức hoạt động (20 điểm)- Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sángtạo;5 điểm- Lấy trẻ làm trung tâm5 điểm- Đan xen, chuyển đổi hợp lý giữa các hình thức tổ chức ( cảlớp, nhóm, cá nhân luân phiên giữa động tĩnh và động) phùhợp với nội dung hoạt động của trẻ5 điểm- Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻlĩnh hội kiến thức ( Thể hiện qua hệ thống câu hỏi mở và cáctrò chơi…)5 điểmVI. Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm) Phân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động1 điểm1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú ( 2-> 3 phút)2. Nội dung dạy bài mới ( 20 -> 25 phút)3 điểm3. Kết thúc giờ học ( 1-> 2 phút)1 điểmVII. Trình bày bài soạn (5 điểm)Trình bày rõ, ngắn gọn, mạch lạc4 điểmTrình bày sạch1 điểmHƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCNGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON-NĂM 2013------------------------------------------------GỢI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNĐề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học( Tổng số điểm: 100 điểm)Đề tài: Khám phá khoa học “Một số con vật sống trong rừng”Chủ đề: Động vậtĐối tượng dạy lứa tuổi: Mẫu giáo lớnSố lượng trẻ: 20-25 Thời gian dạy (theo lứa tuổi): 30 - 35 phútPHẦN I. Mục đích, yêu cầu: (15 điểm)1. Kiến thức:- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số con vật sống trong rừng(voi, khỉ, hổ, gấu, hươu....)- Nhận biết sự giống và khác nhau về cấu tạo, môi trường sống, thức ăn, vậnđộng, sinh sản.- Biết được mối liên hệ đơn giản giũa con vật và môi trường sống.2. Kỹ năng:- Biết phân biệt được một số con vật sống trong rừng và phân nhóm theo đặcđiểm cấu tạo, vận động, thức ăn, hung dữ, hiền lành.- Trẻ biết bắt chước tạo dáng, tiếng kêu một số con vật như: gấu, khỉ, voi, thỏ,sóc…- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, nhận xét, phân loại, chú ý…- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc3. Thái độ:- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động- Giáo dục trẻ không trêu chọc các con vật khi đi thăm vườn thú và biết cáchphòng tránh các con vật hung dữ.4. Cách chấm điểm:1/ Xác định ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) rõ về mức độ yêu cầu phù hợpvới khả năng của trẻ, với loại hoạt động, phù hợp với đề tài và chủ đề Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 3 ý gạch chân trên được tính điểm tối đa là 5điểm .15 điểm2/ Xác định về kiến thức hoặc kỹ năng chưa thật rõ mức độ yêu cầu,chưa đủ ý, chưa phù hợp với khả năng của trẻ, với loại hoạt động hoặc chưaphù hợp với đề tài và chủ đềTối đa 10 điểm3/ Xác định mục đích, yêu cầu còn nhầm lẫn giữa kiến thức và kỹ nănghoặc còn thiếu chưa phù hợp với khả năng của trẻ, với loại hoạt động, chưaphù hợp với đề tài và chủ đềTối đa 5 điểmPHẦN II:Chuẩn bị ( 5 điểm )1. Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ:- Địa điểm: Trong lớp, ngoài sân (hoặc trong buổi đi tham quan vườn báchthú…). Tuỳ vào điều kiện của lớp học để giáo viên lựa chọn địa điểm cho phùhợp- Đội hình: Hình chữ u hoặc hình vòng cung… Tuỳ vào hình thức tổ chức củagiáo viên2. Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng )Cô trang trí xung quanh lớp tranh ảnh các con vật sống trong rừng, thức ăn,nơi ở, sinh sản của các con vật…3. Tên, số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng ) chogiáo viên và trẻ: +/ Đồ dùng của cô:Tuỳ vào điều kiện cụ thể để giáo viên lựa chọn đồ dùng cho phù hợpĐoạn clip quay :- Một số hình ảnh các con vật sống trong rừng (con voi, con gấu, con hổ, conhươu…)- Một số hình ảnh: môi trường sống của các con vật (trên cây, trong hang…)- Giáo án điện tử- Đàn organ bài hát: đố bạn, ta đi vào rừngxanh, chú voi con ở bản đôn …+/ Đồ dùng của trẻ:- Mỗi trẻ sưu tầm một ảnh về các con vật sống trong rừng- Bút màu, giấy màu…+ Xác định được những nội dung cần chuẩn bị về địa điểm tổ chức (1),đội hình dạy trẻ (2), môi trường học tập (3), đồ dùng đồ chơi, các phương tiệnphù hợp với tổ chức hoạt động học cho cô (4) và trẻ (5)Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 5 ý trên được tính điểm tối đa là 1 điểmTối đa là 5 điểmPHẦN III: Cấu trúc - Nội dung ( 20 điểm )1/ Cấu trúc ( 5 điểm )B1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú cho trẻ tập trung vào nội dung bài mớiB2. Vào bài mới, cung cấp kiến thức mới.B3. Những hoạt động ôn luyện củng cố kiến thức. Cấu trúc của các phần trong hoạt động học hợp lýTối đa là 5 điểm2/ Nội dung bài dạy ( 15 điểm )B1. Ổn định tổ chức gây hứng thú cho trẻ:- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc trong bài hát về các con vật (bài Đố bạn, Ta đivào rừng xanh…) hỏi trẻ:Tên bài hát?Bài hát kể đến những con vật nào?- Giáo viên có thể lựa chọn các hình thức vào bài khác:Cho trẻ đọc thơ, câu đố, kể một đoạn chuyện về các con vật sống trongrừng...B2. Dạy bài mới:- Giáo viên cho trẻ quan sát tranh, ảnh hoặc xem đoạn clip về các con vật sốngtrong rừng.- Giáo viên trò chuyện với trẻ:+ Con biết gì về con vật này? Nó sống ở đâu? Ăn loại thứ ăn gì?+ Con vật này di chuyển như thế nào?+ Vì sao các con vật lại di chuyển không giống nhau?+ Ai miêu tả được dáng đi của các con vật ?(Hoặc giáo viên đưa tranh hoặc từng hình ảnh ra cho xuất hiện từng bộ phậncho trẻ đoán tên con vật và hỏi trẻ: Vì sao con biết đó là con khỉ, con voi, con hổ? Nó có đặc điểm gì? Nó sống ở đâu? Thức ăn của nó là gì? Nó vận độngnhư thế nào?....Giáo viên có thể sử dụng các hình thức để trò chuyện và đàmthoại với trẻ)- Cho một số trẻ cùng trao đổi giới thiệu tranh về con vật mà mình có như:hình dáng, môi trường sống, thức ăn, vận động của chúng- Giáo viên chuẩn bị hình ảnh đặc trưng của các con vật cho trẻ so sánh:+ Các con vật này có điểm gì giống nhau? Khác nhau?+ Vì sao tay khỉ lại dài hơn chân? Vì sao cổ hươu lại cao và dài?....+ Những con vật này đẻ trứng hay đẻ con?+ Những con vật nào thường sổng ở trên cây? Dưới mặt đất? Ở tronghang?+ Những con vật nào hiền lành? Hung dữ?- Giáo viên cho trẻ bắt chước vận động, tiếng kêu của các con vật.- Cho trẻ kể tên các con vật khác mà trẻ biết, xem Clip về các con loài động vậtquý hiếm sống trong rừng(nếu có)…Giới thiệu với trẻ một số loài động vật quýhiếm sắp bị tiệt chủng…- Các con vật mà chúng mình vừa tìm hiểu sống ở đâu?*/ Cô nhận xét chung: Các con vật mà chúng mình vừa tìm hiểu thuộc nhómđộng vật sống trong rừng. Những con vật sống trong rừng rất quý hiếm, cầnđược bảo vệ…Ngoài Ra những con vật sống trong rừng còn được con ngườiđưa về nuôi trong vườn bách thú để cho mọi người đến tham quan.B3. Ôn luyện củng cốGiáo viên lựa chọn các hoạt động có thể tổ chức cho trẻ:- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân: Phân nhóm các con vật:hiền lành- hung dữ, cấu tạo, sinh sản, vận động, thức ăn, nơi sống… - Cho trẻ đọc thơ, hát các bài hát, giải câu đố về các con vật sống trongrừn.- Chơi các trò chơi vận động, bắt chước tạo dàng…- Trẻ có thể trang trí ảnh các con vật, cắt dán, làm thức ăn, nơi ở cho cáccon vật, …Cách tính điểm:2.1. Nội dung dạy phù hợp với đề tài, chủ đề và mục đích yêu cầu (1).Nội dung kiến thức truyền đạt chính xác, khoa học (2). Nội dung hoạt độnghọc có trọng tâm đúng, đủ (3), phù hợp với đối tượng dạy (4). Lựa chọn nộidung tích hợp hợp lý, bổ trợ cho nội dung trọng tâm (5)Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 5 ý trên được tính điểm tối đa là 3điểm.15 điểm2.2. Nội dung phù hợp chủ đề, mục đích yêu cầu và khả năng của trẻ,kiến thức truyền đạt chính xác. Nội dung hoạt động học có trọng tâm đúngsong chưa đủ. Lựa chọn nội dung tích hợp chưa hợp lý, chưa bổ trợ cho nộidung trọng tâm, còn áp đặt .Tối đa 10 điểm2.3. Nội dung dạy chưa phù hợp chủ đề, mục đích yêu cầu và khả năngcủa trẻ. Nội dung trọng tâm chưa đủ, đôi chỗ thiếu tính chính xác.Tối đa 5 điểmPHẦN IV: Phương pháp (30 điểm)- Sử dụng phương pháp đặc trưng của hoạt động học . Sử dụng phươngpháp: Quan sát, trò chuyện,- Sử dụng linh hoạt có nghệ thuật trong việc kết hợp các phương pháp dạy trẻ. - Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổi bật trọng tâm của hoạt động học.- Hệ thống câu hỏi mở phát huy tính tích cực ở trẻ- Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp.- Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúng thời điểm và đạt hiệu quả.1/ Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động học (1). Sửdụng linh hoạt, có nghệ thuật trong việc kết hợp các phương pháp dạy trẻ (2).Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổi bật trọng tâm củahoạt động học (3). Hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực ở trẻ (4). Sử dụngtrò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp (5). Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáoviên và trẻ đúng thời điểm và đạt hiệu quả (6).Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 6 ý trên được tính điểm tối đa là 5điểmTối đa 30 điểm2/ Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động học nhưngchưa thật sự linh hoạt, chưa có nghệ thuật trong việc kết hợp các phươngpháp dạy trẻ tích cực. Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố chưa phù hợp còn ápđặt.Tối đa 20 điểm3/ Sử dụng phương pháp đúng đặc trưng của hoạt động học nhưngkhông linh hoạt trong việc kết hợp các phương pháp dạy trẻ. Hệ thống câu hỏikhông phát huy tính tích cực ở trẻ, trẻ thụ động. Việc sử dụng ứng dụng CNTT,ĐDĐC của cô và trẻ còn lúng túng chưa phù hợp thời điểm, hiệu quả chưa caoTối đa 10 điểmPHẦN V: Hình thức tổ chức hoạt động ( 20 điểm ) 1/ Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sáng tạo (1) lấy trẻlàm trung tâm (2). Đan xen, chuyển đổi hợp lý giữa các hình thức và nội dunghoạt động của trẻ (3). Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mởgiúp trẻ tiếp thu kiến thức (4).Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 4 ý trên được tính điểm tối đa là 5điểm.20 điểm2/ Tổ chức hoạt động đảm bảo đặt trẻ vào trung tâm. Đan xen, chuyểnđổi hợp lý giữa các hình thức và nội dung, thực hiện đầy đủ các bước songchưa sinh động, sáng tạoTối đa 10 điểm3/Chưa lấy trẻ làm trung tâm, trẻ thụ động chưa được tích cực hoạtđộng. Sắp xếp tổ chức hoạt động của trẻ chưa thật hợp lý.Tối đa 5 điểmPHẦN VI: Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm)Phân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động5 điểmPHẦN VII: Trình bày bài soạn (5 điểm)Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc5 điểm HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨCNGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON-NĂM 2013------------------------------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁNĐề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học( Tổng số điểm: 100 điểm)Đề tài: Khám phá khoa học “Một số con vật sống trong rừng”Chủ đề: Động vậtĐối tượng dạy lứa tuổi: Mẫu giáo lớnSố lượng trẻ: 20-25Thời gian dạy (theo lứa tuổi): 30 - 35 phútPHẦN I. Mục đích, yêu cầu:1. Kiến thức:15 điểm - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số con vậtsống trong rừng2 điểm- Nhận biết sự giống và khác nhau về cấu tạo, môi trườngsống, thức ăn, vận động, sinh sản.- Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật và môi trườngsống.2. Kỹ năng:2 điểm1 điểm- Phân biệt được một số con vật sống trong rừng và phânnhóm chúng theo đặc điểm cấu tạo, vận động, thức ăn, hungdữ, hiền lành.- Trẻ biết bắt chước tạo dáng, tiếng kêu một số con vật sốngtrong rừng- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, nhận xét, phân loại, chú ý… 2 điểm- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc1 điểm3. Thái độ:- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động1 điểm- Trẻ có ý thức không trêu chọc các con vật khi đi thăm vườnthú và biết cách phòng tránh các con vật hung dữ.1 điểmPHẦN II:Chuẩn bị ( 5 điểm )3 điểm1. Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ:- Địa điểm: Trong lớp, ngoài sân (hoặc trong buổi đi tham2 điểmquan vườn bách thú…). Tuỳ vào điều kiện của lớp học để giáoviên lựa chọn địa điểm cho phù hợp2. Đội hình dạy trẻ: Hình vòng cung… Tuỳ vào hình thức tổ chức của giáo viên3. Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng)Cô trang trí xung quanh lớp tranh ảnh, (mô hình) các con vậtsống trong rừng, thức ăn, nơi ở, sinh sản của chúng…1 điểm4. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng)cho giáo viên- Một số hình ảnh Video clip hoặc tranh ảnh, mô hình các convật sống trong rừng- Một số hình ảnh: môi trường sống của các con vật (trên cây,trong hang…)1 điểm1 điểm- Giáo án điện tử (nếu có)- Đàn organ, các bài hát về con vật sống trongrừng….1 điểm- Đồ dùng, phương tiện cho trẻ chơi trò chơi5. Tên, số lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồdùng ) cho trẻ:- Tranh ảnh hoặc lô tô về các con vật sống trong rừng- Bút màu, giấy màu…(nếu có)PHẦN III: Cấu trúc- nội dung1/ Cấu trúc (5 điểm )1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú2. Nội dung dạy bài mới+ Cô nắm bắt kiến thức đã có của trẻ về các con vật sốngtrong rừng1 điểm + Cung cấp kiến thức mới+ Ôn luyện, củng cố kiến thức vừa được học3. Kết thúc giờ học20 điểm2/ Nội dung bài dạy (15 điểm)B1. Ổn định tổ chức gây hứng thú cho trẻ:1 điểm- Giáo viên có thể lựa chọn các hình thức vào bài:Cho trẻ xem videoclip, đọc thơ, câu đố, kể một đoạn 3 điểmchuyện… về các con vật sống trong rừng.B2. Nội dung dạy bài mới (12 điểm)Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức đã có của trẻ- Giáo viên cho trẻ quan sát tranh, ảnh hoặc xem đoạn clip về1 điểmcác con vật sống trong rừng.Cho trẻ kể về những gì trẻ biết khi quan sát các con vật sốngtrong rừng.2 điểmHoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới- Giáo viên cho trẻ quan sát, tìm hiểu lần lượt từng con vật 2 điểmhoặc đưa ra quan sát nhiều con vật trong cùng một lúc bằngcác hình thức : (đưa tranh hoặc từng hình ảnh, mô hình) racho trẻ đoán tên con vật và đưa ra hệ thống câu hỏi đàmthoại để giúp trẻ nhận biết đặc điểm nổi bật, ích lợi của mộtsố con vật sống trong rừng + Đây là con gì ? Hình dạng con vật này như thế nào ?Nó sống ở đâu ? Ăn thức ăn gì ?+ Con vật này di chuyển như thế nào?+ Vì sao các con vật lại di chuyển không giống nhau?+ Dáng đi của các con vật này như thế nào?+ Cho trẻ bắt chước vận động, tiếng kêu của các con vật.+ Những con vật này đẻ trứng hay đẻ con?+ Môi trường sống của các vật này ở đâu?+ Con vật này hiền lành hay hung dữ?- Cho trẻ so sánh, phân biệt sự giống và khác nhau về cấu tạo,môi trường sống, thức ăn, vận động, sinh sản của các con vậtbằng các hình thức: trẻ cùng trao đổi, giới thiệu tranh ảnh, lôtô… về con vật mà mình có như: hình dáng, môi trường sống,thức ăn, vận động của chúng; hoặc cô nói tên con vật, trẻ đưara tranh ảnh,(lô tô) về hình dáng, môi trường sống, thức ăn,vận động…; Kể ra những điểm giống và khác nhau của các convật ….- Giới thiệu với trẻ một số loài động vật quý hiếm cần đượcbảo vệ.*/ Cô nhận xét chung:- Các con vừa tìm hiểu các con vật thuộc nhóm động vật sốngở đâu?Các con vật mà chúng mình vừa tìm hiểu thuộc nhóm độngvật sống trong rừng. Những con vật sống trong rừng rất quýhiếm, cần được bảo vệ…Ngoài ra, những con vật sống trongrừng còn được con người đưa về nuôi trong vườn bách thú để(6 điểm) cho mọi người đến tham quan.GD: Khi đến vườn thú Hà nội không trêu chọc các con thú.Hoạt động 3: Ôn luyện củng cốGiáo viên có thể lựa chọn một số hoạt động:- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân: Phân nhómcác con vật: hiền lành- hung dữ, cấu tạo, sinh sản, vận động,thức ăn, nơi sống…- Cho trẻ đọc thơ, hát các bài hát, giải câu đố về các convật sống trong rừng.- Chơi các trò chơi vận động, bắt chước tạo dáng…- Trẻ có thể trang trí ảnh các con vật, cắt dán, làm thứcăn, nơi ở cho các con vật, …B4. Kết thúc tiết học- Hát một bài hát, vận động giống một con vật sống trongrừng và đi ra ngoàiPHẦN IV: Phương pháp (30 điểm)- Sử dụng phương pháp đặc trưng của hoạt động khámphá khoa học: Phương pháp quan sát, đàm thoại, trực quan,thực hành, trải nghiệm…- Sử dụng linh hoạt có nghệ thuật trong việc kết hợp các phương pháp dạy trẻ.- Phương pháp hợp lý với từng nội dung kiến thức làm nổi bật trọng tâm của hoạt động học.- Hệ thống câu hỏi mở phát huy tính tích cực ở trẻ- Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp với từng hoạt động của trẻ.- Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúng thời điểm và đạt hiệu quả.PHẦN V: Hình thức tổ chức hoạt động ( 20 điểm ) - Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sángtạo; đảm bảo luân phiên giữa hoạt động tĩnh và động.4 điểm- Lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình tổ chức hoạt động (thểhiện ở các hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá củatrẻ) - Đan xen, chuyển đổi hợp lý các hình thức tổ chức (cảlớp, nhóm, cá nhân…) phù hợp với nội dung hoạt động củatrẻ.- Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻtiếp thu kiến thức (thể hiện trong hệ thống câu hỏi mở củagiáo viên và các hoạt động tổ chức cho trẻ thực hành khámphá).PHẦN VI: Thời gian tổ chức hoạt động họcPhân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động+ Ổn định tổ chức, gây hứng thú+ Dạy bài mới: 20-25 phút+ Kết thúc giờ họcPHẦN VII: Trình bày bài soạn1 điểmTrình bày rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc30 điểm 20 điểm5 điểm1 điểm3 điểm 1 điểm5 điểmĐÁP ÁN CÂU HỎI TÌNH HUỐNGCâu 1. Khi cô gõ 06 tiếng, yêu cầu trẻ nghe và nêu kết quả đếm, nhưng có trẻ trả lờikhông chính xác kết quả, cô xử lý tình huống đó như thế nào?-Cô cho cả lớp nhắc lại kết quả đếm-Nhận xét bạn đã đúng chưa-Cô gõ lại và yêu cầu cháu trả lời không chính xác nghe cô gõ và đếm lạiCâu 2. Khi trẻ đếm số lượng một nhóm đối tượng 07, có trẻ đếm bỏ cách, cô xử lýtình huống đó như thế nào?-Nhận xét kết quả cả lớp-Nhắc lại cách đếm-Lại gần trẻ chưa làm đúng yêu cầu của cô đếm lại-Động viên khen trẻ khi trẻ đã làm đúng Câu 3. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 8 ở xung quanh lớp, trẻkhông lấy đủ, cô sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?-Nhận xét kết quả-Cho trẻ đếm lại-Khuyết khích động viên trẻ để trẻ lấy đúng theo yêu cầu của côCâu 4. Khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 8 ở xung quanh lớp, trẻkhông lấy được vì đồ dùng đó để trên cao, cô sẽ xử lý tình huống đó như thế nào?-Cô lại gần giúp trẻ lấy đồ dùng để xuống vị trí vừa với tầm tay của trẻ-Cô chỉ vào từng đồ dùng đó yêu cầu trẻ đếm-Khen trẻ khi trẻ làm đúngCâu 5. Khi cô yêu cầu đặt thẻ chữ số tương ứng với số lượng là 8, nhưng trẻ đặtnhầm thẻ chữ số 7, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Kiểm tra kết quả của trẻ-Cho trẻ đối chiếu với kết quả của cô trên bảng-Lại gần trẻ động viên đặt lại thẻ số cho đúng-Nếu trẻ thường nhầm về nhận biết các chữ số cô cần quan tâm rèn kỹ năngcho trẻ nhiều hơnCâu 6. Khi cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm đúng số nhà, có 1 trẻ có số thẻ chấmtròn không tương ứng với số nhà, cô xử lý tình huống đó như thế nào?-Cô nhận xét kết quả chơi của cả lớp-Lại gần cháu về chưa đúng nhà theo yêu cầu luật chơi , hướng dẫn trẻ đếm sốchấm tròn trong thẻ để trẻ nhận ra trẻ nhầm-Tổ chức chơi lại để trẻ có cơ hội sửa saiCâu 7. Khi cô yêu cầu trẻ đăt thẻ số 6 vào nhóm có 6 đối tượng nhưng trẻ đặt ngượcthành chữ số 9, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Kiểm tra kết quả trên trẻ-Cho trẻ đối chiếu với kết quả của cô trên bảng-Lại gần trẻ hướng dẫn để trẻ làm lại cho đúng-Động viên khen khi trẻ đã làm đúng Câu 8. Khi cô yêu cầu trẻ xếp các đối tượng thành hàng ngang ra bảng, nhưng trẻ chỉxếp được đến số 8 thì hết chỗ, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Nếu bảng nhỏ không đủ cho trẻ xếp thì cô nhắc trẻ xếp thẳng xuống nền nhà-Nếu trẻ xếp cách quãng cô hướng dẫn trẻ xếp các đối tượng trên bảng gần hơn-Khen trẻ khi trẻ làm đúngCâu 9. Khi yêu cầu trẻ xếp các đối tượng thành hàng ngang ra bảng, nhưng có 1 trẻxếp theo hàng dọc, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Cô nhắc lại yêu cầu của cô-Lại gần hỏi trẻ đã đúng yêu cầu của cô chưa, yêu cầu trẻ xếp lại-Khen trẻ khi trẻ đã làm đúng , nhắc trẻ lần sau chú ý khi cô hướng dẫnCâu 10. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian đã hết nhưng trẻ vẫn muốn chơi, côxử lý tình huống này như thế nào?-Khen cả lớp đã tích cực tham gia chơi hào hứng-Cô nhắc trẻ đã hết thời gian chơi để chuyển sang một hoạt động khác, giờ chơisau cô sẽ cho các con chơi tiếpCâu 11. Trong phần trò chơi củng cố, thời gian vẫn còn nhưng trẻ không muốn chơinữa, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Cô cần điều chỉnh lại số lần chơi ít đi so với dự kiến ban đầu-Dùng thủ thuật gây sự tập chung chú ý của trẻ vào cho chơi-Dừng hoạt động nếu thời gian đã gần hết để nhận xét động viên trẻCâu 12. Trong giờ toán có một trẻ thiếu đồ dùng học tập, cô xử lý tình huống nàynhư thế nào?-Cô lại gần và xin lỗi trẻ nếu đó là lỗi do cô chuẩn bị không đủ-Nhờ cô phụ lấy thêm đồ dùng cho cháu-Hướng dẫn để trẻ tham gia kịp cùng các bạnCâu 13. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thẻ số 9, trẻ lại lấy thẻ số 8, cô xử lý tình huống nàynhư thế nào? -Hỏi cả lớp xem bạn đã lấy đúng yêu cầu của cô chưa-Động viên để trẻ tìm và lấy đúng số 9-Khen trẻ khi trẻ dã làm đúng yêu cầu của côCâu 14. Khi cô yêu cầu trẻ tô nhóm có 9 đối tượng bằng màu xanh, nhóm 10 đốitượng màu vàng mà chỉ có 1 chiếc bút màu xanh, 2 trẻ tranh nhau, cô xử lý tìnhhuống này như thế nào?-Cô lại gần nhắc trẻ không nên tranh giành với bạn-Động viên trẻ nhường bạn , hướng dẫn trẻ có thể đổi nhau một bạn dùngtrước một bạn dùng sau-Lấy thêm 1 cái bút màu xanhCâu 15. Khi cho trẻ làm bài tập vẽ thêm số bạn cho đủ 10 bạn, hết thời gian nhưngcó cháu chưa làm xong, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Nhận xét khen các bạn đâ hoàn thành bài vẽ theo yêu cầu của cô-Lại gần nhẹ nhàng nói vói trẻ không sao chiều nay con sẽ làm nốt bài củamình-Nhắc trẻ lần sau cần nhanh hơn, nếu trẻ yếu về kỹ năng cô cần quan tâm rènthêm cho trẻCâu 16. Khi chia trẻ thành 2 nhóm chơi với số lượng yêu cầu phải bằng nhau để chơitrò chơi mà thừa ra 1 trẻ, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Cô cùng trẻ kiểm tra đếm số trẻ trong nhóm-Cho trẻ nhận xét nhóm của bạn đã đúng với yêu cầu không-Tổ chức chơi một lần nữa để trẻ có cơ hội sửa sai-Khen khi trẻ đã làm đúngCâu 17. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm số lượng 5, trẻ không lấy đúng theo yêu cầu củacô, cô xử lý tình huống này như thế nào? -Yêu cầu trẻ đếm lại nhóm dối tượng vừa lấy-Cho trẻ nhắc lại yêu cầu của cô-Hướng dẫn trẻ làm lại-Khen trẻ khi trẻ đã lấy đúngCâu 18. Khi cô yêu cầu trẻ lấy nhóm đồ dùng có số lượng 9, trẻ không cầm được 1lần, cô xử lý tình huống này như thế nào?-Cô lại gần gợi ý : Lấy một cái hộp hoặc rổ trong góc chơi để đựng-Cô giúp trẻ lấyCâu 19. Khi cô phân nhóm số lượng theo giới tính mà trong đó có bạn nhầm khichọn nhóm, cô xử lý tình huống này như thế nào?- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả- Cho trẻ nhận xét xem nhóm nào phân nhóm đã đúng với yêu cầu của cô- Nhăc lại yêu cầu của cô-Tổ chức chơi một lần nữa , nhưng yêu cầu nhanh hơn- Nhận xét khen trẻ kịp thời khi trẻ thực hiện đúng20.1. Khi cho trẻ lăn khối cầu mà khối cầu của trẻ lăn vào gầm giá đồ chơi khônglấy được, nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?- Cô lấy khối cầu khác trong số đồ dùng chuẩn bị dư để đưa trẻ.2. Khi cô yêu cầu trẻ lấy thêm đồ dùng để cho đủ số lượng 7 mà trẻ lấy sai sốlượng, nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?- Yêu cầu trẻ đếm lại thứ tự nhóm đối tượng mới tạo thành. Kiểm tra kết quả sovới yêu cầu của cô. - Cất bớt hay lấy thêm cho đủ số lượng cô yêu cầu.3. Khi trẻ nhầm lẫn khối vuông và khối chữ nhật vì cả 2 khối đều có 6 mặt, nếulà giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?- Phân tích kỹ: Khối vuông có 6 mặt đều là hình vuông, khối chữ nhật có 6 mặtnhưng có mặt là hình chữ nhật4. Khi trẻ nói cứ khối nào lăn được là khối cầu, nếu là giáo viên dạy lớp đó,anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?- Phân tích kỹ: Khối cầu lăn được các phía vì khối cầu không có góc, cạnh, mặtphẳng, khối trụ chỉ lăn được một phía vì khối trụ có hai mặt phẳng là hai hìnhtròn ở hai đầu.- Cho trẻ thực hành nhiều vào các hoạt động trong ngày.5. Khi cho trẻ ôn lại kiến thức cũ trước khi vào nội dung chính mà đa số trẻchưa nắm được kiến thức cũ, nếu là cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý nhưthế nào?- [...]... sạch 1 điểm UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON – NĂM 2013 - Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Tên đề tài: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật Đối tượng... sạch 1 điểm UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON – NĂM 2013 - Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Tên đề tài: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ Đối tượng dạy: Lứa... Trình bày sạch 1 điểm HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON - NĂM 2013 GỢI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN Đề thi thực hành 1: Soạn giáo án 01 hoạt động học ( Tổng số điểm: 100 điểm) Đề tài: Khám phá khoa học “Một số con vật sống trong rừng” Chủ đề: Động vật Đối tượng dạy lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Số lượng trẻ: 20-25 Thời gian dạy (theo lứa tuổi): 30 -... CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúng thời điểm và đạt hiệu quả 5 điểm V Hình thức tổ chức hoạt động (20 điểm) - Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sáng tạo; 5 điểm - Lấy trẻ làm trung tâm 5 điểm - Đan xen, chuyển đổi hợp lý giữa các hình thức tổ chức ( cả lớp, nhóm, cá nhân luân phiên giữa động tĩnh và động) phù hợp với nội dung hoạt động của trẻ 5 điểm - Giáo viên là người tạo cơ hội, hướng... và các trò chơi…) 5 điểm VI Thời gian tổ chức hoạt động học (5 điểm) Phân bố thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động 1 điểm 1 Ôn định tổ chức, gây hứng thú ( 2-> 3 phút) 2 Nội dung dạy bài mới ( 20 -> 25 phút) 3 điểm 3 Kết thúc giờ học ( 1-> 2 phút) 1 điểm VII Trình bày bài soạn (5 điểm) Trình bày rõ, ngắn gọn, mạch lạc 4 điểm Trình bày sạch 1 điểm HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN... mặt đều là hình vuông Khác Khối chữ nhật: có mặt là hình chữ nhật HĐ 3 Ôn luyện củng cố kiến thức (4 điểm) - Nhận biết khối theo đặc điểm mặt bao 4 điểm Mỗi trò chơi 2 điểm - Tìm các đồ vật có hình dạng giống các khối - Dùng các khối xếp thành các đồ vật - Tạo ra các khối bằng hoạt động nặn hoặc dán các hình vào mặt các khối - Tổ chức các trò chơi có luật chơi củng cố khả năng nhận biết, phân biệt các. .. ràng, mạch lạc 3 Thái độ: - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động - Giáo dục trẻ không trêu chọc các con vật khi đi thăm vườn thú và biết cách phòng tránh các con vật hung dữ 4 Cách chấm điểm: 1/ Xác định ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) rõ về mức độ yêu cầu phù hợp với khả năng của trẻ, với loại hoạt động, phù hợp với đề tài và chủ đề Cách tính điểm: Mỗi một ý trong 3 ý gạch chân trên được tính... thống câu hỏi “ Có nhận xét gì về số lượng giữa 2 nhóm? Muốn bằng nhau thì phải làm gì? Tại sao lại làm như thế? ” 5 điểm - Sử dụng trò chơi, bài thơ, câu đố phù hợp 5 điểm - Sử dụng ứng dụng CNTT, ĐDĐC của giáo viên và trẻ đúng thời điểm và đạt hiệu quả 5 điểm V Hình thức tổ chức hoạt động (20 điểm) - Tổ chức hoạt động đảm bảo đủ các bước, sinh động, sáng tạo 5 điểm - Lấy trẻ làm trung tâm 5 điểm -... để giáo viên lựa chọn địa điểm cho phù hợp - Đội hình: Hình chữ u hoặc hình vòng cung… Tuỳ vào hình thức tổ chức của giáo viên 2 Xây dựng môi trường học tập (nếu cần sử dụng ) Cô trang trí xung quanh lớp tranh ảnh các con vật sống trong rừng, thức ăn, nơi ở, sinh sản của các con vật… 3 Tên, số lượng thi t bị, đồ dùng, đồ chơi (vật liệu làm đồ dùng ) cho giáo viên và trẻ: +/ Đồ dùng của cô: Tuỳ vào điều... củng cố Giáo viên lựa chọn các hoạt động có thể tổ chức cho trẻ: - Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân: Phân nhóm các con vật: hiền lành- hung dữ, cấu tạo, sinh sản, vận động, thức ăn, nơi sống… - Cho trẻ đọc thơ, hát các bài hát, giải câu đố về các con vật sống trong rừn - Chơi các trò chơi vận động, bắt chước tạo dàng… - Trẻ có thể trang trí ảnh các con vật, cắt dán, làm thức ăn, nơi ở cho các con
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013 , ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013 , ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013

Từ khóa liên quan