Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập làm văn nói, viết về cảnh đất nước

2 539 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:37

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 12: NÓI VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Mục đích yêu cầu: - Dựa vào tranh( ảnh) cảnh đẹp nước ta, HS nói điều biết cảnh đẹp đó. - HS viết điều vừa nói thành đoạn văn ( khoảng câu). II. Chuẩn bị: Tranh (ảnh), viết sẵn câu hỏi gợi ý. III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu! HS nói quê hương. B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - Dựa vào tranh( ảnh) cảnh đẹp nước ta, HS nói điều biết cảnh đẹp đó. Lời kể rõ ý, có cảm xúc, thái độ mạnh dạn, tự nhiên. - HS đọc yêu cầu tập gơi ý. - HS quan sát tranh SGK, đọc thầm gợi ý. - GV nhắc HS: nói ảnh sgk tranh (ảnh) em sưu tầm. Có thể dựa vào câu hỏi gợi ý nói tự do. - GV hướng dẫn HS nói cảnh đẹp biển Phan Thiết. 1HS làm mẫu. - HS tập nói theo nhóm đôi thi nói trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - HS viết điều vừa nói thành đoạn văn(từ đến câu). Dùng từ, đặt câu đúng, bộc lộ tình cảm với cảnh vật tranh(ảnh). - HS đọc yêu cầu tập. - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài. - HS thực hành viết bài. Đọc trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, viết lại đoạn văn nói cảnh đẹp đất nước. - Chuẩn bị Viết thư. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP LÀM VĂN TIẾT 12: NÓI VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Mục đích yêu cầu: - Dựa vào một bức tranh( hoặc một tấm ảnh) về một cảnh đẹp ở nước ta, HS nói được. HS thực hành viết bài. Đọc bài trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: -Xem lại bài, viết lại đoạn văn nói về cảnh đẹp đất nước. - Chuẩn bị bài Viết thư. . hoặc nói tự do. - GV hướng dẫn HS nói về cảnh đẹp biển ở Phan Thiết. 1HS làm mẫu. - HS tập nói theo nhóm đôi và thi nói trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét. Bài tập 2: - HS viết được những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập làm văn nói, viết về cảnh đất nước , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập làm văn nói, viết về cảnh đất nước , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập làm văn nói, viết về cảnh đất nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn