CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

60 407 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 21:07

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, năng khiếu là vô cùng quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn bộ bài soạn giáo án mẫu theo phương pháp mới có kĩ năng sống mới nhất môn tin học tuần 6 lớp 3, 4, 5 năm học 20152016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌCTUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC. -------------------------- CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước. Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục. Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” giáo dục phổ thông. Mà hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô quan trọng hình thành nhân cách người nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản. Để đạt mục tiêu đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu hiểu biết định nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ. Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh. Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh đánh giá. Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, khiếu vô quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời sát với chương trình học, nghiên cứu biên soạn soạn giáo án mẫu theo phương pháp có kĩ sống môn tin học tuần lớp 3, 4, năm học 2015-2016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. Tuần 6: buổi chiều Thứ hai ngày 28 tháng năm 2015 Dạy lớp 3C 1. Tiếng Việt + LUYỆN ĐỌC: NGÀY KHAI TRƯỜNG I.MỤC TIÊU: * Luyện đọc đúng: Trong xanh, cặp sách, lưng, nắng mới, trồng trường gióng giả, nghỉ sau dòng thơ khỗ thơ. Giọng đọc vui tươi, tự hào, nhẹ nhàng. học thuộc lòng thơ. * Rèn kĩ đọc – hiểu: + Nắm nghĩa từ: Khai trường, tí teo, hội từ phần giải. + Hiểu nội dung thơ niềm vui sướng HS ngày khai trường. * Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp. II.CHUẨN BỊ: - GV: Tranh minh hoạ tập đọc, bảng phụ ghi nội dung hướng dẫn luyện đọc. - HS: Sách giáo khoa. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1.Ổn định nề nếp: 2. Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc bài: Mùa thu em. + H: Bài thơ miêu tả màu sắc mùa thu? + H: Những hình ảnh gợi hoạt động H S vào mùa thu? 3.Bài : Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động : Luyện đọc. - GV đọc mẫu lần 1. HOẠT ĐỘNG HỌC - H S lắng nghe. Tóm tắt: Bài thơ tả lại niềm vui -1HS đọc – đọc giải. sướng hớn hở bạn nhỏ - H S đọc thầm tìm hiểu. ngày khai trường. - khổ thơ. - Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc nối tiếp câu thơ, H: Bài thơ có khổ thơ? khổ thơ -Hướng dẫn luyện đọc kết hợp - HS phát âm từ khó. giải nghĩa từ: - HS đọc theo nhóm hai. - Gọi HS đọc. - Đại diện nhóm đọc. Mỗi - Yêu cầu lớp đọc thầm. nhóm đọc khổ thơ. - Kết hợp giải nghĩa từ mới: tay * Đọc khổ thơ trước lớp: bắt mặt mừng, gióng giả HS đọc nối tiếp nghỉ - GV theo dõi, hướng dẫn em khổ thơ, đọc đúng. VD: Gặp bạn /cười hớn hở / - Yêu cầu HS đọc nối tiếp Đứa /tay bắt mặt mừng / câu, khổ thơ. Đứa/ ôm vai bá cổ / - GV theo dõi phát từ sai ghi Cặp sách đùa lưng.// bảng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 * Đọc đoạn nhóm. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Yêu cầu HS đọc nhóm theo bàn. + Từng cặp HS đọc. nhóm đọc - Yêu cầu nhóm đọc giao lưu. ĐT khổ thơ (nối tiếp). - GV nhận xét. - Cả lớp đồng toàn - GV đọc toàn bài. - HS đọc - Đọc dòng thơ … Trong ngày khai trường HS - GV theo dõi nhắc nhở HS ngắt mặc quần áo mới, gặp lại nghỉ đúng. bạn bè, gặp lại thầy cô giáo, nghe lại tiếng trống trường, thấy cờ * Hướng dẫn tìm hiểu bài: tung bay trường thân + Ngày khai trường có vui? quen. + Ngày khai trường có lạ? - HS đọc khổ thơ 1, 2, 3, … Bạn lớn, thầy cô + Tiếng trống khai trường muốn trẻ lại sân trường có cờ nói điều gì? *Luyện đọc lại học thuộc thơ - Hướng dẫn đọc thuộc lòng. - GV nhận xét - tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò. + Nhận xét tiết học + Luyện đọc bài, kể cho người thân nghe. Chuẩn bị “Nhớ lại buổi đầu học” http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 bay nắng. … tiếng trống nói với em năm học đến, thúc giục em học thật tốt. + –3 HS thi đọc khổ thơ. - HS đọc lại thơ - HS đọc cá nhân, lớp đọc thầm - Học sinh đọc – lớp gấp sách đọc thầm theo. - lớp đọc đồng theo dãy, bàn. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 -Học sinh xung phong đọc thuộc lòng thơ. + Học sinh lắng nghe, tiếp thu. 2. Toán + LUYỆN TẬP TỔNG HỢP I.MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS cách dựa vào bảng nhân để lập bảng chia học thuộc bảng chia 6. Thực hành chia phạm vi giải toán có lời văn (về chia thành phần chia theo nhóm - Rèn kĩ lập bẳng chia giải toán cho HS - Giáo dục học sinh ý thức học tập, tích cực làm bài. II.CHUẨN BỊ: + GV: Các bìa, có chấm tròn. Bảng phụ. + HS: toán + III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1/ Kiểm tra: Hoạt động trò - Hát - Đọc bảng nhân 6? - HS đọc - Nhận xét, cho điểm. - Nhận xét 2/ Bài mới: a) HĐ1: HD lập bảng chia6: - Lấy bìa có chấm tròn. " lấy lần mấy?"- Ghi bảng x - lấy lần http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1=6 - Có chấm tròn, chia thành nhóm, nhóm có chấm. Được - Được nhóm nhóm? - Ghi bảng : 6:6=1 - Đọc bảng chia (Đọc CN - GV làm tương tự với phép tính + ĐT) lại để hoàn thành bảng chia 6:6=1 * Luyện HTL bảng chia 12 : = b) HĐ 2: Luyện tập 18 : = * Bài 1: Tính nhẩm . - Tính nhẩm tính ntn? 60 : = 10 - Nhận xét, cho điểm - Nghĩ đầu ghi KQ Bài 2: Tính nhẩm giấy. - Đọc đề? - HS nêu KQ - Từ phép nhân ta viết thành phép chia? - HS đọc * Củng cố mối quan hệ phép - Làm miệng nhân phép chia: Lấy tích chia cho x = 24 thừa số thừa số kia. 6x2= 12 * Bài 3: đoạn thẳng dài 24 : = 12 : = có tổng độn dài 48 cm. Hỏi 24 : = 12 : = đoạn thẳng dai xăng ti - Đọc đề mét? - HS nêu - BT yêu cầu gì? - Làm - BT hỏi gì? Bài giải http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Chấm bài, nhận xét. Độ dài đoạn dây 3/ Củng cố: đồng là: - Đồng bảng chia 6? 48 : = 8( cm) * Dặn dò: Ôn bảng chia Đáp số: cm. - HS đọc Buổi sáng Thứ ba ngày 29 tháng năm 2015 Dạy lớp 4A 1.Tin học CHƯƠNG II: CHƠI CÙNG MÁY TÍNH Bài 1: TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh luyện thao tác sử dụng chuột như: di chuyển, đến vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ vị trí hính lật. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. - Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi máy vi tính. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu1: Cách cầm chuột máy tính? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Dự kiến trả lời: • Đặt úp bàn tay phải lên https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuôt, ngón đặt vào ngón phải chuột. • - Ngón ngón - Câu 2: Các em nêu thao tác sử dụng chuột? lại giữ bên chuột. - Dự kiến trả lời: + Di chuyển chuột: thay đổi vị trí chuột mặt phẳng. + Nháy chuột: nhấn nút trái chuột thả ngón tay. - GV nhậ xét, cho điểm học sinh. + Nháy đúp chuột: nháy chuột lần liên tiếp. + Kéo thả chuột: nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển trỏ 3. Dạy mới: chuột đến vị trí cần thiết thả Đặt vấn đề: Blocks trò chơi giúp ngón tay nhấn giữ chuột. em luyện sử dụng chuột máy tính rèn luyện trí nhớ. - Học sinh lắng nghe. - Cô hướng dẫn em cách khởi động trò chơi - Cô trình bày quy tắc chơi: - Học sinh lắng nghe theo dõi o Nếu lật liên tiếp ô có hình cô thực vẽ giống nhau, ô - Học sinh lắng nghe thực biến mất, nhiệm vụ theo dẫn cô giáo. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Mọi người gia đình cần làm để thể quan tâm, chăm sóc đối + Nhiều học sinh trả với phụ nữ có thai? lời. 3.Củng cố: + Liên hệ: Em làm + Tại nói rằng: Chăm sóc sức khoẻ để giúp đỡ phụ nữ có người mẹ thai nhi trách nhiệm thai? người? + Lắng nghe, tiếp thu. +GV nhận xét tiết học. Dặn dò ôn luyện thêm. Buổi chiều Dạy lớp 5A Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2015 1.Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - Học sinh biết sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ hình chữ nhật hình vuông. - Biết cách vẽ dạng hình chữ nhật, hình vuông. - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo cẩn thận trình vận dụng công cụ vẽ để vẽ. - Sau học xong em có khả năng: kết hợp hình chữ nhật, hình vuông với đoạn thẳng, đường cong, nét vẽ thích hợp để tạo hình vẽ đơn giản. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu đa năng. - Phương tiện dạy học: SGK, máy tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ - ổn định lớp. - Gọi học sinh nhắc lại phận - Trả lời. máy tính để bàn phần quan trọng nhất. - Chú ý lắng nghe câu - Em dùng công cụ đường thẳng để hỏi trả lời. vẽ hình chữ nhật không? Nếu - Nhận xét. trình bày cách vẽ. - Gọi học sinh lên máy làm. - Nhận xét cho điểm. 3. Bài Ta ôn lại số công cụ vẽ tiết trước, đến tiết ôn công cụ vẽ tiếp theo. a. Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật: - Như với công cụ đường thẳng ta vẽ hình chữ nhật. - Nhưng làm lâu không http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Chú ý lắng nghe https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 xác. - Quan sát hình dạng Phần mềm Paint hỗ trợ cho công cụ. công cụ để vẽ hình chữ nhật giúp ta vẽ nhanh xác hơn. Công cụ cò - Quan sát thao tác hình dạng sau : giáo viên - Các bước tiến hành vẽ: + Chọn công cụ hình chữ nhật hộp - Nghe + ghi bài. công cụ. + Chọn kiểu hình chữ nhật cần vẽ. - Quan sát giáo viên thực hành. + Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc - Thực hành TH1:Vẽ phong bì thư theo mẫu sau: - Chú ý lắng nghe. - Cách vẽ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Ghi bài. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật. + Chọn kiểu nét vẽ hình chữ nhật. (có đường biên tô màu bên trong, kiểu thứ 2). - Quan sát + thực hành. + Vẽ hình chữ nhật. + Dùng cụng cụ đường thẳng vẽ nét lại. - Làm mẫu. TH2:Vẽ tủ lạnh theo mẫu sau: - Nghe + ghi chép vào - Cách vẽ: vở. + Chọn công hình chữ nhật. + Chọn kiểu nét vẽ hình chữ nhật. (có đường biên tô màu bên trong, kiểu thứ 2) + Dùng dụng cụ đường thẳng vẽ nét lại. - Làm mẫu. b. Hoạt động 2: Vẽ hình vuông: - Để vẽ hình vuông, em nhấn giữ phím Shift kéo thả chuột. Chú ý thả nút chuột trước thả phím Shift. - Có kiểu vẽ hình vuông giống hình http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - Quan sát + thực hành. - Chú ý lắng nghe. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 chữ nhật. - Quan sát thực hành. - Thực hành vẽ trang trí hình vuông - Quan sát thao tác học sinh để kịp tời chỉnh sữa chỗ sai. IV. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách vẽ hình chữ nhật, hình vuông. - Đọc đọc thêm “ Lưu hình vẽ em”. 2.Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - Học sinh biết sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ hình chữ nhật hình vuông. - Biết cách vẽ dạng hình chữ nhật, hình vuông. - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo cẩn thận trình vận dụng công cụ vẽ để vẽ. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Sau học xong em có khả năng: kết hợp hình chữ nhật, hình vuông với đoạn thẳng, đường cong, nét vẽ thích hợp để tạo hình vẽ đơn giản. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu đa năng. - Phương tiện dạy học: SGK, máy tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ - ổn định lớp. - Gọi học sinh nhắc lại phận máy - Trả lời. tính để bàn phần quan trọng nhất. - Gọi học sinh nhắc lại cách vẽ hình vuông hình chữ nhật. - Gv: Gọi học sinh lên máy làm. - Nhận xét. - Nhận xét cho điểm. 3. Bài Ta làm quen với công cụ vẽ hình vuông, hình chữ nhật tiết trước, đến tiết - Lắng nghe. ôn công cụ vẽ tiếp theo. c. Hoạt động 3: Vẽ hình chữ nhật tròn góc: - Ta biết cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật với hình chữ nhật có góc tròn http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 cách vẽ hoàn toàn tương tự thôi. - Chú ý lắng nghe. - Cách vẽ: + Dùng công cụng cụ hình chữ nhật có bo tròn góc để vẽ. - Ghi + Cách vẽ hình chữ nhật tròn góc công cụ giống cách vẽ hình chữ nhật có góc vuông công cụ . Nó có dạng vẽ giống công cụ hình chữ nhật. d. Hoạt động 4: Thực hành: - TH1: Dùng công cụ để vẽ đồng hồ treo tường hình đây. Quan sát + thực hành. - TH2: Dùng công cụ thích hợp để cặp sách ti vi hình sau:. - Quan sát + thực hành - Gợi ý vẽ: + vẽ cần tivi, vẽ quai cặp. +Tô màu cho cặp ti vi. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Chú ý lắng nghe. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách vẽ hình chữ nhật, hình vuông. - Đọc trước “ Sao chép hình”. Dạy lớp 5B 3.Khoa học + (Đã sọan buổi sáng) CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ? Ngày 28 tháng năm 2015 BGH duyệt ……………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ……………… http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 2.Khoa học + ÔN TẬP CẦN ĂN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN? ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT? I/ Mục tiêu: Giúp HS: -Hiểu giải thích cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món. -Biết bữa ăn cân đối, nhóm thức ăn tháp dinh dưỡng. -Giải thích cần thiết phải ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 -Nêu ích lợi ăn chế biến từ cá. -Có ý thức ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật. -Có ý thức ăn nhiều loại thức ăn bữa ăn hàng ngày. II/ Đồ dùng dạy- học: - Giấy khổ to. -HS chuẩn bị bút vẽ, bút màu. III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra cũ: Gọi HS Hoạt động học sinh lên bảng hỏi: - HS trả lời: 1) Em cho biết vai - Gọi học sinh trả lời câu hỏi trò vi-ta-min kể tên số - Gọi học sinh nhận xét câu trả loại thức ăn có chứa nhiều vi-talời. min? - GV nhận xét đánh giá HS. 2) Em cho biết vai trò 3.Hướng dẫn học sinh ôn tập. chất khoáng số loại thức ăn * Hoạt động 1: Cần ăn phối có chứa nhiều chất khoáng? hợp nhiều loại thức ăn thường món? xuyên thay đổi -Hằng ngày em ăn cá, thịt, rau, hoa - Yêu cầu HS trả lời câu quả, hỏi: -Em cảm thấy chán, không muốn +Nếu ngày ăn ăn, ăn được. loại thức ăn loại +Không đảm bảo đủ chất, loại rau có ảnh hưởng đến thức ăn cung cấp số chất, http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 hoạt động sống ? cảm thấy mệt mỏi, + Để có sức khỏe tốt chán ăn. cần ăn nào? +Chúng ta cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên +Vì phải ăn phối hợp nhiều thay đổi món. loại thức ăn thường xuyên +Vì thức ăn có thay đổi món. thể cung cấp đầy đủ chất cần thiết cho hoạt động sống +GV chuyển hoạt động: Để có thể. Thay đổi ăn để tạo cảm sức khỏe tốt cần có giác ngon miệng cung cấp đầy bữa ăn cân đối, hợp lý. đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết Để biết bữa ăn cho thể. cân đối em tìm hiểu -2 đến HS lên trình bày. tiếp bài. -2 HS đọc to trước lớp, lớp đọc thầm. -Gọi đến học sinh lên trước lớp trình bày. -HS lắng nghe. * GV kết luận: Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn đủ nhóm: Bột đường, đạm, béo, vi-tamin, chất khoáng chất xơ với tỷ lệ hợp lý tháp dinh + Học sinh nối tiếp kể ăn vừa dưỡng cân đối dẫn cung cấp đạm động vật vừa bữa ăn cân đối. * Hoạt động cung cấp đạm thực vật. 2: Tại cần ăn phối hợp +Nếu ăn đạm động vật http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 đạm động vật đạm thực vật đạm thực vật không đủ chất ? ªMục tiêu: dinh dưỡng cho hoạt động sống thể. Mỗi loại đạm chứa -Kể tên số ăn vừa chất bổ dưỡng khác nhau. cung cấp đạm động vật vừa +Chúng ta nên ăn nhiều cá cá cung cấp đạm thực vật. loại thức ăn dễ tiêu, chất béo - Giải thích không cá có nhiều a-xít béo không no nên ăn đạm động vật có vai trò phòng chống bệnh xơ ăn đạm thực vật. vữa động mạch. +Những ăn vừa chứa đạm động vật, vừa chứa đạm -2 HS đọc to cho lớp nghe. thực vật? +Tại không nên ăn đạm + HS thi kể ăn vừa động vật ăn đạm thực cung cấp đạm thực vật theo định vật? hướng. +Vì nên ăn nhiều cá? +Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay được. *Hoạt động 3: Cuộc thi: Tìm +Đạm thực vật dễ tiêu hiểu ăn vừa cung thường thiếu số chất bổ dưỡng cấp đạm động vật vừa cung quý. cấp đạm thực vật. +Trong nguồn đạm động vật, chất - GV tổ chức cho HS thi kể đạm thịt loại gia cầm gia ăn vừa cung cấp đạm súc cung cấp thường khó tiêu thực vật theo định hướng. chất đạm loài cá cung cấp. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Vì nên ăn cá. + Gọi HS trình bày giải thích ví không nên ăn nhiều đạm -HS lắng nghe. động vật. -HS nhận xét. + GV nhận xét, tuyên dương HS. 3.Củng cố- dặn dò: + Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tham gia sôi hoạt động, nhắc nhở HS, chưa ý. Dạy lớp 3C BÀI 1, 2, 3.Tự nhiên xã hội + ÔN LUYỆN HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I.MỤC TIÊU: Nêu tên phận chức quan hô hấp. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Biết hoạt động thở diễn liên tục. Nếu bị ngừng thở từ – phút người ta chết. +HS hiểu cần thở mũi không nên thở miệng, hít thở không khí lành giúp thể khỏe mạnh. + Giáo dục học sinh tránh nơi khói bụi hít thở không khí có nhiều khói bụi hại cho sức khỏe. II.CHUẨN BỊ: Nội dung THXH tuần 1. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: *Hoạt động 1: Cơ quan hô hấp. + Cơ quan hô hấp có phận nào? (Cơ quan hô hấp gồm: Mũi, Khí quản, Phế quản phổi) + GV gọi số cặp HS lên hỏi – đáp tác dụng phận hô hấp.( Mũi, khí quản, phế quản đường dẫn khí. Hai phổi có chức trao đổi khí) + GV kết luận: Cơ quan hô hấp quan thực trao đổi khí thể môi trường bên ngoài. *Hoạt động 2: Thực hành cách thở. - GV cho HS thực trò chơi: Cả lớp thực "Bịt mũi, nín thở" w Em có cảm giác sau nín thở lâu? - Gọi số HS lên thực động tác thở sâu. w Nêu nhận xét thay đổi lồng ngực ta hít vào thật sâu thở hết sức. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 w So sánh lồng ngực thở bình thường thở sâu. w Theo em thở sâu có ích lợi gì. (sự trao đổi khí thể môi trường bên nhiều hơn, nhanh hơn). - GV kết luận: Cử động hô hấp gồm động tác: Hít vào thở ra. * Hoạt động 3: Ích lợi việc hít thở không khí lành tác hại việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi sức khỏe w Bình thường nơi thể không khí lành? (Trong nhà, trường học, cánh đồng, song nước, rừng cây, đồi núi…) w Bình thường nơi thể không khí có nhiều bụi khói? (Công thường, nhà máy, nơi có lò gạch, lò vôi, đốt rơm đồng, nơi có nhiều xe cộ lại, đường phố…) w Khi thở không khí nơi lành bạn cảm thấy nào? (học sinh) w Nêu cảm giác bạn phải thở không khí có nhiều bụi khói? (học sinh) w Thở không khí lành có lợi gì? (Cơ thể nhận nhiều ô-xi, máu lưu thông, đào thải chất độc giúp thể khẻo mạnh) w Thở không khí có nhiều bụi khói có tác hại gì? (Cơ thể tiếp nhận nhiều khí độc, máu bị nhiễm khí độc làm thể mệt mỏi, suy yếu dần) - GV kết luận - HS đọc ghi nhớ SGK. * Hoạt động 4: + Hỏi lại nội dung học http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 + Nhận xét tiết học. + HS đọc ghi nhớ SGK. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... 3 .Kĩ năng: Cố gắng tự làm công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt *KNS: Kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng lập kế hoạch II.CHUẨN BỊ: 1.GV: Nội dung phiếu thảo luận, sách giáo khoa 2.HS: Sách giáo viên III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Vì sao ta phải tự làm lấy việc của mình? 3 .Bài mới: ( 26 ) Hoạt động của GV Giới thiệu bài: ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 - Sau khi học xong bài này các em có khả năng: kết hợp các hình chữ nhật, hình vuông với các đoạn thẳng, đường cong, các nét vẽ thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giản II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu đa năng - Phương tiện dạy học: SGK, máy tính để bàn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi và máy vi tính III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Hoạt động của HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ: - Câu1: Cách khởi động trò chơi - Học sinh trả lời Blocks? + Nếu lật liên tiếp 2 ô có. .. thực hành của học sinh - Nhắc học sinh về nhà đọc trước bài Trò chơi Dots Buổi chiều Lớp 3B Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 20 15 1.2 Tin học (Đã soạn buổi sáng) 3 Đạo đức http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH ( Tiết 2) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Tự làm việc của bản thân sẽ giúp ta tiến bộ và không... Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ về vị trí các hính đã được lật II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 - Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi và máy vi tính III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Hoạt động của HS Báo cáo sĩ số: Tên học. .. thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giản II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy chiếu đa năng http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 - Phương tiện dạy học: SGK, máy tính để bàn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 ổn định lớp: Hoạt động của HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ - ổn định... lật II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi và máy vi tính III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 Hoạt động của HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 - Câu1: Cách cầm chuột... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 - Học sinh thực hành https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 Học sinh lắng nghe - Cô nhận xét việc thực hành của các em 4 Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét quá trình thực hành của học sinh - Nhắc học sinh về nhà đọc trước bài Trò chơi Dots _ Dạy lớp 5B 3 .Tin học CHƯƠNG II: EM TẬP VẼ BÀI 1: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH... trò chơi - Học sinh lắng nghe và theo dõi - Cô nhận xét việc thực hành của cô thực hiện các em - Học sinh thực hành + Học sinh lắng nghe 4 Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Nhắc học sinh về nhà đọc học lại cách khởi động và quy tắc chơi trò chơi Blocks http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 2.4 .Tin học Bài 2: TRÒ... hướng dẫn học sinh thực dõi cô thực hiện hành - Học sinh thực hành Học sinh lắng nghe - Cô nhận xét việc thực hành của các em 4 Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét quá trình thực hành của học sinh - Nhắc học sinh về nhà đọc trước bài Trò chơi Dots Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 20 15 Buổi sáng 3A-3C: Buổi chiều 3B: 1.3 Tin học CHƯƠNG II: CHƠI CÙNG MÁY TÍNH Bài 1: TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 20 16. NĂM 20 15 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 LỜI. và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 20 16. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 CHUYÊN. ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 9 65 8 36 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 300 25 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 6 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn