Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc đôi bạn

3 410 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 22:03

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN TIẾT 46-47: ĐÔI BẠN I. Mục đích yêu cầu : Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Đọc câu hỏi, câu kể. Biết ngắt nghỉ đúng. Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người làng quê tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp đỡ lúc gian khổ, khó khăn. ( trả lời câu hỏi 1,2,3,4; HS giỏi trả lời câu hỏi SGK). Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện theo gợi ý. Đối với HS giỏi kể toàn câu chuyện. II. Chuẩn bị: Tranh minh họa truyện sgk. Bảng phụ viết gợi ý đoạn. III.Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Nhà rông Tây Nguyên. B. Dạy mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc tiếng, từ khó bài; biết ngắt nghỉ đúng. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: . Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu . . Luyện đọc đoạn trước lớp giải nghĩa từ: sơ tán, sa, công viên, tuyệt vọng. . Luyện đọc đoạn nhóm. . Cả lớp đọc đồng đoạn 1. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người làng quê tình cảm thuỷ chung người thành phố với người giúp đỡ lúc gian khổ, khó khăn. - HS đọc thầm đoạn 1, trình bày cá nhân câu hỏi câu hỏi 1,2sgk. - HS đọc thầm đoạn 2, trao đổi nhóm câu hỏi sgk trình bày trước lớp. . HS trả lời câu hỏi: Ở công viên có trò chơi gì? Em thấy Mến có đức tính đáng quý? - HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi sgk. - HS trao đổi nhóm câu hỏi sgk trình bày trước lớp. Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; Biết đọc phân biệt lời nhân vật lời nhân vật(lời kêu cứu, lời bố). - GV hướng dẫn HS đọc đoạn 2,3. - HS luyện đọc theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. b. Kể chuyện: - Kể lại đoạn toàn câu chuyện theo gợi ý. Kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với đoạn. - HS nhìn gợi ý kể mẫu đoạn 1. - HS tập kể theo nhóm 3. - HS thi kể chuyện trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Về nhà đọc lại chuẩn bị “Về quê ngoại”. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN TIẾT 46-47: ĐÔI BẠN I. Mục đích yêu cầu : Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Đọc đúng các câu hỏi, câu. tra bài cũ: Đọc và trả lời câu hỏi bài Nhà rông ở Tây Nguyên. B. Dạy bài mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng các tiếng, từ khó trong bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng. - GV đọc. có đức tính gì đáng quý? - HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi 4 sgk. - HS trao đổi nhóm câu hỏi 5 sgk và trình bày trước lớp. Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; Biết đọc phân biệt lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc đôi bạn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc đôi bạn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc đôi bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn