đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (xanthomonas oryzae pv. oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới

70 837 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2015, 20:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN HOÀNG ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Cần Thơ, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Cán hướng dẫn Sinh viên thực TS. Nguyễn Thị Thu Nga Trần Hoàng Anh MSSV: 3103581 Lớp: TT1073A1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật với đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Do sinh viên: Trần Hoàng Anh thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Cán hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Nga TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ thực vật với tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ NHÀ LƯỚI Do sinh viên: Trần Hoàng Anh thực bảo vệ trước hội đồng. Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp . . . . Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Chủ tịch Hội Đồng TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: TRẦN HOÀNG ANH Ngày sinh: 24/09/1992 Nơi sinh: Cần Thơ Họ tên cha: TRẦN VĂN BÉ Họ tên mẹ: NGUYỄN THỊ BẢY Quê quán: Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ Quá trình học tập: - 1998-2003: học Trường Tiểu học Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - 2003-2007: học Trường Trung học sở Lương Thế Vinh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - 2007-2010: học Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - 2010-2014: sinh viên khoá 36, ngành Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân. Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố nghiên cứu trước đây. Tác giả luận văn Trần Hoàng Anh LỜI CẢM TẠ Thành kính biết ơn! Cha, Mẹ suốt đời tận tuỵ nghiệp tương lai con. Chân thành ghi ơn! Cô Nguyễn Thị Thu Nga giáo viên hướng dẫn luận văn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt trình thực đề tài trình học tập. Thầy cố vấn học tập Lê Văn Vàng toàn thể Quý thầy, cô khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng nói riêng; Quý thầy, cô trường Đại học Cần Thơ nói chung dạy đỗ truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường. Chân thành cảm ơn! Chị Đoàn Thị Kiều Tiên tận tình giúp đỡ truyền đạt cho em kinh nghiệm quý báu suốt trình thực đề tài. Tất anh, chị Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đề tài này. Các bạn Trần Hưng Minh, Nguyễn Thị Trúc Giang, Huỳnh Văn Sang, Phan Văn Lập, Phan Quốc Huy bạn lớp Bảo vệ thực vật K36 giúp đỡ trình học tập trình thực luận văn tốt nghiệp. Trân trọng! Cảm ơn sâu sắc! Trần Hoàng Anh DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Danh sách 30 chủng vi khuẩn vùng rễ sử dụng thí nghiệm 23 2.2 Danh sách loại thuốc hóa học sử dụng thí nghiệm 25 3.1 Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng 35 chủng vi khuẩn vùng rễ vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae điều kiện in vitro 3.2 Bán kính vòng vô khuẩn thể khả ức chế loại 38 thuốc hóa học vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae điều kiện in vitro 3.3 Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa điều kiện nhà lưới 43 3.4 Cấp bệnh cháy bìa lúa điều kiện nhà lưới 44 DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Tên hình Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát khả đối kháng 30 Trang 26 chủng vi khuẩn đối kháng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 2.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát khả ức chế loại 28 thuốc hoá học vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 3.1 Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng vi 36 khuẩn vùng rễ X. oryzae pv. oryzae vào thời điểm NSKC 3.2 Bán kính vòng vô khuẩn thể khả ức chế thuốc 38 SuperCook 85WP dung dịch Bordeaux vào NSKC NSKC 3.3 Vết bệnh cháy bìa lúa điều kiện nhà lưới vào thời điểm 15 NSKLB 45 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BKVK: Bán kính vô khuẩn NSKC: Ngày sau chủng NSKLB: Ngày sau lây bệnh PGPR: Plant Growth Promoting Rhizobacteria X. oryzae pv. oryzae: Xanthomonas oryzae pv. oryzae Xoo3: Xanthomonas oryzae pv. oryzae (chủng số 3). Thời điểm 11 NSKLB, có nghiệm thức phun vi khuẩn 74 sau có cấp bệnh thấp khác biệt ý nghĩa so với đối chứng. Thời điểm 15 NSKLB, có hai nghiệm thức phun trước phun sau dung dịch Bordeaux cho cấp bệnh thấp khác biệt ý nghĩa so với đối chứng. Đến thời điểm 19 NSKLB, trừ hai nghiệm thức phun vi khuẩn 38 trước phun vi khuẩn 177 sau, nghiệm thức xử lý lại có cấp bệnh thấp khác biệt ý nghĩa so với đối chứng. Như vậy, qua hai tiêu đánh giá chiều dài vết bệnh cấp bệnh thấy ba chủng vi khuẩn vùng rễ thể hiệu giảm bệnh cháy bìa lúa áp dụng nhà lưới khác tùy theo thời điểm khảo sát. Kết phù hợp với nghiên cứu Gao ctv. (2011) 111 chủng vi khuẩn phân lập từ rễ, thân lúa tỉnh Yunnan, có 35 chủng vi khuẩn nội sinh rễ thể hiệu ngăn chặn bệnh vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây ra. Điều vi khuẩn vùng rễ sở hữu nhiều chế ức chế mầm bệnh khác nhau. Ngoài số chế ức chế trực tiếp cạnh tranh, tiết enzym, tiết chất kháng sinh, vi khuẩn vùng rễ có khả kích thích tăng trưởng trồng (Satyaprasad ctv., 2011). Kumar Udayimi (2011) cho biết việc khảo sát chủng vi khuẩn tiềm kích thích tăng trưởng trồng Bacillus pumilus OM10, Bacillus subtilis PfS1, Bacillus pumilus PfR5, Klebsiella sp. BM8 Pseudomonas aeruginosa LC6 chứng minh. Hiện tượng kích thích tăng trưởng trồng biểu thông qua khả sản xuất IAA, có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng phát triển rễ, theo giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, hiệu phòng trị bệnh chủng vi khuẩn đối kháng không ổn định chưa thể rõ rệt, tùy vào thời điểm khảo sát; không khác biệt ý nghĩa thống kê biện pháp phun trước phun sau. Cả hai nghiệm thức xử lý phun trước phun sau với chủng vi khuẩn 38 không cho hiệu chiều dài vết bệnh, hai nghiệm thức phun trước phun sau lại cho hiệu cấp bệnh vào NSKLB, 40 nghiệm thức phun vi khuẩn 38 hiệu khác biệt vào thời điểm 11 NSKLB, đến thời điểm 19 NSKLB có nghiệm thức xử lý phun sau cho trung bình chiều dài vết bệnh trung bình cấp bệnh thấp khác biệt ý nghĩa so với đối chứng. Đối với nghiệm thức xử lý với chủng vi khuẩn 74, có nghiệm thức phun sau cho trung bình chiều dài vết bệnh trung bình cấp bệnh thấp khác biệt ý nghĩa với đối chứng vào thời điểm 11 NSKLB, đến thời điểm 19 NSKLB hai nghiệm thức phun trước phun sau cho trung bình cấp bệnh khác biệt ý nghĩa so với đối chứng. Đối với nghiệm thức xử lý với chủng vi khuẩn 177, có nghiệm thức phun trước cho hiệu vào số thời điểm, nghiệm thức phun sau hiệu trung bình chiều dài vết bệnh trung bình cấp bệnh không khác biệt ý nghĩa so với đối chứng vào tất thời điểm khảo sát. Việc chủng vi khuẩn đối kháng áp dụng nhà lưới chưa cho hiệu phòng trị bệnh cháy bìa lúa ổn định chưa thật rõ rệt nhiều nguyên nhân. Phương pháp xử lý vi khuẩn gây bệnh xử lý chủng vi khuẩn đối kháng áp dụng nghiên cứu trước chưa thật phù hợp. Vi khuẩn gây bệnh xử lý dựa phương pháp cắt chóp lá, vi khuẩn gây bệnh có điều kiện xâm nhập công vào mô cây. Trong đó, chủng vi khuẩn đối kháng xử lý phuơng pháp phun ướt tán lá. Khi đó, vi khuẩn đối kháng có điều kiện tiếp xúc ức chế vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt vi khuẩn gây bệnh công vào mô lan rộng. Mặt khác, vi khuẩn đối kháng vốn đuợc phân lập từ vùng rễ vùng đất xung quanh rễ cây, vốn thích nghi với điều kiện sinh thái nơi vùng rễ. Vì thế, xử lý lên lá, tức thay đổi điều kiện sinh thái từ vùng rễ đến điều kiện tán cây, làm hạn chế khả thích nghi vi khuẩn đối kháng, từ vi khuẩn có khả định vị bề mặt tán mật số không đủ để ức chế lại vi khuẩn gây bệnh. Kết cho thấy, nghiệm thức xử lý với dung dịch Bordeaux cho hiệu phòng trị bệnh bệnh cháy bìa lúa tương đối ổn định rõ rệt so với chủng vi khuẩn vùng rễ. Điều phù hợp với nhận định Võ Thanh Hoàng Nguyễn Thị 41 Nghiêm (1993) Sharma (2006) xử lý dung dịch Bordeaux làm giảm bệnh cháy bìa lúa đồng. Nghiệm thức phun ngày trước chủng bệnh cho hiệu giảm bệnh rõ rệt với chiều dài vết bệnh cấp bệnh khác biệt ý nghĩa so với đối chứng vào hầu hết thời điểm. Nghiệm thức xử lý phun sau cho hiệu giảm bệnh chậm so với nghiệm thức phun trước, đến thời điểm 15 NSKLB hiệu giảm bệnh rõ rệt chiều dài vết bệnh cấp bệnh. Kết phù hợp với nhận định Võ Thanh Hoàng Nguyễn Thị Nghiêm (1993) hợp chất đồng có tác dụng chủ yếu ngừa bệnh, nghiệm thức xử lý trước cho hiệu cao hơn. 42 Bảng 3.3. Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa điều kiện nhà lưới STT Nghiệm thức Chiều dài vết bệnh (cm) NSKLB 11 NSKLB 15 NSKLB 19 NSKLB 38T 0,2 ab 20,2 ab 28,5 ab 32,0 abc 38S 0,3 20,3 ab 28,0 abc 31,5 74T 0,6 a 18,8 ab 29,2 ab 29,8 74S 0,6 a 18,5 b 29,6 a 33,1 ab 177T 0,2 18,7 b 25,9 177S 0,4 ab 20,1 ab 29,3 ab 32,9 ab BorT 0,2 18,0 25,8 c 28,5 d BorS 0,4 ab 18,9 ab 26,7 bc 30,7 bcd ĐC 0,4 ab 21,4 a 29,8 a 34,9 a * * * * 43,37 9,85 6,49 6,66 Mức ý nghĩa CV (%) b b b b c bc cd 32,0 abc Ghi chú: Các số cột theo sau ký tự giống không khác biệt ý nghĩa mức 5% theo phép thử Duncan. * khác biệt ý nghĩa mức 5%. 43 Bảng 3.4. Cấp bệnh cháy bìa lúa điều kiện nhà lưới STT Nghiệm thức Cấp bệnh 11 NSKLB NSKLB 15 NSKLB 19 NSKLB 6,4 a 7,1 ab 7,5 bc 38T 2,5 bc 38S 2,5 bc 5,9 abc 7,0 abcd 7,3 c 74T 2,9 a 6,2 abc 7,1 abc 7,3 c 74S 3,0 a 5,6 c 6,9 7,2 c 177T 2,1 c 5,7 bc 6,9 7,2 c 177S 2,7 ab 5,8 bc 7,1 a BorT 2,4 5,8 bc 6,8 de 7,3 c BorS 3,0 a 5,8 bc 6,7 e 7,0 c ĐC 3,0 a 6,2 ab * 9,67 * 7,01 Mức ý nghĩa CV (%) bc bcd cde 8,0 a 7,0 abc 7,90 ab * 2,04 * 4,47 Ghi chú: Các số cột theo sau ký tự giống không khác biệt ý nghĩa mức 5% theo phép thử Duncan. * khác biệt ý nghĩa mức 5%. 44 A B C D Hình 3.3: Vết bệnh cháy bìa lúa nghiệm thức vào 15 NSKLB (A): Nghiệm thức 74T; (B): Nghiệm thức 177T; (C): Nghiệm thức BorT (D): Đối chứng CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 4.1. KẾT LUẬN Vi khuẩn vùng rễ có khả đối kháng với tỷ lệ cao vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae điều kiện in vitro. Trong số 30 chủng đánh giá, có 17 chủng thể khả đối kháng. Ba chủng vi khuẩn 38 (Pseudomonas sp.), 74 (Bacillus sp.) 177 (Pseudomonas sp.) có khả đối kháng cao với trung bình bán kính vòng vô khuẩn dao động từ 11,0 – 19,7 mm vào NSKC. Thuốc Super Cook 85WP dung dịch Bordeaux thể khả ức chế vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae loại thuốc hóa học thử nghiệm điều kiện in vitro. Trong đó, dung dịch Bordeaux thể khả ức chế cao nhất. Đánh giá hiệu phòng trị bệnh cháy bìa lúa điều nhà lưới cho thấy chủng vi khuẩn vùng rễ chưa cho hiệu ổn định rõ rệt. Xử lý với dung dịch Bordeaux cho hiệu ổn định rõ rệt so với xử lý với vi khuẩn vùng rễ. Không có khác biệt ý nghĩa hai biện pháp phun trước phun sau xử lý với chủng vi khuẩn vùng rễ dung dịch Bordeaux. 4.2. ĐỀ NGHỊ Nghiên cứu đánh giá lại hiệu phòng trị bệnh cháy bìa lúa ba chủng vi khuẩn 38 (Pseudomonas sp.), 74 (Bacillus sp.), 177 (Pseudomonas sp.) dung dịch Bordeaux điều kiện nhà luới phương pháp xử lý khác thời điểm xử lý khác nhau, nhằm làm sở cho thí nghiệm ứng dụng đồng. 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Antoun, H. and D. Prévost (2005). Ecology of plant growth promoting rhizobacteria. In: Siddiqui Z. A. PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Springer. The Netherlands, pp. 1-38. Argarwal, P. C. and S. B. Mathur (1989). Seed – borne diseases and seed health testing of rice.CAB International Mycological Institute. pp. 58-63. Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2013). Số liệu báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2012. Chen, X., X. Y. Zhang, G. Hu and L. L. Gao (2011). Genetic diversity of siderosphore – producing bacteria in rice. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Croshaw, B., M. J. Groves and B. Lessel (1964). Some properties of bronopol, a new antimicrobial agent active against Pseudomonas aeruginosa. Journal of Pharmacy and Phamarcology, 16(1): 127-130. FAOstat (Food Argicuture Organization) (2011). Produce of rice, paddy and area cultivation of rice, paddy in the world and Viet Nam. Fernando, W. G., S. Nakkeeran and Y. Zhang (2006). Biosynthesis of antibiotics by PGPR and its relation in biocontrol of plant disaeases. In: Siddiqui Z. A. PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Springer. The Netherlands, pp. 67-109. Fridlender, M., J. Inbar and I. Chet (1993). Biological control of soil-borne plant pathogens by a β-1,3glucanase-producing Pseudomonas cepacia. Soil Biology and Biochemistry, 25: 1211-1221. Gao, L., X. Chen, T. Jiang, T. Wu, X. Wang and Q. Huang (2011). Isolation and identification of endophytic bacteria with antipathogenic and nitrogen-fixing functions of rice. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Gupta, V. S., M. D. Rajebhosale, M. Sodhi, S. Singh, S. S. Gnanamanickam, H. S. Dhaliwal and P. K. Ranjekar (2001). Assessment of genetic variability and strain identification of Xanthomonas oryzae pv. oryzae using RAPD-PCR and IS1112-based PCR. Current Science, 80: 1043-1049. Inam – ul - Haq, M., M. I. Khawar, M. I. Tahir, S. KR. Yellareddygari and M. S. Reddy (2011). Introduction of systemic resistance by rhizobacteria for the management of root-knot nematodes in tomato. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. 47 Kloepper, J. W. and M. N. Schroth (1978). Plant growth-promoting rhizobacteria on radishes. In: Proceedings of the 4th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria. Vol 2, pp. 879882. Kumar, K., N. Amaresan, K. Madhuri, R. K. Gautam and R. C. Srivasatava (2011). Isolation and characterization of plant growth promoting bacteria and their effect on chilli (Capsicum annuum) seedling growth. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Lăng Cảnh Phú (2001). Khả kích thích tính kháng lưu dẫn chống bệnh cháy lúa Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. số vi khuẩn hoại sinh. Luận án Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Lemanceau, P., P. A. H. M. Bakker, W. J. D. Kogel, C. Alabouvette and B. Schippers (1993). Antagonistic effect of Fusarium oxysporum Fo47 and pseudobactin 358 upon pathogenic Fusarium oxysporum f.sp. dianthi. Applied Environmental Microbiology, 59: 74-82. Lê Lương Tề Vũ Triệu Mân (1999). Bệnh vi khuẩn virut hại trồng. Nhà Xuất Bản Giáo Dục. Lê Lương Tề Hà Việt Cường (2003). Nghiên cứu điều chế kháng huyết Xanthomonas oryzae phát nhanh bệnh bạc lúa giống lúa lai thử ELISA trường Đại Học Nông Nghiệp I- Hà Nội. Hội thảo quốc gia bệnh sinh học phân tử, lần thứ hai- Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội, trang 74-76. Li, Y., Y. Wang, S. Wang, L. Zhang, R. Mei and Q. Wang (2011). Research and application of Bacillus in China. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Mathivanan, N. and V. Shanmugaiah (2011). Management of sheath blight disease in rice by Pseudomonas aeruginosa MML2212. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Nguyễn Hữu Anh Nhi (2009). Khảo sát khả kích thích tính kháng lưu dẫn clorua đồng, oxalic acid chitooligosasacharide bệnh cháy bìa lúa (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) thông qua gia tăng hoạt tính hai enzym chitinase β-1,3-glucanse giống Jasmine 85. Luận án Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Nguyễn Ngọc Đệ (2008). Giáo trình lúa. Viện nghiên cứu Phát triển Đồng Sông Cửu Long, trường Đại học Cần Thơ, 243 trang. 48 Nguyễn Thị Tấm (2013). Đánh giá hiệu phòng trị bệnh vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa 2311 bệnh đốm vằn nấm Rhizoctonia solani cháy bìa lúa vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae điều kiện in vitro nhà lưới. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ thực vật, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Nguyễn Thị Thu Nga (2003). Khảo sát đặc tính sinh học, khả đối kháng vi khuẩn Burkholderia cepacia TG17 nấm Rhizoctonia solani Kuhn tìm môi trường nhân nuôi vi khuẩn này. Luận án Thạc sĩ khoa học Nông học, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Nguyễn Thị Vàng (2013). Đánh giá khả đối kháng chủng Bacillus phân lập lúa huyện Châu Thành Phụng Hiệp (Hậu Giang) với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae khảo sát chế có liên quan. Luận án Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Nguyễn Văn Luật (2001). Cây lúa Việt Nam kỷ 20. Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, 1500 trang. Ou, S. H. (1983). Rice Diseases. Plant pathologist, The International Rice Research Institute. 227p. Phạm Tiến Thịnh (2013). Đánh giá khả gây hại vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh cải xà lách xoong, bước đầu nghiên cứu biện pháp sinh học hóa học phòng trừ vi khuẩn gây bệnh. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ thực vật, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Phạm Thị Hoàng Lan (2009). Đánh giá khả gây hại chủng nấm gây bệnh héo dây dưa hấu (Fusarium oxysporum f,sp. nivenum) nghiên cứu biện pháp phòng trị sinh học vi khuẩn Pseudomonas fluorescens 231-1 Bacillus điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo vệ thực vật, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Phạm Thị Thắm (2011). Bước đầu nghiên cứu sử dụng vi khuẩn vùng rễ để quản lý bệnh thối nhũn vi khuẩn Erwinia carotovora cải bắp. Luận án Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Chinh (2000). Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật. Nhà xuất Nông Nghiệp, 387 trang. Phạm Văn Kim (2000). Các nguyên lý bệnh hại trồng. Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, 182 trang. 49 Phạm Văn Kim (2006). Giáo trình Vi sinh vật đất. Giáo trình dành cho ngành Trồng trọt, Khoa học đất, Nông học. Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Reissig, W. H., E. A. Heinrichs, J. A. Litsinger, K. Moody, L. Fiedler, W. Mew and A. T. Barrion (1985). Illustrated guide to integrated pest management in rice in tropical Asia. International Rice Research Institute, 408p. Satyaprasad, K. and V. Udayini (2011). Effect of Bacillus cereus, a plant growth promoting rhizobacterium (PGPR) on Fusarium root and stalk rot pathogen of sorghum. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Sharma, P. D. (2006). Plant Pathology. Alpa Science Intrnational Ltd. India, pp. 1214-1218. Shepherd, J. A, R. D. Waigh and P. Gilbert (1988). Antibacterial action of - Bromo -2- nitropropane 1-3- diol (bronopol). Antimicrob Agents Chemother, 32(11): 1693–1698. Siddiqui, Z. A (2006). PGPR: Prospective biocontrol agents of plant pathogens. In: Siddiqui, Z.A PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Springer. The Netherlands, pp. 111-142. Suo, Y. L., R. J. Guo, S. D. Li and B. Zhu (2011). Rapid assessment of the antagonistic potential of Bacillus strains against the infection with Phytophthora capsici. In: Plant growth – promoting rhizobacteria (PGPR) for sustainable argicuture. Proceedings of the 2nd Asian PGPR Conference, 580p. Tào Tấn Minh (2013). Hiệu phòng trị bệnh lép vàng hạt lúa vi khuẩn Burkholderia glumae số loại thuốc hóa học vi khuẩn đối kháng. Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Trần Thị Bích Trâm (2012). Khảo sát hiệu lực số tác nhân sinh học phòng trị bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama). Luận án Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Trần Thị Kim Đông (2010). Phân lập đánh giá khả đối kháng chủng vi khuẩn vùng rễ số nấm Colletotrichum lagenarium, Didymella bryoniae, Fusarium oxysporum f,sp. nivenum, Phytophthora capsici gây bệnh quan trọng dưa hấu (Citrullus lanatus) điều kiện phòng thí nghiệm. Luận án Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Trần Thị Thu Thủy Trần Thị Kim Hạnh (2010). Đánh giá hiệu vi khuẩn đối kháng Pseudomonas cepacia TG17 sản phẩm Trico-ĐHCT bệnh thối rễ nấm Fusarium 50 sp. cúc. Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam. Nhà xuất Nông nghệp, trang 87-91. Trần Văn Hai (2005). Giáo trình hóa bảo vệ thực vật. Tủ sách Đại học Cần Thơ, 364 trang. Trần Vũ Phến ctv. (2008). Chọn lọc ứng dụng vi khuẩn vùng rễ kích thích tăng trưởng (PGPR) để kích kháng chống lại số bệnh hại có nguồn gốc từ đất cho cà chua ớt. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Wang, T., S. Yin, J. Hu (2012). Dissipation and Residuce Determination of Ningnanmycin in Cucumber and Soil by high performance liquid chromatography with ultraviolet detector. Bulletin of Environmental Contamination and Toxocology, 90: 259-260. Van Loon, L. C., P. A. H. M. Bakker and C. M. J Pieterse (1998). Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annu Rev Phytopathol, 26: 453-483. Van Loon, L. C. (2007). Plant responses to plant growth promoting rhizobacteria. European Journal of Plant Pathology, 119(3): 243-254. Võ Thanh Hoàng Nguyễn Thị Nghiêm (1993). Giáo trình bệnh chuyên khoa. Phần I: Bệnh hại lương thực thực phẩm. Trường Đại học Cần Thơ. Tài liệu lưu hành nội bộ. Vũ Triệu Mân, Ngô Bích Thảo, Lê Lương Tề, Nguyễn Kim Vân, Đỗ Tấn Dũng, Ngô Thị Xuyên Nguyễn Ngọc Châu (2007). Giáo trình Bệnh chuyên khoa. Trường Đại học Nông nghiệp IHà Nội, trang 135-138. 51 PHỤ CHƯƠNG Phụ chương 1. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng chủng vi khuẩn vùng rễ vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=26,67% Độ tự 16 68 84 Tổng bình phương 307,794 13,400 321,194 Trung bình bình phương 19,237 0,197 Gía trị F Prob 97,6213 0,0000 Phụ chương 2. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng chủng vi khuẩn vùng rễ vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=22,59% Độ tự 16 68 84 Tổng bình phương 968,247 25,400 993,647 Trung bình bình phương 60,515 0,374 Gía trị F Prob 162,0098 0,0000 Phụ chương 3. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng chủng vi khuẩn vùng rễ vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=15,58% Độ tự 16 68 84 Tổng bình phương 2986,676 32,400 3019,076 Trung bình bình phương 186,667 0,476 Gía trị F Prob 391,7708 0,0000 Phụ chương4. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng loại thuốc hóa học vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=12,90% Độ tự 32 39 Tổng bình phương 247,994 1,100 249,094 Trung bình bình phương 35,428 0,034 52 Gía trị F Prob 1030,6234 0,0000 Phụ chương 5. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng loại thuốc hóa học vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=27,61% Độ tự 32 39 Tổng bình phương 124,244 2,500 126,744 Trung bình bình phương 17,749 0,078 Gía trị F Prob 227,1886 0,0000 Phụ chương 6. Bảng ANOVA Bán kính vòng vô khuẩn thể khả đối kháng loại thuốc hóa học vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKC Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=23,85% Độ tự 32 39 Tổng bình phương 107,494 1,600 109,094 Trung bình bình phương 15,356 0,050 Gía trị F Prob 307,1250 0,0000 Phụ chương 7. Bảng ANOVA Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=47,40% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 0,826 1,235 2,060 Trung bình bình phương 0,103 0,034 Gía trị F Prob 3,0093 0,0108 Phụ chương 8. Bảng ANOVA Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 11 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=9,85% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 49,972 131,839 181,811 Trung bình bình phương 6,246 3,662 53 Gía trị F Prob 1,7057 0,1307 Phụ chương 9. Bảng ANOVA Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 15 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=6,49% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 100,070 119,584 219,654 Trung bình bình phương 12,509 3,322 Gía trị F Prob 3,7657 0,0027 Phụ chương 10. Bảng ANOVA Chiều dài vết bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 19 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=6,66% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 143,425 160,575 304,000 Trung bình bình phương 17,928 4,460 Gía trị F Prob 4,0194 0,0017 Phụ chương 11. Bảng ANOVA Cấp bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=9,67% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 3,901 2,387 6,288 Trung bình bình phương 0,488 0,066 Gía trị F Prob 7,3541 0,0000 Phụ chương 12. Bảng ANOVA Cấp bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 11 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=7,01% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 3,144 6,200 9,344 Trung bình bình phương 0,393 0,172 54 Gía trị F Prob 2,2819 0,0434 Phụ chương 13. Bảng ANOVA Cấp bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 15 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=2,04% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 0,783 0,723 1,506 Trung bình bình phương 0,098 0,020 Gía trị F Prob 4,8714 0,0004 Phụ chương 14. Bảng ANOVA Cấp bệnh cháy bìa lúa vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae vào 19 NSKLB Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV=4,47% Độ tự 36 44 Tổng bình phương 4,517 3,957 8,474 Trung bình bình phương 0,565 0,110 55 Gía trị F Prob 5,1360 0,0003 [...]... cháy bìa lá lúa, đề tài Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas oryzae pv oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà 1 lưới được thực hiện nhằm tìm ra các chủng vi khuẩn và thuốc hóa học cho hiệu quả ức chế cao đối với bệnh cháy bìa lá, từ đó tìm ra biện pháp xử lý thích hợp 2 CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VỀ CÂY LÚA 1.1.1... oryzae pv oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện in vitro 25 2.2.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá khả năng ức chế của một số loại thuốc hoá học đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện in vitro 27 2.2.3 Thí nghiệm 3: Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh của 3 chủng vi khuẩn đối kháng và dung dịch Bordeaux đối với bệnh cháy bìa. .. khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 2/2013 đến tháng 8/2013 nhằm khảo sát hiệu quả đối kháng và phòng trị bệnh của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và một số loại thuốc hóa học đối với bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây ra Kết quả thí nghiệm đánh giá hiệu quả đối kháng của 30 chủng vi khuẩn vùng rễ đã tìm được 17 chủng vi khuẩn có khả năng... bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây ra trong điều kiện nhà lưới 28 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 32 3.1 Khả năng đối kháng của 30 chủng vi khuẩn vùng rễ đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện in vitro 32 3.2 Khả năng ức chế của một số loại thuốc hoá học đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây bệnh cháy bìa. .. ANH, 2014 Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (Xanthomonas oryzae pv oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thu Nga TÓM LƯỢC Đề tài được thực hiện tại Phòng thí nghiệm bệnh cây và nhà lưới Bộ môn... dụng một số tác nhân sinh học trong phòng trị bệnh cháy bìa lá đã được nghiên cứu trong thời gian gần đây Sử dụng hai loài vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens và Brevibacillus brevis được đánh giá là cho hiệu quả cao để kiểm soát bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae trong nghiên cứu của Trần Thị Bích Trâm (2012) 1.3 SƠ LƯỢC VỀ VI KHUẨN VÙNG RỄ 1.3.1 Khái niệm vi khuẩn vùng rễ Vi. .. khi chủng bệnh Có 18 trong số 153 chủng vi khuẩn vùng rễ cho hiệu quả đối kháng với vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra bệnh thối nhũn trên bắp cải trong điều kiện in vitro đã được kết luận trong nghiên cứu của Phạm Thị Thắm (2011) Trong đó, 5 chủng vi khuẩn thuộc chi Pseudomonas spp cho hiệu quả đối kháng cao nhất Kumar và ctv (2011) cho biết đã phân lập được 388 chủng vi khuẩn từ vùng rễ của cây ớt trong. .. toàn trong nước, có LD50 là 525 mg/kg chuột - Công dụng: Là thuốc đặc trị các bệnh do vi khuẩn gây hại Starner 20WP có hiệu quả cao dùng để phòng trừ bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn, bệnh lép hạt lúa, thối nhũn bắp cải và nhiều bệnh vi khuẩn khác Có thể hỗn hợp với thuốc Cavil hoặc Kabim 30WP để tăng hiệu quả phòng trừ các loại nấm và vi khuẩn hại gây trồng gây bệnh vàng lá, héo rũ Tào Tấn Minh (2013)... của vi khuẩn vùng rễ 11 1.3.3 Cơ chế ức chế mầm bệnh của vi khuẩn vùng rễ 11 1.3.4 Một số nghiên cứu về phòng trừ sinh học bệnh cây bằng vi khuẩn vùng rễ 14 1.4 SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC 16 1.4.1 Thuốc Super Cook 85WP 16 1.4.2 Thuốc Ditacin 8SL 16 1.4.3 Thuốc Kasumin 2SL 17 1.4.4 Thuốc Starner 20WP 18 1.4.5 Thuốc Xantocin... bệnh cháy bìa lá lúa trong điều kiện in vitro 37 3.3 Hiệu quả phòng trị bệnh của 3 chủng vi khuẩn đối kháng và dung dịch Bordeaux đối với bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây ra trong điều kiện nhà lưới 40 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN-ĐỀ NGHỊ 46 4.1 KẾT LUẬN 46 4.2 ĐỀ NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 MỞ ĐẦU Lúa (Oryza sativa . Cook 85 WP 16 1.4.2. Thuốc Ditacin 8SL 16 1.4.3. Thuốc Kasumin 2SL 17 1.4.4. Thuốc Starner 20WP 18 1.4.5. Thuốc Xantocin 20WP 18 1.4.6. Thuốc Visen 20SC 19 1.4.7. Dung dịch vôi 19 1.4 .8. . (19 78) , Bùi Huy Giáp (1 980 ), Oryza fatua có khả năng là tổ tiên trực tiếp của lúa trồng hiện nay (trích dẫn Nguyễn Ngọc Đệ, 20 08) . 1.1.2. Đặc điểm sinh trưởng Theo Nguyễn Ngọc Đệ (20 08) ,. đối kháng cao nhất là 177 (Pseudomonas sp.), 38 (Pseudomonas sp.) và 74 (Bacillus sp.) với bán kính vòng vô khuẩn trung bình lần lượt là 19,7 mm; 18, 8 mm và 11,0 mm vào 5 NSKC và được chọn để
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (xanthomonas oryzae pv. oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới, đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (xanthomonas oryzae pv. oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới, đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa (xanthomonas oryzae pv. oryzae) của một số chủng vi khuẩn vùng rễ và thuốc hóa học trong điều kiện in vitro và nhà lưới

Từ khóa liên quan