CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

54 627 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 21:09

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, năng khiếu là vô cùng quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn bộ bài soạn giáo án mẫu theo phương pháp mới có kĩ năng sống mới nhất môn tin học tuần 7 lớp 3, 4, 5 năm học 20152016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌCTUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC. -------------------------- CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước. Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục. Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” giáo dục phổ thông. Mà hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô quan trọng hình thành nhân cách người nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản. Để đạt mục tiêu đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu hiểu biết định nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ. Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh. Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh đánh giá. Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, khiếu vô quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời sát với chương trình học, nghiên cứu biên soạn soạn giáo án mẫu theo phương pháp có kĩ sống môn tin học tuần lớp 3, 4, năm học 2015-2016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. TuÇn 7: buổi chiều Thứ ngày tháng 10 năm 2015 Dạy lớp 3C-3B-3A BÀI 4: Thực hành kĩ sống YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (16) I. MỤC TIÊU - HS biết quan tâm, thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm với người. - Thực hành thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm với người. - Giáo dục cho HS biết yêu thương bảo vệ động vật thiên nhiên. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: *HĐ1: Giới thiệu nội dung *HĐ2: Tìm hiểu bài: «Cho nhận». - Gọi HS đọc to truyện «Cho nhận». - Cả lớp đọc thầm SGK. - Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm hai câu hỏi tập cách đánh dấu nhân vào ô vuông trước ý đúng, sau phút nhóm trình bày: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Theo em cậu bé cảm thấy nghe vọng lại «Tôi yêu người»? (ô vuông thứ 2) + Em học điều từ câu chuyện trên? (ô vuông thứ 3) - Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung thống phương án đúng. *HĐ3: Thảo luận nhóm. Hướng dẫn HS làm tập trang 17. - HS trao đổi ghi lại việc làm thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm. (với người thân người xung quanh; Với động vật, thiên nhiên) - Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung thống phương án đúng. *HĐ4: Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi (1.Hôm em cảm thấy nào? 2.em chia sẻ cảm xúc với ai? 3.Những việc em làm thể tình yêu thương chia sẻ). + Học sinh đọc bài, suy nghĩ lựa chọn đáp án đánh dấu X thể tình yêu thương chia sẻ. + GV theo dõi, giúp HS hoàn thành bài. + H/S trình bày ý kiến mình; H/S khác nhận xét. + G/V hướng dẫn học sinh chốt ý là: (Câu đánh dấu X vào ô phù hợp với học sinh; Câu đánh dấu X vào ô phù hợp với học sinh. Câu đánh dấu X vào ô 3, 4, 5, 6). *HĐ5: Thực hành (Làm việc cá nhân). G/V hướng dẫn cho học sinh làm nhà nộp cho cô tiết sau) *HĐ 6: Đọc điều cần ghi nhớ. Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 18-19. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1- Những việc em làm thể tình yêu thương chia sẻ. 2- Những việc em làm thể tình yêu thương động vật, thiên nhiên 3- Những việc em không nên làm. *HĐ7: Em tự đánh giá. + Học sinh dùng bút màu tô vào ô mặt người thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm với người yêu thương động vật, thiên nhiên. + Giáo viên tuyên dương em có mặt tô màu. *HĐ8: Giáo viên đánh giá hướng dẫn học sinh cho cha mẹ đánh giá em thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm với người yêu thương động vật, thiên nhiên. *HĐ9: Tổng kết, dặn dò: + HS nhắc lại học. GV nhận xét tiết học . + Dặn dò: Luôn thực hành thể tình yêu thương chia sẻ tình cảm với người yêu thương động vật, thiên nhiên. Buổi sáng Thứ ngày tháng 10 năm 2015 Dạy lớp 4A BÀI 2: 1.Tin học TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giúp học sinh luyện thao tác sử dụng chuột như: di chuyển, đến vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ vị trí hính lật. II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án hệ thống máy tính thực hành. - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 2: Quy tắc chơi trò chơi - Học sinh trả lời Blocks? o Nếu lật liên tiếp ô có hình vẽ giống nhau, ô biến mất, nhiệm vụ em làm biến hình vẽ nhanh nhất. o Kết thúc lượt chơi, phía hình nhấp nháy: 3. Dạy mới: * Giới thiệu cách khởi động trò chơi Dots - HS trả lời: Nháy đúp chuột - GV hỏi: Để mở trò Blocks vào biểu tượng chương hay chương trình ta trình hay trò chơi http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 làm nào? - Nháy đúp chuột vào biểu - Giảng giải: Trò chơi Dots có tượng trò Dots biểu tượng hình vuông nhỏ, có nhiều điểm chấm đen ,cách mở trò Dots tương tự trò khác - Phân tích cấu tạo hình trò chơi Dot hình - Nghe, hiểu - Nghe hiểu ghi chép: Nối điểm tạo thành ô vuông * Quy tắc chơi - Giải thích: Trò Dots thực người máy tính. Nhiệm vụ em máy tính nối điểm - Nghe, hiểu: Khi chơi trỏ liên tiếp với để tạo thành chuột có dạng bút chì ô vuông - Đàm thoại: Nhấn phím F2 - Giảng giải cách thể khác trỏ chuột tùy theo trạng thái công việc bàn phím - Nhấn phím F2, vào Game\ New để bắt đầu lượt chơi .Thoát khỏi trò chơi , nháy chuột lên nút X góc phải. - Đàm thoại: Để chơi lại lượt trò Blocks ta làm - Giảng giải: Cách chơi tiếp trò - Nháy chuột lên mục Skill \ chọn mục Board Size để chơi với lưới rộng http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 chơi Dots thoát khỏi trò chơi - Hướng dẫn chọn lưới chơi với nhiều lựa chọn 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình học tập. - Xem lại nội dung học. - Về nhà thực hành trò chơi Dots. 2.Tin học BÀI 2: TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh luyện thao tác sử dụng chuột như: di chuyển, đến vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ vị trí hính lật. - Giúp em có thái độ học tập sử dụng máy tính cách hợp lý. II.CHUẨN BỊ: - Phương tiện dạy học: SGK, đĩa chứa chương trình chò chơi Dots đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1. Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - Học sinh trả lời Dots? 3. Dạy mới: * Thực hành - Tiến hành chia nhóm phù - Làm theo hướng dẫn cô giáo, thực tốt nội quy hợp với số lượng máy phòng máy có - Thực hành quan sát - Yêu cầu học sinh thực hành hình cách mở trò chơi, quan sát uốn nắn thao tác cho học sinh - Nghiêm túc thực - Yêu cầu học sinh thực - Thực hành quan sát cách mở chơi lượt mới, hình. chơi với lựa chọn (nhiều điểm theo mức) * Đánh giá HS thực hành - Làm theo hướng dẫn - GV tổ chức kiểm tra đánh cô giáo. Nắm cách tổ chức giá kết học tập học cách chơi mà giáo viên đưa sinh thông qua việc tổ chức ra. nhóm thi đấu với nhau. - Tổ chức nhóm thi xem http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Các nhóm tham gia chơi trò https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 *Hoạt động 7: Em tự đánh giá. + Học sinh dùng bút màu tô vào ô mặt người thể biết lắng nghe, chia sẻ mức nào. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Giáo viên tuyên dương em có mặt tô màu. *Hoạt động 8: Giáo viên đánh giá hướng dẫn học sinh cho cha mẹ đánh giá em lắng nghe, chia sẻ với người. 3. Tổng kết, dặn dò: + HS nhắc lại học. GV nhận xét tiết học. + Dặn dò: mạnh dạn lắng nghe, chia sẻ để người hiểu em hơn. 2.Tin học BÀI 2: TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh luyện thao tác sử dụng chuột như: di chuyển, đến vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ vị trí hính lật. II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án hệ thống máy tính thực hành. - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 2: Quy tắc chơi trò chơi - Học sinh trả lời Blocks? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 o Nếu lật liên tiếp ô có hình https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 vẽ giống nhau, ô biến mất, nhiệm vụ em làm biến hình vẽ nhanh nhất. o Kết thúc lượt chơi, phía hình nhấp nháy: 3. Dạy mới: * Giới thiệu cách khởi động trò chơi Dots - HS trả lời: Nháy đúp chuột - GV hỏi: Để mở trò Blocks vào biểu tượng chương hay chương trình ta trình hay trò chơi làm nào? - Nháy đúp chuột vào biểu - Giảng giải: Trò chơi Dots có tượng trò Dots biểu tượng hình vuông nhỏ, có nhiều điểm chấm đen ,cách mở trò Dots tương tự trò khác - Phân tích cấu tạo hình trò chơi Dot hình - Nghe, hiểu - Nghe hiểu ghi chép: Nối điểm tạo thành ô vuông * Quy tắc chơi - Giải thích: Trò Dots thực người máy tính. Nhiệm vụ em máy tính nối điểm - Nghe, hiểu: Khi chơi trỏ http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 liên tiếp với để tạo thành chuột có dạng bút chì ô vuông - Đàm thoại: Nhấn phím F2 - Giảng giải cách thể bàn phím khác trỏ chuột - Nhấn phím F2, vào tùy theo trạng thái công việc Game\ New để bắt đầu lượt chơi .Thoát khỏi trò chơi , nháy chuột lên nút X góc phải. - Đàm thoại: Để chơi lại lượt - Nháy chuột lên mục Skill \ chọn trò Blocks ta làm mục Board Size để chơi với - Giảng giải: Cách chơi tiếp trò lưới rộng chơi Dots thoát khỏi trò chơi - Hướng dẫn chọn lưới chơi với nhiều lựa chọn 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình học tập. - Xem lại nội dung học. - Về nhà thực hành trò chơi Dots. 3.Tin học BÀI 2: TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 2) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh luyện thao tác sử dụng chuột như: di chuyển, đến vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ vị trí hính lật. - Giúp em có thái độ học tập sử dụng máy tính cách hợp lý. II.CHUẨN BỊ: - Phương tiện dạy học: SGK, đĩa chứa chương trình chò chơi Dots đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - Học sinh trả lời Dots? 3. Dạy mới: * Thực hành - Tiến hành chia nhóm phù - Làm theo hướng dẫn cô giáo, thực tốt nội quy hợp với số lượng máy phòng máy có - Thực hành quan sát - Yêu cầu học sinh thực hành hình cách mở trò chơi, quan sát http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 uốn nắn thao tác cho học sinh - Nghiêm túc thực - Yêu cầu học sinh thực - Thực hành quan sát cách mở chơi lượt mới, hình. chơi với lựa chọn (nhiều điểm theo mức) * Đánh giá HS thực hành - Làm theo hướng dẫn - GV tổ chức kiểm tra đánh cô giáo. Nắm cách tổ chức giá kết học tập học cách chơi mà giáo viên đưa sinh thông qua việc tổ chức ra. nhóm thi đấu với nhau. - Tổ chức nhóm thi xem - Các nhóm tham gia chơi trò nhóm thắng máy chơi. tính với mức chơi nhóm chơi thi với nhau. - Yêu cầu học sinh thực - HS thoát khỏi chương trình cách thoát khỏi trò chơi, trò chơi Dots chương trình Nghe, rút kinh nghiệm. - Nhận xét đánh giá nhóm chơi. 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Về nhà thực hành trò chơi Dots. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Buổi sáng Dạy lớp 5A Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2015 Buổi chiều Dạy lớp 5B BÀI 4: 4.Thực hành KNS ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG (16) I. MỤC TIÊU - HS biết cách ứng xử văn minh nơi công cộng. - Tạo thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng. - Giáo dục cho HS thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: *HĐ 1: Giới thiệu nội dung *HĐ 2: Tìm hiểu nội dung: «Trên xe Bus». - Gọi HS đọc to tham khảo: «Trên xe Bus» - Cả lớp đọc thầm SGK. - Thảo luận nhóm 4, sau phút nhóm trình bày: +Theo em, Nam cảm thấy xấu hổ? (Trên xe bus đông khách Nam không nhường ghế cho người già) - Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung thống phương án đúng. (phần ghi ngoặc đơn) *HĐ 3: Thảo luận nhóm đôi. - Hướng dẫn HS làm tập trang 17.(Đánh dấu nhân vào ô vuông hình ảnh thể ứng xử văn minh nơi công cộng.) - Đọc, quan sát kĩ hình ảnh để lựa chọn, sau phút hoàn thành tập trang 17. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + GV theo dõi, giúp HS nhóm hoàn thành bài. + Học sinh nhóm trình bày kết quả. + GV cho học sinh nhận xét, bổ sung. + G/V hướng dẫn học sinh chốt ý đúng, tuyên dương nhóm tích cực làm nhanh có đáp án xác. *HĐ 4: Làm việc cá nhân. + Hướng dẫn HS làm tập trang 17. (Các bạn lớp chuẩn bị thăm lăng Bác Hồ, Em hướng dẫn bạn cách ứng xử văn minh nơi công cộng) + Giáo viên đọc bài, gợi ý cho học sinh hoàn thành bài. + Sau HS làm xong, số học sinh trình bày, H/S khác nhận xét bổ sung. + GV đánh giá, tuyên dương học sinh làm nhanh, hướng dẫn bạn ứng xử văn minh nơi công cộng phù hợp. *HĐ 5: Đọc điều cần ghi nhớ. Giáo viên cho nhiều học sinh đọc nội dung SGK trang 18 - 19. 1. Những việc em cần làm để thể ứng xử văn minh nơi công cộng. 2. Những điều cần tránh *HĐ 6: Em tự đánh giá. + Học sinh dùng bút màu tô vào ô mặt người thể em ứng xử văn minh nơi công cộng em chia sẻ với bạn cách ứng xử văn minh nơi công cộng mức nào. + Giáo viên tuyên dương em có mặt tô màu. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Tư vấn cho em có từ đến mặt tô màu cách ứng xử văn minh nơi công cộng. *HĐ 7: Giáo viên đánh giá hướng dẫn học sinh cho cha mẹ đánh giá em về: Em ứng xử văn minh nơi công cộng em chia sẻ với bạn cách ứng xử văn minh nơi công cộng mức nào. *HĐ 8:Tổng kết, dặn dò: + HS nhắc lại học. GV nhận xét tiết học . + Dặn dò: rèn luyện để có thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng. Buổi chiều Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2015 Dạy lớp 5A 1.Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: SAO CHÉP HÌNH (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - HS biết tác dụng việc chép đối tượng làm việc với máy tính. Biết cách chép phần hình vẽ. - Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ. Biết chép hình thành nhiều hình. - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo cẩn thận trình vận dụng công cụ vẽ. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ đồ dùng hỗ trợ khác. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Học sinh: Vở ghi bút ghi. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ - ổn định lớp. - Gọi học sinh nhắc lại phận - Trả lời. máy tính để bàn phần quan trọng nhất. - Trả lời. - Gọi học sinh nhắc lại cách vẽ hình vuông hình chữ nhật. - Trả lời. - Gọi học sinh nhắc lại cách vẽ hình vuông có góc tròn. - Nhận xét cho điểm. 3. Bài - Ta ôn qua nhiều công cụ vẽ hình, - Trả lời. em cho thầy biết để có nhiều hình giống ta phải làm sao? - Ghi tựa “Sao chép hình”. - Ghi vào vở. a. Hoạt động 1: Hỏi HS: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Nếu hình vẽ có phần hình ảnh giống hệt có từ hay - Phải chép thêm nhiều hình giống ta phải làm hình khác nữa. nào? - Các em vẽ hình giống - Có thể có khó có kích thước không? khăn. - Để làm việc phần vẽ cung cấp cho công cụ thật thuận tiện, công cụ chép hình. b. Hoạt động 2: chép hình: - Nghe+ ghi - Để thực chép hình ta phải thực theo quy tắc sau: + Chọn hình vẽ cần chép. + Nhấn giữ phím Ctrl kéo thả phần chọn tới ví trí mới. + Nháy chuột vùng chọn để kết - Quan sát + thực hành. thúc. - Thực hành làm mẫu cho học sinh quan sát. - Cho tập để học sinh thực hành, sau gọi vài học sinh lên thực hành - Quan sát, thực hành. máy chiếu. - Quan sát tao tác học sinh để kịp http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 thời sữa chữa thao tác sai. TH: Vẽ cam sau chép thành có kích thước nhau. - Làm mẫu. 4. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Nhắc lại cách chép hình thành nhiều hình. 2.Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: SAO CHÉP HÌNH (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - HS biết tác dụng việc chép đối tượng làm việc với máy tính. Biết cách chép phần hình vẽ. - Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ. Biết chép hình thành nhiều hình. - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo cẩn thận trình vận dụng công cụ vẽ. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ - ổn định lớp. - Trả lời. - Cách chọn màu vẽ màu nền. - Trả lời. - Nhắc lại thao tác chép hình. - Nhận xét. - Nhận xét cho điểm. 3. Bài Để củng cố lại thao tác chép hình, hôm - Lắng nghe. làm số thực hành thao tác chép hình ảnh. c. Hoạt động 3: Sử dụng biểu tượng suốt: - Sau chép hình sau đè lên hình - Lắng nghe, quan sát. trước (hình trước bị đi, ta để hình cạnh nhau) để hình trước không ta nhấn chuột vào biểu tượng suốt (trước chép. - Làm mẫu: Vẽ hình tròn chép. d. Hoạt động 4: Thực hành: - TH1: Vẽ hình cam chép thành http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 cam khác. - Thực hành vẽ qủa cam - Cách vẽ: chép thành nhiều + Dùng công cụ vẽ đường cong, hình tròn cam khác. đổ màu. + Sử dụng công cụ chép. - TH2: Có hình mẫu nho nho. Em di chuyển chúng thành chùm nho hoàn chỉnh. - Thực hành di chuyển nho nho thành chùm nho. 4. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Nhắc lại cách chép hình thành nhiều hình. - Ôn lại kiến thức học. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 3.Thực hành kĩ sống BÀI 4: ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG (16) (Đã soạn buổi sáng) Ngày tháng 10 năm 2015 BGH duyệt ……………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ………………… http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... và thực hành được các kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả +Bài học giúp HS biết tạo lập thói quen với tập thể và tăng hiệu quả học tập từ việc học nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành kĩ năng sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 .Bài cũ: +Nêu tác dụng của lắng nghe và chia sẻ? + Nêu những việc cần làm để lắng nghe, chia sẻ? 1 HS trả lời GV nhận xét, đánh giá 2 Bài mới: *HĐ1: Giới thiệu bài *HĐ 2: Tìm hiểu nội... hành - Làm mẫu - Giới thiệu bài đọc thêm “Mở tệp hình vẽ” IV Củng cố - dặn dò: - Đọc bài đọc thêm “ Lưu hình vẽ của em” _ Buổi chiều Lớp 4B Thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 20 15 1.Thực hành kĩ năng sống BÀI 4 KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM ( 17) I MỤC TIÊU: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 + Hiểu... thực hành - Về nhà thực hành trò chơi Dots Dạy lớp 5B 3 .Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng: + Học sinh ôn lại những kiến thức về phần mềm đồ họa Paint đã được học trong sách “Cùng học tin học quyển 1” như: cách khởi động trang vẽ, hộp màu, hộp công cụ, màu vẽ, màu nền + Học sinh ôn lại thao tác sử dụng các công cụ... trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình *KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm II.CHUẨN BỊ: 1.GV: Sách giáo viên 2.HS: Vở bài tập Đạo đức 3 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định: (1’)Hát bài hát: Cả nhà thương nhau 2.Kiểm tra bài cũ:... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 - Giúp các em có thái độ học tập và sử dụng máy tính một cách hợp lý II.CHUẨN BỊ: - Phương tiện dạy học: SGK, đĩa chứa chương trình chò chơi Dots và các đồ dùng hỗ trợ khác - Học sinh: Vở ghi và bút ghi III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Hoạt động của HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - Học sinh trả lời Dots? 3 Dạy bài mới: ... Giáo viên đánh giá và hướng dẫn học sinh cho cha mẹ đánh giá em về tinh thần kĩ năng làm việc nhóm của em 3 Tổng kết, dặn dò: + 1 HS nhắc lại bài học GV nhận xét tiết học http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Dặn dò: Làm việc nhóm giúp em tăng hiệu quả học tập và rèn tinh thần đoàn kết Vì vậy các em phải có ý thức... em trong gia đình - Chuẩn bị bài :Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 2) Buổi chiều Dạy lớp 4C Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 20 15 1.Thực hành kĩ năng sống Bài 3: LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ (12) I MỤC TIÊU Bài học giúp em: + Hiểu được tầm quan trọng của lắng nghe, chia sẻ + Biết thực hành sự lắng nghe, chia sẻ thông qua giao tiếp hàng ngày hiệu quả bằng lời nói, hành vi + Rèn kĩ năng lắng nghe, chia sẻ với... sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ - ổn định lớp - Gọi học sinh nhắc lại các bộ - 4 bộ phận: bàn phím, màn phận của máy tính để bàn và phần hình, phần thân máy, chuột nào quan trọng nhất Phần quan trọng nhất là phần 3 Bài mới thân máy Ta đã ôn lại những kiến thức ở năm học trước và đã khám phá - Lắng nghe máy tính rồi Hôm nay chúng ta sẽ làm quen lại một chương trình đã học ở năm trước... - Yêu cầu học sinh thực hiện - HS thoát khỏi chương trình các cách thoát khỏi trò chơi, trò chơi Dots chương trình Nghe, rút kinh nghiệm - Nhận xét đánh giá các nhóm chơi 4 Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Về nhà thực hành trò chơi Dots Buổi sáng Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 20 15 Dạy lớp 3C-3A BÀI 2: 1 3 .Tin học TRÒ CHƠI... khoa học giúp em tăng hiệu quả các hoạt động hàng ngày, học tập tốt và rèn tinh thần đoàn kết -Gọi 2 HS đọc bài học SGK trang18 + Bí quyết làm việc nhóm hiệu quả và những điều nên tránh + Cả lớp đọc thầm ghi nhớ để thực hiện *HĐ 7: Em tự đánh giá + Học sinh dùng bút màu tô vào các ô mặt người thể hiện mình làm việc nhóm tự giác, hiệu quả + Giáo viên tuyên dương em có 5 mặt được tô màu *HĐ 8: Giáo viên . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 2016. NĂM 20 15 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 LỜI. khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 2016. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN. ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=19 658 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 7 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn