Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện trí trung

108 436 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: MARKETING Giảng viên hướng dẫn : Ths. Diệp Thị Phương Thảo Sinh viên thực MSSV: 1154010306 : Trần Thị Hiển Lớp: 11DQM03 TP. Hồ Chí Minh, 2015 Luận Văn Tốt Nghiệp i GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo thực hướng dẫn trực tiếp Th.s. Diệp Thị Phương Thảo Mọi tài liệu tham khảo dùng báo cáo trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian địa điểm công bố. Đối với chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá xuất báo cáo này, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sinh viên thực Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp ii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Với đề tài “Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Trí Trung” kết học từ khoá học vào thực tiễn công ty. Đây vốn kiến thức vô quý báu giúp em vận dụng vào công tác mình. Có vốn kiến thức nhờ vào trình thực tập Công ty. Mặc dù thời gian gần hai tháng hội vào thực tiễn giúp em vận dụng hiểu rõ thêm kiến thức truyền đạt từ giảng viên trường ĐH Công Nghệ TP.HCM. Qua em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cán nhân viên Công ty đặc biệt Chị Lê Thị Kiều Hoanh (Nhân viên phòng kinh doanh) nhiệt tình giúp đỡ em hoàn tất đề tài mình. Đồng thời cảm ơn giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh Trườg ĐH Công Nghệ TP.HCM truyền đạt kiến thức cho em, đặc biệt Th.s. Diệp Thị Phương Thảo nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực đề tài này. Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian ngắn ngủi, trình độ đặc biệt kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề em có nhiều thiếu sót. Kính mong đóng góp ý kiến để em hoàn thành tốt đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp iii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp iv GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo MỤC LỤC 1.Lý chọn đề tài . .1 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 5. Kết cấu đề tài. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. . 1.1.Quản trị NNL doanh nghiệp. 1.1.1.Khái niệm . 1.1.2. Mục tiêu quản trị NNL 1.1.3. Vai trò quản trị NNL 1.1.4. Chức quản trị NNL. 1.1.4.1. Nhóm chức thu hút NNL . 1.1.4.2. Nhóm chức đào tạo – phát triển 1.1.4.3. Nhóm chức trì nguồn lực . 1.1.5. Tầm quan trọng quản trị NNL doanh nghiệp . 1.2.Những nội dung công tác quản trị nhân . 1.2.1.Thu hút NNL . .9 1.2.1.1.Tuyển mộ . 1.2.1.2. Tuyển chọn nguồn nhân lực . 11 1.2.2.Đào tạo phát triển NNL 16 1.2.2.1. Khái niệm. 16 1.2.2.2 Nội dung đào tạo: 17 1.2.2.3 Phương pháp đào tạo: 17 1.2.3. Các yếu tố trì NNL: . 18 1.2.3.1. Đề bạt thăng tiến 18 1.2.3.2. Đãi ngộ nhân 19 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: 23 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆNTRÍ TRUNG 27 2.1. Giới thiệu công ty. . 27 Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp v GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 27 2.1.2.Chức lĩnh vực hoạt động. . 28 2.1.3.Cơ cấu tổ chức công ty. . 29 2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức công ty. . 29 2.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ phận quản lý. 29 2.1.4.Tình hình tài công ty năm gần . 31 2.2.Thực trạng nguồn nhân lực công ty. . 34 2.2.1. Tình hình lao động công ty . 34 2.2.1.1. Lao động qua năm 34 2.2.1.2.Phân loại lao động theo giới tính 36 2.2.1.3. Phân loại lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ. . 38 2.2.2.Mức độ gắn bó người lao động với công ty qua năm . 39 2.2.3. Công tác thu hút NNL. 39 2.2.3.1. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 39 2.2.4. Công tác đào tạo – phát triển NNL . 48 2.2.4.1.Xác định nhu cầu đào tạo 48 2.2.4.2.Xác định mục tiêu đào tạo . 49 2.2.4.3.Lựa chọn đối tượng. 50 2.2.4.4. Lựa chọn phương pháp đào tạo 51 2.2.4.5.Xây dựng nội dung chương trình đào tạo. 54 2.2.4.6.Nguồn kinh phí, sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo phát triển 54 2.2.4.7.Lựa chọn đào tạo giáo viên. . 55 2.2.4.8.Đánh giá chương trình kết đào tạo. . 55 2.2.5. Công tác trì NNL. . 58 2.2.5.1. Đãi ngộ tài : 58 2.2.5.2. Đãi ngộ phi tài chính. . 63 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY TNHH XẤY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG 67 3.1. Mục tiêu phương hướng công tác quản trị công ty thời gian tới. 67 3.1.1. Mục tiêu chung công ty công tác quản trị NNL. 67 3.1.2. Phương hướng công tác quản trị năm tới: . 68 Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp vi GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo 3.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty thời gian tới . 69 3.3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL công ty 70 3.3.1. Công tác thu hút NNL: 70 3.3.1.1 Cơ sở giải pháp: 70 3.3.1.2 Cách thực giải pháp: 70 3.3.2.3 Kết dự kiến giải pháp: . 73 3.3.2. Công tác đào tạo phát triển NNL. 74 3.3.2.1. Cơ sở giải pháp: 74 3.3.2.2. Cách thực hiện: . 74 3.3.2.3. Kết dự kiến: . 77 3.3.3. Công tác trì NNL: . 77 3.3.3.1 Cơ sở giải pháp: . 77 3.3.3.2 Cách thực hiện: . 78 3.3.3.3. Kết dự kiến: . 79 3.3.4. Một số biện pháp khác: . 79 KẾT LUẬN . 80 Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp vii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NNL Nguồn nhân lực TNHH Trách nhiệm hữu hạn CB – CNV Cán - công nhân viên BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm tai nạn Đồng VN Đồng Việt Nam % Phần trăm Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp viii GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 29 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán tóm tắt . 31 (Nguồn: Phòng kế toán- tài chính) Bảng 2.2: Báo cáo kết thu nhập 32 (Nguồn: Phòng kế toán- tài chính) Biểu đồ 2.1: Biểu đồ kết thu nhập qua năm 33 Bảng 2.3: Số lượng lao động qua năm . 34 (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Biểu đồ 2.2: Số lượng lao động qua năm . 35 (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo giới tính công ty qua năm 36 (Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) Biểu đồ 2.3: Số lượng lao động theo giới tính qua năm 37 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ tháng 12/2014 38 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo tháng 12/2014 . 38 Bảng 2.6: Số người nhận việc nghỉ việc công ty . 39 Bảng 2.7: Kết tuyển mộ công ty 40 Bảng 2.8: Nhu cầu đào tạo năm 2015 49 Bảng 2.9: Các phương pháp đào tạo NNL công ty . 51 Bảng 2.10: Nguồn quỹ đào tạo phát triển NNL . 55 Bảng 2.11: Thu nhập bình quân người lao động 60 Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển i GVHD:Ths: Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo … Mẫu phiếu số PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, công ty tiến hành nghiên cứu thăm dò, điều tra nhu cầu đào tạo cán công nhân viên công ty. Họ tên: Ngày sinh: ………………………………… Giới tính: ……………………………………. Nghề nghiệp: ……………………………… Thâm niên công tác: ………………………. Bộ phận công tác: …………………………. Công việc qua đào tạo: Trình độ: Chuyên ngành: . . . Sự hài lòng với công việc tại: Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo  Rất mong muốn  Bình thường  Mong muốn  Không mong muốn Ý kiến khác: …………………………………. Ngành nghề, chuyên môn muốn đào tạo: Để nâng cao hiệu trình làm việc cần đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn gì? . . . Nhu cầu muốn hộ trợ kinh phí cho trình học là:  100%  75%  50%  25% Ý kiến khác: …………………………. Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu số PHIẾU DIỀU TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Họ tên: Năm sinh: . Giới tính: Bộ phận công tác………………. Chức danh: Thời gian công tác: . Từ trước đến Anh ( chị) tham gia khóa học Công ty đứng tổ chức: Tên khóa học:……… Thời gian học:……… Các môn học:…… Hình thức đào tạo:………… Nội dung khóa học có phù hợp với Anh( chị) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Thời gian đào tạo có phù hợp với điều kiện công việc Anh ( chị ) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Hình thức đào tạo khóa học có phù hợp với Anh ( chị ) không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Kết thức khóa học tay nghề, trình độ chuyên môn Anh( chị) nâng lên nhiều không?  Rất đồng ý  Đồng ý  Không đồng ý  Rất không đồng ý Chất lượng truyền đạt giáo viên nào? Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp  Dễ hiểu GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo  Khó hiểu Ý kiến khác:…………………………………… Cách thức tổ chức hình thức thi cử:  Công  Không công Ý kiến khác:……………………………… Thời gian đào tạo phù hợp với là: Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, theo khóa học nên tổ chức:  Tại doanh nghiệp  Tại trường Ý kiến khác: ……………………… Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu số BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO Họ tên học viên:……………………………………………………… Bộ phận:……………………………………………………………… . Tên gọi khóa trình: Họ tên giáo viên giảng Thời gian đào tạo: dạy: 1. Bạn có phải học viên mục tiêu khóa trình không?  Đúng  Không 2. Nguyên nhân việc tham gia khóa đào tạo này?  Nhu cầu công việc  Cấp yêu cầu  Nhu cầu phát triển đường nghề nghiệp  Hứng thú sở thích cá nhân  Nguyên nhân khác 3. Bạn thấy thời gian đào tạo lần có phù hợp không?  Quá dài Sinh Viên:Trần Thị Hiển  Vừa phải  Không đủ MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Đề nghị đánh dấu “” vào cột tương ứng cho nội dung sau: GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Hoàn Rất toàn đồng đồng ý Đồng Không Không ý đồng ý đồng ý ý 4. Cấp ủng hộ tham gia đào tạo lần này. 5. Nội dung đào tạo có ích cho công việc tôi. 6. Lần đào tạo vượt mong đợi tôi. 7. Giáo viên giảng dạy dễ hiểu. 8. Giáo viên giảng dạy có kiến thức chuyên ngành khóa trình này. 9. Giáo viên giảng dạy có chuẩn bị đầy đủ khóa trình này. 10. Giáo trình biên soạn với nội dung có liên quan mật thiết đến công việc. 11. Cơ sở hạ tầng thiết bị đảm bảo hiệu đào tạo. Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Mẫu phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Nội dung đánh giá STT Mức độ Kém yếu TB Khá Tốt Anh (chị) đánh giá chung chất lượng khóa đào tạo? Anh (chị) nhận thấy chương trình có xứng đáng với chi phí thời gian tiền bạc không? Anh (chị) đánh giá vấn đề chương trình đào tạo: - Ý nghĩa thực tiễn - Thông tin - Chuẩn bị chu đáo kỹ lượng - Đem lại lợi ích cho cá nhân - Phù hợp với công việc làm - Mức độ hiệu sử dụng thời gian - Sự lôi hấp dẫn - Rõ ràng dễ hiểu Nhận xét chung Anh(chị ) học thêm khóa học? Anh ( chị) nghĩ vấn đề Rất sau theo mức độ: thiết cần Cần thiết Không cần thiết Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo - Muốn chia sẻ quan điểm với học viên khác. - Cơ hội để nói chuyện, tham khảo ý kiến với người giảng dạy có vấn đề - Vấn đề khác Những Anh ( chị) muốn học thêm khóa học? Anh (chị) có ý kiến, đề suất ý kiến, nguyện vọng không? Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên:Trần Thị Hiển GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo MSSV:1154010306 [...]... tế tại công ty làm cơ sở và căn cứ khoa học để phân tích 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài : Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung có cấu trúc gồm 3 chương : Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị NNL Chương 2: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị. .. NNL tại công ty 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm: - Hiểu rõ những lý luận về hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp - Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung - Đánh giá được hoạt động quản trị NNL cũng như kế hoạch quản trị NNL tại công ty - Rút ra những... chế còn tồn tại hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty - Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung - Giúp em có được những kiến thức về thực tế công tác trên để áp dụng vào bản thân 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu là công tác đào tạo nguồn nhân lực Phạm vi... tác động gì đến doanh nghiệp?Với công tác này có ảnh hưởng đến sự tồn tại và sự phát triển của doanh nghiệp ra sao? Ngoài ra, còn muốn tìm ra những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác này Nên tôi đã quyết định chọn đề tài“ Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung làm luận văn tốt nghiệp để đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về công tác quản trị NNL tại công. .. tác quản trị NNL tại công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp 4 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Quản trị NNL trong doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm Quản trị NNL hay còn gọi là quản trị nhân sự (Human Resources Management - HRM) là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản trị, nó giải quyết... của đề tài là hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung 4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài Đề tài này được nghiên cứu dựa trên các phương pháp: Sinh Viên:Trần Thị Hiển MSSV:1154010306 Luận Văn Tốt Nghiệp 3 GVHD:Ths:Diệp T.Phương Thảo Phân tích thống kê, phương pháp so sánh, thu thập thông tin từ tài liệu chuyên ngành, internet và số liệu thực tế do công ty cung cấp... vật liệu, công cụ, thiết bị, năng lượng, thông tin công nghệ nguồn nhân lực là một nguồn tài nguyên vô hạn Quản trị nhân lực có ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp nói riêng và đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nói chung Một công ty dù có nguồn tài chính rất phong phú, một nguồn nguyên liệu dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ... tốt đẹp, vừa làm cho nhân viên được thỏa mãn với công việc và doanh nghiệp. (Nguồn : Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, Tp.HCM) 1.1.5 Tầm quan trọng của quản trị NNL trong doanh nghiệp Một công ty, một tổ chức dù thuộc lĩnh vực nào, quy mô ra sao, nếu muốn thành công thì trước hết phải bắt đầu từ vấn đề quản trị con người.Vì thế một công ty dù có nguồn lực lớn, dù được tiếp... T.Phương Thảo - Thuê không đúng nhân viên - Thuê nhân viên làm không đúng việc - Số lượng nhân viên nhiều - Nhân viên làm không hết năng lực - Nhân viên nghĩ họ không được trả lương , đối xử công bằng… Nếu quản trị tốt nguồn nhân lực công ty sẽ có nhân viên được đào tạo giỏi, có kỹ năng, có kiến thức và sự nhiệt tình, họ sẽ làm việc hết khả năng của mình .Nguồn nhân lực như vậy giúp doanh nghiệp có... Để cho công ty được phát triển, có lời và sống còn, nhà quản trị cần nắm vững bốn mục tiêu cơ bản sau: Mục tiêu xã hội: Công ty phải đáp ứng nhu cầu và thách đố của xã hội Công ty hoạt động vì lợi ích xã hội chứ không phải của riêng mình Mục tiêu thuộc về tổ chức: Quản trị NNL là làm thế nào cho cơ quan tổ chức có hiệu quả Quản trị NNL tự nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện giúp cơ quan . tài“ Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng cơ điện Trí Trung làm luận văn tốt nghiệp để đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về công tác quản trị NNL tại công ty. 2 nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung. - Đánh giá được hoạt động quản trị NNL cũng như kế hoạch quản trị NNL tại công ty . - Rút ra những hạn chế còn tồn tại hoạt động quản. quản trị nguồn nhân lực tại công ty - Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng Cơ điện Trí Trung.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện trí trung , Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện trí trung , Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng cơ điện trí trung , Qua đây em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả cán bộ nhân viên của Công ty đặc biệt là Chị Lê Thị Kiều Hoanh (Nhân viên phòng kinh doanh) đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn tất đề tài của mình. Đồng thời cảm ơn ..., CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC., CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆNTRÍ TRUNG, CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY TNHH XẤY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn