Bài thuyết trình khảo sát các biến chứng của bệnh túi thừa đại tràng

18 399 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 08:12

KHẢO SÁT CÁC BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG Lê Huy Lưu Đặt vấn đề  Tỉ lệ lưu hành – tuổi  Phương Tây: phổ biến    Hơn 2/3 người Mỹ tuổi 80, tỉ lệ Viêm túi thừa/ Viêm ruột thừa # 1/20 Kết  Gần 90% túi thừa bên phải,  Tuổi trung bình 41 (13-91), BN túi thừa bên phải trẻ hơn: 39 (trái: 59) Kết Các biến chứng cách điều trị Kết Viêm chưa biến chứng Khối u viêm với sỏi phân Viêm thủng túi thừa manh tràng Áp xe túi thừa Kết Viêm phúc mạc hoại tử túi thừa Kết Viêm phúc mạc hoại tử túi thừa Kết Căn để chẩn đoán Kết Căn để chẩn đoán Kết Điều trị Kết Một số yếu tố ảnh hưởng tới thái độ điều trị Kết luận  Bệnh túi thừa đại tràng ngày chẩn đoán nhiều  Bệnh chủ yếu bên phải  Các biến chứng đa dạng, phần lớn viêm nhẹ  MSCT hữu ích cho chẩn đoán bệnh đánh giá mức độ nặng XIN CÁM ƠN! [...]... quả Viêm phúc mạc do hoại tử túi thừa Kết quả Viêm phúc mạc do hoại tử túi thừa Kết quả Căn cứ để chẩn đoán Kết quả Căn cứ để chẩn đoán Kết quả Điều trị Kết quả Một số yếu tố ảnh hưởng tới thái độ điều trị Kết luận  Bệnh túi thừa đại tràng ngày càng được chẩn đoán nhiều  Bệnh chủ yếu bên phải  Các biến chứng đa dạng, phần lớn là viêm nhẹ  MSCT hữu ích cho chẩn đoán bệnh và đánh giá mức độ nặng . đại tràng, gây dính ruột  Chảy máu Đặt vấn đề  Mong muốn: nắm được bệnh túi thừa đại tràng ở nước ta  Chỉ ếp cận phần nhỏ dân số bị túi thừa có biến chứng  Mục êu:  Khảo sát các biến chứng. chọn bệnh: ít nhất 1 êu chuẩn sau  Tiêu chuẩn MSCT: có ít nhất 1 hình ảnh túi thừa  Có túi thừa thấy được qua soi đại tràng.  Ghi nhận trong mổ xác định biến chứng của túi thừa đại tràng.  Những. phân bố túi thừa trên đại tràng  Phương Tây:đa túi thừa  Chủ yếu đại tràng bên trái, đặc biệt ở Sigma  Á Đông: túi thừa đơn độc hoặc số lượng ít  Đại tràng bên phải ưu thế  Manh tràng  Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình khảo sát các biến chứng của bệnh túi thừa đại tràng, Bài thuyết trình khảo sát các biến chứng của bệnh túi thừa đại tràng, Bài thuyết trình khảo sát các biến chứng của bệnh túi thừa đại tràng

Từ khóa liên quan